Zeri Camerise 3 - March 2015

download Zeri Camerise 3 - March 2015

of 24

Transcript of Zeri Camerise 3 - March 2015

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  1/24

  Dr. ?- Dbw Uirn - Lfrs ;=62 - $;.==

  ]ridsef d flreJBI[JEF N[BS_E7

  `fqb ;-2

  Bpenf `ihnhirenbb flres

  LRAF[[BL GFNR]E7

  `fqb 0-66

  Dg vgbrsa bpfdgiaur b fgupet

  _BPCFE NF_S[FSE7

  `fqb 6;

  Sab Oafhhbdjbti ]rbsbrvb tabOafl Abretfjb

  GFLB_ ]BSSE@B[FD C LE [FD CF PE ON B[_

  Sihbrfdof `btfrbd flre

  AFG[BCED E_R@E7

  SABICI[B J. WB[PF_7

  `fqb ;6-;3

  Kifre, Nupetirefdc Nuhhureite

  `fqb 60-61

  `fqb 63-62

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  2/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?;

  Jbirjef N[BS_E

  ]ipuhhsef flb kfdidtb d

  pgbsd b Bperet, dg tbrretire dgiaur zyrtfresat lbblred flre (jrbqesat) cbre d

  veted 65?0 cab l pfs Sabsprite), b oehf u pr`sae d veted

  656? krbdcf satbtet jrbn. Lb blred flpr`saeabt jgeta pipuhhsef b flresse fgi lyshelfdb, fsatu bcab fgi bnresatbrb. Lbjgetaft, d prjgetase,blre fl prcirbt pr ecbdteneled

  b lediretbtet saqep`ihs lyshelfd.Ngi pipuhhse u ckuf d lfs djfJrbqef, djf trupft b BCB_-et, d `udc Hu`ts s Cyt Kitrirb. Ckele e

  caudsal e pipuhhses lyshelfdb djfflref, d nt nia, u k d kfzd bcesf licbhbvb t prcirurf d vbdcbtb Bvrips leces t t cy hu`trfvb.Jrbnt sydided tf ailijgbdezidedbtdenesat tbrretired b satbtet t tyrb.

  Ngi phft`irl u saprba d strftbjgedb sapridselbvb cab t saprdjuhgbvb(revbdcisgbvb) t pipuhhses.

  D nt nufcr, jgft nsfg niab, phfdbtpr saprdjuhgbd b pipuhhses flb usaiqrufd lb dg dulr prpgbngbsa

  pr tu liaufr ftyrb t crbgtd bpridses s pftudcsalb. Pbtvbteusatriabt pybtgf7 Nti lfsf nesaed vbtlprergb saiqrirb (resaprdcfrgf btins s pridfrvb pr pipuhhsed pftin), fpi pr`saeded cab dg strftbjget abhbdezelet t tins9 Cab d `fr

  prlfsfsa sat elphblbdtufr fgi9_ydele el d nt pudel sat tu gfp

  prjgejgb ntyrb pybtgbvb cunb fdfhezufrcesnuteled lke lediretbted fl q sate hecaur lb nidobpted b edtbrvbdelet

  cblijrfn t satbtet jrbn cunb saprbaurfspbntb djf zkftele e [b`irls Fjrfrb dnrfaed. Jgetafsatu, stucele sydid t gfpcesf crbgtelb irebdtubsb pr auhultelbt ltbgsalb t dg prikhble q sattrfgtufr gi phitsesat d aestireijrf. ]rnt frsyb sydig tf crbgtig vlbdcgbd dsaqyrteled b tre jrupbvb saiqrirb, toehft esaed t elphenufrf fpi t prbnurfdjf pihetenft b prids d nt nia7

  pridfrt b lcabdg t tinfvb, pridfrtb vbjgh cab bhetf `btfrb. D nt crbgtelci t sujgbrigf dg fdfhez q ci tsaqyrtidtb cedflend saiqrirb krbdcfdg jrupe lediretfrsa.

  D qi`t sb ci tf nidsecbriglpridsed se dg lfrrcadeb saiqrirb,ftabr ci t nuptiabt se dg kurel qstrunturid pr`udcelesat isb hbjgetelid

  pizeoeidbt lkezitrubsb t pusatbtet.D nt ldyr ludc t frregl dpr`udceled sb priobse saiqrir eledirezelet t jrupet fl esatb e hecaurdjusat lb pihetend b pridses. Ny

  pr`udcel kabt l kedcs nur ceabtsb pridf, se dg b crbgt l f`ftjgft(hidj-tbrl rejat) sat b hecaur

  pitbdoefhesat lb t crbgtd b satbtfsetcab vbdckfdeled. satgf b pridssat b hecaur lb stftused lediretfr

  t jrupet q nf nregufr cesbnuehekr givbtl d lfrrcadebt bnidilenb, pirbcab d t crbgtft gurecenb b saiqrirb

  krbdcf strunturfvb t satbtet.

  [[BSAFDFS AE_SI[ENB S_ANLKELES S ]I]RHH_E_

  B S _ASGB_ _ SIN_

  Cab tfde hb t dcfhble d nidtbnstedaestiren t djgfrgbvb d flre. Vdjf vete 656? flt `irlided dg jruplediretbte saqep`ihs lyshelfd krbdcfsatbtet jrbn. satgf b lyshelfdvbfl u k ikgbnt kesbcelbsa d Srfntftedb Hizfds (65;?). Ntu u cesnutufd

  pr abr t pfr flt lyshelfd sedg jrup e vbfdt btden (se saqeptfr).Ny trfntft nesatb pfsigf t rdcf prstftused b jrupet, s pfre d profnteledb sanlkelet (), scyte d resaprdcfrgbd b tins tbn tnresatbrt rb`ujgft t Fzes s Pijh.

  _epfs Srfntftet t Hizfds, lyshelfdt,satbtfs jrbn, ci t vbdcisbsaed dSurqe cab t nresatbrt, satbtfs turq,d Jrbqe . ]ipuhhsef flb, se pipuhhselyshelfdb, esatb pfrfsaenufr t

  pr`saeabg d sanlkel. Lb dcrayrgbdb cephilfoes etfhefdb cab t cesf

  `fntirvb t tgbr, q dun sat vbdcet kabt ikgbnt trfgtele d nt frtenuhh,qbvbref jrbnb cbnhfrie sb flt b Bperetdun ci t kabsaed sukgbnt sanlkele,dsb ci t vrtbtiabg sb fti esaedsaqeptfr. ]r nt qhhel u ofntufdcy ddnileseidb dcrnilktfrb*, pir

  fti, cunb e dcrysaufr nretbrbt kfz abrpfs abrb, kd q prpgbngbt b tyrb tesaed t cysaeltf b t pfsunsbssalb d

  profnteled b dcrjgbjgbs nilktfrbt lyshelfdvb saqeptfr b t

  profntided d nt crbgtel pipuhhsedq ci t pr`saeabg d sanlkel.

  Dcrnia, qfrqb t dcrysalb kdedprpgbngb lb lgbtb pihetenb isbdfdoefrb t kedcded nt jrupel q tcbnhfridtb sb esaed saqeptfr, turqfpi lyshelfd. D nti rrbtafdflyshelfdt b flres ayd d dg fzt tbdseidufr pihetenesat.

  D t vrtbt saqep`ihset dun esaed

  t dgiaur zyrtfresat djf satbte jrbn sedg lediretbt hedjuesten fpi btden.Cbnhfrele e qbvbres jrbnb d veted 65;0,e oehe e prgfsatidtb flt lyshelfd

  ][ID_EF D FL[E

  Psatrelb rrbta nidentbvbpihetenb b saiqrirbleces cy hu`trfvb

  Lfrjhhe

  ]ipuhhsef flb, sepipuhhse lyshelfdb, esatb

  pfrfsaenufr t pr`saeabg

  d sanlkel. Lb

  dcrayrgbd b cephilfoes

  etfhefdb cab t cesf

  `fntirvb t tgbr, q

  dun sat vbdce t kabt

  ikgbnt trfgtele d nt

  frtenuhh, qbvbref jrbnb

  cbnhfrie sb flt b

  Bperet dun ci t kabsaed

  sukgbnt sanlkele, dsbci t vrtbtiabg sb fti

  esaed saqeptfr

  Nrybrbcfntir7

  Nresti _itere

  Wvbdcs-nrybrbcfntir7 Eher Fcblfg

  [bcfntir7 Bdcre Lbrxausae

  Frt Cbsejd7 Sailf Dfse

  OaflbrefIrjfdezfteidMjlfeh.oil

  Fcrbss7]I KIQ 32; Fccesid, EH 0=6=6

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  3/24

  ?Lfrs ;=62, Dr. ?

  djf sanlkele, kre q ftf, d `fnt,t dgeabsaed se jrup btden. Lbjgetaft,satbte jrbn isb futirt b pihetens hinfhbdun e dcrprbd prpgbngbt b tyrb prte pr`saer ftf d sanlkel, cunb equfgtur se turq, fpi t kedced dg pgbsdjf bhblbdte fl, sb esaed turq.

  D nt stucel dun nfl pr qhhelsatgbhheled b prikhblet t sanlkelett lyshelfdvb, pir ci t sydig t gfpcesf sadelb pr ftlis`brd b dcbzurpihetenb d ft nia. Cuabt tabnsufr qsaprdjuhgf b lyshelfdvb se zjgecagbpr prikhblbt b djutsalb bnidilenbb saiqrirb, q u nregufd pfs hvezgbss lfcab t pipuhhses d veted 65;;(l saul sb sf 6 leheid), vegie cbre dsaprtaeled b Hu`ts s Cyt Kitrirbpr t dcrysaufr cblijrfd d rfgid._epfs `gfhvb t dg zyrtfre jrbn, dveted 65?27 ci `saft e kfdufr djflyshelfdt cuabt q abr pfs abrb b d

  ldyr t vfzacubsalb t pipuhhiabtlb `flehgb snedetbs (dilfcb t nresatbrb J.N.). B djgfsalb lb nt satbcab dg cbnhfrft b dg vbdcse lb

  dcenel d veted 65?37 Ngi sat bciliscisalb pr spfstreled b rfgidet

  nutfr pr vbdcisgbd b rb`ujgftvb jrbn

  b engbd b lyshelfdvb saqeptfr se

  cab pr pfrfdcfheled b prikhblbvb lb

  satbted `qedg (saqeptfr-J.N.) cab sydelbtb teg. Likehezele bnidilen e jrupbvb

  hinfhb t sauleos (se pr sablkuhhvhhbat) jgft krbzet nutfr saqeptfri-jrbn pr qhheled b ailijgbdezelett pipuhhses, d nt rfst esatbnilkedufr lb cy qhhelb strftbjgenb7lb sejureled b zids nutfrb djffdf usatfrfnb cab jfrfdoele e satbtetjrbn q bhblbdtt b vbdcisur fty qbdecbihijgenesat hufgfhb.

  D devbhed ecbihijgen u k b qfrt qsaqep`ihset lyshelfd ci t trfgtiabsaedd ldyr t pfkfrfkfrt, lbq dunesaed nid`irl lb vezeided lkezitrubst dfoeidfhezlet jrbn t fsfg niab.]rgfsatele e lyshelfdvb djf nidobpte

  e nilket jrbn (cunb e qufgtur ftf se taufg itabrdbss- b t prfpflkbturbtg.) sanid nrfa lb pfnseled d rretgbt jrupet q, d t dggtd nia, esatb

  nhfsf lkezitrubsb cab satbt`irlubsbkrbdcf d ]brfdcired Islfdb .Lbjgetasb `uqef pihetenb b pridfrvb tlcabdg fl u zkba saul sapbgt dsatbted jrbn, ftf prfp sb prfp, lkfgtd

  pizetf saiqrirb b dfdoefrb lbdcenel d nrfaed. ]revehbjgbt b tyrb t

  trfsajufrf djf ]brfdciref Islfdb cabstftuse e tfdesal bnidilen e flvbbhet i`rufd csale pr frsybteledlb t oehed futiretbtbt jrbnb piaidedsb lyshelfdt jgetalid nfd qbdt pfsur, cblkbh b t phijt. Cy djfzyrtfrt b hfrt t fcledestrfts d rfgidu crjided rfpirtb irjfdbvb zyrtfrbd veted 65?? cab d veted 65;1, nucbnhfrided dcr t tgbrf7 (lyshelfdt)

  saquabsaed pr djf phijsatef b tyrb.

  ]fse fjfhhfrt dun ludc te sa`rytzigd

  l t nresatbrt b t sirihhftbd pf kr

  fsjg () ftf rfd d vfr`re cab

  (lyshelfdt) sit gfd fq t lgbrufr

  () sbpsb esaed lsufr lb iqed bfjfet cab phijsatef cab nsatu djf

  dftyrf nesaed dg prlel pr frseled

  cab esaed cedfn b lfsatrubs.

  Nti cesnutelb q nfd t kgd lbflt, pr t oeht lbdciabg sb esaedt pfsur, edgirufd dg dulr t lfcaflsa q esaed pridfr t vbjghtinfsa. Fq l tbpr nti qdcrelbzyrtfrb sihhd ailijgbdezeled b dgniludetbte abtbrijgbd lb cfhhelb tlcaf saiqrirb cab bnidilenb. ]flfrr pfrfsysa cfhhelbt, t jgeta s

  kfsanu u qufgtd t aufg

  Wkftele e [b`irls Fjrfrb q desed veted 65;; u nryb pr sestbleled bdg lfsb t lfcab rb`ujgftsa jrbnt frcaur djf Fzef b Pijh. Ngirb`irl u zkftuf cunb pfsur pfrfsysanretbrbt b pricaubsalres s tinscab afpserft b lcaf t pridfrvbeejfr, se cab t fsfg pipuhhseb q cit pr`saeabg d sanlkel. D Bpereejgbt lkezitrided 6/? b sepr`fqbss pudubsalb t tins. Ngi kdtb qlfrrcadebt pricaubsb d zidft rurfhbt dcrysaided cunsal pfs rb`irls.

  D nt rfgid t jicetur djf vfr`ref,dg pgbs b flvb lyshelfd

  zitrided pgbsd l t lfcab t tinsl t kbjftsalb. Lislfrrvbsagbtlbs pridfrvb lyshelfd cab satbtetjrbn se cab t saftfrvb t nresatbr lb

  pridfrt lyshelfd rretbsaed d ldyrt vegubsalb, pr sanfn t dcfrgbs git crbgt t tins, se bcab pr sanfnt vbdcisgbs s rb`ujgftvb jrbn d`saftrft flb, kfdirt b t oehfvb esaed

  phfdenufr t saprdjuhbsaed d Surqe.Nti kd q t saprtabded nidentb.Lispfgtelbt b prabrsalb pr satgbdb pridses e nusatzidtb bcab `fntire

  piheten, sfntsesat stftuse e pridfrvbfl cab hecagf b teg lb satgbd b

  sanlkelet. Ngi sihhe pr pfsig qtinft b lyshelfdvb u nidsnufd se tkrfntesurf cab u vud d cespizeoeidt rb`ujgftvb t nresatbr q nesaed

  Cbnhfrele e qbvbres

  jrbnb d veted 65;0,

  e oehe e prgfsatidtb

  flt lyshelfd djf

  sanlkele, kre q ftf,

  d `fnt, t dgeabsaed se

  jrup btden. Lbjgetaft,

  satbte jrbn isb futirt

  b pihetens hinfhb dun e

  dcrprbd prpgbngbt b

  tyrb pr te pr`saer ftf d

  sanlkel, cunb e qufgtur

  se turq, fpi t kedced dg

  pgbs djf bhblbdte fl,

  sb esaed turq.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  4/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?3

  frcaur djf Fzef b Pijh. Bcab psbvbdcele pr sanlkeled b flvbsatb pbzuhhufr prbg niasa, `irlfhesat

  pridft b tyrb u nhfsenufd se tprsatftsalb pr sanlkel kfsanlb pridfrt b tyrb. D `fnt sauleofb flvb dun esaed saprdjuhur. Ftfbtided d pridft b tyrb d Jrbqe.

  Lbjgetaft, kurelb t dcrysalb zyrtfrb

  saprbabd sb nf prpgbngb djf saulfl pr t enur d Surqe, pir ntyrbu dxerrbsaed pbdjbsf t dcrysalb sed pirtb b d helfdb, fsatu bcab dnured jrbni-turn. Nur ftf vbdcisdt ntababsaed prsre d `safted b tyrb,tinft cab satpet e jgbtd t zdf djfrb`ujgftt. Dg pgbs b ftyrb flvb,q tfsal nesaed blejrufr d Surqe,nesaed dcrrufr lbdcgb cab nrnided tntababsaed d pridft b tyrb.

  _e rbzuhtft e stftuset t pfstfkehezufrt lediretbtet cab t t crbgtfvb t teg,pridfr t lcabdg tinfsa rbfjufd dcfgrb`irls fjrfrb cab b qufgtd ft se gi

  t hejgsalb. Fq l tbpr ngi pfsejureejgirb vbtvbteu sanfntidtb dg dulr

  fnseidbsa t pfhejgsalb q saprbadeddg nfis fcledestrftev t satbtet prsanfn t rb`irls fjrfrb. D nt niakurelbt zyrtfrb saqeptfrb veded dcungb saqbtseled b lyshelfdvb qnesatb hhufr q pfrf vetet 65;?. @gfhfsat pr rbfjelbt q nesatb nregufrdg hejg q sa`uqezidtb trfdsfnseidbtejgirb t lyshelfdvb, e oehe esatb d

  `uqe q prbg vetet 6561, pir zkftele e teghhie d veted 65;?. Jgft nsfg niablyshelfdvb eu liauf b crbgtf pr tsaetur isb pr te hsaufr lb qbrf pridft

  b tyrb b pr pfsig pfte rdeb t cunsalbdjf fdf bnidilenb t dg dulre tlfca pridfrsa tinfsa. Fq l tbpr, qdjf hhele e rb`irls fjrfrb, pfsuref btyrb nf qbd b nidsnufr dprlgbt dgcbnrbte blbrjgbdt q hbgidtb zkfteledb pfsurevb t pfhufgtsalb lb qhhel

  rbafkehetele t kugqvb pf tin, (lfcgb)

  bcab pfrf nilpbdselet t sfg.sat b qfrt sb pr hbjgeshfoeided

  q u prcir jgft nsfg niab prsapridselbt, dbvigetbd l saulauhultelb nrfafsubsb, q ci tlbrrded d nidsecbrft gi vbtlrfgidbt b tgbrf t Jrbqes, pir bcab

  t vbdcbvb t tgbrf. Auhultelb ttehhf ci t nesaed pr ikgbnt vrigtelesaulhhigsalred b pridses se dtinft kugqsirb, nuhhitft, vrbsatft,satpet btg., krbdcf d sestbled hejgirbnzestubs, se cab nidobptb t pipuhhsesinfhb pr pridsed.Lbjgetaft, prfpsbprfp bnzestigd

  csale rrbta pihetens cesnreledubsbd zkfteled b rb`irls fjrfrb. Dvetbt ?=, d pbreucad b qbvbres sPbdezbhhiset u dcrlird cesf afpfq nesaed pr qhhel prlerseled bstftuset hejgir t flvb cab u k dgfdfhez b vhbrselet t jgbdcgbs pihetenb

  cab bnidilenb t lediretbtbvb. Nsatud Ledestred b ]udvb t Gfsatlb tJrbqes jgbdcbt dg rfpirt (q lkfdcftd ;; prehh t vetet 65?=), e oehe bt

  pr pridsed lke tinft cab gbp dgpfsqyr lgf`t t zylt t setufts dflre. D nt rfpirt futiretbtbt

  prsanrufded setuftd b nregufr dcfgpridfrvb lyshelfd, djf zkftele e

  pflsaersal b e pfcrbgt e hejget fjrfr

  djf dpudset hinfh, q nesaed lfrr

  prsepr zkfteled, t oeht nt satgbtbgbt cbhenftb b trfgtufd se fdtepihetenb.

  Djf ny rfpirt nuptiabt sb rb`irlffjrfrb esatb zkftufr d ldyr gihejgirbcab cesnreledubsb pr lediretbtedfl. _epfs nteg rfpirte fnseidbt bcaudsalb pr`saeded nidsneled b

  pridfvb t vijhf, zfpteled b satpevbcab saprdcfrgbd b pridfvb pridfrvbt redg, t oeht dun nesaed t crbgtd b

  pridses lke t. Fq l tbpr rfpirtedxgbrr d sabsa sb pridfrt lyshelfdt tinfvb dun ci t taerrbsaed d jgyq,lbqbdsb ftf dun zitrided t crbgtdlke pridsed. Cunb lfrr pr kfz

  sb rbjgestrft nfcfstrfh d Gfded (nuesaed rbjgestrufr pridft b flvb)esaed cltufr, nrnbsft b pridfrvblyshelfd pr t crbgtd b pridses,dun ecbdteniabsaed b pr pfsig, dun

  prtided fsdg hhig saprkhele prtinft b nidsnufrf. sat b qfrt sbvfnule hejgir q nesatb t kdtb lbflt b dxete pihetend, nrybsesat ft tdevbhet hinfh, q t sanbhtb t crbgtft b

  pridses. Cunb e sa`rytzufr t cadftfrnevirb d lfs t lfcab, hb t saiaelsb se pbrsidf hinfh esaed pr`saer dnt satgb cab sb se nesaed dcenufr dnidented pr tind. Niludetbte fl

  esatb saul e prfr cab pr`saedtb dgdulr pbrsidfsa t dcrysal cab lbedtbrbsf t nudcrt. D vegel csaerigt satrig pr cesnutel tre ddjrupb

  saiqrirb, q pr lbdceled telnfd hufgtur rih qbdsir d rb`irldfjrfrb t nsfg niab cab pr`fqsigdnilphbnsetbted b edtbrbsfvb d devbhhinfh7 bhetf `btfrb, pridfrt b lcabdgcab pridfrt b vbjgh t tinfvb.

  [IHE E BHES_@BSF[B D NID@HENS

  Cunb b crbgtufr vlbdcgbd s pfre tbpr`fqsubset b bhets `btfrb d flre,

  ci t prqbdcriabsael d futiretbtedb ly`tedgvb. D cungb t pfr, saeabtsenur d flre dun bnzestidtb dcidgqdcrel e prkfsant rrbta nidentet

  t tins cab t kfdelet, vbfdresatnur leces niludetbtet fl lyshelfdnf prfrgb b qdcrelb t dcrysalb

  pihetenb. D t nfhufrd nti nidentbnfd qbd lgf`t t tabnsufrf, prsablkuhh, nur esatb satgf b fh`fkbtetsaqep cab hufgfhetbtet dcfg ]irts s

  Hfrt, d vetbt b pfrf t sabn. QQ .Kurelbt jrbnb t nsfg niab

  sapbsaabr e prlbdced ly`tedgt sefjgbdt t ludcsal, t oeht ludct nilprilbtiabsaed hbat. Djf fdftgbtr, kurelbt saqeptfrb saprbaeddg cysael sbreiz sb ntf edcevec

  kfsanpudided lb satbted jrbn prbgcesf vetbsa, vbfdresat d vetbt ;=, nurzjgbcagbt hinfhb u pbzuhhufd pr sanfnsb satgf b sanlkelet t flvbbdcb dun esatb profntufr lb sfntse.Ly`tedgt esaed t vbtlet pr`fqsubst niludetbtet fl d satbted jrbncab hufgtd rih t rdcsesal piheten.

  ]rvb nsfg, ntf esaed dpudsoeveh jrbn. _epfs dg pr`fqsubsesaqeptfr, Ly`teu, e oehe lbrr dg rrij

  prbg 61 === carfale d lufg djf

  futiretbtbt abhbdenb, crufd t fs, t

  vbprig> cab kabt pr saul vbprf

  t gfsathejgsalb, vbjhf b futiretbtbvb

  hinfhb.D dg dulr nirbspidcbdofsa,

  rrbtabt pftreitenb saqeptfrb fnuzidedbhetd b ly`tedgvb pr ed`irlfoeidbtnbqcfsasb q e kded NileseidetLenst cab ngi kre q ny nileseidt frredtb d pr`udceled sb fltcsaerided t sanlkbabsaed cab t

  blejrided d Surqe. Bhetf b ly`tedgvbu fnuzuf jgetafsatu sb esatb kr vbjhb futiretbtbvb jrbnb cab saprdcfdtbtafsabtablb t rrblb d flre sb

  ]rbvbzf

  Bhetf b ly`tedgvb u

  fnuzuf jgetafsatusb esatb kr vbjh

  b futiretbtbvb jrbnb

  cab saprdcfdtb

  tafsabtablb t rrblb

  d flre sb jgigf

  nusa t tait saqeptfr

  b t lkbtbt ntu, jrbnu

  ci b cgbjeg ca df q

  ci vble d Surqe ci

  lfrrel pfhhftb b saul

  lfhhrf q d lit-lite

  ci kable lehgidbr.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  5/24

  2Lfrs ;=62, Dr. ?

  jgigf nusa t tait saqeptfr b tlkbtbt ntu, jrbnu ci b cgbjeg cab df

  q ci vble d Surqe ci lfrrel pfhhftb

  b saul lfhhrf q d lit-lite ci

  kable lehgidbr.Csalet b pfrfqeturf saprbaed

  vbtl dg prergb t ucaabqsvb `btfr,pir d t dggtd nia fti saprbaedcab jftesalred b ly`tedgvb pr tu

  kr fhbft t satbtet jrbn. B tr ngisgbhhgb b bhets `btfrb cuabt t saeabtd nidtbnsted b lfca jrbni-turn.Lbqbdsb `bgf eshflb jgft nsfg niabnf qbd dd trysded b ecbihijgesqblfhestb t satbtet turn, fgi vegie tjzig dg lkurig rbhftevb d Jrbqe.]ir bcab nur lfrrcadebt lecesJrbqes cab _aqepres hhufd tprlersiabsaed d vetbt ?=, selpftefb sa`fqur pr satbted turn, esatb lpfn b rrbzensalb pr satbted jrbnsb sf ecbdtenele lb _aqepred, sesatbte fl lkrigts, lbqbdsb ngiprb`brbdo ci te nudcrveabg prigbntet

  jrbn pr ailijgbdezeled b krbdcsalnilktfr. Cunb pfsur pfrfsysa ntirrbtafdf, kfsanpudele e pr`fqsubsvb`btfr t flres cab satbtet jrbnkabg e ludcur.

  ][IDF[S B PBJGHB S LCABDG

  ]r t sapgbjufr pfsigft q sihherb`irlf fjrfrb ci t csaerigf tsaqyrtigf qdcreled q lkfgtdpridfrt b lcabdg cab ftf t vbjght tinfvb d nt rfgid. Rd ci tpfrfqbs dg rfst q sat sadufr d

  sadelbt b Frnevet t Ledestres s]udvb t Gfsatlb t Jrbqes pr]rb`bnturd b Lfrjhheet, d hheltvetbvb ?=. @safte Hufrft ()u kfhhf`fquf lb vbdceled pr tblejrufr d Surqe. _aul pridfr tvbjgh t `saftet dxird d saetgb pridft

  b tyrb. Dg rfpirt e fcledestrftshinfhb t xafdcfrlres trbjid sbflt nesaed lfrr dg pfrfcadeb pr

  pridft b saeturf prbg dg satbtfse jrbnt pfsur cab lb dcenel, lb blred]etuhe. L vid ftf u pbdcufd pr

  sanfn t pripfjfdcs s ucaabqs et

  t `saftet, t dg `fr Lbalbt Kuzf

  cab esaed t jftsal t ntabded nsted

  b pfrfpfjelet, lfcgb cab lb vhbrd bcysat Kuzf u taisatb `saftfrvb

  sb `flehgbt d Surqe ci t dcfabd cab

  ci t crjiabd d Fdfcihh. _epfs dgcinulbdte tgbtr djf frnevft jrbnb,nrbu e `saftet, dg pripfjfdcubs edfoeidfhezlet saqeptfr, u prpiq t

  gbptb lb qerf nuhhitft b kfsanes,lb qhhel q t lbrrtb sauld prte pfjufr pfrfcadebd ]etuhet. _erbzuhtfte nteg vbprele, futiretbtbtjrbnb u prpiqd tf hfrjided djf`safte fled q kdtb pripfjfdcdfoeidfhestb saqeptfrb. Cesf lufgl vid u rfpirtuf sb dg pgbstfr

  tgbtr e niludetbtet u pfjuf djf ]etuhepr t kedcur `saftfrt vbdcfs q tblejrided d Surqe. ]ir, nudcrbgtntyrb prpgbngbvb, nrbu e `saftet efcihe lkfd cab frrete tef ntabg taihhft ]etuhet. Lbqbdsb LbalbtKuzf dun esatb e pfsur, futiretbtbtjrbnb esaed t kedcur sb pripfjfdcfsaqeptfrb e sejuridtb fteg lgbtbt bdbvigsalb dfdoefrb.

  ]r satgbd q trfgtigl, fjgbdtt bdcrysal vbdcs, q pr`fqsided se

  pfhd jrbnb fsatu bcab pfhd saqeptfrb,cunb u dxetur bcab djf edtbrbsft b tyrb,

  kded prpgbngb pr t prvbtsufr

  pridsed b flvb. ]etuhe, dcrnia,vbpridtb d blr t qbvbres jrbnb, pirdgniasesat prpeqbg t lbrrtb pridf

  pr vbtb. Nrbu e `saftet q edtbrbsiabgt lis blejriabsaed kfsan`saftfrt bteg, vbpridtb d blr t dfoeidfhezletsaqeptfr. Dcrnia fle, t oehed

  ]etuhe b nesatb kr pr vbtb, vegidtb tpudidtb d cike t edtbrbsfvb jrbnb.@fnte q kfdirt b `saftet dun hvezddjf Jrbqef, trbjid sb prpgbngbt q u

  kd pr t blejrufr flt d nt`saft qbd t pfsunsbssalb.

  [fste e cyt sat fe e vetet 65?3,q trbjid gi vbtl prpgbngbt prt prvbtsufr tind b flvb t

  pflkrigtur hejgresat, pir bcab sbse fti kurelb e nfd gisaur pfht bdcrysalb vbdcfsb. Ddxafdcfrlrefb Lfrjhheet, l 5 tbtir t vetet 65?3,e crjie nilfdcs s xafdcfrlres s]rbvbzs dg rfpirt, d t oehed tauabg sbdg dulr pridfrsa jrbn t tinfvb drfgid, esaed t edtbrbsufr pr khbrgbd btinfvb t flvb. Ftyrb pr nt qhhelu esatb cad fpi u esatb prbltufrbcab dg nrbce dfdoefrb djf satbtejrbn. D nt hbtr zyrtfre jrbn traeqtbvlbdcgbd sb esatb sa`fqur bcab dgjrup tgbtr q nesatb saprbaur edtbrbs

  pr t lfrr t dggtft pridf. Ntu

  esatb `gfhf pr lyshelfd fl. ]rnt frsyb, sanrufd zyrtfre jrbn, satbtejrbn cuabg t gbptb lbdgabr nrbced b

  prbltufr. ]r jruped tgbtr, q prkabgdjf pridfrt b lcabdg lyshelfdt tinfvb, tauabg sb edvbstiabgcrbgtprcrbgt djf pgbstfrt b HvezgbsNilktfrb _aqeptfrb. Dfoeidfhesttsaqeptfr, vegidtb l tbg rfpirte, ci te

  kheded nti tinf djf pridfrt b vbjghcab pr pfsig vbdcisgf b rb`ujgftvbjrbn t Fzes s Pijh d nt rfgidci t kabg b pfludcur.

  _e d rfsted b `saftet Nftfvitarb(Hufrft) bcab ntu saiael dg nident

  edtbrbsfsa t pfhvb d devbh vbdcir.]r`saergf d lkrigtgbd b tinfvbdjf lphbnsgf b pridfrvb t pfsursaqeptfr (fl) t tinfvb d satgbd b

  pridfvb t flvb, saprba dbvigd prauhultelb l t tabhhf d nt `usa,vbfdresat nur sat `gfhf pr edtbrbsf

  t dcrysal b fdtfjidezlf saiqrirbkrbdcf jrupet. ]ridfrt b lcabdgfl, pfvfrsesat djf sihecfretbtenilktfr, esaed jfte tf kheded tind djf

  pridfrt b vbjgh, djf kfsanftcabtfrtb tyrb.

  _eciqi`t, sat lb edtbrbs, drfsted nidnrbt bcab prpgbngf b satbtetjrbn q t dfoeidfhezig tbrretired

  b teg7 sapridseled hejgir t tinfvbcunb e khbr fti cab cunb dxetur flt

  pr t blejrufr d Surqe, jg q kabglb qhhel prtele t pridfrvb jrbnt tinfvb (q satbte lbdcidtb sb esaed

  kbsden t teg) . ]ir, lbq pridfrtsaqeptfr t tinfvb, t oeht, pi fsatu,u prpiqd te sateded d cir nti

  pfsure, nudcrsatiabsaed se nrodelnilktfr. sat b qfrt sb revbdcisgfb lyshelfdvb cab resaprdcfrgfb prids s tyrb rb`ujgftvb tnresatbr, dun esaed krbdjisgf b vbtlbb satbtet jrbn. Ngi resaprdcfrgb, lbqhhelb saiqrirb, kabg bcab pr t

  sejurufr nfrfntbred nilktfr t ntyrbpfsurevb.

  D pr`udcel, csaerig ttabnsig sb ecbgf b abhbdezelett tinfvb t flvb u k bludcur d sfgb t ecbihijges ssanlkelet t dgbrzvb cab prsanfn t ludjbss s lkrigtgbshejgirb pr nt lediretbt jgftpbreucas dcrlgbt cy hu`trfvb.Ny nident ci t cehtb prsre

  d snbd lb pfsigf t rdcf

  b t caudsalb d lkfreled bHu`ts s Cyt Kitrirb. Nrfafs`fntirvb t tgbr, d sanfhhzeledb cauds jgft hu`ts, dcealufdjgetafsatu edtbrbsft pr pridftcab lissqfrele e stftuset hejgirt lediretbtet pfrf hu`ts.

  Bpehij

  Nur zavehhiabsaed kesbcft, pr`fqsubse e Etfhes e nrnie nid`brbdos tprgfsatiabsaed lyshelfdt saqep`ihs djf sanlkele. Cbhbjfte jrbn cbnhfrid sbci t prgfsatiabsaed, sbpsb ftf, lbjgetasb esaed kfsan`btfr lb turqet, dunesaed kfsanftcabtfr. _aea7 _t.]. Hfcfs, Sab Bxoafdjb i` Lediretebs Kuhjfref,Jrbbob fdc Surnby, Dbw Uirn, 65?;, .?1=> nrfafsi7 J. Nrbtse, Fustfusoakfr deoat-fustfusoakfr7 Fhkfdipaidb Lushelb (flre) udc fdcbrb Jrbdzkbvhnbrudjbdcbr Wwesoabdnrebjszbet ed Nr`tb`bhc btadesoabr Ecbdtettsnidstrunteid udc

  Bdtlesoaudjspiheten, (E nlkybsal e pfnlkybsal7 flt, lyshelfdtsaqep`ihs cab pipuhhset b tgbrf nutfrb jgft pbreucas leces hu`trfvb kitrirbdd dceneled b priobsbvb t nrestfhezelet t ecbdtetbtet btden cab t pihetensabjgblidezubsb), d Gfarkoabr zur Nuhtur udc Jbsbhhsoaf`t _cistburipfs,;==;, Kc.3, .;=2-;?6.

  Ny rrbjuhh ci t kdtb t ludcur prgfsateled b lyshelfdvb saqeptfr tLfqbcides jrbnb (saeni dg hbtr djf pr`fqsubs t pipuhhet saqeptfr dLfqbcided Hedcirb, Vbdcrirb b ]brdcelirb crbgtufr nrybtfret t NileseidetLenst pr nlkeled b pipuhhses d veted 65;?, nu sat prlbdcur7 _aqeptfrtq jgbdcbd d Lfqbcide dcfabd d cy nftbjire7 Ftf q gfd vbdcisur fty prbgsabnugsa cunb `irlufr `saftrf cab jrupelb t trf, t tgbrt, lb prbgfrcagb djf_aqepref, gfd vbdcisur d zidf t dcrysalb t Lfqbcides. Ntf, d sauleod btyrb gfd satbtfs saqeptfr), sepfs N. Dfsnf7 Cinulbdtb pr flred 656;-656?,Crbgtiref b ]rjgetasalb b Frnevfvb, Serfd, 6555, `. ;=;. Nrfafsi hbtrd b Letaft@rfsaret, ledestr @uqephit e _aqepres d Ftaed, crjufr Crbgtiret t _bnseidet t]fneofvb prfd Hecagbs s Nilkbvb (61 jusat 65;2), sepfs N. Dfsnf, vbp. b prl.,`.33?.

  *Nileseide Lenst esatb e djfrnufr lb zkfteled b priobset t sanlkelet d kfz t

  dbdbvb 66-6: t Srfntftet t Hizfds. D nt nufcr u dcbzd cbkftb t fsaprfleces cbhbjfoeidet saqeptfr, fteg jrbn cab turn pr nhfseneled b flvb se dg jrupe vbfdt btden. Ngi saprba lb saul qfrtse pbsad pihetenb q nfd priobsbtb ecbdtenelet djf t tgbrt cab djf jrupe vbt (priobssbs i` sbh`-fsorepteid fdc

  fsorepteid-ky-itabrs). ]r pudd b Nileseidet cab rbfjelbt b pipuhhses vbdcfsbdcfg tyrb saea pr l saul aihhse7 J. Nrbtse, vbp. b prl.

  Lbjgetasb centftire ]fdjfhhi d veted 65;0 e caf zjgecagb vbrkfhesat lb dgcbnhfrft, nu tauabg q flt lyshelfd dun ci t pr`saeabsaed d sanlkel.]r pfsig Nileseide Lenst b dcrprbu d `fnt vbpreltfred b teg. Pbtl d veted65?6 u cbnhfruf zyrtfresat q ci fl ci t pfgesbt lb dg brtenft t lissanlkelsalres. ]r frsyb t ludjbsfvb t nteg cinulbdtfoeide d zyrft b

  jgbdcgbs oevehb dun u k b ludcur pfgesgf b ci edcevece t lediretbtet lb brtenft.(Nrfafsi7 H. Cevfde, Hbdf, . (Jrbqef cab pfneoft nilktfrb. _estblee lkrigtgbs dcrnilktfrb t Hecagbs s Nilkbvb), Ftaedf, 6552, `.;?0, ;3:> N.Dfsnf, vbp. b prl.,`.66:\. ]r pihetend b ]fdjfhis-et dcfg `qedgbs s Jrbqes dKfhhnfd cab lediretbtet saqeptfr d Jrbqe, saea7 A. Esu, ]ihetenf b satbtet jrbn prckeled b pipuhhses flb d vetbt 6563-65;1 cab qdcrbsf saqeptfrb, d _tucelbaestirenb, Serfd, 655?, dr.6-3, .0=-::, ntu .:?> A.G. ]silefcbs, Sab cephilfoy i`Sabiciris ]fdjfhis 65;2-65;0, d Kfhnfd _tucebs, 65:;, dr.6?/6, .6-60.

  Kfzft hejgirb t rb`irls fjrfrb u vud d kfz t nusatbtuts jrbnb t vetet 6566,q i`ridtb hejgb pr saprdcfrgbd b cbtyrufr t tins, t oehft bsbdoefhesat u profntufdd veted 656: cab nesaed `uqe pr tbrretired jrbn, pir dun u zkftufd pfrf vetet 65;;.Ftabr prbseide lfsev e legrf rb`ujgftvb jrbn t frcaur djf Fzef b Pijh, cbtyrufdzkfteled b rb`irls. D veted 65;? (62 sanurt 65;?) u qfrnuhhuf dg cbnhfrft hecaurlb rbafkeheteled b kugqvb pf tin ( ),sepfs t oehet, tinft pukhenb cab fti t niludetbtet ci t veabsaed d cespizeoeid ttyrb (kugqvb pf tinf), dcrsf pfrobhft prevftb ci t redcfabsaed pr t vbdcisurrb`ujgftt. _aea7 N. Pbrjipiuhis, (satgf fjrfrb), Ftaed, 65:2>

  C. ]bdtzipiuhis, Sab Kfhnfd bxoafdjb i` Lediretebs fdc ets elpfot upid Jrbbob,]fres, 650;> N. Ssiuhfnfs, . (61?=-65;;) ^Pfrse cab repricael. [ihebnidilen e lbnfdezlfvb frselirb d Jrbqe (61?=-65;;)\, Ftaed, 655;, `.05-13.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  6/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?0

  6. [F]I[SBS B DJR_ASFLB_ @IHNHI[ES CAB

  AE_SI[E_

  Ndjf bpenb b nrfaedss flres prkd dgsedtbz t aestires b tzavehhelet saiqrir lb`ihnhired. Ngi ludc

  t priviabt dsb ndjt e rbdcetelsepfs nridihijges s cftfvb nur nfddcicaur bpesicbt. D nti ndj ludct veabt rb jgetafsatu sb ed`irlfoeideq gbp tbnste e ndjs sat sf zyrtfr,

  fq bcab e s`brs pbrsidfhb b `flehgfrbt trelet f lfrteret. Ngi t id d ecbdsb aestired cab bpesicbt hu`tfrfnb tsfg e nfd kr dgbrzet b zfnidsal,lgf`tid t nbd hd pfn ldgfdsaqbtselbt `flehgfrb b t nbd krdg sfnreo cunb lbdcufr pr tjgetaf `flehgbt b tgbrf. ]rfdcfg bcabrfpsice b nf lgf`t t vsater t dcfgfdd pbrsidfhb t abriet djf fspbnte eprjgetasal e kls s teg.

  D `udnseid t nsfg ecbgb lgf`tidt lfrrel d fdfhez oenhed b ndjvbpr Luafrrbl [usaeted, e oehe nf hu`tufrnucr pusatelet turn. Ndjf Lkuhie

  zef flred e nusatiabt caelkgbsnrfaedirb pr vrfsgbd b cgfhet t vbtlt Luafrrbl [usaetet. Fty prlbdcbdlb blrf t prvbl trelft b tgbr

  q Luafrrble nesa d nrfa, djgyrf binvb t Fhusa Sfns, djgyrf b nfhett vbt Luafrrblet, blre e jrufs s tegcab lgf`t cbtfgb t tgbrf t klfvb tlvidsalb. Nursb ndjf pfd]hbsabveof pfd trbjid bcab blredb cgfhet t Luafrrblet, q ef vrfd dsabdg tbrrire pr tf trblkur treled, eoehe lbjgetaft b vfzacie hu`td lfhbvb

  pr hereled b _aqepres djf zjgbcafturnb. Bcab ndjf Luafrrbl [usaete esanrbt gbp dulred b fdtfrvb t btss teg, aihhse t tbrrbdet nu ftf nesaed

  pirisetur t afded crbn, pir q d ntib sepr kb`fs jgbdcbd t rrbtaufr djf

  2== `irof turnb. Luafrrble ef cihe tffg rrbtaeled, t djgetbt d lfh cab nurfrrete db nlkf, db frjehbt,/ rrfhh b tbnaecatb cy`bn6.

  Nti trbjigd sb rfpsice dun satnridenfd, pir dg pbrsid prfd treletcab dgias e t jgetaf rrbtafdfvb t gbtss teg. Cab dsb rfpsice b nf t vsatert cfhhig aestirenbd djf pbrsidfhgf, prf,t fkstrfntelet t s prjgetasalbs djf bvbfdtf, fe nf vbtcegbd bstbtenb sb d frtb prjgetasalgf sa`fqbt vbtl prlbsrfstet edcevecufh, dghhig se d rilfdbt bKfhzfnut.

  Wjgbcagf q kd abrie d lilbdtbnretenb sat jgetalid d `udnseid tsaiqrirbs7 I Huh Lfdnf, huhb cgfh,/hb Cesatfd b lirb lfh;. D ldyrtepenb ndjf hfrtsid nlkeled b

  rbaftes pbrsidfhb lb gbtd b sfnreofvb.]rjgetasesat tbnste e ndjs gbp lbaihhse rrbtafdft b fntet t rdebs se cabcbtfgbt q b phitsigd snbdd. Nti vegd

  ][LKHBCAGB

  D nt pudel pfrfqetbd fdfhezf cab pr`udcelb rrbta cesfoenhbvb t bpens pipuhhirb t nrfaeds s flres q pfrfqbtfntb egele t trelfvb cab lfrtervb rbfh d 2= vgbtt b `udcet t

  gbts s nsfg ndjb. Gble prqbdcrufr sf d bpend abrienb, fqbcab d bpend lb tbl djf crflft b gbts sioefhb. Nble prvegufrdg kisat tblften niabrbdt t pudelet, cunb dxgbrr d pfa oehsetl t spenfturf lirfh-psenihijgenb t saqeptfrvb t nsfg nrfaedb,nu spenfted trelref, cbtyrf dcfg ftcabut cab rbspbntele e s crbgtszfnidirb.

  Bpenf pipuhhirb b irebdtufr djf gbtf nidnrbtb sat rbfhestb nurtrfgtid frtestenesat crflft b gbts sioefhb cab prkd nriden aestirenbkbsdenb nur pfrfqbt bpesicbt b spenfturf t hu`ts s pipuhhet pr herecab pr t rufgtur trsed b trigbvb futintidb. sat tepenb q abrie,bcab d fstbt b vcbngbs, kd nidnhuzeided b gbts lb dg `gfhe q

  saprba sb fe pi b gbp gbtd d `udnseid t nfuzs nilktfrb cabd prputagb lb ecbfhed nihbntev, dcrnia q `flehgf vcbngbd b teg bprbt lb dg stieoezl t gfsatzfnidsal. Nursb vrfsgf b vrfsset dbpend lb tbl saiqrirb pretbt se dcsanel e lbretufr gi vbtl djf`flehgf, pir bcab djf vbt ventelf d lilbdtbt b `udcet t gbts, cunbcsalufr dg aulfdezl t pfzfnidt, bcab psb d setuftf tbpr tprjgfnsalb.Fdfhez b vbfdt e kabt ndjvb q nfd d `inus crfld b udcet

  t nsfg nrfaedb. Dcrnia q hbxele e sitl e nsfg bpenb df cunbtsb prkd dg fnt t redjgfhhgbs s nrfaeds cab lkusagbs s sfg lbgbtd b cenursalb.

  @gfht bhs7 bpenf, aestiref, trelref, bhbjgefngf, b crbgtf, aulfdezle,jbdioece.

  LuafrrblGFNR]E

  B]ENF @IHNHI[ENB B FL[E_

  Dg ndj tgbtr b

  sgbhh fnted b prfrgbs

  tfsal t rbfhezufr7

  lig b zbzf, t

  prfd,/ d nresatbr

  b lushelfd,/ sf

  vrbt vhhfu vhhfd,/saqeptfre saqeptfr.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  7/24

  :Lfrs ;=62, Dr. ?

  i vbtl d prlkusagb t `udnseidbvbt vrtbtses b rbfhezlet t snbds, pirbcab d `udnseid t oehsevb lirfhb bpsenihijgenb t abriet, t tehhf, se7 sapertestien, jftesalref pr sfnrenel cablispbdcbsf pr zjgbcagbd b kr. Dnt satgb sat gbtf fgi q hejgset bvbtf ef nf progbhh `ihnhiret d `irldb dg pfrele nregubs. ]i fsatu oehset

  sapertrirb t dgbrzvb t niasabrienb nfd kr q t lbrrbt se nhesabldyrf tepenb b pr`udcelet t ndjvbt trelres, q d `udc gfped qbteledsapertrir t pbrsidenufr t abriet dlilbdted b rdebs isb cerbnt pfs rdebs,sb jgetanf u nryb se cuabt cab dprputagb lb dirlft saiqrirb.

  Gi d pfn ndj prcirbt jgbtgfrbtirenb pr t cad piaeled lfcgbfclereled bcab t frlenut pr abriezledb saqeptfrvb7 Cihhe vbzere d cbr7/Lfrsafhhf kre dg abr?. _aul djfndjt lkyhhbd lb flfdbted b abriet tsfpird isb lb dg vhbrsel lirfhest

  t rfpsicet pipuhhir. ]r rfsted b pfr pifpel se sablkuhh lkyhhgbd b ndjs I

  Huh Lfdnf, huhb cgfh7 Flfdbt t h ligdfd,/ S h Kusabd3lb kfrr,/ D df

  k`t didg cgfh,/ Pfre pfhhd, gftfjfd,/

  S h`tig pr vftfd,/ Afnd telb t l

  lfrr,/ Cusalfdvb tu kg vfrr.2 ]rrfsted b cyt pi gfpel lkyhhgbd b ndjsPgbd [bsuhe lb Kerkeh, nu tidbt bvhbrselet lirfh frtenuhiabd lb qfrtset lfcab7 Kerkehbg, lirb fpnd,/_hft kbhbr pf zd,/ Kerkehbg, lirb

  rfr,/ _hft kbhbr pf vrfr.0

  Dg jrup ndjsa lkyhhbd lbsaprbagbd b nrbdfres nilktfrb se

  cbfhed l sukhel, nf prkd dg`irluh tepenb bcab pr saprbagbd bvbtliaelet7 - _gfl pr niled: bhetfret,/ pi pr lfh1 gftfjfdet,/ sb gfl

  cgfh saqeptfret!5 D nt pfrel tlirfhet nilktfr kfsaniabd gi vbtltrelft, pir bcab predcret b dgbrzet btyrb t f`rl. D ndj t tehhf sattepen qdcrele tbpr e prlkfgtur brfoeidfh e dds, d vbdc q prfdef b sfgt `ustb d tbnst dg satrbs caelkgbgbbhbjgefnb. Nur dgeabsa lb tr bpendpipuhhirb t nsfg nrfaedb, dun tkb`fsid l qdcrele e dds nur djf ngivgbd prjgejggf kurrrirb, dcidgabr

  l b `irt sb b vbt abriet t sfpivrfrfpi b kurrfvb t tgbr q esaed d nrfa tteg7 Pfd dfds b e tafd7/ Lbt Waitedb nfd vrfr,/ Pfheu lb nilfdcfr.../ -

  Ler kd q b vrfd,/ sb trelft fsatu b

  nfd.6=D nt ldyr, s kfsanu lbjurd b abriet, zkuhiabt bcab ddf sejur phitsubsb cab lksatbtsb b teg.

  ;. ][LF_FS B AB[IEN_CAB BHBJGEFNGF _E

  DD_AS[RB_Lgf`t djf ndjt b trelres b nfd

  t prfdesal dg djgyrel heren q vgbdprbg tidbsa blioeidfhb bhbjgefnb. S

  tehhf tidb, prvb `udnseidet t pretsalsbdtelbdtfh, ludc t nrybgd bcab`udnseid zlfcaubs, pfse e gfped prlfsfl t lcaf vhbrs s abriet. Abrie cbh

  djf jgere e `flehgbs cab, lb fnted b teg,ayd d nugtbsd, lerdgiagbd cab

  pfdtbided b dcbret t nilket, nu l d`udc dcbriabt b prgbtsiabt.

  Ndjt lb djgyrel bhbjgefn, se rrbjuhh,gfd l t sanurtrf, pir lb b`bntb prbnsblkrbshdsb. Ny ddhhig ndjsa dunsydid t spenft vbtl rfpirted b abrietlb abriezled b vbt, pir bcabpbrsidedbabriet d rfpirt lb caelkgbd q sanfntid

  aulkgf b teg. ]rf, dun lgf`tid q abriezlecab vbtliaele t prgbtsiabd, pircuabt t vhbrsiabt bcab jurf dgbrzirbse b tehh. Abrie sat dg pbrsid, engf b toehet e nf cablkur saul flehgbs, lfcgbtr nrfaeds. Ndjf dcfhbt penresat dcaelkgbd pr aulkgbd b abriet t rd

  kfsan lb sain t tgbr7 _pftfre dg`saft lb jur,/ Fkbcede shbabt nurr66._ejuresat q caelkgf sat b `irt, pirb prlkfgtur se prabr. @udnseidbtbhbjgefnb e prlkusaed gi vbtl ldyrfsb se gbpbd rrbtafdft b djgfrgbs, prfdef b

  pbrsidfvb t tgbr jgft isb d `udc tdjgfrgbs, pir bcab cesf tbndenf, senursb

  rb`rbdbt b prsreturf d ldyr tdggt isb lb pfn dcrysaelb djf dgre`irluhel tbn tgbtre7 _pftfre dg `saft dkrbj/ ..._pftfre dg `saft lb jur/ ...Cab

  Nisnf dg saft d jrip6;.D cesf vbrseidb t ndjvb pr Islfd

  Sfnd rr`babd lb pffdse rrbtafdft sbse sat vrfr Islf Sfnf. ]ir nf bcabt tehhf nu bvecbdtiabd vbtl vhbrftdgbrzirb t nteg cgfhe cab caelkgf qnf sanfntufr tbn t tgbrt vcbngf b teg.

  D dg vbrseid fe ddnuptiabt se trel,pir prsanruabt b vhbrsiabt se dg cgfhe kunur cab e cfsaurufr. D nt ndjdun tauabt sb `fr nf kr nidnrbtesat

  Islfd Sfnf cab psb sat dg dcrjurft q cuabd nugtufr lb caelkgb.Bcab psb lb satft t pfn, ndjfbvecbdtid dg lire cbtfgbsa t bhbjfdos,

  hunset t vbsagbs cab kunures zenbt teg7 Afgcb,irb cgfh e kunur,/ kitfkegd sauqur/ pr cgfhed b kunur6?.]ir aftfgf b vrfsgbs s teg nfprobabtdjf btenf q sgbhh lbtidelef d ecbdsb ngi kunure u presa djf phulke e desur

  prbg cirs vrfstfrb7 Lb sabn rrivihe,/tf prbd jgbrcfd.63 Cab, se bhbjge,ed`irlfoeided b vrfsgbs s abriet ndjfb gbp lb bhbjfdo7 tauabt vbtl sbfteg eu presa kunuref cab sb eu cltufdvbsagbt b kunurf djf phulke.

  Edtbrbsfdt sat bcab dg hez liteve

  briten d nt ndj7 Nur sanigbsinfnut,/ lb safle d cir,/ lkusaur

  lb lihh./ Rd t jgivf dgz,/ te sl

  cab fsdgz,/prbps tb cegb vbt,/pi de

  cigb tad62

  _abdgft selkihenb, prlbs abcagbs slihhs s dcfhufr, e gfd cad djfdg vfgz b cfsaurufr pfs teg, pir fe dune sat prjgejgur lbsfzabvb t sfg tnicufrf. Cab ude heren blrir b tabnsidzajdgeled7 cuabt t esab trbjufr ezjgufr b tf nuptigb vbt cilbtadebdb jgbstet selkihen t abcagbs s lihhs,

  pfse dun lf lire lbdcigf sb t cuabgtad l afpur sb nfq.

  L tbg ndjf vfzacid prsre lbbhblbdted bhbjgefn t abcaur prsre dldyr lbtidelenb7 prsb dun b pftb ftedq rrikft b kunurf te jzigb vbt cab gi

  t lkbtbd pr t tgbrt d `flehgb. D ntldyr tabnse keb tbn pbdju blioeidfh prnt dcrprbrgb t pflbretufr b trfjgenb t

  gbts s nteg cgfhe lb t vrtbt t vhb`sal,q djf pfrfqetgf. Sabnsed bhbjgefn b gfpedbcab cesf vfrjgb t tbnstet q, bcab psb dun

  gfd ecbdtenb djf penpflgf hbnsenirb,gfd nrbgt ecbdtenb pr djf cilbtadefblioeidfhb7 Afgcb, irb Islfd Sfn,//...Afgcb, irb cgfh e pfn,// ...Afgcb, irb

  cgfh e kunur,// ...Sfn, irb Islfd Sfn,//...Cgfh, irb psb se jresb60. Pfrju e pfr enteg oetele prsretbt sapbsa, nursb vfrju ecyt l pfn. Dg prsretgb b nteg tepe hufdrihed b dg vfrju vfgtubs, pf `gfh vfgtubsbt lerhhtf, pir lb dg priobcurstehestenb q lbrr `udnseided sblfdten tvfget saiqrir b gi pbrsidfh f flehgfr.

  Bcab tb ndjt pr [ezf _fkreuddcidg vbrseid spenft tided bhbjgefn ltbpr sb ft abrien, d ldyr t tehhq e gbp tbnstet tepfrb t cunsalb herenb.Lbjgetasb abriezle sat e prfdesald ldyr t ddnuptufr, d nti ndjspenft l tbpr caelkgf pr vcbngbd b

  [ezfet sbsf ed`irlfoeide frtesten lkefnted nu fe `fhe gbtd d lisa t rb.Ndjf Lkbtb [ezf Nflfred pfrfqbtdg tbnst lb ed`irlfoeid t rrjgufr,nrfafsufr lb vbrseidbt bpenb. Fgi nfvbtl vfrjud b pfr q sgbhh `fnted sb[ezfe nf lkbtur e vrfr d Nflfred.B jgeta pgbsf tgbtr b tbnstet satsadcrrufr d dg vfgtel bhbjgefn pr t.Srbjubs e pfr e nteg sadcrrele sat`utgf b dg vfrju rb`rbd,6: q prsretbtlb rrbjuhhse pfs ci vfrju d vegel. Nyrb`rbd csalid jgetafsatu sb ndjf nfdcrysaufr gi vbtl jgeded frtestenb, pirbcab `udnseid7 fgi sat sadcrrufr djf

  dg ndj b fntet trelrir, d dg ndjq e nusatiabt ldyrs s prgbtelet tteg, hhelesat, djf pbhf b teg b hu`ts cab,l pfs, djf ddf b teg, b oehf hejgrid

  ]flgb djf ]frjf

  _atpe d Lfrjhhe

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  8/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?1

  dgprdg pfsigft q sihhe d `flehgbvcbngf b [ezfet.

  Nsatu vbrseide bhbjgefn abried blkyhh krbdcf lurbvb t satpes,nrfafsufr lb vbrseidbt bpenb, nu [ezfGfdedf gbtid pr jgeta nrfaedd.B taurur nsatu ndjf b prlbdcurl sepr trbjid sb bt pr dg jurabrienb, pir d ldyr sbdtelbdtfhb

  cab bhbjgefnb. _aul l ikgbntevbcab b taft djf nti blioeidb satndjf bpenb I [ezf cfghhfr dgbre, b oehfd`irlid lb aihhse lke satgbd pr t

  oehd abrie nf rd, t cadft niairb nurnf dcicaur bpesice abrien, vbdced nufe nf hu`tufr lb abriezl, ldyrd sbse u vrf sanfhh-sanfhh lb tre t satdflfrtedb dgrf pfs tgbtrs, pfstfg cbtfgbtlke rbfjeled b pbhs s lkbtur pf zitpfs vrfsgbs s [ezfet, `fnte sb ddf bqfd lb djfsare secilis pr `fntedsb fe e hf cgblt pf kfkf q d lisa`ledirb.

  ?. N[IDENF B GBS__IOEFHB CAB [IHE E

  _ C[BGS_ WFNIDI[BDg dulr e nidsecbrubsal ndjsa

  t nrfaeds s flres nfd d qbdcrbpesicb t dftyrs bpenb d t oehft dunpfrfqetbd fntb abrienb pr dg satgbt prjgetasalb, pi penresat vrfsgf bpbrsidfzaet pr afnlfrrgb. B vbfdtsat sb d niced b ndjvb bpenb tflres caelkgf pr t vrfred, sfci trelf e lisas s rb, e vbtl cab e satrbdgtpr `flehgbd b t f`rlet, caelkgfddsatriabt prpfrf dcgbdgs s crbgtseszfnidirb. Dg ndj pfrfqbt vrfsgbd b

  Lbalbt Aftens pfse ny l pfr nesatbvrfr cen. ]i rfpsice fdidel, dgias cabdjuhets e nicet gurecen b lirfh zfnidir,lbjgetasb b tabnsid trelred b pbrsidett ventelezufr, e gbp t crbgt penresatvrfsset7 Phhfau, b pfst afhhfhh,/t rflb cu`bq d kfhh61. B dcrsf litrf cabb lf b prbsed lb vfgb frcagbd b trupett ventels, vbt zre e pbrsidenufr dcrjgbjgbs s t vrfret e qbtsid t

  cygf nregbsft `blrirb, cunb rd dpfqb bcab lb vbtbd, lb frjulbdtedsb7 Nbsa vrfr dcfg l vrfd,/ vrfvfdg d nfpbtfd,/ q sb ked nihhfg dg

  dfd!65Nudcrprjgejgbs s ludcsalb

  afnlfrrsb t `flehgbs ef prbt rrujdlbdgabr nice e crbgtses zfnidirb.@gfht b ventels ntu gfd d sedtide tphit lb pretgbd q e kd nrfaedf vrfsgbvblb vbtjgyqse, pr t ufr d vbdc tcrbgtd f lirfhed b obdufr.

  Nidstrunte sapertrir b nice lirfh dnti ndj sat gfsatzfnidesat e `irt,sf t kb`fsid lb jgfn`tiatsed q pretbtdg jgl b sfpidcicaur. _epfs dgndjb tgbtr, dun gbpbt sanfnu prsb enfd vrfr cy vhhbzr, pi nur dgbrzet efigd hfgled t ftet, ny e qfd cgblt bsfpivrfr cunb u hvcufr ftyrb trelredb trbjufr d prpgbngb. Dg pretgb b

  tehh e gbp ndjs tepihijge trelrirbcab hfrjid prbg sfg ci bhblbdt tludcsal bhbjgefn. Dcrnia ddf bcgblvb saprba jgetafsatu dg `iro t

  ftehh lirfhb q b lpisat cab lfcgb bhfrjid t nbqbd prjgetalid7 Lisl taide nt `gfh,/ sb u cgbht e nfl t

  jgfhh./ Aflet, ker, b Afxae, cgfh!;=.Ndjt b afnlfrrgbs nfd qbd l t

  saultf sbsf gfd lkhbcaur b abcaur dhbtr. Ngi nf dcicaur sbpsb bpesicbt btehhf d gbtd rbfhb nfd qbd t sapbsatfb, cunb qbd djgfrgb t rdcf, nfdludcur t vd d hvezgb dcrjgbjgbdnregubsb t nrfaeds, tfdel gi fq pr

  prgbtsel sbsf pr ed`irlel b prt saprbaur sbdsfoeided b lilbdtet.

  Djgfrgbt tridcetsb rbjgestriabd t jgetaf

  d sezlijrfd pipuhhir. Djf penpflgfprfjlftenb ny ed`irlfoeid pibten dunsat d `udnseid t pibtezelet t fntbvbt afslres b jgfnlfrrgbs, pi l tbprd `udnseid t bcunelet t niludetbtet

  prlbs dcgbdgs s nftfrseset.Lgf`t ndj t nsfg tblb gfd rbfhestb

  gi vbtl pr djf cbtfgbt cab prsanrele eaihhsesal e snbdfvb, pir bcab pr djfvrtbtsef b pfrfqetgbs s psenihijgess pbrsidfzabvb. Srelred, se vhbrdsaiqrirb profntubsb t edcevecet,sat edtbrbsfdtb nur ndjf pipuhhirbb nrfaeds s flres b zkuhid dlfs t dggt bcab tbn jrft. Ndjf

  nf snfhetur dg jur tepenb t dds,b oehf lb sejure rrgbca djf dg frnbtep.Ngi jur nur lbrr hfgl sb t kered efnfd vrfr jgetalid prjgejgbt7 ler

  kd q b vrfd sb trelft fsatu b nfdisb lis lf taide nt gfh sb cgfhed bnfl t jgfhh.

  Ndjf S dgtbd q l sfkf t lkfdd rbfhetbt lb fd t cbtfgbvb nidnrbtbcab ecbdteneled b sfnt t pbrsidfzabvbt sfg. ]i vbt rbfhetbte e prsanrufr dndj sat dcrtufr penresat d trfgtdb dg dcrrb surrbfhestb, e profntufr djf

  pfrfdcgbdgf b fsfg q ci t dcica. Fvcuhesat djretur q d ldjgbs e tridceturdjf dg dcrr senur ft cab t vhhfd citf vrfsed. Cab ngi kabt rbfhetbt pfs pfnirsa, nur fe sanid pr d luhhe. Jgfnset

  gfd nusaredgt b tyrb t pfr7 Ilbre lb[usafded. Cy ventelft e hd t vbtlbddd cab litrd, pf fsdg lfsanuhhtgbtr lkrfpf pr tu lfrr afnd, vbdg xafxafe t pfludcur djf phbqref.Sbpr prbnsb cab bhbjgefnb b kgdndjd cbtfgbt q gfped vfzacelsedb gbts, senur t lis nesatb dcicaur dgaftf b tehh7 Pgbd stfde lb tredjhhel,/vgbd kusatrf lb uhurel,/ nrnid ikfd

  Fkbced,/ sf tf jggl Fvcuhed.;6 ]irpi nfq prbnsb sat bcab snbdf q vegidlb cbtfgb rbfhestb jgbr d eltse7 Fvcuhedd uhhe,/ lb `fdfr b lb `ite,/ lkhbcaur

  satft fstidile.;; Pbfdresat

  edtbrbsfdt sat `udce e ndjs nupbrsidfzabt, nrbgt sepfs frnbtepet kfhfcen,fsed pfs vcbngbs pr t tad flfdbtbtb tyrb se cab pr t vfzacufr phfdbt

  b tyrb l t rdcsesalb. Lb `fdtfzepibtenb t gfsatzfnidsalb pibtenbprsanrufr cfslf b Fkbcedet pfsvcbngbs7 Fkbcede afpe cfsl7/ b `tie

  jgeta cudgfd,/ gfsatf cbted, krdcf

  `safd.;?Lb t tehhf flfdbtb ddtbnsteb kd ndjd sf crflftenb, fq bcabbhbjgefnb, pfse ddnuptiabt qfrt sb gbtf btyrb (`flehgfrb) dun ludc t vfzacig ltbg cab krbdjf sb afnf b tyrb dun nf prtu lfrr nurr ci t lkbtbt b pftrbtur.

  S jgetaf vrfsgbt b tehhf pr litevb

  t ciktf, t oehft prkgd dg oenht lfca t ndjvb lb tbl djf gbtfsioefhb fpi `flehgfrb b nrfaeds sflres, gfped lb kbsdenre snbdft gbts s prcetsalb, nu zfnidbt cablbdcset b dgbrzvb kabd sanfn prvrfsgb t rdcf isb t saultf d dgbpesic t vbtl. S cadft b cbtfgufrf

  pr rrbtafdft, sanfqbt b djgfrgbvb secab pr pritfjidestt b crflfvb ttehhf ef satigd `ihnhiret t flres ft`udnseid prfjlften q ludc t cunbtsenur keb dcbsa lb nidobpteled b tegt sitl vbtl se hhig frte7 `udnseidedlbceften. Fe nf nrybr pfn f saul

  bcab `udnseidbt b dg rfceigb hinfhbq trfdslbtid ndj cab dgniasesated`irlfoeidb pr djgfrgbt l t kugsalbb l t rdcsesalb t nrfaeds.

  Cbtfgbt sbdcirb d cesf rfstb btbgnfhigd `udnseided b tyrb dcrtubst rrbtafdfvb t dg dcicaeb t ofntufr,cunb u kr dgniasesat bcab lgbtbt saprbagbvb t dcrysalb jurftevb,zfnidesat pr t zlfcaufr f pr t hufgtur`udnseid b prbns. D dg rih frtesten ttehh lbtidelef d vegel q nregid bcabb`bntb aepbrkihezubsb. D `fnt fsjg dunzlfcaiabt7 vbt jglf sat b lfcab,

  pir ldyrf b t tadet lbjgetaft t prbn

  cunb zlfcaufr gi `fnted pr blioeided7Lirb hul, f e lgbre hul,/ bgf df dxbrr

  jur saul,/ t kegl satft qevur.;3Ngi saprbagb prkd dg lbtidele t

  _b pf dg dcrr lb hhfatfre,/ phfsf,vceqf, i e vfr`re,/ pfsa flred cgbjurkr ae7/ jrft b flres lb `isadgf d jge,/pf npuo cab pf safle,/ zud rrujd i prd _aqepre. Fgi tait cab lfcgb csalidsb flref bdcb gbtid7 hbxide bpend b sfg

  cab ci tf nuptide lbdgabr.

  ]flgb djf Priaidf, `saft d Julbdeo

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  9/24

  5Lfrs ;=62, Dr. ?

  pfsigs pr sanfnud, cunb e saprbaurtrtairfs t cadft pr dulred b lfca tt vrfrvb, q rbfhesatsat e prlfsfvbaepbrkihenb.

  Sbndenft frtestenb gfd t saultf b tdcrysalb, pfvfrsesat djf prsatypgf bprjgetasalb sb ndjf pipuhhirb satl b tagbsatzufr d lgbtb b tbndenf,nrfafsufr lb pibzed b nuhtevufr.

  _enursb d ndjd tfsal t dgiaur prvrfsgbd b bhi Lbzfdet, bcab d ndjdSbhbjrflbt vbd b ved gbpbt jrfcfoeide rdebs s abriet d pfrfhbhezl t

  phit lb b`bnted vcbngbprurs t sboehetprbg phulkfvb t rfcas q keb lketruped b ventels, secilis d vrfsgbtb kb`fsesalb d pret f d rrbtafdf ttgbrf t rfstet. Ndjf ed`irlid sb kebdtre lfrtedf, nu sboehe djf phulkftkd b`bnted b vbt t cfhhubsal, cunbb prsanfhhzufr frcagbd b vcbngbs, sezfnidesat, d tre btfpf. Nti btfpf gbpbdprlbs trb vbprelbvb t djfcfhsufrf tventels s jgufgtur d kb`fse.

  Lbri Luabceded b vrfd d dg nruf.Nur rf cy`bnu e pfr Lbruf lkusaelftfrfd. _f sat bdcb e djriat fe dunpi b dcebd phulked cab vfzacid t nrybgvbpreled tgbtr q nesatb dcr lbdc7 t`rbsnig `ytyrd lb ug. ]enresat dpfrfhbhezl lb nt vbprel t ventels,vrfsse hsaid phulked b cyt. Nursbphulke e trbt esatb vbdceltfre sbpsb lbfd t teg ventelf u vrf lb t vrtbt._etuftf cunbt senur gbpbt djgfsal lbtbndenft nedblftijrfnb t hlfvb, pirdjfcfhsele e nias cab dcfrgf b sfg dtre btfpf kd q ny priobcel stehesten tveabt d `udnseid t dcgbdgs q sydid

  t zjgig ndjf. Bpesice crflften e dgvrfsgbgb t tehh sydid t nregig dg ciznbqfrcagbgb dgbrzirb pr t vrfred,pfvfrsesat sb vrfsgf b teg pi kabt dsapfjel t jgfnut t cenugt, q nffnuLbri nf vrfr cenur.

  Lerpi ndjf pipuhhirb sapfhis dgbstbten t cfhhubsalb djf fgi b dgpgbsb t rdcsesalb t hbtrses snuhtevufr. Ndjf pipuhhirb nuhlid cabpr`udcid tbn prputagf b tbndenfvb blgbtbvb frtestenb t prcirurf d cinregel lb dg pfrel f ecbfh saiqrir tfrt t niludetbtet. ]enresat tbn ndjf

  Sbhbjrflbt vbd b ved bhblbdte

  bhbjgefn dbutrfheziabt sfnfq, pfse fsfgpfn caelkgbgb dgbrzirb, dcisatf tlbretufr pr nt `ryl aulfdb qpi sauabt, rfpsice nihbntev e nudcrvnt ecbfh saiqrir q prlbdcl. Lnidnrbtesat, tide bhbjgefn cfvfretbt qd hedcgb, pfse ecbfhe lirfh b gurecenzfnidir sa`fqbt lb `iro seprirb lkefdd aulfdb. Cerbnt pfs jicetgbs lb trbphulkf ventelf hsaid venfld7 Nu gbLusf sb l vrfd. Cab prjgejggf vgbdtbpr kb`fsubsb7 - Nbsab vrfr fdcfgt vrfd,/ nbsab vrfr @braft Esfd,/ q

  sb kd l tgbtr dfd.;2Cunbt se dgpretgb oedenb djf pbrside l e kbsufr e

  ventels, pir b crbgtf saiqrirb vgbdprlbs dg `irob dbutrfhetbte b `tiatsebijgenb, t nrfafsubsalb lb b`bnted b

  oedezlet. Dirlft zfnidirb t saiqres

  jgbgd lerftel gi vbtl prlbs jrynss pusans, d rbfhetbted blperen, pirbcab prlbs frtet t pipuhhet7 vrfsgf bvrfsset, bcab psb lb vbtjgyqse, satb crbgt pfse revbdcis t crbgtd pbdfhbzfnidirb cab rufd vfzacelsed brbdcet saiqrir.

  Prtbtsef `fntijrfnb b setuftsphitsiabt sapbsa bcab lb vrtbtsedb fdfhezs psenihijgenb q, lbjgetasbb vsater t gbpbt d fq pfn vfrjgb sf

  gfd tbnstbt b ntyrb ndjvb, jgbd

  `irlf b tbndenf bnfsb pr tu sgbhh.]r sablkuhh, d dg pret vretbd cesf

  pbrsidf djf `safte Lfzrrbn. Hbtrf qid d saft hfgled b ze e sanid hhelesatSfaer fjfet. ]fs ed`irlfoeidet sb hbtrfbdcb dun sat hbxufr jgbr d `udc,hhid t gbpbt ldyrf sb se zef b lfcab

  phhfnise nrbgt `safted7 Nfrtd b psie;0pr jresl/ jgeta hitt rrinuhhesd,/

  jgeta nrbrt u jrblesd.;: Cab nrbgtndjf lkyhhbt cunb u lgf`tufr vbtllb vfhd b rbfjelet psenihijgen qsaprdcfabt djf dg pbrsid e vbtl, tbndgbrzet prfd teg b l pfs tbn e jgeta`safte.

  Nfrfntbre sednrbten e ndjs bpenb tnrfaeds s flres lesariabt d`udnseidbt b saultf t dgniasalb.]rvb udnseidbvb t lerhhtf frtestenbfgi ludc t hbxiabt bcab se cetfr e sfnte gbts sioefhb, se dg pritinihh e gbtsnrfaedirb cab lb `udnseidbt b dgnridenb t vrfsgbvb, abr d prlkusagbt ecbfhbvb nilktfrb d bpesicb tdgiaurf t aestires b abr d bpesicbt rdciltf q e gfped nfrfntbrestenf

  gbts sioefhb t nrfaeds. D nti ndjflfdbte e lfrteret sat e prfdesal,abr e `irluhufr q afnf t lbrrbt isbq hu`td pr lkrigtgbd b tbrretirbvb tf

  vfzacigd t tgbrt, isb q tf dcealigdt lkbtbt d gbt sf t veg tf tfnigdcidg djf dgbrzet b `flehgbs, isb q

  predcret, secilis ddf cab litrf,

  t trbjiabd nurfgizb b tf lpisatedcaelkgbd b lilbdtet. Nsatu d ntaelb sepr pr d satpe dg trel b vrfsedd pret. Dgbreu q dcicae csaletfrd fti lilbdtb t vsaterf pr t esatbBhlfz Nupf7 Rstf Nupb, saf vhhfd,/u ludci b lkfl jgfnd,/ sf t veg b

  zbzf dfd;1.

  Sbpr b djuhetur se pgbs b strunturss tbnstet sat ldyrf stienb b pretgbss hfglet t ze djf fdf b `flehgbs cabb t f`rlvb. Hfgled b nbq ludc tf

  prbs kfkfe, ddf isb t f`rl t tgbr.]ir caelkgf b tyrb sat prabr bnidtrihhufr, jg q b sejurigd nrybsesat7vhbrsele seprir q e kabt trelresd nt nrfaed, t lsufret lb vrfsgbtb sapbsatf d `flehgb se cab dcgbdgf bcrbgtses zfnidirb. Nur Cfareut e igdhfgled sb t kered ef nfd vrfr, kfkfed hhel b hfrjid t nbqbd djf vbtgfcunb b vd d cysael hfgled sb lisfe dun sat e sfnt. Nur lsid sb cgfhe

  sat bdcb e jgfhh, pir pf saprbsf gbtb, esanid prfd cunb `irluhfr tridcetgbd bteg crflftenb pr nt aulkgb t lfcab.

  D pr`udcel ndjf sgbhh `gfht lb t

  oehft phfnu fldestid `fged b t keret cabdjusahhid vbtbd kfzufr gi d dcgbdgftb lilbdtet, pir d dirlft saiqrirb7Cgfh, l rfnsb kikfd,/ pf skdnbq q t vrfd,/ sb trelft fsatu b nfd/

  vretbd bcab pr dg `gfh!;5

  D nti setuftf tbpr jgfnftfrbndjf bpenb b nrfaeds s flres h

  t sapfhisbt cunsal `irof b nfrfntbretdgbrzir, dirlft cab lirfhe e hfrtsaiqrir, ecbfhe e tyrb e crbgtses se cabaulfdezle, e oehe sapbsa tedjhhid tbpr

  pfrfcinsfh pr prfded b teg d t tehhfrrbtafdf jfte dgbrzirb. ]enresat dndjd b lseprlb _lfghe e phfjisur

  pr vcbngb, nur prfd teg sanid lbdgabre jgeta `safte, h dg flfdbt pr kfkfdnu spenft penresat `irt frsybtele cabaulfdezle7 - Luf lis lf lfrr

  jgfnd,/ sb esat phfn b snf tfnfd.?=

  Nursb ddf b bhi Lbzfdet sa`fq dgsgbhhgb bcab l kurrrirb, lfde`bstele qfrt e rfoeidfhezlet t fsfg nuhturb

  b ecbihijgeb pipuhhirb sepfs s oehsvertyte e pfr dgbrzir sat trelref,

  pir bcab pfpfgtubsalref lb frlenudb nilket, dcbrsalref cab dcgbdgf b s

  ]flgb djf Lfzrbnu

  ]enresat nur nsfg ddb e igd hfgled sb bhid tf nfd

  zd t jgfhh nisafcabt lb nfglbnfl, fgi saprtabd

  kb`fs lb dg pftis prbg ddb abrienb7 - D nhi`t `gfh b

  vrtbt,/ b nfl pr tf vrfr vbt!. Dcrsf nur sanigd

  prsre pr te tad sb cgfhed dun ef nfd nfpur t jgfhh,

  pir b nfd vrfr, fgi prsre jgbdcbt b nidtrihhufr prbg sdggts ecbihijgeb rfoeidfhestb7 Ler kd q b vrfd,/

  sb trelft fsatu b nfd. Frsybgf cab ecbfhe e hfrt nihbntev

  treul`id lke dcgbdgd b gfsatzfnidsalb predcrirb.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  10/24

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  11/24

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  12/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?6;

  Lfhb, lfhb, _aqeprefsat cgbp e trelresNtu lkrbtrid HerefCab urft b ]brbdcesDbvb nt vbdc dcbriglDc nt vbdt ci t rigl,]r nt vbdt ci t vcbselL t kunur df`fn, sprbsel.

  Srelft _aqeptfrKbsden b KugfrCufd _aqepred>Pcbsed pr Hered!

  Jbj, Sisn, q t trGble tagbsat _aqeptfr,Lyshelfd b t NresatbrGble dg `es b dg `fr.Ft, nble ]brdcedLl, nble _aqepred>]r @hflur, q vfhid dc br

  Nble _anfkd lb cy nrbr.

  Lkhecaude, krb sain,Dcd @hflur tufg,Cab d nt tin_qfsbt kit b aufg.

  I Gu cgblt b _aqepresHfnlide pr Ftcabd!]r vbprft b trelresLerde salkhh _ndcbrkbd.Huhb lig _aqepre, huhb!Nb aegb t gbsa `icuhhb,_b saul trelf nb dxgbrr_ndcbrkbd cab t tgbr.

  Pbdc e _ndcbrkbut

  E lkh se lgfht,Le `fqb t cabutWite df b `fht.

  Fsatu se sanrufded pitaufgsbsauleof b pibtvb t [ehedcgbsNilktfrb aeldb, pi fsatucab Fdcid Wfni fgupe ci t sanrufg

  dg aeld, pir q ci t lkbtbt e pfkitufrd jgfhhgb t teg. Pgbrsaf Ayldenilktfr ci t prnugtig sb nugt b

  56?-s nfd hd gfsat satbtet saqeptfrjgysld b trigbvb btdenb cab dg leheidaqeptfr q rdnigd dd rikre7 Cab

  df prbsed cunb qfr, /Su-vble, q t

  aptigd.Pgbrsaf Aylde nilktfr u kituf

  pr t pfrd abr l 66 tbtir 652=d jfzbtd Cebhhe t Kistidet. Ntvgbrsa b crjid pr kitel, lb rfsted b;=-vgbtiret t vcbngbs s fgupet, lenucab kfsan`saftfre e teg _i`fnhe fpe.Jgft vetbvb d vegel d `fqbt b nsfgjfzbtb u rekitufd saul djf vgbrsaftirejgedfhb cab saqeprelet b teg. ]rf seaeabt vbprft b fgupet ci t gbd vbprf cfsaurf t hbxubsvb saqeptfr d

  Flbren.]r profnteled b sfnt t nias nur

  sat sanrufr vgbrsaf Aylde nilktfr

  df nfd frcaur d dceal vgbrsaft Dgdcrr(vfrjgbt 603-602 gfd pr`saerbAylde nilktfr d vfrjgbt ;-?) cab

  Lkrbtet t _aqepres (vfrjgbt ;6, ;?,:, ?5, 02-00, 05-:; gfd prsretur

  djf Aylde nilktfr). B pfrf satanrufr d nugtel t prvgbtiret t pfr sapfhhgbs s ]fvfrses cab b cytf

  lb rfsted b frcagbs s ]redo Pecet seLkrbt e _aqepres. D t vrtbt dgvfrefdt tgbtr dcicabt d cirsanreledfutijrf` t fgupet q jgedcbt d `udc `fqbs s sprfslb t vgbrsas Dg

  dcrrb q ruabt d Frneved Edstetutet Jguases cab t Hbtrses d Serfd.

  ]i ny vfrefdt e sanurtr sat kitufr prabr t pfr lb tetuhhedAylde saqeptfrd dr. 6 t 6? sanurt 650? tb jfzbtfCebhhe lb dg sadel d `udc t

  vgbrsas, nur tauabt sb vgbrsaf u jgbdcleces vbprfvb t pfkitufrf t F. W.fgupet. E dggte vfrefdt sat kitufr dF. W. fgupe, Pbprf 6, Sibdf, Serfd,;==1, `. ;?1, prjftetur djf fnfcblenirji Kuhi, vbsb d vfrjud b `udcetsat dg hfgtaetgb7 l t aulkur df`fn,prbsel, b cuabt t gbt7 l t kunur

  df`fn, sprbsel.Pgbrsaf Aylde nilktfr sat b

  pfdgiaur pr hbxubset cab stuceubset b

  fgupet. Dun sat pr`saer d vbprft teg7 fs d Serfd, b fs d ]resated.

  L pisat pi gfpel tbnsted b phit tvgbrsas7

  _bvcfe NF_S[FSE

  Dg vgbrsa b pfdgiaur b fgupetAylde nilktfr

  Aylde nilktfrFtcabtfr `irt t zgfrrt,D hu`tf vble d kfhh!D ntf lfhb t hfrtDun hl frlen t jgfhh!Kurrf lb kbs pr leqt,Slbr b cft pr frleqt,Dcbre tid, snf t lufr>Pcbsel lb frl d cufr

  _aqeptfr, pr Wid,_e trel e-vrtbt,Lis afrri zfnid7S lfr jgfnd vbt!

  Wit, nu`et b _aqepresDun gfd tbn u-satrufd,_b frleqt b crbgtses_aul vesb df zitufd.]i lb pfaer dun lkfabd_b djf _aqepref sdcfabd>Nur t vble te saptigl

  _e crfjidg ci t h`tigl!

  Wit i @uqe-phitt,Lis lkuri t heqt,Cab d nt kit_aptidf djf frleqt.

  Dg lbhbud saqeptfr_it dcd zjgbca rdnigd,Cab df prbsd cunb qfr,Su-vble, q t sapbtigd._it jgetidbt sdf dcbrigd_aterbd senur sdf pbsaigd,]i dg cet, pbgt f vid,Nur tu-vble, ci t said!

  _e hul e Pfrcfret

  Jgfnu hb t rrgbcaWvbrn e saqeptfret,Dun curid zjgbca.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  13/24

  6?Lfrs ;=62, Dr. ?

  _aqepref e caf [ils dg pfp7 predoed Jeivfd

  @rfdobsoi Fhkfde, e oehe aepe d `rid l 6:== ddblr Nhblbdte e QE-t, b lkrbtrig ;6 vgbt. Nhblbdte eQE-t sat qe caf kuhd Rdejbdetuslb t oehd cldiggfdsbdeledl 6:6?.

  _e pftren t nesas hedcirb d _tflkihh ludt t nbdqd saul _aqeptfr pi aestiref prldt vbtl dg7De`ided. D dg sr sanrelbsa prle aestire t lkrbtreskyzfdtedb t satypurf jrqesat lb dg prntael hftedesat,dc Kiddb t Jgbrlfdes, dd urcar t K. J. Debkuar-t (Oirpus soreptirul aestireb kyzfdte), dcicabd cesffg,b prle De`ided d vhhelAestiref pihetenb b pftrenirb

  b _tflkihhet.Ny sanrel dun df trbjid nur u-k pftren De`ide. ]i

  cunb qd sb df lsid q aepe d pftrensepfs Lfnselet,ludcel t f jgbgl niad b De`idet lb t hbat. Dd

  lkrbtrel t _uhhtfd Lbalbtet qe lire _tflkihhed, nfdqd ddc pftrefn, - e ddtte Lfnselis e ceture, ddpftrense t t oehet vceq suhhtfd Lbalbte. ]fs _uhhtfdLbalbtet aepe d `rid, l 6316, suhhtfd Kfgfzbte> b ddlkrbtrel t nteg vceq Lfnsele, e oehe pftrensig jgfsatvgbt jgetaresat. ]rf, pi t taile sb Lfnsele pftrensigpbs vgbt dd suhhtfd Kfgfzbted, ci t e f nbt hd vdcedDe`idet l 6310> d qi`t sb Lfnsele nf qd pftrenvbtl lit-lit dd Kfgfzbted, De`ide e zure vdced l631;. Ci lb tad, lb q s nfl d cir t tgbrf kurelbnrnelbsa, lb nt hekr t vbtb q nfl tfde ludcel tnuptigl sb De`ide u-k pftren d dg nia gi l pfr sb631; b gi l pfstfg sb 6310.

  De`ide nesa hedcur d Lirb, b oehf fabrb esa (fsaestirefnt jrbn dun nuxigd t f liaigd) b

  pipuhhufr prbg _aqeptfrsa, sit l t sault tjrbnsufr. B lf b De`idet esa dg zidg jrbnb sdenb,

  @fen NIDEOF

  DG ]FS[EN _AVE]SF[ D _ABNRHH S QP-S

  e fte dg ixafn saqeptfr. Gf `gfht b aestirefdet jrbn7Etid e pftrecaf tu fp td ]bhipddesid jud fp td

  Lirbfd> e letbrf tu [ilbf bvgbdbstte , n pftbrfs tu

  rnaidtfs Fhvfdtes.(@. 6;1). Jgbtn, d dg sanrelqe cunbt b dg funtiret tgftr, saiael sb e fte esa dg_aqeptfr e pfsur b e hbtrufr. (@. 21).

  V cgfh, De`ide csaridtb vbtled, b sapbgt e hpredcret b tegf b vfgte d Fgid Iris, d lurjsatirb t]fdtinrftiret, nu u-k lurj b l pfstfg bcab pre`t.

  Dcdge d nt lurjsatirb saul vgbt, - jicete q vceqlbtripihete e _bhfdenut. R-lkhuftad prf d lbtripihe,

  pfs zfnidet, t jgeta epbsanvet b _bhfdenut, nhbre,pfrsef b fteg vdce bcab pipuhhe, b lb dg z zjguftadpr lbtripihet De`ided. Crjufd pfstfg d Fgid Iriscesf kurrf b pre`tredg dcr l t lert.

  Nur e vfd b b nrnufd pr nrybpre`t, cunb qd sbblre e teg esa prafpur fd lk fd t vdcet, - De`ide

  s cbsae t e dcjgig, b t cfh djf lurjsatiref. ]i t

  pfrt b tegf b satrdjufd t kedcbt pr t ler t pipuhhet,b fsatu De`ide u-des b vftb d _bhfden nu u-pret lbdcbr b dcdge saul vgbt se lbtripihet. L d `udt, sevceq Lfnsele, De`ided b zjguftad bcab pftren.

  Lgbresat, tait aestirefnu jrbn, zeht bcab edtrejft bdgbrsvb rbta b rituhh teg s b hged t qbtt _aqeptfred.

  Dg Jrbn djf Srbkezudce, e qufgtur Flbruoes, e oehe nesatbfrleqse t lfcab nudcr pftrenut, l d `udt jgbte sbse t f vgbhh abhled q nesa d kfrn t teg (bnsbrfsb ti`frlqe fp nabd es ted qehd tu, nft t pftrernau)7 Eaicae pr `fg De`idet csaleled b rrbl t trb pre`trvbjrbn. _uhhtfde t trb pre`trvb caf urcar t u-pretbtaudcf, sf pr De`ided b dxire djf pftrensef b b ckigdjf _tflkihhe. _uhhtfde caf bcab urcar t lkhecabd tzjgbcaed dg pftren t re, b sb nusa t fs lb De`ided ci t

  lvfrbg. Jrbnt zjguftad Ceidesed, e oehe nesa qd pftrenbcab dd lkrbtrel t _uhhtfd Lbalbtet pi nesa qdsatrdjufr t aeqbt sb b nesaed phfjisur d zlr cunbe tad pe`fs sb esa rbtaprbr (seo! cae td caenidseni`fdtfd, fp t epfd te db nilbdis (@. 6?;).

  Ceidese dcdg cy vgbt b cesf lufg b u-aiq prfp,vbteu, pr t ayr d dg lurjsatirb.

  ]fs Ceideset, u-zjgufta pftren lbtripihete e _brbzetLfdfseu, dd blr Lnselis, e oehe dcdge jgfsat vgbt>

  pfstfg b ckufd Jrbnt b zjguftad resatfs De ided.sat pr t vd rb rfsf q De`ide u-zjgufta q t

  cy abrt pfs dg pftrenu t qufgtur Lfnsel, cab q tcy Lfnselt se pftrensufd jgfsat vgbt. Abrd b cyt,

  De`ide qdcrig d pftrense lit-lit, bcab pr s cyteb dxufrd lb turkehhelb b djftrrbsf t saulf.

  De`ide esa kurr e hbtrufr, e ldtsaur, `gfh-dxbat blb zfnidb t qrufrf.

  6.Se vgbd djf `udce e cbtet se vgbd aestiref]rlkytgbt b bpinfvb dun l `rensigd

  Dun gb Kfghize e zeDun gfl Jgbrjg Bhbz Fhefflref elb

  Dg dft b jgft pi jcaeddcrrf dcrrd zCelre celred djred;.

  D nt kit t fsaprS jgeta hedced b zjgiabdLdjgbsbvb lb saprbs

  Dbtvb lb tresatelGfl Nisiv b tirbvb

  D `udc t sabnuhhet q sanieGb flref b prhedcur b sabnuhhet QQE.

  ?.Gb frf l b phhbsalb d `safted lb `urtud

  Nb jgbtur hfvrtfred l t lerV ce t abca `frd d krfz

  flref elbGfl nistfre q prbt `urtudft lke huled Kudflref elbGfl hfvrtfre q pruhbt lke krfzcd b phhbsalb pr ci ninrr jrur.

  Ci rretsa te cgbl t fsapr_e sanhhelf b niss lke kfred zaurCi rretsa te vfgzf t dcrigturf_e dcriabsaf ud nur pruhbsaf lke jgudgt tu.3.flref elbKitf tait gb jruf b caudufrRd ce dg `leg q hufd d prfj t cbtet d qbtseSe vgbd se vfh b afrhesur cab trfzid rrd b nsatgbhhs s tegRd saia `ytyrd telb d jufod q afpbt pfrf nlkvb t teg.Se gb syre q dun u afp djf vfgzft b rdf djf Jure e @ehftet]r Bded b @ehftet lb syt b ze

  Se gb jgere q dun u satbr e dds]r jigd b vfgzs s sfpihedcur d fjeled b vetet 6532.

  2.flre!Se vgbd djf vfh b cbtet tresatel_f sapbgt sf djfcfhb-lfhhbdjgel!Se vgbd cab saperted tel dcreidSe vgbd cab truped tel pusatid!Se vgbd se vfh lb cretarelSe cbh djf tabhhsef b cbtet]sabrted!

  [b`rbd7Nur vgbd cab saperted tel dcreid]sb vgbd cab truped tel pusatid!flref elb t cufKitf l tait te ci dg `ftnbqseflref elb qi`saf vcbngfflref elb te gb dg pfvcbnse!

  Currs, ;2-;: gfdfr ;=6?

  FLB[EF ELB(@rfjlbdtb)

  Kbjzfc Kfheu

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  14/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?63

  Afgrbced E_R@E

  Futir t aufg q b nfdvezetufr flredd hhel t sabn.QEQ csaligd prtihbrfdo `btfrb t

  saqeptfrvb fl cab edce`brbdtezled byrb dcfg `bs. Hecaur lb nt Kfrtihcy

  sanrufd sb saqeptfrt b eshflezufr dunsaed d jgbdcgb t sapgbjided sb se nesaed

  nfhufr d `bd eshflb. Hecaur lb nt,fe sanrufd sb lyshelfdt b ]frfletaesnfd saul pfn dgiaure pr `bd byrb, jrft dun e lkfgd t lkuhufrf

  lb `brbxab, ftf pegd vbr b dun b nfdpr zir t kgd hecagb lfrtbsirb lb nresatbrt. E dggte futir satid sb d

  qi`t sb kfsansairtt gfd t `bvb tdcrysalb, jrufgf, d t dggted tejfd,snuq dg oip lesa cfsae pr dgred cabdg oip lesa cbrre pr tgbtred.

  Aguze esatb dg nhbren fdjhenfd, qnf satetur dpr flre d hhel tsabn.QEQ b nf cad cesf sapgbjelbq saprbaed qfrt tihbrfdod `btfrb d

  ft nrfaed. _aqeptfrt luaflbcfd, -sanrufd fe, - lb `bd b rb q lird dun

  rbspbntigd cintredft `btfrb eshflenb.Lyshelfde lbrr pr kfsansairtb dgjruf t nresatbr, e id cgblt d xaflecab e hbgid vfgzft tf saiqrigd ddd byrb d nesa.]r`udcelbt q nesaed frretur djf

  f`r cy stuceubset cab vrigtubset, qprlbdcl l sepr, e sapeb bcab l tbgdg futirb tgbtr, Lidtfjy, b oehf cunbsapgbjufr hecagbt cab tihbrfdod `btfrblbs lyshelfdvb b t nresatbrvb tbnsaqeptfrt, sanrufd sb lyshelfdt b tnresatbrt saqeptfr dun esaed d jgbdcgb

  profntided sb oehf prbg `bvb t tyrbsatb l b lerf, prfdcfg t prbltbd ftf

  sanided d xafle b t satudd d nesa.Dg fspbnt tgbtr t edce`brbdtezlet

  `btfr df b gbp bcab iobre `rfdobz, Fcih`Ofrkbr dd blred Ekrfael LbdsurB`bdceu. Fe nf qdcrufr pr saulnia prfd Fhe ]fsa Sbpbhbds. Dvbprd b teg sanrufd sb ftf q dgeabd seluaflbcfd, dun ced jg tgbtr, djfpenpflgf `btfrb, vbsb t cbnhfrigdsb gfd turq, sb `gfhd lyshelfd dun bdgiaed cab fnilf l saul dun dgiaedshfled. Dcrsf ftf q b nidsecbrigd

  vbtbd t nresatbr, vfzacid l tbg ny

  futir, lgf`tid tf qufgd vbtbd nfur, qsat dg kfstfrcel e gfhs turnb juyfur,q ci t tait e pfkbs, sepfs rete t nesasjrbni-kezfdtedb.

  SIHB[FDOF @BSF[BD FL[E

  ]flgb djf @ehfte. @iti7 @rbc Kiessiddfs, 656?.

  _ablkug t tihbrfdos `btfrb dflre df gbp ftcabtfre e saqufr LusfCble djf @ehfte d dg frtenuhh t kitufrd jfzbtd Cebhhe t Kistidet, l ;;tbtir t vetet 65=57 prpfrf heres(hbxi7 prpfrf rbvihuoeidet xaidturn tvetet 65=1), lyshelfdt b t nresatbrtnfd sanufr saul ler cab se u sapfhhheref pf vsatrufr `b f ced, t jgeta

  kfsan u putad d xafle t @ehftet, qt lis lkbtbg fsdg frleqse b vijhleces tyrb. Fnilf bcab pr t djrer`fdftezled b kbss (kbselet A.E.) dnesad b @ehftet, q smnesatb nlkfd, uzitufd lyshelfdt saqeptfr q t kebdnlkfdd cab nsatu b prud. Cetdq u vfr nlkfdf, u lkhical dletripihe l saul sb 62= lyshelfdcab aixa cab b sapud d nesa cabrbpfrf (prpfrf) q b vure cab e rf qbaixa. B l tbg Lusf Cble vegid cunbtad sb lb nt pfrftadeb cuf t tablq `fdftezl kbsb (kbsele) dun nf.Cab fe satridtb pybtgbd7 nur u sataurd

  lyshelfdt lb of t nresatbr9 Nur dbafpl nhuked cab sanihhd saqepb ntucab Btadeqe Btbref, e lkusae lb frlcab e nsaehhie lb fd t cabspitet t

  kfsaniabd lb Jrbqed b t pudigd prBtadeqe Btbred. Nsatu u cbrcadnudcr saqeptfrvb sf qb dg saqeptfrlyshelfd smveg cit lb dg `saft tnresatbr sb pf cl smntababg.

  D flre, se d lkfr trigbt saqeptfrb,lfrrcadebt leces lyshelfdvb b tnresatbrvb, dun u nfrfntbrezufd fsdgabrdjf urrbgtgf lbs tyrb. Lyshelfdt b

  flres, - sanrufd G. _afrrf d vbprdb teg, - dun vbprufd nurr lb csaerdb tyrb nudcrt nresatbrvb, prvbbhblbdtvb t vbfdt cab rbfjelbvblilbdtfhb. ci vbprel e caudsal qludc t nryabg, - tait futire, - dxetbgcrbgtprcrbgt secilis djf dfoeidfhest beejfr. Ftf rufgtd lb xabhize trfcetdsaqeptfrb7 cinbt, zfnidbt, lfrrcadebtleqsirb b vhhfzrirb lbs tyrb. D cet`bstb, sanrufd aestirefdef jrbnb b cetvbtidf Siuhf Lfhhfnftf, d vbprd b sfgLfrjfrete, lyshelfdt b t nresatbrt`bstided kfsan7 Qabluf lb veihed,@fdtfse lb hfaut, Qurre lb cb` cab

  ]uhese lb nhfredbt bnzbnutided lbhicet kunurf t ndjs s Ledusaet bndj t tgbrf flb b t jgeta s kfsanunfhided fstb t jzufrf.

  Lidtfjy, b oehf cunb

  sapgbjufr hecagbt cab

  tihbrfdod `btfrb

  lbs lyshelfdvb

  b t nresatbrvb tbn

  saqeptfrt, sanrufd

  sb lyshelfdt b t

  nresatbrt saqeptfr

  dun esaed d jgbdcgb t

  profntided sb oehf prbg

  `bvb t tyrb esatb l b

  lerf, prfdcfg t prbltbdftf sanided d xafle b

  t satudd d nesa.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  15/24

  62Lfrs ;=62, Dr. ?

  Btbref Eperitenid _piucid(Eperitenid Lbrihijei), Gfded, 65:5, . ;6;. ]rlbs kurelbvbaestirenb lsigl pr hecagbt lfrtbsirb t `flehgbs s lfcab eejfrb t cedbdgvb lbt nresatbrt. Nsatu p.sa. Aysbd ]fsaf, cgfhe e Pbgsbh Cedis cab depe e Fkbced ]fsaCedis, esatb lfrtufr lb Nftbredf ]rbvbzefdb, q rrecatb djf se e lfca cab lb blr et nresatbrvb t ]rbvbzs, Hhflkf-Nuhefs. Djf ngi lfrtbs pftd cy `leg7 Qablehedcab Qablehbd. @ehhelesat `legt u pfjzufd lb blrf lyshelfd, pir b lf b tyrb,Nftbredf, q fsdgabr dun lire blr lyshelfd d flehgbd b cedbdgvb, sapbsa t keredb tarrestb lb prncabhgb Girji cab t kegd Ihhjf. ]i fty. D ft s, bcab dgrf vfgz b [fsea kbg Cedis, @ftelbgf (613:-65?5), lkbsf bFkbced ]fsa Cedis, esatb lfrtufr lb t nresatbred Gi. Oihijhhud. Fgi hh lkfs lfrtbssu pfjzuf lb blred Nftbred cab nt blr b lkfgte cbre sf vceq d veted 65?5, dlisad 02-vgbfrb.Djf fgi lfrtbs @ftelbgf (Nftbredf) pfte cy cgbl Nistfdceded cabFdcided. E pfre pudie pr dg nia t jgft se jfzbtfr d jfzbtd jrbnb Nftablbrede,

  dcrsf cgfhe e cyt, Fdcide u vrf d ]bhipidbz jgft hu`ts oevehb q saprtabu d Jrbqed veted 6530-6535).

  S._. Aujabs, Srfvbhs ed Jrbbob fdc Fhkfdef, Hidcid, 61?=, kit. EE, vhh. EE, `.6=2.Hecaur lb tihbrfdod btfrb aestirefde jrbn Fhbns Lfdipiuhis df gbp cbtfgb edtbrbsfdtb.Fe sanrufd7 Aixaf lbrr jruf pr cgfh t kegd b pre`tet cab pre`te vfgzd b aixas prcgfhed (_aea7 F. Lfdipiuhhis, Eperid, 6506, `.61. Nur fsel pr tihbrfdod `btfrb dflre, dun cuabt hd pf prlbdcur nugtelbt q sgbhh aestirefde _afrrf, djf lyshelfdtb `flehgbs s Nfstrezs (Julbdeo). Fe trbjid sb `legt lyshelfd q sanided cab s

  kfsanu lb kfsanlisaftfrtb tyrb ndcided ndjd b Hfzfrecaet (G. _afrrf, Estbref tesEjulbdetses, 622=-652=, Ftaed, 6512, `.00:).

  S. _tb`fdeciu Lfhfnftf, Lfrjfrete, `.?:.

  Ngi stuceubsb d nt vbpr sgbhhdg t cad edtbrbsfdtb q trbjidlfrrcadebt b lerf lbs lyshelfdvbb t nresatbrvb fl. Fgi trbjid sb dvetbt ?= t sabnuhhet t sanufr d dg nesajrbnb d pbre`bre t Lfrjhheet nesatbrd dg zgfrr. Dcrnia, kurrft esaed tjgeta d usaf b d ]fzfr. D niad nurfnt cab tyle cihe djf ftef b Nesas, tpfrft q e cfhhufd esaed jrft lyshelfdb.Fti desd lbdgabr `legt pr d]fzfr b d `usaf t hfglrided kfdirtb `saftet sb nesaf nesatb lfrr fn. Spfrt q lkrretd pr t saufr fntcab hu`tided lb zgfrred, tait futirgf,saed lyshelfdt b Lfrjhheet, lbs

  tyrb fgi prlbdc Afsfded cab Islfdeddjf hfjggf Crezf. L pfs frretd bcabt tgbr, se Sfqe b Denihhf cab q t jgetas kfsanu, se vhhfe lb vhhfd, hu`tufdlb fnt cab frretd t saptided nesaddjf cgbjef.

  Fgi jgetafsatu trbjid sb, d cett bnresathedcgbvb, d lbsad `bstevb dnesad b `saftet Lfrjhhe lbrrded pgbsbcab saul lyshelfd lfrjhheeitse cjgubs d ft obrblide t sadufr`btfrb. Jgetafsatu futirgf vb d cungbsb t nresatbrt pr pfsant zebded cabdjgyrisded saul vbz t nuqb, sb d

  Kere el,_f abr t ntababsa djf flrefbgf tb vfrre el.Bcab d l nf zd jgule,t kg rexaf t l zjgisa.Cuf,jgetanf t l trbjisa.kd flref9Kuzqbsa,f bdcb hitt dun gfd tafr9_e gfd dgbrzet,uhhedgt,cbte,satpet,rbt9Cbre sf fgi tin t gbt b dcfr7dun gfl b qbt.

  _atpef b pibtet Nflkbr Ofdi d Frpeo

  satpet b t nresatbrvb sanided pr urelsaul lyshelfd cab t jgeta qbrfsbsaedvb t tgbrfvb cab lb vbz t nuqb, givbtl pr ftf lyshelfd q esaed prvezet, pir bcab pr pgbstfrt b flehgbs.

  Nur etbt pr priobsed b eshflezelet dflre sat b rdcsesalb t tabnsiabtcab dg cunure tgbtr edtbrbsfdtb7 teshflezufret b ceded gi vbtl prbgfrcagbdb tyrb, pir bcab irejgedd b tyrb t `saftetb t qytbtet, hecagbt sdirb q nesaed lb teshflezufret, lfcgb prf`rsesat cab niadnur esaed kr lyshelfd. Ceded cabhecagbt frbsdirb q nesaed saul flehgblyshelfdb b t nresatbrf leces tyrb.

  Kbsdenref b lyshelfdvb saqeptfrdcfg Eshflet dun e prdjgfd fspfn

  kedcgbvb nin`irtf t luaflbcfdvbfzeften, - tait Cirf cEstref. Fgi vegidl tbg7 Nrbdfref nilktfrb esatb b jgfhhtb saqeptfrt, sfq bcab fti q b nesaed

  prqf`ufr Eshfled e prkuzded islfdt.Kurelbt aestirenb trbjigd sb

  saqeptfrt q liaufd nresatbreled, nfdhufgtur d ]brfdcired Islfdb dg rihtrdcsesal. ]ir ntf saqeptfr q esaedd s`brft b hfrtf d ]brfdcired Islfdb,dun pusaufd s hvezure absatfze pr tnregufr dg _aqepre t pfvfrur.

  Nflkbr OFDI FLFDBSE E DFD_ FLBNur t veg cetf b sadufr q flref ci t gbt b gidf,sani tb satpef b vgbtr!

  D sbpbtbci t jgbsa cuhhflfd

  b safled b nins,qdcesur d frLbrre lb vbtb!Cuf t vesabl dusb ft cet,lb vbsagb saqeptfrbE taufg bcab yt bte7t vesabt cadcr.Nfl dg gbt q b saia nt dcrrCuf tf saia flred t qbsaur,t jzufr,t lkh,t her......sat e vbtle flfdbt q nfl,I KE[

  ]._. Nt vgbrsa t lfhhdjgybr ef nusatid pibte jgeta ddfvb flb,

  fsatu senursb bcab ddf b teg spftd ludcse tf saeaded t satrbdgtd flre.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  16/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?60

  Idb i` tab list strenedj elprbsseids i`oidtblpirfry Bperus es tab blptedbssi` tab edtbreir i` taes dirtabrd Jrbbn

  privedob, waeoa es ndiwd ti Fhkfdefdsfs Oaflbref. Pfst `irbsts diw oivbr

  waft wfs idob prelb jrfzedj hfdc hbfvedj gustsofttbrbc sbtthblbdts lfriidbc fs f rbsuht i` forubh aestiry taft afs crevbd Fhkfdefds, _hfvs fdcJrbbns `ril taes rbjeid kbofusb i` taber btadeoetyir piheteofh kbheb`s. Sab bvbr bdorifoaedj wehcbrdbssafs bdvbhipbc lfdy vehhfjbs idob iooupebc ky btadeoFhkfdefds ir Oafls, wai wbrb `irobc ti bb taberailbs tiwfrcs tab bdc i` tab _boidc Zirhc Zfr.Sabrb frb, aiwbvbr, silb afudtedj rbledcbrs i` taes

  idob pipuhius rbjeid ed tab `irl i` ruedbc aiusbs,lisqubs fdc itabr kuehcedjs, waeoa pritrucb ril tabaehhsecbs ir ed esihftbc pionbts aeccbd ed udcbrjriwtaid tab iutsnerts i` dbw sbtthblbdts.

  Sabsb ihcbr kuehcedjs i` Bperus/Oaflbref oilpresbidb i` tab list elpirtfdt jbijrfpaeofhhy oidobdtrftbc

  ohustbrs i` aestireo lidulbdts `ril tab Pbdbtefd fdcIttilfd pbreics ed siuta bfstbrd Buripb. Saby bxest edf oilpfot rbjeid strbtoaedj edhfdc `ril tab 656? Jrbbn- Fhkfdefd kircbr siuta ti Gfdedf (Eifddedf) fdc Frtf,fdc ciwd ti Pidetsf fdc ]rbvbzf id tab oifst. Fpfrt`ril tab tabftrb ft Cicidf, tabrb frb `bw lidulbdts`ril tab fdoebdt pbreic. Sab `bw iutstfdcedj rblfedsfrb `iousbc id tab Ehhyrefd aehhtip `irts, waeoa hftbr

  kboflb tab `iudcfteids i` tab jrbft Pbdbtefd fdcIttilfd oetfcbhs suoa fs [ijie fdc NfrfvisstfreOfsthb. Sabrb frb fhsi dulbrius elpirtfdt Eshfleolidulbdts ti kb `iudc tariujaiut Bperus, waeoaedohucb tab afudtedjhy kbfute`uh lisqub ed tab hfnb ftGfdedf (Eifddedf), tab Ittilfd lehetfry bceobs ft ]bs]usbt (]bdcb ]ejfcf), fdc lfdy jrfob`uh krecjbs ft

  Frtf fdc bhsbwabrb. Saiusfdcs i` listhy udedafketbcircedfry aiusbs afvb silbaiw lfdfjbc ti survevb tabveihbdt fdc trfjeo aestiry i` tab rbjeid curedj tab hftbdedbtbbdta fdc bfrhy twbdtebta obdturebs.

  Gflbs ]BSSE@B[fdc Lerfdcf PEONB[_

  SAB OAFHHBDJB SI ][B_B[PBSAB OAFL AB[ESFJB

  Sab Nuhhf i` Kihhfte

  Fpfrt `ril tab tabftrb ft Cicidf,

  tabrb frb `bw lidulbdts `ril

  tab fdoebdt pbreic. Sab `bw

  iutstfdcedj rblfeds frb `iousbc

  id tab Ehhyrefd aehhtip `irts. Sab

  Ehhyrefd pbreic es dbvbr lbdteidbc,

  fdc tab dfturb fdc btadeo

  kfonjriudc i` ruhbrs suoa fs Nedj

  ]yrrus es betabr ilettbc ir jrisshycestirtbc.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  17/24

  6:Lfrs ;=62, Dr. ?

  suoobssevb Jrbbn jivbrdlbdts afs kbbd ti fhhiw fshiw fdc hfrjbhy aeccbd priobss i` briseid i` Oflaestiry fdc abretfjb fdc ets sukstetuteid ky Jrbbnlicbrdety. F selehfr priobss fhsi f``bots taiusfdcsi` pripbrtebs ed Dirtabrd Jrbbob iwdbc ky _hfv-Lfobcidefds, wai wbrb `irobc ti hbfvb Jrbbob f`tbrsuppirtedj tab hisedj secb ed tab Jrbbn Oeveh wfr6533-6535. Ed tabsb ofsbs, Jrbbob es ed krbfoa i`Buripbfd Rdeid fdc edtbrdfteidfh hfw fppheofkhb ti

  tab pfylbdt i` oilpbdsfteid fdc pripbrty rbstetuteid`ir tab veotels i` wfr fdc btadeo ohbfdsedj. Sab lfedrbfsid `ir tab oidtedufteid i` tab stftb i` wfr ky tabJrbbn ]frheflbdt fdc tab ehhbjfh rbstreoteids id tabSurnesa fdc _hfv-Lfobcidefd lediretebs es ti prbvbdtf rfteidfh rbsihuteid i` tabsb essubs fdc pritbot Jrbbob`ril dfdoefh oilpbdsfteid ohfels.

  Et es dit idhy Jrbbob taft saiuhc kb oafstesbc `ir tabdbjhbot i` Oafl froaetboturfh abretfjb. Sab Fhkfdefdjivbrdlbdt afs fhsi saiwd oidsecbrfkhb cesrbjfrc`ir lfttbrs rbhftedj ti Oafl pripbrty essubs edJrbbob. Et wfs idhy f`tbr tab pukheofteid i` f Kretesacioulbdt id tab stftus i` Oafl pripbrty ed Jrbbobed Fpreh ;==; taft tab Fhkfdefd pfrheflbdt kbjfd tifccrbss tab Oafl essub. Cbspetb tab crf`t rbsihuteid

  id oilpbdsfteid fdc rbstetuteid i` Oafl pripbrtyfpprivbc ky tab pfrheflbdtfry jriup i` tab ruhedj_ioefhest ]frty ed Lfroa ;==3, tabrb afs kbbd di`urtabr prijrbss ed tab lfttbr.

  E` tab Serfdf jivbrdlbdt oidtedubs ti cbhfy rbsihvedjtaes essub, et wehh kb rbspidsekhb ir urtabr oidcbldedjtab Oafl ouhturfh fdc aestireofh abretfjb fdc trfceteided Bperus ti ikheveid. _ilb oreteos i` tab _ioefhestjivbrdlbdt ed Serfdf wiuhc fhsi ohfel taft taes dbjhbotafs kbbd pfrfhhbhbc ky tab edce``brbdob saiwd ky taftjivbrdlbdt ti tab prbsbrvfteid i` aestireo Ittilfdfrbfs suoa fs Nirf Lfrnbt ed Fhkfdef etsbh`. Et es ed tabjbdbrfh edtbrbsts i` fhh Fhkfdefds fdc fdyidb oidobrdbcweta tab prbsbrvfteid i` siuta bfst Buripbs froaetboturfhabretfjb, ti afht taes priobss i` froaetboturfh briseid.

  Sab dbjhbot i` tab Oafl ouhturfh abretfjb ky kita tabJrbbn fdc Fhkfdefd jivbrdlbdts, saiws oilphbtb

  Sab cesjrfob`uh stftb i` prbsbrvfteid i` luoa i`taes abretfjb ky tab Jrbbn jivbrdlbdt saiuhc kb flfttbr i` edtbrdfteidfh oidobrd. Fhtaiuja tabrb afskbbd silb prijrbss ed cbohfredj oidsbrvfteid frbfs edJrbbn oetebs ed rbobdt ybfrs, lfdy aestireo kuehcedjsidob iooupebc ky Fhkfdefds afvb kbbd cblihesabcsedob 6532. Ed tab oiudtrysecb, silb rbstirfteid wirnafs kbjud ft f vbry kfseo hbvbh ed kuehcedjs suoafs [ijie Ofsthb, kut tab jrbftbr safrb i` fvfehfkhb

  rbsiurobs jibs ti setbs henb Cicidf waeoa ofd dcf phfob ed tab fpprivbc ofdid i` Jrbbn aestiry.Aiwbvbr, fhidjsecb taes wirn tabrb frb lfdy jrisscestirteids i` kita fdoebdt fdc licbrd aestiry edtab ed`irlfteid privecbc `ir vesetirs. Sab Ehhyrefdpbreic es dbvbr lbdteidbc, fdc tab dfturb fdc btadeokfonjriudc i` ruhbrs suoa fs Nedj ]yrrus es betabrilettbc ir jrisshy cestirtbc. Sab `fot taft hiofh trekbscuredj tab fdoebdt pbreic wbrb f lexturb i` Jrbbnfdc did-Jrbbn spbfnbrs es ilettbc. Ed tab licbrdpbreic, tab dfturb i` suoa cestirteids kboilbs luoawirsb. Saes es bspboefhhy tab ofsb curedj tab pbreic i`ruhb ky Fhe ]fsaf i` Sbpbhbdf (6:11-61;?).

  Lfdy Ittilfd lidulbdts afvb di aestireofhir ouhturfh ed`irlfteid fvfehfkhb ft fhh ti vesetirs.

  Sab vbry `bw survevedj lisqubs afvb kbbd tfnbdivbr fs lusbuls, `ihhiwedj tab licbh peidbbrbcky tab Uujishfv oilludests, cbspetb tab bxestbdobi` iksbrvfdt Lushels ed lfdy hiofhetebs. Lusheloblbtbrebs frb `rbqubdthy cbsborftbc ky licbrdkuehcedj wirns, pfrteouhfrhy rifc kuehcedj. Ft tabsflb telb, list rbstirfteid wirn es dfdobc ky tabBuripbfd Rdeid, waeoa es udfwfrb taft BR `udcedj eskbedj usbc ti udcbrwretb tab ecbihijeofh prigboteid i`Jrbbn dfteidfhest aestiry.

  Sab list foutb oreses `ir tab Oafl froaetboturfhabretfjb oidobrds cilbsteo pripbrtebs. Saes esdfturfhhy edbxtreofkhy hednbc weta tab `fehurb i` tabJrbbn jivbrdlbdt ti cbfh pripbrhy weta tab irejedfhFhkfdefd Ofl iwdbrs. ]rfoteobs ce``br ed bfoa

  iofhety. Ed silb ofsbs aestireo aiusbs kbhidjedj tifksbdt Oafl `flehebs frb rbspbotbc lidulbdts edtaber hiofhety, fdc frb dit edtbr`brbc weta, bvbd e` tabyfrb ed f piir stftb i` rbpfer. Itabrs aiwbvbr, frb i`tbdusbc ehhbjfhhy `ir edfppripreftb purpisbs, suoa fssabhtbr `ir `frl fdelfhs. Bhsbwabrb suoa aiusbs afvbkbbd sbezbc ky ehhbjfh Jrbbn iwdbrs ir squfttbc ed kydtbrdfh lejrfdts ed Jrbbob. Ed itabr phfobs tabrb frblpirtfdt oihhboteids i` ihc Fhkfdefd tiwbr aiusbs, ir

  Nuhhfs, i` iutstfdcedj froaetboturfh qufhety taft afvbsurvevbc flidjst tab `irbsts fdc soruk hfdc ky vertubi` k b ed j ed ihc lehetfry zidbs dbfr tab Fhkfdefdkircbr.

  Sab list elpirtfdt urkfd lidulbdts frb ft]frfletaef fdc Lfrjhhee (Lfrjfrete), fdc ed

  slfhh tiwds henb Frpeof (]brcenf). ]frfletaef afsf hfrjb Oafl tiwbr nuhhf taft es wridjhy fsorekbcky tab Jrbbn hiofh futairety fs Pbdbtefd, fdc flfjdeobdthy setuftbc Ittilfd `irtrbss waeoa et eslfcb vbry ce`ouht ti foobss. Lfrjhhee (Lfrjfrete)afs dulbrius vbry elpirtfdt hfrjb cilbsteo aiusbs,dohucedj tab ihc rbsecbdob i` tab Ittilfd pfsaf.

  Sab hfttbr es oilphbtbhy ivbrjriwd ky vbjbtfteid, fdcs elpissekhb `ir vesetir foobss. Ed silb hiofteids,

  Oafl aiusbs afvb kbbd ehhbjfhhy tfnbd ivbr ky hiofhJrbbn edtbrhipbrs, edohucedj tab Jrbbn IrtaicixOauroa waeoa ofd rbsuht ed betabr tab cbliheteid irdfppripreftb rbstirfteid i` tab Oafl pripbrty.Saus tab prbsbrvfteid i` tab wecbr sioefh fdc

  aestireo abretfjb i` Oflbref edtbr`fobs weta tab

  piheteofh fdc hbjfh prikhbl i` gusteob `ir tab Oaflpripbrty iwdbrs fdc oilpbdsfteid ohfels ky `flehebsf``botbc ky tab Wbrvfs jbdioecb ed 653?-33 fdc bfrhebrbtadeo ohbfdsedj fttblpts. Sab strftbjy ed Bperus i`

  Nedj ]yrrus

  Sab hbjfoy i` Oafl iooupfteided dirta wbstbrd Jrbbob saiuhc

  kb rboijdezbc fs obdtrfh tijfededj edtbrdfteidfh rboijdeteid

  i` Fhkfdefd ouhturb fs es tabstrujjhb `ir tab edcbpbdcbdob i`Nisivf, fdc tab elprivblbdti` aulfd rejats `ir Fhkfdefds

  tariujaiut tab wirhc.

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  18/24

  Lfrs ;=62, Dr. ?61

  cesrbjfrc fdc edce``brbdob ti edtbrdfteidfh fdc BRfw fdc dfturfh gusteob. Jrbbob fs f Buripbfd Rdeid

  lblkbr es hbjfhhy kiudc ti rbspbot ledirety rejats fdcledirety ouhturfh rejats.

  Ed rbjfrc ti tab abretfjb i` tab Oafls fdc itabrlediretebs ed Jrbbob, tabrb fppbfrs ti kb hetthb ir dirbspbot ir ledirety ouhturbs, oilkedbc weta f sukthb fdcfotevb jivbrdlbdt piheoy cerbotbc tiwfrcs taber oilphbtbbriseid ir fsselehfteid. Lfdy BR hfws afvb dbvbr kbbdpripbrhy edoirpirftbc edti dfteidfh hbjeshfteid ed Ftabds,fdc et es f sofdcfh taft Jrbbob oidtedubs ti rbobevb`udcedj `ir abretfjb prigbots taft ed lfdy edstfdobs edDirta Zbstbrd Jrbbob fotevbhy prilitb tab cbstruoteidi` f obdtrfh bhblbdt ed taft abretfjb.

  Et es telb tab essub i` tab Oafl abretfjb ed Jrbbobwfs pripbrhy edtbrdfteidfhezbc. F pissekhb fvbdub `irtaisb sbbnedj ti prbsbrvb taes abretfjb es ti sbbn tabdvihvblbdt i` edtbrdfteidfh kicebs suoa fs RDB_OI

  fdc Lidulbdts ed Cfdjbr ir tab Kretesa irjfdezfteid

  _FPB Buripbs Abretfjb, ti `irob Jrbbob ti rboijdezbtab prikhbl fdc tfnb fppripreftb stbps ti rblbcyt. Sab cbofy i` tabsb kuehcedjs es foobhbrftedj ft fd

  fhfrledj pfob fdc udhbss lbfsurbs frb tfnbd siidBuripb wehh afvb hist f `fsoedftedj jhelpsb edti etsIttilfd pfst Ouhturfh abretfjb es fhsi elpirtfdt eddtbrdfteidfh rbhfteids. @ir bxflphb, tab cbstruoteid

  i` Kuccest stftubs ky tab Sfhekfd ed F`jafdestfdd ;==6 wfs f quetb sejdeofdt `fotir ed likehezedjdtbrdfteidfh ipedeid fjfedst tab Sfhekfd rbjelb, fdc

  abhpedj hbjetelezb aulfdetfrefd lehetfry foteid ed taftoiudtry. Ed tab sflb wfy, ed dirtabrd Oyprus fttfonsid Irtaicix oauroabs, tab tab`t i` eoids fdc fssioeftbcvfdcfhesl afs kbbd vfhufkhb ed ehhustrftedj fdc iousedjdtbrdfteidfh fttbdteid tab aulfd rejats essubs tabrb.

  Sab ouhturfh piheoebs fdc ledirety rejats irebdtfteidi` licbrd Jrbbob frb quetb edoilpftekhb wetaBuripbfd Rdeid lblkbrsaep fdc edtbrdfteidfh hfw,fdc tab jivbrdlbdt fdc oeveh sioebty irjfdezfteids

  ed Fhkfdef saiuhc afvb di absetfteid ed f vejiriuspursuet i` Oafl rejats ed taes rbspbot, fs ed itabrs. E`Jrbbob cibs dit oafdjb ets ourrbdt piheoebs, tab BR afsvfreius rbspidsbs ti pbdfhezb Jrbbob, suoa fs taisbfpphebc ivbr tab bdveridlbdtfh oreses id tab turthb

  dbstedj kbfoabs id tab Eidefd eshfdc i` Wfoaedtais. BR`udcedj wfs wetaabhc abrb udteh tabrb wfs oilphefdobweta BR hfw id wehc he`b prbsbrvfteid.

  Sab priliteid i` tab rbstirfteid i` tab Oafl

  kuehcedjs es fhsi pfrt i` tab wecbr essub i` tab ipbdedjup i` Ittilfd abretfjb fs f dirlfh pfrt i` licbrdJrbbn - fdc Buripbfd - aestiry. Et fhsi bdoilpfssbstab wecbr qubsteid i` elprivedj tab aulfd rejats

  fdc hbjfh stftus i` fhh btadeo Fhkfdefds hevedj edJrbbob. Sab ouhturfh foaebvblbdt i` tab 2== ybfrs i`Surnesa ruhb es dbvbr sukgbot ti rfteidfh bvfhufteid edlicbrd Jrbbob. Fd futair wretedj ed tab futairetftevbrb`brbdob vihulb Khub Juecb Jrbbob rbobdthy stftbctaft tabrb wfs di Ittilfd froafbihijy ed Jrbbob.

  Ed ircbr ti fssest livbs ti rbstirb tab listelpirtfdt froaetboturfh setbs, f dulkbr i` ohbfr stbpsdbbc ti kb tfnbd. F oilprbabdsevb edvbdtiry i` Oafllidulbdts saiuhc kb crfwd up, si taft et es ohbfr titab edtbrdfteidfh ouhturfh oilludety waft kuehcedjsdbbc ti kb prbsbrvbc. F obdtrfh ofcfstrfh rbjestbr i`aiusb iwdbrsaep kb`irb tab 6533 lfssforbs es u rjbdthydbbcbc. F oilprbabdsevb lfp i` Oaflbr ef dbbcsti kb pricuobc, saiwedj Oafl phfob dflbs fdc

  licbl Jrbbn phfob dflbs. Sab Fhkfdefd hfdjufjbed Jrbbob afs kbbd lfrjedfhezbc fdc dbbcs pripbrrboijdeteid fs f ledirety hfdjufjb, fhidj tab hedbsi` tab usb i` tab Surnesa hfdjufjb ed Sarfob. SabJrbbn cesphfoblbdt i` tab Oafl payseofh abretfjbafs kbbd pissekhb kbofusb et afs kbbd cbhbjetelezbced edtbrdfteidfh ouhturfh cesoiursb, fdc f ofdideovbrseid i` Jrbbn dfteidfhest aestiry i` tab abretfjbsukstetutbc.

  Fkivb fhh, tab Fhkfdefd jivbrdlbdt fdc fssioeftbcouhturfh irjfdezfteids fdc udevbrsetebs ed Fhkfdefdoilludetebs tariujaiut tab Kfhnfds fdc tab cefspirf,dbbc ti ohbfrhy udcbrstfdc taft tab Oafl abretfjb es ditf sboteidfh ofusb. Sab hbjfoy i` Oafl iooupfteid eddirta wbstbrd Jrbbob saiuhc kb rboijdezbc fs obdtrfh

  ti jfededj edtbrdfteidfh rboijdeteid i` Fhkfdefdouhturb fs es tab strujjhb `ir tab edcbpbdcbdob i`Nisivf, fdc tab elprivblbdt i` aulfd rejats `irFhkfdefds tariujaiut tab wirhc. (;==2)

  Sab priliteid i` tab rbstirfteidi` tab Oafl kuehcedjs es fhsi

  pfrt i` tab wecbr essub i` tabipbdedj up i` Ittilfd abretfjbfs f dirlfh pfrt i` licbrd Jrbbn- fdc Buripbfd - aestiry. Et fhsibdoilpfssbs tab wecbr qubsteidi` elprivedj tab aulfd rejats fdchbjfh stftus i` fhh btadeo Fhkfdefdshevedj ed Jrbbob. Sab ouhturfhfoaebvblbdt i` tab 2== ybfrs i`

  Surnesa ruhb es dbvbr sukgbot tirfteidfh bvfhufteid ed licbrdJrbbob. Fd futair wretedj ed tabfutairetftevb rb`brbdob vihulbKhub Juecb Jrbbob rbobdthystftbc taft tabrb wfs di Ittilfdfroafbihijy ed Jrbbob.

  Krecjb i` Frtf, Oaflbref

 • 7/21/2019 Zeri Camerise 3 - March 2015

  19/24

  65Lfrs ;=62, Dr. ?

  Dg djf prsatypgbt l tridcetsb t Bperetkfsanniair sat zkrfztef sapertrirbb nsfg privedob vbreirb jrbnb, q prsaqeptfrt sat b dgiaur se flref.]ygb t trf tfsal lkuhigd ft q

  cenur nf qbd dg tin b kbjft, cunb hd tagbsat ofvbdckfdelb t saprdcfrf fty-ntu, t krfntesurf serbzuhtft e dg aestireb t fsapr q nf pr`saer saqeptfrt,shhfvt cab jrbnret b nteg rfgide, pr sanfn t btdeoetbtetfpi kbselbvb t tyrb pihetenb. _anrbtterf q e nfhidnugt, nf lksatgbhh saul `saftrf q cenur nfd qbd

  t kfdufrf djf saqeptfrt btden, isb djf flt, t oehtu cbtyrufd t hfrjiabsaed djf satpet b tyrb d `udct Hu`ts s Cyt Kitrirb. Lbjgetaft, nfd lkbtur ofcsale t pfhvezalb t nteg rfgide cenur t pipuhhufr,d `irld b satpevb t sanftrrufrf, xaflevb cabdcrtbsfvb t tgbrf, t oehft zjgftbd q djf nicrft, fpidjf snutft b ezihufrf, t `sabaurf ddtin d rrbtaedft bvbdckfdelbvb t rbgf. Nti dcrtbsf t vgbtrf t Bperet/flres prkgd dg djf zidft l t rdcsesalb tjrulkuhhufrf jgbijrfnesat t lidulbdtbvb aestirenbt pbreucafvb vbdboefdb cab itilfdb d BvripdGujhedcirb. Fti bnzestigd d dg rfgid nilpfnt, qsatreabt d krbdcse djf nure saqeptfri-gujir e 656? duj t Gfdeds cab Frts cab pisat Pideos cab ]rbvbzs

  d krbjcbt. ]rvb tbftret t Cicids, bnzestigd bcab

  of lidulbdtb djf pbreucaf b hfsat. [rdigft b pfntflkrbshdsb gfd prqbdcrufr d `irtenelbt lfg-nicrfvb t ehervb, t oeht l pfs u kd tablbhbt bnsatgbhhfvb t lcaf vbdboefdb cab itilfdb se7 Nfhfgfb [ijiet cab Hufrftet. Bnzestigd bcab dg dulr enidsecbrubsal lidulbdtbsa eshflenb t jgbtur djgeta Bpered, t oehft pr`saegd, xafled b kunur cab tpfhvezsalb d heqbded b Gfdeds, djrbaedd usatfrfnbitilfdb d ]bs ]usbt cab saul urf t lrbnuhhubsalbd Frt cab nuci. Legrf satpe t tagbsatf, sauleof tpfkfdubsalb, nfd ludcur te lkegbtigd cese aestiress caudsalb cab trfjgenb t rfgidet jgft sabnugvbddtlkcagbt cab hhelet t dgzbtet.

  Jgbdcgf b turpsalb b rufgtgbs s sauleos s nsfgpfsureb djf qbvbref jrbnb cuabt t kabt dg satgb b

  saqbtselet dcrnilktfr. ]fvfrsesat sb vetbt b `udcetsat kr saul prpfrelb d cbnhfrelbt pr te rufgturnti zidf d qytbtbt jrbnb, saul dcrtbsf aestirenbcenur t kfdufrf prbg saqeptfrvb gfd sanftrrufr q djfvete 6532. D `saftrf, nfd desur cesf pud rbstfurubsbq d tablbhbt b dcrtbsfvb se d nsatgbhhd b [ijie-t,pir pgbsf l b lfcab b kurelbvb t vhb`salb dcicabtd zidft se Cicidf, b oehf ludc t zr dg vbdc dnfduded b lerftufr t aestires jrbnb. _eciqi`t, d nt

  pud rbstfurubsb bnzestigd of satrblkrelb trfsafdenbt aestires s hfsat cab licbrdb d ed`irlfoeidbtq u gbpbd vezetirvb. ]breucaf eherb dun prlbdcbtnurr cab dftyrf b prnftses btdenb t crbgtubsvb seLkrbte ]erri isb heabt d afrrbs isb satrblkriabtqhhelesat. @fnte q sbt vbdcirb jgft pbreucas s

  fsat esaed dg przebrgb b jrbnrvb cab `ihsvb gi jrbnjgetafsatu dun tauabt. D pbreucad licbrdb, dftyrf bsatrblkrelbvb t tehhf kabt bcab l dbjftevb. Ngisat vbfdresat pbreucaf jgft qbvbresgbs s Fhe ]fsa

  Gflbs ]BSSE@B[fdc Lerfdcf PEONB[_

  _@ECF ][ S [RFGSR[S[F_AJELED FLB

  Sbpbhbds (6:11-61;?). _aul prlbdcirb itilfdbdun nfd ed`irlfoeid fs aestiren cab fs nuhturir tvhb`sal pr t jgeta hhigbt b turestvb. Pbtl xafletb pfntf lkegbtubsb gfd oehsufr se luzbulb, cunbdcgbnur nsatu licbhed b sapenur djf niludestt

  gujishhfv, pfvfrsesat bnzestbdos s lyshelfdvb

  vzajubs d saul hinfhetbtb. Pfrrbzft lyshelfdb gfdprcaisur vfzacelesat djf pudf b dcrtelbvb licbrdb,vbfdresat dcrtbsft prfd rrujvb. D t dggtd niasauleof b puds rbstfurubsb sat b dfdoufr djfKfsanele Bvripefd, q sat d cegbde sb `idcbt b KB pi

  prcirbd pr t ddsanrufr qetgb ecbihijgenb t aestiresdfoeidfhestb jrbnb.

  Nrezf l tabrsb djf b jgeta nuhturf frnetbnturirbflb sat pfsuref prevftb (satpet) b tyrb. Ngi satdftyresat b hecaur pfzjgecasalresat lb csateledb qbvbres jrbnb pr tf zjgecaur se cuabt nt, lb

  pridfrt b vrtbt saqeptfr fl. ]rfntenft dcrysaigdd sboehed vbdckfdel. D cesf rfstb, satpet aestirenbq u prnesded `flehgbvb t flvb t zacunur gfdrbspbntufr se lidulbdtb d zidft prnftsb cab dun

  sat dcrayr d ti, bcab psb ludc t nbd pftur

  saul dbvig pr repfrel. _eciqi`t t tgbrft, sapbsagfd prcirur d ldyr t pfhejgsalb pr qhhelb tpfprsatftsalb, se strbaf pr nf`sat b `brlfvb. Nucisatpe t tehhf gfd pusatufr djf pridfr t pfhejgsaljrbn isb djf blejrfdt krbdcf pr krbdcf Jrbqes.

  D vbdcb t tgbrf nf dg dulr t rdcsesal satpesa

  t vgbtrf t hfrtf t saqeptfrvb, isb nuhhf, t dg oehsebfrnenuhturirb lfadetsb, q nfd lkegbtufr lbs pygbvbcab zidfvb lb sanurrb, pr sanfn sb nfd qbd d zidft vgbtrf usatfrfnb f`r nuret saqeptfr. Lidulbdtbt lt rdcsesalb urkfdb gfd ]frfletaef cab Lfrjhheecab d qytbtb t vijhf se Frpeof (]brcenf). ]frfletaefnf dg nuhh t lfcab flb, q jfkelesat prsanruabtdjf futiretbtbt hinfhb jrbnb se vbdboefdb, se cab dgnsatgbhh itilfdb b nregufr lrbnuhhesat, t oehd b

  prfdigd lb vsaterse. Lfrjhhee nf dg dulr tnidsecbrubsal satpesa prevftb t lcaf, pr`sae cab

  kfdbsd b vgbtr t pfsafet itilfd. Dcrsf satpef b tegb rb sat b lkuhufr nrbgtsesat djf kelsef, sfq satb vsater t saeabt djf vezetirt. D cesf cesf zidf,satpet b flvb, gfd pusatufr ehbjfhesat djf of jrbn

  hinfh, lfcgb bcab djf nesaf irticinsb jrbnb cab ftiludc t pr`udcigd lb sanftrreled isb rbstfureled b

  pfprsatftsal t pfsures flb.Nsatu rufgtgf b trfsajeles s lfcab sioefhb cab

  aestirenb t flres sat dcrtaur lb prikhbledpiheten cab hejgir t crbgtses pr pridfrt b pfsurevbflb, cab cbnhfrelbt pr nilpbdsel djf `flehgbtb prbnurf djf jgbdioece e Wbrvfs d vetbt 653?-6533cab prpgbngbt b abrsalb pr spfstrel btden. _trftbjgefd Bper b qbvbres pfsubsb jrbnb nf qbd hbgele e dg

  priobse t djfcfhsal cab tbpr t sabaur t brizeidet taestires cab trfsajeles flb cab zvbdcsele e sfg lblicbrdezled jrbn. Dg priobs e djgfsal jgetafsatu

  prbg legrf pridf d Jrbqed vbreirb q u prnfsed shhfvi-lfqbcidfsvb, t oeht u cbtyrufd t hfrjiabsaed djf

  Jrbqef pfse lksatbtd pfhd aulksb d hu`td oevehbjrbnb 6533-6535. D nti rfstb, Jrbqef sanbh hejged bKfsanelet Bvripefd cab hejged dcrnilktfr q zkftiabt

  pr pfjeled b nilpbdselbvb