Infografik till e-barometern för Q3 2015

10
1

Transcript of Infografik till e-barometern för Q3 2015

Page 1: Infografik till e-barometern för Q3 2015

1

Page 2: Infografik till e-barometern för Q3 2015

2

Page 3: Infografik till e-barometern för Q3 2015

3

Page 4: Infografik till e-barometern för Q3 2015

4

Page 5: Infografik till e-barometern för Q3 2015

5

Page 6: Infografik till e-barometern för Q3 2015

6

Page 7: Infografik till e-barometern för Q3 2015

7

Page 8: Infografik till e-barometern för Q3 2015

8

Page 9: Infografik till e-barometern för Q3 2015

9

Page 10: Infografik till e-barometern för Q3 2015

10