Kahalagahan ng Unang Bunga

Click here to load reader

 • date post

  21-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.194
 • download

  16

Embed Size (px)

description

JALM Preaching | 01.06.13 Ptr. Bhong Flores

Transcript of Kahalagahan ng Unang Bunga

 • 1. Parangalin mo ang Panginoonng iyong tinatangkilik, at ng mgaunang bunga ng lahat mongani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ayaapawan ng bagong alak.Prov. 3:9-10

2. ANO ANG MGA UNANG BUNGA1. LABORand the feast of harvest, the first-fruits of thy labors, which thou sowest in the field: and the feast of ingathering, at the end of the year, when thou gatherest in thy labors out of the field.Exo. 23:16 (ASV) 3. 2. PRODUCTYou may bring them to theLORD as offerings of your firstproducts. But they must neverbe placed on the altar to makea soothing aroma. Lev. 2:12 (GW) 4. 3. INCREASEGive honour to the Lordwith your wealth, andwith the first-fruits ofall your increase: Prov. 3:9 5. How do you offer your first fruits tothe Lord?1. THE BEST OF THE LAND.The best of the first-fruits of your land are to be taken into the house of the Lord your God. The young goat is not to be cooked in its mothers milk. Exo. 23:19 6. 2. YEARLYAt upang dalhin ang mgaunang bunga ng aming lupa, atang mga unang bunga ng lahatna bunga ng sarisaring punong kahoy, taon-taon, sa bahayng Panginoon:Neh. 10:35 7. 3. DO NOT DELAY. Thoushalt not delay to offer of thy harvest, and of the outflow of thy presses.The first-born of thy sonsshalt thou give unto me.Exo.22:29 8. 4. BRING TO THE PRIEST. Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are come into the land which I giveunto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shallbring the sheaf of the first-fruits ofyour harvest unto the priest: Lev.23:10 9. The priests should have the best of all the firstripened fruits. The best ofevery gift from all your contributions must go tothe priests.Ezek. 44:30(GW) 10. 5. FEAR NOT 1Ki 17:13 Then Elijah told her, "Dont beafraid. Go home, and do as youve said.But first make a small loaf and bring itto me. Then prepare something foryourself and your son. 1Ki 17:14 This is what the LORD Godof Israel says: Until the LORD sendsrain on the land, the jar of flour will neverbe empty and the jug will alwayscontain oil." 11. 1. ITOY BANALFor if the firstfruit is holy, thelump is also holy; and if the rootis holy, so are the branches.Romans 11:16 12. 2. AARIING SALARIN ATKASAMAAN DARATING SA KANILA Ang Israel ay kabanalan saPanginoon, na mga pangunangbunga ng kaniyang halaman: lahat na nagsisisakmal sa kaniya ay aariing salarin; kasamaan ay darating sa kanila, sabi ngPanginoon. JER.2:3 13. Israel was holiness unto Jehovah, the first-fruits ofhis increase: all that devourhim shall be held guilty; evil shall come upon them, saith Jehovah.Jer.2:3 (ASV) 14. 3. DADAMI ANGPAGPAPALA MO.Honor the LORD with your substance, with the first fruits of all your increase:so your barns will be filled with plenty. Prov. 3:9-10 15. 4. AAPAW ANG SISIDLAN v9Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan,at ng mga unang bunga ng lahat mong ani;v10sa gayoy mapupuno nang sagana ang iyong imbakan,at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. 16. 5. SANHI ITO NG PAGPAPALA MO AY MANATILI SA IYONG BAHAY. The priests should have the best of allthe first ripened fruits. The best of every gift from all your contributions must go to the priests. The best of your dough must go to the priests. This will cause a blessing to rest on your home. 17. 6. MAGAGALAKKAAt ngayon, narito, aking dala ang mgauna sa bunga ng lupa, na ibinigay mo saakin, Oh Panginoon. At iyong ilalapag saharap ng Panginoon mong Dios, atsasamba ka sa harap ng Panginoonmong Dios: At magagalak ka sa lahat ngmagaling na ibinigay sa iyo ng Panginoonmong Dios, at sa iyong sangbahayan,.. Deut. 26:10-11 (TAB) 18. 7. IINGATAN KA NGANGEL NG DIYOS Ang mga pinakauna ng mga unangbunga ng iyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong DiosNarito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan, at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo.Exo. 23:19-20