f 2-revised.pdf

download f 2-revised.pdf

of 22

Embed Size (px)

Transcript of f 2-revised.pdf

 • --------------

  1

  eracnioP irneH 2

  .

  ( 1

  .

  htoomS (2

  .

  2 (3

  .

  . ( suomonotuA) 2

  2212) () ( 1112

  ,,xfxxxfxx

  ==

  & &

  . f,f 21 x,x 21

  x,x 21

  . ( enalp esahp)

  . xx 21 x1 x2

  (2-1) suomonotuA

 • --------------

  2

  . ( yrotcejart enalp esahp)

  . tiartrop esahp

  tiartrop esahp:

  1=K1=m .

  x

  &&+= xx0

  xo m

  . ) (

  xtXnist ) (xtXsoct

  o

  o= &=

  . &x x

  += &o xxx 222

  &x x

  . xo

  .

  . tiartrop esahp

  &x

  x

  .

  .

 • --------------

  3

  (stniop ralugnis)

  ( 2-1) x= &o

  fxxfxx oo == 112221 ,,, 22) ( ) ( ) ( .

  .

  .

  &&o& xxxx +++= 2 .630 23) ( 0,0) ( 3,0) (:

  tiartrop esahp

  .

  &x 2- 3

  32 xxx +++== oooo

  = x3

 • --------------

  4

  112) () ( : 212

  1

  2

  fx,xfx,x

  xd = xd

  ( deulav ralugnis ) 0 f,f 21

  o . =o

  1

  2

  xd xd

  .

  . ( )

  .

  . tiartrop esahp &=+ x4xx3 :

  : o +==== 3 :4xxx0,x2,x2

  . tiartrop esahp

  tiartrop esahp

  : tiartrop esahp lacitylanA - senilcosi - atled - draneiL - llep -

 • --------------

  5

  . ( raenil esiw -eceip)

  . enilcosi

  . ) (112) (

  212

  1

  2

  fx,xfx,x

  xd = xd

  xx += &&o = &&& xdxxdxdtd) ( ) (

  :

  x += &&oxd

  xdx :

  += &o xxx 222&x

  0x )0x . (

  .

  d=0S1

  S &1

 • --------------

  6

  d=o ) (

  o

  uu

  ut

  uddu d &&&&&& === ud

  &=+ 2uc 21

  .

  . = &o x1 ,t=o . &&x x = uU

  = uu

  1 & =+ uc 2 2

  esahptiartrop

 • --------------

  7

  . ( )

  .

  ( 1 ) t=o =+ uU

  = uU . ( A ) ( 2 )

  ( B ) . .

 • --------------

  8

  cosIsenil

  &= xfx,x 1112) ( &= xfx,x 2212) (

  x2 x1

  . ) (112 == ) (

  212

  1

  2

  fx,xfx,x

  xd xd

  enilcosI enilcosi .

  = fx,xfx,x 212112) ( ) ( . = fx,xfx,x 212112) ( ) (

  tiartrop esahp enilcosI

  . 9

  . 9

  21212

  1

  xxxxxx

  xxxx

  ==

  =+==

  & &&o&&

  2

  1

  1

  2xx

  xd = xd

 • --------------

  9

  . enilcosI

  xx 12 +=o

  1 xx 21

  = x1x 21 - 1

  .

  - 2

  .

  2 x.2x1xx ++= &&o&o ) ( enilcosi : :

  21122 ) (212

  1

  xx.2x1xxxxx

  xx

  ===

  =

  &o &&

  enilcosi == ) (2

  2211

  1

  2

  xx.2x1x

  xo xo

  o

 • --------------

  01

  .2x1xxx 12212 ++= oo ) ( .

  .

  senilcosi

  . x2 x1 (1

  (21

  2

  xd enilcosi tiartrop esahp xd

  .

  2

  2 ) (xxcxda2) (

  xxaxba1

  212

  112

  =+=+

  & &

 • --------------

  11

  a2) ( a1) ( bxxcbdxxaa4) ( ) () ( :

  xaxbxa3

  2111

  112

  =+=+

  && &&&&

  a4) ( a3) ( xabxdacbx 111 ++= &&&o ) ( ) (

  2

  ) ( ) (

  22 adad4dacb

  1,2 =++

  , 21

  222

  111

  xxxx

  ==

  & &

  == 12 101t202t xtxe,xtxe* ) ( ) ( t

  x,x 21 * , 21( 1

  1

  2

  exxxx

  01

  1202

  =

 • --------------

  21

  2 1

  (edon elbats)

  xx , 21 * , 21 (3

  .

  j

  .

  , 21 ( )

  . ( tniop elddas)

  .

  . 12 == * etartrop esahp :

  (. 0 )

  (

 • --------------

  31

  ( 1

  .

  212

  112

  xxxxxx=+=+

  & &

  ( )

  22

  2 =+ rxx 1

  1

  12

  x =gtx

  =) (. =

  & rrt &

  .

 • --------------

  41

  =o tniop retnec

  k

  .

  2 yk1yyy += &&&o ) (xyxy

  2

  1

  =& =

  21122 ) (12

  xxk1xxxx

  =+=

  & &

  ====&oo&oo

  21

  12

  xx xx

  =

  2

  1

  2

  2

  1

  2

  2

  1

  1

  1

  2

  1

  xx

  xf

  xf

  xf

  xf

  xx& &

 • --------------

  51

  ) (

  =

  2

  1

  A

  22111

  1

  xx

  12xkxk1x1

  xx

  12 4444443 444444

  o& &

  A

  1k =

  1A

  o

  ) (

  2k1kk4

  tedIA2

  1,2+== 2

  =o

  o

  ok2

  =

  &o

  &

  ) (212 ) (

  121

  xxcdxxaxbx

  ==

  & &

 • --------------

  61

  =

  =

  ba

  cd

  x,xo ee 12

  o

  =

  =

  da

  xAf

  ex1o

  o

  ad +=o ) ( ) ( == 12 a,d

  e2

  x

  =

  0dac

  c0bd

  A

  o +== 2dajda

  tniop retnec

  (1

  rotcartta ecnaroL

  &= xxx 121) ( &=+ x1xxx 2312 ) (

  3123 xxxbx,,b => &o

  ( 2

 • --------------

  71

  .

  322

  2 &=+ x0/30/1xx0/881xx0/57x 1121

  212

  3 &=++ x0/52x0/1x0/7400/881xx 2121

  (1

  (2

  .

  .

 • --------------

  81

  3,o) ( ,oo) (

  .

  selcyc timiL

 • --------------

  91

  ( 1

  t

  ( 2

  t

  .

  (3

  .

 • --------------

  02

  :

  &=+ 1211222 xxxxx1) ( &=+ 2121222 xxxxx1) (

  tiartrop esahp

  1

  2122

  2x 1

  =+= rxx,gtx

  1 ) (tdrr1,d

  td == 2 rd

  r rt= &o ) ( = r1

  tdd

  .

  .

  2 =1darss) ( 1

  rt> &o ) ( < r1

  rt< &o ) ( > r1

  tiartrop esahp (

 • --------------

  12

  (

  &=+ xxxxx1 12112222) ( &xxxxx =+1 21212222) (

  N( a

  s( b

  eracnoip

  NS =+1 2

  xedni

  .

  nosxidneB

  D

  &= xfx,x 1112) ( &= xfx,x 2212) (

  o ) (+

  =2

  2

  1

  1

  xf

  x D fxf

  2 &=+ xxxx 1112

 • --------------

  22

  22 &=+ xxxx 211

  fxxx 2212 =+o ) ( x2o x1o fx) (

  eracnioP-nosxidneB

  XX 21 &= XfX) (