Internet Web Browser

of 16 /16
w w Internet Web Browser http://www.gooooglles.com/ Penelusur an OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT Gooooglles Gooooglles Gooooglles 1002379_mat UPI

Embed Size (px)

description

Internet Web Browser. w. w. http:// www. gooooglles.com/. Gooooglles. Gooooglles. Gooooglles. OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT. Penelusuran. 1002379_matUPI. Internet Web Browser. w. w. http :/ / www. gooooglles.com/operasi%20hitung%20bilangan%20bulat. Gooooglles. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Internet Web Browser

Search Engine PowerPoint Presentation

w

w

Internet Web Browserhttp://www.gooooglles.com/

PenelusuranOPERASI HITUNG BILANGAN BULATGoooogllesGoooogllesGooooglles1002379_matUPI

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATOPERASI HITUNG CAMPURAN

1002379_matUPIBAGAIMANA MENGERJAKAN SOAL-SOAL INI ?

???????????MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATOPERASI HITUNG CAMPURAN1002379_matUPIPERHATIKAN !!

Pengerjaan penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan urutan tanda operasinya.

MUDAH, KAN?

MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATOPERASI HITUNG CAMPURAN1002379_matUPI

Pengerjaan pengalian dan pembagian sesuai dengan urutan tanda operasinyaPERHATIKAN !!

SEMANGAT!!! \/

MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATOPERASI HITUNG CAMPURAN1002379_matUPI

Perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan..

Jika ada yang belum jelas, tanyakan saja.

MENU AWALPERHATIKAN !!

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATOPERASI HITUNG CAMPURAN1002379_matUPIPenjumlahan dan pengurangan adalah setara, yang ditemui terlebih dahulu dikerjakan terlebih dahulu.

Perkalian dan pembagian adalah setara, yang ditemui terlebih dahulu dikerjakan terlebih dahulu.

Perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan.

Operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu.Kesimpulannya...

Yuk, kita lihat contoh soal

MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATOPERASI HITUNG CAMPURAN1002379_matUPI

(6 + 13) - 5= 19 - 5= 14(9 4) +12= 5 + 12= 17(4 x 6) : 3= 24 : 3= 8Contoh Soal :

MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATOPERASI HITUNG CAMPURAN1002379_matUPI

(12 : 6) x 2 = 2 x 2 = 4 16 6 : 3 = 16 (6 : 3) = 16 2= 1418 : 9 x 6 = (18 : 9) x 6 = 2 x 6 = 12Contoh Soal :AYOO SEMANGAATTT !!!

MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATOPERASI HITUNG CAMPURAN1002379_matUPILATIHAN SOAL

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Pasti BISA !!!

MENU AWALKe subtopik selanjutnya

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATMASALAH APLIKASI1002379_matUPIKakak memetik 3 buah mangga. Dan Ayah memetik 6 buah mangga juga. Tetapi mangga yang dipetik ayah telah busuk 2 buah. Berapakah jumlah mangga ayah dan kakak yang tidak busuk?

Kakak

Ayah+- =

busuk

Kakak & Ayah+36- =27MUDAH, KAN?

MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATMASALAH APLIKASI1002379_matUPIRia mempunyai 12 permen susu dan 15 permen coklat. Ria telah memakan 6 permen. Ria membagi sisa permennya kepada ketiga adiknya sama banyak. Berapakah permen yang diterima setiap adik Ria?+- =

MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATMASALAH APLIKASI1002379_matUPI+- =Kita ulangi lagi yaa..+1215- =62121:3=7

MENU AWALMudah sekali, bukan?

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATMASALAH APLIKASI1002379_matUPI1. Pak Badu mempunyai 10 ekor ayam. Masing-masing ayam bertelur4 butir. Banyaknya telur yang dihasilkan akan dibagikan kepada 5 anak Pak Badu. Berapakah banyaknya telur ayam yang diterima masing-masing anak Pak Badu?Setiap pembelian 2 kardus gelas berhadiah 3 gelas. Setiap kardus berisi 6 gelas. Ibu membeli gelas 8 kardus. Hitunglah jumlah gelas yang diterima ibu!Ibu akan membuat kue. Ibu membeli 4 kantong telur. Setiap kantong berisi 8 butir telur. Karena Ibu berjalan tidak hati-hati, Ibu terjatuh dan 1 kantong telur juga ikut terjatuh, akibatnya 2 butir telur pecah. Berapa sisa telur yang ibu miliki?Pasti BISA !!! LATIHAN SOAL

MENU AWAL

w

w

Internet Web Browserhttp:// OPERASI HITUNG BILANGAN BULATMASALAH APLIKASI1002379_matUPITERIMA KASIHSumber: http://siapbelajar.com/attachments/article/202/2_Bab%201.pdfData penyusun

MENU AWALKlik!