Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna...

30
666666 6666666 666 6666-666)) 6 tttttt ttttt mmmmm66666m6666mm6m mm666m m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m 46666m 64 6666m 6666666666 0606m 666-665-666-6666 6 54 e6m666 06x e6m666 7777777777 6666 6h h666h 7-7777777776 06666y 66y e66-0666666y 666 66m66m66 h6m6 6h h666h 65m54m44 666 h666 66m66m49 h6m6 6h h666h6h666) 5)m69m64 h666 a6666 y66666y a6666 hh6m66 y66y hh6m66 0666h 66m6)m66 e6666666 66m6)m66 0666h m6m6 ))m60m66 e66m66666 ))m60m66 m6m6 m6m6 06m66m66 e666 06m66m66 m6m6 666-66m66m60 e6m h6m6y666 -66m66m60 666 666 66m66m66 r66h6m6y666 66m66m66 666 6)m66m66 06666m6 6)m66m66 6)m46m49 066m66 6)m46m59 64m65m64 e6h666 ay666mm6 64m64m49 66mm6m amm666666 06m6666666m r6m6666 amm666666e666 r6m6666 y6m66m666 i6m6 o66m6 066666 i6m6-e666 466m66y 066a66 06mmh6666 6m66 4666 06mmh6666e666 4666 4 yh6666 7 o6a66 6 6m6 0h6nh66 666 66666 h666a6 6h6-6h6y6 06m6a6mh6n66 0h6-0h66m666 y6m66m666 06606m66r6m6) y6m66m666 o66mhy6 o6666 o66mhy6 r66mh66 o6mhy6 4666a o6666 6 666 46h6mh 66a6 666 66a6 a66y6 0666 a6y6 466a66 o66m6 46mh6 -7 66mm666y666666 6 666 7

Transcript of Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna...

Page 1: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

6ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

46666m664

6666m666666666660606m6666-665-666-666666654

e6m666 06x e6m666

7777777777 666666h6h666h 7-7777777776

06666y 66y e66-0666666y

666666m66m66 h6m666h6h666h 65m54m44 666

h666666m66m49 h6m666h6h666h6 h666) 5)m69m64 h666

a6666 y66666y a6666

hh6m66 y66y hh6m66

0666h666m6)m66 e6666666 66m6)m66 0666h

m6m66))m60m66 e66m66666 ))m60m66 m6m6

m6m6606m66m66 e666 06m66m66 m6m6

6666-66m66m60 e6m6h6m66y666 -66m66m60 666

666666m66m66 r666h6m66y666 66m66m66 666

6)m66m66 06666m6 6)m66m66

6)m46m49 066m66 6)m46m59

64m65m64 e6h6666ay666mm6 64m64m49

66mm6m amm666666 06m6666666m

r6m6666 amm6666666e666 r6m6666

y6m66m666 i6m6 o66m6

066666 i6m6-e666 466m66y

066a66 06mmh6666 6m66

4666 06mmh66666e666 4666

4 yh6666 7

o6a66 66m6 0h6nh66

666 66666 h666a6

6h6-6h6y6 06m66a6mh6n66 0h6-0h66m666

y6m66m666 06606m66r6m6) y6m66m666

o66mhy6 o6666 o66mhy6

r66mh66 o6mhy6 4666a

o6666 6666 46h6mh

66a6 666 66a6

a66y6 0666 a6y6

466a66 o66m6 46mh6

-7 66mm666y66666666666 7

Page 2: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

6ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

lltlt tdtddddddt

llk tlt eddddd ntdt R C ttltdt R C ntdt eddddd tlt llk

d6hh66 4 64m66m64 66m amm 06m 66m6)m66 6 46666

66066h6 6 66m56m69 06m 066 06m 66m56m69 6 66066h6

066a66 4 66m66m56 y6m 466 o66 64m69m6) 6 6m66

066n6mh6 6 65m60m66 au6 466 e6n 65m66m6) 4 yh6666

y46666 6 60m56m64 06m i 466 y6m 65m56m66 6 d6066h6

yh6666 6 6)m64m56 o66 r6m e66 69m65m46 6 d66h66

6h666mh 4 66m46m66 au6 o66 0m6 69m66m45 6 a66666h6

ry6m6h6 4 6)m60m66 0m6 066 0m6 6)m66m66 6 ry6m6h6

46mh6 4 66m66m66 e66 i i6h o66 66m40m6) 6 d66h66

066n6mh6 6 66m66m66 au6 i 666 i 66m 66m40m6) 4 66hh66

i6a666 6 66m60m65 66m 46 au6 64m66m64 6 066n6mh6

R-Rdtdtddltdttn-ntlttttldy

C- CtDDtdttte-eddttCtDDtdt

Rlettetedtd

aletdttayltlDdl et74e74e49

aldtl-Celttt

66

6

6

6

4

5

i6

6r6

)

0

a06

906 46

66

4666

46 o666

tlddettddttttttttaldtltCeldt

906

66

46

66

46

6666

6

6

6

4

5

r6

646 i6

)

460

o6 06

Page 3: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

6ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

tttttCeldt

6646

66

46 o666

66

6

6

6

4

5

i6

6

r6

)

0

069

06 46

lltlDdltCeldt

0o6

9

66

66

6646

66

066

6

6

46

4

46

i6

5

6

06

r6

)

tlddettddtttttttttttttCeldt

646 i6

)

46

0

o6

06

906

66

4666

46

6666

6

6

6

4

5

r6

tlddettddttttttttlltlDdltCeldt

6

6

46

6

466

5

6

06 o6

)

0

46

9

r6

06

66i6

66

46

46

66

Page 4: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

4ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

edtdttdetttelDtd

ntt ttt tld tdd ptt tdt nlt

066

4666

466m

466m66y

r6m6666

o666m

066666

---- m66my e66666 0666666 e66666 0666666 0666666

m66my ---- 0666666 e66666 0666666 e66666 e66666

e66666 0666666 ---- m66my e66666 0666666 0666666

0666666 e66666 m66my ---- 0666666 e66666 e66666

e66666 0666666 e66666 0666666 ---- m66my m66my

0666666 e66666 0666666 e66666 m66my ---- m66my

0666666 e66666 0666666 e66666 m66my m66my ----

eeltldtlddltelDtd

adt ntt ttt tld tdd ptt tdt nlt

i6m6

666

666mhm666

6666mm6

666mh6mm6

0h6m66mm6

06m66m6mm6

amh66mm6

06a6mm6

66m6m6mm6

mm666m6mm6

6m666m6mm6

06m 06m o66 e6n y6m e66 0m6 0m6

e66 y66 y66 e66 y66 y66 y66 e66

6m y66 h66 y66 66m a66 0m6 e66

06m 6m 06m e6n y6m h66 au6 h66

a66 06m 66m a66 h66 e6n o66 66m

a66 y66 06m h66 0m6 o66 0m6 y6m

06m 66m 6m 0m6 e66 au6 y66 o66

h66 o66 e66 h66 h66 66m e6n 06m

a66 o66 h66 0m6 au6 06m o66 06m

06m h66 o66 0m6 e6n h66 e6n 06m

0m6 h66 y6m e6n au6 h66 y6m a66

06m 6m au6 06m 66m y66 au6 h66

eeltldtlddddyltaltl

ntt ttt tld tdd ptt tdt nlti6m6 666666mhm6666666mm6666mh6mm60h6m66mm606m66m6mm6amh66mm606a6mm666m6m6mm6mm666m6mm66m666m6mm6 6660666666ma66066

e66 e66 066 e66 e66 066 066m66 nm6 e66 e66 066 e66 066m66 e66 066 066 e66 066 066066 066 066 e66 m66 m66 m66e66 066 nm6 e66 m66 e66 m66m66 066 066 m66 066 066 nm6e66 e66 nm6 066 m66 e66 e66066 m66 066 e66 nm6 nm6 m66066 e66 nm6 e66 nm6 e66 m66066 e66 nm6 e66 m66 nm6 m66066 e66 066 e66 m66 m66 066066 e66 e66 066 066 m66 m666 0 6 0 4 6 66 6 6 6 6 6 46 6 6 6 5 6 60666666 666 666 666 h66 666 h66

Page 5: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

5ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

alddetaltl

ntt ttt tld tdd ptt tdt nlt

e66m66h666

06m6666h666

hh6666h666

e6666h6h666

h6666

6 6 6 6 6 6 5

6 6 6 6 6 6 6

6 6 5 5 6 6 6

6 5 6 5 6 5 5

6 5 5 66 6 5 66

ntddtdte ett-kdlk kdlk kdlk ltdDlt ett-kdlk kdlk ltdDlt

tlttetlddddyltaltl

ntt ttt tld tdd ptt tdt nlt

6mh6666h666

nmhmh6h666

6666h666

666mhm666

06a6mm6

h6666

o6mm6m6m6

66m56 66m56 65m66 66m56 66m56 65m66 65m66

)m44 5m6) )m45 )m60 66m99 4m69 66m90

66m65 )m56 )m56 65m66 66m65 65m66 66m65

6m56 )m56 5m66 5m66 )m56 5m66 5m66

6m56 6m)5 5m66 6m)5 5m66 6m)5 6m65

46m69 46m66 69m95 56m96 66m64 46m44 49m40

66m55 66m66 9m99 66m40 65m66 66m06 66m6)

ntddtdte dttt dttt ltdDlt dttt ntdttd dttt dttt

tlddeddeeldtedtddDttltttt

atdtdett ttltdt altl adtdttttttaldtl dldtatdtt

r66m66e6m666e666

o66mh66e6m666e666

4666h66e6m666e666

066606m66e666

h66i6m66e666

r6m 65m66 066m6e6an6

r6m 65m66 066m6e6an6

066 66m6) 066amm6m6

466 66m40 066amm6m6

066 66m6) 066amm6m6

pttttdd

Page 6: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

6ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

nlelD

06h6mm66666mm6m6666m6m66666m6666m6666m6m6m66hy66m66mm66666666a666m666666h6m6d666m66m66666m6666

h66m6m66666m6h6m6666666m6666666y666666mm6m666h666h6m6hh6666666656606h6mm66mm66666m66660666m666h6m6

ah6 6h6606h6m66666 66m6 666666666m66666mm6m6666666666mm6m666m6 666m6666m6m6m666666m666m66h6 6h666a6666 666

m6m66h66mm6am6 m666 h6a6m6 mym66m6 06h6m6 m6a6m6 66m6 66m6666 m66h666 66 m6666m66666 m666666 m66m6666666 666 6h66

n6m6m6 6h6 66m6 m6m66666m6 66666 6666 6h66 666666666 6h6 6h66 m6m66 666 mh6mh6 666 6m6 m66m66m6 h666m6 m66 m6a66 6h66

m66m66666666 6h6 06h6m6 6666 66m6 6xm6m6666 66666 6h6 h6mm6666m6 mh6mh6 m6y6 n66 h66mh666 h666 h666h666

m6666m6666mm

nlelD ntdt eddddd adt .tttd.et.

e666666 66mm6m 66m44m45 r6m6666 6066)66666

h66mh66 o66m6 60m66m66 466m66y 6666066666

e666666mm o66m6 60m66m66 466m66y 6666066666

e6m6 6m666 64m66m66 466m66y 6666666666

e66666 a666m 66m4)m66 466m 6)66)66666

666666mm e66 66m45m64 066 6666066666

66m666 0m66m66 66m69m56 466m 6666666666

an6666y e6n66 64m66m56 o666m 6466966666

h666h66m o66m6 66m66m5) 466m66y 6)66066666

i6mm6m6 y6m66m666 66m69m46 066666 6566666666

666m y6m66m666 66m66m66 066666 6666666666

e66h66 y6m66m666 66m66m66 066666 6666666666

466h66 au66666m 65m66m66 066666 6966466666

066 0m66m66 64m54m66 466m 6666666666

e6h6 66mm6m 60m66m60 r6m6666 6566066666

r6666 au66666m 65m66m66 066666 6966466666

am6666 66mm6m 66m6)m69 r6m6666 6666)66666

66m66m6 o66m6 64m69m6) 466m66y 6966066666

06x 0m66m66 64m54m66 466m 6666666666

0666h6 au66666m 66m64m66 066666 6966666666

am666my au66666m 66m64m66 066666 6966666666

0m666m6 a666m 66m56m59 466m 6)66066666

i66666a6m 66mm6m 66m46m40 r6m6666 6066066666

666m6666 66mm6m 66m46m40 r6m6666 6066066666

6666h o66m6 66m66m65 466m66y 6666066666

Page 7: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

)ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

nlelD

nlelD ntdt eddddd adt .tttd.et.

e6666m6 e66 66m64m66 066 6666966666

e6666m6 y6m66m666 6)m6)m66 066666 6966666666

a666666y 0m66m66 66m46m59 466m 6666666666

n6h666am6 o66m6 6)m56m60 466m66y 6666066666

h6666 o66m6 69m64m6) 466m66y 6466066666

06mm6mm y66m66 69m69m49 4666 6666666666

466666m6 0m66m66 66m69m56 466m 6666666666

6666a66y e66 66m46m56 066 6666966666

06666m e66 66m66m65 066 6466966666

66a66666 au66666m 64m6)m56 066666 6)66666666

e6a6 y66m66 65m56m60 4666 6966666666

e66m6 6m666 64m66m66 466m66y 6666666666

h66y 6m666 64m66m66 466m66y 6666666666

ym66m66m6 0m66m66 66m44m60 466m 6)66666666

h6m666mm o66m6 69m6)m66 466m66y 6666066666

r6666e666 0m66m66 66m44m60 466m 6)66666666

m66my e6n66 60m69m6) o666m 6966966666

66666 a666m 60m69m56 466m 6666066666

466h66 66mm6m 60m66m60 r6m6666 6566066666

66a666y 66mm6m 66m44m45 r6m6666 6066)66666

r6m66m a666m 66m66m66 466m 6)66066666

o6y6m6 y66m66 60m6)m66 4666 6666666666

amm66m66 66mm6m 66m66m55 r6m6666 6666066666

666mh666 au66666m 65m66m66 066666 6966466666

66m6 y6m66m666 66m66m66 066666 6666666666

tlddettddttttttttedtttlkttCeldt

9r6

66

660646

660646i6

6

646o6

6 4

5

6 4666

)

0

Page 8: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

0ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

tltylDdlteldel

adtdttdtt

7777777776

7677777776

6666666666

466 6666666666

466 6666666666

o66 6466666666

466 6566666666

066 6566666666

066 6566666666

r6m 6066666666

tldd

7677777776

7677677776

466 6)66666666

466 6066666666

o66 6566666666

466 6566666666

066 6966666666

066 6666666666

r6m 6466666666

amm 6566666666

tddttdy

7677677776

7677677776

466 6566666666

o66 6)66666666

466 6066666666

066 6966666666

066 6966666666

r6m 6466666666

amm 6466666666

466 6566666666

tdttd

7677677776

7677477776

o66 6666666666

466 6066666666

066 6666666666

066 6666466666

r6m 6066466666

amm 6966466666

466 6566466666

466 6666466666

tttt

7677477776

7477777776

466 6966566666

066 6566566666

066 6566566666

r6m 6666666666

amm 6666666666

466 6466666666

466 6666666666

o66 6466)66666

ntt

7477777776

7777677776

066 6666)66666

066 6666)66666

r6m 6066)66666

amm 6066)66666

466 6666)66666

466 6466)66666

o66 6)66)66666

466 6666066666

nlttdt

7777677776

7477677776

066 6666066666

r6m 6666066666

amm 6666066666

466 6666066666

466 6666066666

o66 6466066666

466 6466066666

066 6466066666

pttttdd

7477677776

7777777777

r6m 6566666666

amm 6)66666666

466 6666666666

466 6466666666

o66 6666666666

466 6966666666

066 6666666666

066 666666666)

pttttdd

7477677776

7777777777

r6m 6566666666

amm 6)66666666

466 6666666666

466 6466666666

o66 6666666666

466 6966666666

066 6666666666

066 666666666)

pttttdd

7477677776

7777777777

r6m 6566666666

amm 6)66666666

466 6666666666

466 6466666666

o66 6666666666

466 6966666666

066 6666666666

066 666666666)

lttddtet- eedteltddtdttdtt.tdteldlttddtttdtdetettedtdtdttttdd.

etttdtttdt t.t tltylDdlt eldlt .tdt CtDttdtdt 7t ydlddt lddt dttdtt edddt ettetttt ltyt tttdttddlttttt t.t

tttdtttty.

Page 9: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

9ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

ttttlteldel

ntt

7777777776

7777777776

066 6666666666

466 6466666666

466 6566666666

i6h 6066666666

r6m 6666666666

066 6666666666

466 6666666666

666 6)66666666

o66 6666666666

tttt

7777777776

7977777776

466 6666666666

466 6466666666

i6h 6966666666

r6m 6666666666

066 6)66666666

466 6666666666

666 6666666666

o66 6066666666

066 6966666666

tldd

7977777776

7777677776

466 6666666666

i6h 6466666666

r6m 6)66666666

066 6666666666

466 6466666666

666 6566666666

o66 6966666666

066 6666666666

466 6666666666

Rlet

7777677776

7677677776

i6h 6666666666

r6m 6)66666666

066 6566466666

466 6666466666

666 6666466666

o66 6566466666

066 6066466666

466 6666566666

466 6666566666

pttttdd

7677677776

7677677776

r6m 6666566666

066 6666566666

466 6)66566666

666 6966566666

o66 6)66666666

066 6966666666

466 6666666666

466 6666666666

i6h 6666666666

nlttdt

7677677776

7777677776

066 6666)66666

466 6666)66666

666 6466)66666

o66 6466)66666

066 6666)66666

466 6666)66666

466 6466066666

i6h 6666066666

r6m 6666066666

tddttdy

7777677776

7777777776

466 6)66066666

666 6666066666

o66 6066966666

066 6666966666

466 6566966666

466 6066966666

i6h 6666966666

r6m 6666666666

066 6666666666

tdtt

7777777776

7777777776

666 6666666666

o66 6666666666

066 6)66666666

466 6066666666

466 6666666666

i6h 6666666666

r6m 6666666666

066 6966666666

466 6666666666

tdttd

7777777776

7777777777

o66 6666666666

066 6466666666

466 6966666666

466 6666666666

i6h 6666666666

r6m 6666666666

066 6666666666

466 6066666666

666 666666666)

ntt

7777777777

7777777777

066 666666666)

6666666666

6666666666

6666666666

6666666666

6666666666

6666666666

6666666666

6666666666

lttddtet- eedteltddtdttdtt.tdteldlttddtttdtdetettedtdtdttttdd.

etttdtttdtt.tttttlteldlt.tdtCtDttdtdt7tydlddtlddtdttdttedddtettettttltyttttdttddltttttt.ttttdtttty.

Page 10: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

666666666666

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

ttDdetttldtteldel-ntD-ntD-ntDttddttt

ttt-tdt-tld

7777777777t77e77

7677777777t74e77

6666666666666m66

6666666666666m66

6666666666666m66

6666666666666m66

666666666)666m66

666 666666666)666m66

o66 606666666)666m66

066 666666666)665m69

466 666666666)664m66

ttt-tdt-Rle

7677777777t74e77

7477477777t77e47

i6h 666666666)666m54

r6m 606666666)666m66

066 666666666)666m65

466 6)6666666)666m66

666 666666666)660m66

o66 6)6666666)666m60

066 666646666)666m66

466 696646666)666m56

466 646646666)666m46

ttt-tdt-ptt

7477477777t77e47

7477777777t76e47

r6m 656646666)66)m65

066 606656666)666m56

466 696656666)665m49

666 646656666)669m6)

o66 666666666)666m6)

066 666666666)666m66

466 6)6666666)66)m56

466 666666666)666m69

i6h 6466)6666)665m46

ttt-tdt-nlt

7477777777t76e47

7977777777t77e66

066 6966)6666)666m56

466 666606666)666m69

666 606606666)664m65

o66 646606666)666m60

066 696606666)666m40

466 666696666)666m64

466 666696666)66)m66

i6h 666696666)664m66

r6m 696666666)666m56

ttt-tdt-tdd

7977777777t77e66

7677777776t76e47

466 666666666)666m60

666 666666666)666m56

o66 696666666)665m56

066 666666666)666m69

466 666666666)666m40

466 666666666)664m66

i6h 696666666)666m66

r6m 666666666)664m50

066 6666666660666m46

ttt-tdt-tdt

7677777776t76e47

7777777776t76e66

666 6566666660660m66

o66 6666666660666m66

066 6666666660666m66

466 6666666660666m64

466 6066666660666m4)

i6h 6666666660669m6)

r6m 6066666660666m65

066 6666666660660m66

466 6)66666660660m56

ttt-ntt-ntt

7777777776t76e66

7677777776t77e76

066 6066666660665m56

466 6966666660666m69

466 6966666660666m56

i6h 6666666660666m40

r6m 6666666660666m66

066 6666666660666m46

466 6466666660666m46

666 6566666660669m66

o66 6666666660666m65

ttt-ntt-ttt

7677777776t77e76

7477677776t76e77

466 6066666660664m66

466 6966666660666m49

i6h 6666666660660m66

r6m 6666666660669m60

066 6566666660669m60

466 6)66666660666m56

666 6066666660666m66

o66 6666666660669m64

066 6466666660666m66

ttt-ntt-tld

7477677776t76e77

7477677776t79e77

466 6466666660660m64

i6h 6666666660660m65

r6m 6)66666660660m46

066 6966666660666m66

466 6666666660666m66

666 6666666660664m60

o66 6666666660660m55

066 6666666660666m46

466 6466666660669m66

ttt-ntt-Rle

7477677776t79e77

7777477776t74e77

i6h 6066666660666m6)

r6m 6666666660666m6)

066 6666666660666m66

466 6666666660660m66

666 6666466660660m56

o66 6566466660666m66

066 6)6646666066)m69

466 6966466660664m66

466 6666466660664m6)

ttt-ntt-ptt

7777477776t74e77

7677677776t77e67

r6m 6466466660666m66

066 6066466660666m54

466 666646666066)m46

666 6666466660666m4)

o66 6)66466660665m66

066 6066466660666m64

466 6666466660666m66

466 6666566660666m66

i6h 6566566660666m56

ttt-ntt-nlt

7677677776t77e67

7677677776t77e67

066 6666566660666m44

466 6466566660665m66

666 6566566660666m66

o66 666656666066)m66

066 6666566660666m56

466 6466566660666m46

466 6666566660666m66

i6h 6666566660664m60

r6m 6666666660666m56

Page 11: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

tlddet tdl

aalDltlt tdl

666666m6 666 6 666666m6 66m4m)6 6666 66)6 6666 6666m666m6 66m5m06 6666 66)6 66666m6

m66h666666y6666am6m66m6m666m6m96666666)6m6666m66au6n6666y6m6m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

attttldlt tdl

666666m6 666 am6m66m6m6 66m6m96 6666 66)6 m66h6666 66y6 666 66h666 h66m6m6 m6666m66

a666a6666y6m6m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

ateldltlt tdl

hh6m6y6m66 6m6 h66m666mh666 66m66mh6666666y666h666m6666666mm6m6m666mh666h66m6

n66h6 6h66 m66666m6 6666 m66h666 666m6h6mm66 6666 6h66 h6m6666 m666666 m66m666m6 6h66 m66m666

m66666m6 a6h6m6666 h6m6 6h6666 a66666666m6 - o6666m666m6 06mm66666 6666 hh6a6mhy66m6

06mm66666a6h6m66666m66h66m666mh6666h66h6m6666m666666m66m666m666h666m66m6666m6666666a6m66

ny6 66 m6m666m6 a66 a6666m6666 a6h6m666m6 m6m66 h6m6 666 m666666666 6h66mh6 666 6h66 hh6a6mhy66m6

m6m6m66666m6mm6m666666n6666hh66666m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

aldldtelt tdl

hh6m6 y6m66 6m6 a6m66 6h66 66a66m66 6h6 a6h6m666m6 h6666 m66m666 m666666 6 m66m666m6 6h66

h6m6666666m6m6m66mh66h6m6m666666a66666666m66m6m666m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

llktlt tdl

hh6m6 y6m66 m66m6 h66m666 mh666 6h6666 6m6 666 a6h6m6666 n66m6666 66m66mh6 6666 66

m666666n66666h666y666h666m6666666mh6mh66m6h6m66666h666n66h6m66666m66h666a66a6666666mm6m66m66h6

6h6666h6666m6m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

Page 12: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

lDlylt tdl

hh6m6 y6m66 m66m6 h66m666 mh666 6h6666 6m6 666 a6h6m6666 n66m6666 66m66mh6 6666 66

m666666n666 6 6h666y666h666m666666 6mh6mh6 6m6m66m666 6h666n66h6m666 66m66h6 66a66a666 6666mm6m66

m66h66h6666h6666m6m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

tltlettt tdl

rh666 6h6666 6m6 66 a6h6m6666 n66m6666 6m66 6666 6666 6h6 466m6 666 0666666 6mm6m6m6

666m6m666y666666h66h66a6h6m6666h66m66m6m66666mm64666h666m66m6h66m66m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

tlDDtttlt tdl

rh6666h66666m666a6h6m6666n66m66666m6m666664666m66m6m666m6a6h6m6666m66h666666h6

6h6mm6h66mm666mn66666y6m6m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

dldtkDDtttlt tdl

rh666 46666 666m6 6666 a666m6 a6h6m6666 n666 666 6h66 66x66 m6m66 n666m6 666 6 6h66 66m66

mh6m666h6 66m6m6m66 6m6m6m6666666 6h66660666m666m6 h66mm6a6h6m6666m66h6m6m66m6666m6m666666

m66m6m6 666m6mn66666666n66h66m66m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

telttldldlt tdl

rh666 6h6666 6m6 66 a6h6m6666 n66m6666 6m66 6 m66666m6 6 n666 66mn66666 6m6 m6666 6m6

666m6mn66666y6m66666m666666x6m66m66m6m66h6666m6666666n66h66m66m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

Rlttlt tdl

a6h6m6666 n66m6666 6m66 m66666m6 6666m6 i66666 6h6 66y6 6666 6h6 6h6m6 m66a6m6m6 m66h6

m66m6ah666666h66h66m666666n66m66666h6m66m666666m6666m666n666666666666666666m6m666m6m6666m66

m66m6m6i66666666n66h66m66m

666666m666666666666666m66666666666666 m

Page 13: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

etttldtkttelt tdl

a6h6m6666y6m66n66m66666m66m66666m66666m666mm666m66h66mh6666h66m66m6m6a66m6

n66m66666h6m66m6m6666m666666h66h6m666666666m6m66mm

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

etttttlt tdl

a6h6m6666 y6m66 n66m6666 6m66 6666m6 66666666 mh666 n66h6 6h66 a6h6m6666 h66m66m6

m66666m66666m66m666666h66m6m6666666h66h6m6h66mm6a6h6m6666m66h666m6666m6m66666m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

eelDDtdlt tdl

hh6mn6666 y6m66 m66m6 6 h66m666 6 mh666 6 a6h6m6666 666m6 6666 6x6m66 n66m6666 6m66

m66666m6 n666 66y6 6666 6h6 6h6m6 n666m6 666 6h66 66m66 mh6m66 6h6 66m6 m6m66 6m6m6 m6666666 6h666 696

66m666m6h66mm6a6h6m6666m66h666m6666m6m66666m6666a6m666h6666x66m6m6m

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

ttttelt tdl

6666h66y6m66m66m6h66m666mh66666m66mh6666666h666m66666m66666m6666mm

hh66666m6666666h66y6m66h66m6666666h66o66mhmh666666666m66m666666666m

hh6m6y6666n6m66m666h66h6m6y6m6tm666h6666m666h6666m6666n666h666xm6m666666m666m66

666 y6666 66m6m66 ny6 mh6mh6 6h6666 m6666 n66 666 66m666m66 666 h6666m6m6 66666m6 6h6m6 66m66 y6666

6mn66666m6m6666n6666666m6666666y666m6666m666m6mm6mm66666h6666666 6666666h66666y666m6mh6mm6

a666m6m66h66h6m6y666m66666m66n66mh6m6666m6666m6m66h66h6m66666m6m6666666m6m6666666666y666

m6666n66m6mm6mmh6666666n666666m66h6666m66666n666h66m666666mm6m666m66h66m66h6mm6hh6m6y6666

y666m6y6m6666h6666m666666mm6m666m666666n666h66m6h66m6y6666666666n666h666a66666666666666

6h6m6y666m6666n666n6666666x666666h6666m666a666y6666666m66m666666h6m666mm6m666666y66m6a66

6h666n6a66m666666666m6666m66666y666m6y6m666m6m66m66666m6m66666666m666666m666m666h6m6

6666y666m66666n66m6mm6mmh666666m6mm66m6m6m66m6mm66666a666x6mm

Page 14: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

64ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

etdttelt tdl

6666mh66y6m66m66m6h66m666mh66666m66mh6666666h666m66666m66666m66mm

a666h66o66mhmh666666666m66m66666666666h6m6y6m666666t666x6m6

Page 15: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

65ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

dldtatdtttddttttttt

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

hh6m6 y6666 y666 m6666 66a6y6 m6666 h6666h6 6666 m666666 m66m6m6 6 46m66 6h6 y6666

6mm6666666 a666666m6 m6666 m6m66 6h666mhm6hh66 66m6mmh6666 666 h6m66 m6666 n66 m66m6h666 6666

h66m66666mm6 hh66 mh6666666 m6666 m66m6 y666 m666mh666m6 6a66m6 h666h6 666 6666m6666 y666 m6666

m66h66mm6 6h66 6666m6m66m6666ym66666m666666m66m6666mu66666666m66h6 6666m666m6 666666m6666m666

m6666 m666 6mm66mm666 m66h6 y6666 6666666m66m6m6 a66 6h66 m6m666y6 y666 m6666 h6666 66 66mm6m66n666

m6m66666m6

e666 m66m66m6 m6m666 mh66m6m6 6h6 m6mm6mm6 666 n6m666mm6 666 m66m6 6h6m6 y6666 6666

n66mh6m6 6666 m6666 m666 6h66 66m66666 m66h666 666 n6m666mmm6 a66 m66a6m66 666 m66666mm6 y666 m6666 m666

m66m666666666666mm6666666m6m6666666666m66m666m66666mm6m66y666666h6666m6m6hh66666m66m6

m6666n6666h666666ny6y66m6a6h66m66h6m666y6m6666n66h66m6a66666m6m666m6m6m66y6666h6666m6666

m6m666666m6666n66m6666mm6hh6m6y66666m6h6mh6y6h6666h666666666mm6m666m6h666y66m6

Page 16: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

ttttelttddttttttt

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

hh6m6y6666y666m666666a6y6m6666h6666h66666m666666m66m6m666666m6666m666m6mm6mm6

666m6m666h6y6666 6mm6666666a666666mm6 a66 6h66m6m666y6y666m6666n66m66m666m66666mm6m66n666

6666 66h666666666 m66m66m6 6666 m6666 66m66 n66 666666m6666 666 mh66666n666 666 6666m666m6 m66mmm6

6a66m6h666h66666666m666m6y666m6666m66mh6m6 66m66666n66hm66m6m66h666a66666m6a66y6666h66666

y666m6666mh666mh66h6666m6666666h66m66666m66a6666h66mm66666m666666666a66666m666x6666m6m66h6

h6666m66mm6

hh6m6 y6666 y6666 h66666m6 6666 666666a6m6 m6666 m66a6666 y666 m66h6 m6mm6666 6666

m66m6666666m6hh6y6m666666m6666mm6m66y66m6hh66h6mh66hh6m666m6666m66666m666m6m6666n66m666mh6666

m66h6y6666666y666m6666m666n666h66666ny66h6mm646m666h6y6666666m6mh666mh6666666mm6m6666n66

h66h6666666h6m6y666m6hh6m6m6666m6m66y6666x666m66y6h6mmy66666m66m6h66m66666m6y6a6m66666h66y6

m66m66666m66h66m6666666m666m66666m60666h6m6y66666m6h6mh6y666mm6m666m6h666y66m6

Page 17: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

6)ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

tttteltatdtttddttttttt

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

hh6m6y6666y666m6y6n66m6hh6666m6 h66m6mhym6m666666m666m6 h66m6 66m66 666 66m66n666

6h6666m66666666n6666y6m6a666m66n66mmm6ma666m666666y6y666m6666 h6666 666m66666 66m6mm6hh6m6

y6666y666m6666m6666666m6m6666m66h6h66666m66666666666a6m666666h6y6m6666h66m6y666mh666y666

666666h6mm6ma666y666m6666m66m66666a66m66h66h6m66m6m6mh66m6m6mm6n666y6666mh6666666m6666

666m66666666h666666mm6m66a66h6666m6n666y666m66666666n66m6mm66666y6m666mh6666m66h66h6mm666666

h6666m6666m6m666666m6666n666a666m66n66666666m6m66h6666m6y6n66m6m66m66666m66n66mmm6

e666 m66m66m6 m6m666 mh66m6m6 6h6 m6mm6mm6 666 n6m666mm6 666 m66m6 6h6m6 y6666 6666

m6666666y6m66666666 6h6y666m6m66 666666hh666m6y666m6666m666m6mm6mmm6h6y66666 666m6666666m6

m66m66666h6m666m666666m66666666m66h6y66666666m66mm6y666m6y6m666m66m66666666m66a6m66666

m66666mm6n666666y66h6666m6m666666ym6hh66666m66m6m6666 66y6666m666666m66n66mm6h666y666n666

y666m6666n666n666 66666h6666 6h6mm66666m6666n66666m6666 666mm6m66h6 6h66h6mh66hh6m666m66666

m66666m666mm6

Page 18: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

60ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

adtdttdtttatdtttddttttttt

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

hh6m6y6666y666m666666a6y6m6666h6666h66666m666666m66m6m666666m6666m666m6mm6mm6

666m6m666h6y66666mm6666666a666666mm606m666h6y6666666m6mh666mh6666666mm6m6666m6m6666666

66666m66h6m6m66666m6666666h66666m66666666666a6m6m6666m66666ny6y6666666h66h666m66h6666666666

y6666mh6666666m6666m66m6y666h6mmy66666m666mh666m6hh6m6y6666y666m6666h6a6666h6mmy6h6m66y6

66h6m6hh6666m6666n66m66666666666m666666m66666h66m66y66m66m66h66h6m66y6m6mn66mm66666

m6666n666n66666666m66m66m6n66666666666666m666666m6m666m6 6a66m6h6666h666h66666666m666m6y666m6666

m66h66m66h66666666m666m66666ym66666666h66m6666n66h66666mh666m66h6a66666m666x6666m666m66a6h6m666

66mm6

e666 m66m66m6 m6m666 mh66m6m6 6h6 m6mm6mm6 666 n6m666mm6 666 m66m6 6h6m6 y6666 6666

n66mh666666m6666m6666h6666m66666m66h6666666m6mm6mm6666n6m666mmm66666m6y66a6666666mh666m6

m66a6m6mm6 a66m66a6m66666m66666mm6y666m6y6m666m66m66666 666666 6mm6666666m6m6666666m6y6666

m6m66666m6m6666n66m666m666m66h6y66m6 a66 6h66m6m666y6y666m6666h66666666mm6m66n666m6m66666m6

66666 h6666m6666m6m666666m6666n66m6666m66m6 6h6666m6666n66666 66h66m66h6m666y6 h66m6a66666m6

m666m6mm6

Page 19: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

69ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

etddtttttteedtDt7777777776t76e64e44tett6777777776t77e79e69t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 06m6666666m 46666 66m6)m66

066 06m6666666m 66066h6 66m56m69

4666 o66m6 6m66 64m69m6)

466m e6n66 yh6666 65m66m6)

466m66y y6m66m666 d6066h6 65m56m66

r6m6666 e66 d66h66 69m65m46

o666m 0m66m66 a66666h6 69m66m45

066666 0m66m66 ry6m6h6 6)m66m66

i6h6 o66m6 d66h66 66m40m6)

6666 i 66mm6m 66hh66 66m40m6)

4666h6 au66666m 066n6mh6 64m66m64

ttttetatdt etpttttdd

ttttetatdt

906

66

46

66

46

6666

6

6

6

4

5

r6

646 i6

)

460

o6 06

hh6m6m666h6m6666n666m66666666h6h66m6h6mm666mm6666666x6666m6h666y66m6hh6666m666a66m666m6

m6666 n66 6666m6 6666 m6666 n66 h666666 m66h6 666m66666m6 m6666m66 6666 m6666m6h6 666 h6m66 6h66 66hh6m6666

m66666666m6 666 66h6m66666m6666 h6m6666666a66m6m66 6h66m66n66mm6m66h6n66666mmm6e6666 66666y6 h66m6

m66666666n66m66m66666y66m66666666y6666n66a666666666y666m6666m666m6mm6mm6666m6m666h6y6666a66y6

6mm6666666a666666mm

6a66m6 66 h66666 h666 m66666mm6 y666 m6666 m666 m6m66 6h6 y6666 6666m66m6 m6n66mh666 666 66m66666

m6m6 666mm6hh6m6m6666m666y666h6m66666666m6m66666666666h66m6m666ym

a666m6m66h6 6h6m6y666m6666m6666666m6m6666m66h6y6666n666h66m66666m6m666m66666 6h6y6m6666

h66m6 6666 m6mm6666 y666 mh666a666 y666 66666 66m6 h66 6666 666 y6666 h6mm666mm6 y6666 h6mn6666 6666

mh6666666m666666666666y66m6hh6666m6666m6666m6n6666y666hh6666m6m666666mm666m66666h66h6m66ym

6a66m6 h666h6 666 6666m6666 y666 m6666 mm6666 m6m66 6h6 y6666 h6666 66m66 666 m66mh6mm66m6 6666

m66h66m66m6666666mm

Page 20: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

ndttttttttteedtDt6777777776t77e79e69tett7777677776t79e69e67t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 y66m66 66mhy6 65m64m40

066 y6m66m666 066a66 66m56m66

4666 e6n66 0a666 69m46m46

466m e6n66 o6m6mh6 66m6)m65

466m66y 06m6666666m 66066h6 66m60m66

r6m6666 i e66 d66h66 60m6)m46

o666m 06m6666666m 66066h6 65m60m69

066666 0m66m66 ry6m6h6 66m66m64

i6h6 e66 d66h66 60m66m66

6666 i au66666m 66hh66 60m66m66

4666h6 au66666m 066n6mh6 66m66m64

ttttetatdt etnlttdt

ttttetatdt

4

5

r6 i6

6

)46 46

0

069

46 o6

6606

6666 46

66

6

6

6

hh6m6m666h6y666m6666n66m66666m6m6x66666m6666n6666h6666m666a6666m666m6m6666n66m6666666

m66m6666m6m

n66 6h66m6m666a66m6666y666m6666h6a66m666666m66666h6m6666hm6 a66 m666n66 666 6h66 h66m66h6

66h666666m66666ny6m66666m666666666ym6h666y666m6666m6m6666666666h6m666y66666y66666xm666666666m6666

m66m6mh6n6y6666y666666m6m6m6hh6m6m6666m666y66666m6666666m666666h666m66666666m6am66666m66666h6

6h6m6y666m6y6m66666a666666666m66h6666666m6mh6mh6y666m6y6h6a6666666m666666666m666666m666y6m6y6

66m66 n66 m6m6666 666 6666m66666m6 6666 m6y6 66m66 h6a66 66666m6666 66 h666666mm6 a66666y6 6h6m6 m666h6

66666m6 mh6mh6 y666 m6666 h6m66 m666666y6 66mm6mm6 6666 6666 66a6m666 666 n66 6x6666 m666666m6 mh6666

666a6666m6 666 m66m66m6 6m6 6h6666 6m6 66mm6 6h6 y6666 m66666m6 m66h6 666 6mm66666m6 6 a666m6 m66h6 6h6666

666m66m6m6666m666666m66n66mm6h666y66m

n666h66m6m666a66m6666y6666h6mn66666666mh6666666m66666mm666mh666m666m6y66m6hh6m6m6666

m6m666666m6m6mh666h666666h66m66m6666666h66m6666666666hh6m66666m66h666h6m

Page 21: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

eetdtttttteedtDt7777677776t79e69e67tett6777677776t76e79e77t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 a666m hh66666 69m56m6)

066 au66666m 066n6mh6 66m56m69

4666 0m66m66 a66666h6 60m66m66

466m 0m66m66 a66666h6 64m66m65

466m66y y6m66m666 6h666mh 69m66m49

r6m6666 i e66 666h66 65m69m55

o666m y6m66m666 066a66 66m66m66

066666 0m66m66 ry6m6h6 66m56m65

i6h6 e66 d66h66 6)m45m54

6666 i au66666m 66hh66 6)m45m54

4666h6 au66666m 066n6mh6 69m66m64

ttttetatdt etpttttdd

ttttetatdt

6

6

6

4

5

r6

i6

6

)

046 4606

9

6646 o6

6606

66

4666

hh6m6m666h6m6666n66h6mh6y6m66m66666m66666h6666h666h666y66m606mm6mm6m6666n66ny6y6666m6666

6666 6h666mh6 6h6m6 m666hm66666 m6666 m666 6h66 66m66666 m66h666 6666 m6mm6mm6 666 n6m666mm6 ny6 a666666 6h6

m6666m6h66666m666n66m6hh6666m6666n66m666666y6m666m66h6m6m666hm66a66m666n666h666mh666h666666m66

666ny6m66666m666666666ym6hh6666m6666n6666666h66m66h6m666y6h66m6a66666m6m666m6mm6hh6666m6666n66

66666666h66h6m666y666666x6666m6666y666666h666666y666m6666666666666x66666m66666m6mh6666n66666h6m

n666h6666m6m66m6h6666666m66y666m6666h6a66mm666h6m66666mm66666m6666n66666m6666666mm6

m66h6y6666h6m66y6m6mn66m666666h6666m6mmh6666666h6m66m6666n66m666m666m6ma666y6666h6mn6666

6666mh6666666m666666666666y66m66666m6666m6666666m6m6666m66h6y6666h66666m66666666666a6m666m6m66666

6h6y6m66666x666666h6666mh6666h6666666m6mm666666m666m6y66m

ma666 h6666h6 m6m66 6h6666 m6666 6666 n66 66y6 m66n66mm6 6666 m6666 n66 h666666 m66h6 m6666m6hm6

6666my66666a666666ym6r66h6m6666666m6666y66666mhym6m666m6666m6h6y666m6666m666m6m666h6y666666hh6m6666

66mmm66666m

Page 22: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

ettdtettttteedtDt6777677776t76e79e77tett7777677776t77e66e66t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 y66m66 66mhy6 64m66m49

066 66mm6m i6a666 66m56m69

4666 06m6666666m 46666 66m66m66

466m 0m66m66 a66666h6 66m60m60

466m66y 66mm6m i6a666 64m44m65

r6m6666 i e66 666h66 66m65m64

o666m au66666m 66hh66 69m65m59

066666 i 0m66m66 ry6m6h6 66m6)m66

i6h6 i e66 d66h66 6)m66m64

6666 i au66666m 66hh66 6)m66m64

4666h6 au66666m 66hh66 66m66m64

ttttetatdt etnlttdt

ttttetatdt

4

5

r6 i6

6

)

0

46

06

946

66

66o6 6646

66

06

46

6

6

6

hh6m6 m666h6 y666 m6666 n66 m66666m6 m6x666 66m666m6 m66h6 6h66 66m666a66 66m666m6 6a666666 666

m6mh6m6666666m66m66666666m6m6mm666666666h66m6m666a6666m666mm

n66 6h66 m6m666a66 m6666 y666 m6666 h6a66 m666666 h6666m6666 m6666 6h6m6 m666hm6 a66 m666 n66

6h666mh6 66h666666m66 666 ny6 m66666m6 66 666666ym6 h666 6h6666 m6666 6666 n66 66y6 6mm66a6m6666 666 y6666

h6666m6666m6m6666666m6y66666xm666666666m6666m66n6y6666y6666m66666666666y666m6666n6666666m666666h6

66m66666666m64666666y666mm6666666666nn66y6666h6m666m666m666666m66666m66n66m666666mm6a6m6666y6666

66h66666h66m66666m66666666h66m6m66y666m6666h6a66m666666y666mm6m666666m6hh66666m666m6666mm66h6y6666

m66666m6m66h66666mm66666m6 6066n66m666h666mh6666 666a6666m6666m66m66mm6h6y6 666m66m66m6y6 h66m6

h666m6 a6m66 y666 m6y6 h6a66 666 m66 666 66 666mm6 h666666mm6 a66666ym6 h66 6666 666 y6666 m66n66mm6 y6666

666m66m6m6666m66m6y666666666m66m66666h66666666666m666m

6666m6666 66m66h666h6 6666666m666m6n6666h6 h66m66666666y666m6y666m66666m66m6m66m6h666mh6mh6

y666m6666n66m666y666666m

Page 23: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

et.tettttteedtDt7777677776t77e66e66tett7777677776t77e47e76t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 06m6666666m 46666 60m64m60

066 a666m hh66666 66m56m69

4666 o66m6 6m66 69m66m66

466m a666m 666666m6 60m66m55

466m66y h6666m 666666m6 66m40m46

r6m6666 y66m66 am66m6 69m69m44

o666m h6666m 46mm66 60m50m66

066666 i 0m66m66 a66666h6 69m65m46

i6h6 i o66m6 6m66 65m44m56

6666 i 66mm6m d6hh66 65m44m56

4666h6 au66666m 66hh66 64m66m64

ttttetatdt etpttttdd

ttttetatdt

9

66

66

46

6666

6

06

46

646 o6

6

4r6

5

646 i6

)

0

06

hh6m6m666h6m6666n66h6mh6y666mm6m666m66666h6666h666h666y66m606mm6mm66666h6mm666mm6m6666

n66ny6y6666m666666666h666mh66666h6m6m666hm

6666 m6666 n66 h666666 m6666m66 6666 m66h6666m66 6h6m6 m666hm6 6 r66h6 m666666 6m6666y6 6666

m6666m6h6y666m6666n666n666666m66666666h66h66h66666m6666666hh6m66666m6666y6666m66h66h6m6mm6mmm66666

m6666m6666h6666m66666m66h666 666n6m666mm66666h6666m6666y6y666m6666n6666666m6666m6m6m66666m6e6666666

66y6h66m6m66666666n66m66m66666y66m

6a66m666h66666h666m66666m6y666m6y6m666m6m666h6y66666666m66m6m6n66mh666mh6mh6m6666n66

m6666y66666666666mm66m66666m66hh6m6m6666m666y666h6m66666666m6m666666m66666m666666m66m666666666

m666mh6m66666666666m66m666h66mh66a6m666m

6666 m6666 m666 6666m6 h6m66m6y6 m66h6 y6666 n666h66m6 6666 m6m666mm6 hh6y6 m6666 h666y6 m6mm6666

6666m66m666666m66h6y66m6hh66m666666666m6mmh6666666h6m66m6666n66m666m666m6hh6666m6666m6666m6

n6666y6m66666m666mm666m666666hh6666m6m6n66m6666y6666666y6666h6m66y6m6mn66mm

Page 24: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

64ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

nthtettttteedtDt7777677776t77e47e76tett7777777776t77e67e77t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 6m666 a6666 66m65m66

066 h6666m i6h666 66m56m69

4666 66mm6m i6a666 66m54m65

466m i 0m66m66 a66666h6 64m66m59

466m66y a666m hh66666 66m66m69

r6m6666 e66 666h66 69m55m65

o666m h6666m i6h666 65m66m46

066666 i 0m66m66 ry6m6h6 69m66m6)

i6h6 i e66 666h66 66m56m66

6666 i au66666m 66hh66 66m56m66

4666h6 au66666m 66hh66 66m66m64

ttttetatdt etpttttdd

ttttetatdt

6

4

5

r6

i6

6

)

046 06

9

66

66

66

46

6646

6

466

06 o6

hh6m6 m666h6 6m6 h6666 6h6 m6mm6mmm6 m666m6666 6666 6mh66a6m666m6 6666 m6666 66666 66

m6mh6666n66m666x66666m666h666h6m6m666hm

6666 m6666 h6a66 66 mm6m6666 66m666666666 66m666m6 6666m6666 6h6m6 m666hm6 hh6666 m6666 n66 66

6666m666m6m666n6666666666y6666m66m6m6hh6m6m6666m6a66y666m66m666666m666mh6m6666m

a666m6m66h66h6m666mm6m6666h6a6666y666666666666mm6m6mm666666m6666m6666h6666m66666m66h6666666

m6mm6mm6666n6m666mmm646m666h6y66666mm6666666a666666m6m6666n66m6mm6mmh666y66mm66m66666m6hh6666

m6666n6666666h66m66h6m666y6h66m6a66666m6m666m6m66m66666m66666h6mh6mh6y6666h6666m6666m6m666666m6666

n66m6666mm6hh6666m666666m66n666666m66h6m6666666y6666m6666m666666666h66m6m666ym6y666m6666n66m66m66

6m66666m66h666m66hh666666666666mm6m66n666666ym66666666h66m6666n66h66666mh666m66h6a66666m6m666m66h6

66x6666mm

ma666666h6m666h6666m6mmh6666m6666n66m666m66666666h66m66666m66m6y666m6666m6666666m6

m6666m66h66h6666h666h6m66y6m6mn66mm

Page 25: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

65ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

ndtdttettttteedtDt7777777776t77e67e77tett7677677776t76e67e77t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 0m66m66 ry6m6h6 65m65m66

066 6m666 a6666 66m56m69

4666 h6666m i6h666 66m69m46

466m e6n66 o6m6mh6 69m66m54

466m66y 6m666 a6666 66m60m66

r6m6666 e66 666h66 66m66m66

o666m 6m666 6666am6 66m5)m66

066666 i 0m66m66 ry6m6h6 6)m66m50

i6h6 i e66 666h66 66m40m60

6666 i au66666m 66hh66 66m40m60

4666h6 au66666m 66hh66 69m66m64

ttttetatdt etpttttdd

ttttetatdt

006

9

66

6666 46

66

6

646

606 46o6

4

5r6 i6

6

)

46

hh6m6 m666h6 y666 m6666 m6666mm6 66m666a66 66m666m6 666 m6mh6 m6666666 m66m6666666 6m6

m6mm666666666h66m6m666a6666m666mm

6666m66666666m6666h6666m66666m66h666666n6m666mm6m6mh6m6m666h6y66666mm6666666a666666m6

m6666 h6666 h6666 666 6h66 a66y6 666m66m6 66mm6666 y6666 m66m6666 6hh666m6 y666 m6666 h6m66 h6666666 666 6666 y6666

a666666mm6hh6666m6666n66h6mm66m66666h66m66m666h6m66m666m6m666666n6mm6m66666666n66m666m666m66h6

y6666m66666m66666h6mh6mh6y666m6y6m6666666mh66666666666h6666hh6666666m666666m66m6m

66666 m66h666 m6666 m6hh666 h66m6 mhym6m666 666m666mm6 0h66 m6666 n66 m6mm6m66n666 666 a66666m6

66m66m6mm6 066 666 m6a66 h666 h66m6 m66666m6 m6mm66m66666mm6 y666 m6m66 m666 h666 6h6666mh6 mh6mm-6m6

66666666666m66m6666m66666h6h666h6666hm

a666m6m66h66h6m6y666m6666n6666m66a6666h66h66m6mh666m66h666a6h6m66m6hh6m6m6666m66m66y666

6666666h666m66a66666m6m

n66 6h66 m6m666a66 m6666 y666 m6666 m666 6h66 m6mm6666 6666 m66m66666666 6h6 y6666 h6m66y6

m6mn66mm

Page 26: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

atdetettttteedtDt7677677776t76e67e77tett7677977776t76e77e77t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 6m666 a6666 69m65m46

066 y66m66 am66m6 66m56m69

4666 y66m66 am66m6 6)m45m46

466m 0m66m66 a66666h6 65m59m66

466m66y e66 46mh6 66m69m55

r6m6666 e66 d66h66 60m66m66

o666m e66 46mh6 66m64m46

066666 i 0m66m66 a66666h6 65m46m40

i6h6 i e66 666h66 60m56m64

6666 i au66666m 066n6mh6 60m56m64

4666h6 66mm6m 66hh66 66m66m64

ttttetatdt etpttttdd

ttttetatdt

6

4

06 46

546

r6

o6

i6

6

)

046 06

9

66

66

66

6646

6

6

hh6m6m666h6m6666m66a66666n66h6mh6y666mm6m666m66666h6666h666h666y66m6hh6666m6666m6666m6

n6666m666m6m6666666y666666h6666666m66h6m6m66666m

666h6mm666666y66h6m6m666h6m6666n666xm6666666h666y66m66ah6y6666666666n6m666mmm66h666y666

m6666m6666h6666m66666m66h6666666m6mm6mm6y666m6y66a6666666mh66666m6m66a6m666h6m6m666hm6hh6666

m6666n6666666h66m66h6m666y6h66m6a66666m6m666m6mm6ah6y6666666m66m66mm6y666m6y6m66666m66m666666

666666m66m666m66666m6666n666n6666666666666a66666666y6666h66h66m6 66m6666mh6m6666hh6m66666666

y6666666m66h6h6m6m66666m66y666m6666n666n666666m66m6666h6666mh66m66hm

6666m666666m6666a6y6m6666h6666h66666m666666m66m6m66666m6666n66h66666h6m6666m6hm6a666666y6

6666a6m66m

Page 27: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

6)ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

ltttettttteedtDt7677977776t76e77e77tett7477777776t77e76e66t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 o66m6 6m66 66m60m46

066 e66 666h66 66m56m69

4666 o66m6 d66h66 66m44m66

466m 0m66m66 ry6m6h6 66m66m66

466m66y i o66m6 d66h66 64m66m5)

r6m6666 o66m6 d66h66 64m66m45

o666m o66m6 6m66 66m56m66

066666 0m66m66 a66666h6 66m66m64

i6h6 e66 666h66 60m6)m66

6666 i au66666m 066n6mh6 60m6)m66

4666h6 66mm6m d6hh66 64m66m64

ttttetatdt ettddttdy

ttttetatdt

646 46

r6 o6)

0

46

06

9

66

6666

6646

6

6

6

4

5

06 i6

hh6m6 m666h6 y666 m6666 n66 m66666m6 66m666a66 66m666m6 666 m6mh6 m6666666 m66m6666666 6m6

m6mm66666 666 6h66m6m666a666a666mm6 606mm6mm6m6666 66666 666666666y666 666m6m666h6y6666 6mm6666666

a666666mm

6666 m6666 6666 n66 666 m6666 666mm6 m66h6 y6666 h6mn666m6 hh66 6m66 6h6 y666 m6666 m66m6 666

h6mh666m6 6a666 6a666 m66666 6mm66mm6 hh6666 m6666 n66 66mm6 6h6 m666666 66666m666666m6 666 y6666

66666666mh6m6 6m6 66 66m6666 6h6 mh6mh6 y666 m6666 m666 666 66mh6 66h66m6 666a6mm6 hh6m6 m6666 66m666n6 6h66

66m6mmh6666666h6m6m

6666 m6666 h6m66 6666n666 666 y6666 m66m66 6h6 m66m6 66m6m666666 n6m666mm6 m6666666 m6y6 66y6 666

mh6666y666m666666666666m66h6mm6hh6666m6666n66m666666y666mm6m6666n6m666mm6mh6mh6m6666m666y666666

66m666666h666m66666666m6n6666h6 h66m66666666y666m6y6 66m6666666m66m6m66m6mh6mh6y666m6666h6a66 666

66m666666666m6066n6h666666m66m666y6m6a666m66mm6y666mh66666m666h666y6m66mh666m6m66m66666m666mm

Page 28: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

60ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

edttettttteedtDt7477777776t77e76e66tett7677777776t76e74e49t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 y66m66 66mhy6 66m56m66

066 o66m6 6m66 66m56m69

4666 e6n66 0a666 6)m56m40

466m 06m6666666m 46666 66m66m60

466m66y o66m6 d66h66 66m6)m66

r6m6666 o66m6 6m66 66m69m69

o666m e6n66 0a666 60m66m66

066666 0m66m66 ry6m6h6 6)m44m64

i6h6 i e66 666h66 60m66m69

6666 i au66666m 066n6mh6 60m66m69

4666h6 66mm6m d6hh66 66m66m64

ttttetatdt etpttttdd

ttttetatdt

4

5

i6

606

46

r6

)46 o6

0

069

46

66

6666

66

46

6

6

6

e6mm6 m6666 h6a6666 y666 666 6666 66mm6m6mm66666 m6666 m666 6h66 66m66666 m6mm6mm6 6666 m66h666 666

n6m666mmm6 hh6666 m6666 n66 666 66h66m6 6h6 m666y6 h66m6 a66666m6 m666m6mm6 6666 m6666 n66 66 m6666m6

h6666m6666 m6m666666 6666 y6666 66h66 m6666 n66 h66666mh666 m66h6 m6666h6 6666 66x6666mm6hh6666 m6666 n66 666

6m66h6m6666666y6666m6666m666666666h66m6m666y6y666m6666n66m66m666m66666mm6m66n666m6m66m66666

m666666m66m666h6m66666666m6m66666666666h66m6m666ym

n66 6h66 66m6m66m6 h66666 66m66 6h66 mm6666 m6666 n66 mm666h6 6666 66mym6 6666 m6666 m666 h6666

m6mm66666666m66m66666666h66m6y6666h66666m66666666666a6m666666h6666m6mmh6666666h6m66m6666n66

m666m66666666m66m66666m

Page 29: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

69ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

atdtdttettttteedtDt7677777776t76e74e49tett7677777776t77e76e66t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 e6n66 0a666 66m60m66

066 e6n66 0a666 66m56m69

4666 0m66m66 ry6m6h6 66m46m6)

466m y6m66m666 d6066h6 66m66m6)

466m66y e6n66 o6m6mh6 66m56m46

r6m6666 o66m6 6m66 6)m66m69

o666m 0m66m66 ry6m6h6 64m54m66

066666 0m66m66 ry6m6h6 66m66m66

i6h6 i e66 666h66 66m66m59

6666 i au66666m 066n6mh6 66m66m59

4666h6 66mm6m d6hh66 69m66m64

ttttetatdt etpttttdd

ttttetatdt

)06 46

0

46 o606

9

6646

66

6666

46

6

6

6

4

5

i66

r6

hh6m6m6666n6666m666h6h66666h6666m666m66666n666666666m66mm666m6hh6666m6666m6666m6n6666

h6mmy6m6m6666666y666666h6m

6666m66666666n66m66m66m6m6666h6666h66h6m6m666hm66666m6666n66m6mm6m66n66666666m66m6m6

m66m6666666 6666xm6mm6a66h6666666n666m6y66m66666 66666mm6m666666a66m66y66hh6m66y666666mm6m666666

6666 y666 m6666 n6m6m66 mhym6m666y6 m66m6 6666 666666n66m6 066 666 m66a6666 66y6 m66666m6 m6mm66m666666

y666 6666 66a6m666 666 66m66 m6666 m6666 6h6 y6666 h6666h6 66m66 m666 y6666 m666m666 mh6mm-6mm6 66666

66m66666ym

6666m6y6h6m66h66666m6666y6666m66m666h6m66m666m6m666666m6m66666m6m66666666n66m666m666

m66h6y666666666666h6m66h6 6h6y6m6y6 6666mh666y666 66666m666666m66m6m6066 66y6 666n66m666666m66h6

6h6mm666666m6n66666666m6m6666m66y66666y6m66h6y66m

hh66 666m66m6 m6666 666y6 6666 666 y6666 m66n66mm6 ny6 m666666m6 h66666m6 666 y6666 m66h6 6h6

m6mm6mmm6hh6y6m6666m66m6y666666666m66m66666666m66666666h666m6hh66666y6m666m666h666666h66m66m66

66666h66666m6666666666hh6m66666m6m6666n666h66mymm66h666m66666666666h6y6666h6m66y6m6mn66mm

Page 30: Kundli Point(Year 2016-2017)kundlipoint.com/images/sample/english/varshphalkundli2_y4.pdf · Sravna Nakshatra Hasta Moon Nakshatra Lord Moon 4 Charan 2 Vajra Yoga Shobhan Gara Karan

6666666666666666666666-666))

66ttttttttttttmmmmm66666m6666mm6m

mm666m6m66666m6666mmmm666mm6mmm666mm66666m6666mm6m

eedttdtettttteedtDt7677777776t77e76e66tett7777777777t77e77e77t

ttltdt R ntdt llk eddddd

amm666666 e66 666h66 69m65m69

066 0m66m66 ry6m6h6 66m56m69

4666 06m6666666m 66066h6 66m66m66

466m y6m66m666 6h666mh 66m66m4)

466m66y 06m6666666m 46666 65m45m59

r6m6666 o66m6 6m66 66m66m40

o666m y6m66m666 d6066h6 66m66m66

066666 0m66m66 ry6m6h6 66m56m64

i6h6 i e66 46mh6 66m66m46

6666 i au66666m 066n6mh6 66m66m46

4666h6 66mm6m d6hh66 66m66m64

ttttetatdt etntt

ttttetatdt

5i6

6

r6

)

006 06

9

46

46

6646 o6

6666

6646

6

6

6

4

hh6m6m666h6y666m6666n66m66666m6m6x66666m666m6m66h66h6666m666a6666m666m66666h66h66a6666

m666m

n66 6h66m6m666a66m6666y666m6666h6a6666m666666m66666h6m6666hm6 a66m666n66ny6 66h666666m6

m66m666y6h66m666666h6y6666666666a6m6666ny6m66666m666666666ym6h666y666m66666666n666n666666m6a666h66

m666ym6hh6666m6666n66m666666y666mm6m6666n6m666mmm6a666666h6m666y6m6666n66m6m6666ny6y666666

h666666mm6a666666mm6am66666m66666h6 6h6m6y666m6666 h6666y666m66h6 66666m666666h6 h66m6666666m6 66666m6y6

m66666a666666666m66h6666666m6mh6mh6y666m666666m666666666m

hh66666m666mm66h6y6666h6a66m66666mm6666666666666mh6mh6y666m666666a666m6m6m66m66666h6

n66666 66m66m6mm6 hh6m6 m6666 m66m66 y666 h66ay6 6xm66m6mm6 6666 6666 66a6m666 666 n66 m666h666 mh6666

m66m66m6666 666a6666mm66666m6y666m66m6hh666 h66m6mhym6m666666m666mm66666m6666n66m6mm6m66n666 666

a66666m6 66m66m6mm6 h66 6a6666 66y6 m66666m6 m6mm66m666666 y666 m6m66 m666 y666m66h6 6h6666mh6y6

mh6mm666- 6mm