Sri Chinmoy - Astrologija, Natprirodno i Onostrano

download Sri Chinmoy - Astrologija, Natprirodno i Onostrano

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  150
 • download

  52

Embed Size (px)

description

astrologija

Transcript of Sri Chinmoy - Astrologija, Natprirodno i Onostrano

 • Astrologija, natprirodno i onostrano

  Sri Chinmoy

  Sadraj Astrologija i proricanje Duhovnost, psihika mo, okultna mo i crna magija Svet duhova Medijumi i nevidljivi svet Covek i univerzum

  DEO 1

  Astrologija i proricanje

  Pitanje: Kakvo je Vae miljenje o astrologiji? Ima li ikakve istine u astrolokim predvianjima?

  Sri inmoj: Astrologija je nauka. ak je i duhovni tragaoci nazivaju unutranjom naukom, duhovnom naukom. Astrologija je pesma zvezda. Pesma koja je objavljena i koja je ve ula u svet ispoljavanja, koja je zapisana u zvezdama. Kad se astrologija bavi prolou, onim to je ve zapisano, gotovo uvek je tana. Meutim, astrologija nam otkriva mogunosti i pokuava da predvidi budunost uz pomo prolosti. Dobri astrolozi su veti u otkrivanju istine u ovoj oblasti. U veini sluajeva, kada se to uradi paljivo i struno, astrologija je potpuno u pravu, u sluaju obinih ljudi koji ne veruju ni u Boga ni u sebe. Meutim, ako ljudi imaju vere u sebe, ovom verom oni mogu prevazii astrologiju. Zbog toga kaemo da vera uz pomo nepokolebljive volje menja stvari. Ako imamo nepokolebljivu volju, moemo izmeniti sudbinu. Tano je da su sva naa prola dela zapisana u zvezdama, ali ako hoemo da ponitimo sudbinu, to je kao da briemo neto

 • sa magnetofonske trake. Ja neto kaem i to je snimljeno, ali ako hou, mogu da ga izbriem. Astrologija je sto posto u pravu ako se ovek sasvim nalazi u fizikom svetu i ivi obinim ljudskim ivotom. Kada neka osoba ue u unutranji ivot, duhovni ivot, astrologija je tana 60-70 procenata. Ako je tragalac svesno ili nesvesno u dodiru sa svojim unutranjim biem i ako je njegovo unutranje bie neprestano u dodiru sa Izvorom, on moe da izbegne mnogo, mnogo loih stvari. I konano, kada je neko u svesnom jedinstvu sa Bogom, astrologija uopte ne moe da se primeni na njega, jer sve u njegovom ivotu dolazi direktno od Boga. Istinsko jedinstvo sa Bogom je daleko iznad astrologije. Ako sa snanom tenjom kaemo: "Boe, to ne elim" i ako smo jedno sa Bogom, Bog e rei: "U redu, onda to nemoj uzeti". Ovo se, naravno, ne odnosi na poetnike u duhovnom ivotu. Samo oni koji imaju neposrednu unutranju komunikaciju sa Najviim Biem mogu u pot-punosti prevazii uticaj zvezda. Ali, niko ne ostaje poetnik zauvek. Vremenom, ovek postaje sve napredniji u duhovnom ivotu i sve otporniji na sile iz prolosti. E sad, ak i ako odreena osoba nije tragalac, astroloko predskazanje jo uvek moe da se prevazie. Na dubljem nivou uvek je prisutna via sila koju nazivamo Boija Milost. Boija Milost moe da izmeni bilo iju sudbinu. Ova Milost je svemona; ona menja okultne mogunosti i prevazilazi zakone astrologije, koji su Boiji Kosmiki Zakoni. Ponekad je astrologovo predvianje zapravo tano, ali se ne ostvaruje zahvaljujui boanskoj Milosti. Zbog toga je astrologija samo 35-40 posto u pravu kada se odnosi na budunost. Kada znamo da postoji neto to je beskrajno monije od zakona astrologije, trebalo bi da u to verujemo. Zato od mojih uenika traim da ne veruju u horoskope i gledanje u dlan. Svu svoju veru poloite u svoju tenju. Ako imate potpunu veru u svoju tenju i u Boiju Milost, tada ete biti spaeni. Ne brinite za svoju budunost.

  U Indiji postoji poprilian broj sistema tumaenja horoskopa. Brigu sistem je najznaajniji od njih. Nastao je pre nekoliko hiljada godina i od tada su o njemu napisani

 • tomovi i tomovi knjiga koji opisuju sve do u detalje. Vi samo odnesete svoju astroloku kartu braminu, astrologu koji se bavi ovim sistemom i on na vae oi okrene stranicu i kae vam sve o vaem ivotu. Vrlo esto je u pravu. Celokupna istorija vaeg ivota je ispisana u tim knjigama. Ako je astroloka karta dobro nacrtana, onda on ak i ne mora da tumai horoskop. Sve je ve zapisano u knjigama. Moj najstariji brat, koji je astrolog, otiao je astrologu koji je bio upuen u ovaj sistem i koji je imao sve stare, svete knjige u kojima je sve bilo zapisano. Kada mu je pokazao moju astroloku kartu, astrolog je rekao da e posle 12. godine moje horoskop prestati da funkcionie. Bio je potpuno u pravu, zbog toga to sam u trinaestoj godini ostvario Boga i postao otporan na sve astroloke zakone. Hteo bih da vam ispriam jo jednu priu o Brigu sistemu. Moj ujak je se obratio astrologu da mu protumai horoskop po tom sistemu. On i ujna nisu imali dece. Horoskop je pominjao i da moj ujak i ujna nikad nee imati dece, zbog toga to je ujak, koji je bio lovac u svom prethodnom ivotu, ubio srnu koja je bila bremenita. Dok je izdisala, njena dua se molila Bogu: "O Boe, ubio je moju bebu. Molim te, ne dozvoli da ima dece u svojoj sledeoj inkarnaciji". Bog je usliio molitvu srne i u ovoj inkarnaciji moj ujak nije imao dece. Poto sam ostvario Boga, koncentrisao sam se da vidim da li je ova pria o mom ujaku i njegovom prolom ivotu bila tana i otkrio sam da je bila potpuno tana. E sad, to ne znai da je sve to astrolozi kau istina. Daleko od toga. Prolog marta jedna moja uenica je dola k meni i rekla mi da je neko predvideo da e njen otac tog meseca umreti. Rekao sam joj: "Pa, ako tvoj otac zaista mora da umre, umree kako je proreeno". Onda sam se koncentrisao i rekao joj: "Ne brini. Ja lino nita nisam uradio. Nisam sputao odozgo Boiju milost. Nisam se ak ni molio Bogu za tvog oca, ali predskazanje je pogreno". Verujte, nisam se molio Svevinjem da poniti astrologovo proroanstvo, a njen otac je i dalje iv i zdrav. Majka jednog drugog uenika je trebalo da umre, po onome to

 • su rekli astrolozi, negde sedamnaestog ili osamnaestog decembra. Taj uenik je gorko plakao. Rekao sam mu da je i to predskazanje pogreno. Njegova majka je i dalje iva. U Indiji je poznato mnogo sluajeva kada je astrologija pogreila, pogotovo u sluaju pripadnika duhovnih zajednica. Astrolozi mogu rei da e neko dete, kada napuni etrnaest ili petnaest godina, izgubiti roditelje. Ali ako, pre nego to dete napuni etrnaest ili petnaest godina, njegovi roditelji prihvate duhovni ivot, oni mogu iveti jo mnogo godina. Mnogi Gurui su izmenili sudbine svojih uenika. Ima mnogo pria o tome u Indiji. Na primer, neki astrolog je jednom rekao da e odreena osoba umreti nekog odreenog dana u odreeno vreme. Ali, jedna duhovna osoba je rekla tom oveku da doe kod nje. ovek je doao, a uitelj ga je poloio na zemlju i pokrio blatom, a onda tu seo i meditirao. Kada je odreeni trenutak proao, Guru je uklonio blato koje je pokrivalo njegovog novog uenika i rekao: "A sad poi astrologu i pokai mu da si jo uvek ovde na zemlji." Postoji mnogo, mnogo istinitih sluajeva poput ovog. U naim ivotima postoje krize. Ponekad u mladosti moemo da dospemo u ivotnu opasnost. Ali, ako je tu Boija Milost ili ako se neko, kao na primer nai roditelji ili roaci, svesno ili nesvesno moli za nas, onda moemo izbei tu opasnost. U horoskopima moemo mnogo puta videti da je nekome predodreena smrt. Astrolozi kau da e neko biti u opasnosti i da e umreti, meutim, mnogi od tih ljudi su i dalje ivi. Dalje, na dlanovima imamo linije koje pokazuju koliko emo godina boraviti na zemlji. U nekim sluajevima, neko ko zna da ita dlan e rei da je neija linija ivota npr. duga samo 32 ili 33 godine. Meutim, ta osoba sada moda ima 72 ili 75 godina. ak i meu mojim uenicima ima dve ili tri ene ije su linije ivota potpuno prekinute. Kada bi neko ko zna da gleda u dlan pogledao njihove dlanove, video bi da je linija ivota potpuno prekinuta i bio bi zapanjen to su one jo uvek ive. Kako je to mogue? Neka via sila je za to odgovorna. Nema te stvari koju beskrajna Milost Svevinjeg ne moe

 • da izmeni.

  Pitanje: Kakvo je tvoje miljenje o proroanstvima? Da li zaista unapred moemo znati kakva je budunost?

  Sri inmoj: Kada ljudi proriu, ponekad se predvianja ostvare, a ponekad su jednostavno pogrena. Pretpostavimo da je tvoje tree oko otvoreno i da zna da e neko sutra umreti. Ako toj osobi kae da e umreti sutra, ti je zaista povreuje zbog toga to e strah koji e izazvati kod nje uiniti da istog momenta nestanu sva njena ivotna radost, samopouzdanje i sigurnost. Svoje preostale sate e provoditi u carstvu smrti zahvaljujui ovome strahu. ak i ako se tvoje predvianje ne ostvari, ta osoba je i dalje polumrtva. Kakvo e dobro uiniti time to e joj rei da e umreti? To najverovatnije nee doneti nita dobro. Veoma esto ljudi izreknu zapanjujua proroanstva kao to su: "bie voljen", "postae velik", "postae neto izuzetno i ceo svet e te priznavati". Kada se izrekne ovakvo proroanstvo, esto dolazi do zlobnog meanja neprijateljskih sila. Osoba koja je to predvidela videla je istinu, ali njena vizija nije vizija Svemogueg. To je vizija nekoga ko moe da vidi istinu, ali ne i onoga koji je tu istinu stvorio i ko je ispoljava. Kada obina osoba moe da predskazuje, ona osea da je stvorila tu istinu, ali to nije tano. Jedino Bog je stvorio istinu i jedino Bog ima mo da poniti istinu ili da je promeni. Ja lino ne volim da predskazujem bilo ta, zbog toga to veoma esto, kada predskazujemo budunost, krimo kosmiki zakon. Ne dozvoljavamo budunosti da se izrazi onako kako je to Bog nameravao. Jednom je jedan uenik doao svom Uitelju i rekao da je neki astrolog predvideo kako e taj uenik umreti tog istog dana. Uitelj se koncentrisao na uenika i rekao: "Da, to je predodreeno, ali spustiu odozgo milost Svemogueg i moi u da te spasem". Uenik se vratio astrologu i rekao mu: "Moj Uitelj je rekao da se tvoje predskazanje nee ostvariti." Astrolog je rekao: "Dosad sam predvideo na hiljade i

 • hiljade stvari i sve su se obistinile. Ako se moje predvianje ne ostvari, u tom sluaju postau uenik tvoga Uitelja, a ako se moje predvianje ostvari, onda e tvoj Uitelj doi kod mene da ui astrologiju". Uenik je preneo Uitelju ta je astrolog rekao i Uitelj se sloio sa tim hvalisavcem. Taj dan je proao i nita se nije dogodilo. Zato je astrolog doao tom Uitelju da postane njegov uenik, a Uitelj mu je objasnio: "Tvoje predvianje je bilo potpuno tano. Mada ima ljudi koji pogreno predvide stvari, ti si bio u pravu. Ali, radi mog uenika sam spustio odozgo