S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA...

of 27 /27
S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA 11697 2 H110004 RANJEET SINGH 11697 3 H110006 ASHWANI KUMAR 11697 4 H110009 MADHU BALA 11697 5 H110010 ANJNA KUMARI 11697 6 H110011 DESH RAJ 11697 7 H110012 SHAVETA KUMARI 11697 8 H110013 VIPAN KUMAR 11697 9 H110014 NANAK CHAND 11697 10 H110016 DINESH KUMAR 11697 11 H110017 SANJEEV KUMAR 11697 12 H110018 SONIKA 11697 13 H110019 ARPNA SHARMA 9748 14 H110024 REKHA KUMARI 11697 15 H110025 MANDEEP SHARMA 9748 16 H110026 ANJNA KUMARI 11697 17 H110027 KALPANA PURI 11697 18 H110028 VIRENDER SINGH CHANDEL 11697 19 H110029 RAKESH KUMAR 11697 20 H110030 SUNIL KUMAR 11697 21 H110031 VINOD KUMAR 11697 22 H110032 ANJANA KUMARI 9748 23 H110033 NAROTAM DUTT 11697 24 H110034 SUNIL KUMAR 11697 25 H110036 UMA 11697 26 H110037 ANUPMA 11697 27 H110039 SEEMA DEVI 11697 28 H110040 RAJNISH KUMAR 11697 29 H110041 RAKESH KUMAR 11697 30 H110042 PANKAJ KUMAR DHARMANI 11697 31 H110043 ANITA GAUTAM 11697 32 H110044 YASHUMATI SHUKLA 11697 33 H110045 RAKESH KUMAR PATYAL 9748 34 H110046 SUNITA DEVI 11697 35 H110049 SANJU KUMAR 11697 36 H110050 RAKESH KUMAR 11697 37 H110051 PYARE LAL 11697 38 H110052 KULDEEP SINGH 11697 39 H110053 ANIL KUMAR 9748 40 H110054 SHARMILA DEVI 11697 41 H110054 SHARMILA DEVI 11697 42 H110056 NILAM KUMARI 11697 43 H110058 KAMINI 9748 44 H110059 SAVITA DEVI 11697 45 H110061 MAHESH SHARMA 11697 46 H110062 REETA DEVI 11697 47 H110063 RANJEET KAUR 11697 48 H110065 SUSHMA KUMARI 11697 49 H110068 DILWAR SINGH 9748

Embed Size (px)

Transcript of S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA...

Page 1: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

S.NO. E CODE NAME AMOUNT

1 H110001 ANURADHA SHARMA 11697

2 H110004 RANJEET SINGH 11697

3 H110006 ASHWANI KUMAR 11697

4 H110009 MADHU BALA 11697

5 H110010 ANJNA KUMARI 11697

6 H110011 DESH RAJ 11697

7 H110012 SHAVETA KUMARI 11697

8 H110013 VIPAN KUMAR 11697

9 H110014 NANAK CHAND 11697

10 H110016 DINESH KUMAR 11697

11 H110017 SANJEEV KUMAR 11697

12 H110018 SONIKA 11697

13 H110019 ARPNA SHARMA 9748

14 H110024 REKHA KUMARI 11697

15 H110025 MANDEEP SHARMA 9748

16 H110026 ANJNA KUMARI 11697

17 H110027 KALPANA PURI 11697

18 H110028 VIRENDER SINGH CHANDEL 11697

19 H110029 RAKESH KUMAR 11697

20 H110030 SUNIL KUMAR 11697

21 H110031 VINOD KUMAR 11697

22 H110032 ANJANA KUMARI 9748

23 H110033 NAROTAM DUTT 11697

24 H110034 SUNIL KUMAR 11697

25 H110036 UMA 11697

26 H110037 ANUPMA 11697

27 H110039 SEEMA DEVI 11697

28 H110040 RAJNISH KUMAR 11697

29 H110041 RAKESH KUMAR 11697

30 H110042 PANKAJ KUMAR DHARMANI 11697

31 H110043 ANITA GAUTAM 11697

32 H110044 YASHUMATI SHUKLA 11697

33 H110045 RAKESH KUMAR PATYAL 9748

34 H110046 SUNITA DEVI 11697

35 H110049 SANJU KUMAR 11697

36 H110050 RAKESH KUMAR 11697

37 H110051 PYARE LAL 11697

38 H110052 KULDEEP SINGH 11697

39 H110053 ANIL KUMAR 9748

40 H110054 SHARMILA DEVI 11697

41 H110054 SHARMILA DEVI 11697

42 H110056 NILAM KUMARI 11697

43 H110058 KAMINI 9748

44 H110059 SAVITA DEVI 11697

45 H110061 MAHESH SHARMA 11697

46 H110062 REETA DEVI 11697

47 H110063 RANJEET KAUR 11697

48 H110065 SUSHMA KUMARI 11697

49 H110068 DILWAR SINGH 9748

Page 2: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

50 H110069 DALEEP SINGH 11697

51 H110070 SUNIL KUMAR 11697

52 H110071 INDER SINGH 9748

53 H110072 VIRENDER KUMAR 11697

54 H110074 ASHOK KUMAR 11697

55 H110075 MEENA DEVI 11697

56 H110076 MINAXI CHANDEL 11697

57 H110077 AJAY KUMAR 9748

58 H110078 ANIL KUMAR 11697

59 H110079 RAJESH KUMAR 11697

60 H110080 SATISH KUMAR 11697

61 H110080 SATISH KUMAR 6038

62 H110081 ANJNA DEVI 9748

63 H110082 ALKA RANI 11697

64 H110083 ASHWANI KUMAR 11697

65 H110084 SHYAM LAL 11697

66 H110085 ANJU SHARMA 11697

67 H110086 SEEMA KUMARI 11697

68 H110087 SHASHI PAL SHARMA 11697

69 H110088 DHARMENDER SINGH 11697

70 H110089 RAJ PAL 11697

71 H110090 ANIL KUMAR 11697

72 H110091 SHYAM LAL 11697

73 H110093 SUMAN KUMAR 9748

74 H110095 DEEPAK SHARMA 11697

75 H110096 HEM RAJ 11697

76 H110097 ARVIND KAUNDAL 11697

77 H110099 PARDEEP KUMAR 11697

78 H110100 ANIL KUMAR 9748

79 H110103 USHA 11697

80 H110104 RAJNI KUMARI 11697

81 H110105 DEEPAK CHANDEL 11697

82 H110106 PUNAM DEVI 9748

83 H110110 PARVEEN KUMAR 11697

84 H110111 RAJ KUMAR 11697

85 H110112 PAWAN KUMAR 11697

86 H110114 YOG RAJ 11697

87 H110115 NAND LAL 9748

88 H110116 AJAY KUMAR 11697

89 H110117 BHARTI SHARMA 11697

90 H110118 MANISH KUMAR 11697

91 H110119 PAWAN KUMAR 11697

92 H110120 INDER KUMAR 11697

93 H110121 VIJAY KUMAR 11697

94 H110122 KAUSHAL KUMAR 11697

95 H110123 LAJJYA KUMARI 9748

96 H110124 SHANKER PAUL 11697

97 H110125 BODH RAJ 11697

98 H110127 SOORAJ PRAKASH BAROTRA 11697

99 H110128 NEELAM KAPOOR 11697

Page 3: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

100 H110130 RAVI KUMAR 11697

101 H110131 SANJAY KUMAR 11697

102 H110133 JOGINDER SINGH 11697

103 H110134 SUMAN BALA 11697

104 H110135 KEWAL SINGH 11697

105 H110136 REKHA SHARMA 9748

106 H110137 AMIT KUMAR 11697

107 H110138 AVINASH KUMAR 11697

108 H110139 SONIA SHARMA 11697

109 H110140 MEERA DEVI 11697

110 H110142 YASH PAL SINGH 11697

111 H110143 SHAMAS DEEN 9748

112 H110145 ANU BALA 11697

113 H110146 GURDEI 9748

114 H110147 VIRINDER KUMAR 11697

115 H110149 SURINDER KUMAR 11697

116 H110151 REKHA SHARMA 11697

117 H110152 DIMPLE SHARMA 9748

118 H110153 AMBIKA CHAUHAN 9748

119 H110155 RASHMI SHARMA 9748

120 H110158 BEENA DEVI 11697

121 H110159 SHAM SINGH 11697

122 H110161 SONIKA SHARMA 11697

123 H110162 RAKESH KUMAR 11697

124 H110163 MEENA KUMARI 9748

125 H110164 POOJA DEVI 9748

126 H110165 SHIV KUMAR 11697

127 H110167 KAMLESH 9748

128 H110168 MADAN KUMAR 11697

129 H110169 SANJAY KUMAR 9748

130 H110170 NARESH KUMAR 11697

131 H110171 ANJNA KUMARI 11697

132 H110172 VIRENDER SINGH PATHANIA 11697

133 H110173 PANKAJ KUMAR 11697

134 H110175 MONIKA 9748

135 H110176 KUSHAL KUMAR 11697

136 H110177 SANJEEV KUMAR 9748

137 H110180 CHANDRESH KUMAR 11697

138 H110181 GIAN CHAND CHOUHAN 11697

139 H110182 NEENA 11697

140 H110184 RAJNI PATHANIA 11697

141 H110186 NARAYAN SINGH 9748

142 H110187 ROOP BHARDWAJ 11697

143 H110188 NARESH KUMAR 11697

144 H110189 VANDNA 11697

145 H110190 SARITA THAKUR 11697

146 H110191 JOGINDER KUMAR 9748

147 H110196 KAMNA DEVI 11697

148 H110197 SNEH LATA 11697

149 H110199 RAJ KUMAR 11697

Page 4: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

150 H110202 PANKAJ NANDA 11697

151 H110203 TEJ SINGH 11697

152 H110204 KUMARI RANJANA THAKUR 11697

153 H110205 SUMAN RATHORE 11697

154 H110206 CHAIN LAL 9748

155 H110207 BALBINDER SINGH 11697

156 H110208 MANOJ KUMAR 9748

157 H110209 DHANPAT 11697

158 H110210 TEJ SINGH 11697

159 H110211 PUSHAP RAJ 11697

160 H110213 SUNAINA BHARDWAJ 11697

161 H110214 RITU 11697

162 H110216 ANJANA DEVI 11697

163 H110219 SAPNA KUMARI 9748

164 H110220 MONA 9748

165 H110221 SUMNA KUMARI 11697

166 H110225 KALIKA LATA 11697

167 H110226 MANJU KUMARI 9748

168 H110227 ANITA KALIA 11697

169 H110229 ARUN KUMAR SHARMA 11697

170 H110230 SOMA DEVI 9748

171 H110231 RAMNA KUMARI 11697

172 H110232 SANTOSH KUMAR 11697

173 H110234 KULDEEP KUMAR 11697

174 H110235 AKSHAY KUMAR 11697

175 H110236 ARTI SHARMA 11697

176 H110237 SUNITA VIAS 11697

177 H110238 PARVEEN KUMAR 11697

178 H110239 VIPAN KUMAR 11697

179 H110241 ANJANA RANI 11697

180 H110242 SANJEEV KUMAR 11697

181 H110244 NISHA RANI SADYAL 11697

182 H110245 PRIYANKA CHANDEL 11697

183 H110246 ASHA 11697

184 H110247 AMRATI DEVI 11697

185 H110248 SUBHADRA KUMARI 9748

186 H110250 MADHU DEVI 11697

187 H110251 GAURI SHANKER 9748

188 H110251 GAURI SHANKER 9748

189 H110254 ASHOK KUMAR 11697

190 H110255 NEENA DEVI 9748

191 H110256 LALIT KUMAR 11697

192 H110257 SUNITA DEVI 11697

193 H110258 KAVITA DEVI 9748

194 H110259 JAGMOHAN SINGH 11697

195 H110260 SUSHMA KUMARI 11697

196 H110261 SARITA RANI 11697

197 H110262 SONIA DEVI 11697

198 H110263 NARENDER SINGH 11697

199 H110265 PARUL MOUDGIL 9748

Page 5: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

200 H110265 PARUL MOUDGIL 9748

201 H110265 PARUL MOUDGIL 9748

202 H110265 PARUL MOUDGIL 9748

203 H110265 PARUL MOUDGIL 9748

204 H110265 PARUL MOUDGIL 9748

205 H110266 SHILPI RAJ 11697

206 H110267 PUNAM KUMARI 11697

207 H110268 RAJIV RANA 11697

208 H110269 MANJU KHARWAL 9748

209 H110270 MADHU BALA 9748

210 H110272 KAVITA RANI 9748

211 H110273 KULVINDER SINGH NAROTA 11697

212 H110276 URMILA DEVI 11697

213 H110278 VIPAN KUMAR 11697

214 H110279 ANITA KUMARI 11697

215 H110281 RAKESH KUMAR 11697

216 H110282 BIKRAM SINGH 11697

217 H110283 SONIKA KUMARI 11697

218 H110284 KAMLESH KUMAR 11697

219 H110286 SUNILA KUMARI 11697

220 H110287 POONAM SHARMA 11697

221 H110288 RANJIT SINGH 11697

222 H110290 ASHOK KUMAR 11697

223 H110292 RITA KUMARI 11697

224 H110293 SAPNA KUMARI 11697

225 H110294 SUNITA CHAUHAN 11697

226 H110297 PABINDER SINGH 11697

227 H110298 NISHA THAKUR 11697

228 H110299 AMBIKA SHARMA 11697

229 H110300 SHALINI SONI 11697

230 H110301 VANDNA KUTLEHRIA 9748

231 H110302 SURESH KUMAR 11697

232 H110303 SHASHI PAL SINGH 11697

233 H110305 BHAWNA SHARMA 11697

234 H110306 SUSHMA KUMARI 11697

235 H110307 SONIA LAKHANPAL 11697

236 H110308 NITIKA DOGRA 11697

237 H110309 SANJAY KUMAR 11697

238 H110310 VIJAY KUMARI 11697

239 H110311 SANJAY PATHANIA 11697

240 H110317 UPMA RANI 9748

241 H110318 AJAY PAL SINGH 11697

242 H110319 KAMLESH KUMARI 11697

243 H110321 MAYA DEVI 9748

244 H110322 SIMPLE SHARMA 11697

245 H110323 ANITA KUMARI 11697

246 H110324 MANOJ KUMAR 11697

247 H110325 RAJESH KUMAR 11697

248 H110326 MAHENDRA KUMARI 9748

249 H110327 VIRENDER SINGH 9748

Page 6: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

250 H110328 ANJU 9748

251 H110331 ANU RADHA 9748

252 H110332 KABINDER KUMAR 9748

253 H110333 ROZY WALIA 11697

254 H110334 RAKESH KUMAR 11697

255 H110335 PUNEET KUMAR 11697

256 H110336 ASHOK KUMAR 9748

257 H110337 SURINDER KUMAR 9748

258 H110338 ANIL KUMAR 11697

259 H110339 SURJEET KUMAR 9748

260 H110341 ANIT KUMAR 11697

261 H110342 RAJNA KUMARI 11697

262 H110343 JOGINDER KUMAR 11697

263 H110345 ANJNA SHARMA 11697

264 H110346 RAM SINGH 11697

265 H110347 AMBIKA MEHRA 9748

266 H110348 USHMA DEVI 11697

267 H110350 MANOJ KUMAR 11697

268 H110352 TANUJA 9748

269 H110353 SONU CHOUDHARY 9748

270 H110354 ANURADHA CHAUDHARY 11697

271 H110355 GAGAN DEEP 11697

272 H110356 ANCHAL SINGH PATIAL 11697

273 H110357 RACHANA DEVI 9748

274 H110358 ANIL PRABHA 11697

275 H110360 ASHWANI KUMAR 11697

276 H110361 ARUN SHARMA 11697

277 H110362 OMESH SHARMA 11697

278 H110364 SARIKA PRASHAR 9748

279 H110365 MENAKSHI 11697

280 H110366 MANJU VERMA 11697

281 H110367 ABHISHEK SAMKARIA 9748

282 H110369 SANJEEV KUMAR 11697

283 H110370 RAJINDAR KOUNDAL 11697

284 H110371 GHAN RAJ 11697

285 H110372 DALJIT SINGH 11697

286 H110375 ASHA KUMARI 11697

287 H110376 RAM KUMAR 11697

288 H110377 PAWAN PATIYAL 11697

289 H110378 MAMTA DEVI 11697

290 H110381 SHARDA DEVI 9748

291 H110383 ARBIND KUMAR 11697

292 H110385 SURESH KUMAR 11697

293 H110386 MUNISH SHARMA 11697

294 H110387 CHANDER PRAKASH 9748

295 H110388 VISHAL SHARMA 11697

296 H110389 SUDHA KUMARI 11697

297 H110390 AJAY KUMAR 11697

298 H110391 MINAKSHI 11697

299 H110392 RAVINDER SINGH 11697

Page 7: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

300 H110393 NIHARIKA SHARMA 11697

301 H110394 RAJESH KUMAR 11697

302 H110395 SAMIT AWASTHI 11697

303 H110396 BANDANA KUMARI 9748

304 H110397 SUNIL AWASTHI 11697

305 H110398 GOPAL KUMAR 11697

306 H110399 SHIKHA VOHRA 11697

307 H110400 DEEPAK SINGH 11697

308 H110401 MEENA KUMARI 9748

309 H110403 ASHISH SHARMA 11697

310 H110405 ANKUSH SHARMA 9748

311 H110407 NARESH KUMAR 9748

312 H110410 VIKAS SHARMA 11697

313 H110411 AMIT DIXIT 11697

314 H110412 POOJA DEVI 9748

315 H110413 RENU BALA 9748

316 H110414 VINAY KUMAR 11697

317 H110415 JAGDEV SINGH 11697

318 H110416 PUJA DEVI 11697

319 H110417 MADHU KAPOOR 9748

320 H110418 NANDITA AWASTI 11697

321 H110419 SUMAN KUMARI 11697

322 H110420 UPENDRA KRISHAN CHAMBIYAL 11697

323 H110422 ANITA RANA 9748

324 H110423 AJAY KUMAR 11697

325 H110424 RAKESH KUMAR 11697

326 H110425 SUSHIL KUMAR 11697

327 H110426 JAIBINDER SINGH 11697

328 H110427 SUNIL KUMAR 11697

329 H110428 DARBARI LAL 11697

330 H110429 KAPIL DEV 11697

331 H110430 SANDEEP KUMAR 11697

332 H110431 SONIKA KUMARI 9748

333 H110432 RAJNI DEVI 11697

334 H110433 SURENDER KUMAR 11697

335 H110434 HEENA 9748

336 H110436 JITENDER CHAUHAN 11697

337 H110438 PANKAJ KUMAR PATHANIA 11697

338 H110439 AMIT SHARMA 11697

339 H110441 SURJEET KUMAR 11697

340 H110442 ARUN KUMAR 11697

341 H110443 DEEPIKA THAKUR 9748

342 H110444 MADHU BALA 11697

343 H110445 MANU SHARMA 9748

344 H110446 SEEMA KUMARI 11697

345 H110447 RUPESH SAPEHIA 9748

346 H110448 NARESH KUMAR 11697

347 H110449 REENU DEVI 9748

348 H110450 SUBHASH CHAND 11697

349 H110451 SANJEEV KUMAR 11697

Page 8: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

350 H110452 VIDESH KUMAR 11697

351 H110455 YASHPAUL SINGH 11697

352 H110456 RASHI SHARMA 11697

353 H110457 SARVJEET KAUR 11697

354 H110458 MANJU BALA 9748

355 H110459 ANIL KUMAR 11697

356 H110460 ANITA KUMARI 11697

357 H110461 RANJEET SINGH 11697

358 H110462 ANJALI PATHANIA 9748

359 H110463 ARUN PAGROTRA 11697

360 H110464 UPINDER SINGH 9748

361 H110465 SONI DEVI 9748

362 H110467 MANOJ KUMAR 11697

363 H110468 PARDEEP KUMAR 11697

364 H110470 NIYATI JAMWAL 11697

365 H110471 SURINDER KUMAR 11697

366 H110474 JAYOTI PATHANIA 11697

367 H110475 SARIKA THAKUR 9748

368 H110476 MOHAN LAL 9748

369 H110477 SUMAN LATA 11697

370 H110478 BHUVNESH KUMAR 11697

371 H110479 NARESH KUMAR 11697

372 H110480 AJAY KUMAR 11697

373 H110482 SANJEEV KATOCH 11697

374 H110483 MONIKA CHANDEL 9748

375 H110484 RANJEET SINGH 9748

376 H110485 RAJESH GULERIA 11697

377 H110486 MAMTA DEVI 9748

378 H110487 RAKESH VYAS 9748

379 H110488 MANUTA JAMWAL 11697

380 H110490 RAJ KUMAR 11697

381 H110491 JASBIR SINGH 11697

382 H110493 RAJ KUMAR 11697

383 H110494 VIKAS MAHAJAN 11697

384 H110495 KUSHAL KUMAR 9748

385 H110496 RITU SHARMA 11697

386 H110497 GULSHAN 11697

387 H110498 DIMPLE VED VYAS 11697

388 H110499 ANJANA 11697

389 H110500 GIANENDER BHARTI 9748

390 H110501 ANUPAM WALIA 11697

391 H110502 RAJ KUMAR 11697

392 H110503 KIRAN KUMARI 11697

393 H110505 MUNISH KUMAR 11697

394 H110506 POONAM SHARMA 11697

395 H110508 GOPAL CHAND 11697

396 H110511 ANJULA 9748

397 H110512 RAJINDER SINGH 11697

398 H110513 VIPAN KUMAR 11697

399 H110514 ANOOP KUMAR 11697

Page 9: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

400 H110515 PARDEEP KUMAR 11697

401 H110517 NARESH SINGH 11697

402 H110518 RANJEET KUMAR 9748

403 H110519 BALBIR SINGH 11697

404 H110521 NEETU KUMARI 9748

405 H110523 SUSHMA DEVI 11697

406 H110524 ARTI AWASTHI 11697

407 H110525 SANDEEP KUMAR BHARTI 11697

408 H110526 MANINDER SINGH 11697

409 H110527 MUKESH KUMAR MEHRA 11697

410 H110528 RAJEEV KUMAR 11697

411 H110530 REENA KUMARI 9748

412 H110531 DEVINDER THAKUR 11697

413 H110533 MUKESH KUMAR 11697

414 H110534 AMAR NATH 9748

415 H110535 ARTI DEVI 11697

416 H110536 RAJESH KUMAR 11697

417 H110537 REENA KUMARI 9748

418 H110538 SUSHEELA SHARMA 11697

419 H110539 BHUPENDER KUMAR SYAL 11697

420 H110540 REENA KALIA 11697

421 H110543 VISHAL RANA 9748

422 H110544 RAJEEV SINGH 11697

423 H110545 SARITA KUMARI 11697

424 H110546 SUMAN LATA 9748

425 H110548 HARNEESH SINGH 9748

426 H110549 RADHA RANI 9748

427 H110550 RAJENDER KUMAR 11697

428 H110551 KUSUM LATA 11697

429 H110552 RAVI KANT DUTTA 11697

430 H110557 KIRAN BALA 11697

431 H110558 VINOD KUMAR 11697

432 H110559 RADHA DEVI 9748

433 H110560 REENA DEVI 9748

434 H110561 ANUM KUMARI 11697

435 H110562 MEENAKSHI 11697

436 H110564 ANITA KAMAL 11697

437 H110565 RAVI KANT 11697

438 H110566 SUNIT THAKUR 11697

439 H110567 DHARMENDER SINGH 11697

440 H110568 ANITA KUMARI 11697

441 H110569 SONU DHIMAN 9748

442 H110569 SONU DHIMAN 9748

443 H110570 VIKAS BHARADWAJ 11697

444 H110572 MEENAKSHI KATOCH 11697

445 H110573 NIJU BALA SHARMA 11697

446 H110574 POOJA KUMARI 9748

447 H110577 MEENA DEVI 11697

448 H110578 SHASHI PAL 11697

449 H110580 ANJANA KUMARI 11697

Page 10: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

450 H110581 ARTI SHARMA 11697

451 H110582 PRIYANKA SHARMA 9748

452 H110583 SUNIL KUMAR 9748

453 H110584 SANJEEV KUMAR 11697

454 H110585 PANKAJ SHARMA 11697

455 H110586 SHRI MEDHA 11697

456 H110587 TARUN CHAUDHARY 11697

457 H110588 RAJEEV KUMAR 11697

458 H110590 MANJEET SINGH PATIAL 11697

459 H110591 RAJESH KUMAR 11697

460 H110592 SONIKA RANI 9748

461 H110593 SONIKA CHAUHAN 9748

462 H110594 KUSHAM LATA 9748

463 H110595 SANJEEV SHARMA 11697

464 H110596 VANEET PANKAJ 11697

465 H110597 RAJENDER KUMAR 11697

466 H110598 ANIL KUMAR 11697

467 H110602 .RAM SINGH 11697

468 H110603 RAVINDER SINGH 11697

469 H110606 MONIKA DOGRA 11697

470 H110607 KUSHAL PAL 9748

471 H110608 ANIL KUMAR 11697

472 H110609 INDU BALA 11697

473 H110610 RENU KUMARI 11697

474 H110611 SHIVALI 9748

475 H110612 NISHA RANA 9748

476 H110613 OMA SHARMA 9748

477 H110614 VANDNA KUMARI 11697

478 H110616 SAPNA KUMARI 9748

479 H110619 DHIRAJ AWASTHI 11697

480 H110621 BANDANA SHARMA 11697

481 H110622 PAWAN KUMAR 11697

482 H110623 BABITA KUMARI 11697

483 H110624 ANKUR ATWAL 9748

484 H110626 SAKSHI KANTHWAL 11697

485 H110627 INDU SHARMA 11697

486 H110628 ALKA RANI 11697

487 H110629 SARITA DEVI 11697

488 H110631 RAVINDER KUMAR 11697

489 H110637 NEEL KAMAL BHARTI 11697

490 H110639 VIRENDER SINGH PARMAR 11697

491 H110640 AJAY KUMAR 11697

492 H110641 SEEMA CHAUDHARY 11697

493 H110643 MEENA SHARMA 9748

494 H110644 PIAR CHAND 11697

495 H110646 AJAY KUMAR 11697

496 H110647 SANJEEV KUMAR 9748

497 H110649 NIDHI LAKHNOTRA 11697

498 H110651 AJEET KUMAR 11697

499 H110653 SUMINDER KUMAR 11697

Page 11: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

500 H110654 KUSUM LATA 11697

501 H110656 SURJEET KUMAR 11697

502 H110658 TASHI CHHETAN 11697

503 H110659 SULEKHA KUMARI 11697

504 H110660 LACHHAM KUMARI 11697

505 H110661 SATYA DEVI 11697

506 H110662 ARVIND KUMAR 11697

507 H110664 SONAM DORJE 11697

508 H110666 SUDARSHAN KUMAR 11697

509 H110667 SHEETAL NEGI 11697

510 H110668 SANAM LAL 11697

511 H110669 RADHA KUMARI 11697

512 H110670 SULOCHNA DEVI 11697

513 H110671 VEENA KUMARI 11697

514 H110675 ANIL KUMAR 11697

515 H110676 VIJAY KUMAR 11697

516 H110678 KUSUM LATA 11697

517 H110679 TARUN SINGH 11697

518 H110681 CHUNNI DEVI 11697

519 H110683 SANTOSH NEGI 11697

520 H110684 GULAB SINGH 11697

521 H110685 INDRA KUMARI 11697

522 H110686 SANJEEV KUMAR 11697

523 H110687 ASHOK KUMARI 11697

524 H110688 DEVI SAGAR 11697

525 H110689 RAJ KUMARI 9748

526 H110690 SARITA DEVI 11697

527 H110691 KAMLESH KUMAR 9748

528 H110692 SUDERSHANA 11697

529 H110694 PAWAN KUMAR 11697

530 H110695 DHARAM PAUL 11697

531 H110696 BHISHMA DEVI 11697

532 H110697 ANUPAMA 11697

533 H110698 BHUPENDER SINGH 11697

534 H110699 SUPRIYA 9748

535 H110700 HARISH 11697

536 H110701 YAMUNA DEVI 9748

537 H110702 ASHA DEVI 11697

538 H110704 TARUN 11697

539 H110705 RUCHI DEVI 9748

540 H110706 GULSHANA 11697

541 H110707 RADHIKA SHARMA 9748

542 H110708 RAM KRISHAN SHARMA 11697

543 H110709 LEENA SHARMA 11697

544 H110710 CHHAYA KUMARI 11697

545 H110711 MAMTA SHARMA 11697

546 H110712 YOG MAYA 9748

547 H110713 DHARAM SINGH 9748

548 H110714 SANJAY THAKUR 11697

549 H110715 SHAKUNTLA DEVI 11697

Page 12: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

550 H110717 DEEPIKA 11697

551 H110718 NARESH KUMAR 11697

552 H110719 MANJU DEVI 9748

553 H110720 SUMAN LATA 11697

554 H110722 HIM SINGH 11697

555 H110723 RANJANA KATOCH 11697

556 H110724 KAMLA DEVI 11697

557 H110725 LOSANG DOLKAR 11697

558 H110726 DEV RAJ SHARMA 11697

559 H110727 SANJAY KUMAR 11697

560 H110729 SUDHIR SINGH PAUL 11697

561 H110730 CHAMAN LAL 11697

562 H110731 SUNITA DEVI 9748

563 H110732 YASHPAL 11697

564 H110733 RATTAN CHAND 11697

565 H110734 SUSHIL KUMAR 11697

566 H110735 RAM LAL 11697

567 H110736 MURTI DEVI 11697

568 H110737 SANJU KUMARI 11697

569 H110738 VISHAL KUMAR 11697

570 H110739 ISHU BALA 11697

571 H110740 ANJANA DEVI 11697

572 H110741 RAJESH KUMAR 11697

573 H110742 RAKESH ACHARYA 11697

574 H110743 AHILYA DEVI 9748

575 H110744 AJIT KUMAR 9748

576 H110745 GHANSHYAM 11697

577 H110746 SUNIL KUMAR 11697

578 H110747 SITA DEVI 9748

579 H110748 KANCHAN SHARMA 11697

580 H110749 RAMA KAPOOR 11697

581 H110750 BALVINDER KOUR 11697

582 H110751 ANJU THAKUR 11697

583 H110754 DAVENDER KUMAR 11697

584 H110755 NAIKU DEVI 9748

585 H110756 SANJAY KUMAR 11697

586 H110757 KARZANG LAMO 11697

587 H110758 SEEMA THAKUR 11697

588 H110759 PRIAMVADA KANWER 11697

589 H110760 PAWAN KUMAR NEGI 11697

590 H110762 SUDERSHAN KUMAR 11697

591 H110763 SANDEEP KUMAR 11697

592 H110764 PARVEEN KUMAR 11697

593 H110765 SHER SINGH 11697

594 H110766 TRIPTA DEVI 11697

595 H110767 LAL CHAND 11697

596 H110769 THARMAN KUMARI 9748

597 H110770 SHRUTI SHARMA 11697

598 H110771 OM PARKASH 11697

599 H110772 SURESH KUMAR 11697

Page 13: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

600 H110773 ASHA RANI 11697

601 H110774 JAIWANTI DEVI 11697

602 H110775 RAJENDER KUMAR 11697

603 H110776 BALBIR SINGH 11697

604 H110777 MOMITA SOOD 11697

605 H110778 SAVITRA DEVI 9748

606 H110779 SANGEETA KUMARI 11697

607 H110780 PARVEEN CHAND 11697

608 H110781 FAKIR CHAND 11697

609 H110782 SATISH KUMAR 11697

610 H110784 PROMILA DEVI 11697

611 H110785 ASHU 11697

612 H110788 YANGCHEN DOLMA 11697

613 H110789 NARENDER KUMAR 11697

614 H110791 TASHI ANGIAL 11697

615 H110792 KESANG DIKIT 9748

616 H110793 THIRALANE ANGMO 11697

617 H110798 RINCHEN DOLMA 9748

618 H110798 RINCHEN DOLMA 9748

619 H110799 SURINDER 9748

620 H110799 SURINDER 9748

621 H110800 RAJNI DEVI 11697

622 H110801 TENZIN NAMGIAL 11697

623 H110803 PADMA DIKIT 11697

624 H110804 TASHI PALMA 11697

625 H110804 TASHI PALMA 11697

626 H110805 THIRALIN CHOSTAV 11697

627 H110806 ANITA DEVI 11697

628 H110808 REENA DEVI 9748

629 H110810 PUSHAP KUMAR 11697

630 H110811 KAMAL KISHORE SHARMA 11697

631 H110813 GOVIND RAM 11697

632 H110815 ANANT RAM 11697

633 H110817 RAKESH KUMAR 11697

634 H110819 DEVI RAM 9748

635 H110820 KAMAL KISHORE 9748

636 H110821 RATTAN SINGH 9748

637 H110822 LALIT KUMAR SHARMA 11697

638 H110823 OM PRAKASH 11697

639 H110824 MANOJ KUMAR 11697

640 H110825 PROMILA KUMARI 11697

641 H110826 TARA CHAND 9748

642 H110827 ARVIND SHARMA 11697

643 H110828 CHANDERMANI 11697

644 H110829 NARENDER KUMAR 11697

645 H110830 NOMIDHAR 11697

646 H110831 RAMA KUMARI 11697

647 H110832 NISHA THAKUR 11697

648 H110833 PRATIBHA SHARMA 11697

649 H110835 RAVI KANT 11697

Page 14: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

650 H110836 KUMARI SMRITI SEN 11697

651 H110837 GEETA DEVI 11697

652 H110838 SANTOSH KUMAR 11697

653 H110839 ANITA KUMARI 11697

654 H110840 RAJ KUMAR 11697

655 H110841 ANU SHARMA 9748

656 H110842 SHOBHA 9748

657 H110843 DINESH KUMAR VERMA 11697

658 H110844 NAND LAL 11697

659 H110845 SARASWATI 9748

660 H110847 PANKAJ SEN 11697

661 H110848 YOGITA VERMA 11697

662 H110850 POOJA DEVI 9748

663 H110851 PRADEEP KUMAR 11697

664 H110852 TEGI RAM 11697

665 H110854 PREM LATA 11697

666 H110855 SHAIL BALA 11697

667 H110856 SHANTI THAKUR 11697

668 H110857 VIPIN KAPOOR 11697

669 H110858 SURESH KUMAR 11697

670 H110859 RANJANA GUPTA 11697

671 H110860 REEMA KUMARI 9748

672 H110862 YASH PAL 11697

673 H110863 LAL SINGH THAKUR 11697

674 H110864 MANEET KUMAR 11697

675 H110865 YOG RAJ 11697

676 H110866 JAI LAL 9748

677 H110867 RAMESH CHAND 11697

678 H110868 BHUVNESHWARI DEVI 11697

679 H110869 SANJEEV KUMAR 11697

680 H110870 TEK CHAND 11697

681 H110873 KAMAL KISHORE 11697

682 H110874 TILAK RAJ 11697

683 H110875 AKASH VERMA 11697

684 H110876 SOHAN SINGH 11697

685 H110879 ACHHAR SINGH 11697

686 H110880 SHILPA MEHTA 9748

687 H110881 NARENDER KUMAR 11697

688 H110883 KHEM SINGH 11697

689 H110884 VIJAY PAL SINGH THAKUR 11697

690 H110885 VINOD KUMAR 11697

691 H110887 ANITA DEVI 9748

692 H110888 SANGEETA GUPTA 11697

693 H110889 ISHA DEVI 9748

694 H110893 PRAKASH CHAND 11697

695 H110894 BEGMA DEVI 9748

696 H110895 YASH PAL SINGH 11697

697 H110896 CHAMPA KUMARI 11697

698 H110899 DEV RAJ 11697

699 H110900 SUSHMA DEVI 9748

Page 15: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

700 H110901 SHIV KUMAR 11697

701 H110902 SEEMA DEVI 11697

702 H110903 ARUN KUMAR 11697

703 H110904 NEELAM DEVI 11697

704 H110905 SHYAM LAL 11697

705 H110907 RAKESH KUMAR 11697

706 H110908 RAMA DEVI 9748

707 H110909 RAKESH KUMAR 11697

708 H110910 NARESH KUMAR 11697

709 H110911 SAVITRI DEVI 9748

710 H110912 BABITA KUMARI 9748

711 H110913 DUNI CHAND 11697

712 H110914 JOGINDER PAL 11697

713 H110916 RAKESH KUMAR 11697

714 H110917 BHUPENDER KUMAR 11697

715 H110918 MANISHA SHARMA 11697

716 H110919 VINOD KUMAR 11697

717 H110921 KUMARI SEEMA 9748

718 H110922 KHEM RAJ 11697

719 H110923 PERMILA DEVI 11697

720 H110924 MUNISH KUMAR 11697

721 H110925 KIRTI DEVI 11697

722 H110926 RANBIR CHAND KATOCH 11697

723 H110927 RAJENDER SINGH 11697

724 H110928 ANITA DEVI 9748

725 H110929 NANAK CHAND 11697

726 H110931 BHIM SINGH 9748

727 H110932 RAMESH CHAND 11697

728 H110933 REETU SHARMA 11697

729 H110934 ILA CHAUHAN 11697

730 H110935 MEENA KUMARI 11697

731 H110936 GANGA SINGH 11697

732 H110939 ASHOK KUMAR SHARMA 11697

733 H110940 KRISHAN CHAND 11697

734 H110945 DOLMA DEVI 11697

735 H110946 SUNIL KUMAR 9748

736 H110950 DEV RAJ 11697

737 H110954 CHAMAN LAL 11697

738 H110955 JAGAT RAM 11697

739 H110957 REENA DEVI 9748

740 H110958 KIRNA DEVI 11697

741 H110959 VIJAY SHARMA 11697

742 H110962 AMANDEEP CHANDEL 11697

743 H110963 RAM LAL 11697

744 H110964 RAKESH KUMAR 9748

745 H110966 RAJESH KUMAR 11697

746 H110968 ASHWANI KUMAR 11697

747 H110969 JITENDER KUMAR 11697

748 H110970 ANIL KUMAR 9748

749 H110972 SHER SINGH 11697

Page 16: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

750 H110973 SUNITA THAKUR 11697

751 H110974 GUDU SHARMA 9748

752 H110975 SUSHAMA SHARMA 11697

753 H110976 SANJAY KUMAR 11697

754 H110977 GULJARI LAL 11697

755 H110981 PUSHP LATA 11697

756 H110982 YOGINDER PAL 11697

757 H110983 VIDYA SAGAR 9748

758 H110984 ANIKA SHARMA 11697

759 H110985 BHAVANA DEVI SHARMA 11697

760 H110987 ARTI SHARMA 11697

761 H110988 KAMINI KAPOOR 11697

762 H110989 LATIKA GOEL 11697

763 H110990 MANORANJNA KUMARI 11697

764 H110991 VINAY 11697

765 H110992 SURENDRA RAO 11697

766 H110993 HARISH KUMAR 11697

767 H110996 PANKAJ 11697

768 H110998 USHMA DEVI 11697

769 H110999 HITESH KUMAR 11697

770 H111002 GAYATRI DEVI 11697

771 H111003 GEETA DEVI 11697

772 H111004 HEERA SINGH 9748

773 H111005 PARMA NAND 11697

774 H111006 ROSHAN LAL MEHTA 11697

775 H111008 SUMITRA 11697

776 H111010 NEK RAM 9748

777 H111011 TEJA DEVI 11697

778 H111012 PAWAN KUMAR 9748

779 H111013 MEGH SINGH 11697

780 H111014 HEM RAJ 11697

781 H111015 DAYA DEVI 9748

782 H111016 MANISH KUMAR 11697

783 H111018 NIRMALA DEVI 9748

784 H111018 NIRMALA DEVI 9748

785 H111019 NIRMALA DEVI 9748

786 H111021 MANOJ KUMAR 11697

787 H111022 KULWANT SINGH 11697

788 H111023 MANJULA KUMARI 9748

789 H111024 RAJESH KUMAR 11697

790 H111027 PANKAJ KUMAR 11697

791 H111029 ARCHANA 11697

792 H111030 PREMLATA 9748

793 H111030 PREMLATA 9748

794 H111031 PAVAN KUMAR 11697

795 H111032 NEELAMA KUMARI 9748

796 H111033 MANJULA SHARMA 11697

797 H111035 SURESH KUMAR 11697

798 H111037 DAVINDER KUMAR SHARMA 11697

799 H111038 REETA DEVI 11697

Page 17: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

800 H111039 SANDEEP KUMAR 11697

801 H111040 ROOP SINGH 11697

802 H111042 PERMILA DEVI 11697

803 H111043 SUBHASH CHAND SHARMA 11697

804 H111045 TAPAN THAKUR 11697

805 H111046 DURGA VATI 11697

806 H111047 DHARAM PAL 11697

807 H111048 RAKESH KUMAR 11697

808 H111052 RADHIKA DHIMAN 11697

809 H111053 VANDNA 11697

810 H111055 SANJAY KUMAR 11697

811 H111057 REEMA DEVI 9748

812 H111059 KAMINI GUPTA 11697

813 H111060 REKHA KUMARI 11697

814 H111061 CHUNI LAL 11697

815 H111062 SHYAMA VERMA 11697

816 H111063 BALAK RAM 11697

817 H111064 SANJAY KUMAR 11697

818 H111065 SUDARSHANA KUMARI 11697

819 H111066 LUDER MANI 11697

820 H111067 SHEELA DEVI 9748

821 H111068 SHER SINGH VERMA 9748

822 H111069 RANJANA KUMARI SHARMA 11697

823 H111071 MURARI LAL 11697

824 H111072 UMA DEVI 11697

825 H111073 ANIL KUMAR 9748

826 H111074 DAULAT RAM 11697

827 H111075 SUNITA DEVI 11697

828 H111076 NAND LAL 9748

829 H111080 NIRUPAMA 11697

830 H111081 MANJU CHUHAN 11697

831 H111082 ANSHU GUPTA 11697

832 H111084 MAMTA GUPTA 9748

833 H111086 PAWAN KUMAR 11697

834 H111088 LATA KUMARI 11697

835 H111089 SUBA RAM 11697

836 H111092 SUBHASH CHAND 11697

837 H111095 HET RAM 11697

838 H111096 ISHA KIRAN 11697

839 H111097 RAKESH KUMAR SHARMA 11697

840 H111098 JAGDISH CHAND 11697

841 H111099 YUDHISTER SINGH 11697

842 H111101 DINESH GULERIA 11697

843 H111103 CHAMELI DEVI 11697

844 H111104 RAJEED KHAN 11697

845 H111106 SURESH KUMAR 11697

846 H111107 ANU RADHA SHARMA 9748

847 H111108 ASHWANI KUMAR SHARMA 11697

848 H111109 RAJESH SHARMA 11697

849 H111110 SUNITA VERMA 11697

Page 18: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

850 H111111 BABITA DEVI 9748

851 H111113 NARVADA 11697

852 H111114 SHASHI BALA 11697

853 H111115 GEETA GARG 9748

854 H111117 RAM LAL 11697

855 H111118 OM PRAKASH 11697

856 H111119 KAVITA CHANDEL 11697

857 H111120 AMIT CHAUHAN 11697

858 H111123 HEM RAJ SHARMA 11697

859 H111124 GAYTRI SHARMA 9748

860 H111125 TEJASWINI BHARDWAJ 11697

861 H111129 TEK CHAND 11697

862 H111130 POONAM 11697

863 H111132 SANJEEV KUMAR 11697

864 H111133 SHEETAL SINGHA 11697

865 H111135 RANJANA KANWAR 9748

866 H111136 DIMPLE 11697

867 H111137 PAWAN KUMAR 11697

868 H111138 MUKESH SHARMA 11697

869 H111139 BABITA DEVI 11697

870 H111140 DEVI DUTT 11697

871 H111143 ARVIND KUMAR 11697

872 H111144 KRANTI NEGI 11697

873 H111147 TIKKAM SINGH 11697

874 H111148 MEHAR CHAND 11697

875 H111149 PROMODH KUMAR SHARMA 11697

876 H111150 SANJEEV CHANDEL 11697

877 H111151 MANOJ KUMAR SHARMA 11697

878 H111152 AJAY CHAUHAN 11697

879 H111154 ANUPAMA KUMARI 9748

880 H111155 HARISH KUMAR 11697

881 H111158 UPASNA NEGI 11697

882 H111159 HEM RAJ SHARMA 11697

883 H111160 VIRENDER KUMAR 11697

884 H111161 PRATIMA DEVI 11697

885 H111163 SANDEEP THAKUR 11697

886 H111164 KHEM RAJ VERMA 11697

887 H111165 MAHENDER LAL 11697

888 H111166 SUNIL DUTT SHARMA 9748

889 H111171 PREETI SHARMA 9748

890 H111172 SAVITA SONI 11697

891 H111173 REKHA DEVI 11697

892 H111174 GHANSHYAM 11697

893 H111177 DAYA NAND 11697

894 H111178 MANOJ KUMAR SHARMA 11697

895 H111180 SUSHMA 9748

896 H111181 ILLA SHARMA 9748

897 H111182 AMIN CHAND SHARMA 11697

898 H111183 JITENDER SINGH THAKUR 11697

899 H111186 YASHODA NAND SHARMA 11697

Page 19: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

900 H111187 PRATIBHA 11697

901 H111188 MAINKA 11697

902 H111190 UMAVATI 11697

903 H111191 REENA CHAUHAN 11697

904 H111193 SHASHI KUMAR 11697

905 H111197 DAYA VATI 9748

906 H111198 PARVEEN SAWANT 11697

907 H111199 MANOJ KUMAR SHARMA 11697

908 H111202 PROMILA SHANDIL 11697

909 H111205 INDIRA SHARMA 11697

910 H111206 KAPIL KHITTA 11697

911 H111207 MINAKSHI 11697

912 H111209 RAJEEV KUMAR 11697

913 H111210 MAHENDER SINGH 11697

914 H111215 JYOTI SHARMA 9748

915 H111216 SUNITA SHARMA 9748

916 H111217 GOPAL SINGH 11697

917 H111220 LALITA KUMARI 11697

918 H111222 SAROJ CHANDEL 11697

919 H111224 SEEMA SHARMA 9748

920 H111225 PRATIBHA KUMARI 11697

921 H111228 PUSHAP LATA 11697

922 H111229 SURINDER SINGH JUSTA 11697

923 H111230 AMBIKA SHARMA 11697

924 H111231 DINESH SHARMA 11697

925 H111232 HITESH CHAUHAN 11697

926 H111233 MAHINDER SINGH 11697

927 H111235 RAHUL 9748

928 H111236 SANDEEP VERMA 11697

929 H111237 RAJENDER SINGH 11697

930 H111238 KUBJA DEVI 11697

931 H111241 SEEMA 11697

932 H111243 VISHNU DEV 11697

933 H111244 GEETA THAKUR 11697

934 H111245 KAPIL DEV 11697

935 H111246 VANDNA SHARMA 11697

936 H111247 DINESH SHARMA 11697

937 H111248 MEENA KUMARI 9748

938 H111250 REKHA 11697

939 H111251 SURYA BALA 9748

940 H111253 SHIKSHA DEVI 11697

941 H111254 NAND LAL 9748

942 H111255 RAJINDER SINGH 11697

943 H111258 RITU YADAV 11697

944 H111260 SNEH LATA 11697

945 H111263 URMILA KASHYAP 11697

946 H111264 BABITA 11697

947 H111266 LALITA SHARMA 11697

948 H111269 PRATIBHA DEVI 11697

949 H111272 NITU DEVI 9748

Page 20: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

950 H111274 KEDAR SINGH CHAUHAN 11697

951 H111275 PREM SINGH CHAUHAN 11697

952 H111276 SANJAY KUMAR 11697

953 H111279 TARKESHVARI 11697

954 H111280 SUNIL KUMAR 11697

955 H111281 RITA KUMARI 11697

956 H111283 KIRAN SHARMA 11697

957 H111285 MUKESH KUMAR 11697

958 H111286 SONIKA 9748

959 H111287 REENA TOMAR 11697

960 H111290 NEELAM TANWAR 11697

961 H111291 RITESH 11697

962 H111292 BAL KRISHAN 11697

963 H111293 RAM LAL CHAUHAN 11697

964 H111294 SANJAY JUSTA 11697

965 H111295 NEELAM VERMA 11697

966 H111297 VIDYA LAXMI ROHTA 11697

967 H111298 GOVIND RAM 11697

968 H111299 RAJENDER SHARMA 11697

969 H111300 RADHIKA DEVI 11697

970 H111301 SHIKHA 11697

971 H111302 PROMILA 9748

972 H111303 SURENDER THAKUR 11697

973 H111304 SHASHI BALA 11697

974 H111305 MADAN GOPAL 11697

975 H111308 INDRA DEVI 11697

976 H111309 MANOJ KUMARI 11697

977 H111310 SANDEEP KUMAR 11697

978 H111311 SANJEEV KUMAR 11697

979 H111312 PROMILA DEVI 9748

980 H111313 SANJEEV KUMAR 11697

981 H111314 RAMESH CHAND 11697

982 H111315 BRAHMA NAND SHARMA 11697

983 H111317 VIRENDER SINGH CHAUHAN 11697

984 H111319 SHANTA DEVI 9748

985 H111321 ARUNA KHACHI 11697

986 H111322 SUNIL DHARMA 11697

987 H111324 DHANISHA DEVI 11697

988 H111325 MADHU BALA 11697

989 H111327 AMAR SINGH 9748

990 H111331 CHANDAN SHARMA 9748

991 H111332 AMRIT DEVI 9748

992 H111333 PADAM SINGH 11697

993 H111334 SANJEEV KUMAR 11697

994 H111335 SOHAN LAL 11697

995 H111336 RAJEEV KUMAR 11697

996 H111337 SUDHIR CHAUHAN 11697

997 H111338 BITTU CHAUHAN 11697

998 H111340 HEM LATA VERMA 11697

999 H111341 NISHA SHARMA 11697

Page 21: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

1000 H111342 HEM LATA SHARMA 11697

1001 H111346 AMIKA 9748

1002 H111348 RUCHI GUPTA 11697

1003 H111349 PRADEEP KUMAR 11697

1004 H111351 GEETIKA 11697

1005 H111352 SANJU BALA 9748

1006 H111353 RITESH KUMAR SHARMA 11697

1007 H111354 SAPNA DEVI 9748

1008 H111355 BHIM PRAKASH 11697

1009 H111356 JOGINDER SINGH 11697

1010 H111357 RAJNEESH PRAKASH 11697

1011 H111358 PRAVESH KUMAR 11697

1012 H111361 YOG RAJ TEKTA 11697

1013 H111363 ANITA KUMARI 11697

1014 H111364 OM PRAKASH 11697

1015 H111365 TAVINDER DESHTA 11697

1016 H111366 ILA BARSANTA 11697

1017 H111366 ILA BARSANTA 11697

1018 H111368 SULOCHANA SHARMA 11697

1019 H111369 JYOTI 11697

1020 H111370 SHEELA NEGI 11697

1021 H111371 BABITA DEVI 9748

1022 H111373 NIRMLA DEVI 11697

1023 H111374 REKHA DEVI 9748

1024 H111376 SUDESH KUMARI 9748

1025 H111377 SHANTA DEVI 11697

1026 H111378 TARUN KAMBOJ 9748

1027 H111380 VIJAY LAXMI 11697

1028 H111382 NARESH KUMAR 9748

1029 H111383 NEELAM SHARMA 11697

1030 H111384 RUKMANI SHARMA 11697

1031 H111385 SARITA CHAUHAN 9748

1032 H111386 DINESH CHAUHAN 9748

1033 H111387 YASHWANT SINGH 11697

1034 H111388 RISHI SHARMA 11697

1035 H111389 TAPENDER SINGH 11697

1036 H111390 CHANDER SAIN 11697

1037 H111391 SHAMSHER SINGH 11697

1038 H111393 RAVI DUTT SHARMA 11697

1039 H111396 OM PRAKASH 9748

1040 H111401 KARTAR SINGH 11697

1041 H111403 PARKASH CHAND 11697

1042 H111404 MOHAN SINGH 9748

1043 H111407 KIRAN THAKUR 11697

1044 H111408 POOJA KUMARI 11697

1045 H111409 NIRMALA DEVI 9748

1046 H111410 NETAR SINGH 11697

1047 H111411 DHANBIR SINGH 11697

1048 H111412 DINESH KUMAR 11697

1049 H111414 RANJEETA 11697

Page 22: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

1050 H111416 SURENDER SINGH 11697

1051 H111419 JITENDER CHAUHAN 11697

1052 H111423 RAMESH KUMAR 9748

1053 H111425 FARIDA 11697

1054 H111426 RANJNA KUMARI 11697

1055 H111428 BHARAT SINGH 9748

1056 H111431 VIKAS VERMA 11697

1057 H111433 PROMILA DEVI 11697

1058 H111434 ASIF IQBAL 11697

1059 H111435 HARSH LATA 9748

1060 H111438 DEEPAK CHAUHAN 11697

1061 H111439 PRAMILA KUMARI 11697

1062 H111440 MEENAKSHI SAINI 11697

1063 H111441 AMAR BHARDWAJ 11697

1064 H111444 SANJAY KUMAR 9748

1065 H111445 RENU VERMA 11697

1066 H111446 RITA DEVI 11697

1067 H111447 LOKESH THAKUR 11697

1068 H111448 HARPREET SINGH 11697

1069 H111449 ARTI CHAUHAN 11697

1070 H111451 BALJEET SINGH 9748

1071 H111452 SHARWAN SINGH 11697

1072 H111454 ARPNA SHARMA 11697

1073 H111455 NAZIA HASAN 11697

1074 H111456 BINA DEVI THAKUR 11697

1075 H111457 ARCHANA UPRETI 11697

1076 H111459 PROMILA 11697

1077 H111460 SAMVEDNA KUMARI 11697

1078 H111461 SUMAN KUMARI 11697

1079 H111462 HARI CHAND 9748

1080 H111462 HARI CHAND 9748

1081 H111463 ANJU BALA 9748

1082 H111465 MADAN PAUL SHARMA 11697

1083 H111466 ANJANA SHARMA 11697

1084 H111467 NAVEEN WALIA 11697

1085 H111468 KANWAR SINGH 11697

1086 H111469 NEEL KAMAL 11697

1087 H111470 SITA DEVI 11697

1088 H111472 JOGENDER SINGH 11697

1089 H111473 INDER SINGH 11697

1090 H111474 NIRMLA DEVI 11697

1091 H111475 SANA ANSARI 11697

1092 H111476 ANIL KUMAR 11697

1093 H111481 ABHILASHA CHAUHAN 11697

1094 H111482 VIKRAM SINGH 11697

1095 H111484 URMILA 11697

1096 H111485 NEELAM SHARMA 11697

1097 H111486 SANJAY KUMAR 9748

1098 H111487 VEENA SHARMA 11697

1099 H111488 NEELAM KUMARI 11697

Page 23: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

1100 H111489 AMARJIT KAUR 11697

1101 H111490 PADAM DEV 11697

1102 H111491 MAKHAN CHAND 11697

1103 H111494 HUKAM CHAND 11697

1104 H111495 MAKHAN SINGH 9748

1105 H111496 DINESH KUMAR RAGHAV 11697

1106 H111497 PUJA RANI 11697

1107 H111498 SUNIL KUMAR 11697

1108 H111499 REENA DEVI 9748

1109 H111501 MATHURA DEVI 11697

1110 H111503 POONAM SHARMA 11697

1111 H111505 CHANDNI 9748

1112 H111507 SANGEETA 11697

1113 H111508 GOPAL DUTT 11697

1114 H111509 NISHA SHARMA 11697

1115 H111510 MEENAKSHI 9748

1116 H111511 DINESH KUMAR 11697

1117 H111512 ARUNA KUMARI 9748

1118 H111513 UMA SHARMA 11697

1119 H111514 USHA KUMARI 9748

1120 H111515 POONAM MEHTA 11697

1121 H111516 SANDHIRA KUMARI 9748

1122 H111517 SURINDER SINGH 11697

1123 H111518 SANDEEP RASIK 9748

1124 H111519 DEEPA GUPTA 9748

1125 H111520 RAJESH KUMAR PATYAL 11697

1126 H111521 MONIKA 11697

1127 H111522 HEM LATA 11697

1128 H111523 DEVINDER KAUNDAL 11697

1129 H111524 MANJEET SINGH 11697

1130 H111525 RAJESHWARI 11697

1131 H111526 ANJANA KUMARI 11697

1132 H111527 SANTOSH KUMARI 11697

1133 H111528 VIKAS KUMAR 11697

1134 H111529 RAJENDER KUMAR 11697

1135 H111531 KULDEEP KUMAR 11697

1136 H111532 HEM RAJ 11697

1137 H111533 REETA BHARDWAJ 11697

1138 H111534 NARENDER KUMAR 9748

1139 H111535 RAVINDER KUMAR 9748

1140 H111536 NEELAM 9748

1141 H111537 MEENA DEVI 11697

1142 H111538 BHUPENDER SINGH 9748

1143 H111539 RUCHI THAKUR 11697

1144 H111540 PUSHAP LATA 11697

1145 H111541 LATA KUMARI 11697

1146 H111543 SHASHI KUMARI 11697

1147 H111544 SUNIL DUTT 11697

1148 H111545 RAJDEEP KAUR 9748

1149 H111546 NAVNEET KUMAR 11697

Page 24: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

1150 H111547 GARIMA SHARMA 11697

1151 H111548 JYOTI SHARMA 11697

1152 H111549 AMIT KATOCH 11697

1153 H111550 MEENA THAKUR 11697

1154 H111551 DEEPIKA KATOCH 9748

1155 H111552 HEM LATA 9748

1156 H111553 SHRUTI SOOD 11697

1157 H111554 SEEMA DEVI 9748

1158 H111557 SANGEETA KUMARI 11697

1159 H111559 SURENDER KUMAR 11697

1160 H111560 SUDHIR KUMAR GARG 11697

1161 H111561 UPASNA VERMA 11697

1162 H111562 PUSHPA VERMA 11697

1163 H111562 PUSHPA VERMA 11697

1164 H111563 MEENA KUMARI 11697

1165 H111565 NARESH KUMAR 11697

1166 H111566 RAMESH 9748

1167 H111567 MUKESH KUMAR 9748

1168 H111568 DHARMANDER KUMAR VERMA 11697

1169 H111569 RAKESH KUMAR 11697

1170 H111570 SAKSHI 11697

1171 H111571 VIRENDER KUMAR 11697

1172 H111572 JITENDRA KUMARI 11697

1173 H111573 KAMLESH KUMARI 9748

1174 H111574 KRISHAN DUTT 11697

1175 H111575 ARADHANA GAUTAM 11697

1176 H111577 HANSE MRUNAL MADHUKAR 11697

1177 H111578 SANGEETA SHARMA 11697

1178 H111579 DHEERAJ PRAKASH 11697

1179 H111580 MOHINI DEVI 11697

1180 H111581 MEERA DEVI 9748

1181 H111582 PANKAJ KUMAR 11697

1182 H111583 HEM LATA 11697

1183 H111584 RANJANA 9748

1184 H111585 MEENAKSHI 11697

1185 H111586 MEERA DEVI 11697

1186 H111587 MEENA KUMARI 11697

1187 H111588 MAMTA DEVI 11697

1188 H111589 NAVEEN VASHIST 11697

1189 H111590 PANKAJ KUMAR 11697

1190 H111592 RAJENDER SHARMA 11697

1191 H111593 BHIM DUTT 11697

1192 H111594 DHEERAJ 11697

1193 H111595 SAPNA SHARMA 9748

1194 H111596 SHAILJA SHARMA 9748

1195 H111597 UMA SHANKER 11697

1196 H111599 SONIA SHARMA 11697

1197 H111600 PARVEEN THAKUR 11697

1198 H111601 REKHA KANWAR 11697

1199 H111602 SAROJ 9748

Page 25: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

1200 H111603 RAJESH KUMAR 11697

1201 H111605 KAVITA VERMA 9748

1202 H111606 MEENU GUPTA 11697

1203 H111607 NARIENDER PAL SINGH 11697

1204 H111609 NISHA SHARMA 11697

1205 H111610 SUNAINA 9748

1206 H111611 KANCHAN DEVI 11697

1207 H111613 ROOP LAL 11697

1208 H111614 BHAWNA 11697

1209 H111617 NEHA 9748

1210 H111619 HARPAL SINGH SAINI 11697

1211 H111620 SHIVANI SHARMA 11697

1212 H111621 SUMAN KUMARI 11697

1213 H111622 LOVELESH KUMAR 11697

1214 H111623 BINDU ATTRI 11697

1215 H111624 REETA RANI 11697

1216 H111625 BABITA DEVI 11697

1217 H111626 MANOJ KUMAR 9748

1218 H111627 SUBHASH CHAND 11697

1219 H111628 YASH PAL 11697

1220 H111630 SAVITA 11697

1221 H111631 SHASHI BALA 11697

1222 H111632 MONIKA DEVI 11697

1223 H111634 SACHIN CHAUHAN 11697

1224 H111635 NEERAJ DOGRA 11697

1225 H111636 AVTAR SINGH 11697

1226 H111637 ANITA DEVI 11697

1227 H111638 CHANDER KANTA 11697

1228 H111640 ALKA SHARMA 9748

1229 H111643 NEENA 11697

1230 H111644 SANJEEVNA KUMARI 11697

1231 H111645 MAHESH KUMAR 11697

1232 H111646 POONAM KUMARI 11697

1233 H111647 UPASNA SHARMA 11697

1234 H111648 SEEMA KUMARI 11697

1235 H111649 SACHIN THAKUR 11697

1236 H111651 MANOJ KUMAR 11697

1237 H111652 ARUNA DEVI 11697

1238 H111653 SAMITA VASHISHT 11697

1239 H111655 USHA RAJPUT 11697

1240 H111657 ARTI DEVI 11697

1241 H111658 BEENA DEVI 11697

1242 H111659 PARAMJEET KAUR 11697

1243 H111660 KIRAN BALA 11697

1244 H111661 ANJAY KUMAR RANA 11697

1245 H111662 LUCKY GULERIA 9748

1246 H111663 BABITA RANI 11697

1247 H111665 GOMTI DEVI 11697

1248 H111666 RUPINDER KAUR 9748

1249 H111667 SHUBH LATA 11697

Page 26: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

1250 H111668 RENU CHANDEL 11697

1251 H111670 ASHWANI KUMAR 11697

1252 H111672 AJAY SINGH 11697

1253 H111673 KAVITA KUMARI 11697

1254 H111674 ARTI DEVI 11697

1255 H111675 SUCHETA SHARMA 9748

1256 H111676 SANJEEV KUMAR 11697

1257 H111677 SAVITA DUTTA 11697

1258 H111678 SHALU SHARMA 9748

1259 H111679 ANUJ KUMAR 11697

1260 H111680 VANDANA THAKUR 11697

1261 H111681 ANITA SONDHI 11697

1262 H111682 NEHA SHARMA 11697

1263 H111683 MANJUSHA 11697

1264 H111684 SUSHMA KUMARI 11697

1265 H111685 MEENA KUMARI 11697

1266 H111686 SUBHASH CHAND 11697

1267 H111687 POONAM SHARMA 11697

1268 H111688 SEEMA 11697

1269 H111689 REKHA DEVI 11697

1270 H111690 RAJNI SHARMA 11697

1271 H111691 SARIKA DHIMAN 11697

1272 H111693 SAROJ BALA 11697

1273 H111694 SUDESH KUMARI 9748

1274 H111695 SATISH KUMAR 11697

1275 H111696 ANJU BALA 11697

1276 H111697 SHUBH LATA 11697

1277 H111698 RAJNI DEVI 11697

1278 H111699 SANDEEP SINGH 9748

1279 H111700 SUMNA DEVI 9748

1280 H111701 RAJNI BALA 11697

1281 H111702 RENU BALA 9748

1282 H111703 JYOTI RANI 9748

1283 H111706 TARLOK CHAND 11697

1284 H111708 ANITA DEVI 11697

1285 H111709 SHIVANI DOGRA 11697

1286 H111710 CHARANMEET KAUR 11697

1287 H111711 KESHAV CHAND 11697

1288 H111712 RANJANA KUMARI 9748

1289 H111713 MANITA 11697

1290 H111714 ASHWARYA AGNIHOTRI 11697

1291 H111715 MINAKSHI 11697

1292 H111716 BANDNA KUMARI 11697

1293 H111718 PURAN SINGH 11697

1294 H111719 HARDEV GHAGGA 11697

1295 H111720 RAVINDER SINGH 11697

1296 H111721 VISHAL CHOUDHARY 11697

1297 H111722 SANJEEV KUMAR 11697

1298 H111723 VIPAN PAUL SHARMA 11697

1299 H111724 MONU DEVI 9748

Page 27: S.NO. E CODE NAME AMOUNT 1 H110001 ANURADHA SHARMA …beta.nielit.gov.in/shimla/sites/default/files/Shimla/HP... · 1 day ago · s.no. e code name amount 1 h110001 anuradha sharma

1300 H111725 VIJAY KUMAR 11697

1301 H111727 SHUBH LATA 11697

1302 H111728 MINAKSHI 11697

1303 H111729 AKSHAY KUMAR 11697

1304 H111730 DEVINDER SINGH 11697

1305 H111732 KUSUM AGNIHOTRI 11697

1306 H111733 RATNA SAMRITI 9748

1307 H111735 ROHIT KUMAR 9748

1308 H111736 RAJENDER KUMAR 11697

1309 H111737 RAJANI 11697

1310 H111740 ARUN KUMARI 9748

1311 H111743 KALZANG CHHERING 11697

1312 H111745 KAMAL KUMAR 11697

1313 H111746 JAGO RAM 9748

1314 H111747 RAJNI 11697

1315 H111748 KAMANI DEVI 11697

1316 H111749 MEENA DEVI 9748

1317 H111750 SUSHIL KUMAR 11697