Retales de Masoneria 013

16
7/30/2019 Retales de Masoneria 013 http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 1/16  Año 7 ’ E¾ 19 31  ’ Jato* 7317  F` ioe|fedlo lf `oy aw|êiv`oy eo wfb`fna efifyawdajfe|f f` sve|o lf rdy|a lf `a @ohda ydeo þedia t f}i`vydrajfe|f f` lf yv av|ow% Yf ldy|wdgvtf f}i`vydrajfe|f sow fjad` t fe bowja|o SLB% Yd vy|fl lfyfa svg`diaw a`ho fe|wf fe ioe|ai|o ioe f` ioowldealow fe f` fjad` debfwdow% Yd lfyfa lfnaw lf wfidgdw`a iojveêqvf`o |ajgdäe a` ioowldealow lf` swotfi|o%  Fjad` lf` ioowldealow> wf|a`fylfjayoefwdaChj}%ioj 

Transcript of Retales de Masoneria 013

Page 1: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 1/16

 Año 7 ’ E¾ 19 31 ’ Jato* 7317

 F` ioe|fedlo lf `oy aw|êiv`oy eo wfb`fna efifyawdajfe|f f` sve|o lf rdy|a lf `a @ohda ydeo þedia t f}i`vydrajfe|f f` lf yv av|ow%

Yf ldy|wdgvtf f}i`vydrajfe|f sow fjad` t fe bowja|o SLB% Yd vy|fl lfyfa svg`diaw a`ho fe|wf fe ioe|ai|o ioe f` ioowldealow fe f` fjad` debfwdow% Yd lfyfa lfnaw lf wfidgdw`a iojveêqvf`o |ajgdäe a` ioowldealow lf` swotfi|o%

 Fjad` lf` ioowldealow>  wf|a`fylfjayoefwdaChj}%ioj 

Page 2: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 2/16

 

7

Año 7 ’ E¾ 19 31 ’ Jato* 7317

QQ%¸%MM%¸% |oloy, a iala veo fe yv hwalo t

ioeldidùe%

Fe fy|f eþjfwo Wf|a`fy ma sayalo a yfw swo*

sdflal lf `a @ohda Wfeaidjdfe|o% F` jo|dro fy

`a swfyfeida lf mfwjaeoy qvf mae ferdalo

svg`diaidoefy qvf dwáe a asawfidfelo%

Sow ldimo jo|dro asawfif f` fjg`fja lf

evfy|wa W%¸% @%¸% Y% %̧ lfylf fy|f jojfe|o%

Lfgf qvflaw i`awo qvf `a @ohda iojo |a`

NAJAY yfwá wfysoeyag`f lf `o svg`dialo aqvê%F` ioe|fedlo eo |dfef sowqvf wfb`fnaw f` sve|o

lf rdy|a lf `a @ohda; fy jáy, a gvfe yfhvwo qvfydfjswf magwá ldbfwfe|fy osdedoefy yogwf f`

|fja% F` þedio wfysoeyag`f lf` ioe|fedlo fy a`

av|owa lf` aw|êiv`o%

Fysfwo t ioebêo qvf fy|a wfrdy|a, amowa saw|flf evfy|wa W%¸% @%¸% Y%¸% atvlf a abdae~aw jáy

`oy ̀ a~oy fe|wf eoyo|woy

Ioe f` bde lf |waeybfwdw `a swosdflal a `a @o*hda, lfylf fy|f eþjfwo ioe|ajoy ioe vea sow*

|ala fe `a iva` bdhvwa f` fjg`fja io`owdlo lfevfy|wa ajala t W%¸% @%¸% Y%¸% Wfeaidjdfe|o 6<,

loeaidùe lf` Q%¸% M%¸% Nof` H% Lf O`drfdwa,

jdfjgwo lf` H%¸%O%¸%lf Gwayd`%

Bf`d~ `fi|vwa t eoy rfjoy fe qvdeif lêay

Ve \%¸%A%¸%B%¸%

Jawdo @ùsf~ -Ioowldealow $

Page 3: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 3/16

 

9

Jayoefy bajoyoy

 G FF\MORFE ¿ BVF JAYÙE ?

Bvfe|f> Bo`ma Jaèüedia ’ e¾ 9<9\walvi|ow> Jawdo @ùsf~

Iojsoyd|ow a`fjáe eaidlo fe 1883 t ba``fid*lo fe Rdfea, Avy|wda f` 1=78, yf abdwja qvf bvfdedidalo jayùe, aveqvf eo sawfif magfw ifw|f~a lfldima abdwjaidùe%

Yfhþe f` wfysf|alo Wohfw Io||f, feyv `dgwo ‐ Jþydia f Ydjgo`dyjo‚ -1448$, `a wf`aidùe lf Gff|morfe ioe`a jayoefwêa fy jvt iojfe|ala, gay*|ae|f swogag`f t svflf qvf may|asvfla yfw lfjoy|wala Ae|f `a ba`|a lf

loivjfe|oy jayùedioy dwwfbv|ag`fy,jvimoy |fy|dhoy deldwfi|oy `o lae afe|felfw t, jáy aþe, a`hveay lfyvy saw|d|vway> f` sayanf lf`yfhvelo ai|o lf `a Osfwa Bd*lf`, f` Alahdo lf` yäs|djoivaw|fo Osbfw`dfl, `a Sfqvfñajawima fe Jd gfjo`, `a EorfeaYdeboeêa ioe iowoy yogwf f` sofjalf Yimd``fw ioe gayf fe iae|oy jayùedioy; yvGvelfy`dfl -iae|o sawa `a vedùe$ ioe iowo jayiv*`deo aiojsañalo lf `a io`vjea lf awjoeêa fyiwd*|o yogwf ve sofja lf o|wo jayùe bajoyo -Hof|*mf$, t `oy bþefgwfy Fqvá`fy%

@a Bae|ayêa sawa sdaeo, owqvfy|wa, yo`dy|ay tiowo |ajgdäe sawfif wfysoelfw a vea swfoivsaidùelf owlfe jayùedia% Yf |wa|a lf vea iojsoydidùewd|va`, f}i`vtfelo roify bfjfedeay%

Aþe yfhþe `o ldimo sow Io||f, bvfwoe jayoefy|oloy `oy jafy|woy lf jþydia lf Gff|morfe> Jo*~aw|, Effb, Matle, Ya`dfwd, Ymvjssaed~dhm% Jayo*efy bvfwoe |ajgdäe yvy d`vy|wfy ajdhoy t iojsa*ñfwoy fe |waganoy jvydia`fy iojo `oy fyiwd|owfyYimd``fw  ’ av|ow lf` sofja lf `a ‐Olf ã A`fhwda‚ lf `a Eorfea Ydeboeêa  ’  t Hof|mf  ’  av|ow lf`lwaja Fhjoe|  ’ ivta jþydia bvf iojsvfy|a sowGff|morfe%

Yfhþe @fxdy @oikool, fe yv `dgwo ‐ Gff|mo*rfe> A jþydia f a Rdla -7336$‚ f` loivjfe|o jáy

ioeoidlo aifwia lf yv yowlfwa fy f` \fy|ajfe|o lfMfd`fhfey|al|, vea lf `ay lfi`awaidoefy jay ioe*jorfloway iwfalay sow ve aw|dy|a%

Gff|morfe fyiwdgdù f` loivjfe|o fe oi|vgwflf 1=37 t, fe f` jdyjo, solfjoy `ffw%

‐Fy|ot swfsawalo% Bow~alo a ioerfw|dwjf fe

ve bd`ùyobo a `oy 7= añoy ’ aveqvf eo yfwá báid`%, t sawa f` aw|dy|a yfa jáy qvf sawa iva`qvdfw o|wa sfwyoea% Ldoy \olosolfwoyo, qvf jdway fe `o jáy

êe|djo lf jd a`ja, yagfy qvf fy|á wfs`f|a lfajow sow `a mvjaedlal t lf` lfyfo lf

maifw f` gdfe‚ 

@a B`av|a Jáhdia lf Jo~aw| wf*rfwgfwù f `a ioeyidfeida lf Gff|*morfe iojo ve feyato yogwf `a

bwa|fwedlal mvjaea% Yd Gff|morfe

``fhù a dehwfyaw fe vea @ohda jayù*edia eo `o yagfjoy a idfeida idfw|a;

rawdoy ajdhoy yvtoy fe Goee yf*hvwo qvf dehwfyawoe% Yde fj*gawho, `a þ`|dja saw|f lf yv|fy|ajfe|o fy|a wfs`f|o lf wfyo*

`vidoefy sawa febwfe|awyf a `aysworoiaidoefy t `ay alrfwydlalfy

ioe `oy f`fjfe|oy fyfeida`fy lf`dlfa` jayùedio% Yfhþe ^a`t Gawwoy lf Awaþno feyv `dgwo ‐Io`vea lf Mawjoeda‚ 1448$ f` jvydiù*`oho A`gfw|o Gayyo derfy|dha f` iajdeo wfiowwdlosow Gff|morfe sawa iojsoefw `a Eorfea Ydeboeêa,hwae ogwa lf` hfedo gff|mrdaeo t qvf svflf yfwioeydlfwala vea ogwa jayùedia% Bvf `a YoidflalBd`awjùedia lf @oelwfy `a qvf feiawhù a Gff|mo*rfe `a iwfaidùe lf vea evfra ydeboeêa% @a Yoidf*lal Bd`awjùedia lf @oelwfy, lfylf yv owdhfe, fy*|aga de|fhwala sow jayoefy t yf iawai|fwd~aga sowvea ‐jaefwa‚ jayùedia lf |oiaw%

‐Ydhedbdia|dro  ’ fyiwdgf Gayyo, ioe wfysf|o a`owdhfe jayùedio lf `a dedida|dra qvf jordù aGff|morfe  ’   fy f` mfimo lf qvf fe `oy iayoy feqvf `a Yoidflal Bd`awjùedia lf @oelwfy lfidlffeiawhaw vea ogwa owdhdea` iayd ydfjswf `o maifwfivwwdfelo a jþydioy alfs|oy lf ̀ a jayoefwêa%

Fe|wf `oy iayoy djsow|ae|fy  ’ añalf ’  |ae dj* sow|ae|fy iojo `a Eorfea Ydeboeêa, svflfe id|aw*yf Imfwvgded -Ydeboeêa fe wf jatow, 1=16$, Jfe*lf`yome -Ivaw|a Ydeboeêa, D|a`daea, 1=99$, Mvj*jf` -Ioeidfw|o sawa sdaeo, 1=99$, Lrowak -Yäs*

|dja Ydeboeêa, 1=26$, Yade| Yafey -\fwifwa Ydebo*eêa, 1==2$‚%

Fy idfw|o  ’  swoydhvf Gayyo  ’   qvf eo f}dy|feloivjfe|oy ioeiwf|oy lf `a bd`daidùe lf Gff|mo*

Page 4: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 4/16

 

<

rfe sfwo `a fy|wa|dbdiaidùe iv`|vwa` lf` iojsoyd*|ow lf `a Eorfea Ydeboeêa bvf fe|fwajfe|f jayù*edia%

‐@a fyfeida lf `a Eorfea Ydeboeêa fy `a saw|fbdea`> vea owa|owda lf derfeidg`f so|feida t bvfw~alf sfwyvaydùe, f` jþydio lfna yv |fy|ajfe|o, yvjfeyanf, yv alrfw|feida; vea `fiidùe lf bf, lf fy*sfwae~a, lf iawdlal, fe yvja, vea h`owdbdiae|fyêe|fydy lf `ay rdw|vlfy t, bdea`jfe|f, ve aljdwag`fwfb`fno lf` djsfwa|dro lf `a Jayoefwêa1‚ 

Id|ajoy |ajgdäe ogway iojo `a asfw|vwa sawaowqvfy|wa ydebùedia ‐ @a Ioeyahwaidùe lf `a Ia*ya‚, `a Jawima fe Yd gfjo` jatow  ’ vyala magd*|va`jfe|f fe `a fe|wala wd|va`êy|dia jayùedia lf`oy ldhea|awdoy fe f` \fjs`o, t vea Iaeidùe sawa|feow t sdaeo ioe |f}|o lf` jayùe Xfhf`fw  ’ jþ*

ydia fnfiv|ala eowja`jfe|f fe `a dedidaidùe a`swdjfw hwalo ioe a`vydùe a` ydjgo`dyjo lf `oyiva|wo f`fjfe|oy t `a ioeqvdy|a lf `a `dgfw|al7%

Soyffe ioeeo|aidoefy jayùediay, alfjáy lf`a Eorfea Ydeboeêa, `a \fwifwa Ydeboeêa  ’ `a ‐Mf*wodia‚, `a Qvde|a Ydeboeêa ’ lfeojdeala ‐Ydeboeêalf` Lfy|deo% Yde fjgawho, dei`vyo |way f` aeá`dydylf `oy |f}|oy aea`d~aloy t lf yfw Gff|morfe id|aloiojo jayùe fe jv`|d|vl lf sáhdeay lf de|fwef|sfw|fefidfe|fy a Hwaelfy @ohday lf Ajäwdia lf`

Eow|f t lf Fvwosa, eo solfjoy ayfhvwaw yd bvf veswobaeo ioe swobvela dlfe|dbdiaidùe ioe `a jayo*efwêa o yd rfwlalfwajfe|f bvf jayùe%

@o qvf wfa`jfe|f djsow|a fy `o qvf ldif O||oJawda Iawsfav} fe yv `dgwo ‐Vja eora mdy|ùwdala jþydia -1463$‚ a` lfidw qvf

‐jþydia, iojo `a fe|felfjoy, fy ve bfeù*jfeo fysfiêbdio lf `a idrd`d~aidùe oiidlfe|a` t feedehvea o|wa idrd`d~aidùe oivsa ve iojsoyd|ow 

vea soydidùe |ae djsow|ae|f iojo Gff|morfe feevfy|wa mdy|owda‚ 

1 ‐Rdw|vlf f vedrfwya` gfefro`îeida‚% -A`lo Y% Jo`a  ’  

Wfrdy|a Mdwaj e% 9 ’ nvemo/14=1 ’ H%¸%O%¸% D\Á@DA%7 Eo|a lf` fld|ow-Jaeea~$> Frdlfe|fjfe|f fe aqvf``ay`ohday qvf ldysoefe lf `a lfeojdeala Io`vjea lf `a Aw*joeêa f, dei`vyo fe ldimo iayo, `a f`fiidùe lf `a jþydia afjs`faw eo |dfef sowqvf iodeidldw ioe `o f}swfyalo aqvê%

Bvfe|f> Bo`ma Jaèüedia ’ e¾ 9<<Fe f` eþjfwo ydhvdfe|f f` Mfwjaeo Bwaeidyio

@viay wfjd|dù `a ydhvdfe|f iaw|a yogwf f` aw|êiv`oae|fwdow%

Aswfidalo Mfwjaeo>

Iojo rd vea wfbfwfeida a Gf|morfe fe `a v`*|dja fldidùe lf `a ‐Bo`ma Jaèüedia‚, jf mf |o*jalo `a `dgfw|al lf ferdaw`fy jáy debowjaidùeswoiflfe|f lf `a Hwae @ohda lf Gwd|dym Io`vjgdat Tvkoe%

A sfyaw lf eo magfw wfhdy|woy lfbded|droy lfowdhfe jayùedio yogwf @vlxdeh rae Gff|morfe,f}dy|fe bvfw|fy wa~oefy sawa iwffw qvf bvf jayùe%

Jvimoy lf yvy ajdhoy t io`fhay fwae jayo*

efy t f}dy|fe wfbfwfeiday a `a Owlfe fe yv iowwfy*soelfeida% F` Alahdo lf yv Yäs|djo Ivaw|f|o so*yff fy|a deyiwdsidùe>

'Vea waja lf yavif o vea waja lf aiáidayogwf `a |vjga lf jd Mfwjaeo lf yaehwf‚ 

@oy Mfwjaeoy id|aloy fy|agae rdroy ivaelofy|a ogwa yf iwfù t eo iagf lvla lf vea ioef}dùejayùedia fe `a sa`agway% Yimdel`fw, veo lf yvygdùhwaboy, jfeidoea ve aswf|ùe lf jaeoy fe vea

rdyd|a a` iojsoyd|ow fe fy|fy |äwjdeoy

‐%%ve aswf|ùe lf evfy|way jaeoy ldno f` wfy|o‚ 

'Vea iaeidùe, '¿iva` fy f` ognf|dro lf` Ja*yùe', bvf fyiwd|a sawa '@ohf lfy Bwíwfy Iovwa*hfav} ã `(Owdfe| lf Goee' fe 1=32% '

Yv swfyfeida fe ioeidfw|oy if`fgwaloy lvwae|fwd|va`fy Jayùedioy fy|á loivjfe|ala t, yf yvso*ef, sawa magfw ydlo av|owd~alo a saw|didsaw lfgfwêa

magfw ydlo sow `o jfeoy dedidalo fj `a Owlfe%

\wfy gdùhwaboy lf Gff|morfe abdwjae qvf f`fwa jayùe, sfwo edehveo la jatow debowjaidùeyogwf f` |fja%

Page 5: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 5/16

 

6

Mdy|owda

O WÊHFEFY LF @A JAYOEFWÊA 

Av|ow> S%¸% M%̧ %Noyä Yim`oyyfw S%¸%J%¸%Fld|o f` aw|êiv`o iojs`f|o |a` iojo bvf ldbve*

ldlo sow `a `dy|a jayùedia «@a|ojda

_______________________Evfy|wo |wagano maif wfbfwfeida jvt sawida` a

vea Mdy|owda lf `a Jayoefwêa qvf maif a`hveoyañoy iojfe~ajoy a fyiwdgdw, sfwo qvf eveia |fw*jdeawfjoy% Sowqvf fe `a derfy|dhaidùe jdyja,swfidyajfe|f a``ê, feioe|wajoy `a wa~ùe sawaagaeloeaw f` swotfi|o a` ioerfeifweoy lf qvfedehþe loivjfe|o mdy|ùwdio solwêa swogaw bfma*idfe|fjfe|f |olay `ay mdsù|fydy dlfa`dy|ay t `ayd`vydoefy wojáe|diay qvf may|a fyf jojfe|o eoy

maiêae yoñaw ioe vea Jayoefwêa iayd |ae rdfnaiojo f` iojdfe~o lf `oy |dfjsoy%

Sow f` ioe|wawdo> a jfldla qvf êgajoy |ajd*~aelo f` ja|fwda` yf`fiidoealo sawa `a derfy|dha*idùe êgajoy ioerfeidäeloeoy lf qvf ve iþjv`olf mfimoy mdy|ùwdioy rfwlalfwoy yf magêa jf~i`a*lo ioe `a f}swfydùe lf `oy lfyrf`oy qvf fe iayd|wfy ydh`oy ldbveldfwoe fysfiv`alowfy wojáe|dioy,djswordyaloy eawwalowfy, jêy|dioy deysdwaloy, bd*`ùyoboy lf `a v|osêa t aþe ldwdhfe|fy de|fwfyaloy%\oloy fy|oy f`fjfe|oy ioe|wdgvtfwoe a ioey|wvdwvea fy|wvi|vwa loelf `ay iwùediay bdlfldheay t `ayqvdjäwdiay aveqvf gf``ay `ftfelay fy|agae |aeêe|djajfe|f vedlay qvf yv yfsawaidùe yù`o solwêaoiaydoeaw vea |o|a` t hwa|vd|a lfy|wviidùe%

Fy|ajoy, sow `o |ae|o, `djd|aloy a `a ldbêid` |a*wfa lf f}|wafw lf fya fy|wvi|vwa `oy f`fjfe|oy lfmdy|owda qvf yfae iojswogag`fy, sawa solfw ldy|de*hvdw f` eþi`fo qvf fy|oy bowjae, lf aqvf``ay `f*tfelay qvf |dfefe f` jäwd|o lf asow|aw ve a`fe|a*low yfe|dlo `êwdio t ve ydhedbdia|dro yfe|dlo ldlái*|dio a evfy|wo qvfmaifw%

F` edrf` Mdy|ùwdioIojfeifjoy a maifw`o ioe|aelo iojo fe `oy

gvfeoy ivfe|oy, qvf magêa vea rf~%%% fe f` @oelwfylf 1818, iva|wo @ohday lf fe|wf `ay jvimay f}dy*|fe|fy, o jfnow ldimo yvgydy|fe|fy, qvf iojo |o*lay, fy|agae ta de|fhwalay sow jvt soioy ioey*|wvi|owfy t jvimoy Mfwjaeoy aifs|aloy9%

9 Aifs|alo fe f` yfe|dlo lf aljd|dlo o alfs|o -lfe|wolf `ay `ohday lf jayoefy osfwa|droy$ yde yfw lf` obdido

Fe fy|oy ‐|a``fwfy‚ feioe|wagae wfbvhdo `êid|osawa iojfw gdfe, gwdelaw jfnow t, * swo|fhdloy sowve jae|o lf wfyfwra,* de|fwiajgdaw yvy dlfay `dgf*

wa`fy%

Fy|ay dlfay `dgfwa`fy fy|agae lf aivfwlo a `oqvf solfjoy ``ajaw `a ‐Fro`vidùe‚ deh`fya, sowosoydidùe a `a ‐Wfro`vidùe‚ bwaeifya% Nome @oikf-1297*183<$ ioe yv ‐Feyato yogwf f` fe|feld*jdfe|o mvjaeo‚, svg`dialo veoy ideivfe|a añoyae|fy lf `a bvelaidùe lf `a Hwae @ohda lf Deh`a|f*wwa, agwf `ay svfw|ay a vea evfra bowja lf ioeydlf*waw a` mojgwf, ta eo iojo ve f`fjfe|o lf` wähd*jfe sa|wdawia` lf `a Flal Jflda, ta eo iojo ve

de|fhwae|f lf `ay Hvd`lay qvf `f fwae efifyawdaysawa yfw jáy bvfw|f% Yoe `oy a`gowfy lf `a D`vy|wa*idùe t iojdfe~a a djsoefwyf vea ioeifsidùe ae*|wosoife|wdy|a% F` mojgwf ra`f iojo deldrdlvo teo iojo de|fhwae|f lf vea bajd`da o lf ve hwfjdo%F` deh`äy Bwaeidy Gaioe -1621*1272$ swoi`ajù `aswfjdefeida lf `a derfy|dhaidùe idfe|êbdia% WfeäLfyiaw|fy -1642*1263$ `ae~a yv wfro`vidoeawdo‐sdfeyo, `vfho f}dy|o‚%

@a d`vy|waidùe, a sfyaw lf yvy dlfay `dgfwa`fy,eo `ohwù agy|wafwyf a` «jaimdyjo» jfldfra`% @ajvnfw ydhvdù |fedfelo iojo bveidùe swdeidsa`lfe|wo lf `a yoidflal, `a lf yfw jalwf% @a f}mow|a*idùe a ajs`daw ioeoidjdfe|oy fwa ldwdhdla yo`a*jfe|f a `oy mojgwfy, jdfe|way qvf `ay jvnfwfyioe|devawoe yojf|dlay a vea flviaidùe ``fea lfswfnvdidoy% Mf aqvê `a iavya sow `a iva` yf fy|ag`f*idù qvf `ay @ohday lfgfwêae fy|aw de|fhwalay yù`osow mojgwfy%

Yf vedfwoe svfy t bowjawoe vea a`|dyoeae|fHwae @ohda ivto swdjfw Hwae Jafy|wo bvf Ae|o*edo Yatfw qvf fe yv þedio año lf Rfefwa|vwa yo*`ajfe|f `ohwù de|fhwaw o|way loy @ohday a` deid*sdfe|f ivfwso% @o yvifldù Nowhf Satef%

@vfho> 1814, \mfùbd`o Lfyahv`dfwy; 1873, wf*`fiidùe lf Nowhf Satef; 1871 t 77, Nvae, Lvqvflf Joe|ahþ; 1879, Bf`dsf, Lvqvf lf Xmaw|oe, lf|ae djsow|ae|f ai|vaidùe fe `a iwfaidùe lf `a ja*yoefwêa fysaño`a%

Nome Satef fwa ve ai|dro t fjswfelflow ae|d*ivawdo, qvf ldo a `oy |waganoy ve wd|jo f}|waowldea*wdo, ajs`dù `ay Io`vjeay, yf lfldiù a wfvedw t

Page 6: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 6/16

 

2

iojsd`aw loivjfe|oy t jaevyiwd|oy wfbfwdloy a `amdy|owda, vyoy t wfh`ajfe|oy lf `a ae|dhva jayoef*wêa Osfwa|dra%

@ay Ioey|d|vidoefy Hù|diay, f` ioenve|o lfjáy lf ve ife|feaw lf sfwhajdeoy t `dgwoy lf ld*rfwyoy saêyfy lf Fvwosa -D|a`da, Bwaeida, A`fja*eda, Fyioida, Deh`a|fwwa$ qvf ``fhawoe a jaeoy lfSatef% -Iojo f` Sofja Wfhdo lf 1944 t f` Ja*evyiwd|o lf Iooikf lf 1<93$% Sfwo eo |oloy, svfyjvimoy jayoefy aswfeydroy, |fjdfelo sow `ayioeyfivfeiday qvf solwêa aiawwfaw `a ldbvydùe lfyvy yfiwf|oy, lfy|wvtfwoe saw|f lf loivjfe|oy lfra`ow deaswfidag`f, iavyaelo ioe f``o ve lañodwwfsawag`f% Satef wflai|ù `ay |wfde|a t evfrf Ow*lfeae~ay Hfefwa`fy% F` bvf qvdfe `f feiojfelù aNadjf Aelfwyoe `a wfrdydùe lf yvy |waganoy ioe f`bde lf qvf aqvf``ay Ae|dhvay Owlfeae~ay yf alf*

ivawae a `a evfra owhaed~aidùe%Iagf sfeyaw qvf fe `a f`fiidùe lf Aelfwyoe

eo deb`vtfwoe yo`ajfe|f yvy rdw|vlfy de|f`fi|va`fyt yv |ê|v`o lf Loi|ow fe Bd`oyobêa, ydeo |ajgdäe yvia`dlal lf swfldialow swfygd|fwdaeo, qvf `f sfwjd*|êa ve ldá`oho alfivalo ioe `oy jayoefy ia|ù`dioydw`aelfyfy, `oy aeh`diaeoy deh`fyfy t `oy swfygd|f*wdaeoy fyioifyfy, |fjfwoyoy lf `ay wfbowjay qvf yfswosoeêae%

Iowwêa f` año 1871% F` say*|ow Aelfwyoe, ioe dedhva`ag`ffe|vydayjo, |fwjdeù yv |waganofe f` deiwfêg`f s`a~o lf |wfyjfyfy, swfyfe|áelo`o a veaIojdydùe qvf `o yojf|dù af}mavy|droy f}ájfefy, ydfelobdea`jfe|f aswogalo f djswfyofe f` año 1879 gano f` |ê|v`o lf@A IOEY\D\VIDÙE LF @OY BWAEIJAYO*EFY%

@a ogwa ioey|a lf iva|wo saw|fy> iojdfe~a ioevea gwfrf mdy|owda lf `a Jayoefwêa a saw|dw lf `aIwfaidùe, fe `a qvf yf svflfe feioe|waw deevjf*wag`fy def}ai|d|vlfy gdfede|feidoealay% Yf maelalo sow `o jfeoy loy f}s`diaidoefy a` mfimo lfqvf Aelfwyoe mata fyiwd|o fy|f swù`oho, a sfyaw lfyv wfioeoidla iasaidlal de|f`fi|va`> vea, f` lfyfolf` av|ow lf wfysf|aw `oy loivjfe|oy qvf iala@ohda magêa asow|alo t lf eo iowwfhdw`oy sawa frd*|aw lfyarfefeiday%

Fe `a fldidùe lf 189= jvimay lf fy|ay def}ai*|d|vlfy bvfwoe iowwfhdlay% O|wa f}s`diaidùe fy `a

lf qvf f` swosdo Aelfwyoe, rdfelo fe yvy yvfñoyswobä|dioy vea jayoefwêa lf deb`vfeida |a` qvfsvldfwa iajgdaw `oy lfy|deoy lf` jvelo, eo yfwfydheù a aifs|aw owêhfefy |ae jolfy|oy iojo `oyqvf yvwhfe lf `a ayoidaidùe lf ogwfwoy jaeva`fy,jvimoy lf f``oy qvd~á aea`bagf|oy a sfyaw lf yvjafy|wêa swobfydoea`% T Aelfwyoe qvdyo law`fygwd``o t fysfi|aiv`awdlal%

Iwfù vea iwoeo`ohêa soio idfe|êbdia, sawa vgd*iaw vea mdy|owda lf` aw|f lf `a ioey|wviidùe qvfiojdfe~a ioe `a swfyfe|aidùe lf Aláe iojo swd*jfw jayùe, t saw|dfelo lf Iaêe wfiowwf |ola `alfyifelfeida lf äy|f% Saya sow Eoä t ``fha aAgwamaj% Aydwda, `oy dywaf`d|ay deraldfelo `a |dfwwalf Iaeaáe, Fhds|o t yvy Sdwájdlfy, Jodyäy, Ya*`ojùe, f` \fjs`o, `a jfeidùe lf Mdwaj% Nfyþy%Hwfida t yvy wdiay ioey|wviidoefy, Sd|áhoway, f`

Djsfwdo Wojaeo, `ay deraydoefy gáwgaway t Gwd|a*eda%

O qvd~á Aelfwyoe bvf yù`o ve iojsd`alow lfmdy|owday iwfalay sow `oy jayoefy osfwa|droy sawalfy|aiawyf lf o|woy hwfjdoy%

@a yfhvela saw|f ioe|dfef `ay @FTFY BVE*LAJFE\A@FY o AE\DHVOY LFGFWFY -O`l

Imawhfy$, yaialay lf ae|dhvoyloivjfe|oy t qvf fy|á iojsvfy*

|a lf yfdy aw|êiv`oy%

‐ @ay Ae|dhvay @ftfy Bvela*jfe|a`fy -@ftfy Hfefwa`fy lf `aYoidflal$ o Wfh`ay sawa `oyBwaeijayoefy, yaialay lf `oyae|dhvoy loivjfe|oy lf `ay @o*hday lf v`|wajaw, lf Deh`a|fwwa,lf Fyioida t lf Dw`aela, sawa

vyo lf `ay @ohday lf @oelwfy, `ay qvf lfgfe `ffw*yf ydfjswf fe `a ifwfjoeda lf wfifsidùe lf ve

evfro Mfwjaeo t ydfjswf qvf f` Jafy|wo `o iwfaosow|veo‚ 

@a |fwifwa ioe|dfef `ay AE\DHVAY OWLF*EAE^AY HFEFWA@FY wfiohdlay sow NowhfSatef -iojsvfy|a lf 94 Owlfeae~ay$%

@a ivaw|a saw|f t bdea` ioe|dfef `ay Aswoga*idoefy t iva|wo iae|oy jayùedioy%

Fy|f loivjfe|o eoy sfwjd|f fy|ag`fifw bow*

ja`jfe|f f` owdhfe lf `a Jayoefwêa fysfiv`a|dra,iojo dey|d|vidùe%

Page 7: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 7/16

 

8

Ivjs`f fe swdjfw |äwjdeo ioe `a ioeldidùelf soyffw wfh`ajfe|oy ydy|fja|d~aloy, t fe yfhve*lo |äwjdeo, ioe `a lf yfw aswogaloy sow ivfwsoyioey|d|vtfe|fy qvf swoi`ajawoe yvro`ve|al lf ivjs`dw`oy%

Ioeldidoefy djswfyideldg`fy sa*wa `a wfa` f}dy|feida lf vea Dey|d|v*idùe%

Fy|f mfimo bowja` eo djsdlf qvfgvyqvfjoy `ay bvfe|fy> rajoy a wfbf*wdweoy a `a wfa`dlal mdy|ùwdia lfe|wolf `a qvf eaidfwoe `ay ayoidaidoefyqvf swfifldfwoe a `a Bwaeijayoefwêafysfiv`a|dra, yv waê~ ldwfi|a t yv dey*sdwaidùe> `ay @ohday lf `a JayoefwêaOsfwa|dra%

F` edrf` swfmdy|ùwdioMahajoy vea yêe|fydy jvt aswf|ala, og`dhala

sow f` iawái|fw lf fy|f |wagano% Ydh`o DDD, `oy Gáwga*woy iojdfe~ae a deraldw f` Djsfwdo Wojaeo% Sawalfbfelfwyf lf f``oy, `oy ea|droy jáy solfwoyoyioey|wvtfe `ay swdjfway ra``ay swo|fi|oway lf ja*lfwa, *|dfjso lfysväy wfbow~alay sow ogway lfa`gañd`fwêa%* qvf yf ioerfw|dwêae fe rfwlalfwayidvlalfy jfldfra`fy, ivtoy magd|ae|fy fy|agaewa~oeag`fjfe|f swo|fhdloy lf `ay mowlay derayo*

way, aveqvf yf og`dhawae ioe f``o a aifs|aw veayd|vaidùe lf yfwrdlvjgwf fe barow lf` yfñow bfvla`t a sahaw`f djsvfy|oy a iajgdo lf yv yfhvwdlal%

Año 1333, ydh`o ]D% Wfivsfwalo f` iwdy|daedy*jo, f}mvjalay `ay wf`dqvday qvf yf fyioeldfwoesawa qvf `oy Gáwgawoy eo `ay lfy|wvtfwae, ta `oyowa|owdoy lf jalfwa eo ivjs`êae ioe `ay ioeld*idoefy lf yfhvwdlal t goa|o ajgdidoealay sow `oyjoenfy% T ayê iojdfe~ae a ioey|wvdwyf hwae iae|d*lal lf agalêay t joeay|fwdoy sow |ola Fvwosa%

Fe f` ydh`o ]DD b`owfife `oy aw|fyaeoy lfldia*loy a ioey|wvdw sa`aidoy t fldbdidoy yahwaloy% Lfy*|aiala ai|drdlal yf a|wdgvtf fe fy|a f|asa a `oyjoenfy gfefldi|deoy lf `a Agalêa lf I`vet qvfsoyfêae vea djswfydoeae|f gdg`do|fia, ife|wo iv`*|vwa` a` qvf aivlêae eog`fy t wf`dhdoyoy sawa aj*s`daw yvy ioeoidjdfe|oy% Nve|o a `oy joenfy lfld*ialoy a `a bd`oyobêa t a `a idfeida, eoy feioe|wajoya``ê ioe f` hwvso ``ajalo lf ‐joenfy osfwawdd‚ qvffwae f}if`fe|fy awqvd|fi|oy t yf lfldiagae a `a

ioey|wviidùe lf fldbdidoy%

Agalêa lf I`vet, bvelala fe f` año 413, fe`ay a`|vway qvf yfsawae `oy ra``fy lf `oy wêoy @odwat Yaoea, ifwia lf @toe%

@o jdyjo svflf lfidwyf lf `oy idy|fwidfeyfylf `a Agalêa lf Id|fav}%

Vgdiala fe `a Io|f l¼Ow, fe Gowhoña, ifwialf Ldnoe%

Fe ajgoy ife|woy, Iojsañfwoy `adioy wfid*gêae dey|wviidùe%

‐Iobwalêay @fhay‚ 

Eo solwêa lfidwyf lf jvimoy lf fy|oy osfwa*wdoy qvf bvfwae |o|a`jfe|f `dgwfy, ydeo qvf fe hf*efwa` fy|agae yojf|dloy a` solfw lf `oy swosdoyjoenfy o fe o|woy iayoy lfsfelêae lf wftfy t i`ä*wdhoy%

Fy `êid|o yvsoefw qvf fy|oy joenfy eo `djd|a*woe yv ai|drdlal a Bwaeida, ydeo qvf A`fjaeda,Deh`a|fwwa t o|woy saêyfy fvwosfoy |ajgdäe ho~a*woe lf yv ldwfiidùe lf ogway, ioe `o qvf solwêa yfwaifw|alo ioeydlfwaw qvf fy|f fy f` rfwlalfwo svfe*|f qvf vef `oy ldrfwyoy sve|oy hfohwábdioy fe `oyqvf yf lfyawwo``awoe `ay ayoidaidoefy lf ioey|wvi*|owfy%

Fy báid` aifs|aw `a |fydy lf qvf f`fjfe|oy gê*g`dioy swosdoy lf` Ae|dhvo t lf` Evfro \fy|ajfe*|o bvfwoe de|wolvidloy fe f` gahanf dlfo`ùhdio lf`a Jayoefwêa osfwa|dra sow `oy joenfy gfefldi|d*eoy lf `a Agalêa lf I`vet, ayê iojo `oy aeh`dia*eoy ioe|wdgvtfwoe soy|fwdowjfe|f a` fyqvfja loi*

|wdeawdo lf `a Jayoefwêa fysfiv`a|dra%

Page 8: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 8/16

Page 9: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 9/16

 

4

yobêa hwdfha lf` ydh`o DD A%I% Fe f``a eoy feioe*|wajoy ioe ioeifsidoefy sae|fêy|ay -jve*lo:Ldoy$ -wfiowlfjoy a Ysdeo~a$ t ioe s`ae|fa*jdfe|oy yogwf `a dejow|a`dlal lf` a`ja% F`fjfe|oyajgoy qvf solfjoy báid`jfe|f wf`aidoeaw motioe ‐`aeljawky‚ jayùedioy bvelajfe|a`fy%

\ajgdäe a jdfjgwoy eo swobfydoea`fy sfwodeb`vtfe|fy fe `a iow|f, fe `a Dh`fyda, fe `a idfeida,fe `oy hwvsoy lf swobfydoea`fy `dgwfy, fe f` iojfw*ido o fe iêwiv`oy de|f`fi|va`fy%

Fe loivjfe|aidoefy lf` año 1233 yf svflffeioe|waw `o qvf sawfifwêa yfw `a wfifsidùe lf`swdjfw jayùe ‐aifs|alo‚ Nome Goyxf``, feFldjgvwho% Ioe f``o iojdfe~a ve swoifyo qvfsfwjd|f abdwjaw qvf fe f` año 1833 iayd eo f}dy*|êae, |ae|o fe f` ioe|defe|f iojo fe Deh`a|fwwa,

jayoefy osfwa|droy%Fy|oy jdfjgwoy ydjgù`dioy bvfwoe ioerdw|däe*

loyf fe jatowêa, láeloyf ayê f` bfeùjfeo lf|waeybowjaidùe lf `a Jayoefwêa Osfwa|dra fe Fy*sfiv`a|dra% Sfwo lfgfjoy aifs|aw `a frdlfeida lfqvf `oy ioey|wvi|owfy jfldfra`fy yoe sawdfe|fyjvt `fnaeoy lf `oy jolfweoy jayoefy eaidloy fe1818% Dei`vyo `oy |äwjdeoy ‐Jayoefwêa Osfwa|dra‚ t ‐Jayoefwêa Fysfiv`a|dra‚ sfw|fefife a vea |fw*jdeo`ohêa swosda lf `oy jayoefy ‐aifs|aloy‚% @ay

sdflway lfnawoe yv `vhaw a `ay dlfay t f` ognf|drota eo bvf f` lf f`fraw ia|flwa`fy fe moeow a Ldoy,ydeo f` lf swosfelfw a` gdfe lf `a Mvjaedlal%

F` edrf` lf `ay mfwjoyay Bágv`ay\a`fy yoe `ay wfiwfalay t yvg`djalay sow

aqvf``oy av|owfy qvf |wa|ae lf f}s`diaw `oy owêhf*efy lf `a Owlfe ioe abdwjaidoefy qvf aveqvf dj*swogag`fy eo yoe djsoydg`fy t ivta `fhd|djdlalfy|á lala fe saw|f sow f` swosdo Aelfwyoe fe `ade|wolviidùe a yvy Ioey|d|vidoefy%

Ayê fy iojo eoy feioe|wajoy ioe lfyawwo``oysyfvlomdy|ùwdioy qvf eoy ``fhae a mag`aw lf `oyswdeidsdoy jayùedioy swfyfe|fy fe `ay |fohoeêayved|awdy|ay lf `a Delda o fe f` |wdlfêyjo lf Jaevqvf lawêa `vhaw ydh`oy lfysväy a` ydy|fja lf iay|aylf `oy gwamjaefy%

Dhva`jfe|f yf mae ``fealo debdedlal lf |f}|oyioe `ay f`vivgwaidoefy lf aqvf``oy qvf rfe a ^o*woay|wo -^awa|wvy|a, RDD A%I%$, *f` iwfalow lf `oy

swdjdhfedoy Jdy|fwdoy feyfñaloy a `oy Jahoy Sfw*yay,* iojo f` jafy|wo lf `oy Jafy|woy Jayoefy%

Eo jfeoy bagv`oyay yoe `ay f}qvdyd|ay swo*tfiidoefy jêy|diay lf qvdfefy feivfe|wae qvfevfy|woy ae|fifyowfy ldwfi|oy yoe `oy yaifwlo|fyfhdsidoy qvf swai|diagae `oy Jdy|fwdoy lf Dydy tOydwdy% O `oy Ldoedydaeoy - RDDD A%I%$% O `oy iwf*|feyfy - DD A%I%$% O Sd|áhoway -RD a%I%>$% O `oyogwfwoy lf `oy Io`fhda Bagwowvj%

A Evja Sojsd`do -ydh`o RDD A%I%$ veo lf `oybagv`oyoy wftfy lf `a Woja swdjd|dra, yf `f a|wdgv*tf `a owhaed~aidùe lf `oy obdidoy t swobfydoefygano fy|f eojgwf

Wf|wohwalaidùeT bdea`jfe|f, ``fhajoy a `a soydg`f rdeiv`a*

idùe lf `a Jayoefwêa ioe f` Wft Ya`ojùe t `oyioey|wvi|owfy lf yv \fjs`o, t ioe f` Iwdy|daedyjoswdjd|dro%

Fe f` @dgwo 1 lf Wftfy t fe Iwùediay DD lf `aGdg`da yf feivfe|wae `oy f`fjfe|oy ioey|d|v|droylf `a `ftfela lf Mdwaj, |ae djsow|ae|f fe hwaloyyvsfwdowfy% Sfwo yo`ajfe|f yvy iojsoefe|fy gáyd*ioy, ta qvf `a `ftfela, |a` iojo mot `a ioeoif*joy, wfidäe asawfidù soy|fwdowjfe|f, soydg`fjfe*|f a jfldaloy lf` ydh`o ]RDDD% Wfiowlfjoy qvf f`hwalo lf Jafy|wo fy de|wolvidlo fe 189= t qvfwfidäe fe 1823 yf aswvfga f` vyo lf `a Gdg`da fe`oy |waganoy jayùedioy%

\ajsoio f}dy|f aqvê vea wf`aidùe bái|dia% Sf*wo %f` ioenve|o lf |waldidoefy, vyoy t ioy|vjgwfy,lf ydjgo`dyjo t wd|va`dyjo, bvf fe saw|f mfwflalolf ae|dhvay iowsowaidoefy a |waräy lf `a swosdaDh`fyda Ia|ù`dia -iojo f` |wdáehv`o fqvd`á|fwo o f`ono qvf |olo `o rf$% @ay iowsowaidoefy lf obdidofwae bvelajfe|a`jfe|f iwdy|daeay% F` |f|wahwaja

 nvlêo fwa |ajgdäe fjs`falo sow f` ia|o`didyjo fe`oy bwoe|dysdidoy t `oy a`|awfy lf yvy dh`fyday%%%-«Ae|o`ohêa Jayùedia» lf Ajgwoydo Sf|fwy, Fld|%

A \wo`ma, 1442$ Fe hfefwa`, wfiowlfjoy `a fyfe*ida` wf`aidùe fe|wf f` nvlaêyjo t f` iwdy|daedyjo,fe|wf f` Evfro t f` Ae|dhvo \fy|ajfe|o t qvf lf`oy |wfy hwvsoy wf`dhdoyoy ivtoy alfs|oy bowjawoe`a swdjfwa Hwae @ohda loy fwae Swo|fy|ae|fy qvflagae dhva` djsow|aeida a `oy loy @dgwoy% Nvlaêy*jo t Ia|o`didyjo bowjae ve ioenve|o iv`|vwa` qvfbvä alos|alo sow `a Jayoefwêa fe bowja ro`ve|a*wda, fe loy f|asay> vea lfe|wo lf `a Jayoefwêaosfwa|dra, `a jfldfra` qvf jfeidoeajoy; t `ayfhvela, a saw|dw lf 1818, iojo lfyawwo``o de|f`fi*

|va` soy|fwdow a `a Ioey|d|vidùe lf `a Hwae @ohda%

Page 10: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 10/16

 

13

Yf ioeyvja ayê vea rfwlalfwa wf|wohwalaidùeqvf eoy ``fra may|a f` wfa` t ioeiwf|o owdhfe mdy|ù*wdio lf `a Owlfe%

Ioei`vydoefyA|fedäeloeoy yo`ajfe|f a `oy mfimoy, solf*

joy ioei`vdw qvf `a Jayoefwêa jolfwea fy veaiwfaidùe deh`fya%

Ivaelo fe 1818 yf iwfù `a Hwae @ohda lf@oelwfy, `oy ioey|wvi|owfy fvwosfoy ioe|defe|a`fyta maiêa jvimo |dfjso qvf fy|agae deai|droy soweo magfw alos|alo `a bùwjv`a lf dei`vdw jayoefy‐aifs|aloy‚ fe yvy @ohday % F` þedio rêeiv`owfa`jfe|f iojswogag`f fy swfidyajfe|f f` qvff}dy|f ioe `ay Hvd`lay deh`fyay% Fy sow f``o qvf eoeoy yowswfelfjoy a` lfyivgwdw qvf ivaelo moteoy vgdiajoy fe f` \fjs`o, `oy Mfwjaeoy yf bow*

jae febwfe|aloy fe Io`vjeay t f` Rfefwag`fJafy|wo t `oy Obdida`fy yf vgdiae fe bowja ydjd`awa` lf` Saw`ajfe|o Deh`äy% Jvimay lf `ay eowjayqvf wdhfe f` bveidoeajdfe|o lf fy|a Dey|d|vidùe,feivfe|wae yv sawa`f`o fe `oy wd|va`fy jayùedioy%

\fja qvf ioey|d|vtf |olo ve lfyabêo sawa veaderfy|dhaidùe delfsfeldfe|f%

¿Qvä iagf lfidw fe|oeify lf |oloy `oy yêjgo*`oy, `ay `ftfelay t `oy de|fe|oy lf aydjd`aidùe mdy*

|ùwdia qvf mot ioeoifjoy? Rdjoy ta qvf jvimoylf `oy yêjgo`oy swordfefe lf `a f|asa osfwa|dra, tyf `fy ldo ve ydhedbdialo ‐fysfiv`a|dro‚ fnfjs`awd*~ae|f% @ay `ftfelay ioe gayf gêg`dia bvfwoe wf*iwfalay sawa qvf ioe|vrdfwae vea feyfñae~a jowa*`d~alowa% Sfwo yv eþi`fo svflf |ajgdäe yfw feioe*|walo sow f` derfy|dhalow a `o `awho lf |ola `a mdy*|owda lf` jvelo, fe |olay `ay idrd`d~aidoefy% Sow*qvf `ay dlfay |dfefe rdla swosda t sow `o |ae|o yflfyawwo``ae t jv`|ds`diae yde edehvea wf`aidùe|fjsowa`> lfylf f` jojfe|o fe qvf f` mojgwf

ioeyo`dlù yv lojdedo yogwf `a ea|vwa`f~a t iwfùjä|oloy sawa yaidaw jáy iùjolajfe|f yvy asf|d*|oy, svlo f`fraw yvy onoy maida `ay fy|wf``ay t io*jfe~aw a yoñaw ioe vea rdla jfnow% Sae t bae|a*yêa%

¿Sow qvä `oy jayoefy lfgdfwae yfw fe|oeifyvea f}ifsidùe? Imdea, Delda, Sfwyda, Nvlfa, Fhds*|o, Hwfida, Woja, svldfwoe jvt gdfe magfw bow*jalo ve ydy|fja iv`|vwa` loelf ioey|wviidoefyioyjohùediay, a`|ay wfh`ay jowa`fy t swdeidsdoy

a`|wvdy|ay |walvidloy a fy|wvi|vway wf`dhdoyay, mataeioe|fedlo f`fjfe|oy iodeidlfe|fy ioe `oy qvf yoy*|dfefe f` fldbdido jayùedio% Yv dlfe|dlal iayva` o

yv alosidùe sow `a Jayoefwêa `fy o|owhae evfrardla t `oy alas|ae a` jvelo lf mot% Fy|o fy rá`dloa sfyaw lf `a bwahd`dlal lf `oy rêeiv`oy t aþe lf`ay ioe|waldiidoefy qvf yf swfyfe|ae fe jvimoy lf`oy fy`agoefy qvf bowjae fy|a mdso|ä|dia ialfea%T yv aifs|aid ùe ioeldidoea` fy ioey|wvi|dra, ave*qvf yfa anfea a `a wfa`dlal mdy|ùwdia% Fe lfbded|dra,`a Jayoefwêa eo rdeo lf, ydeo qvf bvf a `ay bvfe*|fy, sawa dei`vdw fe yv loi|wdea swdeidsdoy lf ra`owvedrfwya` f de|fjsowa`% Jê|dioy o wfa`fy, gwdelaevea awjoedoya gayf sawa ioey|wvdw ve bdwjf ia*jdeo dlfo`ùhdio% Wfiowlfjoy qvf |ajgdäe `a Ja*yoefwêa ma ydlo ia`dbdiala lf v|ùsdia sow qvfwfwyvsfwaw `ay ioeldidoefy lf` jvelo swobaeo, |wa*|aelo lf ro`aw iojo Diawo2%

Qvd~á `a swf|feydùe lf aifwiawyf a `a rfwlalioey|d|vta vea arfe|vwa dhva`jfe|f sf`dhwoya%

Febwfe|äjoy`a swai|diaelo ioe `a djahdeaidùeagdfw|a evfy|wa idfeida lf `a jowa`, gvyiaelo wfy*svfy|ay |way `oy wdioy rf`oy lf evfy|way a`fhowêay twfysoeldfelo ia`vwoyajfe|f a` deife|dro de|f`fi*|va` qvf eoy gwdela `a `v~ lf evfy|woy yêjgo`oy%@dgfwfjoy evfy|way a`ay t lfnfjoy qvf eoy wf*joe|fe sawa yvsfwaw `oy rdidoy jvelaeoy, sfwbfi*idoeaweoy, `vimaw sow f` gdfe t ioey|d|vdw ve fnfj*s`o sawa `oy swobaeoy fe ve jvelo qvf sawfifmagfw sfwldlo f` wvjgo t arae~aw def}owag`fjfe*|f maida yv av|olfy|wviidùe%

Gdg`dohwabêa>O aswfeld~ jaèoj * Ayydy Iawra`mo

A jaèoeawda f yva mfwaeèa mfgwadia * Noyä Iay|f``aed@a jayoefwêa * Noyä A% Bfwwfw Gfedjf`dF` ydjgo`dyjo bwaeijayoedio * A`gfw| H% Jaikft@a jayoefwêa osfwa|dra *Xa`|fw Ho|~`@a jayoefwêa qvf rvf`rf * Aehf` Jawêa lf @fwaLdi% Fei% lf `a jayoefwêa * @owfe~o Bwav Agwdefy, Wo*

yfelo Awþy t Awlfwdv, @vêy A`jfdla%Fy|vldoy jayùedioy * @fùe ^f`ldy

2 Êiawo, mdno lf Läla`o, *f` ioey|wvi|ow lf` `agfwde|o lf

Iwf|a loelf bvf feifwwalo f` Jdeo|avwo% Nve|oy mvtfwoe lfyv |wajsa a `a qvf `oy ioelfeù Jdeoy, Wft lf Iwf|a, mdno lf^fvy, ioe a`ay ivtay s`vjay sfhawoe ioe ifwa% Magdfelo``fhalo Êiawo lfjaydalo ifwia lf` yo`, yf lfwwd|dù `a ifwa tiatù a` jaw%

Page 11: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 11/16

 

11

Yêjgo`oy

 @OY SD@AWFY FE F@ WD\VA@ JAYÙEDIO ¿I VÁELO ASAWFIDFWOE ?

F}|wai|o lf vea ioebfwfe*ida swoeveidala sow \wfrow

Y|fxaw|, derfy|dhalow lf `a `o*hda Qva|vow Iowoea|d, t ldyfw*|ae|f lf `ay Swfy|oedaey @fi|v*wfy ae|f `a Ideidea||d @olhfEvj%9 lf Jowwdy|oxe, EfxNfwyft%

\ê|v`o owdhdea`> \moyf \xoSd``awy Ahade% -Año 7339$

‐Obwf~io fy|ay wfb`f}doefy a rvfy|wa iwê|dia t

aeá`dydy% @oy sd`awfy fe `a `ohda eo fy|áe a``ê sow aiidlfe|f, ldif f` av|ow‚ 

Sfwjd|dl qvf iojdfeif ioe a`ho lf mfwfnêa,ldno f` M% \wfrow Y|fxawl a` dedidaw yv ldyivwyo%

‐Eo yot ve mfwfnf, sfwo fy|ot lf yv saw|f%F``oy rdrdfwoe rdlay jvt de|fwfyae|fy•% T |vrdf*woe jvfw|fy jay de|fwfyae|fy aþe!‚% 

F` |fja mfwfnf lf \wfrow fy|a rf~, fy f` lf `oySd`awfy fe f` wd|va` jayùedio, a jolo lf yêe|fydylf ve |wagano lf derfy|dhaidùe ta svg`dialo t jay|äiedio, qvf dei`vtf sve|oy jvt þ|d`fy iojo `oyeojgwfy lf Naimdj t Goa~, `a bveldidùe lf `oySd`awfy t yv vyo iojo awimdroy lf `a jayoefwêa;`oy h`ogoy vgdialoy yogwf f``oy t yv fjs`fo fe f`wd|va` lf `a `ohda ai|va`%

‐F` \fjs`o lf` Wft Ya`ojùe, gdfe svflf eo magfw f}dy|dlo‚, ldif \wfrow, lfbdedfelo ldwfi|a*

jfe|f yv mfwä|dia fysfiv`aidùe%

‐Eo mat frdlfeida awqvfo`ùhdia lf vea fy*|wvi|vwa |ae jaheêbdia t feowjf, iojo `a lfyiwds*|a fe 1 Wftfy t 7 Iwùediay‚% 

Fyoy `dgwoy lf `a Gdg`da ‐bvfwoe fyiwd|oy veoy633 añoy lfysväy lf `oy frfe|oy qvf de|fe|a lfy*iwdgdw, sow vea i`ayf yaifwlo|a` qvf efifyd|agamaifw lf` \fjs`o lf Ya`ojùe f` ife|wo lf iv`|olf yv yoidflal%‚ 

\ajsoio f}dy|fe |wa~ay lf` \WY- \fjs`o lf`Wft Ya`ojùe$ fe `oy ae|dhvoy wfhdy|woy lf `ay ea*

idoefy rfideay, Gagd`oeda, Fhds|o,Aydwda, Hwfida* ahwfha%

\oloy jae|dfefe ve ivwdoyoyd`feido aifwia lf `ay ai|drdlalfylf` Wft Ya`ojùe, sfwo ed ydqvdfwaf}dy|f a`hþe wfhdy|wo lf `a lfy*|wviidùe lf` \fjs`o sow saw|f lfEagvioloeoyow%

Yf yvsoef qvf f` Jvwo lf`oy `ajfe|oy ioe|dfef deyiwdsidoefy bfediday, sfwoeo mae ydlo lfyidbwalay ed la|alay%

‐ Yvsoedfelo qvf svlo magfw f}dy|dlo, mataysfi|oy qvf de|fwfyae a `oy bwaeijayoefy, ioe|d*evù, sfwo mat swog`fjay‚% 

T mat swog`fjay yd yf |oja `d|fwa`jfe|f a 1Wftfy t 7 Iwùediay% Sfwo fy lf `a bwaeijayoefwêaydjgù`dia qvf fy|ajoy mag`aelo%

‐@oy Sd`awfy mae bayidealo a `oy mojgwfylfylf f` iojdfe~o lf `a idrd`d~aidùe‚, f}s`dia\wfrow%

 A yv jolo lf rfw ioyjo`ùhdio, iwfêae qvf `oyidf`oy fy|agae yosow|aloy sow sd`awfy% Ldbêid`jfe*|f f}dy|dfwa a`hvea idrd`d~aidùe ae|dhva yde sd`awfy,

 t eo yo`o sawa fldbdidoy wf`dhdoyoy, ydeo sawa bdefyyfiv`awfy |ajgdäe% 

Fe 1 Wftfy t 7 Iwùediay, mat ifwia lf <33 sa`agway qvf mag`ae lf `a mdy|owda lf` \fjs`o lfYa`ojùe% 

Bvf ioey|wvdlo sawa a`gfwhaw f` Awia lf `a A`dae~a, iojo vea iosda lf` |agfweáiv`o fe sdf*lwa, vea iosda dlfa`d~ala |a``ala iayd ioe `ayjdyjay ldjfeydoefy•% sfwo f` \agfweáiv`o eo|feêa sd`awfy%

 @oy sd`awfy |ajsoio asawfife fe f` Yfhvelo\fjs`o lf ^owogagf` 8 % @a rdydùe lf` Yfhvelo

8 ^owogagf` bvf f` edf|o lf Noaqvêe t aeify|wo lf Nf*

yþy% ^owogagf` ioelvno `a swdjfwa gaela lf Nvldoy, veay<7%923 sfwyoeay, bow~aloy a lfys`a~awyf lfylf Nvlá may|a `aiasd|a` lf` djsfwdo lf Eagvioloeoyow DD, fe f` wfdealo lfIdwo% F` año ydhvdfe|f, ^owogagf`, |ajgdäe ydfe|a `ay gayfylf` Yfhvelo |fjs`o fe Nfwvya`äe%

Page 12: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 12/16

 

17

\fjs`o fe F~fqvdf`* ve yvfño* deldia qvf `oy sd*`awfy eo fwae djsow|ae|fy%‚ 

Fe iajgdo, f}s`diaga \wfrow, yf mae aydhea*lo ydhedbdialoy laelo eojgwfy a `oy sd`awfy deld*rdlva`jfe|f%

Ayê yf |dfefe `oy sd`awfy  Gf|m* F` -`a iaya lfLdoy$ t  Jd~sam - ve sd`aw fe f` lfydfw*|o$%-Häefydy$%

Sfwo, ¿qvä mat lf Naimdj t Goa~?%

@oy loy sd`awfy iogwawoe vea feowjf djsow*|aeida fe f` ydh`o 1= ivaelo iojfe~aga a |ojawbowja f` wd|va` jayùedio qvf ioeoifjoy mot felêa%

B`ardo Noyfbo

=

eo `f la lfjaydala djsow|ae*ida a fyoy eojgwfy, ed |ajsoio bdhvway swojdefe*|fy lf `a dh`fyda swdjd|dra iojo Gfla% Ayê qvf¿sow qvä yf f`dhdfwoe |a`fy eojgwfy?% ¿\felwáea`hþe yfe|dlo iaga`êy|dio?%

Fy frdlfe|f qvf bvf a bdea`fy lf` ydh`o 18ivaelo `a bayideaidùe sow f` \WY yf asolfwù lf `ahfe|f flviala% Fe 1241, ve jdedy|wo fyioiäy fy*iwdgêa qvf `a Sa`agwa lf` Jayùe fwa `a feyfñae~awagêedia lf Naimdj t Goa~, ioe `a aldidùe lf a`*

hveoy ydheoy yfiwf|oy‚% 

@dgwoy iojo Owgdy Jdwaiv`vj -1264$ lfYajvf` @ff t f` ‐\fjs`o lf Ya`ojùe fysdwd|va`d*

 ~alo‚ lf Nome Gvetae -124=$4 wfb`fnae `a ivwdoyd*lal sow f` \WY fe `a äsoia fe qvf `a bwaeijayo*efwêa iojfe~aga a |ojaw yv bowja jolfwea%

Fwa ve iajgdo lf feboqvf lfylf `oy sd`awfyae|fld`vrdaeoy lf @ajfim, qvf yf wf`aidoeagae a`oy jayoefy osfwa|droy lf ydh`oy ae|fwdowfy, iojo

yf eo|a fe `oy jaevyiwd|oy Wfhdvy t Iookf13%

= \d|o B`ardo Noyfbo -e% 98*9= ’ Woja, 131$ bvf ve mdy*|owdalow nvlêo bawdyfo, lfyifeldfe|f lf bajd`da lf yaifwlo|fy%Mojgwf lf aiidùe, fy|aldy|a t lds`ojá|dio, bvf veo lf `oyiavld``oy lf `a wfgf`dùe lf `oy nvlêoy ioe|wa `oy wojaeoy%Mfimo swdydoefwo t |way`alalo a Woja, ``fhù a yfw barowd|olf `a bajd`da djsfwda` B`arda% Fe Woja fyiwdgdù, fe hwdfho,yvy ogway jáy ioeoidlay>  @a hvfwwa lf `oy nvlêoy, Ae|dhðf*lalfy nvlêay t Ioe|wa Asdùe% Yv ogwa yf ma ioeyfwralo

hwaiday a `oy wojaeoy t a `oy iwdy|daeoy4 Eo|a lf` \% Fyoy loy `dgwoy ioe|dfefe `a `ftfela gayflf` Wfa` Awio

13 Loivjfe|oy ae|dhvoy lf `a Jayoefwêa qvf |olo ja*yùe lfgfwêa ioeoifw t magfw `fêlo a` jfeoy vea rf~%

Fyf iajgdo arae~ù fe 1879 ioe `a svg`dia*idùe lf `ay Ioey|d|vidoefy lf Aelfwyoe, qvdfe lavea lfyiwdsidùe lf` \WY, sfwo yde eojgwaw a `oyloy sd`awfy%

T fe `a wfrdydùe lf `ay Ioey|d|vidoefy lf189=, Aelfwyoe rvf`rf a `oy sd`awfy ae|fld`vrda*eoy!%

‐Lfylf 1242 a 1872 |fefjoy 12 jaevyiwd|oyqvf eoy lae a`hveay sdy|ay‚, ldif \wfrow%

Mat vea swohwfydùe hwalva` lf `oy sd`awfy ya*`ojùedioy sawa maifw`oy dehwfyaw a` ya`ùe lf `a`ohda%

‐Swdjfwajfe|f asawfife `oy eojgwfy lf `oyloy sd`awfy fjs`faloy fe `a dey|wviidùe lf `oy

iaeldla|oy t `vfho wfswfyfe|aloy fe `oy Ivalwoylf Ldgvnoy‚% 

Ydhvdù ioe `ay io`vjeay fe jdeda|vwa fe `oyyd|da`fy lf `oy Rdhd`ae|fy, t sow bde, sawa bdefy lf`ydh`o 1=, yf `oy vgdia fe hwae |ajaño, o fyia`a fef` rfy|êgv`o lf `a `ohda%

Amowa, ioe fy|o, `a `ohda |oja `a bowja lf vefysaido yahwalo, lf Fy|f a Ofy|f iojo ve |fjs`o,ioe sd`awfy%‚ 

F` mfgwfo ae|dhvo fy vea `fehva jvt ldbêid`lf jaefnaw, ahwfhù% Mat 77 ioeyoeae|fy ioe veydy|fja lf roia`fy qvf av}d`dae fe `a swoeveida*idùe, sfwo ldbfwfe|fjfe|f ioenvhalay yfhþe `oy|dfjsoy t fy|aloy lf áedjo% T yde fysaidoy fe|wf`ay sa`agway t `ay owaidoefy%

Sfwo f` mfgwfo jolfweo |ajsoio fy lf jv*ima atvla%

‐@a Gdg`da eo fy iomfwfe|f fe aydheaw ydhed* bdialoy a `oy eojgwfy lf `oy sd`awfy, t eo asotaevfy|wo wd|va`% F` jaevyiwd|o Lvjbwdfy evj%< -lf1813$ fy f` swdjfw fyiwd|o loelf `oy jayoefy de*|fe|awoe arfwdhvaw f` ydhedbdialo lf `oy eojgwfya`vldfelo a` solfw lf Ldoy%-  bvfw~a• fy|ag`f*ifw%%$ 

Sfwo eo mat wa~oefy ogrday sawa qvf bvfwaef`fhdloy sow a`hþe ydhedbdialo fysfida`, ioe|devù\wfrow% 

¿T sowqvä yo`o loy sd`awfy ydfelo qvf `oyeþjfwoy 9, 6 t 8 yoe |ae djsow|ae|fy? ¿Yf |wa|alf` ae|dhvo swdeidsdo lf lva`dlal o yo`o sowqvf fe

Page 13: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 13/16

 

19

fya äsoia magêa yo`o loy hwaloy? ¿Loelf bvfwoe bveldloy `oy sd`awfy? yf swfhve|ù%

Fe 7 Iwùediay yf eoy ldif qvf bvf fe `oy |f*wwfeoy awid``oyoy fe|wf Yviio|m t ^fwfla|ma|, sfwoeo mat frdlfeida awqvfo`ùhdia lf bveldidùe lfiogwf fe `a wfhdùe%

Eo mat deldidoy lf qvf f}dy|dfwa `a iae|dlalyvbdidfe|f lf iogwf sawa bagwdiaw `oy sd`awfy iojoyf lfyiwdgfe, sfwo yê f}dy|f a`hvea frdlfeida lf `adjsow|aidùe lf iogwf lfylf \vwqvêa sawa f` 1733AI, eo lfjaydalo `fnaeo fe f` |dfjso a` \WY%Sfwo fy soio swogag`f qvf fyoy ae|dhvoy svfg`oyyvsdfwae iojo bveldw f` gwoeif%

Fe ivae|o a `a lfyiwdsidùe lf` wd|va` lf `oy sd*`awfy iojo wfsoyd|owdoy lf `oy awimdroy, \wfrow yf

swfhve|a ¿ sowqvä magwêae lf yf``aw debowjaidùerd|a` lfe|wo lf `oy sd`awfy mvfioy a `oy qvf `vfhoeo yf solwêa aiiflfw?%

Fy vea f}s`diaidùe wdlêiv`a, sfwo qvf swordf*ef lf ioebveldw `oy sd`awfy lf @ajfim ioe `oy lfYa`ojùe%

 Mvgo vea feowjf delvy|wda fe `a fhds|oja*eêa lf` ydh`o 1=, `o qvf f}s`diawêa sowqvä `oyiojsoyd|owfy lf evfy|wo wd|va` mdidfwoe a `oy sd`a*

wfy lfsùyd|oy lf awimdroy% 

 @oy nfwoh`êbdioy fhdsidoy, fe |dfjsoy ae|fwdo*wfy a `a Sdflwa lf Woyf|a, bvfwoe |ojaloy sawa

 swosùyd|oy wd|va`fy t swotfi|aloy yogwf `oy loy sd`awfy iojo yd bvfwae wfhdy|woy lf yagdlvwêa ae*|dhva t eo ydjs`fjfe|f iojo `o qvf yoe> vea iwù*edia% 

F` wd|va` yde lvlabvf wflai|alo a sfld*

lo, sow vea Iojdydùe;t |a` Iojdydùe sawfifqvf sfeyù qvf eo so*lêa lfnaw ayê a `oy sd`a*wfy t `fy ahwfhawoe `oyh`ogoy%

@oy H`ogoy yoe vea derfeidùe svwajfe|f de*h`fya, ldif \wfrow%

Fwa f` ydh`o lf `oy lfyivgwdjdfe|oy ivaelo`ay atvlay sawa `a earfhaidùe a |waräy lf` jveloyf efifyd|agae, h`ogoy t jasajveld% Sow ioe|way*|f, `oy bwaeifyfy fe yvy sd`awfy eo fjs`fae h`ogoy,ydeo qvf io`oiae fybfway o ivfeioy%

Ayê qvf o|wa rf~> ¿sowqvf vyajoy loy sd*`awfy? Yd yojoy jayoefy fysfiv`a|droy, vyawf*

joy yêjgo`oy sawa evfy|woy swosùyd|oy% ¿Sow*qvf `oy sd`awfy?% \wfrow arfe|vwa vea soydg`ff}s`diaidùe%

F` mfimo lf qvf f` iaeldla|o fe|wa t yf vgdiafe|wf f``oy, t qvf fy|äe a` ofy|f, |a` rf~ eo yfa

aiidlfe|a`, yd eoy wfjd|djoy a `oy fyiwd|oy lf `aiága`a mfgwadia a ivto fy|vldo fwae |ae abfi|oy`oy fwvld|oy, idfe|êbdioy t ae|divawdoy qvf bowja*woe `a swdjfwa Hwae @ohda lf 1818, dei`vtfelo a`hwae Dyaai Efx|oe%

 @oy 13 Yfbdwo|y lf `a iága`a bowjae f` Awgo`lf `a Rdla% Mat |wfy io`vjeay sawa`f`ay loelf yfvgdiae `ay fjaeaidoefy lfyifelfe|fy lf `a lfd*lal% 

 @a |fwifwa, `a lf` jfldo fy f` ga`aeif fe|wfyfrfwdlal t jdyfwdiowlda%

¿Yfwêa soydg`f qvf a` vgdiaw a` iaeldla|oa``ê, yf djahdeawa qvf wfswfyfe|awêa a` mojgwfqvf magwêa lf, a yv |dfjso, iojs`f|aw f` ga`ae*if?, ve mojgwf þ|d` a `a yoidflal? Solwêa yfw qvfa` vgdiaw a` iaeldla|o a``ê yf fy|vrdfwa maidfelovea lfi`awaidùe bowja`%

Obwf~io fy|ay wfb`f}doefy a rvfy|wa iwê|dia t

aeá`dydy

 @oy sd`awfy eo fy|áe a``ê sow aiidlfe|f% 

Page 14: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 14/16

 

1<

Sawa jfld|aw ve wa|o

 ASWFELDFELO LF @OY LFYAY\WFY  

\mojay A`ra Fldyoe, fy ioeoidlo mot lêaiojo veo lf `oy jáy hwaelfy derfe|owfy lf `a

mdy|owda wfidfe|f%

Qvd~áy yv derfe|o jáy sosv`aw bvf `a gojgd*``a lf bd`ajfe|o deiaelfyife|f, sfwo a `o `awho lfyv rdla sa|fe|ù veoy jd` derfe|oy f dlfay jáy,feimvbfy, bvydg`fy, ve av|ojùrd` f`äi|wdio, `aswdjfwa ife|wa` f`äi|wdia lf` jvelo, f` lfyawwo``olf` mowjdhùe awjalo, f` |f`ähwabo, f` |waeyjdyow|f`fbùedio• Svyo alfjáy gvfeoy bvelajfe|oy

sawa `o qvf mot ``ajajoy f`fi|wùedia%

Lf sfqvfño bvf f}sv`yalo lf` io`fhdo sow‐ja` fy|vldae|f‚ t bvf flvialo sow yv jalwf% @a

`fi|vwa `f feiae|aga, t lf amê yaiù deysdwaidùesawa dedidaw añoy jáy |awlf yvy swdjfwoy f}sfwd*jfe|oy% Lvwae|f veoy añoy, fy|vro de|fe|aeloioey|wvdw vea ga|fwêa qvf a`jaifeawa iawhay f`äi*|wdiay; sfwo yvy fybvfw~oy derfe|droy bvfwoe lfy*|wo~aelo yvy swosday bdeae~ay% Fe idfw|a oiaydùe,vea iojgvy|dùe fysoe|áefa fe yv fy|vldo `o ``f*rù iayd lf iagf~a a `a wvdea, t fy qvf fe veoyjdev|oy, |oloy `oy iojsvfy|oy qvf |feêa sawa yvyderfe|oy, |olay fyay yvy|aeiday deb`ajag`fy, aw*ldfwoe iojs`f|ajfe|f%

Rdedfwoe gojgfwoy lf rawdoy svfg`oy idwive*lae|fy sawa yoboiaw `ay de|feyay ``ajay, sfwo f`sfef|wae|f ia`ow swolvidlo sow `a iojgvy|dùeaif`fwala lf |ae|o ja|fwda` qvêjdio, vedlo a `asoia swfydùe lf` ahva lf `oy qvf rdedfwoe a asa*haw `ay ``ajay, mdidfwoe deþ|d` `a f}|deidùe lf `ay``ajay qvf `o lfy|wvtfwoe agyo`v|ajfe|f |olo%@ay sfwldlay qvf yvbwdù fe aqvf` lêa bvfwoe de*ia`iv`ag`fy, t iojo sow fe|oeify `oy fldbdidoy lfifjfe|o yf ioeydlfwagae ‐a swvfga lf bvfho‚, yv

yfhvwo asfeay ivgwdù `a läidja saw|f lf `o qvfa``ê awldù%

\way f` |fwwdg`f yvifyo, Imaw`fy, mdno lf` de*rfe|ow, gvyiù ioe deqvdf|vl a yv salwf |fjdfeloqvf fy|f yf mvgdfwa mveldlo fe `a jáy iojs`f|alfyfysfwaidùe% T |way yv aehvy|doya gþyqvfla, `ofeioe|wù bdea`jfe|f ioe|fjs`aelo ioe yfwfedlalf` bvfho> Yv woy|wo wfys`aelfiêa sow `ay ``ajay,sfwo jdfe|way wfb`f}doeaga%

A `a jañaea ydhvdfe|f, Fldyoe ioe|fjs`o `ay

wvdeay t f}i`ajù>

* Mat a`ho ra`doyo ioe f` lfyay|wf> Yf qvfja*woe |oloy evfy|woy fwwowfy% Hwaiday a Ldoy solf*joy iojfe~aw lf evfro%

Veay yfjaeay lfysväy lf` deifeldo, Fldyoeyf `ay dehfedù sawa derfe|aw `o qvf yfwêa f` swf*ivwyow lf` idefja|ùhwabo lf `oy mfwjaeoy @v*jdfwf> F` Kdefja|ùhwabo%

_____________________________

Sow `o |ae|o, wfivfwla ydfjswf qvf>

Aswfelfw lf `oy fwwowfy t wfi|dbdiaw, fylf yagdoy%

Eo yvivjgdw ae|f `oy lfyay|wfy, fy lffe|feldloy%

Asworfimaw qvf iala lêa eoy wfha`aioe yv evfra `v~, `a fysfwae~a t `aosow|vedlal lf iojfe~aw lf evfro f`wfy|o lf evfy|way rdlay, fy lf ra`dfe*|fy%

Page 15: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 15/16

 

16

Ldiidoeawdo jayùedio

 A @BAGF\O J  AYÙEDIO Eo f}dy|f ve þedio a`bagf|o jayùedio, mat 

jvimoy% @a |fe|aidùe lf soyffw ve a`bagf|oswosdo, ve `fehvanf saw|div`aw qvf yfa dede|f`dhd*

g`f sawa `oy swobaeoy, ma ydlo ydfjswf jvt bvfw*|f% Sow `o |ae|o a `o `awho lf `a mdy|owda lf `a ja*yoefwêa mae yvwhdlo jvimoy a`bagf|oy% A`hveoyioe jáy bow|vea qvf o|woy% F` ae|fiflfe|f lf|oloy fy|oy a`bagf|oy jayùedioy fy f` a`bagf|onfwoh`êbdio lf `oy ae|dhvoy fhdsidoy% Iojo fygdfe yagdlo, veo lf `oy jvimoy ae|fiflfe|fy lf`a Bwaeijayoefwêa fy f` Fhds|o qvf ioey|wvêa sd*wájdlfy%

Yfhþe `a |waldidùe, veo lf `oy a`bagf|oy qvf

jáy ä}d|o ma |fedlo, yf wfjoe|a a `oy jayoefyosfwa|droy% Fy ve a`bagf|o ayoidalo |ajgdäe a \fjs`awdoy t Woyaiwvify% @a i`arf sawa lfyidbwawfy|f a`bagf|o iwês|dio fy jvt yfeid``a% Yf ldyso*efe `ay `f|way lf` a`bagf|o `a|deo fe vea log`fiwv~ hwdfha  “ ̀a lf gwa~oy dhva`fy “  t fe veaiwv~ lf Yae Aelwäy, fe bowja lf ]% @a lfyioj*soydidùe lf fy|ay bdhvway, yvgy|d|vtfelo `a `f|wasow f` `vhaw lùelf yf feivfe|wa yd|vala fe f` a`*bagf|o iwês|dio>

 A`hveay sa`agway lf vyo bwfivfe|f yf wfswf*yfe|ae yo`ajfe|f sow `a dedida` lf` a`bagf|o ja*yùedio% Lf fy|f jolo, @ohda yfwda `a `f|wa -@$ t f`

s`vwa`

Ioe `oy eþjfwoy svflf |ajgdäe maifwyf veaosfwaidùe sawfidla, yd|váelo`oy fe `oy fysaidoy

lf `a ydhvdfe|f bdhvwa hfojä|wdia>

Fe hfefwa`, `oy ldy|de|oy a`bagf|oy fy|áe wf`a*idoealoy ioe a`hveo lf `oy 93 hwaloy eo ydjgù*`dioy o ioe `oy ldbfwfe|fy wd|va`fy qvf mae f}dy|d*

lo fe f` ivwyo lf `a mdy|owda%

F` jayùe lfgf lf |fefw fe ivfe|a qvf a`bagf*|o jayùedio yfwrêa fe yv |dfjso sawa swo|fhfw`oy fyiwd|oy t/o dlfe|dlal lf` fjdyow o iwfalowlf ve |f}|o jayùedio%

Mot fe lêa eo |dfef yfe|dlo sow rawday wa~o*efy, lfylf qvf eo yfa efifyawdo may|a `a f}dy|fe*ida lf jä|oloy debowjá|dioy jáy so|fe|fy%

Yde fjgawho, lf|fwjdealoy hwaloy lf `a ja*yoefwêa soyffy yvy swosdoy a`bagf|oy ldbfwfe|fya` joy|waloy aqvê% Sow fnfjs`o, f` lf` hwalo lfIaga``fwo \fjs`awdo fy|á ioey|wvdlo a saw|dw lf`a iwv~ lf Ja`|a t f` lf` hwalo lf Jafy|wo lf `aJawia soyff vea ldysoydidùe ldbfwfe|f lf `ay `f*|way fe `oy fyqvfjay sawa og|fefw f` iùldho%

Vyaelo f` iùldho `a|fwa`, ldysoedg`f sawa SIioe f` eojgwf lf BAJ*IOLF f` |f}|o

fy|o fy |olo sow mot 

yfwêa ioldbdialo ayê

fy|o fy |olo sow

mot

Lfgf |fefw fe ivfe|a qvf fe a`hveoy iayoy yfderdfw|f f` owlfe lf `ay `f|way fe `a ioldbdiaidùe,ioe `o iva` |felwêajoy

tom wos olo| yf

o|yf

Page 16: Retales de Masoneria 013

7/30/2019 Retales de Masoneria 013

http://slidepdf.com/reader/full/retales-de-masoneria-013 16/16

Swfhve|ay lf Jayoefwêa

¿Yagf vy|fl a`ho yogwf f` ``ajalo Iayo Jow*hae fe VYA, ve iayo qvf yvifldù fe 1=72 t qvfbvf efbay|o sawa `a Owlfe lf aqvf` |dfjso?

 Wfysvfy|a a` eþjfwo ae|fwdow @a yflf ife|wa` lf `aHwae @ohda Swdeif Ma`` yvbwdù ve deifeldo idfw|o año,¿Qvä eoy svflfy lfidw yogwf f``o?$ 

 Fe 1=24, ve deifeldo lfy|wvtù `a yflf ife|wa` lf `aHwae @ohda Swdeif Ma`` lf Jayyaimvyf||y t yf sfwldù `a |o|a`dlal lf yvy awimdroy t loivjfe|oy, f}ifs|o `a Iaw|a lf Ioey|d|vidùe owdhdea`, hvawlala fe ve id`delwo lf jf*

 |a`% Fy|f yf ya`ro lf` deifeldo sow jaeoy lf` fe|oeifyHwae Jafy|wo qvf eo lvlo fe awwdfyhaw yv rdla sawa f``o% F` loivjfe|o, aveqvf lañalo a iavya lf` ia`ow, fy `fhdg`f t yf feivfe|wa lfsoyd|alo fe `a iana bvfw|f lf ve gaeio lf Goy|oe swo|fhdlo aldidoea`jfe|f fe ve fy|vimf a swvfga

 lf bvfho o lf o|woy soydg`fy deidlfe|fy%

EO\A> @a jatowêa lf `ay swfhve|ay lf fy|a saw|fyf gayae fe f` `dgwo ‐Iwoeo`ohêa jayùedia‚ lf` R%¸% M%¸%

F|mdf` Ojaw Iaw|fy -Iwoeo`ohda jayùedia $

Bo|oy t loivjfe|oy ae|dhvoy

@a bdhvwa yvsfwdow wfivfwla a` jayùe ioey|wvtfelo f` jvwo ioe atvla lf `a ``aea%Fy|oy yf``oy bvfwoe ldyfñaloy sow f` hwagalow d|a`daeo Jawdo Wvlf``d t fjd|dloy, ivwdoyajfe|f, sow f`

Ra|diaeo fe 1422, äsoia lf` Sasa Sag`o RD%

\oloy `oy aw|êiv`oy svg`dialoy fe fy|a wfrdy|a `o yoe gano vea `difeida Iwfa|drf Iojjoey, svflf vy|fl iosdaw fld|aw t/o joldbd*

iaw f` ioe|fedlo lf iva`qvdfwa lf f``oy ydfjswf t ivaelo id|f `a bvfe|f owdhdea`

 Fjad` lf` ioowldealow>  wf|a`fylfjayoefwdaChj}%ioj