Học Email marketing, Tư Vấn Email Marketing

of 14/14
 • date post

  22-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.150
 • download

  6

Embed Size (px)

description

học email marketing, nâng cao hiệu quả email marketing

Transcript of Học Email marketing, Tư Vấn Email Marketing

 • 1. Email MarketingBi Ging Email MarketingBin Son: Nguyn nh TrungST: 01674800689Yahoo: luckyandlove2006Email: [email protected]: http://trungtmdt.wordpress.com/

2. Email Marketing1 Khi nim c bn2 Cc bc thc hin chin dch EmailMarketing3 Gi v theo di kt qu 3. 1 Khi nim c bnEmail Marketing l gLi ch Email MarketingEmail khc vi Spam nh th no 4. 1 Khi nim c bnEmail Marketing l g Email marketing l mt hnh thc marketing trc tip trong s dng th in t nh mt phng tin giao tip vi khch hng 5. 1 Khi nim c bnLi ch Email Marketing Tit kim chi ph. Kh nng hi p trc tip nhanh Rt ngn thi gian t khi gi n khi nhn th phng thc marketing trc tip hiu qu nht bn chm sc mt lng ln khch hng. 6. 1 Khi nim c bnEmail khc vi Spam nh th no Spam l hnh thc gi th in t khng c s ng ca ngi nhn, n lm cho ngi nhn cm thy kh chu v h thng xa th ngay lp tc ch khng cn c ni dung Nhng ngi gi th rc thng c c danh sch email thng qua thu thp trn mng, qut t cc website, mua li nn cht lng danh sch email rt thp, khng em li kt qu. Gi i nhng email spam nh vy s hy hoi danh ting v thng hiu ca cng ty iu khc bit duy nht v ln nht gia Spam v Email marketing l l s ng ca ngi nhn email dnh cho ngi gi 7. 2 Cc bc thc hin chin dch Email Marketing2.1 Xc nh r mc tiu, i tng giEmail2.2 Qun l danh sch Email Marketingca bn2.3 Xc nh ni dung gi Email v thitk email 8. 2.1 Xc nh r mc tiu, i tng giEmailXc nh mc tiu ca bn Bn mun l ngi dn u hay khng Bn mun thng bo v gi li ngh ti khch hng mc tiu ca bn khng Bn mun to ra mi quan h mi khch hng ca mnh Bn mun gii thiu sn phm, dch v, thng hiu ca bn Bn mun gia tng doanh s bn hng 9. 2.1 Xc nh r mc tiu, i tnggi EmailXc nh r i tng khch hng Khch hng ca bn l ai, nam hay n ? Phn theo khu vc no ? Phn theo na tui ? 10. 2.2 Qun l danh sch Email Marketing ca bn2.2.1 Lm sao c th xy dng danhsch Email tt2.2.2 Phng thc xy dng danh scha ch Email2.2.3 Phn loi danh sch email ca bntheo tng on th trng 11. 2.2.1 Lm sao c th xy dng danh sch Email tt Ngun c s d liu khch hng, i tc ca bn l ngun tt v hiu qu nht: qun l v lun lm mi l mt chin lc quan trong trong email marketing Bn c th mua danh sch a ch Email khng ? (Khng nn) V: Bn s khng bit c gi tr v cht lng danh sch Email bn mua l nh th no. Bn mua danh sch Email bn s khng bit c i tng r dng ca bn l ai, bn s khng bit c nhng thng tin khch hng c th Th bn gi c th s ri vo Spam