Intervenció a l’aula -...

41
intervenció 13 Abril 2012

Transcript of Intervenció a l’aula -...

Page 1: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

intervenció

13 Abril 2012

Page 2: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Intervenció

específica

Adequacions

escolars Psicoeducacó

Page 3: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Intervenció

específica

Page 4: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

TRACTAMENTS NO VALIDATS / SENSE BASE CIENTÍFICA:

Teràpies auditives: integració auditiva, Tomatis,...

Entrenament visual : optomètric, Lents de colors...

Entrenament motriu: vestíbul-cerebel·lós, patrons de moviment, coordinació...

Tractaments dietètics: vitamines...

Manca d’estudis rigorosos per demostrar l'eficàcia i/o

estudis científics han mostrat manca d’eficàcia.

Recomanats per TA, TEA, TDAH, migranyes, depressió,...

Page 5: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Falses expectatives

Cost econòmic.

No iniciar tractament adequat

TRACTAMENTS NO VALIDATS / SENSE BASE CIENTÍFICA:

ABORDATGES BASATS EN L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

Tots coincideixen en donar instruccions per millorar la consciència fonològica

Page 6: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

“Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by behavioral

remediation: evidence from functional MRI.”E Temple et al. Proc Natl Acad Sci

USA 2003 100 (5), 2860.

Page 7: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Nens petits

Aprenen a llegir

Fase d’aprenentatge de la lecto-escriptura

No arrosseguen anys amb errades lectores

Tenen la funció L-E més immadura

No tenen deures per casa

Nens grans

Llegeixen per aprendre

Eficàcia no demostrada amb un tractament específic

Arrosseguen anys fent els mateixos errors

Han fixat ja unes vies d’activació incorrectes

Tenen deures per casa

Reeducació específica

Acomodació al trastorn

Abordatge segons l’edat del nen

Page 8: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

5 anys 7 9 11 13 15 17 19 anys

P-5 1º 3º 5º 1oESO 3ºESO 1ºBatx

Tractem el

dèficit

específic de

L-E

Busquem

estratègies per a

compensar el

dèficit

REEDUCACIÓ

PERÍODE CRÍTIC

Page 9: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

1) Consciència fonològica

2) Correspondència fonema-grafema

3) Lectura global

4) Redacció i ortografia

5) Estratègies compensatòries

Page 10: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

› habilitat per accedir i manipular

intencionadament els fonemes de les paraules

A través del joc, en petit grup, freqüent:

Si li traiem /substituïm un so sona...

Buscar paraules que comencin, continguin, acabin ...

Dir nº de fonemes d’una paraula

El tercer so de la paraula és....

Dir els fonemes i que diguin quina paraula es forma

Identificar un so en una paraula

Rimes

Page 11: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

A través del joc, en petit grup, freqüent:

S Relacionar dibuix-so-grafema

Saber el nom i el so de cada lletra

Paraules en les que falten lletres i el nen ha d’endevinar

Formar paraules a partir de síl·labes o lletres

X È

I S D

L

A

I

S_L

BA_ÇA

Page 12: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:
Page 13: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Redactat: Estructurar un text escrit

› Estructura de la frase

obligar a simplificar i estructurar el patró de frase: frases curtes i amb estructura fixa

› Estructura del text, planificar prèviament:

Distingir introducció, nus i desenllaç

› Signes de puntuació

Ortografia

› Normes bàsiques, o.reglada.

Page 14: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

CATALÀ CASTELLÀ

Majúscula

Punt a final de frase

Mayúscula

Punto al final de frase

1. rr

2. bl i br (mai “vr” i “vl”)

3. mb i nv (mai “mv” o “nb”)

4. ca que qui co cu / sa ce ci so su

5. ga gue gui go gu/ ja ge gi jo ju

6. plurals acabats en –es (mai “-as”)

7. pret. imperfets –ava

8. pret. indefinit: ha anat

9. masculí-e; femení-a

10. l’

1. rr

2. pret. imperfectos –aba

3. bl i br

4. mb i nv

5. ca que qui co cu

6. za ce ci zo zu

7. ga gue gui go gu /ja ge gi jo ju

8. pret. indefinido: ha ido

1. haver

2. ahir/ avui/ demà

3. vaig/ maig/ faig

1. haber

2. hoy/ ayer /mañana

3. hacer

- i

- ny

- x / tx

- y

- ñ

- ch

- accentuació (saber-se la teoria)

- acentuación (saberse la teoría)

Page 15: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Tècniques d’estudi:

› 5 passos per estudiar: llegir, subratllar, esquema, memoritzar, repassar

› Facilitar evocació lèxic

Eines tecnològiques

› Lectors informàtics

› Corrector ortogràfic

› Calculadora

Page 16: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Psicoeducacó

Page 17: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Pares: informació i recursos. Buscar el punt just entre exigir i sobreprotegir, potenciar punts forts....

Escola: informació Buscar el punt just entre exigir i sobreprotegir, potenciar punts forts....

Nens: informació, evidenciar progrés.

Page 18: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Adequacions

escolars

Page 19: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Per a que l’avaluació

sigui justa tots fareu

la mateixa prova:

HEU DE PUJAR A

L’ARBRE!!

Page 20: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Això és el que li estem demanant al nostre

alumne quan el tractem igual que els

altres.

Us imagineu com se sent?

Prevalença 5-15%

En una aula de 25 alumnes hi ha entre 1-4 nens amb dislèxia.

Page 22: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

1) No forçar a l’alumne a llegir en veu alta si hi

ha el perill de ridiculitzar-lo davant dels seus

companys.

Es pot donar el text prèviament per a que se’l prepari a casa.

2) Valorar quines lectures obligatòries trimestrals

hi ha.

3) No penalitzar les faltes d’ortografia, però sí

exigir-li un mínim (10 normes bàsiques). No serveix

de res fer còpia de les errades.

Page 23: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

4) Adaptar l’assignatura de llengua anglesa al format

oral

5) Reduir les còpies innecessàries (enunciats, «recorda»,

«torna a escriure el text...»)

6) Tenir en compte on està assegut: prop/lluny

professor i els companys que té al costat.

Page 24: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

7) Assegurar-se que ha entès correctament les

preguntes dels exàmens. Supervisió.

8) Donar-li el temps necessari per a que pugui finalitzar

els exàmens. Fer-los en 2 parts.

9) Donar més valor al contingut del redactat que a la

forma . Vigilar dificultats accés al lèxic.

10) Donar una 2ª oportunitat fent-li una prova oral.

Segurament li sortirà millor.

Intentar no fer-ho en hores d’esbarjo.

Page 25: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

11) Reduir el temari a estudiar. Millor poc i bé que

molt i malament.

12) Facilitar apunts del professor o oferir que se’ls

fotocopiï d’algun company.

13) Potenciar l’ús de recursos “tecnològics”:

gravadora, ordinador, calculadora, lectors

informàtics...

Ditres: Rehasoft

Claroread: Integratek

Preditext: Bernat Orellana

Projecte Fressa: Jordi Lagares

Page 26: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Ditres:Rehasoft

www.rehasoft.com

Claroread: Integratek

www.integratek.es

Preditext: Bernat Orellana

http://sites.google.com/site/orellanados/predite

Projecte Fressa: Jordi Lagares

http://www.xtec.cat/~jlagares/

Bala Bolka:

http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm

Page 27: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

14) Ressaltar els progressos aconseguits.

15) Vigilar els comentaris dels informes escolars quan el

professor ha estat informat de les dificultats de l’alumne.

Comentar les notes personalment amb l’alumne.

Page 28: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Sempre!

Page 29: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

ESFORÇ RESULTATS

Nens lectors normals

Nens dislèxics

TENIR EN COMPTE...

Page 30: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Recursos per fer un PI:

Prodiscat : Elaborat pel departament d’educació i el

col·legi de logopedes.

4rt Informe Faros “L’aprenentatge en la infància i

l’adolescència. Claus per evitar el fracàs escolar”. Elaborat per l’HSJD i el departament d’educació.

Prodislex: Elaborat per UIB i Disfam «pautas y estratégias para optimizar el proceso de aprendizaje»

Page 31: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

ESCOLA

FAMÍLIA

PROFESSOR

DE REFORÇ

ESPECIALISTA

Page 32: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

La psicoeducació és fonamental per als pares, nens i

professionals de l’escola

La intervenció ha de començar el més aviat possible

Ha de ser recolzada per evidència científica

Hi ha prou evidència que recolza una milloria en precisió

lectora amb un treball basat en la consciència fonològica

La intervenció s’ha de fer d’acord al nivell lector i edat del nen

Cal vetllar per tal que el trastorn no interfereixi en el seu

nivell d’aprenentatge.

Page 33: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Malgrat ser un trastorn que persisteix al llarg de la vida, amb un diagnòstic precoç i un abordatge adequat, és compatible amb un acceptable rendiment escolar i èxit professional.

Page 35: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:
Page 36: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Prodislex: protocolos de detección y recomendaciones por cursos www.disfam.net/prodislex: Prodiscat : elaborado por el departamento de educación y el colegio de logopedas (catalán)

Informe Faros: Elaborado por HSJD

http://www.faroshsjd.net/item.php?id=1774&lang=1

Page 37: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

La pizarra dinámica de lecto escritura: velocidad lectora

http://www.pizarradinamica.com/

Hamlet: Asociación grafema-fonema y CF

http://www.aquari-soft.com/Productos/Hamlet.htm

Page 38: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Consciencia fonológica:

Racó de les paraules: E.Garriga: http://rafalvell-equipdesuport.blogspot.com/2008/09/conscincia-fonolgica-enriqueta-garriga.html

Crucigramas: http://www.edu365.cat/infantil/explora/mots.htm

Juego de la oca: http://www.xtec.cat/creda-lleida/materials.htm

Ahorcado, sopas de letras: http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/index.htm

Asociación grafema-fonema: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/menu2.html

Llenar huecos: http://www.genmagic.org/lengua2/vd1.swf

Formar palabras: http://clic.xtec.cat/projects/feinetes/swf/feinetes.html (catalán)

Page 39: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

Caligrafía:

Generadores de fichas de caligrafía

Http://centros2.pntic.mec.es/cp.de.soto.de.la.vega/htm/caligra

fia.htm

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/index.htm

Ortografía

http://www.xtec.net/aulanet/ud/catala/ortografia/ortografia.ht

ml (Catalán)

Redactado:

Imágenes para hacer redacciones:

http://www.edu365.cat/infantil/llegir2/index.htm#

http://www.xtec.es/~dvert/gats.swf

Page 41: Intervenció a l’aula - seminarimeeripolles.wikispaces.comseminarimeeripolles.wikispaces.com/file/view/dislèxia... · Consciencia fonológica: Racó de les paraules: E.Garriga:

“No et preocupis per mi” Mireia Catalán Impreso en A3 COPISSENY S.L.

“Em costa llegir-dislèxia” Lidia Arroyo Ed. Salvatella colección: em vols conèixer M’encanta llegir, Ed Combel