Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320...

of 51 /51
Maulana Azad College Goverment of West Bengal 8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013 Goverment of West Bengal 1 SAMPURNA RAY 1310988 564 0 0 2 AHITAGNI CHAKRABORTY 1305333 562 0 0 3 KUMARESH MANDAL 1309346 561 0 0 4 ANWESHA ACHARJEE 1317105 559 0 0 5 SAYAK MANDAL 1311721 557 0 0 6 ARGHADEEP RAY 1315900 555 0 0 7 SUBHAJIT SARKAR 1304798 555 0 0 8 ARIJIT DEB GHOSH 1317914 552 0 0 9 ARGHA SAHA 1316699 552 0 0 10 SALMA AKHTAR 1312948 550 0 0 11 HIMALIKA MOHANTY 1316338 549 0 0 12 SPANDAN BHOWMIK 1313606 548 0 0 13 RAUNAQ BHATTACHARYYA 1311071 548 0 0 14 MD AZIM AHAMMAD 1308893 546 0 0 15 AKASH SAHA 1303412 546 0 0 16 SRIKANTA MANDAL 1302424 546 1 0 17 SAPTARSHI MUKHERJEE 1316961 546 0 0 18 AASHIK KEN RAY 1315593 546 0 0 19 KUMARI SURABHI PRASAD 1315953 545 0 0 20 MAHARSHI MALLICK 1316967 544 0 0 21 AYAN PAUL 1307304 544 0 0 22 PARICHITA CHAKRABORTY 1304900 542 0 0 23 TIRTHA TARAFDAR 1308331 541 0 0 24 ANKURES BHATTACHARYA 1312395 541 0 0 25 DIPANJALI SAHA 1316721 541 0 0 26 ANGAN GHSOH 1313825 541 0 0 27 SAHELI DEB 1305218 540 0 0 28 ALIVA SAHA 1310292 540 0 0 29 PRANJALI SHOME 1308646 539 0 0 30 PRITAM GUIN 1308726 538 0 0 31 ANTARA MUKHOPADHYAY 1303707 538 0 0 ZOOLOGY General Category RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Embed Size (px)

Transcript of Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320...

Page 1: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1 SAMPURNA RAY 1310988 564 0 0

2 AHITAGNI CHAKRABORTY 1305333 562 0 0

3 KUMARESH MANDAL 1309346 561 0 0

4 ANWESHA ACHARJEE 1317105 559 0 0

5 SAYAK MANDAL 1311721 557 0 0

6 ARGHADEEP RAY 1315900 555 0 0

7 SUBHAJIT SARKAR 1304798 555 0 0

8 ARIJIT DEB GHOSH 1317914 552 0 0

9 ARGHA SAHA 1316699 552 0 0

10 SALMA AKHTAR 1312948 550 0 0

11 HIMALIKA MOHANTY 1316338 549 0 0

12 SPANDAN BHOWMIK 1313606 548 0 0

13 RAUNAQ BHATTACHARYYA 1311071 548 0 0

14 MD AZIM AHAMMAD 1308893 546 0 0

15 AKASH SAHA 1303412 546 0 0

16 SRIKANTA MANDAL 1302424 546 1 0

17 SAPTARSHI MUKHERJEE 1316961 546 0 0

18 AASHIK KEN RAY 1315593 546 0 0

19 KUMARI SURABHI PRASAD 1315953 545 0 0

20 MAHARSHI MALLICK 1316967 544 0 0

21 AYAN PAUL 1307304 544 0 0

22 PARICHITA CHAKRABORTY 1304900 542 0 0

23 TIRTHA TARAFDAR 1308331 541 0 0

24 ANKURES BHATTACHARYA 1312395 541 0 0

25 DIPANJALI SAHA 1316721 541 0 0

26 ANGAN GHSOH 1313825 541 0 0

27 SAHELI DEB 1305218 540 0 0

28 ALIVA SAHA 1310292 540 0 0

29 PRANJALI SHOME 1308646 539 0 0

30 PRITAM GUIN 1308726 538 0 0

31 ANTARA MUKHOPADHYAY 1303707 538 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 2: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

32 SWARNADEEP KAR 1302951 537 0 0

33 ARNAB CHATTERJEE 1312408 536 0 0

34 RITUPARNA GHOSH 1312258 536 0 0

35 MAITREYEE GHOSHAL 1308214 536 0 0

36 SABARNI CHAKRABORTY 1301947 536 0 0

37 PRIYANKA DEY TALUKDAR 1300154 536 0 0

38 SAYAN DEY 1314070 536 0 0

39 ANANYA PAL 1315112 535 0 0

40 RAHUL BAROI 1300917 535 2 0

41 BITASTA DATTA 1311526 535 0 0

42 SAHELI ROY 1304871 534 0 0

43 SUBHAYAN BATABYAL 1313536 532 0 0

44 TITIR DEWAN 1307065 532 0 0

45 ABHISEK CHAKRABORTY 1308956 531 0 0

46 FARHA HUMAYUN 1315685 531 0 0

47 SATAVISHA GHOSH 1308422 531 0 0

48 SUBHAJIT DAS 1304064 531 3 0

49 SWARALIPI DEY 1315707 531 0 0

50 ROUNAK PATRA 1303006 530 0 0

51 RAJARSHI PAUL 1303878 530 0 0

52 SUMIT SOM 1301416 530 0 0

53 SUMAITA KABIR 1311953 530 0 0

54 KRISHNAKALI GHOSH 1314580 529 0 0

55 KAUSTAV SARKAR 1300598 529 0 0

56 SAUMYADEEP GHOSH 1302292 529 0 0

57 SOUVIK ROY 1305666 528 0 0

58 SNIGDHA PARUI 1315928 528 0 0

59 MD. HASANUZ ZAMAN 1310653 528 0 0

60 SOUMYADEV BANERJEE 1317386 528 0 0

61 PRIYANKA SAHA 1305409 527 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 3: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

62 SHABNAM SULTANA 1300453 527 0 0

63 RAKESH KUMAR KARAK 1305755 526 0 0

64 SOHAM GHOSH 1309147 526 0 0

65 BAIDURYA KANTI NIYOGI 1312463 526 0 0

66 GARGI DAS 1303050 526 0 0

67 SAYAN SINHA 1314989 526 0 0

68 SUDESHNA BHANDARI 1304259 525 0 0

69 MEDHA SEN 1314379 525 0 0

70 UTTIYA ROY 1317775 525 0 0

71 JAYASHREE ADHIKARY 1308919 525 4 0

72 RAJDEEP CHATTERJEE 1317263 524 0 0

73 PRIYANKA BASAK 1300978 524 0 0

74 SAYANIKA DUTTA 1306764 524 0 0

75 AHANA BHATTACHARYYA 1314792 524 0 0

76 ARPAN PARICHHA 1301661 523 0 0

77 SK SAKIB AHAMED 1311389 523 0 0

78 SHUBHAM KUMAR 1316361 523 0 0

79 ANUPAMA ROY 1310286 523 5 0

80 BALAKA MUKHOPADHYAY 1302540 523 0 0

81 TRISHA KUNDU 1313985 522 0 0

82 RUPSHA MONDAL 1301063 522 6 0

83 OMAR FARUQUE 1314727 522 0 0

84 MANISHA RAY 1310955 522 0 0

85 GOURAB PAUL 1317414 521 0 0

86 SOURAV MITRA 1305796 521 0 0

87 RIDDHIMAN DAS 1315120 521 0 0

88 SHAYAN SARKAR 1316094 520 0 0

89 NEEELAVA BHOWAL 1307859 520 0 0

90 SUBHADEEP NAG 1302400 520 0 0

91 SRESTHA CHAKRABORTY 1300928 520 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 4: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

92 SHIBALIK MUKHERJEE 1311252 520 0 0

93 ANKITA BANERJEE 1303143 520 0 0

94 ANANDADEEP ROY 1316924 520 0 0

95 MEHULI NAG BISWAS 1316594 520 0 0

96 SAMAYITREE DAS 1316765 520 0 0

97 DURBASHREE DAS 1307468 519 7 0

98 SOURADEEP DEY 1301031 519 0 0

99 SHUBHASHREE CHAKRABORTY 1308746 518 0 0

100 RAJAT SUBHRA BASU 1301435 518 0 0

101 SOHAM HALDER 1307712 518 0 0

102 SHAGUFTA RAHMAN 1314412 518 0 0

103 ARPAN KUMAR SAHA 1305819 518 0 0

104 TANUMAY DAS 1301330 517 0 0

105 ANIRBAN DAM 1317676 517 0 0

106 RIYA RAY 1308638 516 0 0

107 RINI BHATTACHARYA 1307332 516 0 0

108 SAYANTAN PAUL 1315689 516 0 0

109 PALLAVI CHAKRABORTY 1316237 516 0 0

110 SOURABRATA CHAKRABORTY 1312212 515 0 0

111 DEBASHRUTI DAS 1304415 515 0 0

112 SOUVIK CHAKRABORTY 1311791 515 0 0

113 BINAYAK SARKAR 1301526 514 0 0

114 ARGHA CHATTERJEE 1315220 514 0 0

115 AYUSI MONDAL 1306756 514 8 0

116 SYED ABID HOSSAIN 1311004 514 0 0

117 SUMAN MAITY 1303256 514 0 0

118 RISHAV ROY CHOWDHURY 1304656 514 0 0

119 BIJIT BHAKTA 1302774 514 9 0

120 NAHID SULTANA 1317073 514 0 0

121 DIPANJANA GHOSH 1303358 513 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 5: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

122 SOMDATTA GANGULY 1308891 513 0 0

123 ANIRUDDHA SARKAR 1307977 512 0 0

124 NILANJAN BHATTACHARYA 1311318 512 0 0

125 INZAMAMUL HOQUE 1312731 512 0 0

126 ENZAMAMUL SEIKH 1308000 512 0 0

127 RIVU BAGANI 1303388 511 0 0

128 SAYAK GHOSH 1301639 511 0 0

129 SAGNIK PAKRASI 1312263 511 0 0

130 BIBEKANANDA PAL 1300527 511 0 0

131 SUBHENDU BISWAS 1312070 511 0 0

132 ABDUR RASHID 1314787 511 0 0

133 MD SAHEEN AKHTAR 1305861 511 0 0

134 SHINJINI BASU 1303545 511 0 0

135 VISHAL KUMAR SHAW 1306645 511 0 0

136 SOURAV CHATTERJEE 1307424 510 0 0

137 SOUVIK NANDY 1306463 510 0 0

138 SUKANYA BAGCHI 1314470 510 0 0

139 MALABIKA BAISYA 1311188 510 0 0

140 BITAN CHOWDHURY 1304295 509 0 0

141 RIYA DEY 1313154 509 0 0

142 POULAMI SENGUPTA 1309293 509 0 0

143 ARITRA GHOSH 1300112 509 0 0

144 RAJARSHI BANERJEE 1303988 509 0 0

145 DEBOJYOTI DUTTA 1316050 508 0 0

146 SAYAN DASMAHAPATRA 1306190 508 0 0

147 SK MASUDUL ISLAM 1315175 508 0 0

148 SNEHA MUKHERJEE 1314759 508 0 0

149 MAHARGHYA BISWAS 1304772 507 0 0

150 SUBHRADEEP GHOSH 1309970 507 0 0

151 SHREYA BHOWMIK 1304152 507 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 6: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

152 ANKITA ROY 1313302 506 0 0

153 GHAZALA KAMAL 1308179 506 0 0

154 TULIKA GHOSH 1302281 506 0 0

155 NEHA IMTIAZ 1300326 506 0 0

156 ARCHITA BANDYOPADHYAY 1313340 506 0 0

157 SK JAHED 1307286 505 0 0

158 SREYA KAR 1302513 505 0 0

159 SAYANTAN CHATTERJEE 1303240 505 0 0

160 SUTIRTHA KUMAR DAS 1305923 505 10 0

161 ATISH DATTA 1303972 504 0 0

162 ADRIJA BANDYOPADHYAY 1312592 504 0 0

163 VIKAS KUMAR 1301020 504 0 0

164 AVILASH GHOSH 1300644 504 0 0

165 SOUMYADIP MONDAL 1303913 503 11 0

166 SAYANTAN CHAKRABORTY 1313511 503 0 0

167 BIPASHA JOARDER 1305922 503 0 0

168 SAMPREETA SAHA 1306399 503 0 0

169 SINJINI BOSE 1302785 503 0 0

170 DEBANJALI BHATTACHARYA 1306400 503 0 0

171 YEAMIN HOSSAIN 1311788 502 0 0

172 ABHINANDAN GHOSH 1316553 502 0 0

173 QAZI FAIZUL HASAN 1308985 502 0 0

174 SASWATA MISRA 1302361 502 0 0

175 MUNSHI ABDUL RAHUL 1309119 502 0 0

176 SOURAV GHOSH 1303052 502 0 0

177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0

178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0

179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501 0 0

180 ABHIRUP BISWAS 1303353 501 0 0

181 MIJANUR RAHAMAN MONDAL 1310096 501 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 7: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

182 JAYSMITA SAHA 1315793 501 0 0

183 OINDRILA ROY 1302835 501 0 0

184 ARIF MOHAMMAD KHAN 1316691 501 0 0

185 ABHISHEK GOSWAMI 1303698 500 0 0

186 NISHAD ALAM 1317719 500 0 0

187 ABHISHEK BASAK 1305770 500 0 0

188 SOURABH BISWAS 1304789 500 0 0

189 SINCHAN GHOSH 1302604 499 0 0

190 M A RAKIB SOHEL 1304366 499 0 0

191 SUSHMITA SAHA 1303269 499 0 0

192 RAJESH SEN 1304990 499 0 0

193 SUBHANKAR SAHA 1313578 499 0 0

194 TOWFIQUE ARZOO 1317149 498 0 0

195 TOUSIF AHMED 1307327 498 0 0

196 DIKSHYA BOSE 1301182 498 0 0

197 AMARTYA DATTA 1303673 498 0 0

198 PARAMA BHATTACHARJEE 1304276 498 0 0

199 NAMRATA CHAKRABORTY 1307803 497 0 0

200 SOURAJIT SAHA 1317594 497 0 0

201 RUKHSAR RAHMAN 1313292 497 0 0

202 ARNAB CHOWDHURY 1314330 497 0 0

203 INDRANI DUTTA 1312955 497 0 0

204 SANDEEPAN GHOSH 1313640 497 0 0

205 SOURAV LAHIRI 1311915 497 0 0

206 SAYANTAN DEY 1315967 497 0 0

207 SHAHARIAR AHAMED 1316598 497 0 0

208 SUNIT KUMAR DAS 1303386 497 12 0

209 RAJDIP DATTA 1313677 496 0 0

210 AYUSMITA RAY 1305988 496 0 0

211 AKASH SAHA 1312058 496 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 8: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

212 HABIB MOSTOFA 1312302 496 0 0

213 SK GOLAM MUFTI MAHAMMAD 1312326 496 0 0

214 AVIRUP SAHA 1302069 496 13 0

215 RISHAV ACHARYA 1306912 496 0 0

216 NILANJANA DUTTA 1301933 496 0 0

217 TAMALI ROY 1316773 496 0 0

218 RICHIK MANDAL 1317564 496 0 0

219 ANANYA SARKAR 1310428 496 0 0

220 SOHINI MAJUMDER 1312464 495 0 0

221 ABHIJIT BANIK 1306938 495 0 0

222 DEBAJYOTI MUKHERJEE 1309591 495 0 0

223 ISHIKA DUTTA 1302182 495 0 0

224 SOUPAYAN SAHA 1314063 495 14 0

225 NAJMA KHATUN 1314373 495 0 0

226 RANGEET BHADRA 1301013 495 0 0

227 MANASWITA SINHA 1300115 495 0 0

228 AKASH MALITHA 1302958 495 0 0

229 SOUMYA SHANKAR CHAKRABORTY 1309819 495 0 0

230 SUDATTA DEY 1309350 494 0 0

231 ANKIT SARKAR 1311351 494 0 0

232 MAZHARUL ISLAM 1317559 494 0 0

233 PRIYANKA BANERJEE 1307780 494 0 0

234 DEBAADITYA MUKHOPADHYAY 1305178 494 0 0

235 AMITESH KARMAKAR 1309637 493 0 0

236 AMITESH KARMAKAR 1309653 493 0 0

237 ASIK DHONI 1304643 493 0 0

238 ATRAYA CHAKRABORTY 1308360 493 0 0

239 SOUMEE BHATTACHARYA 1315758 493 0 0

240 SRIJEETA PAL 1307602 493 0 0

241 AISHWARYA AICH 1302848 493 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 9: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

242 ANIK DUTTA 1313570 493 0 0

243 TANMOY DATTA 1304563 493 0 0

244 NIRUPAM ROY 1309337 493 0 0

245 AHANA GANGULY 1301121 493 0 0

246 BAKIA SULTANA 1306553 493 0 0

247 SUBHASREE CHAUDHURI 1302352 492 0 0

248 DIPANJAN ROUTH 1300845 492 0 0

249 ANTARA ROY 1300079 492 0 0

250 DARAKHSHAN NIGAR 1307996 492 0 0

251 ANIRUDHA BASAK 1301429 492 0 0

252 ROSHAN PATHAK 1300382 492 0 0

253 TANUSHREE SENGUPTA 1315748 491 0 0

254 BISWARUP BANERJEE 1301165 491 0 0

255 BIVASH SINHA 1313546 491 0 0

256 PRIYAM MAJUMDER 1313547 491 0 0

257 ISHANI ROY 1316570 491 15 0

258 SHOVAN MAITY 1303431 491 0 0

259 SWARNENDU DUTTA 1307321 491 0 0

260 SOHINI BHAR 1312759 491 0 0

261 SUPRIYO GHOSH 1316410 491 0 0

262 ARITRA MUKHERJEE 1304927 491 0 0

263 MADHULINA GHOSH 1305677 490 0 0

264 POULAMI PATRA 1310971 490 0 0

265 ARUSHARKO SENGUPTA 1301863 490 0 0

266 VANSH KHATTRY 1301141 490 0 0

267 UTSAV MUKHERJEE 1301951 490 0 0

268 SOHINI DE SARKAR 1310635 490 0 0

269 NASIMA KHANAN 1302783 490 0 0

270 SUMAN BANERJEE 1309296 490 0 0

271 PRANOY KUMAR MONDAL 1308007 489 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 10: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

272 DEBAPARNA DUTTA 1303743 489 0 0

273 DEBAPARNA DUTTA 1301922 489 0 0

274 SOUMIT DUTTA 1306410 489 0 0

275 SUDIPTA DEY 1315508 489 0 0

276 TANIA AHMED 1306532 489 0 0

277 SK HAMIDAR RAHAMAN 1307894 489 0 0

278 SANMITRA BANERJEE 1316238 489 0 0

279 ARNAB CHATTERJEE 1314910 488 0 0

280 DEBASMITA NANDI 1311962 488 0 0

281 ANIRBAN AICH 1310119 488 0 0

282 LAHARI SAHA 1310512 488 0 0

283 SREEJITA ROY 1302832 488 0 0

284 MOUMITA SIL 1300363 488 0 0

285 MITHUN AICH 1305025 488 0 0

286 SANKHANILAM DASGUPTA 1317182 488 0 0

287 SOHINI BHATTACHARYA 1301071 487 0 0

288 BRISHTI MONDAL 1305126 487 0 0

289 SUMON KALYAN ROY 1311567 487 0 0

290 DEBOLENA DAS 1306716 487 0 0

291 SUSMITA SEAL 1309291 487 0 0

292 ARNAB SAHA 1314150 487 0 0

293 SNEHA DUTTA 1301148 487 0 0

294 LAXMI PRIYA 1313554 487 0 0

295 SOMRUP DAS 1307434 486 16 0

296 DUKE NANDI 1302089 486 0 0

297 ANANTA MANDAL 1306398 486 0 0

298 SOURAB KUMAR PAL 1305839 486 0 0

299 SAMIT SAMANTA 1307366 486 0 0

300 NESA MIRZA 1309496 486 0 0

301 ARPITA MAITI 1307266 485 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 11: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

302 PAYAL SEN 1315033 485 0 0

303 ROSHNI SENGUPTA 1315031 485 0 0

304 SANCHITA GHOSH 1303298 485 0 0

305 ABHISHEK PAUL 1317052 485 0 0

306 SANCHALI SEN 1307362 484 0 0

307 SAYANI BHATTACHARJEE 1310214 484 0 0

308 AKLIMA KHATUN 1300846 484 0 0

309 RAKHI MALLICK 1308264 484 0 0

310 IRFAN ALI 1312270 484 0 0

311 MOUPALI DUTTA 1302579 484 0 0

312 ARPITA DUTTA 1303578 484 0 0

313 ARPITA CHAKRABORTY 1307479 483 0 0

314 AFRIN ASMANI 1308637 483 0 0

315 ROHAN CHATTERJEE 1307705 483 0 0

316 SK. AAKASH HOSSAIN 1310411 483 0 0

317 SUMEDHA KUMAR 1311627 483 0 0

318 MD DILSHAD KHAN 1315085 483 0 0

319 MOUBANTI DAS 1302301 483 0 0

320 MD SAYJAN 1312228 482 0 0

321 DEBANJAN CHATTERJEE 1307306 482 0 0

322 SK MUBASHSHIR RAHAMAN 1312879 482 0 0

323 SOUMYABRATA CHATTERJEE 1305166 482 0 0

324 ALISHA KAZI 1313699 482 0 0

325 RESHMI JANA 1316303 482 0 0

326 ATAULLAH SK 1313141 482 0 0

327 RITIKA BISWAS 1316690 482 0 0

328 AGNIV CHATTERJEE 1305477 482 0 0

329 NILANJANA MUKHOPADHYAY 1303125 482 0 0

330 TANISHA PALYE 1304822 481 0 0

331 REJWANA KHANM 1311871 481 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 12: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

332 SUSHMITA GHOSH 1312254 481 0 0

333 SIMONE ROY GUPTA 1308123 481 0 0

334 MAHJABEEN PARVEEN 1314076 481 0 0

335 SHREYA MALLIK 1315977 481 0 0

336 SWARAMITA GHOSH 1317865 480 0 0

337 TAIYABUR RAHAMAN MOLLA 1314312 480 0 0

338 DEBOTRI GHOSH 1304291 480 0 0

339 SOUVIK SAHA 1306899 480 0 0

340 DEBASRUTI BORAL 1314831 480 0 0

341 PRIYAM BASAK 1303688 480 0 0

342 TITIR BANERJEE 1315286 480 0 0

343 TAMAL DAS 1304532 480 0 0

344 KUSHAL MUKHERJEE 1304023 480 0 0

345 ANKITA MITRA 1302192 480 0 0

346 ASMITA AWASTHY 1311086 480 0 0

347 LIZA PAUL 1306577 479 0 0

348 SUNANDO SEN 1316489 479 0 0

349 ARKOPAUL DAS 1310321 479 0 0

350 SHUDDHASATTWA SAMADDAR 1311653 479 0 0

351 CHIRANJIB MUNSHI 1309200 479 0 0

352 MADHUPARNA PAL 1315039 479 0 0

353 BITHI DEBNATH 1302906 478 0 0

354 SUDESHNA BISWAS 1304145 478 0 0

355 JOYDEEP BASAK 1302351 478 0 0

356 TAUSEEF JAWED 1301237 478 0 0

357 NASRIN PARVEEN 1312610 477 0 0

358 WASIFA AKTAR 1307489 477 0 0

359 ARINDAM BID 1313471 477 0 0

360 SUBHENDU SAHA 1309168 477 0 0

361 MEKHALA MITRA 1300444 477 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 13: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

362 BIDISA BERA 1300897 477 0 0

363 REEMA BANERJEE 1303072 477 0 0

364 JUNAIDBIN SELIM HALDER 1315004 477 0 0

365 NAHID KHANAM 1317504 477 0 0

366 SWETA KAR 1306198 476 0 0

367 SOURAV GUHA 1309330 476 0 0

368 ANIKET POREL 1308738 476 0 0

369 SOURAV SAHA 1308165 476 0 0

370 ROHINI MONDAL 1314888 476 0 0

371 ABHISHEK ARANG 1304815 476 0 0

372 AVISHEK DAS 1308234 476 0 0

373 SUMAIYA AZIZA 1314401 476 0 0

374 MOULI ROY 1316762 476 0 0

375 SAYANTA BERA 1311353 476 0 0

376 SWAPNANIL KAR 1309699 475 0 0

377 SK. NAZRUL HAQUE 1316970 475 0 0

378 MUNKASHIF HOSSAIN 1304416 475 0 0

379 SOUVIK SARKAR 1317010 475 17 0

380 DIBAKAR ROY CHOUDHURY 1306631 475 0 0

381 ANANDITA DAS 1315776 475 0 0

382 CHAYAN MUKHERJEE 1315983 475 0 0

383 SWARNAVA RAY 1304144 475 0 0

384 POULAMI BANIK 1300243 475 0 0

385 RAHUL BARMAN 1310255 475 18 0

386 SHREYASI NANDY 1306929 475 0 0

387 ARNAB DATTA. 1306917 474 0 0

388 MEENAKSHI KARMAKAR 1313410 474 19 0

389 ABHINAV BAGCHI 1302542 474 0 0

390 NASRIN SULTANA 1304841 474 0 0

391 SYED ALI AFZAL 1311606 474 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 14: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

392 RAKA GANGULI 1315417 474 0 0

393 RITTIKA SANYAL 1313483 474 0 0

394 CHAIETA ROY KARMAKAR 1306587 474 0 0

395 SWARNALI ADHYA 1307155 474 0 0

396 PRATYAEE MALLICK 1311607 474 0 0

397 SREYA SADHUKHAN 1303585 474 0 0

398 SNIGDHA DHAR 1314764 474 0 0

399 SANJAY SARKAR 1309308 474 0 0

400 SHREYA MUKHOPADHYAY 1309931 473 0 0

401 ARUNISHA GHOSH 1302502 473 0 0

402 SUPARNA ACHARYA 1313266 473 0 0

403 SUPRIYO DUTTA 1305519 473 0 0

404 PAYEL DAS 1304536 472 0 0

405 KOYEL SADHYA 1311413 472 0 0

406 AYAN SARKAR 1315351 472 0 0

407 SK GOLAM SAMIM 1307198 472 0 0

408 SIDDHARTHA BASU 1314337 472 0 0

409 KRITTIKA ROY 1302721 472 0 0

410 SUBARNA DEY 1303508 472 0 0

411 DEBARATI MAJUMDAR 1308101 472 0 0

412 NAINA GOUTAM 1308885 472 0 0

413 SHAGATA BHATTACHARJEE 1314045 471 0 0

414 SHRAMANA ROY 1314167 471 0 0

415 POULAMI SEN GUPTA 1316934 471 0 0

416 AKASH DUTTA 1302191 471 0 0

417 SOUMYADEEP PAL 1304966 471 0 0

418 SUDIPTA SADHUKHAN 1303326 471 0 0

419 SUBHAM BASAK 1309524 471 0 0

420 SOUMITA HARI 1304624 471 0 0

421 ALISA HASSAN 1300360 471 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 15: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

422 KAUSIK PAL 1313028 470 0 0

423 ANINDITA SINHA 1305035 470 0 0

424 ANWESHA JOARDAR 1301057 470 0 0

425 PALLAB BANDYOPADHYAYA 1302121 470 0 0

426 RATUL SINHA 1306520 470 0 0

427 SHREYAN RAY 1301311 470 0 0

428 PRIYA SK 1311117 470 0 0

429 SANCHARI SAHOO 1305267 470 0 0

430 DREEPTO PAL 1300174 470 0 0

431 SANJUKTA DUTTA 1310572 470 0 0

432 SOUNAK CHAKRABORTY 1300796 470 0 0

433 PRITHA JANAH 1317453 469 0 0

434 SAHANAZ PARVEEN 1312034 469 0 0

435 ROHIT SORKHEL 1307400 469 0 0

436 SEKH ABDUL HALIM 1317157 469 0 0

437 ANINDYA DUTTA 1301993 469 0 0

438 AISWARIYA CHAKRABORTY 1303108 469 0 0

439 PRITAM KUMAR DAS 1312164 469 0 0

440 PRATIK BANERJEE 1302649 469 0 0

441 SK RAKIBUL ISLAM 1317878 469 0 0

442 LABANYA PROBHA GHOSH 1305418 469 0 0

443 MST SHUBNUR SULTANA 1302259 469 0 0

444 ISHWAREE DATTA 1306629 469 0 0

445 BRAATATE BHATTACHARYA 1306843 469 0 0

446 NINA CHATTERJEE 1316767 469 0 0

447 ANANYA PAL 1315123 468 0 0

448 KRISHNA CHAKRABORTY 1316682 468 0 0

449 ARIJIT PAUL 1302094 468 0 0

450 AVRODITA CHAKLADAR 1301349 468 0 0

451 PUSPITA DAS 1306364 468 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 16: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

452 MOULI ROY 1315042 468 0 0

453 LOPAMUDRA BALLABH 1312723 468 0 0

454 SHAHEEN AKHTAR 1307682 468 0 0

455 KRIPA DUTTA 1306998 468 0 0

456 FAIQUA NIGARISH 1301867 468 0 0

457 MOUPIA DAS 1300926 468 0 0

458 SHREYOSHI CHATTERJEE 1301019 468 0 0

459 AMRITA PAL 1303955 467 0 0

460 SHANKHA SHUBHRA GHOSH 1315393 467 0 0

461 SUJIT PAL 1313385 467 0 0

462 SHRAMONA GHOSH 1303082 467 0 0

463 DEVSHRESHTH SEN SAGAR 1306095 467 0 0

464 MOUMITA ROY 1302843 466 20 0

465 SAIKAT KUMAR CHEL 1315652 466 21 0

466 AYASHA KHAN 1312200 466 0 0

467 DEBARATI MAULIK 1302274 466 0 0

468 RITANKAR MAJI 1304488 466 0 0

469 SOUMIT PATRA 1300454 466 0 0

470 SRIPARNA SAMAJDAR 1317221 466 0 0

471 AISHANI MAITRA 1315277 466 0 0

472 ANKUSH PAUL 1308833 466 0 0

473 DIPANKAR DAS 1306324 466 0 0

474 SUBHADEEP AICH 1303272 466 0 0

475 ANWESHA GHOSH 1304180 466 0 0

476 SUBHAJIT SINGHA 1311890 466 0 0

477 SAHELI KHANRA 1305889 466 0 0

478 ANSAR ALAM 1317647 465 0 0

479 FATEMA KHATUN 1308886 465 0 0

480 PARAMITA PRADHAN 1312708 465 0 0

481 ANUKON PAUL 1305062 465 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 17: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

482 SHUBOJIT DAS 1311610 465 0 0

483 SUBHRANIL BANERJEE 1314618 465 0 0

484 JAMAL ARA SANA 1314495 465 0 0

485 ARPAN BASU 1302667 465 0 0

486 ARIJIT NANDI 1303459 465 0 0

487 ABHIJEET KUNDU 1315669 464 0 0

488 RITUPARNA NATH 1302836 464 0 0

489 MOULI DEBNATH 1302672 464 0 0

490 NAZIM HAIDER SIDIQUE 1305681 464 0 0

491 SHUBHRANGSHU CHAKRABORTY 1306671 464 0 0

492 SAYANTI DAS 1305846 464 22 0

493 SOURAV SINHA 1302887 464 0 0

494 SHOURYA MEYUR 1304893 464 0 0

495 AKASHLEENA SARKAR 1302279 464 0 0

496 SALMA KHATUN 1301766 463 0 0

497 RITUPARNA BANERJEE 1305804 463 0 0

498 SUDIPTA BORAL 1309440 463 0 0

499 ARPAN DEWAN 1307039 463 0 0

500 PRANAB PAUL 1306612 463 0 0

501 ARITREE DEY 1312775 463 0 0

502 KAIYUM BASKH MOLLAH 1307091 463 0 0

503 SUBRATA DEBNATH 1306397 463 0 0

504 SOUMYAJIT GHOSH 1306500 463 0 0

505 NAZRINA NOURIN 1315500 463 0 0

506 SUPRIYO SAHA 1314677 463 0 0

507 ANUMITRA SENGUPTA 1305411 462 0 0

508 AVIK KUMAR PATRA 1314754 462 0 0

509 SYED WASIM RAHAMAN 1306599 462 0 0

510 ARPAN CHOWDHURY 1303039 462 0 0

511 PUJA CHAKRABORTY 1304524 462 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 18: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

512 RUPAM NANDI 1302839 462 0 0

513 SAHABAZ ALAM 1314933 462 0 0

514 ANKHI MUKHERJEE 1311785 462 0 0

515 ANEESHA DAS 1312795 462 0 0

516 DEEPSHIKHA DUTTA 1308533 462 0 0

517 SWATI PAUL 1307944 462 0 0

518 AYESHA NAAZ 1312580 462 0 0

519 NABARUN MANDAL 1312709 461 0 0

520 MANIK GORAI 1307002 461 0 0

521 ARPAN CHAKRABARTY 1302537 461 0 0

522 SUKANYA ROY 1316799 461 0 0

523 SAPTADWIPA BHATTACHARJEE 1307302 461 0 0

524 JOYEETA CHOWDHURY 1308934 461 0 0

525 RAMIT MUKHERJEE 1303549 461 0 0

526 NAVANEETA SEAL 1309457 461 0 0

527 TUHIN KUMAR SUR 1306735 461 0 0

528 SOUMYADEEP BASU 1311157 461 0 0

529 AMIRUL FARAJI 1316119 461 0 0

530 ARNAB KUNDU 1303177 461 0 0

531 DEBADRITA BHADURI 1306544 461 0 0

532 RABIUL HASSAN MALLICK 1309326 461 0 0

533 PRINCE MUKHERJEE 1311472 460 0 0

534 SOURAV MUKHERJEE 1300619 460 0 0

535 ARNAB DUTTA 1311425 460 0 0

536 SOUMITRI BAG 1307354 460 0 0

537 KAJARI MAITRA 1305890 460 0 0

538 RASHMONI MUKHERJEE 1317178 460 0 0

539 DEEPABALI GHOSAL 1316932 460 0 0

540 MAYUKHMITA GHOSE 1302930 460 0 0

541 SURAJ KUMAR ROUNIAR 1310582 460 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 19: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

542 SANCHITA SARKHEL 1302261 460 0 0

543 SUSMITA BASAK 1316388 460 0 0

544 DEBARATI BANERJEE 1310856 460 0 0

545 MRINMAY BHATTACHARYA 1310986 460 0 0

546 MOSTAK ALI ANSARI 1305645 460 0 0

547 SREERUPA DAS 1314374 460 0 0

548 SULAGNA SAHA 1310200 460 0 0

549 SUTAPA BISWAS 1316904 460 23 0

550 SHREYAM KAR 1309991 459 0 0

551 NUSRAT JAHAN 1308223 459 0 0

552 DOLLY ANJUM ARA 1308799 459 0 0

553 SAYANTAN DAS 1306492 459 0 0

554 MEGHA CHATTERJEE 1305982 459 0 0

555 ANIRBAN SARKAR 1303406 459 24 0

556 SANJANA SEAL 1315623 458 0 0

557 DISHARI PATRA 1302659 458 0 0

558 SUDESHNA BANERJEE 1304897 458 0 0

559 PRIYANWITA DHARA 1303413 458 0 0

560 SOURAV MUKHERJEE 1303539 458 0 0

561 IMRAN ALAM 1308117 458 0 0

562 SUBHANKAR CHATTERJEE 1309662 458 0 0

563 DEBAYAN GHOSH 1302249 458 0 0

564 ARUNITA BERA 1302801 457 0 0

565 SUPARNA DAS 1310433 457 0 0

566 DEBAYAN CHAKRABORTY 1303147 457 0 0

567 TUSHAR DAS 1315655 457 25 0

568 ANKANA BARUA 1310422 457 0 0

569 SAPTARSHI MUKHERJEE 1306096 457 0 0

570 KAUSTAV GHOSH 1307494 457 0 0

571 SAYAN BISWAS 1306618 457 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 20: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

572 ARGHYA KARMAKAR 1300287 457 0 0

573 RANENDRANATH SAHA 1311329 457 26 0

574 ARPAN ACHARYA 1313468 457 0 0

575 ARCHIMAN BISWAS 1301889 457 0 0

576 ANKITA DAS 1303044 457 27 0

577 SOMRAJ DEB 1313939 457 0 0

578 MADHUSREE SAHA ROY 1312872 457 0 0

579 GAURAV MAHATO 1300412 457 0 0

580 SAKINA CHAWALA 1301771 457 0 0

581 OINDRILA SAHA 1300500 457 0 0

582 SOHINI SINHA 1303158 457 0 0

583 PRADIPTA BHATTACHARJEE 1317491 457 0 0

584 PRITHA GHOSH 1304242 457 0 0

585 ARGHYA CHAKRABARTY 1311750 457 0 0

586 LAHARI GHOSH 1307982 456 0 0

587 POULOMI DAS 1305228 456 0 0

588 DEBKRIPA BURMAN 1308586 456 28 0

589 SHABNAM PARVEEN 1301335 456 0 0

590 SOUVIK DAS BISWAS 1312171 456 0 0

591 AMALENDU DOLUI 1306063 456 0 0

592 SAUGATA ROY 1301527 456 0 0

593 ABHRADIPTO SINHA 1311786 456 0 0

594 AISHWARYA MUKHERJEE 1306275 456 0 0

595 PUJA SHOW 1303370 456 0 0

596 DEBAYAN RANA 1310737 455 0 0

597 SUBHADIP SAHA 1308166 455 0 0

598 MD MUSHAHID ANWAR 1312642 455 0 0

599 SREEMOYEE MOITRA 1316134 455 0 0

600 MD.HABIBULLAH 1313322 455 0 0

601 ARIJITA MANNA 1305712 455 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 21: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

602 TAOZIYA AFREEN ALI 1317739 455 0 0

603 DEBESHEE SAMANTA 1301119 455 0 0

604 SUMAN JAHAN 1300558 455 0 0

605 DIBAKAR LAHA 1309251 454 0 0

606 SAMIMA KHATUN 1306048 454 0 0

607 RAHI MASUM REJA 1309057 454 0 0

608 ANUBHAB HALDER 1302244 454 0 0

609 ANINDYA BAIDYA 1311259 454 0 0

610 PRITAM PAL 1310061 454 0 0

611 SK SHAHID AHMED 1312579 454 0 0

612 DEBASMITA MANDAL 1315630 454 0 0

613 BIPLOY PAL 1304819 454 0 0

614 GAURAB CHOWDHURY 1313628 454 0 0

615 IFRA JAMAL 1315710 454 0 0

616 MRINAL SARKAR 1309871 454 29 0

617 DEBDATTA SUR 1305281 454 0 0

618 SANDIP ROY 1317458 453 0 0

619 SUBHADIP MALIK 1310038 453 0 0

620 MINHAJUL ISLAM 1301183 453 0 0

621 SK OHEDUZZAMAN 1310744 453 0 0

622 NAZNIN PARVIN 1309505 453 0 0

623 SHUBHANWITA BASAK 1305668 453 0 0

624 DILWAR HOSSAIN MONDAL 1317310 453 0 0

625 MD MURSHID GAZI 1311705 453 0 0

626 SUBHRANIL SENGUPTA 1307532 453 0 0

627 ASIF IQUBAL 1315476 453 0 0

628 SOUVIK RAY 1306923 453 0 0

629 SUHRITA ROY 1303780 453 0 0

630 AHANA GHOSH 1300952 453 0 0

631 SUBHABRATA BISWAS 1313387 452 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 22: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

632 AHMED REZA 1308518 452 0 0

633 ANISH BHATTACHARYA 1307814 452 0 0

634 ISHITA KULAVI 1306286 452 0 0

635 SOURADIP GOSWAMI 1303169 452 0 0

636 NILANJANA SANTRA 1317932 452 0 0

637 ROHINI ROY 1305486 452 0 0

638 SRIPARNA DAS 1316158 452 0 0

639 TRISHA ROY CHOWDHURY 1315103 452 0 0

640 MADHUSMITA SAHA 1313244 452 0 0

641 SHRAYA GHOSH 1307458 452 0 0

642 DEBANJANA GOSWAMI 1311861 452 0 0

643 SOUMADEEP DEY 1300091 452 0 0

644 NABAMITA NAG 1306571 452 0 0

645 MD SHAMSHER REZA 1308473 451 0 0

646 SOMILA SARBADHIKARY 1302372 451 0 0

647 SUSHMITA GHOSH 1310075 451 0 0

648 MD REJWANOOR RAHAMAN 1312792 451 0 0

649 SAMBHABI CHAKRABORTY 1316268 451 0 0

650 RITUPARNA DAS 1305562 451 0 0

651 SUVAJIT MONDAL 1301983 451 0 0

652 SHRISTI JAISWAL 1314523 451 0 0

653 SAHANAWAZ MOLLA 1306521 450 0 0

654 SANDIPAN DAS 1314438 450 0 0

655 KAZI MD JAWAHAR 1307511 450 0 0

656 KALYAN ROY 1317552 450 0 0

657 SAYANTANI PAHARI 1311037 450 0 0

658 BANHI BHATTACHARYA 1306013 450 0 0

659 RUCHIRA CHATTERJEE 1304829 450 0 0

660 SUMAIYA SARKAR 1308932 450 0 0

661 ARKA BANDYOPADHYAY 1315355 450 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 23: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

662 SREEJA DUTTA 1316013 450 0 0

663 PRANAY PAUL 1305100 450 0 0

664 ROOPSHALI RAKSHIT 1302267 450 0 0

665 PRIYANKA DEY 1303793 450 0 0

666 TUHIN DAS 1305864 450 0 0

667 MOHUYA DUTTA 1311343 450 0 0

668 ABIDA BEGUM 1304250 449 0 0

669 PRIYADARSHINI BASU 1303534 449 0 0

670 SWETA SINGH 1309005 449 0 0

671 NISHAT AFROZ 1310547 449 0 0

672 SUKANTA KAYAL 1305387 449 30 0

673 NANDITA MUKHERJEE 1314771 449 0 0

674 DIPAYAN BARARI 1307075 449 31 0

675 PAROMITA BANERJEE 1306050 449 0 0

676 ASMITA SHAW 1305013 449 0 0

677 PRATIC NANDY 1306925 448 0 0

678 JASMIN ARA 1308476 448 0 0

679 MD MOSUD ALAM 1300570 448 0 0

680 PALLYABIKA NANDI 1309847 448 0 0

681 DIPTO GHOSH 1310128 448 0 0

682 POULAMI DAS 1312346 448 32 0

683 TITIR ROY 1314548 448 0 0

684 RATNADEEP SARKAR 1304267 448 0 0

685 RUPANWITA DAS 1306729 448 0 0

686 DIPANJAN MISRA 1313564 448 0 0

687 PAROMITA SOM 1305428 448 0 0

688 SAYAN SAMADDAR 1309210 448 33 0

689 NILANJANA SHOME 1305140 448 0 0

690 SUBHRO KODALI 1308585 448 0 0

691 ANISHA KABIR 1309894 448 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 24: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

692 SAMARPITA MUKHERJEE 1308226 448 0 0

693 ARNAB CHAKRABORTY 1301728 448 0 0

694 SOHAM SENGUPTA 1308994 448 0 0

695 SUBHAYAN SEAL 1310207 448 0 0

696 MD. RIZWAN NASIM 1317051 448 0 0

697 KRITTWIKA BAL 1315147 447 0 0

698 SAUNOK ROY 1312887 447 0 0

699 SANGITA GHOSH 1308571 447 0 0

700 SUCHANDA DEBNATH 1312547 447 0 0

701 SOURAV SARKAR 1312100 447 0 0

702 RIMA NASRIN 1317708 447 0 0

703 NILANJANA ADHYA 1315240 447 0 0

704 SUNANDA DEY 1302234 447 0 0

705 NIRMAN TALUKDER 1304333 447 34 0

706 SHRISTI ROY 1313116 447 0 0

707 SAIKAT DEBNATH 1307907 447 0 0

708 GOURAB KUMAR MULLICK 1306992 447 0 0

709 SHAHKAR FALAK 1317586 447 0 0

710 ARPITA HAZRA 1313598 446 0 0

711 BISHAL DUTTA 1304118 446 0 0

712 RIYA BANERJEE 1315362 446 0 0

713 RIYA BANERJEE 1304070 446 0 0

714 RIYA SULTANA 1305263 446 0 0

715 ANAMIKA CHOWDHURY 1305085 446 0 0

716 AYAN ROY 1301163 446 0 0

717 TARPAN CHAKRABARTY 1302555 446 0 0

718 JOYEETA PALIT 1303154 446 0 0

719 ANKAN DAS 1304358 446 0 0

720 SAKCHI SINGH 1311042 446 35 0

721 NILADRI CHAKRABORTY 1310374 446 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 25: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

722 NAMRATA MUKHERJEE 1300481 446 0 0

723 SAMPRITI BANIK 1310637 446 0 0

724 SURMI BAL 1310982 446 0 0

725 MOHAMMAD ASLAM HASSAN 1311659 446 0 0

726 RONITA BANERJEE 1311516 446 0 0

727 JYOTIRMOY PATRA 1308021 445 0 0

728 MANOJIT DAS 1310987 445 0 0

729 ANIRBAN PODDER 1312375 445 36 0

730 AVIRUP DEY 1303700 445 0 0

731 ANISHA ROY 1309801 445 0 0

732 SAIKAT HAZRA 1314403 445 0 0

733 MD AZAHARUDDIN 1311257 445 0 0

734 SOURAV PATRA 1307344 445 0 0

735 CHHANDITA RAY 1301636 445 0 0

736 SAYAN ROY 1308620 445 0 0

737 SUDESHNA GHOSH 1300086 445 0 0

738 SREYASI DEB 1307498 445 0 0

739 NABYENDU BISWAS 1300864 445 0 0

740 DIBAKAR PAL DAS 1309953 445 0 0

741 MOUSAKHI ROY 1302704 444 0 0

742 DHRUVAJYOTI CHAKRABORTY 1311047 444 0 0

743 RIMI GHOSH 1313852 444 0 0

744 SHREYASEE SETH 1314522 444 0 0

745 RAJRUP GHOSH 1304281 444 0 0

746 PRATYASHA BHATTACHARYA 1314917 444 0 0

747 ARPITA BANERJEE 1310204 444 0 0

748 ALTAMASH RAZA 1312545 444 0 0

749 PRITHA DAS 1304767 444 0 0

750 SAYAN DAS 1310102 444 37 0

751 PRIYANKA CHAKRABORTY 1308408 444 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 26: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

752 AFZA KAMAL 1317185 444 0 0

753 ESITA DAS 1316975 443 0 0

754 MONALISA BOSE 1304540 443 0 0

755 ANGSUMAN GHOSH 1305865 443 0 0

756 SIKHA MONDAL 1309360 443 0 0

757 RAMITA ROY 1311034 443 38 0

758 TANMAY SARKAR 1315598 443 39 0

759 ROFIKUL ISLAM 1308695 443 0 0

760 AKASH KR NASKAR 1301170 443 0 0

761 ROHAN SARKAR 1305326 443 0 0

762 JESMINA KHATUN 1313999 443 0 0

763 DEBASMITA JANA 1302603 443 0 0

764 RITWIK HOTA 1303953 442 0 0

765 SOURAV SARKAR 1303440 442 40 0

766 SOHINI ADHIKARI 1303735 442 0 0

767 SAIKAT DHANG 1304010 442 0 0

768 SOHAM MALLICK 1311372 442 0 0

769 SAYANTANI SEN 1301080 442 0 0

770 RITARIDDHA ABID 1306746 442 0 0

771 TANUSREE GHOSH 1308032 442 0 0

772 PAMPA MONDAL 1305886 442 0 0

773 DAMINI CHAKRABORTY 1310806 442 0 0

774 UJJAYINI BOSE 1311548 442 0 0

775 TANMOY CHAUDHURI 1314697 442 0 0

776 WASHIM AKRAM 1312120 442 0 0

777 SUBHAJIT CHINYA 1314985 442 0 0

778 PRAGYA MANDAL 1301674 442 0 0

779 DEEPSHIKHA SINGHA ROY 1316807 441 0 0

780 ANISHA ANIS 1304632 441 0 0

781 PRITHA DEB 1312870 441 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 27: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

782 SUTAPA MITRA 1317668 441 0 0

783 RUDRAJIT SARKAR 1309190 441 0 0

784 MONALISA RAY 1316184 441 0 0

785 SUBHAJIT ROY 1311390 441 41 0

786 SHYASHREE BISWAS 1317347 441 0 0

787 DEVAJYOTI HALDAR 1302053 441 0 0

788 TAPASYA DATTA 1313328 441 0 0

789 PAPIYA BOSE 1313134 441 0 0

790 SUMANTA PAL 1306319 441 0 0

791 ANGIRA GHOSH 1302153 441 0 0

792 SOUMYADEEP MITRA 1308353 441 0 0

793 SOUPARNO PAUL 1304147 441 0 0

794 PRIYANKA BASAK 1302475 441 0 0

795 AISHEEK BAUG 1309067 441 0 0

796 SUMAN DEBNATH 1307480 441 0 0

797 RAJIT CHOWDHURY 1300475 441 0 0

798 ARNAB BOSE 1304831 441 0 0

799 SHAMPA DASTHAKUR 1313612 441 0 0

800 DIPANWITA RAY 1311677 440 0 0

801 AGNIJIT SEN 1300629 440 0 0

802 MD SAMIUL ALIM 1306236 440 0 0

803 SAIKAT ROY CHAUDHURI 1303187 440 0 0

804 SUSMITA DAS 1307840 440 0 0

805 KRITIKA PRASAD 1300916 440 0 0

806 BISHAL SHAW 1310245 440 0 0

807 ARINDAM SINGHA 1305676 440 0 0

808 SANJUKTA MAITY 1309466 440 0 0

809 SREYASI DAS 1302111 440 0 0

810 SAYANTAN SINGHA ROY 1304994 440 0 0

811 SAMPURNA DE 1301957 440 42 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 28: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

812 RIMA PAUL 1305462 439 0 0

813 ANKITA NANDI 1300973 439 0 0

814 SK ARIFUR RAHAMAN 1315097 439 0 0

815 EPSITA DIKSHIT 1313360 439 0 0

816 SRIJITA ARNIKAR KUNDU 1311867 439 0 0

817 SUSMITA SARKAR 1306363 439 0 0

818 AYAN DUTTA 1309027 439 0 0

819 MD.SOHEL 1304209 439 0 0

820 AMIT DUTTA 1316106 439 0 0

821 ANISH CHAKRABORTY 1301376 439 0 0

822 ABHISEK SRIMANI 1312982 439 0 0

823 KRISHNENDU GHATAK 1313969 439 0 0

824 SUMANA ADHIKARY 1309706 438 43 0

825 SREYA DAS 1308902 438 44 0

826 ARGHA DUTTA 1313884 438 0 0

827 TANIMA GHOSH 1306394 438 0 0

828 SOURYADEEP GHOSH 1316041 438 0 0

829 SUBHRO KUNDU 1314342 438 0 0

830 SK AMIR HASSAN 1302252 438 0 0

831 RAKESH NAG 1312848 438 0 0

832 RAJNISH KUMAR PASWAN 1304072 438 0 0

833 SANDIPAN SAHA 1309083 438 45 0

834 MOUMITA NASKAR 1306933 437 46 0

835 SUBHALAXMI MOITRA 1312519 437 0 0

836 MONOWARUL ISLAM 1312126 437 0 0

837 RAQUIBUDDIN MONDAL 1312542 437 0 0

838 ANKITA SAHA 1316617 437 0 0

839 SOHAM GUHA 1314284 437 0 0

840 ZINIA PARVIN 1309855 437 0 0

841 BIDISHA SASMAL 1308145 437 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 29: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

842 ARUNABHA SAHA 1305601 437 0 0

843 SUDIP KR NAG 1308248 437 0 0

844 PAULAMI JHA 1313632 437 0 0

845 NAFEES AHMED 1312345 437 0 0

846 JOYANTA BISWAS 1315474 437 47 0

847 AITIHYA CHANDRA 1305636 437 0 0

848 RITABRATA MAJUMDER 1305708 437 48 0

849 INDRANIL MALLICK 1301450 437 49 0

850 DISHA HALDER 1307471 436 0 0

851 TRISHA CHOUDHURY 1314351 436 0 0

852 SUPRATIK DAS 1311210 436 0 0

853 BISWAJIT BERA 1308361 436 0 0

854 MADHUSREE DAS 1315167 436 0 0

855 KUHELI BHUNIA 1304296 436 0 0

856 ERAM AKHTAR 1302724 436 0 0

857 SUBHROJIT KAR 1314276 436 0 0

858 ARGHYA JYOTI SARKAR 1308764 436 50 0

859 SANJANA SENGUPTA 1312061 436 0 0

860 MOUSUMI BILKIS 1308806 435 0 0

861 SRIRUPA DAS 1303204 435 0 0

862 KAUSHIK SANYAL 1303168 435 0 0

863 LADLY KHATUN 1317546 435 0 0

864 SHREYA GHOSH 1307739 435 0 0

865 PRITISH MANNA 1302663 435 0 0

866 NAYAB AMIR 1314719 435 0 0

867 PLABAN KUMAR SAHA 1308926 435 51 0

868 ADITI MAITRA 1315614 435 0 0

869 SAYANI CHAKRABORTY 1307833 434 0 0

870 SAYANTAN PAUL 1308305 434 0 0

871 MOUMITA BORAL 1315094 434 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 30: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

872 SAGNIK MUKHERJEE 1303257 434 0 0

873 KRISHNA KUMAR GHOSH 1308853 434 0 0

874 SUDIP MONDAL 1302833 434 0 0

875 PRARTHANA MAHATO 1315708 434 0 0

876 SUSHMITA GHOSH 1310273 434 0 0

877 DIPTENDU BANERJEE 1305091 434 0 0

878 MOUMITA PARVIN 1315061 434 0 0

879 SUVOJYOTI SEN 1310328 434 0 0

880 BISWAJIT KUNDU 1308573 434 0 0

881 ABHIJIT BANERJEE 1313717 434 0 0

882 ANWESHA CHATTERJEE 1308393 434 0 0

883 ANKIT DUTTA 1302227 434 0 0

884 ANKITA NANDY 1300553 433 0 0

885 SOUGATA SETH 1311554 433 0 0

886 TOUSIF ALI 1304688 433 0 0

887 SUBHADIP DUTTA 1304947 433 0 0

888 ISHANI CHAKRABORTY 1308766 433 0 0

889 SAHIN SABNAM 1310487 433 0 0

890 SOUJANYA BHATTACHARYA 1303898 433 0 0

891 DEBARPAN BAGCHI 1317556 433 0 0

892 PRATAP ADHIKARI 1315458 433 0 0

893 SURANJANA SANTRA 1301342 433 0 0

894 SUBHRANGSU MIDYA 1312144 433 0 0

895 MAINAK SINHA 1315487 433 0 0

896 RAHUL MONDAL 1312020 433 52 0

897 DIPSHILA BISWAS 1314651 432 0 0

898 FARHINA YASMIN 1317205 432 0 0

899 MOUMITA MAITY 1314280 432 0 0

900 AMRITA BAKSHI 1305130 432 0 0

901 MD SIDDIQUR RAHAMAN 1311106 432 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 31: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

902 DEBASMITA KUNDU 1313186 432 0 0

903 MD AHASAN KOBIR 1302248 432 0 0

904 SOUPTIK GHOSH 1305884 432 0 0

905 RISHAV SAHA 1303114 432 0 0

906 SHARIHA BEGUM 1315580 432 0 0

907 MEGHA ROY 1303861 431 0 0

908 JAYANEE BHATTACHARYA 1300673 431 0 0

909 SARBAJIT BHATTACHARYYA 1304782 431 0 0

910 ATANU DUTTA 1309197 431 0 0

911 ANKAN CHAKRABORTY 1305683 431 0 0

912 RIYANKA JATI 1305135 431 0 0

913 DEEPANJAN DAS 1305079 431 0 0

914 SHAKIRUL ISLAM KHAN 1310118 431 0 0

915 AVIDEB DUTTA 1302139 431 0 0

916 ARNAB BANERJEE 1306590 430 0 0

917 SHREYA GHOSH 1303891 430 0 0

918 PRITA KUNDU 1308084 430 0 0

919 SUMEDHA BASU 1308677 430 0 0

920 SARBARI PAL 1309012 430 0 0

921 SRIMANTI DE 1301999 430 0 0

922 SUBHAM DAS 1302945 430 53 0

923 POUSHALI NANDI 1310158 430 0 0

924 PROJJAL CHAKRABORTY 1308616 430 0 0

925 DIBYANGANA CHAKRABORTY 1315117 430 0 0

926 BAISHALI KUNDU 1317730 430 0 0

927 ARUNAVA BISWAS 1302052 430 54 0

928 MD RUBAIT SARDAR 1311780 430 0 0

929 SWAPNILA PRAMANICK 1303210 430 55 0

930 PRANTIK SAHA 1313869 429 0 0

931 DEEPAK YADAV 1312504 429 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 32: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

932 BUSHRA AFRIN 1300082 429 0 0

933 WASIM ROUSAN HAQUE 1303956 429 0 0

934 MANASI RANI PANDA 1309018 429 0 0

935 ABHISHEK GUIN 1307112 429 0 0

936 ROCHISHNU GANGULY 1308484 428 0 0

937 ARGHAJOTI DEY 1302055 428 0 0

938 SUSMITA SAHU 1304368 428 0 0

939 NAZITA RUSHDI 1315491 428 0 0

940 DIPANWITA BISWAS 1304049 428 56 0

941 SUSNEHA DEY 1306870 428 0 0

942 ARGHYA BHATTACHARYYA 1306042 428 0 0

943 LOPAMUDRA DEY 1307515 428 0 0

944 NAWED ANJUM 1313500 428 0 0

945 MOULI SIKDER 1304215 428 0 0

946 AISHWARYA DEY 1308787 428 0 0

947 MANAJIT KHATUA 1300666 428 0 0

948 AYESHA FAROOQUE 1313135 428 0 0

949 PRIYANKA BAG 1309840 428 0 0

950 RUKSANA PARVEEN 1308114 428 0 0

951 MOULI CHOWDHURY 1302963 428 0 0

952 RITABRATA BARIK 1311868 428 0 0

953 JINIA NASRIN 1301154 428 0 0

954 SOUVIK DAS 1308140 428 0 0

955 TRIDIV KAR 1309461 428 0 0

956 BAISALI SENGUPTA 1304880 428 0 0

957 BIJAY KUMAR SAMANTA 1306061 428 0 0

958 ANUSUA PAL 1309307 428 0 0

959 DEBDATTA CHAKRABORTY 1302022 428 0 0

960 NILANJAN SINGHA 1314765 428 0 0

961 NAHID PARVEEN 1308396 427 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 33: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

962 NOUSHIN MUSHTAQUE 1314737 427 0 0

963 QUAZI NAYEEM NAZAMI 1309885 427 0 0

964 SUSRABA CHATTRRJEE 1317285 427 0 0

965 ASHIRBAD BAYEN 1316406 427 0 0

966 SAHANAJ PERVIN 1312561 427 0 0

967 RINITA PAUL 1315524 426 0 0

968 DEBOPAM SINHA 1315114 426 0 0

969 DIPANKAR HALDER 1317048 426 57 0

970 NAMRATA CHAKRABARTI 1315327 426 0 0

971 SREETAMA ROY 1315510 426 0 0

972 SMARANIKA BISWAS 1300185 426 0 0

973 ABHILASH SINHA 1306984 426 0 0

974 SAIKAT BALA 1303493 426 58 0

975 SK RAMIZ RAZA 1312202 425 0 0

976 SABIR AHAMED 1309150 425 0 0

977 NURE ALAM 1317295 425 0 0

978 VARSHA BISWAS 1314901 425 0 0

979 ABHIJIT GOSWAMI 1313008 425 0 0

980 SUVAJIT HALDER 1313615 425 0 0

981 ABHISHIKTA CHATTERJEE 1315093 425 0 0

982 ANWESA BHURISHRESTHA 1311026 425 0 0

983 SAMIT LAHIRI 1305917 425 0 0

984 GINISH SINGHA 1313815 425 59 0

985 MIR AQIB IQBAL 1314430 425 0 0

986 MONIRA QUADERY 1312367 425 0 0

987 PREETAM DATTA 1304800 424 0 0

988 DEBABRATA DAS 1312822 424 0 0

989 RUDRA DEY 1309695 424 0 0

990 SAHELI CHATTERJEE 1308920 424 0 0

991 ANIRBAN ROY 1311494 424 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 34: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

992 SHILPA MAITY 1305784 424 0 0

993 SOUMALYA DUTTA 1309224 424 0 0

994 MD SHAKIL AHAMED 1312203 423 0 0

995 SOUMYA MONDAL 1303721 423 60 0

996 SAIKAT ADAK 1307211 423 0 0

997 DEVADEEPA MUKHERJEE 1303770 423 0 0

998 ARITRI ROY 1300414 423 0 0

999 MADHUMANTI SAHA 1303333 423 0 0

1000 DEBAPRIYA CHAKRABORTY 1311085 423 0 0

1001 SOURAV BISWAS 1309779 423 0 0

1002 ARPAN CHONGDAR 1316877 423 0 0

1003 FARHANA AFREEN 1304335 423 0 0

1004 DEBLEENA MANDAL 1303908 422 61 0

1005 SHEERSHA DAS 1304162 422 0 0

1006 SAYANTY DASGUPTA 1317099 422 0 0

1007 MADHURI DATTA 1303951 422 0 0

1008 SOUMIK DAS 1312947 422 0 0

1009 SUKANYA DAS 1306046 422 0 0

1010 SK GOLAM MORTOJA 1313905 422 0 0

1011 INDRAJIT BHANDARI 1305694 422 0 0

1012 APSARA BAGCHI 1302378 422 0 0

1013 ISHITA CHONGDER 1311960 422 0 0

1014 BARSHAN DUTTA 1303784 422 0 0

1015 MD MASUD 1317521 422 0 0

1016 ARKA MAJUMDER 1302953 422 0 0

1017 SREEJA SARKAR 1311518 422 0 0

1018 DEBANJANA BISWAS 1304442 422 0 0

1019 RAKHIPALLAB KUNDU 1313496 421 0 0

1020 SOUVIK DE 1308233 421 62 0

1021 TARIK ALIM RAHAMAN 1310973 421 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 35: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1022 AKASH BARMAN 1309704 421 0 0

1023 SUMANA GHOSH 1307771 421 0 0

1024 MANAS MONDAL 1307426 421 0 0

1025 SIRSENDU SHEKHAR GHOSH 1306560 421 0 0

1026 UPAMANYU SAHA 1309793 421 0 0

1027 PAYEL BANDYOPADHYAY 1310554 421 0 0

1028 PARONTOP BOSE 1311347 420 0 0

1029 SAYANTANI ROY 1310458 420 0 0

1030 TANMOY CHANDRA DEY 1311577 420 0 0

1031 DEBANJAN ROY 1310246 420 63 0

1032 RIYA BHATTACHARYAY 1307011 420 0 0

1033 AAHELEE GHOSH 1316907 420 0 0

1034 DEBASIS DAS 1307520 420 0 0

1035 ANKITA CHAUDHURI 1301146 420 0 0

1036 ARNAB NAYEK 1303787 420 0 0

1037 ANIRUDDHA MONDAL 1309835 420 0 0

1038 PARVIN SULTANA 1301422 420 0 0

1039 DEBASIS RAUT 1306439 420 0 0

1040 DEBABRATA NANDI 1306134 420 0 0

1041 MRITYUNJOY MAHATO 1313866 419 0 0

1042 PRITAM MANDAL 1303415 419 64 0

1043 SHUBHANKAR MOITRA 1313191 419 0 0

1044 SHABNAM PARVIN 1305069 419 0 0

1045 PRITAM KUNDU 1306425 419 0 0

1046 BARSHA PAUL CHOWDHURY 1305862 419 0 0

1047 SUDARSHAN MANDAL 1303744 419 65 0

1048 WARISHA BAKHTEYAR 1317639 419 0 0

1049 SUSMITA SAHA 1306359 418 0 0

1050 ANESUL RAHAMAN 1302429 418 0 0

1051 SNIGDHA CHAKRABORTY 1309151 418 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 36: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1052 SAPTARSHEE BHOWMICK 1313368 418 0 0

1053 SHAHANAZ KHATUN 1314998 418 0 0

1054 ARCHISMITA RAKSHIT 1314820 418 0 0

1055 SK SHANE ALAM 1312483 418 0 0

1056 ABHIJIT MONDAL 1313885 418 66 0

1057 POUSHALI CHATTOPADHYAY 1317354 417 0 0

1058 TARANNUM ISLAM 1315726 417 0 0

1059 SNEHA MUKHERJEE 1311776 417 0 0

1060 SUVRANGSU CHAKRABORTY 1302844 417 0 0

1061 ZEENAT KAUSAR 1308700 417 0 0

1062 EKHLASUR RAHAMAN 1316435 417 0 0

1063 NEIL BASU 1308612 417 0 0

1064 SUMAN DEY 1316878 417 0 0

1065 SUBHABRATA NANDI 1306174 417 0 0

1066 PAYEL SAHA 1307796 417 67 0

1067 SUMIT MAITRA 1312856 416 0 0

1068 ASHIQUE HOSSAIN 1310989 416 0 0

1069 ANINDITA MAITY 1316938 416 0 0

1070 ANIK ROY 1300862 416 0 0

1071 DEBAYAN CHATTERJEE 1306632 416 0 0

1072 ANIRBAN NARAYAN GHOSH 1309697 416 0 0

1073 KRISHNENDU SAHA 1305574 416 0 0

1074 SUMAYYA SULTANA 1302610 416 0 0

1075 ANIRBAN TEWARI 1309398 416 0 0

1076 SOUVIK MUKHERJEE 1303563 416 0 0

1077 ASHA DAS 1306811 416 0 0

1078 POONAM SINGH 1309597 416 0 0

1079 FIRDOS SAHANAWAZ 1317322 415 0 0

1080 IKTASHA ANSARI 1302104 415 0 0

1081 MINAKSHI BHATTA 1312040 415 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 37: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1082 ANINDITA CHAKRABORTY 1307874 415 0 0

1083 MANISHA BISWAS 1314098 415 68 0

1084 SAIKAT GORAI 1302082 415 0 0

1085 NIKHAT ARA 1316983 415 0 0

1086 SANGEETA ROY 1301586 415 0 0

1087 MD ROHID AHMAD 1312813 415 0 0

1088 SUFIA SULTANA 1312765 415 0 0

1089 OYEENDRILA ROY 1301517 415 0 0

1090 ANIMESH PATTANAYAK 1313118 415 0 0

1091 NARENDRA NATH BASAK 1301912 415 0 0

1092 SUMI CHAKRABORTY 1306435 415 0 0

1093 MALHAR CHAKRABORTY 1313978 415 0 0

1094 SHREYA SIKDER 1305818 415 69 0

1095 SUPTI DAS 1314294 415 70 0

1096 TANIA FARHEEN 1304186 414 0 0

1097 SHAHENSHA NAWAZ 1316818 414 0 0

1098 KRISHNENDU MONDAL 1316592 414 71 0

1099 SAIKAT SAHA 1311175 414 0 0

1100 SUSMITA MONDAL 1311365 414 0 0

1101 ANINDYA BHATTACHARYA 1300476 414 0 0

1102 ARITRA CHAKRABORTY 1301220 414 0 0

1103 SAYANTAN BOSE 1313722 414 0 0

1104 SK ZAHEER ABBAS 1316149 414 0 0

1105 BIDISHA DUTTA 1314062 414 0 0

1106 SUVADEEP GUHA 1310378 414 0 0

1107 RAJIEA SULTANA 1317262 414 0 0

1108 SAUMADRITAA KAR 1314254 414 0 0

1109 DEBANNITA BASAK 1311778 413 0 0

1110 PRODYUMNA MANDAL 1315361 413 72 0

1111 SUSMITA DAS 1315081 413 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 38: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1112 MANOMOY BISWAS 1306182 413 0 0

1113 PRITAM ROY 1310566 413 73 0

1114 SOUMITA CHAKRABORTY 1309792 413 0 0

1115 SAHIN PARVIN 1308966 413 0 0

1116 PIYALI SAHA 1305512 413 0 0

1117 SAMBARAN PATRA 1317058 413 74 0

1118 NISHA DAS 1304000 412 0 0

1119 SUSMITA BISWAS 1305155 412 0 0

1120 ISHITA DAS 1306530 412 0 0

1121 SAYAN BIWAS 1313020 412 0 0

1122 MOHANA BISWAS 1309630 412 0 0

1123 KUNTAL PHAUJDAR 1310663 412 0 0

1124 HEMENDRA NATH KOTAL 1301838 412 0 0

1125 SOUGATA ACHARJEE 1310812 412 0 0

1126 ARNAB DUTTA 1313325 412 0 0

1127 MANUARUL HOSSAIN 1309904 412 0 0

1128 PRITHA SARKAR 1317583 412 0 0

1129 SANJOY KUMAR MALLICK 1314106 412 75 0

1130 ANANYA SAJJAN 1311007 412 0 0

1131 SUMAN DAS 1315905 412 0 0

1132 ARINJOY GHOSH DASTIDAR 1316254 412 0 0

1133 SAMIK BISWAS 1306639 411 76 0

1134 MANOSWITA GANGULY 1313746 411 0 0

1135 BIKIRAN ROY 1312573 411 77 0

1136 ANUPAM ROY 1303918 411 0 0

1137 RITWIKA CHATTERJEE 1301850 411 0 0

1138 SUPARNA ASH 1300992 411 0 0

1139 SUMAN MONDAL 1302855 411 0 0

1140 SHIBASISH SUR 1310821 411 0 0

1141 SHREYA GUHA 1309089 411 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 39: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1142 SOUMYAJIT SARKAR 1310614 411 0 0

1143 BEDASRUTI DAS 1314176 411 0 0

1144 SUPARNO CHAKRABORTY 1315345 411 0 0

1145 DIYA KUNDU 1302344 410 0 0

1146 ATANU DEY 1313362 410 0 0

1147 ANKITA HAZRA 1309407 410 0 0

1148 SUDIPTA CHOWDHURY 1317867 410 0 0

1149 SOHAM MUKHERJEE 1314868 410 0 0

1150 TANMOY HALDER 1306043 410 78 0

1151 PRADIPTA KANTI SARKAR 1305107 409 0 0

1152 SAYANI PAL CHOUDHURY 1300102 409 0 0

1153 GOURAB GHOSH 1313041 409 0 0

1154 SUCHISMITA SINHA 1304292 409 0 0

1155 GUNJALIKA SAHA 1310530 409 0 0

1156 SAYAN PAL 1309465 409 0 0

1157 SANCHARI BORAL 1301940 409 0 0

1158 KOYEL DUTTA 1313975 409 0 0

1159 REJAUL MOLLA 1310122 409 0 0

1160 JULEKHA KHATUN 1315578 409 0 0

1161 NABIN SAUTIA 1311256 409 0 0

1162 SOHINI PODDAR 1307674 409 0 0

1163 BUSHRA ALIM 1316297 409 0 0

1164 BAISAKHI KOLEY 1306146 408 0 0

1165 RUPSA DAS 1317423 408 0 0

1166 DEBJYOTI DAWN 1306114 408 0 0

1167 SAONA SAMANTA 1302596 408 0 0

1168 NURANGINI MOHAMMED 1303457 408 0 0

1169 MOUSOM ROY 1315615 408 0 0

1170 ARUNIMA PAUL 1311760 408 0 0

1171 PRAKKAN HILLOL 1300766 407 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 40: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1172 SAMIM AKTAR 1315457 407 0 0

1173 ANANYA BHATTACHERJEE 1312230 407 0 0

1174 SWARNADEEPA DEY 1300651 407 0 0

1175 SK FARUK ABDULLA 1313145 407 0 0

1176 ANINDITA SAMANTA 1301954 407 0 0

1177 SABYASACHI SUR 1302927 407 0 0

1178 SK AHMADUL BARI 1308129 407 0 0

1179 SUSHMITA MUKHERJEE 1317247 407 0 0

1180 SWAGATA MAJI 1315627 407 0 0

1181 SAYAN DAS 1316692 407 79 0

1182 PALLABI ROY 1301688 407 0 0

1183 ANWESHA GHOSH 1302683 407 0 0

1184 RITUPARNO SAHA 1306283 407 0 0

1185 JHUMA LAKRA 1316548 407 0 1

1186 SHIBAM KARMAKAR 1310395 406 0 0

1187 ZARKA KAMAL 1310686 406 0 0

1188 SURAVI BANERJEE 1314002 406 0 0

1189 NIKHAT PARVEEN 1302050 406 0 0

1190 MEDHA BHATTACHARYYA 1304383 406 0 0

1191 MADHURIMA BISWAS 1302769 406 0 0

1192 DEBASHRITA DAS 1302488 406 0 0

1193 SMITA SINGHA ROY 1312420 406 0 0

1194 SUJOY GHOSH 1306674 405 0 0

1195 WAHEDUR RAHAMAN 1308676 405 0 0

1196 NANDITA NASKAR 1303797 405 0 0

1197 MEHEDI HASSAN 1310976 405 0 0

1198 PURBASHA MUKHERJEE 1309121 405 0 0

1199 RUPSHA SINHA 1302915 405 0 0

1200 ANURAG MISHRA 1309992 405 0 0

1201 RATNADEEP HALDER 1316579 405 80 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 41: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1202 PUJA DATTA 1303196 405 0 0

1203 PUSHMITA SARKAR 1303709 405 0 0

1204 SAMIR SATIK 1309196 405 81 0

1205 DAVIDKISHOR HEMBRAM 1303032 404 0 2

1206 MOUMITA MALLICK 1307837 404 0 0

1207 ARGHYADIP PANJA 1311914 404 0 0

1208 ANANYA BANERJEE 1312143 404 0 0

1209 KONKANA ADAK 1312142 404 0 0

1210 DIPAYAN PARAMANIK 1306886 403 0 0

1211 MD SAHAJAHAN ALI 1312730 403 0 0

1212 SUDIPTA MONDAL 1309549 403 82 0

1213 SAYANHITA ROY 1303195 403 0 0

1214 AVIK SARKAR 1312587 403 0 0

1215 SOHINI SAHA 1300472 403 0 0

1216 MEHERUNNESHA KHATUN 1314912 403 0 0

1217 SANKHA DEBSARMA 1315782 402 0 0

1218 SHARBONI GANGULY 1305205 402 0 0

1219 SUJAN BERA 1312840 402 0 0

1220 PRANAY SARKAR 1306465 402 0 0

1221 ADITI DE 1301295 402 0 0

1222 PIYAS SAHA 1303109 402 0 0

1223 ARNAB DEY 1315043 402 0 0

1224 SOUMENDU CHOWDHURY 1309518 402 0 0

1225 SHREYA BANERJEE 1303571 402 0 0

1226 SAYAK SAMANTA 1300214 402 0 0

1227 PURABI BISWAS 1314135 402 83 0

1228 RIDHEE GHOSH 1315047 402 0 0

1229 SUBHRAJIT DAS 1307001 401 0 0

1230 MD SHAMS TABREZ 1312980 401 0 0

1231 SHOUVIK ROY 1315461 401 84 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 42: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1232 MD WASIF ZAMAN 1313097 401 0 0

1233 SOIF ALAM 1313810 401 0 0

1234 KAMALIKA ROY 1313960 401 0 0

1235 SHAH ENJAMAMUL HAQUE 1312630 401 0 0

1236 SHOYEB MOHAMMAD MOLLA 1305543 401 0 0

1237 SRIJANEE GHOSH 1302734 401 0 0

1238 PAMELA DEY 1308997 401 0 0

1239 SHAILAYEE NANDI 1308968 401 0 0

1240 ADARSH GUPTA 1315747 401 0 0

1241 ANKITA KARMAKAR 1302313 400 0 0

1242 SYED AFIF HOSSAIN 1307866 400 0 0

1243 TRISHA CHAKRABORTY 1302916 400 0 0

1244 ARIJIT MUKHERJEE 1315217 400 0 0

1245 ARYADEB PAHARI 1302904 400 0 0

1246 SNIGDHA MODAK 1312006 400 0 0

1247 MANISHA BANDYOPADHYAY 1304518 400 0 0

1248 SUDIPTA BHUNIA 1311233 400 0 0

1249 TANIA MUKHERJEE 1306695 400 0 0

1250 DHRITIBRATA KARMAKAR 1315904 400 0 0

1251 NIDARSANA BANERJEE 1315316 400 0 0

1252 ARKYA ROY 1306130 400 85 0

1253 NAMROTA ANZUM MONDAL 1310311 399 0 0

1254 MD KABIRUL ISLAM 1316837 399 0 0

1255 MD MASROOR ALAM 1311446 399 0 0

1256 RIZWANA KHATOON 1317670 399 0 0

1257 KOUSIK MONDAL 1311571 399 0 0

1258 AKASH SHAW 1306754 399 0 0

1259 ANKITA ROY 1304062 399 0 0

1260 NAGHMA KAUSER 1312675 399 0 0

1261 ANIKET MUKHERJEE 1312621 399 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 43: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1262 RABINDRA NATH PRASAD 1317071 398 0 0

1263 AVISHEK GHOSH 1311557 398 0 0

1264 PROSENJIT KUMAR CHOWDHURY 1307714 398 86 0

1265 SUBHADIP SARKAR 1306621 398 87 0

1266 SAYANTIKA MUKHERJEE 1303330 398 0 0

1267 SARIKA SULTANA 1305309 398 0 0

1268 NISHTHA SHARMA 1315239 398 0 0

1269 GHAZALA MUSTAQEEM 1308556 398 0 0

1270 KOUSHIK DUTTA 1311292 398 0 0

1271 PARTHA KUMAR DAS 1307910 398 0 0

1272 SANTANU BANERJEE 1314016 398 0 0

1273 ANKITA SINHA 1310316 398 0 0

1274 SUTIRTHA KUNDU 1312055 398 0 0

1275 SOUMEN BARMAN 1312916 398 88 0

1276 RATNOTTAMA DE 1311159 397 0 0

1277 KALYANI DATTA 1314311 397 0 0

1278 SUMIT SARKAR 1307786 397 89 0

1279 DIPIKA SAHA 1305953 397 0 0

1280 SATARUPA SARKAR 1300982 397 0 0

1281 PUJA DEBNATH 1311200 397 0 0

1282 SUPRIYO BASU ROY CHOWDHURY 1316064 397 0 0

1283 FAHMIDA FAIZAH 1311841 397 0 0

1284 BUSHRA WAHID 1316468 396 0 0

1285 MD.MURSADUL ARIFIN 1309485 396 0 0

1286 TAMAL NASKAR 1309040 396 90 0

1287 ANIRBAN SARDAR 1316971 396 91 0

1288 BODHISATTA MANDAL 1315459 396 0 0

1289 SABIR ALI MONDAL 1313142 396 0 0

1290 NAJM ARA BEGUM 1307338 396 0 0

1291 RUKSANA KHATUN 1311379 396 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 44: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1292 MD SAMIM RAHAMATULLAH 1310990 396 0 0

1293 BIKRAM CHAKRABORTY 1302519 396 0 0

1294 ABHIRUP PAUL 1313965 396 0 0

1295 ADITYA HALDER 1311700 396 92 0

1296 SOUMO KANTA DAS 1313929 396 0 0

1297 SWARNAYAU SARKAR 1316165 396 93 0

1298 MEHULY SARKAR 1303879 395 0 0

1299 SAMRAT BASAK 1307308 395 0 0

1300 SHARIF AHAMED SARKAR 1314196 395 0 0

1301 ARGHYADEEP NATH 1307180 395 0 0

1302 DEBANJAN JANA 1305381 394 0 0

1303 SAMBIT KUMAR ROY 1315664 394 0 0

1304 PRIYANKA BASU 1304437 394 0 0

1305 BHASKAR PAUL 1313042 394 0 0

1306 HRIDAY HALDER 1315677 394 94 0

1307 IMRAN WARIS 1317121 394 0 0

1308 PAYEL DAW 1307369 394 0 0

1309 DEBALEENA CHATTERJEE 1304190 394 0 0

1310 KIRON SENAPATI 1305408 394 0 0

1311 NIVEDITA SENGUPTA 1304487 394 0 0

1312 AMRITA BARMAN 1309399 394 95 0

1313 TANBIR KAZI 1305212 394 0 0

1314 ARITRA GUPTA 1316614 394 0 0

1315 SOURITRA DAS 1315141 394 0 0

1316 SUKANYA SARKAR 1313772 394 0 0

1317 PRIYA BANERJEE 1310097 394 0 0

1318 SISIR DUTTA 1316075 394 0 0

1319 PRITAM KUNDU 1313944 394 0 0

1320 DEEP ROY 1312282 393 0 0

1321 SOUMI DAS 1311925 393 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 45: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1322 RATNADEEP PATRA 1314494 393 0 0

1323 SONALI GOSWAMI 1305823 393 0 0

1324 USHNIK BHOWMICK 1317190 393 0 0

1325 NITISH KUMAR JHA 1317598 392 0 0

1326 AELIZA NASIBA YAAZ 1317906 392 0 0

1327 AHANA DASGUPTA 1312041 392 0 0

1328 PRITHA CHATTERJEE 1301907 391 0 0

1329 ASHMITA MUKHERJEE 1307568 391 0 0

1330 ATANU DAS 1306269 391 96 0

1331 SAYANI BHATTACHARYA 1307527 391 0 0

1332 SUBHADEEP BISWAS 1300878 391 0 0

1333 SAYANTANI KUNDU 1317188 391 0 0

1334 SAURABH PAUL 1309982 391 0 0

1335 DIPAYAN PAUL 1311977 391 0 0

1336 SHREYASHI BISWAS 1308845 391 0 0

1337 PUJA BANERJEE 1310107 391 0 0

1338 SOURAV DEY 1316532 390 0 0

1339 WAQUAR HAIDRY 1306085 390 0 0

1340 NESHAT PARVIN 1307022 390 0 0

1341 FAIAZ AHMED 1312379 390 0 0

1342 ALISHA DHAR 1311010 390 0 0

1343 RAHUL GHOSH 1311194 390 0 0

1344 ALANKA DEB 1310206 390 0 0

1345 SOURAV DUTTA 1309117 389 0 0

1346 SUPRITAM SAHA 1309560 389 0 0

1347 PRIYA DEY 1315499 389 0 0

1348 RITUPARNA DAS 1317876 389 0 0

1349 CHANDRIMA PAL 1305245 389 0 0

1350 DEBOTTYAM SAMANTA 1315118 389 0 0

1351 ARNAB SARKAR 1306580 389 97 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 46: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1352 BAISAKHI MURMU 1314613 388 0 3

1353 DEBAPRIYAM SAHA 1302798 388 98 0

1354 SAYANTI KARMAKAR 1307378 388 0 0

1355 SOUMAJIT MITRA 1308009 388 0 0

1356 SOUMYA PODDAR 1314060 388 0 0

1357 RAJU SINHA ROY 1304221 388 0 0

1358 VASKAR GHOSH 1314968 388 0 0

1359 SOUMODEEP MONDAL 1314392 388 0 0

1360 DERIKA SARKAR 1315521 388 99 0

1361 SARMISTHA GUHA 1307768 387 0 0

1362 SAIKAT KUMAR SAHA 1315981 387 0 0

1363 JUMANA ALOM 1304338 387 0 0

1364 DEBLINA BERA 1313926 387 0 0

1365 AVIK MONDAL 1314359 387 100 0

1366 ANKUSH CHOWDHURY 1315384 387 0 0

1367 PAMOLITA PAUL 1312491 386 0 0

1368 ARPITA BANERJEE 1310668 386 0 0

1369 MD MINHAZ ALAM 1312376 386 0 0

1370 SOMOK DASGUPTA 1311903 386 0 0

1371 ARINJOY KARATI 1310866 386 0 0

1372 LIPIKA MONDAL 1303047 386 101 0

1373 SAHELI CHAKRABORTY 1316770 386 0 0

1374 JAYITA GHOSH 1309195 386 0 0

1375 ISHANI GHOSH 1312818 385 0 0

1376 JHUMA KHATUN 1314306 385 0 0

1377 ABHAY RANA 1317245 385 102 0

1378 MALLIKA MANDAL 1317242 385 0 0

1379 SHABANA PARVEEN 1311704 384 0 0

1380 SANHATI CHOUDHURY 1308874 384 0 0

1381 DEBASHIS SADHUKHAN 1306044 384 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 47: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1382 MOUPRIYA BISWAS 1305548 384 0 0

1383 TANUSREE DUTTA 1311274 384 0 0

1384 SABANA KHATUN 1309914 384 0 0

1385 SUNANDA CHOWDHURY 1313087 384 103 0

1386 SOUMIK HATI 1304443 384 104 0

1387 BULTY BAG 1301687 383 0 0

1388 ARIF ALI BISWAS 1313457 383 0 0

1389 JOYITA BANIK 1306321 383 0 0

1390 BIJOYA CHAKRABORTY 1304167 383 0 0

1391 SUMIT GHOSH 1316926 383 0 0

1392 ANULEKHA NANDAN 1316920 383 0 0

1393 RUBAIYA ALI 1307948 382 0 0

1394 SATYAKI MAJUMDER 1311662 382 0 0

1395 SUDIP SARKAR 1315225 382 105 0

1396 RAJKUMAR BARIK 1304088 382 0 0

1397 SUBHO JELE 1315232 382 106 0

1398 NASRINA RAHMAN 1314944 382 0 0

1399 AKRAM RAJA 1315532 381 0 0

1400 SK MIJANUR RAHAMAN 1314370 381 0 0

1401 MOUNISHA SAMANTA 1313702 381 0 0

1402 KEYA MODAK 1312634 381 0 0

1403 SINJAN KHANRA 1316917 381 0 0

1404 ARKA MUKHERJEE 1313786 381 0 0

1405 SAJJAD HUSSAIN 1309420 380 0 0

1406 KOUSTAV GHOSH 1314125 380 0 0

1407 DIPUMOY MONDAL 1312563 380 107 0

1408 ARPITA HALDER 1316353 380 108 0

1409 ZEENAT PARVEEN 1314041 380 0 0

1410 EKRA HAMID 1313737 380 0 0

1411 SONU TOSHNIWAL 1317187 379 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 48: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1412 SHAGUFTA EMAN 1312256 379 0 0

1413 SUBHRA CHANDRA CHANDRA 1313175 379 0 0

1414 MD RIDWONUJJAMAN 1313165 379 0 0

1415 SAMUDRAPOM DAM 1317871 379 0 0

1416 MD TAJAMMUL HUSSAIN 1313127 378 0 0

1417 MEENAKSHI MITRA 1313249 378 0 0

1418 BISHAL NEOGI 1313895 378 0 0

1419 POULAMI SETH 1301300 377 0 0

1420 SUHAS MANDAL 1312931 377 109 0

1421 TANUSREE SARKAR 1315992 377 0 0

1422 SHREYA BISWAS 1310278 377 0 0

1423 ABHILASH BANERJEE 1310546 377 0 0

1424 SAYAN PAUL 1311991 377 0 0

1425 ABHIJIT MONDAL 1304229 377 110 0

1426 AVIJIT DHIBAR 1310501 376 111 0

1427 SHILPA SAHA 1310659 376 0 0

1428 RESHAM MUKHERJEE 1307723 376 0 0

1429 AKASH SINGH 1313755 376 0 0

1430 KAUSTAV NANDY 1316122 375 0 0

1431 SANTANIL BHATTACHARYA 1314510 375 0 0

1432 SAMBHABI MITRA 1309925 375 0 0

1433 SANDEEP BHATTACHARYA 1312901 375 0 0

1434 JIT MAZUMDAR 1313153 374 0 0

1435 SHAHNAWAZ PARVEEN 1312472 374 0 0

1436 SWETA CHATTERJEE 1312550 374 0 0

1437 AVIK GHORUI 1317313 374 0 0

1438 ARNAB CHAKRABORTY 1314900 374 0 0

1439 BIPRO DAS 1301741 374 112 0

1440 SOURASIS BARMAN 1315206 373 0 0

1441 SURAJIT GHOSH 1315241 372 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 49: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1442 AVIRUP BANERJEE 1313972 372 0 0

1443 NAZISH PARVEEN 1314904 371 0 0

1444 SANJIB BAIDYA 1316600 371 113 0

1445 PRITAM DEY 1311523 371 0 0

1446 SANDIP DAS 1311102 370 0 0

1447 ALIMA DEWAN 1312357 370 0 0

1448 BISWANATH SARKAR 1317824 370 114 0

1449 NABANYA PATRA 1314083 370 0 0

1450 PRIYANKA NAG 1312736 370 0 0

1451 CHAYANIKA ROY 1300780 369 0 0

1452 BARSHA PAL 1305487 369 0 0

1453 ANURITA DAS 1315450 369 0 0

1454 ARITRA PANDIT 1306736 369 115 0

1455 DEVWANTI NEOGI 1300622 368 0 0

1456 SUJOY ROY 1305305 368 0 0

1457 SALEHA SIRAJI 1310360 368 0 0

1458 PROMEETI DAS 1315887 368 0 0

1459 SWARNABHA MONDAL 1306829 368 116 0

1460 ARINDAM MONDAL 1308439 367 117 0

1461 ARNAB KUMAR TARAFDAR 1316217 367 0 0

1462 ADRISH BASU 1313627 367 0 0

1463 POULOMI DAS 1316835 366 0 0

1464 BARSHA ROY 1316748 366 0 0

1465 MD JIAUR RAHAMAN 1311876 365 0 0

1466 SANDIPA HALDER 1312521 364 118 0

1467 AFSHAN BEGUM 1316443 364 0 0

1468 DEBMALYA DAS 1302309 364 119 0

1469 SUVAM GUPTA 1310519 363 0 0

1470 SUJOY ROY 1306314 363 0 0

1471 DEBLINA BANERJEE 1313916 363 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 50: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1472 SUBHAJIT MIDDYA 1311077 363 120 0

1473 PRIYANKA ARINDA 1301690 362 121 0

1474 BISWADIP BISWAS 1313344 362 122 0

1475 SATARUPA BHATTACHARJEE 1313473 361 0 0

1476 PRITAM DAS 1306186 361 123 0

1477 ASHANUR PERVIN 1316655 360 0 0

1478 SUBHAJIT MOHANTA 1315077 359 0 0

1479 SUPRIYO MONDAL 1316032 359 124 0

1480 BARNIK BHOWMICK 1312096 358 0 0

1481 SWANYAN SAREN 1315607 358 0 4

1482 RATHENDRA NATH DAS 1313710 357 125 0

1483 SUBHRADIP SAHA 1305731 357 126 0

1484 ALEKHYA SARKAR 1300740 356 0 0

1485 MANASI ROY 1300424 352 0 0

1486 ROHAN CHAKRABORTY 1300059 351 0 0

1487 DIBYARUP SAHA 1300420 350 0 0

1488 RITESH BANERJEE 1311022 349 0 0

1489 MOSTAFIJUR RAHAMAN 1314326 349 0 0

1490 SOMA SAHA 1312064 349 0 0

1491 SAUMYADIP SARDAR 1309851 348 0 5

1492 SOUMYAJIT DAS 1311877 348 127 0

1493 RITUPARNA NASKAR 1306291 348 128 0

1494 ARNAB DAS 1305372 346 129 0

1495 AMARTYA MUKHERJEE 1300591 337 0 0

1496 SANDIP CHANDRA 1309839 337 130 0

1497 SUSANTA MUNDA 1313529 337 0 6

1498 AYAN SARKAR 1316389 335 131 0

1499 ARNAB DAS 1308995 334 132 0

1500 SAYANTI BAG 1301227 332 133 0

1501 ANKIT SAHA 1300349 331 0 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK

Page 51: Maulana Azad Collegemaulana.demoits.co.in/panel_2013/ZOOLOGY/G.pdf · 177 AHANA MAJUMDER 1314320 502 0 0 178 SAMUDRA DAS 1302187 502 0 0 179 PAULAMI GUPTA PATRANABISH 1311527 501

Maulana Azad CollegeGoverment of West Bengal

8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700013

Goverment of West Bengal

1502 NAFISHA KHATUN 1300121 328 0 0

1503 MOUMITA DAS 1300647 327 134 0

1504 ARUNIMA SIKDER 1300601 327 0 0

1505 PRABHAT MAHALI 1317249 326 0 7

1506 SABARNA BISWAS 1303822 324 135 0

1507 RITUPARNA SINHA 1309103 314 136 0

1508 JOYDEEP TIKADAR 1316277 314 137 0

1509 MANALI SAREN 1316243 309 0 8

1510 DONA HALDER 1311716 309 138 0

1511 SHRAMAN SARKAR 1300706 307 139 0

1512 SHRAMAN SARKAR 1300696 307 140 0

1513 BHASKAR ROY 1306065 303 141 0

1514 PARTHA SARATHI RAY 1301733 293 142 0

1515 INDRANIL BISWAS 1300037 275 143 0

ZOOLOGY

General Category

RANK APPLICANT NAME APPLICATION NO MERIT SCORE SC RANK ST RANK