Kush është kush

46
MORE THAN 60 YEARS AGO, A BRUTAL PRACTICE OF HUMAN EXTERMINATION BECAME ONE OF THE BEST-EVER DOCUMENTED HISTORICAL FACTS. Para më shum se 60 vitesh, praktika brutale e shfarosjes njerëzore, u bë fakt historik i dokumentuar, më mirë se kurdoherë.

Transcript of Kush është kush

Page 1: Kush është kush

MORE THAN 60 YEARS AGO, A BRUTAL PRACTICE OF HUMAN EXTERMINATION BECAME ONE OF THE BEST-EVER DOCUMENTED HISTORICAL FACTS.

Para më shum se 60 vitesh, praktika brutale e shfarosjes njerëzore, u bë fakt historik i

dokumentuar, më mirë se kurdoherë.

Page 2: Kush është kush

NOWADAYS –DESPITE A LARGER ACCESS TO INFORMATION– THE CURRENT IMAGES THAT

FOLLOW STRUGGLE TO BE SHOWN FACING THE OFFICIAL STORY BROUGHT BY WESTERN MEDIA.

Sot – përkundër qasjes më të mirë ndaj informatave –Fotografitë në vijim vështirë bëhen publike për shkak të

rezistencës së qarqeve oficiale, të mediave perëndimore.

Page 3: Kush është kush

THE GRANDCHILDREN OF HOLOCAUST SURVIVORS FROM WORLD WAR II

ARE DOING TO THE PALESTINIANS WHAT WAS DONE TO THEM BY NAZI GERMANY…

Nipërit e atyre që mbijetuan holokaustin e Luftës II botërore i bëjnë veprimet e njëjta ndaj Palestinezëve si

ato që ua ka bërë Gjermania naziste...

Page 4: Kush është kush

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISONS

Ndërtojnë mure dhe gardhe, pët t’i mbajtur njerëzit të ngujuar.

Page 5: Kush është kush
Page 6: Kush është kush
Page 7: Kush është kush
Page 8: Kush është kush
Page 9: Kush është kush
Page 10: Kush është kush
Page 11: Kush është kush
Page 12: Kush është kush

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE

BASIC FREEDOM OF MOVEMENT

Vendosin pika kontrolli, duke ua penguar njerëzve lirinë e lëvizjes.

Page 13: Kush është kush
Page 14: Kush është kush
Page 15: Kush është kush
Page 16: Kush është kush
Page 17: Kush është kush
Page 18: Kush është kush
Page 19: Kush është kush
Page 20: Kush është kush

ARRESTS & HARASSMENTS

Burgosin dhe keqtrajtojnë.

Page 21: Kush është kush
Page 22: Kush është kush
Page 23: Kush është kush
Page 24: Kush është kush
Page 25: Kush është kush
Page 26: Kush është kush
Page 27: Kush është kush
Page 28: Kush është kush

DESTROYING HOMES & LIVELIHOODS

Rrëzojnë shtëpi dhe vendbanime.

Page 29: Kush është kush
Page 30: Kush është kush
Page 31: Kush është kush

GIFTS (WITH LOVE) FROM THE CHILDREN OF PEACE-LOVING & CIVILIZED COUNTRIES

Dhurata (me dashuri) nga fëmijët, dashamirë të paqes dhe vendeve të civilizuara,.

Page 32: Kush është kush
Page 33: Kush është kush
Page 34: Kush është kush
Page 35: Kush është kush
Page 36: Kush është kush
Page 37: Kush është kush
Page 38: Kush është kush
Page 39: Kush është kush
Page 40: Kush është kush
Page 41: Kush është kush
Page 42: Kush është kush
Page 43: Kush është kush

YOU WILL FIND THE BLACK & WHITE PICTURE IN ALL AMERICAN AND SOME OTHER WESTERN COUNTRIES HISTORY BOOKS, ENCYCLOPAEDIAS, MUSEUMS…

THAT DEPICTS A YOUNG JEWISH BOY WITH HIS HANDS UP

WHILE NAZI TROOPS POINT THEIR GUNS AT HIM AND HIS FAMILY

IN ORDER TO EXPEL THEM FROM THEIR HOMES…

Në të gjitha librat historik të Amerikës, enciklopeditë, muzeumet, si dhe në disa vende

perëndimore, do të gjeni fotografi bardhë e zi... Të cilat e tregojnë hebreun e vogël me duar të ngritura lartë, derisa trupat naziste i kanë të

drejtuara pushkët drejt tijë dhe familjes së tijë me qëllim që t’i largojnë nga vendbanimet e tyre...

Page 44: Kush është kush

WELL… THE ISRAELIS PRACTICE THE SAME TACTICS

Mirë… Izraelitët përdorin taktikën e njëjtë

Page 45: Kush është kush
Page 46: Kush është kush

PLEASE FORWARD…

GENOCIDE CAN AND MUST BE STOPPED.

Ju lutemi përcilleni më tutje…Gjenocidi mundet dhe patjetër të ndalet.