Field service application for oil, gas and offshore services handyman

of 13 /13
SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE QUICK ·SMART · EASY SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE QUICK · SMART · EASY ePocket Handyman for Oil, Gas and Oil field Services

Embed Size (px)

Transcript of Field service application for oil, gas and offshore services handyman

Page 1: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

SOFTWARE FOR

MOBILE FIELD SERVICE

QUICK · SMART · EASY

ePocket Handyman for Oil, Gas and Oil field Services

Page 2: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Industry challenge

Fluctuations

Optimize resource utilization

Extend value of existing systems

Countless areas of use

Page 3: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Solutions for many needs

UPSTREAM OILFIELD SERVICE MIDSTREAM DOWNSTREAM

Asset Audits BOP & drill bit service Asset Audits Capacity extension

Environmental assmnt Equip maintenance Pipeline / Coll. Maint. Equipment maintenance

Equip maintenance Ordering/invoicing Inspections Fire, safety / security inspection

Rounds/Readings Pipe coating ansd inspction Rounds/Readings Pipeline maintenace

Tools/part management Pipeline/oilfield contruction Tools/part management Rounds/Readings

Vehicle Maintenance Supply/ Rental inventory Well connections Refinery turnarounds

Page 4: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Mobility concept

4

Inventory Track&Trace

Proof-of-presence

Transport Mgt

Quality Control

FieldService

Warehousing

Asset Ctrl.

WWW

Reporting

Purchasing

Planning

Supply Chain Mgt

Maintenance/ Service Mgt.

Asset Mgt.

RFID

Proof-of-presence

Proof-of-delivery

Page 5: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Real benefit

Increased productivity -

Improved planning and utilization -

Reuse of old applications -

Increased customer and employee satisfaction -

Page 6: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Conduct productive work tasks

Vi bidrar til at de ansatte blir mere effektive – hvordan ?

Ved å eliminere papirbaserte arbeidsoppgaver og rutiner, samt å flytte informasjon elektronisk mellom de forskjellige aktører/instanser i driften.

Du kan sannsynligvis spare mange timer per uke i reduserte reise/transport tid, søk etter informasjon, og ikke minst oppdatering av informasjon ved skift/arbeidsslutt.

Disse (sparte) timene kan dine medarbeidere derimot bruke til å utføre mere produktivt arbeid.

Page 7: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Regulatory compliance

Ved å bruke Handyman kan du populere dine kjernesystemer med viktige og riktige live data fra feltarbeidere som kan benyttes til:

Overvåkning

Rapportering

Planlegging

Analyse

Beslutningsstøtte

Handyman bidrar til at dere kan strømlinjeforme og automatisere mange manuelle arbeidsprosesser, slik at komplette data, arbeidsstatus og varighet på oppgaver , delesituasjon, lagerstatus, avleste måledata, inspeksjonsdata, sikkerhetsdata, HMS-informasjon og mere blir tilgjengeliggjort i kjernesystemer.

Page 8: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Areas of use

Order Management

Inspections Inventory &

Asset Safety – HSE - QA Optimization

Page 9: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Rapid implementation – low project cost

Module based

Roadmap

Services

Best practise

Rapid training

Page 10: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Real customer value

Increased productivity

Reduced cost Efficient operations

Optimaliserte vedlikeholdsprogrammer med forbedret rapportering og statistikk. Økte servicenivå. Unngå ukorrekte/utdaterte data, samt papirbaserte manuelle lister og rapporter. Økt rapportering iht SOX, EPA, FERC og statlige pålegg.

Optimal bruk av inventar og materiell. Effektiv forvaltning av driftmidler, delelager og inventar. Redusert overhead og administrative kostnader

Normalt gir papirløse arbeidsprosesser en besparelse på 40-60 minutter per ansatt. Optimal ressursforvaltning med Handyman RP.

Documentation

Rapid documentation according to defined templates and check lists Picture and drawings for optimal information flow. Increased QA. HSE documentation.

Page 11: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Simplifying work processes

Create order

Print order

Fordele ordre

Distribute work order

Prioritize work orders

Perform work orders

Return to base

Fulfill work order

Collect orders

Verify & control

Enter into system

Paper based process

Handyman process

Page 12: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

Add on for Handyman solution – rapid deployment

Integrer Handyman med ditt kjernesystem,

ved hjelp av vår standardiserte

prosjektmodell og standard

integrasjonsgrensesnittEnkelt å endre eller

tilpasse integrasjonen når behovene endres.

INTEGRATION

Handyman gir deg full kontroll over dataflyt,

da man velger og prioritere

kommunikasjonsbærer. Tids og/eller event

basert synkronisering.

AVAILABILITY

Handyman er et system som er

maskinuavhengig. Vi støtter de største og

mest anerkjente operativsystemer. Videreutvikling og

støtte for nye plattformer skjer iht

den generelle markeds og teknologiutvikling.

DEVICE SUPPORT

ePocket leverer anerkjent sikkerhets

funksjonalitet iht industristandarder

Optimal og full datasikkerhet er

essensielt for ethvert seriøst firma.

SECURITY

Device Management

SAAS / Hosting / ASP

Page 13: Field service application for oil, gas and offshore services  handyman

SOFTWARE FOR MOBILE FIELD SERVICE – QUICK ·SMART · EASY

>x

Handyman Server

ORDER MANAGEMENT

TRACKING

ERP/SCM/FDV/WMS PORTAL

CORE SYSTEMS

NFC RFID GPS

OREDER & ASSET

POSITIONING

DATA CAPTURE