Oracle Itanium Exhibits Chronological

download Oracle Itanium Exhibits Chronological

of 72

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Oracle Itanium Exhibits Chronological

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  1/72

  CVFGLGX >

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  2/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  3/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  4/72

  CVFGLGX 81

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  5/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  6/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  7/72

  CVFGLGX ?8

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  8/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  9/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  10/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  11/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  12/72

  CVFGLGX 33

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  13/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  14/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  15/72

  CVFGLGX 43

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  16/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  17/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  18/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  19/72

  CVFGLGX ?3

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  20/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  21/72

  Fctecxx"Yoamo|h Hc~ce`ybckx A`byokw% E+Y+Xfc gkn`|boxg`k a`kxogkch fc|cgk g sljcax x` afokdc tgxf`sx k`xgac

  Leoamlg|hQx|oxcdga \oxg`koec

  Ncl|so|w xf%

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  22/72

  Gxokgsb Loch Yeok

  Qacko|g` O: As||ckx [email protected]\ LAQ yeok x` syy`|x Xsmtgeo% Y`se`k okh Mgxx`k

  Cvaeshc okw |c~cksc `| gk~cxbckx n`| v6>

  XQ syy`|x yeok n`| ol`~c

  \.H yeok cxgboxch xf|`sdf NW?8

  Gkaeshc (66B yowbckx x` Gkxce n`| NW97"NW?W| &(1+>L'

  Qacko|g` O: Qacko|g` L:

  Y|`ngx kcx `n (7?

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  25/72

  Qx|oxcdga \oxg`koec Qsbbo|w &? `n '

  FY g a`bbgxxch x` xfc Skgv bo|mcx tfgaf fo o e`kd nsxs|c tgxfgdkgngaokx y|`hsax okh c|~gac ysee xf|`sdf+ Q`eo|g g xfc ecohgkdSkgv gk xfc SQ% FY"SV g xfc ecohgkd Skgv c~c|wtfc|c cec= xfca`blgkoxg`k y|`~ghc af`gac tgxf egxxec `~c|eoy gk xfc bo|mcx+

  Tc egmc xfc Q`eo|g n|okafgc okh lcegc~c xfc a`blgkoxg`k `n Q`eo|gokh `s| x|ckdxf gk Ckxc|y|gc a`bysxgkd okh v6> tgee y|`~ghcgby`|xokx af`gac y`gkx n`| xfc bo|mcx+

  Qsk x`|odc loch `k Q`eo|g/ZNQ g a`kgxckx tgxf `s| Gkhsx|w

  Qxokho|h Qx`|odc |`ohboy okh oaacec|oxc `s| yeok x` |ghc xfc v6>xcafk`e`dw as|~c okh y|`~ghc nsee"ncoxs|ch Ckx|w x` Ckxc|y|gc ec~cex`|odc loch `k gkhsx|w xokho|h dco|

  A`x wkc|dgc

  3 6 Hcacblc|

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  26/72

  Qx|oxcdga \oxg`koec As||ckx Qgxsoxg`k

  FY"SV g `k o hcoxf bo|af hsc x` gkc~gxolec Gxokgsb x|ojcax`|w

  A`byokg`k XQ oxxoaf lsgkc hcaegkc y|cagygx`sew lsx tgxf o

  e`kdc| xoge xfok xfc y|`hsax lsgkc K` |cyeoacbckx n`| 83# |c~cksc okh >9# `n DB n`| xfc XQ lsgkc

  XQ ^oesc g xgch x` FY"SV okh tc h` k`x fo~c o d`"n`|to|h

  v6> g `k o a|chglec x|ojcax`|w x` nsengee oee oycax `n \GQA tgxfgk 3wco|

  D`gkd n`|to|h% FY tgee k`x `tk xfc `nxto|c GY xoam sy`k tfgaf x`lsgeh ~oesc xfc fo|hto|c xoam dcx a`bb`hgxgzch

  Aga` `tk [email protected] xoam

  Bga|``nx `tk OZS\C xoam

  KcxOyy `tk @kXoy xoam

  ^BTo|c lsgehgkd `sx gx `tk `nxto|c xoam

  Tc o|c lcfgkh gk GY a`kx|`e y`gkx gk x`|odc c~ck onxc|oaqsggxg`k

  > 6 Hcacblc|

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  27/72

  Qx|oxcdga \oxg`koec " Syghc Tc dcx xfc ecohgkd SKGV okh xfc `kew ~golec v6> SKGV tgxf x|`kd GQ^ syy`|x

  A`kx|`e y`gkx x` lsgeh gdkgngaokx ~oesc okh GY

  Dogk tkc|fgy n ~g|xsoegzoxg`k xoam n`| v6>

  Oee`t s x` lsgeh aoyolgegxgc tgxf`sx okw hcyckhckac | kcch n`| BTo|c

  A`blgkoxg`k n ecohgkd v6> &Y|`egokx' tgxf ecohgkd SKGV ~c|w y`tc|nse

  ^c|w e`woe asx`bc| loc tf` e`~c xfc Leoamlg|h xcafk`e`dw

  Bomc gx o xt` f`|c |oac gk xfc ckxc|y|gc: Q`eo|g okh Tgkh`t &tfgaf l`xf |sk lcx`k `s| yeoxn`|b'

  Tgkh`t Qc|~c| aokk`x yxgbgzc yc|n`|bokac . \OQ xfc tow tc aok tgxf Q`eo|g k v6>

  Skgnw okh gbyegnw cnn`|x o|`skh xfc `nxto|c okh v6> n`| a`bysxc . x`|odca`k~c|dckac h|g~gkd o a`kgxckx o|afgxcaxs|c x` lc b`|c a`x a`bycxgxg~c

  Lca`bc xfc |cnc|ckac x`|odc yeoxn`|b n`| kcvx dckc|oxg`k GB oyyegaoxg`k

  Tc ysx gdkgngaokx y|cs|c k xfc ys|c"yeow x`|odc lsgkc b`hce

  Tc dogk xfc kcvx dckc|oxg`k x`|odc yeoxn`|b

  G`eoxc ys|c"yeow ~ckh`|

  Cvyokh xfc a"Aeo n|okafgc lw b`~gkd oee QYO\A okh SKGV x` Leohc yes Qx`|odc

  FY fo xfc GY n`| fo|hto|c \OQ `k v6>

  Q`eo|g hceg~c| xfc `nxto|c a`by`kckx n`| x|sc ckxc|y|gc oyyegaoxg`k

  Dogk oec aoyolgegxgc mctch x` ~oesc"ceegkd tgxf x|`kd asx`bc| okh GQ^yo|xkc|fgy

  4 6 Hcacblc|

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  28/72

  Qx`|odc A`k~c|dckac @yy`|xskgxw

  B`~c xfc a`k~c|oxg`k x` a"Aeo leohc n`|x`|odc

  Q`eo|g g xfc yeoxn`|b n`| c|~c|/x`|odc

  6 6 Hcacblc|

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  29/72

  Kcxt`|mgkd

  Leoamlg|h h`c k`x fo~c nseew hc~ce`ychkcxt`|mgkd ocx o `|gdgkoeew xf`sdfx

  Aga` h`c fo~c hcyckhckagc `k Q`eo|g okht`seh k`t lc hcyckhckx `k s

  Leoamlg|h hgh fo~c koackx xf`sdfx gk ac|xogko|co `n kcxt`|mgkd tc a`seh hc~ce`y

  FY fo xfc olgegxw x` sc Q`eo|g o xfc tgxaf`yc|oxgkd wxcb n`| oh~okach kcxt`|mgkdaoyolgegxgc

  @yy`|xskgxw x` oaacec|oxc `bc yeok gk chdcxcafk`e`dgc

  7 6 Hcacblc|

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  30/72

  Gbyoax `n LL oaqsg|ch lw GLB

  Xfcw a`k`eghoxc xfcg| yeoxn`|b `k o gkdec @Q okh y|c~g`sx|okgxg~c oaqsggxg`k bomc gx cow n`| asx`bc| x` b`~c oyy%

  a`kgxckx tgxf xfcg| `yck `s|ac bcodgkd Qo~c xfcg| v6> lsgkc n|`b hgoxc|

  Ysx GLB gk xfc dobc o o x`|odc yeoxn`|b

  G`eoxc okh cvy`c FY"SV o 1|h xgc| yeowc|% oaacec|oxc `s|hcaegkc &y|`hsax/c|~gac' o asx`bc| e``m x` a`k`eghoxc ~ckh`|

  A`kx|`e `n Jo~o o yo|x `n tclyfc|c xgy GLB gkx` xfc h`bgkokxy`gxg`k

  Cvxckh bogkn|obc n|okafgc% tgxf o nsee `nxto|c xoam n|`b xfc @Qxf|s xfc bghhecto|c x` xfc oyy

  Dg~c xfcb o ae`sh yeoxn`|b

  ?9 6 Hcacblc|

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  31/72

  Leoamlg|h As||ckx Qgxsoxg`k

  Skgv bo|mcx boxs|gkd okh v6> g |obygkd x` \GQA aoyolgegxgc

  Qc|~gac: 83# `n |c~cksc okh >9# DB a`bc n|`b Skgv

  Gkn|ox|saxs|c a`k~c|dgkd n`| c|~c|/x`|odc/`nxto|c

  Qx|oxcdga \oxg`koec Dogk x|`kd @Q xoam okh bomc gx o xt`"f`|c |oac &Tgkh`t/Q`eo|g' n`| v6>

  yeoxn`|b tgxf FY a`kx|`e `n GY okh ~oesc"ohh

  Skgnw% gbyegnw okh n`as cnn`|x `k a`bb`k lsgehgkd le`am okh `nxto|c xoam

  Dobc afokdgkd x`|odc o|afgxcaxs|c g`eoxc ys|c yeow ~ckh`|

  Cvyokh leohc n|okafgc x` lc xfc hoxo ackxc| gkn|ox|saxs|c

  Ohh ~oesc oec okh c|~gac aoyolgegxgc tgxf e`woe asx`bc| okh `egh GQ^ loc

  Qx|oxcdga \gm

  Gn ys|afoch lw ok`xfc| Qwxcb ^ckh`|: obc a`k`eghoxg`k yeow yes dogk oa`byceegkd bghhecto|c y`gxg`k

  Gn tc ys|afoc: Bga|``nx |coax okh cec~oxc o hgnnc|ckx v6> ~ckh`| x` x|oxcdgayo|xkc|

  Kcdoxg~c

  Kcxt`|mgkd ocx o|c bo|dgkoe

  Q`nxto|c ocx o|c `n egxxec ~oesc x` FY okh kcch x` lc hg~cxch

  ?? 6 Hcacblc|

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  32/72

  CVFGLGX 4>

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  33/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  34/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  35/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  36/72

  CVFGLGX

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  37/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  38/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  39/72

  CVFGLGX 38

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  40/72

  FYAP99

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  41/72

  FYAP99

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  42/72

  FYAP99

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  43/72

  CVFGLGX ?4

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  44/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  45/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  46/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  47/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  48/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  49/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  50/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  51/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  52/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  53/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  54/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  55/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits Chronological

  56/72

 • 7/31/2019 Oracle Itanium Exhibits