SKODA (SVW )

of 5 /5
2 www.meha-automotive.com SKODA (SVW ) MH40010 YATAKLAMA, BUGI KOLU OEM NO 1K0199231G ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - MH40009 YATAKLAMA, BUGI KOLU OEM NO 1K0199232G ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - MH40120 SÜSPANSİYON TAKOZU (PU) OEM NO 3C0511359 3C0511359D ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) YETI (5L) - 1.8 TSI 4x4 - 11.2013 - YETI (5L) - 1.4 TSI - 11.2013 - MH40073 TURBO HORTUM CONTASI Ø53,95 MM OEM NO 3C0145117D ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) YETI (5L) - 1.8 TSI 4x4 - 11.2013 - MHV19090 VOLAN OEM NO 038105269D ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - MH20100 ROTİL SAĞ OEM NO 1K0407366B 1K0407366BC 1K0407366BS1 1K0407366C 1K0407366CS1 1K0407366E 1K0407366ES1 1K0407366G 1KD407366 1KD407366S1 5Q0407366A 5Q0407366B 5Q0407366D 5Q0407366E 7476097 ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 2.0 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - SUPERB - 1.8 TSI - 08.2009 -

Embed Size (px)

Transcript of SKODA (SVW )

MEHA AUTOMOTIVE KATALOGOEM NO 1K0199231G
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 -
MH40009 YATAKLAMA, BUGI KOLU
OEM NO 1K0199232G
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 -
MH40120 SÜSPANSYON TAKOZU (PU)
OEM NO 3C0511359 3C0511359D
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) YETI (5L) - 1.8 TSI 4x4 - 11.2013 - YETI (5L) - 1.4 TSI - 11.2013 -
MH40073 TURBO HORTUM CONTASI Ø53,95 MM
OEM NO 3C0145117D
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) YETI (5L) - 1.8 TSI 4x4 - 11.2013 -
MHV19090 VOLAN
OEM NO 038105269D
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 -
MH20100 ROTL SA
1K0407366ES1 1K0407366G 1KD407366 1KD407366S1 5Q0407366A 5Q0407366B 5Q0407366D 5Q0407366E 7476097
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 2.0 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - SUPERB - 1.8 TSI - 08.2009 -
1K0423812GS2 1K0423812H 1K0423812J 1K0423812JS1 1K0423812K 1K0423812KS1
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - SUPERB - 1.8 TSI - 08.2009 - SUPERB - 2.0 TSI - 08.2009 -
MH20256 ROTBAI SOL
6Q0423811D 6Q1423055L 6Q1423811C
MH20101 ROTL SA
3C0407366BS1 3Q0407152E
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - SUPERB - 1.8 TSI - 08.2009 - SUPERB - 2.0 TSI - 08.2009 -
MH20107 ROTL SA
6Q0407365A 6Q0407365E 6Q0407366A
MH20116 ROTBAI SA
1K0423812GS2 1K0423812H 1K0423812J 1K0423812JS1 1K0423812JS2 1K0423812K
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 2.0 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (5E3) - 1.6 - 01.2014 - OCTAVIA (5E3) - 1.4 TSI - 01.2014 -
MH20262 ROTML
1K0423811GSK 1K0423812C 1K0423812CSK 1K0423812G 1K0423812GSK 1K0423821C
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 2.0 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (5E3) - 1.6 - 01.2014 - OCTAVIA (5E3) - 1.4 TSI - 01.2014 -
1K0407365ES1 1K0407365G 1KD407365 1KD407365S1 5Q0407365A 5Q0407365B 5Q0407365E 7476128 L1KD407365
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 2.0 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - SUPERB - 1.8 TSI - 08.2009 -
MH20106 ROTL SOL
1J0407365C 1J0407365D 1J0407365H 1J0407365J 5Z0407365B 6Q0407365A
6Q0407365AS1 6Q0407365B 6Q0407365D 6Q0407365E 6Q0407365F 6Q0407365M
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) FABIA (5J_) - 1.4 - 12.2008 -
MH20102 ROTL SOL
3C0407365BS1 3Q0407151E 5QD407365
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - SUPERB - 1.8 TSI - 08.2009 - SUPERB - 2.0 TSI - 08.2009 -
MH20114 ROTBAI SOL
1K0423811GS2 1K0423811H 1K0423811J 1K0423811JS1 1K0423811K 1K0423811KS1
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - SUPERB - 1.8 TSI - 08.2009 - SUPERB - 2.0 TSI - 08.2009 -
MH20115 ROTBAI SOL
1K0423811B 1K0423811C 1K0423811CS2 1K0423811D 1K0423811E 1K0423811F 1K0423811G 1K0423811GS2 1K0423811H 1K0423811J 1K0423811JS2 1K0423811K
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 2.0 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (5E3) - 1.6 - 01.2014 - OCTAVIA (5E3) - 1.4 TSI - 01.2014 -
MH20532 ROTLL KOL/SALINCAK SA
1K0407152ABS1 1K0407152AE 1K0407152AES1 1K0407152AF 1K0407152AFS1 1K0407152AH
1K0407152AHS1 1K0407152AHZ 1K0407152BC 1K0407152BCS1 1K0407152BCS2 1K0407152BCZ
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 -
6Q0423812D 6R0423812 6R0423812A
MH20494 ARKA VRAJ ROTU
1K0505465H 1K0505465HS1 1K0505465J 1K0505465JK 1K0505465JS1 1K0505465K
1K0505465KS1 1K0505465L 1K0505465LS1
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - SUPERB - 1.4 TSI - 08.2009 - SUPERB - 1.8 TSI - 08.2009 - SUPERB - 2.0 TSI - 08.2009 -
MH20531 ROTLL KOL/SALINCAK SOL
1K0407151AB 1K0407151AE 1K0407151AES1 1K0407151AH 1K0407151AHS1 1K0407151BC
1K0407151BCS1 1K0407151N 1K0407151NS1 1K0407151P 1K0407151PS1 1K0407151Q
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 -
MH20343 ROTML
6Q0423803ESK 6Q0423803P 6Q0423803P* 6Q0423803PSK 6Q0423804B 6Q0423804BSK
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) FABIA (5J_) - 1.6 - 12.2008 - FABIA (5J_) - 1.4 - 12.2008 -
MH20493 VRAJ ROTU
OEM NO 5Q0411315 5Q0411315B
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 2.0 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (5E3) - 1.6 - 01.2014 - OCTAVIA (5E3) - 1.4 TSI - 01.2014 -
MH20513 KOMPLE ROT SOL
6Q0423803E* 6Q0423803EPART 6Q0423803G 6Q0423803P 6Q0423803P* 6Q0423804E*
6Q0423804EPART 6Q0423804P* 6Q0423810B
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) FABIA (5J_) - 1.4 - 12.2008 -
MH20499 VRAJ ROTU
31351095694 31356780847 60614514 6780847 6C0411315 6C0411315A
6Q0411305ANS1 6Q0411314MS1 6Q0411314PS1 6Q0411314QS1 6Q0411314RS1 6Q0411314RS2
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) FABIA (5J_) - 1.4 - 12.2008 - FABIA (5J_) - 1.6 - 12.2008 - FABIA (NJ) - 1.4 - 04.2015 - FABIA (NJ) - 1.6 - 04.2015 - RAPID (NA2) - 1.4 - 04.2013 - RAPID (NA2) - 1.6 - 04.2013 -
MH72644 FREN HORTUMU
OEM NO 5Q0611775E
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (5E3) - 1.4 TSI - 01.2014 -
MH72645 FREN HORTUMU
OEM NO 5Q0611775F
MH72455 VTES NUMARATÖRÜ 5 LER
OEM NO 1K0711144
ADAPTIVE MODELS FOR SKODA (SVW ) OCTAVIA (1Z3) - 2.0 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.4 TSi - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.6 - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 1.8 TSI - 06.2007 - OCTAVIA (1Z3) - 2.0 - 06.2007 - OCTAVIA (5E3) - 1.6 - 01.2014 -
VOLAN