HAPPY - Trumpet.pdf

of 2 /2
 &  # 4 4  . .  œ .  œ .  œ .  œ .  Œ  J  œ  œ œ œ œ  Œ  œ œ   œ n  œ  2 Œ  œ b œ œ œ œ œ &  # 7  Œ  œ œ  œ n œ   œ  2 Œ  œ œ œ   œ   œ  œ n œ   œ  œ  Ó  J  œ n œ œ   œ   J  œ n œ  œ œ  œ &  # 15  œ  œ  œ b  œ  œ  œ œ ˙  Ó Œ  œ  œ n   œ  œ  œ œ  œ n œ  œ   œ œ  œ   œ œ  œ n   œ  œ  œ   œ  Œ Ó &  # 22  Œ  œ  œ n   œ  œ   œ   œ  œ n œ  œ   œ œ  œ  œ n  œ œ  œ  œ   œ  Œ Ó Œ  œ   œ   œ  œ  œ b œ  œ œ œ   œ  œ n &  #  . . 28 œ œ   œ œ  œ n  œ   œ  Œ Ó Œ  œ  œ n   œ  œ   œ   œ  œ n œ  œ   œ œ  œ  œ n   œ œ  œ  œ   œ  Œ Ó &  #  . .  . .  . . 34  Œ  œ œ  Ó Œ  œ œ  Ó % œ œ œ  œ œ   œ  œ b œ   œ  œ œ   œ &  #  . .  . . 40  œ œ   œ  œ œ   œ 1. œ b œ   œ  œ œ œ 2. œ b Œ Ó Œ  œ  œ n   œ  œ  œ œ  œ n œ  œ   œ œ  œ &  # 45  œ œ  œ n   œ  œ  œ   œ  Œ Ó Œ  œ  œ n   œ  œ   œ   œ  œ n œ  œ   œ œ  œ  œ n   œ œ  œ  œ   œ  Œ Ó &  # 51  Œ  œ   œ   œ  œ  œ b œ  œ œ œ   œ  œ n  œ œ   œ œ  œ n  œ   œ  Œ Ó Œ  œ  œ n   œ  œ   œ   œ  œ n œ  œ   œ œ &  #  . .  . .  . . 57 œ   œ n   œ œ  œ  œ   œ  Œ Ó Œ  œ œ  Œ  œ Palmas Œ  œ œ  Œ  œ  Œ  œ œ  Œ  œ  D.S. al Fine Œ  œ œ  Œ  œ &  # 63 Fine  œ  Œ Ó HAPPY Pharrell Williams Trumpet in B b Washington Barros

Embed Size (px)

Transcript of HAPPY - Trumpet.pdf

Page 1: HAPPY - Trumpet.pdf

7/21/2019 HAPPY - Trumpet.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/happy-trumpetpdf 1/1

&

 #

4

4   ..œ.   œ.   œ.   œ.

  Œ ‰ J

œ œ œ œ œ   Œ   œ œ œn   œ   2 Œ   œb œ œ œ œ œ

& #7 

Œ   œ œ œn œ œ   2 Œ   œ œ œ œ   œ œn œ œ œ   ∑ Ó ‰ Jœn œ œ   œ  ‰ Jœn œ œ œ œ

& #15 œ œ œb   œ œ œ œ ˙   Ó ∑ Œ   œ œn   œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ   œ œ œn   œ œ œ   œ  Œ Ó

& #22

Œ   œ œn   œ   œ œ   œ œn œ œ œ œ   œ œn   œ œ   œ œ   œ   Œ Ó Œ   œ œ œ   œ œb œ œ œ œ œ   œn

& #   ..28  œ œ œ œ   œn   œ   œ   Œ Ó Œ   œ œn   œ   œ œ   œ œn œ œ œ œ   œ œn   œ œ   œ œ   œ   Œ Ó

& # ..   ..   ..34

Œ   œ œ Ó ∑ Œ   œ œ Ó ∑ %œ œ œ   œ œ œ   œb œ œ   œ œ œ

& #   ..   ..40 œ œ œ   œ œ œ 1.

œb œ œ   œ œ œ2.

œb Œ Ó Œ   œ œn   œ   œ œ œ œn œ œ  œ œ œ

& #45 œ œ œn   œ   œ œ   œ

  Œ Ó Œ  œ œn   œ   œ œ   œ œn œ œ œ œ   œ œn   œ œ   œ œ   œ

  Œ Ó

& #51

Œ  œ œ œ   œ œb œ œ œ œ œ   œn   œ œ œ œ   œn   œ   œ   Œ Ó Œ   œ œn   œ   œ œ   œ œn œ œ œ œ

& #   ..   ..   ..57  œ œn   œ œ   œ œ   œ   Œ Ó Œ   œ œ Œ   œ

Palmas Œ   œ œ Œ   œ   Œ   œ œ Œ   œ D.S. al FineŒ   œ œ Œ   œ

& #63Fine

œ   Œ Ó

HAPPY

Pharrell Williams

Trumpet in BbWashington Barros