uvod Labview praktikum - Nobel - · PDF file2013-02-27 · Zašto LABVIEW?...

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of uvod Labview praktikum - Nobel - · PDF file2013-02-27 · Zašto LABVIEW?...

ELEKTROTEHNI KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

PraktikumPraktikum iziz softverskogsoftverskogpaketapaketa LabVIEWLabVIEW

mr Milica Jankovi, [email protected] Marko Barjaktarovi, [email protected] Miljkovi MSci, [email protected]

Duan Vukainovi, [email protected]

ta je LABVIEW?

Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench Grafiko programsko okruenje (G programski jezik)

function average (in1, in2, out){out = (in1 + in2)/2.0;}

LabVIEW Code Function Pseudo Code

National Instruments (Austin, Texas), www.ni.com 1986. LabVIEW 1 2012. LabVIEW 2012 OSNOVNA namena:

VIRTUELNA instrumentacija za MERENJE i UPRAVLJANJE

Tradicionalni ili virtuelni instrumenti?Zadatak 1:Dizajnirati sistem za praenje parametara tranja. Automatski oteati tranje u zavisnosti od procenjenog stepena treniranosti.

you could

be better

Zadatak 1:Dizajnirati sistem za praenje parametara tranja. Automatski oteati tranje u zavisnosti od procenjenog stepena treniranosti.

you could

be better

Koje veliine treba izmeriti?Koji senzori su potrebni?

Kojim veliinama treba upravljati?Koji aktuatori su potrebni?

Tradicionalni ili virtuelni instrumenti?

Tradicionalni ili virtuelni instrumenti?

senzori

motor

elektrini reprezent brzine

elektrini reprezent fizikihveliina

merenje

upravljanje

INSTRUMENTprila

goen

jein

stru

men

tu

Tradicionalni ili virtuelni instrumenti?

senzori

motor

elektrini reprezent brzine

elektrini reprezent fizikihveliina

upravljanje

TRADICIONALNIINSTRUMENTImerenje

prila

goen

jein

stru

men

tu

Tradicionalni ili virtuelni instrumenti?

senzori

motor

elektrini reprezent brzine

elektrini reprezent fizikihveliina

upravljanje

VIRTUELNIINSTRUMENT

analognodigitalni

konvertordigitalnoanalognikonvertor

draj

veri

interfejs

merenje

prila

goen

jein

stru

men

tu

Zadatak 2:Dizajnirati automatski sistem za detekciju defektnih flaa na pokretnoj traci u proizvodnoj liniji.

Tradicionalni ili virtuelni instrumenti?

sistem za eliminaciju flaa

Zadatak 2:Dizajnirati automatski sistem za detekciju defektnih flaa na pokretnoj traci u proizvodnoj liniji.

Tradicionalni ili virtuelni instrumenti?

elektrini reprezent pozicijeflae

elektrini reprezent slika

merenje

upravljanje

VIRTUELNIINSTRUMENT

USB port

digitalnoanalognikonvertor

draj

veri

interfejs

sistem za eliminaciju flaa

Tradicionalni ili virtuelni instrumenti?

VIRTUELNIINSTRUMENT

Interfejs

Most-Used Software for Data Acquisition and Instrument Control, Frost & Sullivan in 2004

Interfejs: Koje programsko okruenje izabrati?

Zato LABVIEW? Uteda u vremenu pri dizajniranju i korekciji aplikacije Primer: brza izmena programa prilikom intrakardijalnog

snimanja u operacionoj saliUvoenje dve

sonde kroz

femoralnu arteriju

Sonda za pritisakSonda za EKG

Zato LABVIEW?

Podrava hardver National Instruments-a, ali i drugih proizvoaa

Zato LABVIEW? Dostupan za razliite operativne sisteme Kompatibilan sa drugim programskim jezicima

Zato LABVIEW? Bogata biblioteka funkcija

(+dodatni moduli)LabVIEW Real-Time ModuleLabVIEW FPGA ModuleLabVIEW Embedded Module for ARM MicrocontrollersLabVIEW Mobile ModuleLabVIEW Touch Panel ModuleLabVIEW Wireless Sensor Network ModuleLabVIEW C Code GeneratorNI Real-Time Hypervisor

Vision Development Module for LabVIEWSound and Vibration Measurement SuiteSound and Vibration ToolkitLabVIEW Internet ToolkitLabVIEW Advanced Signal Processing ToolkitLabVIEW Adaptive Filter ToolkitLabVIEW Digital Filter Design ToolkitLabVIEW MathScript RT ModuleSpectral Measurements ToolkitModulation Toolkit for LabVIEWLabVIEW Robotics ModuleLabVIEW Biomedical ToolkitECU Measurement and Calibration ToolkitGPS Simulation Toolkit for LabVIEWMeasurement Suite for Fixed WiMAXWLAN Measurement SuiteAutomotive Diagnostic Command SetLabVIEW GPU Analysis Toolkit

LabVIEW PID and Fuzzy Logic ToolkitLabVIEW Control Design and Simulation ModuleLabVIEW System Identification ToolkitLabVIEW Simulation Interface ToolkitLabVIEW NI SoftMotion Module

LabVIEW Datalogging and Supervisory Control ModuleLabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft OfficeLabVIEW Database Connectivity ToolkitLabVIEW DataFinder ToolkitLabVIEW SignalExpress

LabVIEW VI Analyzer ToolkitLabVIEW Statechart ModuleLabVIEW Desktop Execution Trace ToolkitNI Requirements GatewayNI Real-Time Execution Trace ToolkitLabVIEW Unit Test Framework Toolkit

LabVIEW Application Builder for Windows

Zato LABVIEW? Bogata biblioteka primera

LABVIEW primeri

ELEKTROTEHNI KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

Istraivaka grupa za BioMedicinsku

Instrumentaciju i Tehnologije

GammaKey sistem

fotoni

radionuklid se oralno ili intravenski unosi u organizam

MicroDelta sistem:akvizicijaarhiviranjeobrada slikeVAX VMSlokalna mrea

GammaKey sistem

GammaKey se ve sedam godina koristi na pet odeljenja nuklearne medicine u Srbiji u svakodnevnoj klinikoj praksi.

GammaKey sistem

A/Dkonektorskakutija

GammaKey softver: akvizicija, arhiviranje i obrada

loka

lna

mre

a

GammaKey softver: backup i obrada

akvizicioni raunar

processing raunar

x y z

Skelet statika

Studija snimljena u Klinikom centru Srbije

Plua statika

titna lezda statika

Studije snimljene u Klinikom centru Srbije

Jetra statika

Trbuna duplja statika Whole body

Studije snimljene u Klinikom centru Srbije i Klinikom centru Vojvodine

Pljuvane lezde-dinamika

Studija snimljena u Klinikom centru Vojvodine

Pljuvane lezde-dinamika

Studija snimljena u Klinikom centru Srbije

GammaKey sistem

Dodatni LabVIEW moduli: Vision Development Modul i Database Connectivity Toolkit

RehaAssist i Wii u rehabilitaciji

FILM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NWmoGHgQp5w

ta smo do sada postigli?

RehaAssist i Wii u rehabilitaciji

Inspekcija proizvodnje karton je zahtevan proces i skoro ju je nemogue obaviti manuelno:

defekti su razliitih oblika i povrine

velika brzine proizvodnje (i do 250 m/min)

irina proizvodne trake od 3.2 m

posao operatera monoton i veoma zamoran => greke su neizbene.

Zahtevi

Inspekcija svakog metra kartona

Detekcija svih rupa

to ranija detekcija detekciju periodinih tipova defekata posebno linija.

Rupa na kartonu Trenutak detekcije linije 500 m kasnije

Sistemi realizovani za potrebe fabrike kartona Umka

Sistem za kontrolu kvaliteta kartona

Sistemi za detekciju i uklanjanje defektnihtabaka

LabVIEW.

Industrijske firewire kamere (1394a i 1394b).

Standardni reflektori priblino konstantan napon napajanja.

Radna stanica PC vie srednje klase.

Upravljanje i pregled rezultata sa bilo koje lokacije u fabrici.

Glavni ra unar:Upravljanje sistemom za detekciju defekata.Pregled trenutnih defekata.Razliite statistike pojave defekata.

Pregled defekata na formiranoj rolni kartona.Off Line Reim.

Statistike defekata za teku u rolnu kartona.

Upravljanje i pregled rezultata sa bilo kojelokacije u fabrici

Simboli ki prikaz defekata za teku u rolnu kartona.

DEMO

NI Vision DevelopmentNI Vision Development

PREDMET KURSA

Sticanje osnovnih znanja iz akvizicije podataka i real-time programiranja u

LabVIEW okruenju: dataflow programski koncept, maina stanja, prilagoavanje

korisnikog interfejsa, paralelno programiranje, error handling, realizacija i

distribucija stand-alone aplikacija.

Fond asova: 1 as raunskih vebi + 2 asa laboratorijskih vebi.

ETF od 01.10.2010. na listi NI Labview Akademija.

Nastava se odrava prema originalnim NI Labview Core 1&2 kursevima.

Na kraju kursa National Instruments studentima omoguava besplatno polaganje

ispita NI Certified Labview Associate Developer (CLAD).

Nain polaganja ispita:

Predispitne obaveze: 50 poena domai zadaci,

Ispitne obaveze: 50 poena ili uspeno poloen CLAD ispit na kraju kursa (50

poena bez obzira na ostvaren rezultat) ili test u ispitnom roku.

Praktikum iz softverskog paketa LabVIEW: p regled kursa

Pregled NI aktivnosti na ETF -u

LabVIEW takmienje za najbolju studentsku aplikaciju LabVIEW takmicenje 2013 oktobar 2013

Dobitnici nagrada na Labview takmicenju 2012. su:1. nagrada (NI myDAQ)

Ilija Jovanov, Elektrotehniki fakultet, BeogradBogdan Doroslovac, Mainski fakultet,Beograd

2. nagrada (NI USB-6008)Vuk Obradovi, Elektrotehniki fakultet, Beograd

3. nagrada (Labview course kit po izboru)Nikole Veljanovski, Fakultet za elektrotehniku i informacione tehnologije, Skoplje

Pregled NI aktivnosti na ETF -u

BAW 2011, BAW 2012 i BAW 2013: trke NI Lego robota

BAW 2013: 15. mart 2013, Raunski centar, ETF

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8XMI06fwY7c

DEMO

http:/