Prós 2007-2008

10
06/09/22 1 Prós 2007-2008 Prós 2007-2008 Garry Bannister Garry Bannister

description

Prós 2007-2008. Garry Bannister. An Siollabas Próis. An Cearrbhach Mac Cába Coileach Ghleann Phádraig An Bhean Óg Lig Sinn i gCathú Fiche Bliain ag Fás Lá Buí Bealtaine Clare sa Spéir (Scannán). An Bhean Óg le Máire Mhac an tSaoi. Téann bean óg lena páistí cois trá go moch gach lá. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prós 2007-2008

Page 1: Prós 2007-2008

04/20/23 1

Prós 2007-2008Prós 2007-2008

Garry BannisterGarry Bannister

Page 2: Prós 2007-2008

04/20/23 2

An Siollabas PróisAn Siollabas Próis An Cearrbhach Mac CábaAn Cearrbhach Mac Cába Coileach Ghleann PhádraigCoileach Ghleann Phádraig An Bhean ÓgAn Bhean Óg Lig Sinn i gCathúLig Sinn i gCathú Fiche Bliain ag FásFiche Bliain ag Fás Lá Buí BealtaineLá Buí Bealtaine Clare sa Spéir (Scannán)Clare sa Spéir (Scannán)

Page 3: Prós 2007-2008

04/20/23 3

An Bhean ÓgAn Bhean Ógle Máire Mhac an tSaoile Máire Mhac an tSaoi

A young woman goes early every day to the beach with her children.

Téann bean óg lena páistí cois trá go moch gach lá.

Page 4: Prós 2007-2008

04/20/23 4

While the children are running and playing on the beach, the young woman reads a book.

Nuair a bhíonn na páistí ag rith is ag súgradh cois trá, léann an bhean óg leabhar.

Page 5: Prós 2007-2008

04/20/23 5

The young mother loves to talk with her young children.

Is breá leis an mháthair óg caint a dhéanamh lena páistí.

Page 6: Prós 2007-2008

04/20/23 6

She wants to encourage them and to develop their minds.

Teastaíonn uaithi iad a spreagadh agus a n-intinn a fhorbairt.

Page 7: Prós 2007-2008

04/20/23 7

She is a new person in the area and she hasn’t any friends there.

Is duine nua san áit í agus níl aon chairde aici ansin.

Page 8: Prós 2007-2008

04/20/23 8

The young woman doesn’t like preparing food or housework and she does not believe in God either.

Ní maith leis an bhean óg bia a ullmhú ná obair an tí agus ní chreideann sí i nDia ach oiread.

Page 9: Prós 2007-2008

04/20/23 9

Her husband is clever but she is tired of cleaning the house and preparing meals for him.

Tá a fear céile go cliste ach tá sise tuirseach ag glanadh an tí agus ag ullmhú béilí dó.

Page 10: Prós 2007-2008

04/20/23 10

Tá sí ina bean dhílis dó ach is beag an dóchas atá ina croí.

She is a faithful wife to him but she has little hope in her heart.