IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

13
Име на презентатора: Надя Гайдарска Организация: МВБУ E-mail: [email protected] МВБУ – Партньор в проект MyUniversity София, 28.10.2011 Лого на събитито

description

The presentation provided information to the part time learning students of Bachelor Programmes in Tourism, International Economic Relations and Business Administration, about the project and the benefits of eParticipation illustrating the IBS MyUniversity platform.

Transcript of IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Page 1: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Име на презентатора: Надя ГайдарскаОрганизация: МВБУE-mail: [email protected]

МВБУ – Партньор в проект MyUniversity

София, 28.10.2011

Лого на събитито

Page 2: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Основна информация

Уебсайт на проекта: www.myuniversity-project.eu

Продължителност: 30 месеца (октомври 2010 - март 2013)

Програма: Програма за подкрепа на политиките в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP) като част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на Европейската общност (CIP-ICTPSP-2009-3bis)

Page 3: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Целеви групи потребители на проекта MyUniversity

Тясно сътрудничество и взаимодействие между:

• Правителства• Висши учебни заведения• Студенти• Персонал• Работодатели• Агенции за контрол на качеството,

в подкрепа на успеха на Болонския процес и създаването на обединена европейска зона за висше образование.

Page 4: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Цел на проекта MyUniversity

Да мотивира университети от България, Литва, Испания, Словакия и Швеция, с помощта на създадената електронна платформа, да вземат активно участие в процеса на взимане на решения във висшето образование за въвеждането на бъдещите политики и закони на местно и европейско ниво.

Page 5: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Цел

Проектът MyUniversity ще предложи достъп до електронна платформа, което ще улесни:

Взаимодействието между представители на университета (студенти, академичен състав и администрация), заинтересовани лица и институции на местно и европейско ниво

Комуникацията на европейско ниво между представители на университети и заинтересовани лица от всички страни членки.

Page 6: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Схема на компонентите на платформата

Demos@workDemos@work

MyUniversityMyUniversity

PNYX – Най – високо ниво на

сигурност

PNYX – Най – високо ниво на

сигурност

Модул за сигурностМодул за сигурност

Лесно управление на голям брой портали с

различна структура

Лесно управление на голям брой портали с

различна структура

Модул за интеграция на Facebook

Модул за интеграция на Facebook

Автоматичен преводач

Автоматичен преводач

Page 7: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Главен портал

Главният портал ще позволява:

Вход към останалите подпортали Генериране на нови подпортали само в две лесни стъпки!

Ще съдържа информация от порталите на всички университети като допълнение на своите собствени инструменти за електронно участие.Ще съдържа връзки към подпорталите на участващите в проекта университети, както и информация за целия проект.

Page 8: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Главен портал

Уникален и иновативен подход на фона на останалите проекти с електронно участие: той дава възможност за прозрачен и непрекъснат процес на преобразуване на дебатите и взаимоотношенията от национално и регионално в такива на европейско ниво.

Други ползи: Университетите нямат ангажимент с хостването на платформата, за да могат да насочат всичките си усилия към това, което е наистина важно: eлектронното участие

Page 9: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Инструменти на платформата

Инструменти за потребителите на платформата

• Възможност за конфигурация на началната страница

• Новини• Календар на събития• Съобщения • Форум• Архив на новини• Участие в процеси• e-петиции

Page 10: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Инструменти на плаформата

Инструменти за потребителите на платформата

• Анкети• Регистрация на потребител• Управление на профила• Форма за контакт• Търсене

Page 11: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Потребители

Лесенодостъпен канал за директно взаимодействие между взимащите решения и гражданите (и обратно).

Потребителите ще имат възможност да:

• преглеждат темите, които се дискутират• разглеждат документи• изразят своето мнение• вземат участие в бъдещи проучвания

Page 12: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Потребители

Потребителите ще имат възможност и да:

Следят всички събития, в зависимост от своите интереси чрез календара, както и да следят програмата и докладите от срещите на Съвета.

Page 13: IBS Presentation 28.09.2011 in IBS DLC, Sofia, Bulgaria (BG)

Благодаря за Вашето внимание!

Уебсайт на проекта: www.myuniversity-project.eu