VIEÂN NGOÏC NHÖ YÙ 179 · 4 the wish-fulfilling jewel the practice of guru yoga according to...

of 79 /79
VIEÂN NGOÏC NHÖ YÙ 179.973 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Embed Size (px)

Transcript of VIEÂN NGOÏC NHÖ YÙ 179 · 4 the wish-fulfilling jewel the practice of guru yoga according to...

 • VIEN NGOC NH Y 179.973

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 2

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  S THC HANH GURU YOGA THEO TRUYEN THONG

  LONGCHEN NYINGTHIG

  Dilgo Khyentse Rinpoche

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 4

  THE WISH-FULFILLING JEWEL THE PRACTICE OF GURU YOGA ACCORDING TO

  THE LONGCHEN NYINGTHIG TRADITION DILGO KHYENTSE

  Shambhala Publishers, 1988

  VIEN NGOC NH Y S THC HANH GURU YOGA

  THEO TRUYEN THONG LONGCHEN NYINGTHIG

  BAN DCH T TIENG TAY TANG SANG ANH NG CUA KONCHOG TENZIN

  Ban dch Viet ng cua Lien Hoa

  Hieu nh 5/2006

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 5

  NOI DUNG

  Dan nhap.................................................................. 7

  S Quan tng...................................................... 17

  Bay nhanh .............................................................. 29

  Sung mo va Cau nguyen..................................... 39

  Bien s Thc hanh thanh Bo phan cua i mnh.................................... 55

  Chu thch................................................................ 69

  Li Cam ta. 79

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 7

  DAN NHAP

  Nhng giao ly c tm thay ay lien quan ti mot thc hanh can ban va quy gia nhat la Guru yoga. Cac t Guru yoga co ngha la s hp nhat vi ban tanh cua Guru (ao S), va trong thc hanh nay chung ta c ban cho nhng phng phap nh o ta co the hoa hp tam cua chnh chung ta vi tam giac ngo cua ao S.

  Co the noi rang tat ca ch Phat trong ba thi ch Phat trong qua kh, trong hien tai va ch Phat tng lai thanh tu Phat Qua la nh nng cay vao mot v Thay tam linh. Ban chat cua s nng cay vao mot v Thay la long sung mo khong ngi ngh, va nhng phng tien hu hieu nhat e phat khi va gi vng long sung mo khong lay chuyen chnh la thc hanh Guru yoga. Nh thc hanh nay, long sung mo oi vi v Thay bat re vng chac trong ta va cuoi cung ln manh e tham nhap toan the con ngi chung ta. No bao ve thc hanh cua ta trc nhng chng ngai va bao am s tien bo tren con ng. Nh vay long sung mo oi vi v Thay la cot loi cua moi thc hanh tam linh cua chung ta, bat luan ta ang tu tap nhng giai oan ac biet nao tren con ng. V nhng ly do nay, Guru yoga c coi la thc hanh quan trong va thiet yeu nhat trong moi thc hanh, va t no la con ng chac chan va nhanh chong nhat e i ti muc ch Giac ngo.

  Tai sao s hoa hp tam thc chung ta vi tam cua ao S la mot thc hanh cot yeu nh the? Mac du trc het bac ao S co the xuat hien vi chung ta trong than tng cua con ngi bnh thng, va mac du trc het, ngai co the xuat hien e x s trong mot cach the con ngi bnh thng, nhng ban chat, tam ngai thc s bat kha phan vi tam Phat. Nhng pham tnh cua ao S khong chut khac biet vi nhng pham tnh cua mot v Phat Toan giac.

  Thc s, khac biet duy nhat gia ao S va ch Phat la long tot cua ao S troi vt hn long tot cua tat ca cac ang Giac Ngo trong qua kh. V du c Phat Thch Ca Mau Ni a la the gian nay hn hai ngan nam trc, trong khi nhng v Phat khac, nh c A Di a va Vajrasattva (Kim Cang Tat oa), ang an tru trong nhng coi Phat cua rieng cac ngai. Cac ngai la nhng v Phat Toan Giac, nhng chung ta khong bao gi c dien kien, cung khong c nghe giao ly cua cac ngai, bi hien nay tam thc cua chung ta ay ac s che chng. Trai lai, bac ao S cua chung ta a en the gian nay vao thi hien tai. Chung ta co the gap c ngai va nhan c t ngai nhng giao huan quy bau se dan dat chung ta ra khoi vung lay cua samsra(1) (sinh t) e i ti

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • DAN NHAP

  8

  giac ngo. V the, mac du ao s cua chung ta co nhng pham tnh ngang bang tat ca ch Phat, nhng ngai troi vt cac c Phat do long tot cua ngai.

  Ban van ac biet ma chung ta se s dung va giang giai ay c rut ra t Longchen Nying-thig, la giang khoa sau xa va bao quat c kham pha bi v thanh va tertn(2) v ai Rigdzin Jigme Lingpa,(3) ten ngai co ngha la Bac Tr gi Vo uy Giac tanh. Ngai cung c goi la Khyentse ser, co ngha la Nhng Tia Sang cua Tr Tue va ai Bi, mot danh hieu ban cho ngai trong nhng th kien. Longchen Nyingthig co ngha la Tam yeu cua Pham vi Ln.

  Vao luc nay, that thch ang khi a ra mot trnh bay ve nguon goc cua Longchen Nyingthig va nh o cung co tn tam cua chung ta ni tnh xac thc cua nhng giao ly nay. Theo chnh Jigme Lingpa, cac giao ly en vi ngai theo cach thc sau :

  La ket qua cua nhng s cau nguyen nhiet thanh cua toi trong vo so i khong bao gi phan cach vi long t bi va s ban phc cua Phap Vng Urgyen,(4) va ngi phoi ngau cua ngai, Dkin Yeshe Tsogyal,(5) toi a co the hieu ro noi au kho trum khap cua vong sinh t (samsra). Khi ay toi chng nghiem noi buon ghe gm va trong toi phat khi mot s thoi thuc t giai thoat khoi vong sinh t, toi i ti Palri Thekchogling(6) vi y nh trai qua ba nam trong thc hanh tam linh nghiem ngat va nhat tam.

  Mot buoi sang luc bnh minh, khi toi ang thc hanh tr tung mot tram Bon Ton (deity)(7) hoa bnh va phan no, mot cam xuc ve s t bo va nham chan sinh t dang trao trong tam toi. Vao luc nay khong gian quanh toi tran ay anh sang rc r va Phap Vng Urgyen, cung Rigdzin Jampal She-nyen(8) va nhieu v khac ng vong quanh ngai, tat ca xuat hien tren bau tri trc mat toi. Sau mot luc, cac ngai tan hoa vao toi, va tam toi tr nen vang bat moi t tng tam thng. Tat ca nhng dau vet cua s bam chap vao nhng kinh nghiem thien nh eu tan bien, moi nang lc cua nghiep nam trong s kiem soat cua toi, va phao ai khong thc cua nhng hnh tng sup o. Cac tri giac bnh thng ve cuoc i nay hoan toan phai lat trong tam toi, va nh the hoa than thanh mot cuoc i mi, toi an tru trong mot trang thai nh o toi hoan toan nh lai mnh a tng la Ngari Panchen Pema Wangyal.(9)

  Khong lau sau o, toi m thay mnh mot ni xa la c goi la coi tri Thanh tu t nhien Moi c Muon. o toi nhn thay Dorje Drol(10) ci tren mot con rong, ngai ng va di chuyen, nhng that kinh khung, ngai khong co thc chat nh the c lam bang anh sang cau vong. Mot tu s, ma toi ngh la Ho Phap Damchen Dorje Lekpa,(11) noi: ay la Bon Ton ma bai ke sau ay am ch: Urgyen va Yidam(12) khong the phan cach. Khong nghi ng g na, a con trai se nhan c kho tang cua ngi cha. Ngai noi ieu nay va moi s bien mat.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • DAN NHAP

  9

  Nhieu ngay troi qua. Sau o, vao buoi chieu ngay 25 thang 10 nam Hoa Ngu (1757), mot long sung mo manh liet oi vi ao S v ai Guru Padmasambhava phat khi trong toi khien nc mat toi chay am a. Nhng hoi c t mot d vang xa xa loe len trong tam toi, va cung noi buon tran ngap, toi ngh: ay la x s cua nhng ngi mat o, la nhng ngi song ngap ngua trong tham san si, khong am me ieu g tr nhng hanh ong xau ac nhat. Khong con lai ieu g ngoai tr mot hnh bong nhat nhoa cua nhng giao ly, toi thay ban than mnh nh mot a tre mo coi b bo ri trong chon hoang da. Ngai, ang bao ho ay bi man, v ai hn bat ky v Phat nao khac, a la bo x s nay va i ti Nui Mau-ong-o.(13) Bao gi con mi co the gap c ngai ?

  Day vo bi noi buon kho, toi khoc nc n. Ngay luc o, khong kh quanh toi tran ay anh sang, va bong nhien, toi nhn thay mot con s t cai mau trang tuyet ep. Toi ngoi len lng no va chung toi lao vao cai menh mong vo han cua bau tri. Chang bao lau chung toi ti Jarungkhashor,(14) ai thap (stupa) Nepal. o, v Dkin(15) cua tr tue Phap Than (dharmakya) ng canh pha ong cua thap.

  Ngai trao cho toi mot hop en bang go niem kn va noi:

  oi vi nhng ngi co tri giac thanh tnh, Con la vua Trisong Detsen.(16) oi vi nhng ngi co tri giac t thanh tnh hn, Con la Senge Repa, v Yogi S T ao vai. ay la Kho Tang Tam cua Pho Hien (Samatabhadra),(17) Bieu Tng cua tam vo han cua Vidydhara (Tr Minh Vng) Padma, Kho tang b mat v ai cua ch Dkin.

  Noi nh the xong, ba bien mat, e mac toi sng sot. Sau o, tran ngap niem vui, toi m hop ra. Trong o, toi thay nam cuon giay da vang va bay manh pha le nho kch thc bang mot hot au. Khi toi m cuon giay ln nhat, khong kh tran ngap mot mui thm khong the ta cua co thuoc va long nao, va toan than toi nh run ray vi s huyen nhiem o. T nhien mot t tng hien ra ro rang trong tam toi: Ngai Rhula(18) bao ve kho tang nay. No cc ky manh me va phai c tiep can het sc than trong. Vi long ton knh va s hai, toi t t m cuon giay. Trong o co hnh cua mot cai thap c ch Dkin hoan toan che phu, dng nh vt qua s hieu biet cua con ngi. Khong the giai oan no, toi bat au cuon tam giay da lai th bat ng, nh mot ao tng, cai thap bien mat va ch Dkin tan bien va hoa thanh ch Tay Tang. o la mot ban van ve ang Bi Man V ai.(19) Toan bo ban van nay xuat hien ro rang nh the no la mot hnh anh trong mot tam gng. Sau mot luc, no lai tr nen kho oc, cang luc cang khong ro rang

  Trong linh kien nay va nhng linh kien lien quan khac, Jigme Lingpa m nhng cuon giay khac va, cuoi cung do mot Dkin ch day, sau khi nuot

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • DAN NHAP

  10

  nhng cuon giay con lai, ngai kinh nghiem s chng ngo vo bien ve Tanh Khong-ai lac.

  Di s ch day cua ao S cua ngai, ngai gi kn nhng giao ly nay trong bay nam. Sau o, trong khoa nhap that ba nam Chimphu, tren nui pha tren tu vien Samye,(20) ngai co ba linh kien ve Kunkhyen Longchen Rabjam,(21) Hoa than cua Vimalamitra,(22) la ngi ban than a at ti cap o cua c Phat nguyen thuy Pho Hien, va tam cac ngai hp nhat thanh mot tam. Trong nhng linh kien nay, Longchen Rabjam thuyet phuc Jigme Lingpa khai m nhng kho tang linh kien cua ngai va giang day chung cho chung sinh.

  Phu hp vi s tien tri, vao ngay mong mi thang Than thuoc nam Than Moc (1764), khi ang c hanh nghi thc trieu thnh cua mot le cung dng trang trong, Guru Padmasambhava, trong ve het sc long lay va c vay quanh bi oan tuy tung van tap gom cac Dka va Dkin, xuat hien tren bau tri. Roi c Guru Rinpoche ban phc cho ngai va giai tr moi chng ngai can tr s truyen ba va giang day nhng giao ly nay.

  Khong lau sau o, mac du Jingme Lingpa khong bao gi noi cho bat ky ai ve giao ly linh kien ngai a co nh the, Drati Rikpe Dorje, v yogi khung ien Kongpo,(23) en gap ngai va thnh cau nhng giao ly khong chut do d. Tan thanh nhng khan cau nay, ngai t t khai m cac giao ly, ban cho cac e t moi quan anh va nhng giai thch ve s thc hanh nhng kho tang sau xa nay.

  Giang khoa Longchen Nyingthig c soan gom nhieu phan. No bao gom nhng thc hanh chuan b va chnh yeu, cac giai oan phat trien va thanh tu, va, quan trong nhat la s thc hanh Atiyoga, hay ai Vien Man.(24) Nh vay no lam nen mot con ng toan hao i ti giac ngo.

  GURU YOGA

  Guru yoga, s hp nhat vi ban tanh cua ao S, tao thanh nen tang cua moi thc hanh, va co nhieu ky thuat khac nhau cho s thc hanh cua no. Trong Guru yoga co nhng phng phap ben ngoai, ben trong, b mat, va b mat nhat. Ban van sap s dung trnh bay phng phap ben ngoai, no that ngan gon, dung e quan tng ao S tren au ban va e cau nguyen vi ngai mot cach manh liet, vi long sung mo nhiet thanh.

  Phng phap ben trong la e nhan thc qua thc hanh rang than, ng va tam cua rieng ta th khong the phan cach vi than, ng va tam tr tue cua ao S. Trong giang khoa Longchen Nyingthig, phng phap ben trong la mot sdhana cua Guru Rinpoche c goi la Rigdzin Dpa, hay Phap Hoi cua Nhng V Tr gi Giac Tanh.

  Phng phap b mat la e thien nh ve Guru trong hnh thc Bao Than (Sambhogakya) cua ngai, than h lac thieng lieng, ma trong giang khoa nay la s thc

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • DAN NHAP

  11

  hanh ve Guru Rinpoche trong hnh tng cua c Quan The Am (Chenrezik) va c goi la Dugn-gel Rangdrol, hay s T-Giai Thoat khoi au kho.

  Phng phap b mat nhat a chung ta ti trang thai tnh giac t nhien va ay bao ham s quan tng ve Kukhyen Longchenpa vi c Phat nguyen thuy Pho Hien trong tim ngai. Sdhana b mat nhat nay c goi la Thigle Gyachen, hay Tinh Chat c Niem Phong.

  Tren bnh dien tuyet oi, v Thay la mot vi ban chat rot rao cua tam chung ta, no chnh la cot tuy cua Phat Qua, tathgatagarbha. Nh vay au la phng phap e nhan ra c v Thay tuyet oi nay ? Nh v Thay ben ngoai hay tng oi va cac giao huan cot tuy cua ngai, chung ta co the tien ti s chng ngo v Thay ben trong hay tuyet oi, o chnh la t than Giac tanh. Nh the, nen tang va can ban rot rao cua s thanh tu nhan thc nay la phap Guru yoga hien co, no lien quan ti phng phap ben ngoai va c phan loai mot cach ky thuat la mot bo phan cua nhng thc hanh chuan b. Bi cot loi thc s cua moi giai oan va thc hanh khac chnh la phap Guru yoga nay, nen se that sai lam khi cho rang no ch la mot thc hanh chuan b va v the khong quan trong. ung hn, chung ta can nhan thc rang neu lien tuc thc hanh phap Guru yoga nay suot toan bo cuoc i ta, th moi s ban phc cua chnh c Guru Rinpoche se tham nhap vao chung ta de dang.

  V tam an tru trong than the, nen ieu quan trong la than can co mot t the ung an. Khi than mnh va xng song c duy tr trong mot t the thang ng, cac kinh mach(25) tr nen thong suot va tam thc tr nen trong sang. Neu chung ta ue oai trong mot cach the hoan toan cau tha, th s tap trung, hay thien nh rat kho phat sinh ung an trong ta. V vay, chung ta nen ngoi trong t the bay iem(26) c goi la t the Ty Lo Gia Na (Vairocana).

  S thc hanh Guru yoga nay co ngha la phat sinh long sung mo phi thng, s sung mo manh liet cho phep chung ta nhn thay bac ao S khong khac biet vi chnh c Phat. Khi ngi ta nhn v Thay n thuan nh mot chung sinh bnh thng, th ngi ta se ch nhan c nhng ban phc cua nhng chung sinh bnh thng, neu ngi ta nhn ngai nh mot Arhat (A La Han) hay Pratyekabuddha (Phat oc Giac) hay Srvaka (Thanh Van) th ngi ta se nhan c nhng ban phc tng ng; neu ngi ta nhn v Thay nh mot Bo Tat, ngi ta se nhan nhng s ban phc cua nhng Bo Tat. Tuy nhien neu ngi ta co the nhn v Thay nh mot v Phat, th ngi ta se nhan c nhng s ban phc cua nhng v Phat.

  Cha tng co v Phat nao tr nen giac ngo ma khong nng cay mot v Thay tam linh. Vay e co the thc hanh Phap chan thc, trc het ta phai tm kiem mot ao s hoan toan chng ngo va phung s ngai vi s tn tam tuyet oi. Nh trong Kinh ien co noi: Ch nh oc nhat long tin ma ngi ta chng ngo c ban tanh tuyet oi. Khong co long tin, ngay ca khi ngi ta

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • DAN NHAP

  12

  hieu biet tham sau moi phan oan cua cac giao ly, th no cung khong co ch li g. ay la mot s thc ac thu oi vi mot hanh gia Kim Cng tha.

  Nh vay chung ta can phat khi long sung mo manh liet nay nh the nao? Hien nay, bac ao S co hnh thc cua mot con ngi va giong mot con ngi bnh thng, nhng tam ngai c an tru vng chac trong tr tue. Neu chung ta co the thau hieu tam thc sau tham cua ngai, th chung ta se kham pha ra rang nh ngai co kha nang loai bo c tat ca khiem khuyet va chng ngo tat ca nhng g phai c chng ngo nen ngai ngang bang trong moi phng dien va pham tnh vi mot v Phat Toan Giac. S kham pha nay la can nguyen cua long sung mo sau xa va chan that.

  Ngai giong nh con tau to ln a chung sinh vt qua ai dng hiem ngheo cua sinh t, mot thuyen trng lao luyen dan dat ho ti mien at kho rao cua giai thoat, nh mot tran ma dap tat ngon la cua nhng duc vong, mot mat tri va mat trang choi sang xua tan bong toi vo minh, mot mat at vng chac co the cha ng sc nang cua ca ieu tot lan cai xau, mot cay nh y ban cho hanh phuc the gian va s an lac toi hau, mot kho tang giao huan rong ln va sau sac, mot vien ngoc nh y ban tang moi pham tnh cua s chng ngo, mot ngi cha va ba me dang hien tnh thng cua mnh cho moi chung sinh, mot con song ln cua long bi man, mot ngon nui vt len tren nhng ban tam the tuc va khong b lay ong bi nhng ngon gio cam xuc, va nh mot am may ln cha ay ma lam du mat nhng day vo cua duc vong. Tom lai, ngai ngang bang vi tat ca ch Phat. Thiet lap moi quan he vi ngai, du la nhn thay ngai, nghe giong noi cua ngai, tng nh ti ngai, hay c tay ngai xuc cham, se dan dat chung ta ti s giai thoat. Hoan toan tin tng ni ngai la con ng chac chan e tien ti s giac ngo. S nong am cua tr tue va ai bi cua ngai se nau chay quang mo con ngi chung ta va lay ra c chat vang rong cua Phat tanh trong o.

  Chung ta co thanh tu c s chng ngo hay khong th hoan toan tuy thuoc vao long sung mo cua ta oi vi bac ao S. V du nh ngai Tilopa khong yeu cau, va c Dorje Chang cung khong ban cho du ch mot ch giao ly, nhng Tilopa a c giai thoat. ieu nay ch n gian nh sc manh long sung mo cua Tilopa. Neu ngi e t co cai vong khoen cua c tin va sung mo, th cai moc tr tue va ai bi cua ao S se nhanh chong keo anh ta len mien at cua s giai thoat. Co noi rang:

  Khi mat tri cua long sung mo manh liet chieu sang Tren nui tuyet bon than (kya) cua ao s, Th giong suoi nhng an phc se o tran xuong. V the, hay no lc phat khi long sung mo trong tam ban.

  Va cung co noi :

  Ch nh ti bac ao S trong choc lat

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • DAN NHAP

  13

  Th cong c vo han hn la thien nh Trong mot trieu kiep (kalpa) ve mot tram ngan Bon Ton.

  Mac du long t bi bao la cua c Phat A Di a va Vajrasattva khong bao gi bo ri chung ta, nhng bi nhng che chng cua ta, chung ta khong the dien kien cac ngai. Tuy nhien v Thay cua rieng ta th tot lanh hn tat ca ch Phat la bi hien nay, ngay trong i nay, chung ta co the gap c ngai bang xng bang tht va nhan lanh t ngai nhng giao huan quy bau. V Thay v ai Patrul Rinpoche a dung mot s so sanh n gian: tat ca nhng ngi giau co trong the gii khong co ai tot lanh nh the. Ngi tot lanh nhat giup nhng ngi ngheo khong co thc pham lan phng tien sinh song. Ngay ca neu chung ta co gap c tat ca ch Phat trong cac Coi Cc Lac cua cac ngai, chung ta cung se khong nhan c t cac ngai bat ky giao ly hay giao huan nao phi thng va sau sac hn cac giao ly ma v Thay cua ta ban cho ta, va neu nh mot vai phep mau, chung ta cung se khong c keo len khoi nhng canh gii thap va c at vao s giac ngo theo cach mot chiec may bay nang chung ta len bau tri.

  Chung ta khong can phai nhan mot so lng ln nhng giao huan khac nhau e thanh tu Giac ngo. That ra, tam mi t thanh tu gia (mahsiddha) cua An o a thanh tu s chng ngo va Phat Qua vien man nh thien nh ve bon cau ke cua giao ly. Cac ngai khong i vao nhng loai giao huan menh mong, nhng thc hanh nhat tam chnh giao huan cac ngai a nhan lanh.

  Tng t nh the, neu khi gap c ao S chung ta cam thay hoan toan xac tn va phat sinh long sung mo oi vi ngai, th chung ta a co nhng yeu to chnh yeu e tien trien tren con ng. Nhng neu chung ta thieu long tin va long sung mo manh liet, neu ta khong the nhan thc ao S nh v Phat th mac du co the thau thap vo so giao huan, nhng chung ta se khong ch khong tm c s tien bo, ma con co nguy c b ri vao nhng s lac hng cung cc nh nha s Lekpe Karma, hay Ngoi Sao Tot a gap phai.

  Lekpe Karma a trai qua phan ln cuoc i gan c Phat va trong thi gian o ong a c nhan rat nhieu giao ly. Nh tr nh khong sai lac ong hoc thuoc long toan bo Tam Tang. Nhng v thieu c tin va co nhng ac kien vi c Phat Thch Ca Mau Ni, ong ta tin rang nhng hanh ong va giao ly cua c Phat th khong hn nhng ke hoach c danh cho nhng ngi ien. Do bi ieu nay ong t cat t vi moi s ban phc.

  Khong co long sung mo chan thc th ngay ca s a van uyen bac cung se khong ngan nga c s hoai nghi ve v Thay phat khi. Khong co long sung mo chan thc chung ta co the ri vao sai lam khi nhn nhng hanh ong cua ao s trong mot cach the ay nh kien, v vay nuoi dng mot thai o sai lac oi vi ngai. Ve sau, tham ch chung ta co the b che chng con sau am hn la luc au tien chung ta gap v Thay. Nhng neu chung ta nuoi dng

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • DAN NHAP

  14

  long sung mo chan thanh th ch nh s nhiet thanh manh liet nay, chung ta se c giai thoat.

  Chung ta co the khong cam thay long sung mo nh the t ngay giay phut chung ta gap g v Thay; v the, nh mot phng tien e phat khi long sung mo cang luc cang ln manh, chung ta thc hanh mot sdhana Guru yoga, trong o chung ta nhan thc v Thay th khong phan cach vi mot than tng toan hao nh Guru Padmasambhava, cung c goi la Guru Rinpoche, c Guru Quy Bau. Vao luc bat au, chung ta co the phat khi mot loai sung mo khong t nhien, mot tao tac trong tam thc. Ve ieu nay, chung ta se thien nh rang ao s cua chung ta th khong phan cach vi Guru Rinpoche.

  Chung ta co the hoi Guru Rinpoche la ai ? Ve Phap Than, bnh dien tuyet oi, ngai la c Phat pame (Phan ng: Amitbha), c Phat A Di a. Ve Bao Than, bnh dien h lac thieng lieng, ngai la c Quan The Am (Phan ng. Avalokitevara). Ve Hoa Than (nirmakya) bnh dien hien lo ngai la Guru Lien Hoa Sanh Pema Jungne (Phan ng. Padmkara) ang a xuat hien trong thi ai suy hoai nay khi nhng chung sinh, b che chng bi nhng phien nao do nhng cam xuc tieu cc ln lao va nhng quan iem sai lam, tr nen chan ghet viec thc hanh Phap cao ca. Trong thi ai toi tam nay, cac chung sinh b au kho v ba tai hoa la benh tat, oi kem, va chien tranh. Chnh trong mot thi ai nh the ma Guru Padmasam-bhava hien lo nh hien than cua tat ca ch Phat. Ngai en x Tay Tang trong hnh tng cua mot thanh tu gia (siddha) An o va khai m tat ca nhng giao huan cho hai mi lam e t cua ngai, cho tam mi siddha Yerpa, va cho nhieu ngi khac, cuoi cung tat ca nhng v o a thanh tu s chng ngo toan hao.

  Chung ta cung the, hien nay nh long tot vo han cua Guru Rinpoche, chung ta co the thc hanh nhng giao ly cua Mantra tha B Mat (Mat tha). e phat sinh nhan thc v Thay cua ta la mot vi Guru Lien Hoa Sanh, t ay long, chung ta nen phat khi t tng sau ay: Bac ao s cua toi ong nhat vi Guru Rinpoche. Ngai co s chng ngo tng t va co the bieu lo tat ca nhng ieu huyen dieu va pham tnh giac ngo ma Guru Rinpoche a hien lo trong i ngai.

  Luc au, t tng nay c phat khi bang mot cach khong t nhien nh nhac i nhac lai no; tuy nhien, vi xac tn manh me, mot long sung mo chan that va khong can co gang se nay sinh trong chung ta. Giong nh viec ma vang mot hnh tng Phat lam cho no rc r them, s thien nh ve v Thay cua chung ta bat kha phan vi Guru Padmasambhava se giup chung ta nhan c nhng s ban phc va phat sinh long sung mo sau sac de dang hn na.

  Suot trong thc hanh Guru yoga, s tr tung n thuan nhng cau ke th khong u, v van e chnh la s phat khi long sung mo. e thanh tu ieu nay, trong khi thien nh tam ng v van vi nhng t tng lang thang ay o khong dt; than can duy tr t the bay iem; viec tr tung than chu ng ch moi mieng, ma ung hn phai tung oc vi c tin phat sinh t sau tham

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • DAN NHAP

  15

  cua trai tim ta, t trong chnh xng tuy cua ta, va vi s xac tn rang ao S cua chung ta thc s chnh la Guru Rinpoche.

  Noi chung, viec thc hien bat ky hanh ong nao vi s thong nhat than, ng va tam se phat sinh mot ket qua to ln hn. V du, neu chung ta tien hanh s cung dng le lay bang cach at than the trong mot loat cac ong tac may moc trong khi ng th i vao nhng cuoc am luan va tam chuan b nhng chng trnh cho tng lai hay day da vi hang ngan niem tng ve qua kh, th nhng s le lay se rat t li lac.

  Vi than, chung ta can le lay that can trong; vi ng chung ta can tung oc li nguyen quy y mot cach trong sang ch ng e a bang nhng li le tam thng; va vi tam chung ta phai hoan toan tap trung vao s thc hanh vi long sung mo chan thanh. Chung ta phai nh tng rang khi thc hanh mot s le lay, at hai ban tay ba trung tam la tran, co hong, va trai tim, chung ta to long knh ngng than, ng va tam cua tat ca ch Phat. Nh the ta nhan c nhng s ban phc tng ng, chung tnh hoa ba oc va moi tieu cc cua than, ng va tam cua chung ta.

  Khi mot ngi nao o tien hanh mot cong viec the tuc, e co the thanh cong ho se phoi hp than, ng va tam mnh trong mot cach thc hai hoa va phu hp. Ho se ban tam ve ket qua en noi ngh tng ve no ngay em. Tng t nh vay, neu chung ta co the nhan nh cac muc ch cua ta mot cach chnh xac va thc hien nhng no lc khong ngng hng ve nhng muc ch nay, ket hp cac hoat ong cua than, ng, va tam, th chung ta se thanh cong nhanh chong, khong con nghi ng g na. Trai lai, neu chung ta thc hanh mot cach gia doi, giong nh mot ngi lam viec trong s hien dien cua mot v vua hay ngi quyen the, than gia bo rat can man trong khi tam lai nuoi dng li ch bat chnh, th ta se khong co tien bo g nhieu. Nh the se ch la mot s tap luyen, khong em lai ket qua nao va khong a ti au. Bc ve mot ngon en b tren tng trong giong mot en b, nhng khong xua tan c bong toi.

  ay la ly do tai sao chung ta can phoi hp va thong nhat than, ng va tam trong khi thc hanh. Trong ba th nay, tam la quan trong nhat, v than va ng se i theo bat ky ni nao tam dan dat. V the tam khong c phep i lang thang v van.

  Co ba phan chnh trong s thc hanh thc s phap Guru yoga. Trc tien la s quan tng oi tng thien nh va s mi thnh bac tr tue (jnnasattva) ng xuong. Ke tiep la s cau nguyen bay nhanh. Cuoi cung la s khan cau manh liet bac ao s va s nhan lanh bon quan anh.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 17

  S QUAN TNG

  NI CHON NH MOT COI PHAT

  Trong bat ky thc hanh quan tng nao chung ta can ngh tng rang moi s a toan thien t vo thuy, va ieu ta quan tng khong la mot san pham cua tr nang ma la s thc von co t ban s. ieu nay co ngha la chung ta nhan thc s toan thien t nhien cua moi trng la mot coi Phat va chung sinh trong o la cac hien the linh thanh, cac Dka va Dkin. Vi long sung mo manh liet, chung ta nhan thc v Thay cua ta khong phan cach vi Guru Padmasambhava. Neu chung ta duy tr long sung mo thng xuyen, th chac chan la Guru Rinpoche se luon luon ke can ta, nh cai bong cua ta. e nang va lam song ong long sung mo nh the, chung ta tr tung cac cau ke cua phap Guru yoga nay.

  Cau ke au tien bat au vi Emaho, mot bieu lo cua s ngac nhien, va tiep tuc vi cac t : Coi Phat vo han t xuat hien, hien dien t nhien, hoan toan thanh tnh Coi Phat nay am ch Coi Cc Lac cua Guru Rinpoche, Nui Huy Hoang Mau-ong-o, Sangdopalri, ni cac hien the giai thoat t nhien khoi cac cam xuc oc hai, co khuynh hng t nhien thc hanh Phap, va la ni ngi ta co the oi dien vi Guru Rinpoche. ay la ni c goi la mot Coi Phat thuan tnh. oi nghch vi coi nay, chung ta co chon pham tnh nay ni chung sinh ay tran cac oc manh me, nh s tham muon, kieu ngao, ganh t, va keo kiet, ni ho khong hanh x phu hp vi Phap, va la ni ho hoan toan phong tam bi cac muc ch b gii han vao i nay. ay la ni c goi la mot coi bat tnh.

  Neu chung ta quan tng ni chon quanh ta nh mot coi bat tnh, th no se khong giup ch cho ta. Nhng neu ta quan tng no la mot coi Phat thuan tnh, th no se tr nen nh the; hay, chnh xac hn, chung ta se en cho chng ngo c s thanh tnh t nhien cua no. Nh vay, chung ta nen quan tng ni chon nh mot coi Phat t xuat hien bao gom toan the thc tai c hien lo. Trong phap Guru yoga hien gi ay, Coi Phat c sap at toan hao nay la Nui Huy Hoang Mau-ong-o, Sangdopalri, Coi Cc Lac cua Guru Rinpoche.

  Coi Phat nh the khong c lam bang at a bnh thng, ma bi cac chau ngoc quy bau. No co cac cay nh y cung nh mot ho cha nc nh chat cam lo co tam pham tnh

  (27) va em lai s bat t. Ngay ca cac thu vat hoang da

  song o cung x s hai hoa vi Phap, va tat ca nhng am thanh t nhien cua nc, gio, la, va rng ram vang doi nh nhng than chu. Bau tri tran ngap vo

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  18

  lng cau vong va cac Vidydhara, Dka, va Dkin, nhieu nh nhng hat bui di anh sang mat tri. Thien nhac, nhng bai ca kim cng, va cac giai ieu du dng cua cac than chu vang doi, em lai s an lac khong the dien ta cho tam thc. Cac sinh the khong b phan chia thanh nhng ngi ma ta coi nh ban hu va nhng ngi ma ta xem nh ke thu, ma tat ca eu co ban tanh va hnh tng cua cac Dka va Dkin. Tat ca eu la nhng bang hu tren con ng, x s phu hp vi Phap. Trong Coi Phat nay chung ta nhan thc cac sinh the t do oi vi cac oc hai cua s ganh t, kieu ngao, va gay han, va khong phan oan mot vai ngi la sieu viet va nhng ngi khac la thap kem, chung ta phat khi mot long t ai va khoan hoa ong nhat vi tat ca.

  Neu chung ta gi trong tam coi Phat c quan tng nay, th phng cach chung ta nhan thc ve cac s vat se t t thay oi. Chung ta se nhan thc moi s la thanh tnh va se co the nhn thay Nui Huy Hoang Mau-ong-o moi ni. V du nh neu ta nhn cac bch hoa mieu ta cuoc i c Phat tren tng mot ien th, long sung mo cua ta tang trng. Con neu cac bc tng ch c e mot mau trang trn, chung se khong gay hng khi g. e duy tr s quan tng mot ni chon nh mot Coi Cc Lac, chung ta cung lam nh vay.

  Tom lai, chung ta nen nhan thc moi hnh tng ta nhn thay la s hien lo cua than Guru Rinpoche, moi am thanh ta nghe la than chu, li noi (ng) cua Guru Rinpoche, va bat ky t tng hay hoi c nao xuat hien trong tam ta la s pho dien cua tam tr tue toan thien cua Guru Rinpoche. Chung ta ng cho rang viec nay la mot s tao tac trong tam thc, ma phai ngh rang cac s viec a t nhien nh vay t vo thuy. Trang thai thuan tnh nay la mot cai g hien hu t nhien, nhng chung ta khong tnh giac ve no. Nh s thc hanh phap Guru yoga chung ta se dan dan i ti cho nhan ra ban tanh thc s cua cac hien tng. V vay muc ch cua thien nh la e giai tan nhan thc sai lam cua ta ve cac s vat va thay vao o, chng ngo c s thanh tnh san co cua moi hien tng.

  CHNH CHUNG TA LA VAJRAYOGIN

  Tng t nh vay, chung ta phai quan tng chnh mnh la mot bac phi thng nao o, ay la Vajrayogin, ba me, hay can nguyen cua tat ca ch Phat. Ngai co mot mat, hai tay, va hai chan. Ngai co mau o choi, rc r va trong suot, khong c cau tao bang cac yeu to vat chat tho nang nh mau tht va xng ma thay vao o trong sang nh the c lam nen bi anh sang. Moi chi tiet cua sac tng ngai cho ti cac vat trang sc va mau trang, mau en cua mat ngai eu c nhan thc tinh te va chnh xac. Ngai co ba mat, chung am am nhn len tri hng ve Guru Rinpoche vi long sung mo to ln va tran ay niem vui c gap g bac ao S. oi moi ngai he m, e lo nhng chiec rang, v vay tang them mot chut hung no cho s bieu lo an bnh cua ngai. Ngai am am nhn Guru Rinpoche vi s nhat tam, giong nh mot

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • S QUAN TNG

  19

  ngi nam va mot ngi n nhn nhau that tru men. Ngai ng trong mot t the nhay mua vi chan phai hi uon cong, got chan phai d len khoi mat at nh the san sang bc ti, va chan trai tren mat at. Ngai ng tren mot bong sen, mot mat tri, mot mat trang, va mot t thi. Tay phai ngai cam mot li dao uon cong, hng thang len tri, tng trng cho s cat t ban nga cung ba oc la tham, san va si. Tay trai ngai cam mot cai tach bang so ngi ng ay amrita, chat cam lo bat t. Trong khuyu tay trai ngai con co khatvnga hay cai cha ba, tng trng cho mot sac tng an mat cua Guru Rinpoche. Ngai to iem bang tam mon trang sc bang xng co dat ngoc: vng mien, hoa tai, ba loai chuoi hat, vong tai, vong kieng va chuong, tng trng cho s chuyen hoa tam thc(28) thanh tr tue. Ngai cung eo nam khan choang lua tng trng cho nam tr tue. Trong sac tng, ngai la Vajrayogin, nhng trong ban chat ngai la Yeshe Tsogyal.

  S quan tng chnh chung ta la Yeshe Tso-gyal th ac biet quan trong va sau sac. Ba la phoi ngau cua Guru Rinpoche va la e t chnh cua bac ao S. Ngai co mot long t ai sau xa va vo cung an can oi vi ba, cung nh tin tng rang nang lc cua ba co the thau suot va thc hanh cac giao ly cua ngai. V vay, neu chung ta quan tng chnh mnh la Yeshe Tsogyal, vi Guru Rinpoche tren nh au, th mot cach t nhien long sung mo cua chung ta se c phat trien manh me va dong an phc se con chay vao chung ta nhanh hn na.

  Thc s th Yeshe Tsogyal la ai ? Ba khong bao gi nuoi dng bat ky ta kien hay nghi ng nao ve Guru Rinpoche ngay ca trong choc lat va luon luon nhan thc ngai la v Phat trong than tng con ngi. Do bi long sung mo toan hao va khong lay chuyen cua ba, ba la mot phap kh toan hao cho tat ca cac giao huan quy bau cua Guru Rinpoche. V the ba a co the thc hanh khong lam loi va at c s chng ngo toan triet. Mot cach toi hau, khong co s d biet nho be nhat nao gia s chng ngo cua ba va s chng ngo cua Guru Rinpoche.

  Viec quan tng chnh chung ta la Yeshe Tsogyal thiet lap mot moi lien he tot ep qua o chung ta co the tho nhan, nh Yeshe Tsogyal, tat ca cac s ban phc va giao ly cua Guru Rin-poche, va no se khien cho ta co the thc hanh giao ly va at c Giac ngo. Ba c coi nh me cua tat ca ch Phat va giong nh bat ky gia nh nao ni con cai co long thng men ln lao oi vi ba me cua ho, chung ta nen ngh tng rang tat ca ch Phat co long t ai va thng yeu v ai oi vi chung ta.

  GURU RINPOCHE TREN AU CHUNG TA

  Tren nh au ta, tren mot hoa sen mot tram ngan canh, la hai a mat tri va mat trang. a mat tri bieu tng cho cac phng tien thien xao cua long bi, trong khi a mat trang tng trng tr tue chng ngo tanh Khong. Ca hai a

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  20

  eu tron ay va bang phang, mot cai hi noi tren cai kia, va ca hai hi lenh benh tren bong sen. Ngoi tren nhng vat nay la ao s cua chung ta trong than tng cua Guru Rinpoche, ni ngai moi oi tng quy y la mot. phng dien ben ngoai, ngai la s hp nhat cua Tam Bao: Phat, Phap va Sangha (Tang oan). Trong phng dien ben trong, ngai la s hp nhat cua ba goc: Lama (ao S), Yidam (Bon Ton), va Dkin. Trong phng dien b mat, ngai la s hp nhat cua ba than: Phap Than, Bao Than va Hoa Than.(29) Trong ban chat, ngai la v bon s tot lanh cua chung ta, la ngi trong i hien tai ang ban cho ta tat ca cac giao huan.

  Trong hnh tng, ngai la ang Sinh ni Ho Nc, Guru Lien Hoa Sanh, la s hp nhat va tinh tuy cua tat ca ch Phat trong qua kh, hien tai va tng lai, hien lo ay trong hnh thc Hoa Than. Than ngai co ban tanh khong the b huy diet cua mot vajra, hay kim cng. e bieu th viec at c s bat t, ngai co ve mat cua mot em be tam tuoi sang ngi net ti tre. Nc da ngai trang, hi nhuom o, bng bng sc manh.

  Ngai mac chn cai ao choang, tng trng s thong suot chn yna (tha) cua ngai. Chung gom co mot quan trang di mot ao choang xanh va ba y tu vien. Ngoai cung ngai mac mot ao choang khong tay theu kim tuyen. Ba y tu vien bieu th viec ngai thong suot cac giao ly Tieu tha ; quan xanh bieu th ngai thong suot cac giao ly ai tha, con ng cua cac Bo Tat; va ao choang kim tuyen bieu th viec ngai thong suot cac giao ly b mat cua Kim Cng tha, Mantra tha b mat.

  Ngai co mot au, hai tay va hai chan. Mat ngai m rong, cham chu nhn thang len bau tri, bieu th rang ngai luon luon tnh giac trang thai tuyet oi. Mac du mieng ngai hi mm ci, co mot net hi cau may hay nep nhan tren tran gia cap long may; v the ni ngai ket hp ca hai ve an bnh lan phan no. Ngai an toa trong t the goi la s thoai mai vng gia, chan phai hi duoi va chan trai keo len thanh mot the ngoi. Giong nh khong mot ai bat tuan menh lenh cua mot v vua, khong mot ai trong ba coi sinh t bat tuan menh lenh cua Guru Rinpoche, v vua cua tr tue tuyet oi.

  Tay phai ngai cam mot chay vang co nam nganh, ay tng trng cho ket qua cua moi pham tnh cua nhap mon th nhat trong bon nhap mon (quan anh), tc nhap mon bnh cha. Trong nhieu hien lo cua ngai, Guru Rinpoche cam chay vang nay trong c ch ngon tro ngang trung tam tim cua ngai. Tuy nhien, ay, trong thi ai suy hoai nay khi cac lc lng toi am cua s tieu cc ging cao la c chien thang, Guru Rinpoche gi cai chay-chinh-phuc-tat-ca cua ngai hng len bau tri. C ch ac biet nay, hay mudr (an) c tm thay ni khac trong Longchen Nyingthig, trong sdhana goi la Rigdzin Dpa, va c biet en nh Nangsi Zilnn, hay Hnh tng va Hien Hu Chinh phuc.

  Ban tay trai ngai con ang bat an buong xa, cam mot tach so ngi ay chat cam lo vi moi pham tnh va tnh chat toan hao. Tach so ngi nay tng trng ket qua cua nhap mon th hai hay nhap mon b mat. Bnh bat t

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • S QUAN TNG

  21

  at tren tach so ngi bieu th rang Guru Rinpoche a at ti cap o Vidydhara cua s bat t, hay bac tr gi s thong suot ve s bat t. Bnh ng c trang tr nh bang cac nhanh cay nh y.

  Mac du Guru Rinpoche co the c bieu trng bang cach oi nhieu loai mu hay vng mien khac nhau, trong trng hp nay ngai oi mot vng mien hoa sen nam canh. Nam canh nay tng trng Ngu Bo Phat, va bi Guru Rinpoche la mot Hoa Than cua v Phat thuoc padma (Lien Hoa) bo la c Phat A Di a, nen vng mien co hnh dang mot hoa sen. Vng mien hoa sen cung bieu th rang, nh mot hoa sen moc len t do va khong b o nhiem bun lay di, Guru Rinpoche hien lo mot cach ky dieu, khong b o nhiem bi tien trnh ngan che cua mot s sinh ra bnh thng. Tren nh non la mot mat tri va mot mat trang, tng trng phng tien va tr tue, non c gan mot long chim ken ken trang tng trng cho s chng ngo th kien toi hau, ai Vien Man.

  Trong khuy tay trai ngai co khatvnga, hay cai cha ba, tng trng cho ket qua cua nhap mon th ba hay nhap mon tr tue. Khatvnga cung la mot hnh thc an mat cua Dkin Yeshe Tsogyal va Mandrav, cac phoi ngau chnh cua Guru Rinpoche, ban than cac ngai tng trng cho ai lac va tanh Khong. Ba nganh tng trng cho ban tanh trong khong cua moi hnh tng, s bieu lo cua no la quang minh thuan tnh, va long bi man, no bao trum tat ca. T moi nganh mac ba vong khoen tng trng cho chn tha. Di cac nganh, t tren nh la mot so ngi kho, mot cai au thoi ra, va mot cai au va b cat t, tng trng ba thi va ba than. Di nhng th nay la mot bnh trng tho, mot oi chay kep (cheo nhau), va mot damaru, hay cai trong so ngi, trang hoang bang cac khan choang lua, va nam mau cua chung tng trng nam tr tue.

  Guru Rinpoche ngoi trong khong gian tran ngap tia anh sang cau vong hoa tron vao nhau va nhng chom sao lam tam va co nhng vong tron nam mau. Vo van tia sang chay t than ngai en khap mi phng. T dong chay anh sang nay ngai co the hoa than tuy theo c muon cua ngai thanh tat ca cac coi Phat mi phng, cung nh tat ca ch Phat, Bo Tat va tat ca cac Bon Ton cua ba coi goc (Lama, Yidam, Dkin). Tat ca nhng ieu nay la cac hoa than cua trai tim tr tue cua ngai. Ngai co the thau hoi chung tr lai than mnh trong cung cach thc, bang cach o cho thay rang tat ca cac coi Phat va ch Phat, Bo Tat va Bon Ton la mot vi ngai.

  Co ba cach chnh e quan tng Guru Rin-poche. Cach th nhat la quan tng oc nhat Guru Rinpoche nh mot vien ngoc hien than tat ca, cach th hai la quan tng Guru Rinpoche cung tat ca cac bac Thay quy bau sap hang thanh tng bac v nay di v kia, t c Phat nguyen thuy Samantabhadra (Pho Hien) xuong ti chnh Guru Rinpoche. ay chung ta se quan tng theo phng phap th ba, goi la tap hoi v ai. Trong phng phap nay chung ta quan tng Guru Rinpoche trung tam mot tap hoi ong nh may cac Guru va Bon Ton va c tap hoi tat ca cac e t than thiet cua ngai vay quanh. Cac e t nay thc s la cac Hoa Than cua than, ng, tam, cac pham

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  22

  tnh, va cac hanh ong cua ngai, va v moi mot trong cac phng dien nay c phan chia them na theo nam pham tru giong nhau, trong tat ca eu co hai mi lam e t than thiet. Cac ngai gom co Vairocana, Namkhe Niging-po, Vua Trisong Detsen, Khandro Yeshe Tsogyal, Nanam Dorje Dudjom, va v.v Cung tren vng mien cua cac bac v ai xung quanh Guru Rinpoche la tam v Vidydhara cua An o, nhng bac nam gi tam s truyen tho. Cac ngai gom co Manjusrmitra, bac nam gi s truyen tho ve phng dien than cua Bon Ton, c Van Thu hung no; Ngrjuna, bac nam gi s truyen tho ve phng dien ng, Hayagrva; va Hmchenkra, bac nam gi phng dien tam, Yangdak Heruka.

  Cac thanh vien khac cua tap hoi rong ln la tam mi t thanh tu gia cua An o va tat ca cac hien gia va yogi thanh tu cua cac trng phai va dong truyen tha khac nhau a n ro Tay Tang nh Nyingma, Sakya, Kagyu, Shangpa Kagyu, Jor-druk, Urgyen, Nyengyu, Zhi-che, Kadam, va Geluk.(30) Nh vay cac ngai tao thanh mot oan tuy tung rong ln quanh Guru Rinpoche, bao gom tat ca nhng v ma chung ta co long sung mo. Chung ta thien nh rang tat ca cac bac Thay v ai nay an tru tren au ta, ong thi ngh tng rang trong nhng i qua kh cua ta, chung ta a tng tho nhan giao huan t moi v trong cac ngai. Bang cach nay chung ta nen phat khi long biet n ln lao va long sung mo v ai, ngh tng rang ban than ta giong nh Shnnu Lobsang, Bac tre tuoi thong tue, ngi a phuc vu hn mot tram nam mi v thay e at ti giac ngo.

  Xung quanh cac ngai, chung ta quan tng tat ca cac Yidam cua bon phan cua tantra, cac Dkin va cac v bao ho cua cac dong truyen tha tantra cha va me, ch Phat, Bo Tat, A La Han, va cac Phat oc Giac. Giong nh cac nh nui cao ngat c nhng am may ln bao quanh, cung the Guru Rinpoche c vay quanh bi tat ca cac bac nay.

  e sa oi lai nhan thc bat tnh thong thng cua ta ve cac hien tng, ta ng quan tng cac ngai vi nhng than the vat chat tho nang gom mau tht, va xng, ma ung hn nh nhng than anh sang rat ro rang va trong suot, vi mot hnh tng song ong nh cau vong. Cac ngai xuat hien ro rang, nhng khong co thc chat, giong nh anh trang trong nc. ong thi, ta ng cam thay rang cac ngai la nhng bieu hien tr cng, vo hon cua anh sang cau vong, nhng nen ngh tng cac ngai hoan toan tran ay tr tue, t ai, va nang lc e lam li lac chung sinh.

  Mac du chung ta quan tng Guru Rinpoche la nhan vat chnh c mot oan tuy tung vo han vay quanh, trong thc te khong co s phan biet hay phan cach gia cac ngai: tat ca cac Bon Ton va ch v trong s quan tng eu la cac Hoa Than cua chnh Guru Rinpoche. V cac v la s hien lo cua tam ngai va nh the ong nhat vi ngai t ban chat, nen tr tue va long t bi cua cac v ngang bang vi tr tue va t bi cua ngai.

  Co noi rang nh long khat khao va nhiet thanh manh liet, bat ky ieu g cung co the c thanh tu. Tng t nh vay, neu chung ta ngh tng khong

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • S QUAN TNG

  23

  chut nghi ng rang Guru Rinpoche thc s hien dien tren au ta, th cac s ban phc cua ngai se o tran xuong ta khong he gian oan. Chung ta ng ngh rang co le ngai o, ngai co the o vao mot luc nao trong tng lai, hoac cho rang Guru Rinpoche c quan tng tren au chung ta th khong g khac hn la mot tao tac cua tam thc hay mot s thay the hi thap kem hn Guru Rinpoche thc s ang an tru Nui Huy Hoang Mau-ong-o xa xoi. Chung ta phai tuyet oi tin tng rang ngai ang hien dien vi tat ca tr tue va t bi cua ngai, va ta nen ngh rang ch v cac che chng cua ta ma ta khong the san sang nhan ra ngai. Hn na, ng ngh rang Guru Rinpoche an tru mot ni qua xa khong biet ti chung ta hay ti nhng li khan cau cua ta vi ngai, hay ngh tng rang v cham soc qua nhieu chung sinh co le ngai khong the lu tam ti ta hay tng nh ti ta. Guru Rinpoche co tr tue, long t ai, va nang lc vien man. Chung ta phai nhan thc rang ngay ca mot s cau nguyen vi Guru Rinpoche, s tr tung duy nhat mot than chu Vajra Guru keu goi ngai, hay ngay ca mot ban tay gi len khoang trai tim ta trong mot c ch sung mo oi vi ngai hay ch n gian nh ti ngai vi c tin trong sang, cung se c ngai nhan biet, v ngai hoan toan thau suot long sung mo cua ta. Co cau noi rang: c Phat trc mat bat c ai co long tin ngai.

  Cho du trong cung mot luc, vo lng chung sinh ang cau nguyen vi ngai, ngai se biet that chnh xac moi chung sinh ang cau nguyen the nao, biet ro ai ang au kho va biet ro ai ang hanh phuc. Ngai se biet moi chung sinh ang cap o nao, va ngai se biet moi li cau nguyen cua moi chung sinh va no co xuat phat t sau tham trai tim cua ho khong. Ngai se thau biet moi ieu nay vi s trong sang ln lao, vi ve song ong cua mot hnh anh trong mot tam gng. Chnh Guru Rinpoche a noi: Ta ng trc ca nha tat ca nhng ai co long sung mo. Ngai se luon luon i cung chung ta, that gan gui nh cai bong cua ta. Neu co long sung mo th chung ta c ha hen rang tat ca ch Phat ba thi se lai vi chung ta.

  ay la li ha cua Guru Rinpoche, ang la Hoa Than cua than, ng, va tam cua tat ca ch Phat, c ac biet hien lo e ap ng nhng nhu cau cua chung sinh trong thi ai suy hoai nay. Cac s cau nguyen va long t bi cua ngai co hieu qua to ln trong viec lam giam bt noi kho do cac benh dch, nan oi va chien tranh vay bua mot thi ai nh the. Hien nay, khi tat ca chung sinh b phien nao bi cac oc hai to ln, khi khong g con ton tai ngoai tr cac can ba cua nhng pham tnh tot ep cua nhng thi qua kh, va khi cac anh hng xau cua nhng ngi pha v li nguyen ton giao lan tran, chung ta phai ac biet cau nguyen Guru Rinpoche e ngai se khuat phuc moi the lc xau va lam an du moi noi au kho.

  Chung ta cung phai co c tin kien co rang v Thay cua rieng ta la ngi chung ta co the dien kien trong i nay va t ngai ta co the trc tiep nghe cac giao huan cot tuy th ong nhat vi Guru Rinpoche. Nh the, viec cau nguyen bon s cua ta se em lai cho chung ta nhng s ban phc con

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  24

  nhanh chong hn na. Khi ma o xuong tren mai nha, ong mang thau thap toan bo nc. Tng t nh vay, neu chung ta cau nguyen vi v Thay cua rieng ta nh khong the phan cach vi Guru Rinpoche, th chung ta se co the thu thap moi s ban phc.

  Guru Rinpoche, la hien than cua tat ca ch Phat ba thi, bieu hien nhieu phng dien. Bat ky phng dien nao cua ngai cung la oi tng cho s khan cau cua ta, nhng nguyen c cua chung ta se c ap ng. Trong bai cau nguyen co ten la S ap ng T Nhien Moi c Nguyen, neu chung ta b benh tat tan cong hay neu i ta b nguy hiem, chung ta khan cau Guru Rinpoche trong phng dien ngai la Amityus, c Phat Vo Lng Tho. Neu chung ta ngheo kho va b tc oat moi s, chung ta khan cau ngai trong phng dien ngai la Bon Ton cua s Thnh vng. Neu chung ta b moi trng t nhien e doa, chung ta khan cau ngai trong phng dien ngai la ao s cua cac Nguyen to (ai). Neu b da thu hoac nhng ke hung hang tan cong, chung ta khan cau ngai nh v Anh Hung Khong the chien bai. Neu b phien nao bi benh tat, chung ta khan cau ngai nh c Phat Dc S Urgyen. Neu cai chet bat ng tan cong chung ta ma khong bao trc, chung ta khan cau ngai trong phng dien la c Phat A Di a, Phat Vo Lng Quang. Neu chung ta b day vo bi noi s hai trong bardo, chung ta khan cau ngai trong phng dien la ang Thau Suot Ba Thi. Ban tnh cua Guru Rinpoche la s hp nhat cua tat ca ch Phat lam co the co c mang li menh mong cua cac hien lo nay. Cuoi cung, neu chung ta cau nguyen vi Guru Rinpoche nh mot ban chat cua tat ca ch Phat, th chung ta se at c s thanh tu toi thng trong viec chng ngo ban tanh - tr tue noi tai cua chnh chung ta. Hay cau nguyen trong cach the nay vi s tap trung nhat tam va toan bo niem tin, va khong chut nghi ng ve viec nhng khan cau se c ap ng. ay la ly do v sao trong li cau nguyen nay Guru Rinpoche noi en mi ba lan Hay cau nguyen vi tam thc tron hao thoat khoi moi nghi ng.

  S CAU THNH BON TON TR TUE

  Bc ke tiep trong sdhana la s cau thnh Guru Rinpoche en t coi Phat cua ngai va ban phc cho chung ta. Tai sao ta can phai cau thnh ngai mot khi ta tin tng rang ngai that s hien dien tren au ta? La nhng ngi s hoc, chung ta khong hoan toan thoat khoi y ngh Guru Rinpoche van an tru that xa ni coi Phat Cc Lac cua ngai la Nui Huy Hoang Mau-ong-o. e giai tan nghi ng nay, chung ta cau thnh ngai en t coi Phat cua ngai. Khi tin tng rang ngai thc s en va tan hoa thanh Guru Rinpoche ma chung ta quan tng ang an tru tren nh au ta, s quan tng cua ta c ban cho that nhieu nang lc giong nh mot bc tng ng ay xa li hay mot than the vo tri c ban cho mot tam thc. Roi chung ta nen ngh tng rang Guru Rinpoche thc s an tru trong ta, trong hnh dang lan trong ban chat, va qua c tin nay long sung mo va nhiet thanh cua ta se tang trng that ln lao.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • S QUAN TNG

  25

  e phat trien va duy tr long sung mo cua ta va e cau thnh Guru Rinpoche, chung ta dung bai cau nguyen gom bay giong c biet vi ten Bay Cau Ke Kim Cng. Co nhieu bai cau nguyen vi nhng o dai khac nhau e khan cau Guru Rinpoche, t Bai Cau Nguyen Bay Chng rong ln ti bai cau nguyen dai va la Tay tr Moi Chng Ngai Doc theo Con ng, va bai cau nguyen S ap ng T nhien Moi c Nguyen. Tuy nhien, bai cau nguyen co ong va tinh tuy nhat la Bay Cau Ke Kim Cng, cung c goi la Bai Cau Nguyen Bay Giong.

  ay la mot bai cau nguyen co nang lc rong ln. Chang han, Guru Rinpoche, v long ai bi a quyet nh hien lo trong the gii chung ta, xuat hien t trai tim c Phat A Di a trong hnh thc mot ch HRH o, no gia vo so tia sang, i xuong va en an tru tren mot hoa sen o n gia Ho Dhanakosa tay bac x Oddiyna. Sau o, trong giay lat, ch HRH bien thanh mot be trai tam tuoi tc Guru Rinpoche, c Lien Hoa Sanh. Ngai lam moi ieu nay mot cach ac trng e ap lai s tr tung nhiet thanh Bay Cau Ke Kim Cng nh no cac Dka va Dkin khan nai ngai xuat hien trong the gii nay.

  mot luc khac, trong thi gian Guru Rin-poche ang An o, x s cua ang Cao Quy,(31) mot cuoc tranh luan ln a c to chc gia Phat t va nhng phap s trthika(32) la nhng ngi co tru x Dorje Den, (Phan: Vajrsara, Ngai Kim Cng An o, ngay nay la Bodhgay, Bo e ao Trang). Khi cuoc thao luan c tien hanh, dng nh cac Phat t sap thua cuoc. Mot em, nhieu ngi trong ho co mot giac m linh kien trong o mot Dkin trong hnh tng cua mot ba lao xuat hien va tien oan ho sap that bai. Ba ch day rang hy vong duy nhat e ho chien thang la chap nhan s tr giup cua ngi anh ba, la ngi khi o ang tien hanh cac thc hanh du gia mot trong nhng ngha a ln An o. Ten ngai la Dorje Thtrengtsal, Sc Manh Kim Cng cua Vong au Lau. Ba noi rang neu ho tha thiet khan cau ngai, th chac chan ngai se en va anh bai cac hoc gia d giao. Cac hoc gia Phat t lo s ngai Dorje Thtrengtsal khong the kp thi giai cu cho cuoc thao luan v quang ng qua xa; ho cho rang ch co phep la mi co the a ngai en ung luc. V Dkin tran an ho, giang rang oi vi Guru Rin-poche thi gian va khong gian khong tao nen chng ngai. Ba thuc duc cac hoc gia thc hien mot cuoc cung dng v ai tren noc ien th cua ho va thnh cau Guru Rinpoche qua s cau khan nhiet thanh cua Bay Cau Ke Kim Cng. Ba bao am rang neu ho tien hanh theo cach o th Guru Rinpoche se en.

  Ngay hom sau, kham pha rang nhieu ngi trong so ho co giac m tng t, ho tuan theo nhng ch day cua v Dkin. Giong nh ba a cam oan, Guru Rinpoche xuat hien tren bau tri va sau o ngoi xuong gia ho nh v hoc gia thu lanh, san sang thao luan vi cac v thay d giao. Trong suot cuoc thao luan, ngai pha tan cac ly chng cua ho, s dung ca s thong suot Kinh ien lan tr tue cua ngai. Trong s tuyet vong, cac trthika phai dung ti cac yeu

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  26

  thuat cua ho e lang nhuc cac hoc gia Phat t. Khi ay Guru Rinpoche i ti mo a Rng Lanh, ni Dkin au-S T Senge Dongma xuat hien trc mat ngai va bao ngai hay thien nh ve ba va tung oc than chu cua ba trong bay ngay, sau o Guru Rinpoche anh sam va chp xuong cac nha d giao, hoan toan ieu phuc ho. Sau viec nay cac nha d giao i theo Phat ao.

  Bai Cau Nguyen Bay Giong mang lai cac s ban phc rat to ln. Trong tat ca cac terma, hay cac kho tang tam linh c kham pha lai, a c tm thay trong qua kh hay thi gian gan ay ma Guru Rinpoche e lai, khong co mot terma nao khong tm thay Bai Cau Nguyen Bay Giong trong o. Nh Guru Rinpoche a noi: Khi mot e t khan cau ta vi long sung mo va bai ca khao khat Bai Cau Nguyen Bay Giong, t Sangdopalri ta se en lap tc, nh mot ba me khong the cng lai li keu cau cua a con cua ba.

  Bai cau nguyen bat au vi ch HNG, la chung t cua tr tue-cot loi cua tat ca ch Phat. No tiep tuc rang Urgyen yul gyi nup chang tsam, ngha la: bien gii tay bac x Oddiyna. Trong x nay co bon cai ho, moi cai mot trong bon hng. Chnh trong cai ho nam hng tay bac co ten la Dhanakosa ma Guru Rinpoche a hien lo trong the gii nay. Trong Phan ng, dhana co ngha la s giau co, va kosa ngha la kho tang.

  Giong th hai, Pema gesar dong po la, co ngha la Tren nhuy cua mot bong sen n. Trong ho Dhanakosa co vo so bong sen nam mau. V Guru Rinpoche thuoc ve ng hay Lien Hoa bo, la bo cua c Phat A Di a, hoa sen cua ngai mau o, ngai hien lo gia ho tren nhuy cua mot bong sen o.

  Giong th ba, Yam tsen chok kyi ngo drup nye, co ngha la ang ky dieu a at c s thanh tu toi cao. Guru Rinpoche khong sinh ra do cac nhan duyen hay t cac mam mong cua mot me va cha ma, nh chung ta a noi, bong nhien xuat hien t gia mot bong sen o trong hnh thc cua chung t HRH, nh mot bieu lo cua Giac tanh thuan tnh t trai tim c Phat A Di a. Sau o ch HRH tan ra thanh anh sang, chuyen hoa thanh hnh dang cua mot a be tam tuoi luon luon ti tre vi ve mat rang ngi va ba mi hai tng chnh cung tam mi tng phu cua mot v Phat. Nh vay ngai xuat hien trong the gii chung ta gia cac cau vong, mot tran ma hoa c thap phng ch Phat rai xuong, am nhac coi tri va cac bai ca tan tung du dng c hat len bi vo so Dka va Dkin tran ngap bau tri.

  Giong th t, Pema Jungne shey su drak, co ngha la Lng danh la ang Sinh-t-Hoa-Sen Lien Hoa Sanh. Guru Rinpoche, oi tng quy y toi thng va khong lam lac, a lng danh khap vo van coi Phat la ang ao S Sinh t Hoa Sen.

  Giong th nam, Khor du khandro mang po kor, co ngha la c mot oan tuy tung gom nhieu Dkin vay quanh. Bat c ni nao Guru Rinpoche hien lo, ngai m bay va giang giai cac giao ly Mat tha hay Kim Cng tha. V cac Dkin la nhng ngi nghe va tr gi cac giao ly nay, Guru Rinpoche luon luon c mot tap hoi Dkin vay quanh.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • S QUAN TNG

  27

  Trong giong th sau, Kye kyi jesu da drup kyi, chung ta cau nguyen: Noi gng ngai, ban than con se tr nen thanh tu. Hien nay, do vo minh cua chung ta, ta ang lang thang khong ni nng ta trong nhng me lam va au kho cua sinh t luan hoi; cach the duy nhat e ra khoi tnh huong nay la tho nhan cac giao huan sau xa cua Mat tha va a chung ta vao s thc hanh. V the, e quet sach vo minh cua ta, chung ta cau thnh va khan nai Guru Rinpoche en ban cho ta nhng s ban phc, cac le quan anh, va cac giao huan chung ta can khien ta co the i theo ngai tren con ng va thanh tu s chng ngo toi cao nh ngai a thc hien. B nghiep va the lc cua cac cam xuc tieu cc ngan che va b nhan chm trong vo minh, gi ay chung ta ang am chm trong ai dng au kho. Neu chung ta khong nng ta vao mot hien the phi thng nh Guru Rinpoche la ang ban than a giai thoat khoi ai dng au kho nay, th ta khong co cach nao thoat khoi s khon cung va vo minh nay.

  Giong th bay la Chin gyi lop chir shek su sol, hay Xin en va ban phc cho con. Khi nao, nh nhng khan cau cua ta, Guru Rinpoche en va ban cho ta nhng s ban phc cua than, ng va tam ngai, th chung ta co kha nang thanh tu s chng ngo. Nh viec ma vang mot pho tng lam cho no con ep e va quy bau hn, cung the, than, ng va tam cua rieng ta, khi a c than, ng, va tam cua Guru Rinpoche ban phc, se co kha nang tot ep hn e at c s thanh tu toi cao.

  Bai cau nguyen ket thuc vi than chu: Guru pema siddhi hung. Guru la mot t Phan ng co ngha en la nang. No c dch sang tieng Tay Tang la lama, ngha en la khong the vt hn c. Nang ch ra rang Guru th nang tru cac pham tnh tot ep va viec ngi nao o vi pham cac giao huan cua ngai se em lai nhng hau qua nang ne. Guru Rinpoche la tinh tuy, s hp nhat toan thien cua tat ca tr tue, long t ai, va cac nang lc cua ch Phat trong ba thi. V the, bi ngai co ay u vo so cac pham tnh giac ngo nen chung ta goi ngai la Guru, nang. T padma trong tieng Sanskrit (cung c dung trong tieng Tay Tang va phat am la pema) co ngha la hoa sen. No am ch danh hieu cua c Lien Hoa Sanh. La mot Hoa Than cua trai tim c Phat A Di a, Guru Rinpoche thuoc Lien Hoa bo hay ng bo cua ch Phat va chnh ngai la mot Vidydhara hay ngi tr gi Giac tanh cua Phat bo nay; cung the, ngai c sinh ra t tam loi cua mot bong sen. Tieng Phan siddhi hay tieng Tay Tang ngdrup co the c hieu trong tieng Anh la s thanh tu ch thc. HNG la chung t cua tam tat ca ch Phat, va bi tat ca ch Phat hien than trong ngai nen mot cach ac biet, no la chung t cua Guru Rin-poche. V the, khi ket thuc bai cau nguyen, chung ta noi SIDDHI HNG, ta khan cau ngai ban cho ta moi s thanh tu, ca thong thng lan sieu viet.

  Neu chung ta lap i lap lai viec tr tung bai nguyen nay vi long sung mo sau xa, th khong nghi ng g, ta se nhan lanh cac s ban phc. Chung ta can phat trien c tin khong the lay chuyen rang, e ap lai s khan cau va

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  28

  mi thnh cua ta, Guru Rinpoche se thc s en vi ta t Coi Cc Lac Nui Huy Hoang Mau-ong-o.

  Sau khi quan tng ban than ta la Vajra-yogin, chung ta nen ngh tng rang v Vajra-yogin khac, giong nh chung ta, lai gan chung ta t tren bau tri. Tren au ba, giong nh tren au chung ta la Guru Rinpoche, c vay quanh bi tam v Vidydhara cua An o, hai mi lam e t than thiet cua ngai, va mot oan tuy tung ong nh may cac Dka,Dkin,Lama, Bon Ton, cac Ho Phap, va v.v Vajrayogin, Guru Rinpoche, va nhng v khac ap xuong chung ta, va hoa vao chung ta: Vajrayogin hoa tan vao Vajrayogin,Guru Rinpoche vao Guru Rinpoche, va oan tuy tung rong ln vao oan tuy tung rong ln. Ngc nhn ngai vi long sung mo tron ven, chung ta nen tin tng khong chut nghi ng rang chnh Guru Rinpoche tren au chung ta, va ngai se ban nhng an phc cua ngai tren chung ta.

  V the, khi a quan tng mot c Guru Rinpoche tren au chung ta, ta cau thnh Guru Rinpoche khac en va hoa tan thanh v au tien: Guru Rinpoche au tien nay c goi la samaya-sattva va Guru Rinpoche en vi ta t coi Phat cua ngai c goi la jnnasattva. Khi jnnasattva tan thanh samayasattva, nh the sa c o vao nc; ca hai hoa lan vao nhau mat thiet en o khong the phan biet c chung, va nc tr nen tot lanh va con thm ngon hn trc. Tng t nh the, khi chung ta cau thnh Guru Rinpoche tan lan thanh c Guru Rinpoche ta a quan tng tren au, ta nen ngh tng rang s ban phc, long bi, va tr tue cua ngai con hien dien manh liet va bao la hn na.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 29

  BAY NHANH

  e tho nhan cac s ban phc cua Guru Rinpoche, chung ta cung can hoan thien cac s tch tap cong c va tr tue. e co c hai s tch tap ay, phng phap de dang nhat va thiet yeu nhat la phng phap bay nhanh. Theo tap tuc thong thng, khi on mng mot nhan vat quan trong, chung ta dang len ho mot vai bieu hien s ton knh cua chung ta, mot vai hnh thc ton knh nh mot le lay, mot cho ngoi tien nghi, va sau o mot vai mon an va uong thm ngon. Tng t, nhng mc o cao hn, khi chung ta cau thnh Guru Lien Hoa Sanh en t coi Phat cua ngai, chung ta thc hien cac s cung dng ngai. Noi chung, co mot cong c to ln khong the ngh ban trong viec cung dng ch Phat. Tuy nhien, co noi rang ch cung dng mot giot dau cho mot lo chan long duy nhat tren than the bac ao S th co nhieu cong c va li lac hn la cung dng vo han cho tat ca ch Phat. ac biet, neu chung ta cung dng, le lay, hoac sam hoi loi lam trc bac ao s, th cong c va cac li lac se c tang trng manh me va s tnh hoa cac che chng va o nhiem cua ta se nhanh chong hn.

  S LE LAY

  Nhanh au tien trong bay nhanh la s le lay. Khi t quan tng mnh la Vajrayogin, bay gi chung ta phong ra mot Vajrayogin th hai, ngai, vi Guru Rinpoche an tru tren nh au, ng trc mat chung ta. Roi t chnh mnh, chung ta phat ra vo so than the nhieu nh bui trong vu tru.

  e thc hanh s le lay, chung ta nen bat au bang cach ng trong mot t the that quan bnh. Chung ta chap hai ban tay hi chum lai e lam thanh hnh mot nu sen sap n, tng trng cho s phat khi bodhicitta (Bo e tam). Ke o chung ta at hai ban tay chap lai ngang tran va ngh tng: Con knh le phng dien than cua tat ca ch Phat. ay chung ta ang tnh hoa tat ca cac che chng va ac hanh cua than. Roi chung ta a oi ban tay chap xuong ngang co hong va ngh: Con knh le phng dien ng cua tat ca ch Phat. ay, tat ca cac che chng va o nhiem cua chung ta lien quan vi ng c tnh hoa. a oi tay chap lai xuong ngang trai tim, chung ta ngh: Con knh le phng dien tam cua tat ca ch Phat. ay, tat ca cac che chng va cam xuc tieu cc cua chung ta c tnh hoa. Qua chuoi c ch va t tng nay, chung ta nhan lanh cac s ban phc cua than, ng, va tam cua tat ca ch Phat.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  30

  Khi chung ta le lay va cham at nam iem tran, hai ban tay, va hai au goi cua ta chung ta nen ngh rang bang cach nay chung ta knh le Ngu Bo Phat, va qua cach nay chung ta chuyen hoa nam oc thanh nam tr tue.

  S le lay ay u c coi la le lay cua long sung mo, thc hien bang cach nam song soai tren mat at vi hai tay va chan hoan toan duoi ra, tham ch em lai nhng li lac to ln hn va mot s tnh hoa nhanh chong hn. Khi chung ta nhom day t s le lay ay u nay, cac ban tay ta trt lui tren mat at, chung ta nen ngh tng ta ang nhan vao mnh noi kho cua tat ca chung sinh.

  Chung ta dung than the ta e thc hien cac le lay thuoc vat ly, s dung ng cua ta e tr tung li Cau nguyen Bay nhanh, va s dung tam ta e quan tng Guru Rinpoche trc mat ta c oan tuy tung rong ln nh may cua ngai vay quanh. Chung ta nen thc hanh s chanh niem oi vi tng phng dien nay, no lc duy tr s trong sang va chnh xac trong viec quan tng, s tnh giac ve y ngha cua viec tr tung, va s chu tam ti than the khien no thc hien vi s quan bnh, ung an, nh ac, va ky luat.

  Co ba cap o oi vi s thc hanh le lay. cap o cao nhat, chung ta nhan thc cai thay ve ban tanh tuyet oi, cot tuy cua Phat Qua. Nhan thc nay chnh la s le lay sau xa va ton knh nhat. cap o trung bnh chung ta hoa lan s thien nh cua mnh vi hanh vi le lay khi quan tng vo lng chung sinh va cac hoa than cua chnh chung ta cung thc hien s le lay. cap o thong thng chung ta thc hien le lay vi s tnh giac va c tin.

  Co noi rang trong viec thc hien mot le lay duy nhat a ay u cong c bao am co c nhng tai sinh trong than tng cua mot ai e nhieu nh nhng hat bui di than the nam dai ra cua chung ta. o la bi s khiem ton chan thc la canh ca m dan ti moi ieu cao quy cua s song, trong khi s t phu, thanh tr cua ban nga, th hoan toan can ngan nhng an phc cua ch Phat en vi chung ta, v the chan ng bat ky tien bo nao tren con ng.

  S CUNG DNG

  Nhanh th hai trong bay nhanh la s cung dng, oi tr tnh tham lam va keo kiet, gom hai phng dien: cac s cung dng ben ngoai hay vat chat va cac s cung dng ben trong hay tinh than. Tren ban th, chung ta at cac chen nc, hng hoa, cac ngon en, dau thm, thc pham, va mot le vat tng trng cho am nhac. ay la bay vat cung dng vat chat theo truyen thong. Nh nang lc tap trung cua chung ta, ta co the cung dng s hien lo bao la cua toan the cac hien tng, tc la an cua s hien hu. ieu nay co ngha la chung ta thc hien mot s cung dng toan the vu tru, khong bang cach thong thng ma bang mot hnh thc ton vinh. V du nh nui non, ngoai ve ep thong thng, ay c hoan toan lam bang vang, bac, san ho, ngoc bau, va tat ca cac vat chat quy gia; rng ram ti tot vi cac trai cay nh y; va cac song

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • BAY NHANH

  31

  ho tran ngap amrita, chat cam lo bat t. Chung ta khong ch cung dng cac th nay, nhng cung cung dng tat ca nhng g de chu va ep e ma ta thay quanh ta, nh cac vn tc va cong vien, hoa co, chim muong, thu vat, va ngay ca ve nguy nga cua cac thanh pho ln vi moi s giau co va phong phu cua chung. Chung ta cung dng tat ca nhng th nay cho Guru Rinpoche va oan tuy tung cua ngai gom ch Phat va Bo Tat, bang cach o chung ta tch tap cong c to ln.

  Cach thc phi thng va hieu qua nhat cua viec thc hien s cung dng nh the la S Cung dng nh May cua c Pho Hien: khi quan tng chnh ta la Bo Tat Pho Hien, t tim mnh chung ta phong ra hang ngan tia sang choi loi, moi tia sang o mang theo cac vat cung dng rong ln cho ch Phat khap mi phng. Tren au moi tia sang nay lai co c Pho Hien, va lai co nhng tia sang va vat cung dng va v.v cho ti khi tat ca s bao la v ai cua khong gian hoan toan tran ngap cac vat cung dng vo han. Them vao o, chung ta can cung dng t sau tham cua trai tim ta bat ky ieu g ta yeu quy nhat trong the gian nh than the chung ta, con cai, v chong, tai san cua taChung ta nen thc hien nhieu s cung dng trong kha nang cua ta, ca tinh than lan vat chat, nh hang ngan, hang van, hay hang trieu ngon en b. Trong cach nay, chung ta se tien bo nhanh chong tren con ng.

  S SAM HOI

  Nhanh th ba la sam hoi. Trong khi duy tr s tnh giac ve Phap Than bao la choi ngi, hay trang thai tuyet oi, chung ta sam hoi cac ac hanh cua than, ng, va tam lam ngan ngai s tien bo hng ve giac ngo cua ta.

  T vo thuy chung ta a tng tai sinh trong ai dng sinh t luan hoi. Mac du mot v Phat trong s toan giac cua ngai biet ro tng cuoc i trong cac cuoc i cua chung ta a song, cho du ngai noi ro toan bo mot ai kiep, ngai cung khong the ta het tat ca nhng cuoc i o. Suot trong moi cuoc i trong vo lng cuoc i nay, chung ta a tng tch tap cac dau vet cua nhng ac hanh. Ve than, cac ac hanh nay bao gom s sat sinh, lay i cai g khong c cho, va s ta dam. Ve ng, chung bao gom viec noi doi, ph bang ngi khac, noi chuyen tam phao vo ch, va lam au long ngi khac bang nhng li noi ac. Ve tam, chung bao gom s tham muon, c muon lam hai ngi khac, va s bam chap cac ta kien. Cac ac hanh khac cua ba ca bao ham cac vi pham nhng gii nguyen giai thoat ca nhan (prtimoksa), cac gii nguyen Bo Tat, va cac samaya cua Mat tha.(33) Cai chung ta goi la ac hanh, hay hanh ong tieu cc, khong phai la cai g co the thay c nh vet sn, nhng ung hn, no rat giong mot hat giong c gieo trong tren mat at tam thc cua chung ta hay mot giay n rang buoc cho ti khi s viec chn mui. Tat ca cac hanh ong cua chung ta, du trang hay en, se khong the tranh c viec ket thanh qua. Chnh s ket thanh qua khong the tranh khoi va chac chan nay khien cho viec sam hoi va tnh hoa cac ac hanh cua ta tr thanh ieu cap thiet. V du, chung

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  32

  ta ng bao gi cho rang mot ac hanh that nho be nh noi mot li ac y vi ngi nao o se khong b cac hau qua; ket qua cua bat ky hanh ong nao, dau cho nho be ti au, se khong bao gi de dang tan bien i ma se sinh ra hau qua ung luc cua no.

  Mac du cac ac hanh cua chung ta co the khong chn mui suot trong tien trnh cua i nay, chung se nhat nh chn mui vao luc chung ta chet, rat giong cai bong cua mot con chim khong the nhn thay c khi chim bay tren cao, no se bat ng xuat hien luc chim ap xuong at. Sau khi chet, khi tam thc chung ta ang lang thang trong bardo,(34) sc manh cac ac hanh cua chung ta se xo ay ta vao noi au kho ghe gm cua s tai sinh trong cac coi thap. Hien tai, chung ta co c hoi e tnh hoa nhng ac hanh nay va cac hau qua cua chung nh thc hanh sam hoi.

  Co noi rang pham tnh tot ep duy nhat cua ac hanh la no co the c tnh hoa. That vay, khong co ac hanh nao tram trong en noi khong the c tnh hoa.

  Chung ta co the bat au tnh hoa s tieu cc nay bang cach s dung va nng cay vao bon sc manh. Sc manh th nhat la sc manh cua s nng ta. Trong no lc sa cha s tai hai do cac ac hanh cua chung ta gay nen, ta can ti mot oi tng thch hp nh ni nng ta cho viec sam hoi cua ta. Trong trng hp nay, ni nng ta la Guru Rinpoche. Chung ta quan tng ngai trc mat ta va dang cung s sam hoi cho ngai.

  Th hai la sc manh cua s an han. ay la s hoi han chan thanh ve cac hanh ong cua chung ta va noi au buon v a mac pham chung. S hoi han nay phat sinh khi ta ngh: Tuyet vong biet bao v nang lc cua tat ca cac ac hanh toi a lien tuc mac pham trong vo so cuoc i cua toi trong qua kh, gi ay toi a b troi buoc phai tai sinh gia cac suc sinh, nga quy, hay chung sinh a nguc. Chnh cac ac hanh nay ang ngan can khong cho toi i ti Giac ngo.

  Ke tiep la sc manh cua s oi tr, la phng phap sam hoi thc s va bao ham s khan cau Guru Rinpoche vi long sung mo manh liet trong khi cung dng s sam hoi cua chung ta cho ngai. ap lai long sung mo manh liet nay, chat cam lo va cac tia sang phat ra t trai tim va toan the than tng Guru Rinpoche. Chung hoa tan vao chung ta, hoan toan tay sach va tnh hoa moi loi lam va tieu cc cua chung ta. Than the c tnh hoa cua chung ta tr nen tinh khiet va trong vat nh pha le, tran ay chat cam lo tr tue. Guru Rinpoche mm ci rang r roi noi vi chung ta rang: Tat ca cac che chng cua con a c tnh hoa. Vi hanh ong nay, ngai tan ra thanh anh sang va hoa nhap vao ta. Sau o, chung ta an tru mot luc trong mot trang thai hp nhat vi tam Guru Rinpoche.

  Th t la sc manh cua li ha. Sau khi a sam hoi, an han, va tnh hoa tat ca cac ac hanh cua chung ta, khi ay ta phai quyet nh mot cach manh me se t che khong mac pham cac hanh ong nh the trong tng lai, ngay ca phai tra gia bang cuoc i cua chnh ta. Neu s quyet nh hay li ha nay

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • BAY NHANH

  33

  khong c thc hien th s sam hoi khong co ch li nhieu. Neu chung ta ngh: Neu c hoi e mac pham ac hanh nay xay ra trong tng lai, toi se khong the t che e ng tai pham no, hay neu ta ngh: Viec pham vao sai lam khong quan trong v sau nay toi co the de dang tnh hoa no, th chung ta se t at c tien bo. Trc khi nghe Giao Phap, chung ta khong biet ti cac hau qua ghe gm cua cac ac hanh va cam xuc tieu cc. Tuy nhien, bay gi, khi a co mot s hieu biet ro rang ve nhng ieu nay, chung ta can thc hien mot ha nguyen khong the lay chuyen e tranh nhng hanh ong nh the trong tng lai.

  Theo cac giao huan cot tuy, chung ta co the ket thuc s thc hanh nhanh th ba bang cach quan tng tat ca cac ac hanh ve than, ng va tam cua ta trong hnh thc mot chat mau en ket tu chot li cua chung ta. Roi Guru Rinpoche phong ra t than the ngai cac tia sang cham vao li ta, hoan toan lam tan ra moi chat bat tnh c ket tu nay giong nh nhng tia nang mat tri buoi sang lam tan cac giot sng ong tren au ngon co suot em. Khi ngh rang moi s a tr nen tinh khiet, chung ta chng nghiem tanh Khong va s trong sang cua trang thai tuyet oi, tc Phap Than, no hoan toan thoat khoi s nh nguyen, khong co ngay ca dau vet tieu cc nho be nhat. Ch v cac che chng cua ta ma chung ta phan biet gia ieu thanh tnh va ieu bat tnh va khong the nhan ra c tanh Khong cua cac hien tng. V the, trong tat ca cac hnh thc sam hoi, cach toi thng la sam hoi trong Phap Than bao la choi loi, la ni khong co y niem ve chu the, oi tng, hay hanh ong.

  TUY H CONG C

  Nhanh th t trong bay nhanh la tuy h cong c, s oi tr tanh ganh t va san han. ay chung ta nuoi dng mot niem vui sau xa trong tat ca cac hanh ong tch cc va thien hanh bao gom trong hai chan ly (chan ly tng oi va chan ly tuyet oi). Cac thien hanh c tan dng tren bnh dien tng oi bao gom cac s cung dng vat chat, ganacakra (cac tiec cung dng) va cac s cung dng cho Tang chung, cung nh cac viec le lay va i nhieu quanh cac ni linh thanh. Cai c tan dng tren bnh dien tuyet oi la s thien nh sau xa, hay samdhi. e co c hieu qua, cac thien hanh c thc hien tren bnh dien tng oi phai c tham nhiem hay cung co bi s tnh giac ve cai tuyet oi bat nguon t thien nh.

  S nuoi dng cac hanh ong tch cc khong c kem theo nhng cam tng t bang long hay t phu, ta cung ng nen phat trien tanh coi thng nhng ngi ma cac hanh ong tch cc cua ho khong so sanh c vi mc o cua rieng ta. Chung ta ng bao gi cho rang cac s cung dng cua ta la sau xa va trang le nhat hay cho rang khong ai co the sanh c vi ta ve mat c hanh. Cho du a thanh tu cac thien hanh co tam voc phi thng, nh tr tung mot tram trieu lan than chu mani (Luc T ai Minh) hay than chu Vajra Guru, chung ta co the cam thay mnh a lam tot nhat trong kha nang cua mnh,

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  34

  nhng ng bao gi ngh rang ta a hoan tat ay u. Ta nen giong nh con bo yak hoang da: du a tieu thu bao nhieu co chang na, no luon luon tm kiem them. Tng t nh vay, du hanh ong tch cc cua ta rong ln ti au, chung ta nen luon luon no lc nuoi dng ngay ca mot so lng thien hanh to ln hn na. Moi s kieu ngao nao ta co the co do cac thien hanh cua ta hay moi hy vong c noi tieng nh chung, tat ca se lam nh ban cac hanh ong va s cung dng cua ta, khien cac thien hanh khong ket thanh qua.

  Cac thien hanh cua ngi khac phai la mot suoi nguon cua ai hoan h. Neu chung ta cung dng tai san to ln va thay ngi nao o bo th nhieu hn ta, ta co the ngh rang s cung dng cua ho co cong c rong ln hn cong c cua ta va v the cam thay tc gian hay bc boi. ieu nay khong ung an. Thay vao o, ta nen ngh rang ho a thc hien mot s cung dng rat ky dieu va c muon that chan thanh rang ho co the cung dng ln lao hn na, s hoan h trong cach nay khong co chut dau vet ganh t nao. Vi s hoan h chan thanh nh the trc viec tch tap cong c cua nhng ngi khac, s giai thoat khoi tnh o k va long tham muon phat sinh trong chung ta, nh s hoan h o ban than chung ta cung tch tap cong c tng ng nh vay. V du, vua Prasenajit (Ba Tu Nac) a thnh mi c Phat va toan the Tang chung en trong hoang cung, cung dng thc pham cho cac ngai trong tron mot thang. Trong cung thanh pho co mot ngi an ba ln tuoi, ba sung mo c Phat manh liet va rat ngheo. Trc mot bieu lo cua long rong lng nh the, moi ngay ba suy tng, long vo cung han hoan: Ky dieu biet bao c vua tch tap mot khoi cong c bao la nh the ! Trong s toan giac cua ngai, c Phat biet ieu o. Khi thang cung dng cham dt ngai oc li hoi hng cong c, trc s ngac nhien cua moi ngi ngai a hoi hng cho ngi an ba gia sung tn nay.

  Chung ta nen luon luon hoan h khi mot v Thay ang giang day Phap, lam li lac chung sinh, va ang cham soc viec xay cat chua chien va tu vien. Chung ta nen hoan h khi thay hay nghe noi ve nhng hanh gia du gia i sau vao viec thc hanh cac giai oan phat trien va thanh tu va ang song trong s co tch. Chung ta nen hoan h trc nhng ngi tuan gi cac gii nguyen tu s cua mot Sa di hay nhng Ty kheo va ngh rang: c hanh xuat sac lam sao! That la phi thng khi ho co the lam c mot ieu nh the ! va c mong rang tat ca chung sinh eu co the thc hien tng t nh vay.

  Hanh ong tch cc chan thc cot viec nuoi dng c hanh ma khong bao gi xa la y tng rang ban chat cua no th nh giac mong, huyen hoa, va co ban tanh trong khong. Bang cach ket hp hai chan ly nh the, cac thien hanh cua ta c giai thoat khoi s bam chap va tham luyen.

  CAU THNH CHUYEN PHAP LUAN

  Nhanh th nam trong bay nhanh la cau thnh chuyen Phap luan, s oi tr vo minh. Trong tat ca cac hoat ong cua mot v Phat th chuyen Phap luan la hoat

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • BAY NHANH

  35

  ong quy bau va can ban nhat. Bai ke noi: Con cau khan ngai chuyen Phap luan cua ba tha. Mac du khong tm thay ay, ta co the them vao mot cau ke: Cho s li lac cua ba loai chung sinh. e chung sinh co can c thap c li lac, Phap c giang day qua cac giao ly cua cac Thanh Van(35) va cac Phat oc Giac, trong khi oi vi cac ngi co can c trung bnh th Phap c truyen day qua cac giao ly ai tha. oi vi li lac cua chung sinh thng can th co cac giao ly cua Mat Tha. Chung ta can nhiet thanh cau thnh rang Phap luan cua ba tha nay c quay chuyen.

  Khi at c Giac ngo di goc cay Bo e, c Phat thau triet ban tanh cua moi hien tng th trong khong. Khi a chng ngo ieu nay, ngai cam thay rang chung sinh van con me am trong vo minh se khong the thau hieu no. V the ngai noi: Ta a tm c mot Giao Phap nh chat cam lo, sau xa, an lac, thoat khoi moi tao tac, choi ngi va bat sanh, nhng neu ta m bay no cho ngi khac, ho se khong hieu noi, va ngai am chm trong thien nh sau xa suot ba tuan, ngh rang that vo ch khi giang day Phap cho chung sinh. Tuy nhien cac v tren Thien gii nhan thay c Thch Ca Mau Ni a thanh tu Phat Qua, ho biet rang tr phi c Phat chu giang day Phap cho ho, li lac cua chung sinh se khong c rong ln. V vay, vua Tri Indra (e Thch) cung dng mot vo oc xa c xoan sang ben phai, va Tri Brahm (Pham Thien) cung dng mot banh-xe-mot-ngan-nan hoa bang vang, cung cau thnh c Phat xuat nh va chuyen Phap luan. Theo s cau xin cua ho, c Phat a chuyen Phap luan. Nh viec cau thnh nay, Tri Indra va Brahm a tch tap cong c vo bien.

  Tng t nh vay, gi ay chung ta co the tch tap cong c to ln bang cach cau thnh cac giao ly va hoan h khi v Thay ban tang chung, v nh viec nay chung sinh se c ch ro con ng vnh vien giai tr s vo minh. ay, chung ta nen quan tng chnh mnh nh hien than cua vo so nhng hnh thc nh cac quoc vng, Bo Tat, Bon Ton va cac chung sinh bnh thng, moi v eu cung dng vo oc xa c, cac banh xe vang, va cac bau vat khac cho v Thay, cau thnh ngai chuyen Phap luan v li lac cua chung sinh.

  CAU THNH V THAY LAI THE GIAN NAY

  Nhanh th sau la cau thnh v Thay tru the. Cau ke noi: Con khan cau ngai ng nhap nirvna (Niet ban) cho ti khi sinh t hoan toan trong rong, ma lai the gian nay e tiep tuc lam li lac chung sinh. Neu trong the gian nay khong co ch Phat, cac thien tri thc hay cac bac Thay, th than ngi quy bau cua ta, vi tat ca s t do, nang lc va thong minh cua no se ch dan mnh vao cac hoat ong va ke hoach cua sinh t. Chung ta se tieu ph toan bo thi gian e bao ve cac ngi than yeu cua ta, anh bai ke thu, va phan au e tch luy cua cai, danh vong, va quyen lc. Khong co ch li g trong viec nay. Chung ta se khong biet ti noi kho trong cac coi thap va nguyen nhan cua chung,

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  36

  khong biet ti chuoi tai sinh vo tan trong tng lai va khong biet ieu g can tu tap, ieu g can ne tranh. V vay, hay quan tng chnh mnh la e t c s Chanda, nh s cau thnh cua ong ma tho mang cua c Phat a keo dai them ba thang. Chung ta nen cau nguyen cac v Thay lai cho ti khi tat ca chung sinh c cu thoat khoi banh xe sinh t luan hoi.

  HOI HNG CONG C

  Cau ke ve nhanh th bay va la nhanh cuoi cung, s hoi hng cong c, noi rang: Toi hoi hng tat ca cong c toi a tch tap suot trong ba thi cho s thanh tu ai Giac ngo. Bat ky cong c nao a c tch tap nh s thc hanh sau nhanh au, cung nh bat ky thien hanh nao ta a tng thc hien trong qua kh va se thc hien trong tng lai, chung ta hoi hng chung cho tat ca chung sinh. Chung ta hoi hng cong c vi c nguyen: Cau mong tat ca vo lng chung sinh s dung cong c nay nh nen tang e at c Giac ngo. Nh s hoi hng nay, cau mong tat ca chung sinh c giai thoat khoi cac coi thap va c an lap tren con ng giai thoat. ieu quan trong oi vi chung ta la thc hien s hoi hng tren mot pham vi cang rong ln cang tot. Trong cach thc nay chung ta noi gng cac ai Bo Tat nh Pho Hien va Van Thu khi cac ngai hoi hng cong c do cac hoat ong cua cac ngai cho s li lac cua tat ca chung sinh. S hoi hng phai hoan toan khong co bat ky s hy vong c tng thng nao. Cang nhieu cang tot, chung ta nen t giai thoat khoi s bam nu vao y niem ve mot tac nhan, mot hanh ong, va mot oi tng cua hanh ong, nhan thc rang ba th nay ch la nhng y niem trong rong.

  Neu chung ta ang thc hien Phap ngndro hay thc hanh chuan b, th no ac biet thch hp vi viec thc hien cac le lay trong s ket hp vi phap Guru yoga, trong khi tung oc li Cau nguyen Bay nhanh. o la bi cac s le lay, cung dng man a la, va sam hoi se hieu qua hn khi c tap trung vao ao s cua chung ta. Thc hien mot le lay duy nhat oi vi ao s cua ta th co nang lc hn mot tram ngan le lay thap phng ch Phat va Bo Tat. ay la ly do tai sao chung ta thc hien s cung dng bay nhanh trc tiep ti v Thay cua ta, v qua s cung dng nay cac che chng cua ta se b xua tan, moi s ban phc cua v Thay se nhanh chong i vao con ngi chung ta, va nh the chung ta se co the hoan thanh cac s tch tap cong c va tr tue. Neu thau thap va tap trung lng nc ma vao duy nhat mot cai pheu rong, ta co the lam ay mot thung ln rat nhanh chong. Tng t nh vay, neu chung ta tap trung moi no lc bang cach cung dng chung cho v Thay, th ta se co the tien bo nhanh chong tren con ng.

  Chung ta phai luon luon niem phong s thc hanh cua ta bang cach hoi hng bat ky cong c nao tch tap c cho s li lac va giai thoat cua tat ca chung sinh. Cong c a c hoi hng se khong bao gi b mat i, giong nh mot giot nc c at trong ai dng se khong bao gi boc hi. Cong c

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • BAY NHANH

  37

  khong c hoi hng se ch tao ra cac ket qua phu du, giong nh mot giot nc c nho tren mot hon a nong se bay hi lap tc.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 39

  SUNG MO VA CAU NGUYEN

  Guru yoga la mot phng phap hay phng tien thien xao e phat sinh trong chung ta long sung mo manh liet khien ta nhan ra ao s chnh la v Phat ma khong can co gang. Luc au long sung mo nay co the khong t nhien hay t phat, v the chung ta phai s dung nhieu ky thuat khac nhau e tr giup ta thanh tu no. ieu chnh yeu la chung ta phai luon luon nh ti cac pham tnh tuyet hao cua v Thay, ac biet la long tot cua ngai oi vi ta. Bang cach lien tuc phat khi s tn tam, nhan thc sau sac ao s va long sung mo oi vi ngai, se ti luc ch can nhac ti danh hieu cua ngai hay ch can tng nh ti ngai la u e cham dt moi nhan thc pham tnh cua chung ta, va ta se thay ngai chnh la mot v Phat.

  Bai ke ma ta dung e dang li cau nguyen sung mo len Guru Rinpoche noi :

  c Guru Rinpoche quy bau, xin hay nghe con. Ngai la hien than quy bau nhat, vinh quang nhat cua long ai bi va an phc trong tat ca ch Phat. Ngai la ngi bao ho duy nhat va la chua te cua tat ca chung sinh. Khong chut do d hay de dat, con dang len ngai tai san, than the, tim phoi, long ngc cua con, va chnh con ngi con. Con cung dng ngai tron ven ban than con. Cho ti khi con at c giac ngo, du con co the gap bat ky hanh phuc hay au kho nao, hi ang ton quy v ai, ao S Lien Hoa Sanh, ngai biet ro moi s ve con. Ngoai ngai ra, con khong co hy vong nao khac; con nam trong vong tay ngai.

  [Bay gi chung ta tr tung ba tram lan than chu Vajra Guru]

  Tai sao chung ta cau nguyen Guru Rin-poche? Tai sao ngai la ang chung ta hng ve? Nhng ngi bnh thng co khuynh hng nng ta vao ngi co anh hng va quyen lc ln nhat. Cung the, ay chung ta nng cay vao Guru Rinpoche, ngai la s hp nhat cua tat ca ch Phat va Bo Tat an tru trong vo lng coi Phat khap mi phng. Ngai la s tap hp moi pham tnh, nang lc va sc manh xuat sac cua ch Phat va Bo Tat e lam li lac chung sinh. Trong vu tru nay, ngai a hien lo mot s thau triet tuyet oi va vo song ve tat ca ky thuat va nhng thanh tu cua Mat tha. Ni nguon anh sang choi loi o, ngai la ang chung ta hng ti trong thi ai nay khi nhng cam xuc tieu cc va oc hai cua chung sinh cc ky to ln. Nan oi kem, cac benh dch va nhng tran chien tranh chiem u the, va ngay ca mot t ngi khi

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  40

  hng tam ho ve Phap gap phai nhng tr ngai ghe gm chan ng s tien bo cua ho va ngan can viec thanh tu muc ch toi hau.

  c Guru Rinpoche, trong s toan giac cua ngai a tien oan tat ca nhng ieu nay, va bi long ai bi vo han, ngai a cung cap nhng phng phap hu hieu cho chung sinh trong thi ai nay. V ch mnh ngai co kha nang giup ta, chung ta co the nng cay vao ngai vi mot long tin khong lay chuyen. Nh ngai a noi: Bat ky ai thien nh ve ta la thien nh ve tat ca ch Phat. Bat ky ai nhn thay ta la thay tat ca ch Phat. Ta la s hp nhat cua tat ca ch Phat. Ta la s hp nhat cua tat ca cac sugata (ang Thien The), nhng ang a at c ai lac.

  bnh dien ben ngoai, than ngai la Tang, ng ngai la Phap, va tam ngai la Phat. bnh dien ben trong, than ngai la ao s, ng ngai la Bon Ton, va tam ngai la Dkin. bnh dien b mat, bnh dien cua ba than (kya), than hien lo cua ngai la Hoa Than, trong sac tng cua c Padmasambhava, ao S Lien Hoa Sanh. Ng cua ngai la Bao Than, trong s hien lo cua c Quan The Am, v Phat cua long ai bi vo han. Tam ngai la Phap Than, trong hien lo cua c Phat A Di a, v Phat cua Anh sang vo lng (c Phat Vo Lng Quang). T quan iem nay chung ta co the nhan thay rang thc ra, c Guru Rinpoche chnh la tinh tuy cua tat ca ch Phat. Phat s bao la cua ngai c bieu lo ro rang nhat cho chung ta qua s kien la oi vi nhng chung sinh nh chung ta b au kho bi vo minh, ngai a bay lo nhng giao huan quy bau ve nhng g phai tuan theo va nhng g nen ne tranh tren con ng. Cac giao huan nay se cho phep chung ta i tren con ng Giac ngo cho ti cung ch.

  c Guru Rinpoche khong ngng chuyen Phap luan. phng dien ng, Guru Rin-poche la suoi nguon cua tat ca Phap, khong mot lanh vc nao trong s menh mong vo han cua cac tantra va giao ly b mat trong the gii ma ngai khong hieu biet va thau suot. Hien nay, chung ta la nhng ngi c ngu coi Diem phu e nay, hay trai at, khong u may man e dien kien ngai. Mac du hien nay ngai khong con hien lo nh mot than tng khien ngi bnh thng co the thay, nhng ngai van ang hien dien trong tat ca nhng giao ly cua ngai. e gi gn chung cho s li ch cua nhng the he tng lai va duy tr c hieu lc va tnh chat ti mi cua chung, ngai a truyen day chung cho cac e t than can cua ngai va sau o cat giau chung trong hnh thc cac terma, hay cac kho tang tam linh. Khi nhng e t nay tiep tuc tai sinh, cac ngai a kham pha lai nhng kho tang khac nhau c c Guru Rinpoche cat giau trong cac tang a, trong cac ho nc, tren bau tri, va trong tam cac ngai. Bang cach kham pha lai cac terma vao ung thi gian ma chung co li lac nhat, se am bao c rang trai qua qua trnh dai cua s truyen day t the he nay sang the he khac cac kho tang se khong b sai lac. V ly do o, truyen thong terma c goi la dong truyen tha ngan.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • SUNG MO VA CAU NGUYEN

  41

  Neu chung ta thc hanh nhng giao ly nay mot cach ung an, vi long sung mo va thanh tam thiet yeu, th khong con nghi ng g na chung ta se co the at c cac thanh tu thong thng va sieu viet. Cac giao huan nay va c hoi e thc hanh chung c ban tang cho ta giong nh nhng mang ang ten ay nang lc trong mot thanh pho ln. Van e la chung ta co chu s dung chung hay khong.

  Nhng s cau nguyen manh liet vi Guru Rinpoche se ong lai canh ca dan ti viec tai sinh trong cac canh gii thap, va an lap chung ta mot cach chac chan tren con ng giai thoat khoi sinh t luan hoi, va cuoi cung, se a ti s thanh tu giac ngo. V the bac ao S, c Vajradhara (Kim Cng Tr) vinh quang, la goc re cua moi s ban phc, qua o moi s co the c thanh tu.

  T v Phat nguyen thuy la c Phat Pho Hien xuong ti chung ta, cac giao ly sau xa a c truyen day qua mot dong truyen tha khong t oan cua cac bac Giac ngo. Co ba loai truyen day, tng ng vi cac cap o hien the khac nhau. Cap o cao nhat la tam truyen tam, c c Phat Pho Hien trao cho Ngu Bo Phat (Ngu Tr Nh Lai). S truyen day thuoc cap o trung bnh cua cac Vidydhara (Tr Minh Vng) hay nhng bac Tr gi Giac tanh, c ban cho bang c ch hay s bay to co tnh chat tng trng. Cap o cuoi cung, s khau truyen th tham-ben tai, la e danh cho nhng ngi nh chung ta.

  Ban than Guru Rinpoche a tho nhan va co the truyen lai tat ca ba cap o truyen day. V ngai co ay u tr tue, long t bi, va nang lc cua tat ca ch Phat nen ngai thau suot dong tam-tr tue.

  Hien lo trong vu tru nay trong hnh tng mot bac tr gi tr tue kim cng, c Guru Rinpoche a du hanh qua khap cac thanh a e tho nhan giao ly t tat ca cac bac Thay v ai bao gom tam Vidydhara cua An o. ac biet ngai a nhan lanh t Sr Simha le quan anh s bng n cua Giac tanh. Ngai co kha nang tho nhan va chng ngo moi giao ly nay qua c ch va li noi, va v the ngai nam gi dong truyen day tng trng.

  Khong bao gi can phai tu tap hay nghien cu, ngai a tho lanh va co the lap tc thong suot tat ca cac giao huan va moi mc o y ngha cua cac cap tantra khac nhau trong Mat tha. V the ngai nam gi dong truyen day toan hao th tham-ben tai. Khi a du hanh ti moi coi Phat, ngai tho nhan cac giao ly cua ch Phat.

  Hn na, trong Guru Rinpoche co ay u ba coi goc. La ao S, hay coi goc cua cac s ban phc, ngai nam gi ba dong truyen tha nh chung ta a va thay. Ngai con la Bon Ton, hay coi goc cua s thanh tu, va la Dkin, hay coi goc cua s hoat ong.

  Them vao o, cac man a la cua than, ng, tam, cac pham tnh, va cac hoat ong cua tat ca ch Phat eu hoan toan co trong ngai. phng dien than ngai la Yamntaka; phng dien ng, ngai la Hayagrva; phng dien tam ngai la Yangdak Heruka; va phng dien hoat ong, ngai la Vajraklaya.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • VIEN NGOC NH Y

  42

  Theo c nguyen cua ngai, Guru Rinpoche co the phong ra mot tram le tam Bon Ton hoa bnh va phan no, hien lo toan the man a la, hay ngai co the tap hp vo lng Bon Ton va nuot cac v nay vao ban than ngai. Ngai la c Phat A Di a, ngai la Phat Vo Lng Quang (Amityus), ngai la Quan The Am Bo Tat, ngai la Thanh n Tr, ngai la Vajrasattva