Download - Handyman - lager og bestilling

Transcript
Page 1: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

SOFTWARE FORMOBILE FIELD SERVICEQUICK · SMART · EASY

Lager og Bestilling

Page 2: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Lager og Bestilling

1. Oppsett i Handyman Office

2. Funksjoner i Handyman Office

3. Funksjoner på håndholdt

4. ERP Integrasjon

5. Vare- og informasjonsflyt

Page 3: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Lager og Bestilling - Office

Oppsett i Handyman Office

Lagersteder

Lagertelling

Leverandører

Oppsett for bestilling og tjenester

Rettigheter pr. bruker

Lagerstyring

Bestilling

Avdelingsoppsett

Bestillingsnummer format

Tilgang til lager og oppsett

Page 4: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Lager og Bestilling - Office Handyman Office henter inn fra grossist Lagerstedene rundt i Norge Prosjektavtalene (for å bestille på riktig avtale)

Godkjenning av lagertelling før sending til ERP

Manuelle justeringer av lager Lagerbevegelser til ERP

Materiellregistreringer medfører IKKE lagerbevegelser ERP må utlede bevegelse av registrering

Page 5: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Lager og Bestilling - Håndholdt

Elektronisk bestilling på håndholdt

Opprette bestilling

Sjekk lagerstatus hos grossist

Send til grossist eller kontor

Mottakskontroll

Føring av varer på ordre etter bestilling

Mottak av pakkseddel fra grossist

Brukes ved kjøp i grossistens butikk

Lagertelling

Page 6: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Noen eksempler fra den håndholdte enheten

Bestilling fra Handyman

Page 7: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Noen eksempler fra den håndholdte enhetenSjekk lagerstatus fra Handyman:

Page 8: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Lager og Bestilling - Integrasjon

Fra ERP

Lagersteder

Beholdning

Aktiver lagertelling

Lagerbevegelser

Brukerrettigheter

Pakksedler

Oppdaterte bestillinger

For mottakskontroll på håndholdt

Page 9: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Lager og Bestilling - Integrasjon

Fra Handyman

Bestillinger / butikkjøp fra håndholdt

Resultat av mottakskontroll

Lagerbevegelser

Lagertelling

Page 10: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Sjekkmottatte varer

Bestilling viaFTP/WEB-Service

Pakkseddel

ERP hos kunde

Send bestillingBehov

Handyman Office(på kontoret)

Autofakt/e-faktura

2

3

3

Varer inn på bilen eller på ordre

Kopi av bestilling

Kopi av bestilling

Varer iht pakkseddel

Mottaksresultat

Mottaksresultat

• Mottatt• Delvis mottatt• Ikke mottatt• Mottatt erstatningsvare

7

6

5

Pakkseddel

2

6

2

2b

5

4

Vare-og informasjonsflytSjekk lagerstatus

før sending1b

4

Opprett/genererbestilling

1

Leverandør

Bestilling viaFTP/WEB-Service

Page 11: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Bestille elektronisk fra håndholdt enheten

ERP-system

Handyman Office

Inne på kontoret Ute i felten

E-faktura –til lager

Bestilling til ordre

Bestilling til lager

Registrerte varer på ordre

Registrerte varer på ordre

Kopi av pakk-seddel

E-faktura –til ordre

Kopi av pakk-seddel

Opprett/generer bestilling

Registrer på ordre vha pakkseddel

Mottaks-kontroll

Page 12: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Mottakskontroll på håndholdt

ERP-system

Handyman Office

Inne på kontoret Ute i felten

Bestilling

Resultat av

kontroll

Mottaks-kontroll

Resultat av

kontroll

PakkseddelPakkseddel

Ordrebekreftelse / pakkseddel

Page 13: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Varemottak hos grossist – til ordre/lager

ERP-system

Handyman Office

Inne på kontoret Ute i felten

E-faktura –til lager

Varer til ordre

Varer til lager

Registrerte varer på ordre

Registrerte varer på ordre

Kopi av pakk-seddel

E-faktura –til ordre

Kopi av pakk-seddel

Registrer på ordre vha pakkseddel

Page 14: Handyman - lager og bestilling

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

x

Flytting av varer fra/til lager/grossist

ERPsystem

Handyman Office

Lager-bevegelse annet lager

Inne på kontoret Ute i felten

Eget lager

eller

Varer inn eller ut fra eget lager

Lager-bevegelse

Varer inn eller ut fra lager

Lager-bevegelse eget lager

Lager-bevegelse annet lager

Lager-bevegelse eget lager