Greater KL

Click here to load reader

 • date post

  23-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Greater KL

 • cover BM.indd 1 3/23/16 3:33 PM

 • Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat

  Greater Kuala Lumpur / Klang Valley

  WJD005758 Greater KL BM.indd 3 3/3/16 4:10 PM

 • Kandungan (i)

  Ringkasan Eksekutif 3

  Dokumen Utama 111. Latar belakang 152. Penilaian Keadaan Semasa 253. Meninjau Masa Hadapan 394. Penyediaan Rancangan 475. Blok Binaan Rancangan Induk 576. Fasa dan Pelaksanaan 777. Kebaikan 858. Pemantauan 939. Ringkasan 9910. Lampiran Senarai Inisiatif 107

  Bab 1: Rancangan Pembangunan Rel Bandar 1131. Latar belakang 1172. Penilaian Keadaan Semasa 1213. Meninjau Masa Hadapan Rel 1334. Menilai Koridor Rel 1475. Fasa dan Pelaksanaan 161 6. Ringkasan 175

  Bab 2: Rancangan Transformasi Bas 1831. Latar belakang 1872. Penilaian Keadaan Semasa 1933. Meninjau Masa Hadapan Bas 2154. Membangunkan Rangkaian Bas di Masa Hadapan 2335. Peralihan Rangkaian Bas 2536. Pelaksanaan 2697. Ringkasan 279

  ( i )

  WJD005758 Greater KL BM.indd 4 3/3/16 4:10 PM

 • Bab 3: Rancangan Transformasi Teksi 2851. Latar belakang 2892. Penilaian Keadaan Semasa 2933. Meninjau Masa Hadapan Teksi 3114. Menyediakan Rancangan Transformasi Teksi 3235. Fasa dan Pelaksanaan 3396. Ringkasan 349

  Bab 4: Rancangan Guna Tanah 3551. Dasar Guna Tanah dan Proses Perancangan Sedia Ada 3592. Dasar Pemacu Sedia Ada 3673. Membentuk Mekanisme 3754. Kesimpulan 381

  Bab 5: Rancangan Pengurusan Permintaan Perjalanan 3871. Latar belakang 3912. Mengaitkan Pengurusan Permintaan Perjalanan kepada Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara 4033. Pemantauan Prestasi 4134. Kesimpulan 421

  Bab 6: Rancangan Pertukaran & Penyepaduan 4391. Latar belakang 4432. Penilaian Keadaan Semasa 4493. Garis panduan Pertukaran 4614. Strategi Penyepaduan 4695. Ringkasan 483

  ( ii )

  WJD005758 Greater KL BM.indd 5 3/3/16 4:10 PM

 • WJD005758 Greater KL BM.indd 6 3/3/16 4:10 PM

 • RINGKASAN EKSEKUTIF

  WJD005758 Greater KL BM.indd 1 3/3/16 4:10 PM

 • WJD005758 Greater KL BM.indd 2 3/3/16 4:10 PM

 • 3

  Ringkasan Eksekutif

  Latarbelakang

  Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) telah menyediakan Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara (RIPAD) yang merangkumi visi dan hala tuju Pengangkutan Awam Darat di Malaysia. Tujuannya adalah untuk membangunkan satu program jangka panjang bagi menangani kemerosotan semasa pengangkutan awam darat melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif bagi menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam darat negara yang berimpak tinggi dan berkesan serta mapan untuk negara bagi tempoh 20 tahun. Matlamat pengangkutan awam darat adalah untuk memacu aspirasi Wawasan 2020 dan Gagasan 1Malaysia, untuk mentransformasikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian yang maju dengan mengekalkan perkembangan ekonomi sebanyak 7% setahun. Gagasan 1Malaysia menjadi asas kepada visi nasional ini di mana matlamatnya adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan kesepaduan dalam kepelbagaian. Sebahagian daripada visi ini, SPAD berhasrat untuk Mentransformasikan pengangkutan awam sebagai pilihan mobiliti rakyat dan seterusnya, memangkin perpaduan dan memacu negara ke arah pembangunan ekonomi yang mampan.

  Di dalam Program Transformasi Kerajaan (GTP) (Sumber:Pemandu, 2010), Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi pengangkutan awam bandar telah menetapkan beberapa sasaran sehingga tahun 2012 iaitu:

  Meningkatkan perkongsian mod pengangkutan awam darat

  1 Ringkasan Eksekutif

  Menambahbaik kebolehharapan dan tempoh masa perjalanan

  Meningkatkan keselesaan dan kemudahan

  Menambahbaik aksessibiliti dan kesalinghubungan

  SPAD telah ditubuhkan bagi menyatukan portfolio berkaitan pengangkutan awam darat yang dipegang oleh agensi-agensi berlainan dan membangunkan Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara. Visi SPAD boleh diringkaskan seperti berikut:

  RIPAD menggariskan Dasar Pengangkutan Awam Darat Negara dan juga merangkumi Garis panduan Perancangan sebagai panduan untuk menetapkan objektif, rancangan pembangunan, penyediaan dasar dan penilaian kepada penyelesaian masalah. Garis panduan Perancangan akan menjadi panduan bagi memudahkan proses penyediaan Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Wilayah dan disepadukan dengan dokumen-dokumen perancangan dan polisi guna tanah kerajaan tempatan. Dasar yang ditetapkan oleh SPAD adalah untuk:

  Untuk menghasilkan sistem perkhidmatan pengangkutan awam yang selamat, boleh diharap, efisien, responsif, mudah diakses, terancang, bersepadu, mampu dibayar dan mampan untuk meningkatkan sosio-ekonomi dan kualiti hidup

  WJD005758 Greater KL BM.indd 3 3/3/16 4:10 PM

 • 4

  Melaksanakan perancangan yang komprehensif dan bersepadu

  Mengukuhkan institusi

  Memperkukuhkan pengawal seliaan dan struktur pasaran

  Mengoptimakan aset sedia ada

  Mendorong pelaburan baru dalam pengangkutan awam darat

  Dokumen ini merupakan Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Wilayah yang terulung dibangunkan oleh SPAD bagi Wilayah Greater Kuala Lumpur/Klang Valley iaitu Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Greater Kuala Lumpur/Klang Valley.

  Takrifan Greater KL/Klang Valley dipetik daripada Program Transformasi Ekonomi (ETP) (Sumber: Pemandu, 2010) yang meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan semua daerah di dalam Selangor kecuali Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor (sila rujuk Rajah 1.1). Wilayah ini ditakrifkan sebagai kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi bagi Malaysia secara keseluruhannya. Lebih daripada 37% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dikenal pasti adalah hasil daripada Kuala Lumpur dan Selangor (Sumber: Statistik Negara, 2009). Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Greater KL/Klang Valley meletakkan sasaran seperti berikut, iaitu:

  Salah satu elemen utama projek permulaan (EPP) adalah mengenai hubungan Greater Kuala Lumpur/Klang Valley berkaitan pengangkutan awam bandar. Dalam menetapkan kawasan bagi rancangan induk, analisis ke atas data permintaan perjalanan menunjukkan bahawa kawasan seperti Nilai dan Seremban turut menyumbang permintaan yang ketara kepada Kuala Lumpur walaupun berada di luar kawasan yang telah ditetapkan. Oleh itu, kedua-dua kawasan ini perlu dipertimbangkan dalam menyediakan strategi pengangkutan awam darat.

  Untuk mencapai kedudukan 20 teratas dalam pertumbuhan ekonomi bandar dan menjadi antara 20 bandar yang paling sesuai didiami menjelang tahun 2020 melalui 9 projek permulaan (EPP)

  Rajah 1.1: Wilayah Greater KL/Lembah Klang

  Pencapaian semasa perkongsian mod pengangkutan awam darat di wilayah Greater Kuala Lumpur/Klang Valley menunjukkan 16% pada waktu puncak pagi. Peratus tersebut dianggap rendah berbanding dengan bandarbandar utama di luar negara dan semakin menurun sejak tahun 1980. Penurunan perkongsian mod pengangkutan awam darat ini mencerminkan peningkatan dalam penawaran rangkaian lebuh raya; perubahan ciri-ciri isi rumah seperti pengurangan saiz isi rumah; peningkatan pendapatan isi rumah; pemilikan dan penggunaan kereta yang mampu dibayar dan perkhidmatan pengangkutan awam darat yang kurang berkualiti. Pertimbangan utama setiap mod pengangkutan awam

  darat adalah termasuk:

  Rel kapasiti dan ketersediaan sistem, kualiti perkhidmatan KTM

  Bas - kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan dengan liputan rangkaian dan ketersediaan yang mempunyai jurang besar dalam rangkaian, perkhidmatan yang tidak boleh diharap, ketepatan masa serta masa menunggu. Sementara, pihak pengendali pula berdepan dengan cabaran untuk menyediakan perkhidmatan yang berdaya maju. Terdapat juga kelemahan penyepaduan

  WJD005758 Greater KL BM.indd 4 3/3/16 4:10 PM

 • 5

  Ringkasan Eksekutif

  perancangan dalam penyediaan perkhidmatan bas. Kelemahan ini ditanggung oleh pihak pengendali bagi meningkatkan keuntungan mereka dan menyebabkan perkhidmatan hanya tertumpu kepada laluan radial.

  Teksi - kebanyakan isu berkaitan dengan kualiti perkhidmatan terutamanya piawaian kenderaan dan pemandu

  Populasi dan pekerjaan pada masa hadapan dijangkakan semakin meningkat dan akan menjurus kepada peningkatan permintaan terhadap pengangkutan. Hal ini menyebabkan liputan rangkaian pengangkutan awam harus ditingkatkan selari untuk menggalakkan pertukaran mod. Oleh itu, penting bagi rancangan induk untuk menitikberatkan rancangan guna tanah sedia ada, unjuran corak permintaan perjalanan pengguna antara pekerjaaan, penempatan, dan kawasan riadah bagi menyediakan rangkaian pengangkutan awam darat yang optimum.

  Objektif

  Objektif Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Greater Kuala Lumpur/Klang Valley adalah seperti berikut:

  Mengenalpasti strategi pengangkutan awam darat yang tunggal, kukuh dan menggalakkan untuk Greater Kuala Lumpur/Klang Valley;

  Menyepadukan kesemua mod pengangkutan awam darat (seperti bas, rel dan teksi) bagi menyediakan perjalanan yang berkualiti dan lancar;

  Dipandu oleh prinsip-prinsip logikal, pragmatik dan mampan dalam perancangan untuk menangani keperluan semasa, yang dapat menyokong prospek masa hadapan.

  Prinsip Panduan

  Satu siri prinsip panduan perancangan telah dihasilkan bagi membantu pembangunan Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Greater Kuala Lumpur/Klang Valley, seperti berikut:

  Mengambil kira perancangan, penyepaduan dan penyelarasan kesemua mod pengangkutan awam darat;

  Menetapkan matlamat perkongsian mod;

  Menetapkan dasar-dasar pelengkap bagi membolehkan perkongsian mod pengangkutan awam darat dapat mencapai sasaran;

  Menjadikan pengangkutan awam darat sebagai mod pilihan rakyat;

  Meningkatkan aksesibiliti dan kesalinghubungan;

  Mengambil kira hierarki pusat;- pusat-pusat