Disbursement Wise Pensioner List - Sikar...

85
S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name Pensioner Address Pension Scheme Account No 1 RJ-S-02467668 Aachaki Devi Ruda Das Gram Phootala CMOAPS 2 RJ-S-02103029 Aachi Devi Surja Ram Jat Vpo- Lakhni CMOAPS 3 RJ-S-02602037 Aachi Devi Surja Ram Jat V/p Lampuwa CMOAPS 4 RJ-S-07018813 Aachi Devi Sarwan Lal Gujar Ward 16 Naredi Mohala Ajitgath CMWPS 5 RJ-S-02066002 Aachi Devi Kishana Ram Jat V/po Hanspur CMOAPS 6 RJ-S-05297329 Aachi Devi Balai Ramkunwar Vi- Tiwari Ki Dhani Po- Kotri Luharwas CMOAPS 7 RJ-S-01454762 Aachuki Devi Deburam Meena m/p- lakhani vaya bawadi IGNOAPS- ST 8 RJ-S-01739215 Aamana Khan Daud Khan ward no.11, khandela IGNOAPS 9 RJ-S-01461923 Aasha Devi Mukesh Kumar Regar V-p- Bhadwadi CMWPS- SC 10 RJ-S-06347875 Abdea Abdul Samad Akthar ward no-04, khandela IGNOAPS 11 RJ-S-02376164 Abdul Ganee Husen Shah New Colony Reengus CMOAPS 12 RJ-S-01678642 Abdul Hamid Ajadeen ward no.-9, khandela IGNOAPS 13 RJ-S-06451252 Abdul Munan Yashin Kharadi Ward No 7 Hidayat Nagar, Post -dayra CMDPS 14 RJ-S-01458175 Abdul Naseer Munmil ward no.-4, mo.bisayati, khandela IGNDPS 15 RJ-S-05916958 Achi Devi Jhabar Mal Jat Dhani Budh Singh Wali V/p. Kotri Dhaylan CMWPS 16 RJ-S-06265600 Achi Devi Mangi Lal Derji Ward 13 Garm Prithvipura Gp Bagriyawas CMOAPS 17 RJ-S-02286845 Achi Devi Jhutha Ram V Po- Malikpur CMOAPS 18 RJ-S-00236433 Ahajan Bhaguram Jat m/p- barsinghpura IGNOAPS 19 RJ-S-01757265 Ahamad Habib Mohammad Sadik Ward 4 Khandela CMDPS 20 RJ-S-04886510 Ahmed Ajij Khan Ahmed Rahim Khan Ward No 16 Po- dayara CMOAPS 21 RJ-S-05544863 Ajay Kumar Mahaveer Kumahar Ward No 11v/p Mundru CMDPS 22 RJ-S-06259898 Alimudeen Ismail Pushp Nagar Ward No 24 Srimadhopur CMOAPS 23 RJ-S-03899037 Amar Barva Rugh Nath Bassi , Jayrampura CMOAPS- ST 24 RJ-S-07116625 Amar Chand Baldwal Murli Dhar Jat Ward 2 Nangal CMOAPS 25 RJ-S-01444337 Amarchand Kalyanmal Khatik m/p- pushpnagar ,shrimadhopur CMDPS- SC 26 RJ-S-02283011 Amari Devi Ladu Ram Bavriya Vi- Ladpur Po- Malikpur CMOAPS- SC 27 RJ-S-05625506 Amer Chand Onkar Mal Raigar Ward No 13 V/p Hanspur CMOAPS- SC 28 RJ-S-00008209 AMUKA DEVI PRAHLAD SINGH MEENA m/p- lakhani CMWPS- ST rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 1 of 85 Disbursement Wise Pensioner List Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDER SRI MADHOPUR

Transcript of Disbursement Wise Pensioner List - Sikar...

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1 RJ-S-02467668 Aachaki Devi Ruda Das Gram Phootala CMOAPS

2 RJ-S-02103029 Aachi Devi Surja Ram Jat Vpo- Lakhni CMOAPS

3 RJ-S-02602037 Aachi Devi Surja Ram Jat V/p Lampuwa CMOAPS

4 RJ-S-07018813 Aachi Devi Sarwan Lal Gujar Ward 16 Naredi Mohala Ajitgath

CMWPS

5 RJ-S-02066002 Aachi Devi Kishana Ram Jat V/po Hanspur CMOAPS

6 RJ-S-05297329 Aachi Devi Balai Ramkunwar Vi- Tiwari Ki Dhani Po- Kotri Luharwas

CMOAPS

7 RJ-S-01454762 Aachuki Devi Deburam Meena m/p- lakhani vaya bawadi

IGNOAPS-ST

8 RJ-S-01739215 Aamana Khan Daud Khan ward no.11, khandela IGNOAPS

9 RJ-S-01461923 Aasha Devi Mukesh Kumar Regar

V-p- Bhadwadi CMWPS-SC

10 RJ-S-06347875 Abdea Abdul Samad Akthar

ward no-04, khandela IGNOAPS

11 RJ-S-02376164 Abdul Ganee Husen Shah New Colony Reengus CMOAPS

12 RJ-S-01678642 Abdul Hamid Ajadeen ward no.-9, khandela IGNOAPS

13 RJ-S-06451252 Abdul Munan Yashin Kharadi Ward No 7 Hidayat Nagar, Post -dayra

CMDPS

14 RJ-S-01458175 Abdul Naseer Munmil ward no.-4, mo.bisayati, khandela

IGNDPS

15 RJ-S-05916958 Achi Devi Jhabar Mal Jat Dhani Budh Singh Wali V/p. Kotri Dhaylan

CMWPS

16 RJ-S-06265600 Achi Devi Mangi Lal Derji Ward 13 Garm Prithvipura Gp Bagriyawas

CMOAPS

17 RJ-S-02286845 Achi Devi Jhutha Ram V Po- Malikpur CMOAPS

18 RJ-S-00236433 Ahajan Bhaguram Jat m/p- barsinghpura IGNOAPS

19 RJ-S-01757265 Ahamad Habib Mohammad Sadik Ward 4 Khandela CMDPS

20 RJ-S-04886510 Ahmed Ajij Khan Ahmed Rahim Khan

Ward No 16 Po-dayara

CMOAPS

21 RJ-S-05544863 Ajay Kumar Mahaveer Kumahar

Ward No 11v/p Mundru

CMDPS

22 RJ-S-06259898 Alimudeen Ismail Pushp Nagar Ward No 24 Srimadhopur

CMOAPS

23 RJ-S-03899037 Amar Barva Rugh Nath Bassi , Jayrampura CMOAPS-ST

24 RJ-S-07116625 Amar Chand Baldwal

Murli Dhar Jat Ward 2 Nangal CMOAPS

25 RJ-S-01444337 Amarchand Kalyanmal Khatik m/p- pushpnagar ,shrimadhopur

CMDPS-SC

26 RJ-S-02283011 Amari Devi Ladu Ram Bavriya Vi- Ladpur Po- Malikpur

CMOAPS-SC

27 RJ-S-05625506 Amer Chand Onkar Mal Raigar Ward No 13 V/p Hanspur

CMOAPS-SC

28 RJ-S-00008209 AMUKA DEVI PRAHLAD SINGH MEENA

m/p- lakhani CMWPS-ST

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 1 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

29 RJ-S-00231592 Anachi Devi Nandaram Saini dhani nada ki tan- thoi

IGNOAPS

30 RJ-S-01541223 Anachi Devi Ramswarup Balai ward no.6, khandela IGNOAPS-SC

31 RJ-S-02376593 Anachi Devi Jhutha Ram R. S. W. M. Ke Pass Reengus

CMOAPS-SC

32 RJ-S-02154441 Anandi Devi Mali Ram Sharma Jeen Mata Mandir Ke Pass ward no 19 shrimadhopur

CMOAPS

33 RJ-S-04800748 Anchi Devi Dhudha Ram Jat Vpo-sothaliya CMOAPS

34 RJ-S-05081654 Anchi Devi Hanuman Singh Jat

Ward No 06 V/p Jorawar Nagar

CMOAPS

35 RJ-S-02141476 Anchi Devi Bhagu Ram Gujar V. Nalot P. Jorawar Nagar

CMOAPS

36 RJ-S-04422937 Anchi Devi Banshi Dhar Ward No 13 CMOAPS

37 RJ-S-04971991 Anchi Devi Hari Prashad Pansari

Ward No 14 CMOAPS

38 RJ-S-03508081 Anchi Devi Hanuman Meena V/p. Mundru CMOAPS-ST

39 RJ-S-06244228 Anchi Devi Motu Ram Dani-jakhdo Wali G.p- Patwari Ka Bas

CMOAPS

40 RJ-S-02648862 Anchi Devi Hardev Atal Ward No 16 Divrala CMOAPS-SC

41 RJ-S-04331222 Anchi Devi Mangu Ram Jat Dhani Mawali V/p. Bagariyawas

CMOAPS

42 RJ-S-04168374 Anchi Devi Jat Heera Ram Vi-po- Loharwada CMOAPS

43 RJ-S-04217821 Anchi Devi Jat Hanuman Ram Vpo-lakhani CMOAPS

44 RJ-S-04716814 Anchi Devi Jat Murli Dhar Vpo-thoi CMOAPS

45 RJ-S-04014447 Anita Devi Meena Shyam Sunder Vpo-basri CMWPS-ST

46 RJ-S-01448696 Anita Kumari Sunda Ram Balai m/p- sargoth IGNDPS-SC

47 RJ-S-01436179 Anjana Devi Harish Kumar Sharma

ward no-16,jeenmata mandir ke pas,shrimadhopur

CMWPS

48 RJ-S-06121400 Anju Devi Hari Shankar Sharma

Dhani- Bada Brahaman V/p- Dadia Rampura

CMWPS

49 RJ-S-05236216 Annapurna Devi Satyanarayan Sharma

V/p. Mau CMOAPS

50 RJ-S-04739155 Anop Kanwar Bannesingh Rajput

Vpo-hathidheh CMOAPS

51 RJ-S-01576697 Anop Kanwar Bachchan Singh Rajput

DHANI-BURKDA KI BURJA KI DHNAI, PO-KIROTI,

IGNOAPS

52 RJ-S-01296011 Antar Kanwar Govind Singh bagriyawas CMWPS

53 RJ-S-01459538 Archana Madanlal Kumawat

m/p- ?????? IGNDPS

54 RJ-S-02473411 Arjun Lal Suna Ram Gujar V/p Ajeetgarh Ward No 06

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 2 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

55 RJ-S-05288163 Arjun Lal Laxman Ram Jat Dhani Putali V/p Kalyan Pura po.-jairampura

CMOAPS

56 RJ-S-01533490 Arjun Lal Chuturam Mohalla Balayan CMDPS-SC

57 RJ-S-05140742 Arjun Lal Baksha Ram Yadav

Kakodiawali Sargoth CMOAPS

58 RJ-S-00023515 Arjun Lal Ramdev Yadav gadhi [sargoth] CMDPS

59 RJ-S-04633049 Arjun Lal Ramesh Chand Harijan

Harijan Mohalla Ward No 16 Reengus

CMDPS-SC

60 RJ-S-00019586 Asarphi Devi Makhan Lal m/p- rampura thoi CMDPS

61 RJ-S-02070430 Ashok Sedu Ram Indra Visram Ghar Ke Pass ward no 3 shrimadhopur

CMDPS-SC

62 RJ-S-04162166 Ashok Kumawt Nathu Ram Vpo-jugalpura CMDPS

63 RJ-S-1-05780936

Asmat Hakim Ward No.24 Pushpnagar Shrimadhopur

CMOAPS

64 RJ-S-04645866 Atta Mohammad Rahamat Vpo-dayra CMDPS

65 RJ-S-02448705 Axshiya Talir Hari Prasad Talir Vpo- Jajod CMDPS

66 RJ-S-05864619 Babali Devi Gopal Harejan Moh. Balai V/p. Nathusar

CMOAPS-SC

67 RJ-S-05933439 Babu Khan Alimudeen Ward No 5 Mohalla Bani Khandela

CMOAPS

68 RJ-S-02367952 Babu Lal Mali Ram Kumawat

V/p. Ajeetgarh Ward No.02

CMOAPS

69 RJ-S-1-04525373

Babu Lal Saini Hanuman Ram Saini

Nada Ki Dani Po-Thoi CMOAPS

70 RJ-S-01738532 Babudi Devi Jhabar Mal Jat dhani tibawali po.tapiplya via reengus

CMWPS

71 RJ-S-1-05846138

Babulal Sukharam Babulal Verma S/o Sukharam, Ward No.9 Shrimadhopur

CMOAPS-SC

72 RJ-S-00019364 Babulal Saini Danaram Saini chokadi wali dhani, ward no. 10,shrimadhopur

CMDPS

73 RJ-S-06174294 Baburi Devi Jat Sunaram Vi-po- Hathideh CMOAPS

74 RJ-S-06870841 Badari Prasad Saini

Chitar Mal Saini Ward 2 Dani Nadi Wali Mandaru

CMOAPS

75 RJ-S-05810146 Badima Devi Gopal Ram Jat V/p. Gomawali Post Sihori

CMWPS

76 RJ-S-1-06750814

Badri Devi Lichhaman Ram Jat

Vpo- Govindpura CMOAPS

77 RJ-S-02464674 Badri Prasad Yadav

Jhuntha Ram Dhani Cholai v/p. futala gp futala

CMOAPS

78 RJ-S-04753481 Badrudeen Ladu v-baipas road hidayat nagar po-khandela

CMOAPS

79 RJ-S-05290175 Bahadur Singh Dhura Ram Jat Dhani Khatolai Jodhi Trilokpura Gram Panchayat Sihori

CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 3 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

80 RJ-S-02529633 Bakasa Ram Bhagvan Sahay Gujar

V/p. Ajeetgarh CMOAPS

81 RJ-S-02017678 Baksha Ram Kaluram Dhani Bad Wali Reengus

CMOAPS

82 RJ-S-02609361 Baksi Ram Baga Ram Gram Phutala CMOAPS

83 RJ-S-06682505 Bal Ram Yadav Sawar Mal Yadav Ward 8 Dani Adhyawali Mau

CMDPS

84 RJ-S-03102226 Bale Khan Ravat Khan V/p Kotri Simarla CMOAPS

85 RJ-S-04586794 Bali Devi Baluram Yadav Barsing Pura Road Bisala Ki Dani Ward No 5 Po-dayara

CMWPS

86 RJ-S-05370709 Bali Devi Ghisa Ram Jat Dhani Mangara Wali Gp Patawari Ka Bass

CMOAPS

87 RJ-S-05192437 Bali Devi Baluram Yadav Dhani- Manawali, Krishna Nagar, Vi- Mahroli

CMOAPS

88 RJ-S-02154128 Bali Devi Parbat Vpo- Thikariya Via-bawadi

CMOAPS

89 RJ-S-04721906 Bali Devi Mali Rameshwar Lal Shyamnagar P-chokadi

CMOAPS

90 RJ-S-04715890 Balla Ram Mali Bhura Ram Vpo-thoi CMOAPS

91 RJ-S-00024327 Balram Ramavtar Balai patwarikabas CMDPS-SC

92 RJ-S-05698770 Balu Lal Bhura Ram Balai Ward No 10 Mohala Balaiyo Ka V/p Nathusar

CMOAPS-SC

93 RJ-S-05022046 Balu Ram Bhagata Ram Jat Dhani Puniya Ki Ratanpura Gp Nathusar

CMOAPS

94 RJ-S-05318852 Balu Ram Bhura Ram Jat Dhani Pratap Sagar Gp Aspura

CMOAPS

95 RJ-S-04718656 Balu Ram Jat Fula Ram Vpo-kalyanpura Thoi CMOAPS

96 RJ-S-06682674 Balu Ram Yadav Pokhar Ram Dani Derawali Khurampura Gav Futala

CMOAPS

97 RJ-S-01605514 Baluram Jyankilal Saini m/p- divrala IGNOAPS

98 RJ-S-01778872 Baluram Gigaram Yadav m/p- gokul ka bas IGNOAPS

99 RJ-S-05737686 Baluram Yadav Bidduram Yadav Dhani- Nawasu, Vp- Mahroli

CMOAPS

100 RJ-S-05550639 Bana Lal Gyarsi Lal Harijan Harijan Mohala V/p Mundru

CMOAPS-SC

101 RJ-S-01739041 Banarsi Bhagwana Ram wardno-14,khandela IGNOAPS

102 RJ-S-02489687 Banarsi Devi Sita Ram Aggarwal

V/p Ajeetgarh Ward No 16

CMOAPS

103 RJ-S-03136819 Banarsi Devi Lekhraj Khatik khatik mohala CMOAPS-SC

104 RJ-S-06316905 Banarsi Devi Murali Dhar Sain Vi- Seelpur Po- Loharwada

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 4 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

105 RJ-S-05847187 Banarsi Devi Girdhari Lal Jat Dhani Poonia Wali Ward No 10 V. Gudha, tan jaitusar Via Ringus

CMOAPS

106 RJ-S-03548513 Banarsi Devi Chhotu Ram Khteek

V/p. Abhawas Ward No. 08

CMOAPS-SC

107 RJ-S-04111986 Banarsi Devi Balai Bhagirath Vpo- Peeplodo Ka Bas Via- Kanwat

CMOAPS-SC

108 RJ-S-04810457 Banarsi Devi Sharma

Mali Ram Rooppura P-kardka CMOAPS

109 RJ-S-01445373 Banawari Lal Bhanwar Lal ward no. 8,shrimadhopur

CMDPS

110 RJ-S-01443303 Banawari Lal Prabhudayal Balai m/p- bawadi CMDPS-SC

111 RJ-S-05854191 Banna Ram Gurjar

Bhagu Ram Dhani Banda Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

112 RJ-S-02289364 Banrasi Devi Rameswar Lal Mp-bawdi CMOAPS

113 RJ-S-02510273 Banshidhar Babu Lal Ward No 1 CMOAPS-SC

114 RJ-S-01509103 Banshidhar Kishan Lal Yadav m/p- divrala IGNDPS

115 RJ-S-06155141 Banshidhar Bhand Kainhelal Bhand Vpo-thoi CMOAPS-SC

116 RJ-S-05021312 Banshidhar Sharma

Harnath Sharma Dhani Chotiyawali Gram Ratanpura Gp Nathusar

CMOAPS

117 RJ-S-06174823 Bansi Das Swami Ganeshdas Vi- Dolatpura Po- hardas ka bas

CMOAPS

118 RJ-S-04144111 Bansidhar Pema Ram Dhani - Pirawali CMOAPS

119 RJ-S-00022203 Banti Mohan Lal Balai dulhepura po- hod CMDPS-SC

120 RJ-S-01731352 Banti Birju Gurjar V-paroda,p-hathora CMDPS

121 RJ-S-00011591 BANU DHADI Anvar Kha m/p-kotadi dhaylan CMWPS

122 RJ-S-05452812 Banwari Narayan Meena Gram Dhabawali Gp Sihodi

CMOAPS-ST

123 RJ-S-01771579 Banwari Bano Abdul Khan m/p- dudhwalo ka bas IGNOAPS

124 RJ-S-00020164 Banwari Kumhar Laduram Kumhar modyadi [hathora] CMDPS

125 RJ-S-02095121 Banwari Lal Chhigan Lal Parrek

V/po Jorawar Nagar CMOAPS

126 RJ-S-02380808 Banwari Lal Mohan Lal New Azad Colony Reengus

CMOAPS-SC

127 RJ-S-05298937 Banwari Lal Balai Malaram Vi- Luharwad Po- Kotari Luharwas

CMOAPS-SC

128 RJ-S-04040517 Banwari Lal Jat Nanu Ram Neemki P-basri CMOAPS

129 RJ-S-1-05846114

Banwari Lal Khateek

Murlidhar Ward No.24 Pushpnagar Shrimadhopur

CMOAPS-SC

130 RJ-S-00236472 Banwarilal Kaluram Mali m/p- dayara IGNOAPS

131 RJ-S-00008705 Banwarilal Vijaypal Saini m/p-mahroli CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 5 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

132 RJ-S-05494002 Baraji Devi Parata Ram Yadav Dhani Bahadur Singh Wali Gp Aspura

CMWPS

133 RJ-S-01577181 Baraji Devi Badriram Yadav m/p- ajeetgarh IGNOAPS

134 RJ-S-06163711 Baraji Devi Nanu Ram Mali V-po-pulic Thane Ke Pice, Thoi

CMOAPS

135 RJ-S-01767498 Baraji Devi Bhagwana Ram Saini

badi dhani tan- thoi IGNOAPS

136 RJ-S-03998812 Baraji Devi Mohanlal Jangid Vpo-tiwari Ki Dhani CMOAPS-SC

137 RJ-S-01518921 Baraji Devi Gurjar Saradara Ram surani vaya kalyanpura thoi

IGNWPS

138 RJ-S-02706789 Barji Devi Bharu Ram Yadev Dhani Dhariwali CMOAPS

139 RJ-S-05332777 Barji Devi Choturam Yadav Dhani No Bhaiyowali Sargoth

CMOAPS

140 RJ-S-02224135 Barji Devi Hanmaan Ram Kumavat

Vpo-mlikpur CMOAPS

141 RJ-S-06726252 Barji Devi Prbhati Lal Kumawat

Vpo- Ralawata Via- Shrimadhopur

CMOAPS

142 RJ-S-02214692 Barji Devi Oukar Mal Balai Teeja Wala Johera ward no 2 shrimadhopur

CMOAPS-SC

143 RJ-S-06725813 Barji Devi Govinda Ram Jat Aspura CMOAPS

144 RJ-S-00243267 Barji Devi Hanuman Jat m/p- tapiplya IGNOAPS

145 RJ-S-03886768 Barkat Sarajudeen Satbhi School Ke Pass Reengus

CMOAPS

146 RJ-S-00008773 Barkat Bano Allarakh Kan Mansuri

m/p- ajeetgarh CMWPS

147 RJ-S-01672982 Basanti Devi Raju Sansi m/p- ajeetgarh CMWPS-SC

148 RJ-S-05913790 Basanti Devi Ganpat Ram Swami

Dhani Pakodi Gram Anatapura Post Divarala

CMOAPS

149 RJ-S-04765888 Basanti Devi Gajanand Sharma Ward No 14 Dhani Bohra Wali V/p Hanspur

CMOAPS

150 RJ-S-05296709 Basnti Devi Motu Ram Kumawat

Ward No 06 Gram Sihori Gram Panchayat Sihori

CMOAPS

151 RJ-S-00208202 Basnti Devi Ganga Ram Sain mundru CMOAPS

152 RJ-S-01739900 batal Jafar wardno-12,khandela IGNOAPS

153 RJ-S-04924203 Batul Devi Peeru Khan Ward No 12 Pani Ki Tani Ke Pass V/p Hanspur

CMOAPS

154 RJ-S-05645681 Bedami Devi Hanuman Yadav Vpo-kotri Luharwas CMOAPS

155 RJ-S-02004520 Bhachand Bhagvan Shay Dhani Bawaliyo Wali Ward No 05 Reengus

CMOAPS

156 RJ-S-04447653 Bhag Chand Hanuman Ram Jat Ward No 01 V. Santosh Pura P. Lampuwa

CMOAPS

157 RJ-S-06725738 Bhagali Devi Javahara Lal Jat Vpo-malikpur Via-bawri

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 6 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

158 RJ-S-05301112 Bhagali Devi Chhotu Ram Dhanka

Ward 06 Gram Sihori Gram Panchayat Sihori

CMOAPS-ST

159 RJ-S-04843417 Bhagali Devi Mali Bhagwana Ram Sathiya Vas P-paniharwas

CMOAPS

160 RJ-S-02544298 Bhaganavi Richhpal Meena Vill. Santoshpura Post Lapua

CMOAPS-ST

161 RJ-S-02286353 Bhagani Devi Gopi Ram Vi- Ladpur Po- Malikpur

CMOAPS-SC

162 RJ-S-1-05464109

Bhagavana Ram Jagannath Jat m-Jhajdiya Po-kalayanpura Thoi

CMOAPS

163 RJ-S-04323180 Bhagavana Ram Laxman Ram Mali Vi-balaji Nagar Po-loharwada

CMOAPS

164 RJ-S-04230621 Bhagavati Devi Jat

Nathu Ram Vi-po- Loharwada CMOAPS

165 RJ-S-05475593 Bhagawati Devi Bhagirath Mal Jat Dhani-ujadi V/p-dadia Rampura

CMOAPS

166 RJ-S-02233138 Bhagchand Mangu Ram V/po - Kalyanpura CMOAPS

167 RJ-S-04186897 Bhaggu Ram Hema Ram Saini Dhani Raghunath Wali Srimadhopur

CMOAPS

168 RJ-S-05244223 Bhaggu Ram Hanman Jat Gram Simarala Gram Panchayat Kotari Simarala

CMOAPS

169 RJ-S-02144569 Bhagirath Gurjar Jhutha Ram Gurjar

Dhani Vishal Sing Wali

CMOAPS

170 RJ-S-05315816 Bhagirath Jat Gopi Ram Jat Dhani Dedala Gram Panchayat Aspura

CMOAPS

171 RJ-S-05476249 Bhagirath Mal Hanuman Ram Varma

Charanwas Po-lakhani

CMOAPS-ST

172 RJ-S-05475104 Bhagirath Mal Lalu Ram Jat Dhani-ujadi V/p-dadia Rampura

CMOAPS

173 RJ-S-04435921 Bhagirath Mal Jat Birma Ram Vpo-hathideh CMOAPS

174 RJ-S-05327971 Bhagirath Prasad Ramnath Kumawat

Mo- Chejaran Gp Aspura

CMOAPS

175 RJ-S-05078684 Bhagirath Yadav Kalu Ram Yadav Dhani Nopaki Gram Khurampura Gp Futala

CMOAPS

176 RJ-S-06038837 Bhagirth Mal Saini Ramdev Saini Dhani Ramdev Wali Arniya

CMOAPS

177 RJ-S-02410646 Bhagli Devi Choathmal Saini Dhani Chokadi Wali CMOAPS

178 RJ-S-05502904 Bhagli Devi Nathu Ram Jat Dhani Leelan Ki Gram Panchayat Thoi

CMOAPS

179 RJ-S-06163266 Bhagoti Devi Narayana Das V-po-thoi CMOAPS

180 RJ-S-03127455 Bhagoti Devi Hardav Kumawat Cort Colony CMOAPS

181 RJ-S-05835594 Bhagoti Devi Ram Nath Jat Dhani Nitarwalo Ki V-pujari Ka Bas Po-bassi

CMOAPS

182 RJ-S-00236398 Bhagoti Devi Parhalad Singh Rajput

balwad po.- neemaki IGNOAPS

183 RJ-S-06083304 Bhagoti Devi Goma Ram V-vijaypura Po-kasrada Vi-jajod

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 7 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

184 RJ-S-05891009 Bhagoti Devi Jagannath Saini Dhani Chandra Wali Divrala

CMOAPS

185 RJ-S-05242680 Bhagoti Devi Raghuvir Parik Gram Kotari Gram Panchayat Kotari Simarala

CMWPS

186 RJ-S-04178133 Bhagoti Devi Saini Bhagwana Ram Vpo-jugalpura CMOAPS

187 RJ-S-02206258 Bhagoti Devi Sani Kalyan V-vijipura,post-kasrada

CMOAPS

188 RJ-S-05559556 Bhagu Ram Jagnath Balai Ward No 16 V/p Mau CMOAPS-SC

189 RJ-S-06759023 Bhagu Ram Jat Dhukal Ram V/p. Jaswant Pura Post Jairampura

CMOAPS

190 RJ-S-01572564 Bhaguram Bhagguram Jat m.-prithvipura po.-bagriyawas

IGNOAPS

191 RJ-S-04837279 Bhaguram Bhegaram Jat v-bhooranpura po-haripura vi-jhadli

CMOAPS

192 RJ-S-05660547 Bhagwan Ram Nanu Ram Balai dhani- badwali, Gram Panchayat Araniya

CMOAPS-SC

193 RJ-S-05559162 Bhagwan Sahay Deeparam Yadav Vp- Lisadiya CMOAPS

194 RJ-S-00020421 Bhagwan Sahay Durga Sahay Meena

nathusar CMDPS-ST

195 RJ-S-05626312 Bhagwan Sahay Yadav

Jhutha Ram Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

196 RJ-S-02202419 Bhagwan Sahay Yadev

Narayan Lal Yadev

Dhani Ramu Kali, Anatpura

CMOAPS

197 RJ-S-1-05558022

Bhagwan Shay Yadav

Arjun Ram Yadav Dhani bharu sagar V/p. Lisariya

CMOAPS

198 RJ-S-06256703 Bhagwan Shya Natwariya

Murlider Garm Simarla CMOAPS

199 RJ-S-06850478 Bhagwana Jat Kana Ram Dani Kudiyo Ki Sargoth

CMOAPS

200 RJ-S-06245660 Bhagwana Meena Anata Ram Meena Dani-purohitan Gram- Abhawas

CMOAPS-ST

201 RJ-S-04683022 Bhagwana Ram Bhagirath Mal Dhani Baloda Wali Ward No 03 Reengus

CMOAPS

202 RJ-S-02032568 Bhagwana Ram Bhura Ram Jat Vp- Bharni CMOAPS

203 RJ-S-02378864 Bhagwana Ram Jat

Prabhat Jat Dhani Samota Wali v/p. mau

CMOAPS

204 RJ-S-00207866 Bhagwana Ram Mali

Bhagwana Ram hanspur CMOAPS

205 RJ-S-04719585 Bhagwana Ram Yadav

Hardewa Ram Surani P-kalyanpura Thoi

CMOAPS

206 RJ-S-01478069 Bhagwani Devi Bajarang Lal Sain mohalla baleshwar po.- reengus

IGNWPS

207 RJ-S-1-05781386

Bhagwani Devi Raghunath Ward No.2 Tijawala Ka Johra Ka Rasta Shrimadhopur

CMWPS

208 RJ-S-01608263 Bhagwani Devi Banna Ram Jat m/p- lanpuwa IGNOAPS

209 RJ-S-05638762 Bhagwani Devi Gopi Ram Jat Ward No.11 Gp.aspura

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 8 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

210 RJ-S-03715299 Bhagwani Devi Yadav

Nanu Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

211 RJ-S-02110926 Bhagwanshay Uraf Bhaghu

Nunda Ram Dhani Jeewaka Wali Reengus

CMOAPS

212 RJ-S-04330866 Bhagwati Devi Prabhuram Sain Vpo- Nimera CMOAPS

213 RJ-S-01693110 Bhagwati Devi Maliram Rana m.-shivram ka bas [kotadi simarala]

IGNOAPS-SC

214 RJ-S-02615403 Bhagwati Devi Chotu Ram Saini Prathvi Pura Road CMOAPS

215 RJ-S-02617710 Bhagwati Devi Murlidhar Saini Dhani Bunglavali CMOAPS

216 RJ-S-00278458 Bhagwati Devi Madan Lal Sharma

m/p- nangal [nathusar]

IGNOAPS

217 RJ-S-01738502 bhagwati devi Chouth Mal Kumhar

wardno-13,khandela IGNOAPS

218 RJ-S-04837975 Bhagwati Devi Yadav

Ramkaran Yadav Vpo-kotdi Luharwas CMOAPS

219 RJ-S-02224323 Bhagwni Devi Govinda Ram Jat Vpo-malikpur CMOAPS

220 RJ-S-02777178 Bhairu Lal Murli Yadav V. Khuram Pura P. Futala

CMOAPS

221 RJ-S-01484210 Bhairu Singh Raghuveer Singh Shikhawat

V/po--nathoosar CMDPS

222 RJ-S-02410175 Bhana Ram Gurjar

Ganpat Ram Meharo Ki Dhani Post Royal

CMOAPS

223 RJ-S-02173397 Bhanwar Kanwar Himmat Singh Rajput

m/p mahroli IGNWPS

224 RJ-S-05332671 Bhanwar Kanwar Narayan Singh Rajputo Ka Mohalla Sargoth

CMOAPS

225 RJ-S-05511139 Bhanwar Kanwar Shivraj Singh Shekhawat

V/p-dadia Rampura CMOAPS

226 RJ-S-02178093 Bhanwar Kanwar Narayan Singh Rajput

m/p dadiyaram pura IGNWPS

227 RJ-S-03399982 Bhanwar Lal Kanahaeya Lal Ges Godam Ke Pass Reengus

CMOAPS

228 RJ-S-02111777 Bhanwar Lal Shiv Dayal Sain Ward No 4 CMOAPS

229 RJ-S-01446083 Bhanwar Lal Mohari Lal Mochi m/p- khandela CMDPS-SC

230 RJ-S-01952722 Bhanwar Lal Koolloo Ram Droga

V. Nagal Bhim, P. Hanspur

CMOAPS

231 RJ-S-02145232 Bhanwar Lal Raigar

Balu Ram Raigar Divrala CMOAPS-SC

232 RJ-S-04694922 Bhanwar Singh Kansingh Shekhawat

Vpo-paniharwas CMOAPS

233 RJ-S-05617755 Bhanwar Singh Sultan Singh Rajpoot

Vpo-lakhni CMOAPS

234 RJ-S-03767930 Bhanwari Devi Vishnu Prasad Sain

Pushp Nagar CMWPS

235 RJ-S-05182953 Bhanwari Devi Bhura Mal Sharma Paldaro Ka Mohala Ward No 14 Shrimadhopur

CMOAPS

236 RJ-S-06650144 Bhanwari Devi Nathu Ram Meena

Ward No 15 Vpo- Thoi

CMWPS-ST

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 9 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

237 RJ-S-05854203 Bhanwari Devi Bhiwa Ram Gurjar Dhani Banda Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

238 RJ-S-04833868 Bhanwari Devi Rampal Saini Dhani Jairam Ka Wali V. Nangal Bhim P. Hanspur

CMOAPS

239 RJ-S-05317517 Bhanwari Devi Denanath Sharma Ward- 5, Vp- Mahroli CMDPS

240 RJ-S-06222003 Bhanwari Devi Nand Ram Kumhar

Vp-ward No 2, Dayara Vi-khandela

CMOAPS

241 RJ-S-06257227 Bhanwari Devi Girdhari Lal Ward No.8 Mohalla Khatikan Shrimadhopur

CMOAPS-SC

242 RJ-S-05315456 Bhari Devi Ram Chandar Jat Dhani Hanuman Sagar V/p. Sihori

CMOAPS

243 RJ-S-04738228 Bharta Das Laldas Swami Dolat Pura Vpo-hathideh

CMOAPS

244 RJ-S-05187689 Bharu Ram Yadev Ganesh Dhani Yadevo Ke Ward No. 02 V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

245 RJ-S-06255834 Bhauri Devi Murlidhar Jat Ghatala Ki Dhani Holya Ka Bass

CMOAPS

246 RJ-S-05645495 Bhawani Devi Laxman Ram Mali Balaji Nagar Po-loharwada

CMOAPS

247 RJ-S-00236453 Bhawar Singh Rohitash Singh Rajput

madho ka bas po.- bhadwadi

IGNOAPS

248 RJ-S-05333485 Bhawari Devi Urf Bhuri

Mohan Lal Jat Ward No - 10 Sargoth

CMOAPS

249 RJ-S-06725268 Bhawari Devi Bugaliya

Ramdev Dani Bugaliya Aabhawas

CMOAPS

250 RJ-S-04471944 Bheru Ram Yadav Richhpal Yadav Vpo-jhadli CMOAPS

251 RJ-S-05316761 Bhinja Ram Jat Bhura Ram Jat Dhani Lunawali Vpo Arniya V- Arniya

CMOAPS

252 RJ-S-06064692 Bhiva Ram Magnla Ram Jat Vp-dhani Navodi,vijaipura Vi-shrimadhopur

CMOAPS

253 RJ-S-06048488 Bhodu Ram Bhura Ram Jat V-barala Ki Dhani Po-jajod

CMOAPS

254 RJ-S-05837489 Bhola Ram Jat Gaju Ram Jat Dhani Dharawali V/p. Tilok Pura

CMOAPS

255 RJ-S-05644163 Bhola Ram Hanuman Jat Dhani Baldwalo Ki V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMOAPS

256 RJ-S-04140273 Bhola Ram Nanu Ram V - Kotaridhaylan CMOAPS

257 RJ-S-06788619 Bhola Ram Balai Ram Shaya Jina Mata Mandar Ka Pass V/p. Ajeetgarh

CMOAPS-SC

258 RJ-S-04746885 Bhola Ram Jat Jhutha Ram Garth Bhopaji P-loharwada

CMOAPS

259 RJ-S-05311160 Bholi Devi Gurjar Sona Ram Vi- Bhaira Luharwas Po- Kotri Luharwas

CMOAPS

260 RJ-S-05326736 Bholu Ram Ramu Ram Vpo-jajod CMOAPS

261 RJ-S-05373367 Bholu Ram Birda Ram Jat Word No 9 V/ P Abhawas

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 10 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

262 RJ-S-04495019 Bholu Ram Jat Vijay Kumar Bamanwas P-dudhawalo Ka Bas

CMDPS

263 RJ-S-01534116 Bholuram Sadhu Ram Bawariya

madho ka bas po. bhadwadi

IGNOAPS-SC

264 RJ-S-04104676 Bhuda Ram Jat Surja Ram V- Balwar Po- Samarthpura Via- Kanwat

CMOAPS

265 RJ-S-05168304 Bhuna Ram Gurjar

Ramu Ram Gurjar Dhani Johadi Wali Ward 3 Divrala

CMOAPS

266 RJ-S-05934378 Bhura Aasha Vpo-govindpura CMOAPS

267 RJ-S-05673713 Bhura Ram Ram Lal Regar Mo. Regaran Gp.aspura

CMOAPS-SC

268 RJ-S-05543162 Bhura Ram Yadav Goma Ram Yadav Ward No 11 nvoda Wali Dhani V. Jaitusar Via Ringus

CMOAPS

269 RJ-S-02970481 Bhuri Devi Ramdev Ram Vpo-gurara CMOAPS-SC

270 RJ-S-02595747 Bhuri Devi Ganpat Ram Jat W-2 Divrala CMOAPS

271 RJ-S-05489601 Bhuri Devi Jagdish Parsad Sharma

V/p. Simarla Jageer CMOAPS

272 RJ-S-01398617 Bhuri Devi Goru Ram m/p- mau CMOAPS

273 RJ-S-00248957 Bhuri Devi Bhudaram Meena m/p- kotadi simarala IGNOAPS-ST

274 RJ-S-05516714 Bhuri Devi Ramlal Kumawat ward no-12,reengus IGNOAPS

275 RJ-S-03508509 Bhuri Devi Kalu Ram Balia V/p. Mundru CMOAPS-SC

276 RJ-S-05287934 Bhuri Devi Lakha Ram Jat Dhani Chanda Lakha Wali Ward No 01 V/p Kanchanpur

CMOAPS

277 RJ-S-05866774 Bhuri Devi Balu Ram Gurjar Dhani Banda Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

278 RJ-S-05452659 Bhuri Devi Suraj Mal Sharma Gram Dhabawali Gp Sihodi

CMOAPS

279 RJ-S-02493718 Bhuri Devi Mangu Ram Saini V/p Ajeetgarh Ward No 02

CMOAPS

280 RJ-S-04748714 Bhuri Devi Jat Pepa Ram Vpo-loharwada CMOAPS

281 RJ-S-05200546 Bidadi Devi Nanu Ram Meena Dhani Jogiya Wali V/p Mau

CMWPS-ST

282 RJ-S-05135609 Bidadi Devi Narayan Saini Dhani Sigyan Wali V/p. Simarla Jageer

CMOAPS

283 RJ-S-05520006 Bidadi Devi Bhagwan Sahay Saini

m/p-mundru, shrimadhopur

IGNOAPS

284 RJ-S-06368624 Bidame Devi Bedri Ram Bawerya

Wn 1 Dhani Bawerya Ki Garm Garh Taknet

CMOAPS

285 RJ-S-05332339 Bidami Devi Mali Ram Mina Mohalla Brahamanon Ka Sargotgh

CMOAPS-ST

286 RJ-S-05559415 Bidami Devi Rameshear Lal Swami

amali wala blaji ward no.11, reengus

CMOAPS

287 RJ-S-00276408 Bidami Devi Manguram Swami m/p- kalyanpura [thoi] IGNOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 11 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

288 RJ-S-01682891 Bidami Devi Ramchandra Chejara

m/p- chokadi IGNOAPS

289 RJ-S-05500407 Bidami Devi Bhagu Ram Jat Dhani Motiwali Gram Simarala Jagir Gp Simarla Jagir

CMOAPS

290 RJ-S-1-04292274

Bidami Devi Girdhari Lal Jangir Ward No- 4, Choudharyo ka mohalla, Vpo-Kanwat

CMOAPS

291 RJ-S-01576904 Bidami Devi Chhotu Ram Kumawat

m/p- ajeetgarh IGNOAPS

292 RJ-S-05915340 Bidami Devi Muralidhar Vp-bassi , Jairampura Vi-shrimadhopur

CMOAPS

293 RJ-S-00228776 Bidami Devi Jagdish Jat m/p- jairampura IGNOAPS

294 RJ-S-05566342 Bidami Devi Mangla Ram Yadav

Vp- Lisadiya CMOAPS

295 RJ-S-02287884 Bidami Devi Mangram Mp-bawdi CMOAPS-SC

296 RJ-S-00264732 Bidami Devi Surajmal Saini ward no.5, bijyawali dhani, shrimadhopur

IGNWPS

297 RJ-S-04923053 Bidami Devi Ramnath Jat Ward No 09 V. Nangal Bhim P. Hanspur

CMWPS

298 RJ-S-04047771 Bidami Devi Gyrashi Lal Ward No 16 CMOAPS

299 RJ-S-03653291 Bidami Devi Balai Dalla Ram Vpo- Dhani Gumansingh, Via- Khandela

CMOAPS

300 RJ-S-05169654 Bidami Devi Jat Jhabr Mal Kotdi Luharwas CMOAPS

301 RJ-S-03898613 Bidami Devi Jat Narayan Vpo- Bassi Via- Shrimadhopur

CMOAPS

302 RJ-S-01510594 Bidami Devi Meena

Shimbhu Dayal m/p- gokul ka bas IGNOAPS-ST

303 RJ-S-05336789 Bidami Devi Yadav

Ruda Ram Vi-po- Kotri Luharwas CMOAPS

304 RJ-S-05113870 Bidmi Devi Bodu Ram Yadev Dhani Dhar Ke V/p. Modyadi

CMOAPS

305 RJ-S-00011675 Bijles Kanwar Laxman Singh m- sherpura haripura po- jhadali

CMWPS

306 RJ-S-05835526 Biki Dhanka Chitarmal Dhanka Gp- Kolwa, Vp- Simarla Jagir

CMDPS

307 RJ-S-02378694 Bimala Devi Sarwan Lal Dhani - Jogyawali v/p. mau

CMOAPS

308 RJ-S-00011535 Bimala Devi Mahipal Nat bapu basti, jugalpura CMWPS-SC

309 RJ-S-05377743 Bimala Devi Chhaju Ram Verma

Mo- Naiyan Gp Aspura

CMOAPS-SC

310 RJ-S-06725451 Bimala Devi Madan Lal Jangir Vpo-govindpura Via-palasana

CMOAPS

311 RJ-S-01747652 Bimala Devi Rameshwar Lal Sharma

m/p- kanwat via khandela

IGNDPS

312 RJ-S-04357079 Bimla Devi Bajrang Lal Station Road Srimadhopur

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 12 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

313 RJ-S-01434109 Bimla Devi Meena Let. Pawan Kumar Meena

Dhani - Narawali Mau CMWPS-ST

314 RJ-S-06343013 Bina Devi Girish Kumar Sharma

Wn 03 Garm Simarla Kotri

CMOAPS

315 RJ-S-04225049 Binja Devi Jat Goma Ram Vi-po- Garthbhop Ji CMOAPS

316 RJ-S-04786148 Binja Ram Gurjar Bhura Ram Devipura P-hathideh CMOAPS

317 RJ-S-05916691 Binja Ram Yadav Esawar Yadav Dhani Golinda Gram Anatapura Post Divarala

CMOAPS

318 RJ-S-05641541 Biradi Devi Arjun Lal Meena Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMWPS-ST

319 RJ-S-05347382 Birbal Syoji Ram Jat Gram Kotari Gp Kotari Simarla

CMOAPS

320 RJ-S-05349367 Birbal Ram Motiram Jat Daygya Ki Dhani Po-samarthpura

CMOAPS

321 RJ-S-01301626 Birbalram Girdhari m/p. nimeda CMOAPS

322 RJ-S-06526197 Birdi Devi Prabhati Lal Jat Dhani Khresiya Wali, Vpo- Lakhni

CMOAPS

323 RJ-S-05190710 Birdi Devi Bhagwana Ram Gurger

Devipura Po-hathideh CMOAPS

324 RJ-S-05642845 Birdi Devi Bhuda Ram Jat Dhani Jahjara Wali V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMOAPS

325 RJ-S-05573225 Birdi Devi Syopal Gurjar V.p.o.mandusya Teh,srimadhopur Sikar Raj

CMOAPS

326 RJ-S-05785184 Birdoo Ram Jat Jodha Ram Jat Dhani Andhali CMOAPS

327 RJ-S-04715410 Birdu Ram Saini Balla Ram Vpo-thoi CMOAPS

328 RJ-S-04631866 Bishan Lal Jangir Suva Lal Jangir New Aazad Colony Ward No 01 Reengus

CMOAPS

329 RJ-S-05870752 Biva Ram Jat Mangu Ram Jat V/p. Gomawali Post Sihori

CMOAPS

330 RJ-S-1-02229081

Bodhu Singh Rajput

Rewat Singh VPO- Kalyanpur Thoi VIA- THOI

CMDPS

331 RJ-S-02698699 Bodi Devi Gulla Ram Yadav Dhani Khosayawali ward no 06 village khuram pura panchayat futala

CMOAPS

332 RJ-S-04888162 Bodi Devi Birduram Saini Aagali Bawadi Po-dayara

CMOAPS

333 RJ-S-06725659 Bodi Devi Shyoji Ram Jat Ward 8 Aabhawas CMOAPS

334 RJ-S-1-02282381

Bodi Devi Narayan Jat Vp- Chomu Purohitan dhani tena wali

CMOAPS

335 RJ-S-03387641 Bodi Devi Jhuntha Ram Balai

Ward No 9 balai mohalla dhani barah bigha, shrimadhopur

CMOAPS-SC

336 RJ-S-02639075 Bodi Devi Debu Ram Saini Dhani Nimada Vali Post Nangal Bhim

CMOAPS

337 RJ-S-04059733 Bodi Devi Hanuman Jat Vpo- Jajod CMOAPS

338 RJ-S-06222692 Bodi Devi Rameshwar Mali V-ghateshwar, Ward No 3 Po-khandela

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 13 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

339 RJ-S-05006170 Bodi Devi Bodu Ram Ward No- 4, Vi- Mahroli

CMOAPS-SC

340 RJ-S-02288953 Bodi Devi Jat Sish Ram Vpo-bavri CMOAPS

341 RJ-S-02459961 Bodu Ram Binja Ram Balia V/p. Ajeetgarh Ward No. 22

CMOAPS

342 RJ-S-05675651 Bodu Ram Harji Ram Balai V. Ghatam Das Wali Post Holiya Ka Bass Gp Nathusar

CMOAPS-SC

343 RJ-S-02721087 Bodu Ram Shankar Lal Ward No 17 CMOAPS

344 RJ-S-05605071 Bodu Ram Jhutha Ram Yadav

Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

345 RJ-S-02343575 Bodu Ram Bijaram Dhani - Nadawali, Mau

CMOAPS

346 RJ-S-06172720 Bodu Ram Gurjar Madha Ram Vi-po- Hathideh CMOAPS

347 RJ-S-04050042 Bodu Ram Gurjar Goru Ram Khemraj Ka Bas P-basri

CMOAPS

348 RJ-S-04751296 Bodu Ram Jat Balu Ram Hameerpura P-sujana CMOAPS

349 RJ-S-05618234 Bodu Ram Jat Chandra Ram Dhani Jitarwalo Ki , Ranipura, Post- Kansarda

CMOAPS

350 RJ-S-06470861 Bodu Singh Rajput

Chhotu Singh Ward No. 04 V/p. Simarla Jageer

CMOAPS

351 RJ-S-04805079 Boduram Murli Dhar Jat Vpo-kalyanpura CMOAPS

352 RJ-S-05811291 Boduram Yadav Hardevram Yadav Dhani- Banyawali, Vp- Mahroli

CMOAPS

353 RJ-S-02092647 Bodyi Devi Mala Ram Kumawat

V/po Jorawar Nagar CMOAPS

354 RJ-S-06209676 Brija Kanwar Richhapal Singh Rajput

Vp-hathideh CMOAPS

355 RJ-S-05549704 Bsiran Sultan Musalman Ward No 10 V/p Mundru

CMOAPS

356 RJ-S-04829956 Buddha Ram Balai

Ramdev Balai Vpo-hardas Ka Bas CMOAPS-SC

357 RJ-S-02384289 Bugali Devi Ishwar Ram Raigar

Vp- Ajeetgarh W 1 CMWPS-SC

358 RJ-S-00008789 Chagan Lal Nathu Lal Saini m/p-dhani jairam ka wali [nangal bhim ]

CMDPS

359 RJ-S-05654250 Chana Devi Gigaram Yadav Ward No 14 Mp-kanwat

CMOAPS

360 RJ-S-06675277 Chand Kawanr Lakhan Singh Ward 8 Nalot Gp Jorawar Nagar

CMWPS

361 RJ-S-01620751 Chanda Devi Ramlal Kumawat bodi ki dhani, anatpura

CMWPS

362 RJ-S-05702194 Chanda Ram Jat Richhipal Jat Dhani Novadi V/p. Tilok Pura

CMOAPS

363 RJ-S-05663104 Chandra Bala Purohit

Madan Lal Gram Prathvipura Gp Bagariyawas

CMOAPS

364 RJ-S-06347817 Chandra Bhaga Devi Sharma

Baidnath Sharma ward no-11, sikar bazar, shrimadhopur

IGNOAPS

365 RJ-S-02100339 Chandra Kanta Vishwav Nath Soni Sunar Colony ward no 6 shrimadhopur

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 14 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

366 RJ-S-00266412 Chandra Ram Kalu Ram Balai RAMPURA THOI, KHANDELA, SIKAR

IGNOAPS-SC

367 RJ-S-05306049 Chandra Ram Balai

Tulsa Ram Vi- Luharwas Po- Kotri Luharwas

CMOAPS

368 RJ-S-05019999 Chandra Ram Jat Ruda Ram Jat Nimad Ka Kuwa V. Nangal Bhim P. Hanspur

CMOAPS

369 RJ-S-02341448 Chandri Devi Chhotu Ram Balai Vp- Chomu Purohitan CMOAPS-SC

370 RJ-S-04279199 Chandri Devi Laxman Ram V-udaipura, Post-govindpura

CMOAPS

371 RJ-S-00008882 Chanra Ram Hanuman Shai Jat ratanpura [nathusar] CMDPS

372 RJ-S-05550666 Chatru Ram Ruda Ram Saini Dhani Bada Ki V/p Mundru

CMOAPS

373 RJ-S-04094114 Chatru Ram Balai Mangu Ram Chhajna P-basri CMOAPS-SC

374 RJ-S-03534631 Chauth Mal Mala Ram Ward No 1 CMOAPS

375 RJ-S-05663130 Chavali Devi Ghasi Ram Jat Ward No 07 V/p Lampuwa

CMOAPS

376 RJ-S-05662709 Chavali Devi Phula Ram Jat Kishna Wali V. Santosh Pura Gp Lampuwa

CMWPS

377 RJ-S-02525402 Chavli Devi Ram Dev Kumawat

V/p. Ajeetgarh CMOAPS

378 RJ-S-01398505 Chawali Devi Goru Ram m/p- ajeetgarh CMOAPS

379 RJ-S-00243248 Chawali Devi Suraja Ram Meena

m/p- sihodi IGNOAPS-ST

380 RJ-S-05380957 Chawali Devi Shivram Jugalpura CMOAPS

381 RJ-S-06731691 Chawali Devi Chhitar Mal Jat Vpo- Loharwara CMOAPS

382 RJ-S-04966893 Chawali Devi Jangir

Jagdish Prasad V- Charanwas, Po- Lakhni Via- Reengus

CMOAPS

383 RJ-S-02819692 Chawli Devi Govind Ram Jat Vpo- Nimera CMOAPS

384 RJ-S-00023275 Chetana Kumari Vinod Kumar Yogi m/p- chomu purohitan CMDPS

385 RJ-S-05328571 Chhaju Ram Heera Ram Verma Mo- Balaiyan Gp Aspura

CMOAPS

386 RJ-S-05228980 Chhaju Ram Yadav

Mangu Ram Yadav

Dhani Lachha Wali Gram Panchayat Mau

CMOAPS

387 RJ-S-01952627 Chhigan Lal Bahadur V-nangal,p- Hanspur CMOAPS-SC

388 RJ-S-05168187 Chhima Devi Bhunaram Gurjar Dhani Vishal Singh Wali Divrala

CMOAPS

389 RJ-S-01572855 Chhimali Devi Hardeva Ram Sharma

dhani piprali ratanpura, nathusar

IGNOAPS

390 RJ-S-06145255 Chhitar Mal Kalu Ram Gurger Vp-nai Dhani Po-hathideh

CMOAPS

391 RJ-S-06178727 Chhoti Devi Nathu Ram Jat V-dhani Rolaniya Ki, Thoi Po-thoi

CMOAPS

392 RJ-S-06909527 Chhoti Devi Motiram Dhani Kesavdaswali Arniya

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 15 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

393 RJ-S-01301677 Chhoti Devi Narayanram dhani bawaliya po. nimeda

CMOAPS

394 RJ-S-02489224 Chhoti Devi Syam Lal Dhani Navodi Cholai CMOAPS

395 RJ-S-01585669 Chhoti Devi Manna Ram Jat m/p- dadiya rampura IGNOAPS

396 RJ-S-01736226 Chhoti Devi Gopi Ram Balai m/p- mundaru IGNOAPS-SC

397 RJ-S-06233600 Chhoti Devi Jagdish Meena V-dhani Jodhawali, Po-haripura Vi-jhadli

CMOAPS-ST

398 RJ-S-01480636 Chhoti Devi Kanaram Jat m/p- kotadi simarala IGNWPS

399 RJ-S-04263529 Chhoti Devi Bhebha Ram Samota

Ward No. 05 Gram Ratanpura Gp Nathusar

CMOAPS

400 RJ-S-02141972 Chhoti Devi Richhipal Jat V. Nalot P. Jorawar Nagar

CMOAPS

401 RJ-S-05866646 Chhoti Devi Asha Ram Jat Dhani Dhyorakhani Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

402 RJ-S-00340018 Chhoti Devi Narayan Gujar dhani bagwali po.- ajeetgarh

IGNWPS

403 RJ-S-03934518 Chhoti Devi Badri Prasad Saini Dhani Badboar Wali CMOAPS

404 RJ-S-04138877 Chhoti Devi Ramvatar Sharma ward no-02, dhalawas road, tegore school ke pass, Srimadhopur

CMOAPS

405 RJ-S-04719894 Chhoti Devi Jat Sadhu Ram Vpo-malikpur CMOAPS

406 RJ-S-01510211 Chhoti Devi Saini Kedar Mal Saini dhani juralawali po. vijaypura,bharani via shrimadhopur

IGNWPS

407 RJ-S-03957040 Chhoti Devi Shwami

Nathuram Kaliyawas P- Bhadwadi

CMOAPS

408 RJ-S-05315946 Chhotu Ram Balai Goda Ram Vi-po- Kotri Luharwas CMOAPS-SC

409 RJ-S-1-04167006

Chhotu Ram Jat Nanu Ram Garhi Khanpur P-jugalpura

CMOAPS

410 RJ-S-01576471 Chiranji Lal Mothu Lal Sharma m/p- maharoli IGNOAPS

411 RJ-S-05818355 Chitarmal Bidduram Saini Dhani- Bhgukawali, Vp- Mahroli

CMOAPS

412 RJ-S-00279577 Chitarmal Nathuram Darji m/p- hathideh IGNOAPS

413 RJ-S-00008504 Chmpa Devi Rajesh Kumar Kumawat

m/p- jayrampura CMWPS

414 RJ-S-04683621 Chnda Devi Bidla Jagnath Vpo-nimera CMOAPS

415 RJ-S-02876686 Chogani Devi Sharma

Birdu Ram Vi- Dulhepura Po-hod CMOAPS

416 RJ-S-05299145 Chothi Devi Govind Ram Yadav

Dhani Baiji Wali Ward No 20 V/p Mahroli

CMOAPS

417 RJ-S-07024008 Chothi Devi Balu Ram Regar Ward 7 Aspura CMOAPS-SC

418 RJ-S-00278468 Chothi Devi Nandaram Mali m.-ratanpura po-nathusar

IGNOAPS

419 RJ-S-02081443 Chothu Ram Ramdev Dhani Jhajhanya Wali Reengus

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 16 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

420 RJ-S-04828238 Chothu Ram Sedu Ram Chejara

Vp- Divrala, W- 8 CMOAPS

421 RJ-S-02107316 Chothu Ram Yadav

Laxmi Narayan Yadav

Dhani Navoda Vard No 11 Divrala

CMOAPS

422 RJ-S-01576841 Chothuram Deva Ram Kumawat

modyadi po.-hathora IGNOAPS

423 RJ-S-02720236 Choti Devi Choth Mal Palsaniya

Ward No 16 CMOAPS

424 RJ-S-05019375 Choti Devi Murli Dhar Saini Dhani Pirotha Wali V/p Hanspur

CMOAPS

425 RJ-S-04259282 Choti Devi Rameshwarlal Vi- Kanchanpur CMOAPS

426 RJ-S-03543142 Choti Devi Jaman Lal Dhani - Machawali CMOAPS

427 RJ-S-03511875 Choti Devi Bodu Ram Verma Ward No. 14 V/p. Abhawas

CMOAPS-SC

428 RJ-S-02819595 Choti Devi Munga Ram Meena

Vpo- Nimera CMOAPS-ST

429 RJ-S-02465405 Choti Devi Bakshi Ram Gram Phootala CMOAPS

430 RJ-S-05733069 Choti Devi Bhura Ram Jat Dhani-chandsinghwali V/p-dadia Rampura

CMOAPS

431 RJ-S-03203397 Choti Devi Jat Kalu Ram Dhani - Pawanda Sagar v/p. bhopatpura gp malakali

CMOAPS

432 RJ-S-00288430 Choti Devi Meena Samdharam Meena

m/p- thoi, khandela IGNWPS-ST

433 RJ-S-02472218 Chotu Nath Goru Nath Sulyawali CMOAPS

434 RJ-S-02812989 Chotu Ram Sawat Ram Meena

Vpo- Nimera CMOAPS-ST

435 RJ-S-00008343 Chotu Ram Gordhan Nath m/p- kerpura CMDPS

436 RJ-S-1-06064519

Chotu Ram Ruda Ram Jat V-ranipura Po-kasarda

CMOAPS

437 RJ-S-05662439 Choturam Murlidhar Balai Mp-norangpur Po-nimeda

CMOAPS-ST

438 RJ-S-01738590 Chukali Ghanshyam wardno-12,khandela IGNOAPS

439 RJ-S-06286571 Chuna Ram Jat Narayan Ram Gav Santopura Ward 2

CMOAPS

440 RJ-S-01959788 Chuni Devi Girdhari Lal Saini V. Hanspur, P.hanspur

CMWPS

441 RJ-S-01607057 Chunki Devi Manguram Jat santoshpura po.-lanpuwa

IGNOAPS

442 RJ-S-05454448 Chunni Devi Moti Lal Sharma Dhani Chotya Wali,ratanpura Post Nahusar

CMOAPS

443 RJ-S-03780357 Chunni Devi Balu Ram Saini Pipalyawali Dhani CMOAPS

444 RJ-S-01539825 Chunni Lal Verma Tulasi Ram Verma ward no.17, ballupura mo.,khandela

IGNOAPS-SC

445 RJ-S-03771411 Dadakali Murlidhar Jat ward n-05,kuwaMaharam wala, shrimadhopur

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 17 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

446 RJ-S-05702588 Dadakali Devi Ganpat Jat Dhani Balda Wali V/p. Tilok Pura

CMOAPS

447 RJ-S-01453139 Dadakali Devi Kishannaram Meena

balwad po. neemaki IGNOAPS-ST

448 RJ-S-01556894 Dadakali Devi Prahalad Dhanaka m/p- ralawata IGNOAPS-SC

449 RJ-S-03775577 Dadkali Gugan Ram Balei Vpo-diwari Ki Dhani CMOAPS-SC

450 RJ-S-05645479 Dadkali Devi Mala Ram Mali Teeba Wali Po-loharwada

CMOAPS

451 RJ-S-01602256 Dadkali Devi Biradu Ram Jat m/p- garh taknet IGNOAPS

452 RJ-S-04302459 Dadkali Devi Sedu Ram Gurjar Ward No 10 V. Nalot P. Jorawar Nagar

CMOAPS

453 RJ-S-02604409 Dadkli Devi Bhuraram Dhani - Lunawali, Kalyanpura

CMOAPS

454 RJ-S-03550361 Dafali Devi Mali Ram Kumawat

Pushp Nagar CMOAPS

455 RJ-S-02152938 Dakha Devi Rati Das Swami Dhani Dolti Jodi, Anatpura

CMOAPS

456 RJ-S-05573843 Dakhali Devi Dayala Ram Jat Dhani Hanuman Sagar Garh Taknet

CMOAPS

457 RJ-S-06345363 Dakhali Devi Narayan Ram Saini

Dhani bodi Ki,vpo- Dhalywas

CMOAPS

458 RJ-S-1-02347372

Dakhali Devi Bodu Ram Dhani -nadawali, Mau CMOAPS

459 RJ-S-05476733 Dakhali Devi Chhotu Ram Jat Dhani Nalya Wali Po-kalyalpura Thoi Via- Thoi

CMOAPS

460 RJ-S-02371352 Dakhali Devi Jat Gogala Ram Dhani - Derawali ward no. 14 v/p. mau

CMOAPS

461 RJ-S-05167701 Dalu Ram Yadav Prabhat Yadav Dhani Gadawala Divrala

CMOAPS

462 RJ-S-04008398 Damodar Prasad Shama

Hnuman Prasad Sharma

Vpo-ralawata CMOAPS

463 RJ-S-01746646 Darakali Devi Kushala Ram Saini

wardno-14,khandela IGNOAPS

464 RJ-S-01773489 Darayav Kanwar Narayan Singh Rajpoot

m/p- rampura [thoi] IGNOAPS

465 RJ-S-05667910 Darkali Devi Ram Shay Saini Mandar Ke Dhani V/p. Prithvipura

CMOAPS

466 RJ-S-04174881 Darkali Devi Mali Gordhan Lal Vpo-jugalpura CMOAPS

467 RJ-S-06649692 Darki Devii Mali Ram Balai Vpo- Fatehpura Bhomiyan

CMWPS-SC

468 RJ-S-05608905 Daulat Bano Abdul Hamid Ward No 4 Khandela CMOAPS

469 RJ-S-04525804 Debu Ram Hanuman Ram Saini

Dani Chod Ki Po-thoi CMOAPS

470 RJ-S-05317641 Denanath Saharma

Nagarmal Sharma Ward- 5, Vp- Mahroli CMOAPS

471 RJ-S-03986777 Depa Ram Jat Chanda Ram Vi - Po - Garth Bhop Ji

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 18 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

472 RJ-S-01458664 Deshraj Jat Tejaram Jat hamirpura po.- samarthpura

IGNDPS

473 RJ-S-04682506 Devali Devi Bhagvansahay Dhani Badh Wali Ward No 06 Reengus

CMOAPS

474 RJ-S-05494960 Devi Sahay Ram Niwas Parik Ward No 15 Gram Panchayat Mundaru

CMOAPS

475 RJ-S-02650252 Devi Shaya Hardev Yaday Fatehpura G.p. Gokul Ka Bas

CMOAPS

476 RJ-S-02441402 Dhadki Devi Balai Suwa Ram Balai Royal Post Royal CMOAPS-SC

477 RJ-S-01676629 Dhafali Devi Madan Lal m.-dhabawali po.-sihodi

IGNOAPS

478 RJ-S-03532059 Dhaka Devi Jawahara Ram Jat V/p Aabhawas Ward No 11

CMOAPS

479 RJ-S-06701564 Dhamli Devi Fata Ram Gurjar V- Luharwas, Po- Tiwari Ki Dhani No 1

CMOAPS

480 RJ-S-06342977 Dhani Devi Kanaram Jat Garm Ratanpura Gp Nathusar

CMOAPS

481 RJ-S-02544524 Dhani Devi Ladu Ram Jat Vill.santoshpura Post Lapua

CMOAPS

482 RJ-S-02357318 Dhanna Ram Bhagwana Ram Dhani Dhabaiyo Ki Reengus

CMOAPS

483 RJ-S-05495992 Dhanna Ram Parata Ram Jat Dhani Dhanihali Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMOAPS

484 RJ-S-05638665 Dhanna Ram Jakhar

Jhodha Ram Ward No.01 Gp Aspura

CMOAPS

485 RJ-S-05666962 Dhanna Ram Jat Bhuda Ram Jat Dhani Bada Wali Garh Taknet

CMOAPS

486 RJ-S-06152996 Dhanni Devi Ram Lal Mali Vp-bharn Ki Dhani, Thli

CMOAPS

487 RJ-S-02427064 Dhanni Devi Bhura Ram V - Jaswantpura CMOAPS

488 RJ-S-05516503 Dhanni Devi Ganesh Ram ward no-03,reengus IGNOAPS

489 RJ-S-02228697 Dhanni Devi Jat Mothu Ram Kalyanpura Post Kalyanpura Thoi

CMOAPS

490 RJ-S-03532764 Dhanudi Devi Joda Ram Jat V/p. Abahwas Ward No. 08

CMOAPS

491 RJ-S-05645421 Dhapa Devi Sugal Chand Yadav

Dhani Maliyoki Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

492 RJ-S-02962019 Dhapa Devi Nanu Ram Jat Ward- 7, Dadiya Rampura

CMOAPS

493 RJ-S-05494248 Dhapa Devi Dhanna Ram Jat Dhani Dhaniwali Gp Aspura

CMOAPS

494 RJ-S-05702786 Dhapali Devi Narayan Jat Ward No. 9 V/p. Tilok Pura

CMOAPS

495 RJ-S-03092257 Dhapali Devi Shambhu Ram Jat Dhani Derawali rundala wali Ward No 6 garh taknet

CMWPS

496 RJ-S-05626285 Dhapali Devi Banshi Dhar Kumawat

Dhani Nadi Wali V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:35 19 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

497 RJ-S-02878130 Dhapali Devi Motiram Kajla Vi-dulhepura Po- Hod CMOAPS

498 RJ-S-04742162 Dhapali Devi Choth Mal Saini Dhani Patwariyo Wali V/p Hanspur

CMOAPS

499 RJ-S-06286582 Dhapali Devi Magu Ram Jat Ward 1 Gav Santopura

CMOAPS

500 RJ-S-02638749 Dhapali Devi Madan Lal Saini Dhani Rupaji Wali Divrala

CMOAPS

501 RJ-S-00270600 Dhapali Devi Chhotu Ram m.-holya ka bas po.-kotadi simarala

IGNOAPS

502 RJ-S-02720525 Dhapli Devi Ghisa Ram Dhani - Berawali V/P. LISADIYA

CMOAPS

503 RJ-S-05083431 Dhapu Devi Ghasi Ram Jangid Mohala Mahajano Ka V/p Jorawar Nagar

CMOAPS

504 RJ-S-05335446 Dhapu Devi Bhagta Ram Jat Dhani Bankli Vpo Tapilya V-tapiplya

CMOAPS

505 RJ-S-05152335 Dhapu Devi Bodu Ram Jat Dhani Johdi Wali V/p. Simarla Jageer

CMOAPS

506 RJ-S-00011338 Dhapui Kanwar Prabhusingh Rajput

m/p- divrala CMWPS

507 RJ-S-01541333 Dharma Devi Bhiwaram Saini Ward-5 Bijyawali CMWPS

508 RJ-S-01771632 Dhimbhu Dan Chandi Dan Charan

m.-khedi po.-jajod IGNOAPS

509 RJ-S-05812010 Dhnaram Saini Laduram Saini Dhani- Thikriyawali, Vp- Mahroli

CMOAPS

510 RJ-S-05934538 Dhnni Devi Harbksh Jat Vpo- Govindpura CMOAPS

511 RJ-S-00009223 Dholi Devi Seda Ram Banjara

m/p- thoi CMWPS-SC

512 RJ-S-05290046 Dholu Ram Gyarsi Lal Jat Dhani Dedala Wali Ward No 01 V/p Aaspura

CMDPS

513 RJ-S-00022326 Dholuram Madanlal Gurjar dani bannda gidaawala [sihodi]

CMDPS

514 RJ-S-06550535 Dhura Ram Surja Ram Ward 8 Dani Badi Gath Knet

CMDPS

515 RJ-S-04271661 Dhura Ram Ganesh Ram Kumwat

Vpo- Nimera CMOAPS

516 RJ-S-04099631 Dhura Ram Gurjar Ramdev Gurjar v-dhani bera ,Chhajna P-basrii

CMOAPS

517 RJ-S-02207617 Digambara Baba Anand Ram Baba Digembra Asharam sikar bazar ward no 16 shrimadhopur

CMOAPS

518 RJ-S-06152273 Dinesh Kumar Balai

Sharwan Kumar V-p-ward No 17 Thoi CMDPS-SC

519 RJ-S-02223940 Draki Devi Surja Ram Jat Vpo-malikpur CMOAPS

520 RJ-S-02228512 Druga Devi Sain Bhawar Lal Ward No 1 VPO- Thoi CMWPS

521 RJ-S-01763330 Dulla Ram Dulla Ram m/p- neemaki via kanwat

IGNOAPS

522 RJ-S-01779749 Durga Devi Jagdish m/p- kanwat IGNOAPS

523 RJ-S-00236836 Durga Devi Bansidhar Shrma m/p- ajeetgarh IGNOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 20 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

524 RJ-S-05835724 Durga Devi Sita Ram Mp-dhani Bilas Wali, Jairampura Tah Khandela

CMOAPS

525 RJ-S-05659921 Durga Devi Ramlal Jat Mp-meghpura Po-kawat Khandela

CMOAPS

526 RJ-S-05067984 Durga Devi Jata Shankar Dhobi

Parasrampura Vpo Sargoth

CMOAPS-SC

527 RJ-S-01691954 Durga Devi Puran Mal gurha po.-jaitusar IGNOAPS

528 RJ-S-04291233 Durga Devi Meena

Parbhu Dyal Vpo-kanwat CMOAPS-ST

529 RJ-S-05065054 Durga Devi Sharma

Kishan Lal Sharma

ward no.14, khandela IGNOAPS

530 RJ-S-03980522 Durga Devi Swami

Bansidhar Vi-po- Loharwada CMOAPS

531 RJ-S-00008436 Durga Prasad Bhgwana Ram Balai

m/p- kotadi luharwas CMDPS-SC

532 RJ-S-01445319 Durga Prashd Ramdeen V-loharwara CMOAPS

533 RJ-S-04175723 Durga Ram Meena

Vilasha Ram Vpo-jugalpura CMOAPS-ST

534 RJ-S-04007014 Durgi Devi Meena

Prahlad V- Hameerpura Kalan Po- Samarthpura Via- Kanwat

CMOAPS-ST

535 RJ-S-01541176 Dwarka Prasad Jagdish Prasad Nayak

ward no.2, khandela IGNOAPS-SC

536 RJ-S-06650523 Dwarka Prasad Dola Ram Vpo - Bhojpur Via - Khandela

CMOAPS

537 RJ-S-00008794 Fakir Chan Badri Parsad Dhobi

m/p-khanipura [hanspur]

CMDPS-SC

538 RJ-S-04033583 Fatma Ishmile Ward No 18 CMOAPS

539 RJ-S-06420477 Fuli Devi Richpal Jat Ward N 17 Gav Ghatam Das Wali Gram Nathusar

CMOAPS

540 RJ-S-00276455 Fuli Devi Sivparsad Swami ghassipura po.-kanwat

IGNOAPS

541 RJ-S-03111109 Fuli Devi Suva Lal Ward No. 04 CMOAPS

542 RJ-S-01753272 Fuli Devi Ghisa Ram Jat trilokpura po.-sihodi IGNOAPS

543 RJ-S-05969841 Fuli Devi Kanhaiya Lal Palsaniya

ward no08, kanunago mohalla, shrimadhopur

CMOAPS

544 RJ-S-02652295 Fuli Devi Parta Ram Yadav Dhani Manohar Wali Divrala

CMOAPS

545 RJ-S-01527078 Fuli Devi Prabhudayal Balai ward no.17, reengus IGNOAPS-SC

546 RJ-S-04683311 Fuli Devi Kumawat

Goda Ram Norangpura P-nimeda

CMOAPS

547 RJ-S-1-04753380

Fuli Devi Nayak Mahadev Ram Nayak

V-royal road,pilya khana po-khandela

CMOAPS-SC

548 RJ-S-03884015 Gafuran Lallu Satbhai School Ke Pass Reengus

CMOAPS

549 RJ-S-02398562 Gafurn Mohammed Aamin Ward No 4 CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 21 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

550 RJ-S-05187001 Gaind Kanwar Girvar Singh Rajput

Kotari Syoji Ki Gram Panchayat Maharoli

CMOAPS

551 RJ-S-01446474 Gajanand Jagdish Kumawat ward no.10 ,reengus CMDPS

552 RJ-S-04295465 Gajanand Visveswar V - Kotaridhaylan CMOAPS

553 RJ-S-05618252 Gaju Urf Gajanand Jat

Balu Ram Jat Dhani Banya Wali, Post- Vijaypura

CMOAPS

554 RJ-S-05913320 Gand Kanwar Jagdish Singh Luhar

Indra Colony V/p. Ajeetgarh

CMWPS

555 RJ-S-04621297 Gandi Devi Mangi Lal V/p. Kanchanpur CMOAPS

556 RJ-S-02554285 Ganesh Ram Jat Bhura Ram Vi- Kalyanpura CMOAPS

557 RJ-S-05862629 Ganga Devi Ghasi Ram Jat Dhani-dhala Ki Garh Taknet

CMOAPS

558 RJ-S-07038301 Ganga Devi Pitha Ram Jat Ward 7 Garh Taknet CMOAPS

559 RJ-S-02485348 Ganga Devi Mangl Lal V/p. Ajeetgarh Ward No. 06

CMOAPS-SC

560 RJ-S-05317681 Ganga Devi Saduram Balai Ward- 2, Vp- Mahroli CMOAPS-SC

561 RJ-S-1-05832129

Ganga Devi Nathulal Khateek Sanskrit College Ke Pas Khatikan Mohalla Ward No.16 Shrimadhopur

CMOAPS-SC

562 RJ-S-06131581 Ganga Devi Rameshwar Lal Jat

Vp-nimeda Vi-jajod Khedi

CMOAPS

563 RJ-S-01744610 Ganga Devi Sita Ram Balai m.-devipura po.-kotadi dhaylan

IGNWPS-SC

564 RJ-S-05378631 Ganga Devi Kailash Yadav Dhani -fundhyawali Vp Jugrajpura

CMWPS

565 RJ-S-05068954 Gangu Ram Khara

Rekha Ram Jat Ward-19, Vi- Mahroli CMOAPS

566 RJ-S-04111795 Gangu Ram Sain Madan Lal Vpo-sujana Via- Kanwat

CMOAPS

567 RJ-S-00008666 Ganpat Mahla Bhura Ram Jat m/p-dadiya rampura CMDPS

568 RJ-S-05577890 Ganpat Ram Gangu Ram Balai Seel Ki Bara Po-hod Vi-khandela

CMOAPS-SC

569 RJ-S-06433668 Ganpat Ram Jat Jivan Ram Jat Sutliyo Ki Dhani ,santoshpura Gav Lapua

CMOAPS

570 RJ-S-05737648 Ganpat Ram Yadav

Manguram Yadav Ward- 17, Vp- Mahroli CMOAPS

571 RJ-S-05316784 Ganpati Devi Lakshman Ram Yadav

Ward- 18, Vp- Mahroli CMOAPS

572 RJ-S-02149130 Gayani Devi Bhagirath Mal Mahaveer dal ke pass ward no 16 shrimadhopur

CMWPS-SC

573 RJ-S-06257635 Gayarci Devi Mularam Jat Ward 01 Garm Jorawar Nagar

CMOAPS

574 RJ-S-00276445 Gayarsi Devi Ramdev Mali railway station kanwat IGNOAPS

575 RJ-S-05119812 Gayarsi Devi Saini Mukti Devi Ward No. - 3, Dhani - Bagawali

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 22 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

576 RJ-S-04275964 Gayatri Devi Babulal Patwa Sutliyawali Dhani Srimadhopur

CMWPS

577 RJ-S-01735134 Gayatri Devi Babulal Thathera ward no.17, shrimadhopur

IGNOAPS

578 RJ-S-06359197 Gayatri Dvi Sita Ram Agarwal V-tiwari Ki Dhani, Po-kotri Luharwas Vi-khandela

CMOAPS

579 RJ-S-06027664 Geega Ram Hukma Ram Jat V-bassi Mohalla Jatan Gp-jairam Pura

CMOAPS

580 RJ-S-03860711 Geeta Devi Musa Ram Kumawat

Kumawat Mohala ward no 10 shrimadhopur

CMWPS

581 RJ-S-02098710 Geeta Devi Parshuram Swami Wan Vihar Colony ward no 3 shrimadhopur

CMOAPS

582 RJ-S-05818145 Geeta Devi Jagdish Parsad Post Office Ke Pas, Vp- Mahroli

CMOAPS

583 RJ-S-04976326 Geeta Devi Panchu Ram Bavwariya

Bhojlai Johara V. Nangal Bhim P. Hanspur

CMOAPS-SC

584 RJ-S-04422384 Geeta Devi Charanji Lal Manaka

Ward No 16 CMOAPS

585 RJ-S-03234606 Geeta Devi Gyarasi Devi mohalla Sed Mata ka Ward No 17, Reengus

CMWPS-ST

586 RJ-S-01689855 Geeta Devi Natthu Ram holya ka bas po.kotadi simarla

IGNOAPS

587 RJ-S-01480693 Gend Kanwar Bhanwar Singh Rathod

m/p- ajeetgarh IGNWPS

588 RJ-S-00208218 Gend Kanwar Pratapsingh thoi CMOAPS

589 RJ-S-04269601 Genda Kanwar Bhawar Singh Rajput

Vpo- Nimera CMOAPS

590 RJ-S-01455877 Gendi Devi Banshidhar Meena

m.- khurrampura po.- futala

IGNWPS-ST

591 RJ-S-05263524 Gendi Devi Ramu Ram Sain Gram Purohit Ka Bass Gram Panchayat Tapipalya

CMOAPS

592 RJ-S-05904653 Gendi Devi Meena

Rura Ram Meena dhnai-jodhaka ki, haripura, khandela

IGNOAPS-ST

593 RJ-S-04167218 Gendi Devi Yadav Mangla Ram Garhi Khanpur P-jugalpura

CMOAPS

594 RJ-S-01440712 Ghanshyam Banawari Lal Jat ward no.1,shrimadhopur

CMDPS

595 RJ-S-06733623 Ghasi Ram Jat Dhanna Ram Dhani Navalsingh Wali po- Jajod

CMOAPS

596 RJ-S-05339628 Ghisa Ram Bhaksha Ram Jat Tikam Nagar Vpo Sihodi

CMOAPS

597 RJ-S-04434537 Ghisa Ram Gurjar Binja Ram Devipura P-hathideh CMOAPS

598 RJ-S-05531558 Ghishi Devi Hanuman Prasad Jat

Ward No 14 V/p Abhawas

CMOAPS

599 RJ-S-03536115 Ghisi Devi Ram Ram Jat V/p. Abhawas Ward No 09

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 23 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

600 RJ-S-05229521 Ghisi Devi Suwa Ram Yadav Dhani Koduwala Gram Mau Gram Panchayat Mau

CMOAPS

601 RJ-S-05370462 Ghisi Devi Munga Ram Jat Ward No. 04 Dhani Purawali Gp Patwari Ka Bass

CMOAPS

602 RJ-S-03302391 Ghisi Devi Bhiva Ram Ragir V/p. Mundru CMOAPS

603 RJ-S-05302095 Ghisi Devi Mohan Ram Kumawat

Ward No 02 V/p Mahroli

CMOAPS

604 RJ-S-04308739 Ghisi Devi Jangir Ramsavrup Vi-po- Lohrwada CMOAPS

605 RJ-S-04306112 Ghotali Devi Bhudaram Saini Jhalara Ki Dhani Po-dayara

CMOAPS

606 RJ-S-04006840 Ghothi Devi Jat Kishana Ram V-Hameerpura, Kalan, Po-Samarthpura, Via- Kanwat

CMOAPS

607 RJ-S-00021186 Gidaram Goruram dadiya rampura CMDPS

608 RJ-S-01312237 Gidha Ram Bhura Ram beharawali khatu mode reengus

CMOAPS

609 RJ-S-03194933 Giga Ram Bhagu Ram V/p. Mundru CMOAPS-SC

610 RJ-S-02707376 Gimiki Devi Hanuman Shay Jat

Dhani Gothawali CMOAPS

611 RJ-S-06207681 Gindaudi Devi Madan Lal Mahajan

Ward No. 18 V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

612 RJ-S-03749667 Girdhari Balai Hanuman Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS-SC

613 RJ-S-06257180 Girdhari Lal Chhotu Ram Katik Ward No.6 Jato Ki Gali Shrimadhopur

CMOAPS-SC

614 RJ-S-05847968 Girdhari Lal Jat Govinda Jat Dhani Poonia Wali Ward No 10 V. Gudha tan jaitusar Via Ringus

CMOAPS

615 RJ-S-2-05862470

Girni Devi Maliram Ward No.11 Sikar Bajar Shrimadhopur

CMOAPS

616 RJ-S-06273314 Gisi Devi Mangu Ram Jat V-gyanpura Po-mallikpur Vi-bawadi

CMOAPS

617 RJ-S-02545363 Gita Devi Shankar Lal Balia Vill. Santoshpura Post Lapua

CMOAPS-SC

618 RJ-S-03067088 Gita Devi Mangi Lal Vpo-gurara CMOAPS

619 RJ-S-06162629 Gita Devi Jagu Ram Mali V-p-o-dhani Nada Ki,teeba Wali, Thoi

CMOAPS

620 RJ-S-05328418 Gita Devi Mula Chand Khatik

Mo- Khatikan Gp Aspura

CMOAPS-SC

621 RJ-S-06256666 Givni Devi Hanuman Shyae Jat

Garm Simarla kotari CMOAPS

622 RJ-S-06060568 Goda Ram Munga Ram Jat Mp-dudhawalo Ka Bas Vi-khandela

CMOAPS

623 RJ-S-06725775 Godavari Devi Sita Ram Vpo-malikpur Via-bawari

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 24 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

624 RJ-S-01666404 Godi Devi/ Chhoti Devi

Foolchand Jat v/p- bhikaro ki dhani, dhani kurja via khandela

IGNWPS

625 RJ-S-05161767 Godu Ram Jat Gangu Ram Dhani Dhaniwali V/p. Simarla Jageer

CMOAPS

626 RJ-S-05474335 Gokha Devi Ishwar Lal ward no- 03, reengus IGNOAPS

627 RJ-S-06031726 Gokul Chand Sharma

Giradhari Lal Sharma

Gram Nawalai Gram Panchayat Bagriyawas

CMOAPS

628 RJ-S-00214769 Gokul Devi Gopal Lal m/p- dadiya rampura CMWPS

629 RJ-S-06451310 Gokul Devi Gyarshi Lal Jat Vpo- Bavri Via- Ringus

CMOAPS

630 RJ-S-03182100 Gokuli Devi Hera Ram Saini Vp-mundru CMOAPS

631 RJ-S-04101232 Golu Suresh Kumar Mataji Ka Mandir Ward No 09 Reengus

CMDPS-ST

632 RJ-S-04718997 Goma Devi Sharma

Bodu Ram Vpo-kalyanpura Thoi CMOAPS

633 RJ-S-00008302 Gopal Murlidhar m/p-kotri simarla CMDPS

634 RJ-S-05641603 Gopal Bagada Chotha Mal Barahaman

Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMOAPS

635 RJ-S-04162013 Gopal Kanwar Ramesh Singh Garhi Khanpura P-jugalpura

CMDPS

636 RJ-S-00279623 Gopal Lal Mangilal Nai m/p- jairampura IGNOAPS

637 RJ-S-05862705 Gopal Lal Balu Ram Rana Badi Dhani Garh Taknet

CMOAPS

638 RJ-S-01404744 Gopal Ram Chhitar Mal m/p- jorawar nagar CMOAPS

639 RJ-S-05737976 Gopal Ram Chandaram Kumawat

Dhani- Puniyawali. Vp- Mahroli

CMOAPS

640 RJ-S-04715379 Gopal Ram Jat Ruda Ram Vpo-thoi CMOAPS

641 RJ-S-05337095 Gopal Ram Meena

Suraja Ram Meena

Gram Kotari Gram Panchayat Kotari Simarala

CMOAPS-ST

642 RJ-S-01603795 Gopal Saini Boduram Saini m/p- mahroli IGNOAPS

643 RJ-S-05007432 Gopi Ram Raghunath Saini Ward- 15, Vi- Mahroli CMOAPS

644 RJ-S-05373776 Gopi Ram Moti Ram Saini Word No 13 V/p Abhawas

CMOAPS

645 RJ-S-03676950 Gopi Ram Jat Gangu Ram V- Salwari Post- Chokari

CMOAPS

646 RJ-S-04880931 Gopi Ram Jat Mangla Ram Jat V-dulthana, Pujari Ka Bash

CMOAPS

647 RJ-S-02202279 Gora Devi Bidadu Ram Jat V-bhawani Pura CMOAPS

648 RJ-S-01607086 Gora Devi Ghisaram Gurjar mandusya po.-hathora

IGNOAPS

649 RJ-S-00348242 Gora Devi Jagdish Prasda dudiyo ki dhani, dhalyawas road shrimadhopur

CMOAPS

650 RJ-S-05344621 Gora Devi Chuna Ram Yadav Dhani Phakirdaswali Vpo Arniya

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 25 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

651 RJ-S-06234568 Gora Devi Narayan Dhani Kakoriya Wali Gp Sargoth

CMOAPS

652 RJ-S-01385314 Gora Devi Nanag Ram m/p- mau CMOAPS-SC

653 RJ-S-1-04434455

Gora Devi Gurjar Sona Ram Gurjar Jhunpha Ki Dhani, V- Devipura, Po-Hathideh

CMDPS

654 RJ-S-02054449 Gorali Devi Mangu Ram Jat Dhani-mishra Wali Ward No. 5

CMOAPS

655 RJ-S-02253396 Gordhan Lal Vishvesar Lal Sain Thatero Ka Mohalla ward no 11 shrimadhopur

CMOAPS

656 RJ-S-01441290 Gori Devi Maliram Meena m/p- lisadiya CMDPS-ST

657 RJ-S-01398499 Goru Ram Dalu Ram m/p- ajeetgarh CMOAPS

658 RJ-S-04220066 Goru Ram Jat Mangu Ram Vpo-lakhani CMOAPS

659 RJ-S-06461191 Goru Ram Jat Ratta Ram Dhani Khet Wali V/p Dadia Rampura

CMOAPS

660 RJ-S-05493607 Gothi Devi Kana Ram Yadav Dhani Jajma Wali V. Kolwa Post Mundru

CMWPS

661 RJ-S-04197278 Gothi Devi Pahlad Kumawat Vi- Kanchanpur CMOAPS

662 RJ-S-04263848 Gothi Devi Ladu Ram Balai Ward No. 13 Gram Ratanpura Gp Nathusar

CMOAPS-SC

663 RJ-S-06328351 Gothi Devi Ganga Ram Jat V-dhani Rudawali Po-jairampura

CMOAPS

664 RJ-S-04665868 Gothi Devi Tulsi Ram Swami Ward No 13 V/p Nangal

CMOAPS

665 RJ-S-06872831 Gothi Devi Narayan Ram Gujar

Ward 15 Gav Gidawala Sihodi

CMOAPS

666 RJ-S-01720420 Goti Devi Phool Chand Yadav

Village Post- Simarla Jagir

CMWPS

667 RJ-S-02415644 Govind Ram Gajanand Soni Kumawat Mohalla CMOAPS

668 RJ-S-04111625 Govind Ram Balai Kishana Ram Samrathpura P-sujana

CMOAPS-SC

669 RJ-S-1-04698400

Govind Ram Jat Ruda Ram Vpo-thoi CMOAPS

670 RJ-S-06027225 Govind Ram Nai Mangi Lal Nai Mp-bhojpur panchayat samiti barsingpura

CMOAPS

671 RJ-S-01518463 Guddi Devi Udaybhan Panjabi ward no.18, shrimadhopur

IGNWPS

672 RJ-S-01547531 Gufaran Khan Mohammd Aafan Mohalla Banni Khandela

CMDPS

673 RJ-S-03134964 Gulab Das Murli Das V. Kalikhera CMOAPS

674 RJ-S-07235579 Gulab Devi Jamna Lal Yadav Ward 3 Chomu Purohitan

CMOAPS

675 RJ-S-06222997 Gulab Devi Vishveshvar Mali Vp-ward No 1, Dayara Vi-khandela

CMWPS

676 RJ-S-03747535 Gulab Devi Bhagirath Mal Dhani Khichdo Ki Reengus

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 26 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

677 RJ-S-00011350 Gulab Devi Bhola Ram m/p- thoi CMWPS

678 RJ-S-00266622 Gulab Kanwar Uagam Singh m.-prithvipura po.-bagriyawas

IGNOAPS

679 RJ-S-04615477 Gulab Kureshi Mangut Kha Kurresh

Ward No 13 Po-dayara

CMOAPS

680 RJ-S-00023575 Gulab Singh Narayan Singh Rajpoot

nalot [jorawrnagar] CMDPS

681 RJ-S-01775575 Gulabi Bano Kalu Khan Maniyar

bawadi via reengus IGNOAPS

682 RJ-S-02143377 Gulabi Devi Bhagwana Ram Jat

V. Nalot P. Jorawar Nagar

CMOAPS

683 RJ-S-02554205 Gulabi Devi Ganesh Ram Vi- Kalyanpura CMOAPS

684 RJ-S-05796962 Gulabi Devi Parbhati Lal Saini Dhani- Bhagukawali, Vp- Mahroli

CMOAPS

685 RJ-S-02016575 Gulabi Devi Gagadhar Khatik V/po - Abhawas Ward No. 16

CMOAPS

686 RJ-S-00341413 Gulabi Devi Jagdish Parsad Jat

m/p- nimeda IGNWPS

687 RJ-S-01942512 Gulabi Devi Mahadev Ram Balai

Vpo- Lakhni Via- Ringus

CMOAPS-SC

688 RJ-S-04652563 Gulabi Devi Jat Murlidhar Vijaypura P-kasrada CMOAPS

689 RJ-S-04293781 Gulabi Devi Jat Jagdish Prasad Vpo-kanwat CMOAPS

690 RJ-S-04715455 Gulabi Devi Khatic Shankar Lal Vpo-thoi CMOAPS

691 RJ-S-05372926 Guli Devi Bholu Jat Word No 09 V/p Abhawas

CMOAPS

692 RJ-S-02410000 Guli Devi Jat Ramdev Dhani - Badakhet Wali v/p. mau

CMOAPS

693 RJ-S-03522072 Guli Devi Sani Surja Ram Sathiyawas P-pniharwas

CMOAPS

694 RJ-S-05204258 Gullaram Jat Seduram Jat Po-jairampura CMOAPS

695 RJ-S-00244678 Gulli Devi Motiram Mali m/p- maharoli IGNOAPS

696 RJ-S-02141684 Gulli Devi Kajod Mal Saini Dhani Bodi Ki Divrala CMOAPS

697 RJ-S-02354035 Gulli Devi Mhadev Kumawat Dhani Behra Wali Reengus

CMOAPS

698 RJ-S-05549983 Gulli Devi Kishan Lal Meena Mohala Khejroli Bus Stand V/p Mundru

CMOAPS-ST

699 RJ-S-03576200 Gulli Devi Gurjar Lachhu Ram Gurjar

M-Guwariya P- Paniharwas

CMOAPS

700 RJ-S-04094529 Gulli Devi Yadav Harbaks Chhajna P-basri CMOAPS

701 RJ-S-00009390 Guman Kanwar Hanman Singh sukhsingh ka bas po- bhadwadi

CMWPS

702 RJ-S-1-04828122

Guman Kanwar Magan Singh Vp- Divrala, W-13 CMOAPS

703 RJ-S-04562078 Guman Kawer Nathu Singh Rajput

Vpo Kerpura CMOAPS

704 RJ-S-05079826 Gumani Devi Moti Ram Dhani- Naya Kuwa Jakhda Wali, Vi- Mahroli

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 27 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

705 RJ-S-02307648 Gumani Devi Jhutha Ram Dhani - Derawali, railway fatak ke pass ward no 04 post jai ram pura panchayat Kalyanpura

CMOAPS

706 RJ-S-04292411 Gyana Devi Yadav Fatehchand Vpo-kanwat CMOAPS

707 RJ-S-00208992 Gyandas Bhagwandas hardas ka bas CMOAPS

708 RJ-S-05698940 Gyani Devi Gopi Ram Jat Dhani Chopra Wali V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMOAPS

709 RJ-S-05914119 Gyarasi Das Padama Das Dhani Pakodi Gram Anatapura Gp Anatapura

CMOAPS

710 RJ-S-05866504 Gyarasi Devi Balu Ram Jat Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

711 RJ-S-00231598 Gyarasi Devi Banwari Lal Saini m/p- thoi IGNOAPS

712 RJ-S-05811157 Gyarasi Devi Banwari Lal Sharma

Vp-railway Station Road, Ward No 6, Jhuglpura

CMOAPS

713 RJ-S-05077858 Gyarasi Devi Mangla Ram Yadav

Maharawali Vpo Sargoth

CMOAPS

714 RJ-S-05643925 Gyarasi Devi Hanuman Yadav Dhani Khariyawali Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

715 RJ-S-05645268 Gyarasi Devi Dhanna Ram Jat Ward 07 Dhani Dhaniwali Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMOAPS

716 RJ-S-05913724 Gyarasi Devi Yadav

Prabhat Lal Yadav Dhani Nayawali Gram Anatapura Post Divarala

CMOAPS

717 RJ-S-04187630 Gyarsai Devi Nathu Ram Saini Tijawala Johera Srimadhopur

CMOAPS

718 RJ-S-05996608 Gyarshi Devi Mali Ram Sharma Vpo-bavri, Via-ringus CMOAPS

719 RJ-S-05657419 Gyarshi Devi Sarbu Ram Yadav V-barkada, Post- Kotri Luharwash

CMOAPS

720 RJ-S-05473996 Gyarshi Devi Bhagwana Ram Jat

Vpo-bhojpur Vi Khandela

CMOAPS

721 RJ-S-02228557 Gyarshi Devi Kumawat

Mala Ram Rampura Post Kalyanpura Thoi

CMOAPS

722 RJ-S-02227751 Gyarshi Lal Yogi Prabhat Nath Yogi Kalyanpura Post Kalyanpura Thoi

CMOAPS

723 RJ-S-05549879 Gyarsi Devi Ramchandr Meena

Mohala Nerban Ka V/p Mundru

CMOAPS-ST

724 RJ-S-05550327 Gyarsi Devi Mangu Ram Saini Dhani Tiba Wali V/p Mundru

CMOAPS

725 RJ-S-02113311 Gyarsi Devi Mahadav Meena Ward No 17 CMOAPS-ST

726 RJ-S-03539221 Gyarsi Devi Mangu Ram Jat V/p. Abhawas Ward No. 11

CMOAPS

727 RJ-S-04303084 Gyarsi Devi Chothu Ram Gurjar

Ward No 11 V. Nalot P. Jorawar Nagar

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 28 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

728 RJ-S-05019309 Gyarsi Devi Juntha Ram Saini Ward No 18 Ganga Ka Bada V/p Hanspur

CMWPS

729 RJ-S-05444756 Gyarsi Devi Bakshi Ram Jat Vill Ratanpura Gp Nathusar

CMWPS

730 RJ-S-00276447 Gyarsi Devi Narsa Ram vidhapur po.-hameerpura via kanwat

IGNOAPS

731 RJ-S-05291851 Gyarsi Devi Persa Ram Dhani Jhalda Wali Vpo Tapiplya Reengus

CMOAPS

732 RJ-S-04716039 Gyarsi Devi Kumawat

Mohan Lal Vpo-thoi CMOAPS

733 RJ-S-04620693 Gyarsi Devi Yadav Gopi Ram Yadav Vp-divrala,w-3 CMOAPS

734 RJ-S-01685435 Gyarsi Lal Kaluram m/p- jajod IGNOAPS

735 RJ-S-05662330 Gyrashi Devi Sadhu Ram Jat Vpo-rampura Thoi CMWPS

736 RJ-S-06141730 Gyrsi Devi Gulab Das Swami Dhani Pokrdi V/p. Lisariya

CMOAPS

737 RJ-S-02639664 Hajara Bano Bundu Khan Luharo Ka Mohala CMOAPS

738 RJ-S-06241423 Hajari Lal Chuni Lal Nangal CMOAPS

739 RJ-S-03243988 Hajra Deena Maniar Ward No 15 CMOAPS

740 RJ-S-04378998 Hakim Sultan ward no 7 bawadi ki dhani , dayara po-khandela

CMOAPS

741 RJ-S-02711908 Hamida Nanu Khan Ward No 18 CMOAPS

742 RJ-S-05517993 Hanaman Sadhuram Balai m.-ratanpura po.-nathusar

IGNOAPS-SC

743 RJ-S-04167085 Hanman Jat Chandra Ram Garhi Khanpur P-jugalpura

CMOAPS

744 RJ-S-05675813 Hanman Meena Mothu Ram Meena

Meda Ki Dhani Po Sawalpur Vaya jhaldi

CMOAPS

745 RJ-S-03215419 Hanman Ram Jat Gulla Ram Dhani Sakhuniyawali CMOAPS

746 RJ-S-06039803 Hanman Shay Yadav

Jodharam Yadav Dhani Tibbawali Arniya

CMOAPS

747 RJ-S-05662944 Hanman Singh Bhagu Ram Jat Ward No 04 V/p Lampuwa

CMOAPS

748 RJ-S-05822809 Hanman Yadav Ganesh Yadav Dhani Keekrali Sargoth

CMOAPS

749 RJ-S-01757469 Hanuman Bhura Ram Baria dhani -kudio ke,wardno-10,reengas

IGNOAPS

750 RJ-S-05444190 Hanuman Rudaram Jat Vill Ratanpura Gp. Nathusar

CMOAPS

751 RJ-S-05315721 Hanuman Godha Ram Raigar

Ward 07 Mohalla Raigaran Gram Pachayat Aspura

CMOAPS-SC

752 RJ-S-04630633 Hanuman Baktha Ram Yadav

Ward No 01 V/p Nangal

CMOAPS

753 RJ-S-02243924 Hanuman Kumawat

Moti Ram Malkipur Post Malikpur

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 29 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

754 RJ-S-07036311 Hanuman Prasad Jat

Mungaram Jat ward no-05, kotdi dhaylan

IGNDPS

755 RJ-S-01764287 Hanuman Ram Jat

Narayan Ram Jat v/p-bharni,srimadhopur

IGNOAPS

756 RJ-S-02780957 Hanuman Sahay Ruda Ram Yadav V. Khuram Pura P. Futala

CMOAPS

757 RJ-S-04235993 Hanuman Singh Mali

Bodu Ram Ghaseepura P-kanwat

CMOAPS

758 RJ-S-04785549 Hanuman Yadav Ladu Ram Vpo-hathideh CMOAPS

759 RJ-S-06141645 Hardav Das Ukar Das Swami Dhani Pokrdi V/p. Anatpura

CMOAPS

760 RJ-S-06659804 Hardev Ram Jat Jadu Ram Jat Vpo- Basri Via - Kanwat

CMOAPS

761 RJ-S-04633748 Hardev Singh Jaggu Ram Dhani Andanka Wali Ward No 02 Reengus

CMDPS

762 RJ-S-02187501 Hardeva Ram Jat Geeda Ram Jat Vpo-govindpura CMOAPS

763 RJ-S-02194044 Hari Prasad Bodu Ram Darji Vpo- Jajod CMOAPS

764 RJ-S-04697088 Hari Singh Banjara

Bheema Singh V-balaiyo ka mohalla, thoi po-thoi

CMOAPS-SC

765 RJ-S-02254947 Harinarayan Surajmal Sikar Bazar ward no 1 shrimadhopur

CMOAPS

766 RJ-S-00263190 Hariram Mahadav Balai m/p- asapura IGNOAPS-SC

767 RJ-S-03700068 Harkali Devi Aheer

Nathu Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

768 RJ-S-00024323 Harphool Ghisaram Jat kotadi dhaylaan CMDPS

769 RJ-S-00011525 Hawa Kanwar Mal Singh Rajput m/p- lisadiya CMWPS

770 RJ-S-06808951 Heera Devi Kajodi Mal Jat V/p. Kotri Simarla CMOAPS

771 RJ-S-01691855 Heera Lal Laduram Daroga m/p- aabhawas IGNOAPS

772 RJ-S-01755069 Heera Lal Kumawat

Nathoo Ram Kumawat

santoshi mata ke mandir ke peechhe,wardno-02,reengas

IGNOAPS

773 RJ-S-04548751 Heera Ram Saini Jhutha Ram Vpo-chokadi CMOAPS

774 RJ-S-01405713 Hemaram Madharam devipura po. hathideh CMOAPS

775 RJ-S-06974922 Hemlata Parik Manoranjan Parik Ward 4 Ajeetgath CMWPS

776 RJ-S-05700143 Hera Devi Munga Ram Jat Dhani Dharawali V/p. Kotri Dhaylan

CMOAPS

777 RJ-S-06872438 Hira Devi Mothu Ram Jat Ward 11 Dani Pandalawali Divrala

CMOAPS

778 RJ-S-04270601 Hira Devi Jodh Raj Jat Tijawali Dhani Srimadhopur

CMOAPS

779 RJ-S-06250544 Hirali Devi Saini Dhuda Ram Dani-bandhywali Gram Aabhawas

CMOAPS

780 RJ-S-1-06681948

Hitesh Aladiya Shankar Lal Aaladiya

Ward 7 ambadekar colony v/p. gudha jaitusar

CMDPS-SC

781 RJ-S-03222826 Hukam Chand Amarchand Ward No 5 CMDPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 30 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

782 RJ-S-01295833 Hurma Devi Munsiram m/p- nathusar CMWPS

783 RJ-S-01695351 Ibrahim Ibrahim Khan ward no.23, kachiyagarh, shrimadhopur

IGNOAPS

784 RJ-S-04613755 Ikaramudin Bhawar Ward No 7 Nagar Hidayat Po-khandela

CMOAPS

785 RJ-S-00025313 Imran Khan Allahrakh Mansoori

m/p- ajeetgarh CMDPS

786 RJ-S-01459461 Ishak Nanu Khan ward no.18, khandela IGNDPS

787 RJ-S-01689789 Ishwar Ishwar Ram m/p- tapiplya IGNOAPS

788 RJ-S-04111028 Ishwar Lal Jat Piru Ram Samrathpura P-sujana

CMOAPS-SC

789 RJ-S-04747235 Ishwar Lal Jat Kana Ram Garth Bhopaji P-loharwada

CMOAPS

790 RJ-S-05335622 Ishwar Ram Mangla Ram Jat Dahni Bhudali Vpo Tapiplya V-tapiplya

CMOAPS

791 RJ-S-04719852 Ishwar Ram Jat Ganga Ram Gyanpu P-malikpur CMOAPS

792 RJ-S-00244769 Jaanki Sultan Meena m/p- MUNDRU IGNOAPS-ST

793 RJ-S-01592169 Jadav Devi Mahadev Gurjar m.-jalalpura po -arniya

IGNOAPS

794 RJ-S-02146899 Jadav Devi Mohan Lal Jat Vpo- Lakhni CMOAPS

795 RJ-S-06186994 Jadav Devi Lalu Ram Jat Dhani Kaliranwana Wali V/p Dadiya Ramoura

CMOAPS

796 RJ-S-05577762 Jadawali Devi Asharam Jat Dani Nainda Po-malik Pura Vi-bawari

CMOAPS

797 RJ-S-06167333 Jadawali Devi Surja Ram Mali V-po-dhani Ganga Ram Ki, Hanuman Nagar Po-chokadi

CMOAPS

798 RJ-S-04586716 Jadawali Devi Ruda Ram Saini Bhopa Wali Dhani Po-dayara

CMWPS

799 RJ-S-1-04031494

Jadi Devi Bhagirath Kumawat

Vpo- Kanwat CMOAPS

800 RJ-S-02148127 Jaganath Moti Ram Jat Vp- Bharni CMOAPS

801 RJ-S-06768978 Jagapal Das Tapasvi

Guru Ram Milan Das

Ward 8 Manda Wala Tiraha Gav Futala

CMOAPS

802 RJ-S-04311891 Jagdees Parsad Kalu Ram Sawami Vi-po- Loharwada CMOAPS

803 RJ-S-03829777 Jagdish Droga Bairishal Barsinghpura CMOAPS

804 RJ-S-06233562 Jagdish Meena Nanaram Vp-dhani Jodhawali, Po-haripura Vi-jhadli

CMOAPS-ST

805 RJ-S-00325806 Jagdish Parsad Bhagirath Kumhar m/p- thoi IGNOAPS

806 RJ-S-05818061 Jagdish Parsad Prem Sukh Post Office Ke Pas, Vp- Mahroli

CMOAPS

807 RJ-S-05550706 Jagdish Parsad Saini

Kishna Ram Saini Dhani Jalpali V/p Mundru

CMOAPS

808 RJ-S-00008482 Jagdish Prasad Hanuman Prasad Meena

m/p- thoi CMDPS-ST

809 RJ-S-05862284 Jagdish Prasad Mana Ram Meena Kalikheda Garh Taknet

CMOAPS-ST

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 31 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

810 RJ-S-04047861 Jaggu Ram Jat Arjun Ram Neemki P-basri CMOAPS

811 RJ-S-05811560 Jagnath Ram Jat Balu Ram Jat V-dahni Natwadiya, Thoi Po-thoi

CMOAPS

812 RJ-S-05495230 Jagnatha Ram Yadav

Arjun Ram Dhani Bharu Sagar V/p. Lisariya

CMOAPS

813 RJ-S-02143820 Jagnnath Das Kandas Divrala CMOAPS

814 RJ-S-1-05749822

Jaguram Jat Laxman Ram Dhani Deraram Sagar Ward No.4 Shrimadhopur

CMOAPS

815 RJ-S-01737738 Jaidevi Matadeen Rana wardno-13,khandela IGNOAPS

816 RJ-S-04357328 Jaitun Banu Sonu Khan Pushp Nagar Srimadhopur

CMOAPS

817 RJ-S-02296460 Jaitun Musalman Vazir ward no.8, khandela IGNOAPS

818 RJ-S-03541179 Jaman Lal Ramnath Dhani - Machawali CMOAPS

819 RJ-S-1-05781304

Jaman Singh Richpal Singh Ward No.6 Dhani Uday Singh Wali Shrimadhopur

CMOAPS

820 RJ-S-03091783 Jamana Devi Mangu Ram Jat Vp- Simarla Kotri CMOAPS

821 RJ-S-04017742 Jamana Devi Raibari

Bablu Ram V-kalikhera po-chokadi vi-guhala

CMOAPS-SC

822 RJ-S-01547561 Jamila Bano Mhammad Amin Mohalla Bisatiyan Banni Khandela

CMOAPS

823 RJ-S-05824007 Jamna Devi Kanaram Jat Dhani Andhali Sargoth

CMOAPS

824 RJ-S-04833370 Jamna Devi Yadav

Chanda Ram Vpo-burja Ki Dhani CMOAPS

825 RJ-S-03898751 Jamna Mali Manla Ram Bassi , Jayrampuram CMOAPS

826 RJ-S-04302098 Jamotee Devi Hira Lal Ward No 13 CMOAPS

827 RJ-S-04293619 Jamuna Devi Saini

Jagdish Prasad Vpo-kanwat CMOAPS

828 RJ-S-02370806 Janapat Ram Govind Ram Vi- Po- Lakhni CMDPS

829 RJ-S-06808961 Janat Munir Khan V/p. Kotri Simarla CMOAPS

830 RJ-S-05200730 Janki Devi Baldev Jat Dhani Shyam Singh Wali V/p Mau

CMWPS

831 RJ-S-04883077 Jarda Abdul Latif Ward No 11 Po-dayara

CMOAPS

832 RJ-S-03805766 Jarwali Devi Meena

Bodu Ram Bhojpur P-barsingh Pura

CMOAPS-ST

833 RJ-S-05374088 Jatoon Mahaluikha Fakir Word No 15 V/p Abhawas

CMOAPS

834 RJ-S-05182668 Javari Devi Bhura Ram Jat Gram Holiyakabas Gram Panchayat Kotari Simarala

CMOAPS

835 RJ-S-05701656 Jawahari Devi Sadhu Ram Jat Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

836 RJ-S-03760512 Jayana Devi Mana Ram Dhani Dapti Wali Patawari Ka Bas

CMOAPS

837 RJ-S-00021189 Jayda Chhotu Khan ajeetgarh CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 32 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

838 RJ-S-02159740 Jeevani Devi Mali Ram Ward No 20,khandela mo.chejara brahmpuri

CMOAPS

839 RJ-S-05674784 Jesa Ram Nanda Ram Jat Dhani Novadi Gram Vijaypura Gram Po-kasrada

CMOAPS

840 RJ-S-04142933 Jeti Devi Nanu Ram Jat Ward No. 02 Gram Patwari Ka Bass

CMOAPS

841 RJ-S-05370636 Jeti Devi Narayan Lal Jat Dhani Ghosaliyawali Gp Patawari Ka Bass

CMOAPS

842 RJ-S-05818638 Jetun Nur Mohmad Ward- 5, Vp- Mahroli CMOAPS

843 RJ-S-01526877 Jhabar Mal Sonaram Balai m/p- chokadi IGNOAPS-SC

844 RJ-S-04193535 Jhabar Mal Phokhar Mal Mohalla Maliyan, Vpo-dayara

CMOAPS

845 RJ-S-06352170 Jhabar Mal Ghosalya

Narayan Lal Jat Dhani Nalawali Kuwa Nvoda Gp Bharni

CMOAPS

846 RJ-S-05626605 Jhamari Devi Mahadev Yadav Ward No 02 Dhani Karli Ki V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMOAPS

847 RJ-S-05122557 Jhamari Devi Badu Ram Saini Dhani Dhara Wali V/p. Kkolwa

CMOAPS

848 RJ-S-05936425 Jhamkudi Devi Parta Ram Gurvra Dhani Guravra V/p. Sagoth

CMDPS

849 RJ-S-02147786 Jhamri Devi Govind Ram Jat Vpo- Lakhni CMOAPS

850 RJ-S-01887804 Jhamri Devi Ramgopal Nitharwal

dhani chhokdi johdi khatushyamji road reengus

CMWPS

851 RJ-S-04222051 Jhamri Devi Jat Govind Ram V- Kheri Po- Jajod CMOAPS

852 RJ-S-02623074 Jhankari Devi Jagannath Saini Dhani Buglawali CMOAPS

853 RJ-S-04291074 Jhimkali Devi Yadav

Hanuman Prasad Vpo-kanwat CMOAPS

854 RJ-S-05644451 Jhimku Devi Mangu Ram Jat Dhani Baldwalo Ki V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMOAPS

855 RJ-S-04168144 Jhinkari Devi Jat Ganpat Ram Vi-po- Loharwada CMOAPS

856 RJ-S-03098465 Jhinkori Devi Ghasi Ram Kajla Vi- Dulhepura Po- Hod

CMOAPS

857 RJ-S-04503705 Jhinku Devi Jat Rta Ram Vpo-dudhawalo Ka Bas

CMOAPS

858 RJ-S-1-05846133

Jhooma Devi Maliram Dhani Duda Ka Dhera Ward No.5 Shrimadhopur

CMOAPS

859 RJ-S-05800615 Jhuma Devi Hanuman Sahay Jat

Gosalyawali Sargoth CMOAPS

860 RJ-S-05444017 Jhuma Devi Suvalal Jat Dhani mela wali Vill Ratanpura Gp. Nathusar

CMOAPS

861 RJ-S-04997199 Jhuma Devi Banshidhar Yadav Ward No 05 Gram Ghatamdas Gp Nathusar

CMOAPS

862 RJ-S-00011566 Jhuma Devi Tajaram Mali dhani jhajhuda po- ratanpura

CMWPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 33 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

863 RJ-S-05295419 Jhuma Devi Sita Ram Saini Dhani Bhaguka Wali V/p Mahroli

CMDPS

864 RJ-S-03834261 Jhuma Devi Jat Kalu Ram Bhojpur P-barsingh Pua

CMOAPS

865 RJ-S-05519029 Jhumali Devi Badri Narayan Yadav

m/p-nangal,shrimadhopur

IGNOAPS

866 RJ-S-01246023 Jhuntha Ram Shankar Lal m/p kotadi luharwas CMOAPS

867 RJ-S-01777942 Jhuntha Ram Laduram Jat dhani jodhawali po.-jayrampura

IGNOAPS

868 RJ-S-05518892 Jhunthi Devi Laluram Yadav Dhani- Amer Singh Wali, Vp- Mndru

CMOAPS

869 RJ-S-04177837 Jhutha Lal Luhar Sukha Ram Vpo-jugalpura CMOAPS

870 RJ-S-02376774 Jhutha Ram Uda Ram Ward No 01 J. P. L. Ke Pass Reengus

CMOAPS-SC

871 RJ-S-05608009 Jivani Devi Jat Shri Ram Jat Vi- Samota Ka Bas Po- Shahpura

CMOAPS

872 RJ-S-01680298 Jivani Devi Govinda Jakhad tapiplya via reengus IGNOAPS

873 RJ-S-05862049 Jiwan Ram Laduram Jat Badi Dhani Garh taknet

CMOAPS

874 RJ-S-04357940 Jodh Raj Gopi Ram Jat Tijawali Dhani Srimadhopur

CMOAPS

875 RJ-S-05191894 Johari Ram Yadav Deeena Ram Yadav

Babeda Ki Dhani Po-hathideh

CMOAPS

876 RJ-S-03709631 Jrawli Devi Gurjar Mangal Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

877 RJ-S-05610974 Jubera Khatun Abdul Hak Ward No 14 Khandela

CMOAPS

878 RJ-S-02313155 Jugnnath Verma Kana Ram Verma Vp- Chomu Purohitan CMOAPS-SC

879 RJ-S-06222941 Juma Nuradin Vp-baipas Road, Dayara Vi-khandela

CMOAPS

880 RJ-S-06856840 Jutha Ram Sukha Ram Jat V/p. Jaswant Pura Post kanchanpur

CMOAPS

881 RJ-S-04034094 Jyana Devi Mangilal Rana Vpo Kanwat CMOAPS

882 RJ-S-05097286 Jyana Devi Chigan Lal Jangid Ward No 13 V/p Hanspur

CMWPS

883 RJ-S-05494128 Jyana Devi Bhagirath Kumawat

Mo- Khumaharo Ka Gp Aspura

CMOAPS

884 RJ-S-06135458 Jyana Devi Gopal Gurger Vp-manda Devipura Po-hathideh

CMOAPS

885 RJ-S-05800596 Jyana Devi Ganesh Ram Yadav

Maharawali Ward No -7 Sargoth

CMOAPS

886 RJ-S-02133419 Jyana Devi Nola Ram Saini m/p mundru IGNOAPS

887 RJ-S-00221268 Jyana Devi Ramkunwar garhi khanpur po- (jugalpura)

CMWPS

888 RJ-S-04747626 Jyana Devi Balai Onkar Mal Seelpur P-loharwada CMOAPS-SC

889 RJ-S-04168178 Jyana Devi Jat Nanu Ram Vi-po- Loharwada CMOAPS

890 RJ-S-06639536 Jyana Devi Jat Jhuntha Ram Jat Vpo- Kansarda CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 34 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

891 RJ-S-01437121 Jyana Devi Yadav Ramchandra Yadav

m/p- lisadiya CMWPS

892 RJ-S-04601187 Jyanki Devi Saini Mala Ram Vpo-chokadi CMOAPS

893 RJ-S-05754594 Jynki Devi Nanu Ram Jat Ward No. 06 V/p. Holiya Ka Bas

CMOAPS

894 RJ-S-05290215 Kailash Chand Bhagwan Sahay Yadav

Dhani Bahdur Singh Wali V/p Aaspura

CMDPS

895 RJ-S-04828184 Kailasi Devi Chothu Ram Chejara

Vp- Divrala, W-8 CMOAPS

896 RJ-S-05733094 Kajod Devi Choth Mal Sharma Ward No-05 Bada Bramahan V/p-dadia Rampura

CMOAPS

897 RJ-S-1-05296533

Kajod Mal Jangid Laduram Jangid V- Bhaira Po-kotdi Luharwas

CMOAPS

898 RJ-S-06808953 Kajod Mal Jat Mangu Ram V/p. Kotri Simarla CMOAPS

899 RJ-S-03401263 Kajod Mal Kumawat

Surja Ram Kumawat

Khijur Wale Mandir Ke Pass Reengus

CMOAPS

900 RJ-S-05604846 Kajor Mal Bhagata Ram Jat Dhani Kudiyowali Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMOAPS

901 RJ-S-05971582 Kajor Mal Palshinaya

Bhura Mal Ward No 17 Ballupura Khandela

CMOAPS

902 RJ-S-04028074 Kajormal Dayal Ram Saini Vpo- Kanwat CMOAPS

903 RJ-S-05028643 Kalawati Devi Banshidhar Chotiya

Dhani Chotiyo Ki Gram Nathusar Gp Nathusar

CMOAPS

904 RJ-S-02474309 Kalu Ram Seva Ram Saini V/p Ajeetgarh Ward No 02

CMOAPS

905 RJ-S-03778356 Kalu Ram Padma Ram Dhani Mangara Wali CMOAPS

906 RJ-S-00009015 Kalu Ram Prahalad Ram Raigar

m/p- jhadali CMDPS-SC

907 RJ-S-06756279 Kalu Ram Jat Shyoji Ram Ward No. 11 V/p. Jaswant Pura Post Jairampura

CMOAPS

908 RJ-S-04099519 Kalu Ram Jat Bhoma Ram Chhajna P-basri CMOAPS

909 RJ-S-04174905 Kalu Ram Regar Pura Ram Vi-po- Gaarth Bhop Ji CMOAPS-SC

910 RJ-S-03513203 Kalu Ram Saini Suna Ram Saini Vp-mundru CMOAPS

911 RJ-S-04436959 Kalu Ram Saini Ghasi Ram Vpo-thoi CMOAPS

912 RJ-S-01440693 Kalu Ram Soni Laxminarayan Soni

ward no.15,shrimadhopur

CMDPS

913 RJ-S-05641923 Kalu Ram Yadav Ladu Ram Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

914 RJ-S-01508988 Kalu Singh Dharmpal Singh Shekhawat

m/p- ajeetgarh IGNDPS

915 RJ-S-02205295 Kalyan Kaluram V-vijipura,post-kasrada

CMOAPS

916 RJ-S-02222308 Kalyan Mal Jhutha Lal Tiwadayo Ka Mohala ward no 1 shrimadhopur

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 35 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

917 RJ-S-01437564 Kalyan Yogi Hanamaan Yogi m/p- kotadi simarala CMOAPS

918 RJ-S-03523631 Kamal Kishor Sita Ram Gram Nagal (nathusar)

CMOAPS

919 RJ-S-00221673 Kamala Devi Sohan Lal m/p- kanwat CMWPS

920 RJ-S-01479513 Kamala Devi Jhabar Singh Jat m/p- jajod IGNWPS

921 RJ-S-01571640 Kamala Devi Chhagan Lal Nai m/p- ajeetgarh IGNOAPS

922 RJ-S-05183177 Kamala Devi Srawan Kumar Nayak

Bada Pana Gram Panchayat Maharoli

CMOAPS-SC

923 RJ-S-00236388 Kamala Devi Chandra Ram Sansi

seel ki bada po.- basadi

IGNOAPS-SC

924 RJ-S-02154248 Kamala Devi Mula Ram Thikariya po-tikariya vi-bawadi

CMWPS-SC

925 RJ-S-06060539 Kamala Devi Mali Ram Sain Gram Mundru Gram Panchayat Mundru

CMOAPS

926 RJ-S-04613107 Kamala Devi Meena

Babulal Vi-po- Thikriya vi-bawadi

CMOAPS-ST

927 RJ-S-06901519 Kamalesh Kumar Lixman Ram Jat Ward 2gav Gomawali Sihodi

CMDPS

928 RJ-S-00008633 Kamali Dev I Bhadur Singh m- kanwarpura po- barsinghpura

CMWPS

929 RJ-S-06203744 Kamali Devi Rameshwar Lal Meena

Vp-fatehpura Bhomiyan Vi-gurara

CMOAPS-ST

930 RJ-S-02598668 Kamali Devi Ganesh Ram Saini

Khaga Wali, Divrala CMOAPS

931 RJ-S-03545418 Kamla Devi Sita Ram Praeek V/p. Abhawas Ward No. 17

CMOAPS

932 RJ-S-05912244 Kamla Devi Rameshwar Lal Meena

Ward No 10 V/p Aabhawas

CMOAPS-ST

933 RJ-S-02235158 Kamla Devi Bodi Lal Lata Ward No 12 gousala ke pass shrimadhopur

CMOAPS

934 RJ-S-05111051 Kamla Devi Bhaguram Jat Ward- 19, Vi- Mahroli CMOAPS

935 RJ-S-06207068 Kamla Devi Jhabar Mal Jat Vp-govindpura CMWPS

936 RJ-S-03109332 Kamla Kawar Ganpat Singh Dhani - Kalikheda CMOAPS

937 RJ-S-05183114 Kamlesh Bai Om Singh Rajput Kort Ke Pass Ward No 22 Shrimadhopur

CMWPS

938 RJ-S-04748321 Kamlesh Mali Ram Singh Balaji Nagar P-loharwada

CMDPS

939 RJ-S-06142794 Kamli Devi Shyokaran Yadav Village Khuram Pura Via Mundru

CMWPS

940 RJ-S-05791305 Kamli Devi Dalu Ram Jat Village - Bhawani Pura , Post - Chomu Purohitan

CMOAPS

941 RJ-S-04692043 Kamli Devi Jat Sagar Mal Vpo-thoi CMWPS

942 RJ-S-03837366 Kamli Devi Jat Geega Ram Bhojpur P-barsingh Pura

CMOAPS

943 RJ-S-00234327 Kamli Devi Raigar Om Prakesh Raigar

m.-kaliyawas po.- bhadwadi

IGNWPS-SC

944 RJ-S-00217334 Kamod Kanwar Ganga Singh m/p- gurha jaitusar CMWPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 36 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

945 RJ-S-03533830 Kana Ram Ratana Ram Saini V/p. Abhawas Ward No. 08

CMOAPS

946 RJ-S-05370737 Kana Ram Bhiwa Ram Jat Dhani Rundalawali Gp Patawari Ka Bass

CMOAPS

947 RJ-S-04454219 Kana Ram Ruga Ram Jat Ward No 04 V/p Lampuwa

CMOAPS

948 RJ-S-05823927 Kana Ram Jat Jodha Ram Jat Dhani Andhali Sargoth

CMOAPS

949 RJ-S-05663127 Kana Ram Jat Bhura Ram Jat Dhani Bhadawa Ki Gram Prathvipura Gp Bagariyawas

CMOAPS

950 RJ-S-05265332 Kana Ram Jat Kushala Ram Dhani Dhayalan V/p. Tapiplay

CMOAPS

951 RJ-S-07047070 Kana Ram Kir Shyola Ram Kir Ward 1 Chomupurohitan

CMOAPS

952 RJ-S-1-04282456

Kana Ram Saini Harsha Ram Saini ward no 2 kanwat po- Kanwat

CMOAPS

953 RJ-S-01458265 Kanaram Muraliram Yadav dhani kankariyawali po.- sargoth

IGNDPS

954 RJ-S-01742281 Kanhai Lal Vilash Meena m/p- kishana mali ki dhani, jugalpura

IGNDPS-ST

955 RJ-S-05795519 Kani Devi Muralidhar Yadav Gadi Sargoth CMOAPS

956 RJ-S-01576286 Kani Devi Ramdev Bajiya m/p- lanpuwa IGNOAPS

957 RJ-S-05493777 Kani Devi Nathu Ram Yadav Dhani Singya Wali V/p Simarla Jageer

CMOAPS

958 RJ-S-05619533 Kani Devi Bhagwana Ram Jat

V-gopalpura, Post- Rampura Thoi

CMOAPS

959 RJ-S-04923065 Kani Devi Mangu Ram Saini Dhani Patiya Wali V. Nangal Bhim P.hanspur

CMWPS

960 RJ-S-06246770 Kani Devi Bhola Ram Yadav V-udaipura P-govindpura Vi-palsana

CMOAPS

961 RJ-S-04700472 Kani Devi Balai Pana Ram Balai Vi-po- Shahpura CMOAPS-SC

962 RJ-S-01405888 Kanta Devi Sadhuram m/p- mundaru CMOAPS

963 RJ-S-06713298 Kanuri Devi Hanman Bajiya Vpo-thikariya Via-bawari

CMOAPS

964 RJ-S-05674567 Karna Devi Bhagwan Das Swami

V. Ghatam Das Post Holiya Ka Bass Gp Nathusar

CMWPS

965 RJ-S-05557676 Kashiram Yadav Hanuman Sahay Vp- Lisadiya CMOAPS

966 RJ-S-05377942 Kashri Devi Bhagwan Sahay Sharma

Gp- Derawali, Vp- Kalyanpura

CMOAPS

967 RJ-S-06234456 Kasri Devi Baluram Dhani Lakha Wali Gp Sagoth

CMOAPS

968 RJ-S-01753295 Kasturi Devi Gurjar

Suraja Ram Gurjar wardno-05, jalpali srimadhopur

IGNOAPS

969 RJ-S-03932734 Kaushalya Kalyan Sahay Gosala Ke Pass CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 37 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

970 RJ-S-05661104 Kawari Devi Beejaram Jat Mp-shahpura Vaya Bawadi Tahsil Khandela

CMOAPS

971 RJ-S-02016052 Kesar Chandra Ram Mali V/po - Abhawas Ward No. 6

CMOAPS

972 RJ-S-03109182 Kesar Kawar Mohan Singh Dhani - Kalikheda CMOAPS

973 RJ-S-00212804 Kesari Devi Babulal m/p- hanspur CMWPS

974 RJ-S-01455783 Kesari Devi Surajaram Meena m/p- nathusar IGNWPS-ST

975 RJ-S-01568418 Kesari Devi Malaram Gurjar m.-new dhani devipura po.-hathideh

IGNOAPS

976 RJ-S-00246453 Keshar Kanwar Laxman Singh m/p- JHOHRAVR NAGAR

IGNOAPS

977 RJ-S-04737185 Keshar Mal Laluram Raiger vpo-hathideh CMOAPS-SC

978 RJ-S-05550124 Keshar Mal Heera Ram Yadav Dhani Naya Basi V/p Mundru

CMOAPS

979 RJ-S-05808852 Keshari Devi Mansha Ram Jat Dhani Bajya Sargoth CMOAPS

980 RJ-S-05971486 Keshari Devi Tansukh Ram Soni

Ward No 13 Ranipura Khandela

CMOAPS

981 RJ-S-04111771 Keshari Devi Harijan

Goru Ram Vpo-sujana CMOAPS

982 RJ-S-02289927 Keshari Devi Nayak

Sita Ram ward no. 03 Vp- Mau CMOAPS-SC

983 RJ-S-04697121 Keshi Devi Banjara

Bheewa Ram Vpo-balaiyo ka mohalla po-thoi

CMOAPS

984 RJ-S-02527354 Keshri Devi Durga Prasad Dhanka

V/p. Ajeetgqarh Ward No. 21

CMOAPS-SC

985 RJ-S-05757785 Keshri Devi Suva Lal Jangir Ward No. 14 V/p. Kotri(simarla)

CMOAPS

986 RJ-S-04645765 Keshri Devi Saini Mukati Lal Vpo-dayra CMOAPS

987 RJ-S-04733189 Kesri Devi Moola Ram Balai Vp- Chomu Purohitan CMOAPS-SC

988 RJ-S-05028738 Khamma Kanwar Mangu Singh Rajput

Gram Nathusar Gp Nathusar

CMOAPS

989 RJ-S-02389872 Khatun Mohan Khan Vpo-bawdi CMOAPS

990 RJ-S-05161904 Khema Ram Yadev

Kana Ram Dhani Lani Wali V/p. Kolwa

CMOAPS

991 RJ-S-06779691 Khushbu Raju Yogi Gav Mau CMDPS

992 RJ-S-04889938 Kiran Makhan Lal Balai Vp Patwari Ka Bass CMDPS-SC

993 RJ-S-05642100 Kiran Kana Ram Balai V. Ratan Pura Via Mundru Gp Nathusar

CMDPS-SC

994 RJ-S-01267885 Kiran Kanwar Dhansingh sargoth CMWPS

995 RJ-S-03366787 Kishan Lal Kumawat

Chokha Ram Dhani Ghodela Wali Reengus

CMOAPS

996 RJ-S-05901374 Kishan Lal Raigar Munna Ram Raigar

Ward No. 07 V/p. Simrala Jageer

CMOAPS

997 RJ-S-04051315 Kishan Lal Sharma

Hanuman Sharma Khemraj Ka Bas P-basri

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 38 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

998 RJ-S-01970037 Kishana Ram Bhawa Ram Dhani Bodi Wali Ward No 04, Reengus Dist Sikar

CMOAPS

999 RJ-S-02053195 Kishana Ram Gangu Ram Dhani Machhawali Reengus

CMOAPS-SC

1000 RJ-S-03506716 Kishana Ram Ladu Ram Saini V/p. Mundru CMOAPS

1001 RJ-S-03092003 Kishani Devi Baxa Ram Jat Vp- Simarla Kotri CMOAPS

1002 RJ-S-05052007 Kishani Devi Ruda Das Swami Ward No 12 V/p Nangal

CMOAPS

1003 RJ-S-07132514 Kishari Devi Ramdas Swami Ward No. 11 V/p. Simarla Jageer

CMOAPS

1004 RJ-S-00244785 Kisor Singh Omisingh Sekhawat

m/p- nangal [nathusar]

IGNOAPS

1005 RJ-S-05574837 Kisturi Devi Gopi Ram Jat Dala Ki Dhani Garh Taknet

CMOAPS

1006 RJ-S-00011377 Koshalya Devi Muluram Kumhar m/p- ajeethgarh CMWPS

1007 RJ-S-05625668 Koshalya Devi Jagdish Parsad Saini

Dhani Roliya Wali V/p Hanspur

CMOAPS

1008 RJ-S-02609419 Koshalya Devi Shankar Lal Kumawat

W-12 Divrala CMWPS

1009 RJ-S-06027233 Koshalya Devi Govind Ram Nai Mp-bhojpur panchayat samiti barsinghpur

CMOAPS

1010 RJ-S-04634854 Koshlya Devi Mehra

Shree Ram Hod P-dulhepura CMOAPS

1011 RJ-S-04175071 Koshlya Devi Nat Banwari Lal Vpo-jugalpura CMOAPS

1012 RJ-S-00011329 Kosholay Devi Hajarilal Sharma m/p- ajeetgarh CMWPS

1013 RJ-S-00008268 KOSLYA DEVI GYARSHI LAL JAT

dhani bagroi,tan-thoi CMWPS

1014 RJ-S-03527495 Koyal Kishan Lal Ward No 6 CMWPS

1015 RJ-S-03802687 Koyali Devi Mali Ram Dhani Baloda Wali Reengus

CMOAPS

1016 RJ-S-01774356 Koyali Devi Baluram Jat m/p- nimeda IGNOAPS

1017 RJ-S-01386578 Koyali Devi Onkarmal m.-devipura p.-hathideh

CMOAPS

1018 RJ-S-00008256 Koyli Devi Murli Dhar Saini m/p - vijaypura ,kansarada

CMWPS

1019 RJ-S-00213554 Krishana Devi Radheshyam m/p- divrala CMWPS

1020 RJ-S-05373937 Ksturi Devi Ramnarayan Jat Word No 10 V/p Abhawas

CMOAPS

1021 RJ-S-01442527 Ku. Geeta Chhaju Ram Jat m.-purohit ka bas po.- tapipalya

CMDPS

1022 RJ-S-01448687 Ku. Rajesh Jagdish Prasad Khatik

m/p- nathusar IGNDPS-SC

1023 RJ-S-01442806 Ku. Renu Govardhan Harijan m/p- asapura CMDPS-SC

1024 RJ-S-00021190 Ku.bimala Ramgopal Darji tapipalya CMDPS

1025 RJ-S-01458200 Ku.dholi / Radha Boduram Mali maliyo ki dhani po.- sargoth

IGNDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 39 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1026 RJ-S-00023697 Ku.jyoti Sanwarmal Meena trilokpura [sihodi] CMDPS-ST

1027 RJ-S-00022511 Ku.sita Gigaram Kumawat koatdi simarla CMDPS

1028 RJ-S-02069809 Kudarat Bano Mukati Khan ward no 13, reengus IGNWPS

1029 RJ-S-04216382 Kumakum Devi Ganpat Lal Kumawat

water Tank Ke Pass, ward no 13 Reengus

CMWPS

1030 RJ-S-01731317 Kumari Suman Pappu Ram Meena

V-seepur,p-hathora CMDPS-ST

1031 RJ-S-01404129 Laad Kanwar Dhud Singh m/p- mundaru CMOAPS

1032 RJ-S-04619473 Lacchu Ram Chandra Ram Saini

Vp- Divrala,rupji CMOAPS

1033 RJ-S-03729915 Lachhmi Devi Balai

Jeeta Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS-SC

1034 RJ-S-05661068 Lachi Devi Chotu Ram Norangpura,post-nemera

CMOAPS-ST

1035 RJ-S-01442329 Lacky Sharma Ramswaroop Sharma

m/p-simarala kotadi CMDPS

1036 RJ-S-01750519 Lad Kanwar Kalyan Singh wardno-5,srimadhopur

IGNOAPS

1037 RJ-S-05374028 Lada Ghisa Mali Word No 09 V/p Abhawas

CMOAPS

1038 RJ-S-03205727 Lada Devi Hanuman Singh Dhani - Jodhapura CMOAPS

1039 RJ-S-05625808 Lada Devi Narayan Lal Yadav

Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

1040 RJ-S-05229460 Lada Devi Balu Ram Yadav Dhani Andhayawali Gram Panchayat Mau

CMOAPS

1041 RJ-S-05511352 Lada Devi Ruda Ram Yadav Dhani Amar Singh Wali V/p. Mundru

CMOAPS

1042 RJ-S-05545034 Lada Devi Chatru Ram Saini Bhanwariya V/p Mundru

CMOAPS

1043 RJ-S-02706565 Lada Devi Ruda Ram Yadev Dhani Chinewali CMOAPS

1044 RJ-S-05277203 Lada Devi Ganapat Ram Yadav

Kakodiyawali Sargoth

CMOAPS

1045 RJ-S-05333516 Lada Devi Bhuraram Yadav Keekrali Sargoth CMOAPS

1046 RJ-S-01301744 Lada Devi Boduram dadiya rampura CMOAPS

1047 RJ-S-00243221 Lada Devi Hanuman Singh Jat

m/p- patwari ka bas IGNOAPS

1048 RJ-S-00236857 Lada Devi Maliram Saini m/p- ajeetgarh IGNOAPS

1049 RJ-S-02486394 Lada Devi Okurmal V/p. Ajeetgarh Ward No. 02

CMOAPS

1050 RJ-S-02286334 Lada Devi Mangu Ram Yadav

V/p Ajeetgarh Ward No 01

CMWPS

1051 RJ-S-05288914 Lada Devi Jagannath Jat Dhani Bhutala Gram Sihori Gram Panchayat Sihori

CMOAPS

1052 RJ-S-05702682 Lada Devi Mana Ram Jat Dhani Barla V/p. Tilok Pura

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 40 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1053 RJ-S-05790552 Lada Devi Gida Ram Jat Rugh Ji Ki Dhani - Village - Bhawani Pura - Post - Chomu Purohitan

CMOAPS

1054 RJ-S-05592951 Lada Devi Gurjar Shyobshk Ram mu/po-paniharwas,sewali, khandela

IGNOAPS

1055 RJ-S-02407381 Lada Devi Saini Sedu Ram Dhani - sirsaliwali v/p. mau

CMOAPS

1056 RJ-S-06027802 Lada Kanwar Bodu Singh Vpo- Gadh Bhopji, Via- Thoi

CMOAPS

1057 RJ-S-1-06358002

Ladi Devi Bakshiram Jat V/p. Jaswantpura Post Kanchanpur Gp Kalyanpura

CMOAPS

1058 RJ-S-05724640 Ladi Devi Balu Ram Mo-saledipura,post-nemera,via-jajod Kheri

CMOAPS

1059 RJ-S-06724894 Ladudi Devi Kajod Mal Jat Dani Bharuwali Ward 10 Mau

CMOAPS

1060 RJ-S-02151486 Laita Kumari Kajod Mal Bawariya

m/p bharni IGNDPS

1061 RJ-S-00209516 Lakha Ram Ishwar Lal ratanpura po.nathusar

CMOAPS

1062 RJ-S-05326445 Lakhbir Singh Phul Sing Shekhawat

Vpo-jajod CMOAPS

1063 RJ-S-05335929 Lakshmi Devi Sagermal Jat Vpo Tapiplya V-tapiplya

CMOAPS

1064 RJ-S-05335770 Lakshmi Devi Sitaram Soni Vpo Tapiplya V-tapiplya

CMOAPS

1065 RJ-S-04629204 Lala Ram Suwa Lal Harijan Ward No 06 V/p Nangal

CMOAPS-SC

1066 RJ-S-05057071 Lali Devi Bhura Ram Yadav Ward No 09 V/p Anatpura

CMOAPS

1067 RJ-S-02194512 Lali Devi Chotu Ram Jat Vpo- Jajod CMOAPS

1068 RJ-S-02710555 Lali Devi Kalyan Shay Meena

Vi-po- Sola CMWPS-ST

1069 RJ-S-04276475 Lalit Sunar Mohan Lal Vpo- Kanwat CMDPS

1070 RJ-S-01474569 Lalita Devi Mahndra Kumar V-p- Bhadwardi CMWPS

1071 RJ-S-06144583 Lalita Devi Gyarasi Lal Soni V-p-hathideh CMWPS

1072 RJ-S-05663758 Lalu Ram Bhura Ram Jat Dhani Dola Babwali V/p Lampuwa

CMOAPS

1073 RJ-S-02334491 Lalu Ram Badri Ram Saini V/p Ajeetgarh Ward No 02

CMOAPS

1074 RJ-S-01443408 Laxman Ram Jiwan Ram Meena m/p- gurara CMDPS-ST

1075 RJ-S-03897328 Laxman Ram Dhaka

Hanuman Ram Bassi P-jairampura CMOAPS

1076 RJ-S-04175424 Laxman Ram Saini

Guljhari Lal Vpo-jugalpura CMOAPS

1077 RJ-S-1-02110148

Laxman Singh Man Singh V/p- Thikariya Via-bawadi

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 41 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1078 RJ-S-00246477 Laxmi Devi Bansidhar Daroga m/p- kanchanpuir IGNOAPS

1079 RJ-S-00212312 Laxmi Devi Anil Kumar m/p- ajeetgarh CMWPS-SC

1080 RJ-S-06065339 Laxmi Devi Bhagirath Sharma Vp-fatehpura Bhomiyan Po-gokul Ka Bas

CMOAPS

1081 RJ-S-05811506 Laxmi Devi Shriram Jat Dhani- Badawali, Vp- Garth Taknet

CMOAPS

1082 RJ-S-00243247 Laxmi Devi Murlidhar m/p- sargoth via reengus

IGNOAPS

1083 RJ-S-00243242 Laxmi Devi Narayan Balai m.-gadhi po.- sargoth IGNOAPS-SC

1084 RJ-S-01486130 Laxmi Devi Ram Kishore Khatik

V/po--abhawas CMWPS-SC

1085 RJ-S-06650509 Laxmi Devi Bhagu Ram Gurjar Vpo- Bhojpur CMOAPS

1086 RJ-S-1-05673487

Laxmi Devi Choth Mal Sharma V/p. Navlai Post Bagariyawas

CMOAPS

1087 RJ-S-01606645 Laxmi Devi Selab Singh m/p- mau IGNOAPS

1088 RJ-S-05626203 Laxmi Devi Mahadev Yadav Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMWPS

1089 RJ-S-06670409 Laxmi Devi Mulchand Yadav Dhani Dagran Navoda Divrala

CMOAPS

1090 RJ-S-05916873 Laxmi I Devi Kesha Ram Jat Dhani Seduwali V/p. Kotri Dhaylan

CMOAPS

1091 RJ-S-1-05912700

Laxmidevi Jaspal Raigar Gram Bagriyawas Gp Bagariyawas

CMWPS-SC

1092 RJ-S-04217267 Laxminarayan Kuri Jat

Bholu Ram Vpo-lakhani CMOAPS

1093 RJ-S-02474307 Lekh Chand Bodu Ram ward no 05 dhani dera wali post jairam pura gp kalyan pura

CMOAPS

1094 RJ-S-06050247 Lekha Ram Rohitas Saini Vp-thoi CMDPS

1095 RJ-S-05333565 Lichaman Shyam Lal Kumawat

Dhani Lochibo Ki Sargoth

CMOAPS

1096 RJ-S-04185718 Lichhama Devi Bhaggu Ram Saini Dhani Raghunath Wali Srimadhopur

CMOAPS

1097 RJ-S-05518049 Lichhama Devi Shiv Prasad Nayak

m/p- nathusar IGNOAPS-SC

1098 RJ-S-04171843 Lichhma Devi Yadav

Jhabar Mal Garhi Khanpur P-jugalpura

CMOAPS

1099 RJ-S-05645462 Lichman Ram Mali

Maigha Ram Mali Balaji Nagar Po-loharwada

CMOAPS

1100 RJ-S-05254188 Lila Singh Shishpal Singh Chowan

Sai Baba Mandir, Ajeetgarh

CMOAPS

1101 RJ-S-04434777 Luni Devi Gurjar Ghasi Ram Devipura P-hathideh CMOAPS

1102 RJ-S-04048052 Madan Kanvar Gikhar Dan Charan

Nimki , Basdi CMOAPS

1103 RJ-S-05818526 Madan Lal Baluram Balai 422 , Vp- Mahroli CMDPS-SC

1104 RJ-S-04134925 Madan Lal Shiv Prasad Mohala Thatero Ka Srimadhopur

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 42 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1105 RJ-S-03519041 Madan Lal Govind Ram Bargav

Vp-mundru CMOAPS

1106 RJ-S-04683404 Madan Lal Jat Rameshwar Lal Vpo-nimera CMDPS

1107 RJ-S-05348966 Madani Devi Mahavir Prasad Sunar

Gram Holiyakabass Gp Kotari Simarala

CMOAPS

1108 RJ-S-06234010 Madhai Devi Suraja Ram Dhani Daba Wali Garm Didawala Gp Sihodi

CMOAPS

1109 RJ-S-00009193 Madho Singh Bhopal Singh Rajpoot

m/p-nagal [nathusr] CMDPS

1110 RJ-S-00216734 Madhu Devi Pawan Kumar m/p- simarla jagir CMWPS

1111 RJ-S-03698826 Maguta Ram Yadav

Hardewa Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

1112 RJ-S-04306903 Mahadevi Ram Boduram Saini Kali Bawadi Po-dayara

CMOAPS

1113 RJ-S-02791469 Mahaveer Swami Sadu Ram Vi-po- Kalyanpura CMOAPS

1114 RJ-S-05290872 Mahendar Kumar Richhapal Bhawariya

Dhani Dingawali Post Sihori Gram Panchayat Sihori

CMDPS

1115 RJ-S-02213760 Mahendra Singh Rajpoot

Magan Singh Rajpoot

m/p lakhani IGNDPS

1116 RJ-S-1-04161933

Mahesh Mangilal Vpo-jugalpura Via- Kanwat

CMDPS

1117 RJ-S-07070806 Mahesh Kumar Bashidhar Verma Ward 24 Pushpa Nagar Srimadhopur

CMDPS-SC

1118 RJ-S-00345920 Mahesh Kumar Saini

Lalchand Saini m/p- mundaru IGNDPS

1119 RJ-S-01436912 Mahipal Nanda Ram Jat V/po - Kotri Dhaylan CMDPS

1120 RJ-S-04651109 Mahmoodan Babu Khan Pushp Nagar Srimadhopur

CMOAPS

1121 RJ-S-06222799 Mahmoon Sattar Bisayati V-ward No 7 Hidayata Nagar, Dayara Po-khandela

CMOAPS

1122 RJ-S-02392671 Maimun Bano Abdul Jabbar Ward No 3 CMOAPS

1123 RJ-S-05674500 Maina Prahalad Yogi Ward No-8 Vijay Pura Po-kasrada

CMWPS

1124 RJ-S-06197323 Majid Piru Syah V-hidayat Nagar, Ward No 1 Po-khandela

CMOAPS

1125 RJ-S-00250664 Makhan Lal Shiv Lal Mahajan m/p- maharoli IGNOAPS

1126 RJ-S-03940837 Makhan Lal Nathu Ram Kumawat

Kachiyagarh CMOAPS

1127 RJ-S-00008665 Makhan Lal Goda Ram Bunker m/p-mundaru CMDPS-SC

1128 RJ-S-03091263 Makhan Lal Chejara

Nathu Ram Chejara

Vp- Simarla Kotri CMOAPS

1129 RJ-S-03086750 Makkhan Prabhati Vpo-gurara CMDPS-SC

1130 RJ-S-06779709 Mala Ram Mangu Ram Yadav

Dani Aandhyawali Gav Mau Ward 8

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 43 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1131 RJ-S-02552825 Mala Ram Goma Ram Gram Phutala CMOAPS-SC

1132 RJ-S-04648502 Mala Ram Jat Triloka Ram Padampura P-barsingh Pura

CMOAPS

1133 RJ-S-03975817 Mala Ram Walmiki

Prabhati Lal Vpo- Bhadwadi CMOAPS

1134 RJ-S-1-04740180

Mali Devi Mangu Ram Raigar

Vpo-hathideh Via- Jharli

CMOAPS-SC

1135 RJ-S-04837378 Mali Devi Bhuda Ram Haripura P-burja Ki Dhani

CMOAPS

1136 RJ-S-05529486 Mali Devi Laxminarayan Kumawat

Mp-kalyanpura Thoi CMWPS

1137 RJ-S-00019294 Mali Devi Brijmohan Harijan kotadi dhaylaan CMDPS-SC

1138 RJ-S-02607866 Mali Devi Narayan Prasad Yadav

Vp-divrala CMOAPS

1139 RJ-S-00231596 Mali Devi Fularam Meena m/p- thoi IGNOAPS-ST

1140 RJ-S-00325819 Mali Devi Motiram Saini dhani bharan ki po.-thoi

IGNOAPS

1141 RJ-S-02296783 Mali Devi Bharu Ram Rana V/po - Kalyanpura CMOAPS

1142 RJ-S-04736427 Mali Devi Manna Lal Mahajan

Ward No. 06 Gram Ratanpura Gp Nathusar

CMOAPS

1143 RJ-S-01441004 Mali Devi Nathu Ram Jat m- ratanpura po- nathusar

CMDPS

1144 RJ-S-05098769 Mali Devi Jamanlal Ward No 17 CMOAPS

1145 RJ-S-04747141 Mali Devi Balai Arjun Ram thoi CMOAPS-SC

1146 RJ-S-04293144 Mali Devi Jangir Bihari Lal Vpo-kanwat CMOAPS

1147 RJ-S-03955913 Mali Devi Regr Gopiram Kaliyawas P-bhadwadi

CMOAPS-SC

1148 RJ-S-04551411 Mali Devi Saini Ramotar Saini Hanuman Nagar P-chokadi

CMOAPS

1149 RJ-S-04692617 Mali Devi Saini Shyopal Ram Vpo-thoi CMOAPS

1150 RJ-S-04027986 Mali Ram Teja Ram Saini Vpo- Kanwat CMOAPS

1151 RJ-S-03108662 Mali Ram Dayal Ram V/p. Garh Taknet CMOAPS

1152 RJ-S-06788604 Mali Ram Hanuman Shya Saini

Dhani Bhajan Ji Wali Amarsar Road V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

1153 RJ-S-03802525 Mali Ram Uda Ram Dhani Baloda Wali Reengus

CMOAPS

1154 RJ-S-05348158 Mali Ram Dana Ram Jat Gram Holiyakabass Gp Kotari Simarala

CMOAPS

1155 RJ-S-04656885 Mali Ram Jangir Ramdev Vi-po- Thikariya CMOAPS

1156 RJ-S-04175143 Mali Ram Sharma Murli Dhar Sharma

Vpo-jugalpura CMOAPS

1157 RJ-S-01620443 Maliram Binjaram Yadav m/p- sargoth IGNOAPS

1158 RJ-S-00022453 Maliram Bhagwanaram Kataria

m/p- bhojpur CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 44 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1159 RJ-S-01753954 Mammu Devi Mumtaj Khan wardno-21,mo-chejaro ka,srimadhopur

IGNOAPS

1160 RJ-S-06330157 Mamraj Mula Vp-gurara Vi-khandela

CMOAPS

1161 RJ-S-00020417 Mamta Kumari Sharma

Nathulal Sharma gidhawaala [simarla] CMDPS

1162 RJ-S-06141635 Mana Devi Hardav Das Swami

Shani Pokrdi V/p. Anatpura

CMOAPS

1163 RJ-S-06207049 Mana Devi Prabhu Ram Jat V-p-bhikharu Ki Dhani, Haripura Vi-jadhli

CMOAPS

1164 RJ-S-02149688 Mana Devi Javahar Ram Vi-gayanpura Po-malikpur

CMOAPS

1165 RJ-S-04435938 Mana Devi Jat Bhagirath Mal Vpo-hathideh CMOAPS

1166 RJ-S-04459327 Mana Ram Gurjar Jagram Gurjar Khiroti P-burja Ki Dhani

CMOAPS

1167 RJ-S-04218218 Mana Ram Jat Moti Ram Vpo-lakhani CMOAPS

1168 RJ-S-01440075 Manbhar Kanwar Roodsingh m/p- maharoli CMDPS

1169 RJ-S-01694542 Manbhari Rameswar Bharbhujya

wardno-13,srimadhopur

IGNOAPS

1170 RJ-S-00276405 Manbhari Devi Boduram Saini m/p- thoi IGNOAPS

1171 RJ-S-01608280 Manbhari Devi Ramdev Swami m/p- nangal [nathusar]

IGNOAPS

1172 RJ-S-06856849 Manbhari Devi Dhokal Ram Jat Dhani Badawali V/p. Kalyanpura

CMOAPS

1173 RJ-S-02199282 Manbhari Devi Bhura Ram V-bhawani Pura CMOAPS

1174 RJ-S-05019838 Manbhari Devi Chandra Ram Jat Dhani Gudlawali V. Nangal Bhim P. Hanspur

CMOAPS

1175 RJ-S-05119571 Manbhari Devi Jhutha Ram Jat Vp-tapiplya, Dhani Jakharo Wali

CMOAPS

1176 RJ-S-05372725 Manbhari Devi Jhabar Mal Jat Ward No 11 V/p Aabhawas

CMWPS

1177 RJ-S-05161996 Manbhari Devi Dhana Ram Yadev Dhani Dhundhalon Wali V/p. Kolwa

CMOAPS

1178 RJ-S-06039757 Manbhari Devi Bhagwan Shay Saini

Dhani Ramdev Ki Arniya

CMOAPS

1179 RJ-S-04718465 Manbhari Devi Kumawat

Richpal Ram Vpo-kalyanpura Thoi CMOAPS

1180 RJ-S-06639282 Manbhari Devi Meena

Ganpat Ram Meena

Vpo- Doodh Walo Ka Bash

CMOAPS-ST

1181 RJ-S-01459784 Manduram Ganapat Ram Jat m.-suhagpura po.gokul ka bas

IGNDPS

1182 RJ-S-01767506 Mangal Chand Chuna Ram Saini m/p- loharwada IGNOAPS

1183 RJ-S-04940854 Mangal Chand Jat Dula Ram Dhani Dhariwali CMOAPS

1184 RJ-S-05818565 Mangal Jat Mhaveer Bhawriya Dhani- Mahlawali, Vp- Mahroli

CMDPS

1185 RJ-S-02605605 Mangal Ram Chhotu Ram Gram Khuramapura CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:36 45 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1186 RJ-S-00021254 Mangalchand Bhairuram Balai prthvipura CMDPS-SC

1187 RJ-S-05505896 Mangali Devi Narayan Ram Jat Dhani Motiwali Ward 03 Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMOAPS

1188 RJ-S-01606940 Mangali Devi Chothmal Saini ratanpura po.-nathusar

IGNOAPS

1189 RJ-S-01689777 Mangali Devi Ishwar Ram m/p- tapiplya IGNOAPS

1190 RJ-S-05111261 Mangi Devi Rameshwar Lal Saini

Ward- 17, Vi- Mahroli CMOAPS

1191 RJ-S-05072448 Mangi Devi Jhootha Ram Yadav

Keekrali Gadhi Vpo Sargoth

CMOAPS

1192 RJ-S-05336731 Mangla Ram Jat Ganesh Ram Jat Vpo Tapiplya V-tapiplya

CMOAPS

1193 RJ-S-05334710 Mangla Ram Jat Narasa Ram Dhani Dinga Wali V/p. Sihori

CMOAPS

1194 RJ-S-02697989 Mangli Devi Nathu Ram V- Soorpura Po- Goriya Via- Jajod

CMOAPS

1195 RJ-S-05444150 Mangli Devi Kana Ram Jat Vill Ratanpura Gp Nathusar

CMOAPS

1196 RJ-S-00008752 Mangli Devi Mukti Lal Mali m/p-dhani dunga [mundru]

CMDPS

1197 RJ-S-05070317 Mangu Ram Bhura Ram Jat Ward No 02 V. Santosh Pura P. Lampuwa

CMOAPS

1198 RJ-S-05346529 Mangu Ram Gurjar

Gopi Ram Dhani Liladeh, Po- Haripura, Via- Jhadli

CMOAPS

1199 RJ-S-05559523 Mangu Ram Samota

Nathu Ram Samota

Ward No 09 V/p Mau CMOAPS

1200 RJ-S-03979444 Manhor Lal Mhajan

Badri Narayan Vpo-bhadwadi CMOAPS

1201 RJ-S-03716167 Manhori Devi Gurjar

Suna Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

1202 RJ-S-05140602 Mani Devi Arjun Lal Yadav Mahranwali Sargoth CMOAPS

1203 RJ-S-05522971 Mani Devi Anandi Lal Sharma

Gram Jalalpur Gp Simarala Jagir

CMWPS

1204 RJ-S-02147263 Mani Devi Jooru Ram Thikariya Ya-bawadi CMOAPS

1205 RJ-S-04226543 Mani Devi Balai Phul Chand Vi-po -garth Bhop Ji CMOAPS-SC

1206 RJ-S-04293602 Mani Devi Mali Badri Narayan Vpo-kanwat CMOAPS

1207 RJ-S-05703421 Manisha Devi Deep Chand Verma

Ward No 05 V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMDPS-SC

1208 RJ-S-01448758 Manju Prakash Raigar mo.raigaran, ward no.17, shrimadhopur

IGNDPS-SC

1209 RJ-S-05426067 Manju Devi Makhan Lal Goyal Post Office Ka Picha Shiv Colony ,ajeetgarh

CMWPS

1210 RJ-S-06051292 Manju Devi Babu Lal Keer Vpo- Thikariya, Via- Bavri

CMWPS

1211 RJ-S-01533408 Manju Devi Babulal Balai Indra Vishram Grah Srimadhopur

CMWPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 46 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1212 RJ-S-00009457 Manju Kanwar Sohan Singh m/p- mau CMWPS

1213 RJ-S-04348383 Manju Ram Jat Ishwar Ram Vpo-kalyanpura Thoi CMOAPS

1214 RJ-S-00244744 Mankhori Devi Dhanaram Jat m/p- malakali IGNOAPS

1215 RJ-S-01457990 Mankori Devi Baksaram Jat m/p- patwari ka bas IGNDPS

1216 RJ-S-00236441 Mankori Devi Boduram Meena m.-balwad po.- neemaki

IGNOAPS-ST

1217 RJ-S-06210283 Mankori Devi Mali Ram Jat Dhani Kakdarwali Tan Jaswant Pura Post Kanchanpur

CMOAPS

1218 RJ-S-04780707 Mankori Devi Jat Chhotu Ram Vpo-jugalpura CMOAPS

1219 RJ-S-05934377 Mannalal Chunaram Sain Vpo- Govindpura CMOAPS

1220 RJ-S-02485484 Manni Nijumuden V/p. Ajeetgarh Ward No. 03

CMOAPS

1221 RJ-S-01695544 Manni Devi Mali Ram Sharma WARDNO-13,SRIMADHOPUR

IGNOAPS

1222 RJ-S-00244783 Manni Devi Chothmal Shrma m/p- nangal IGNOAPS

1223 RJ-S-06445562 Manni Devi Bhagirath Yadav Ward 9 Dani Weva Wali Gav Nathusar

CMOAPS

1224 RJ-S-01677658 Manni Devi Nathuram ward no.5, bajaran mo., khandela

IGNOAPS

1225 RJ-S-05520397 Manni Devi Kalu Ram Yadav m/p=sargoth,shrimadhopur

IGNWPS

1226 RJ-S-06144572 Manni Devi Devi Sahay Jat V-p-dhani Bopachya, Hathideh

CMWPS

1227 RJ-S-06115099 Manni Devi Juntha Ram Jat Dhani Beniwalo Ki Ward No 11 V/p Aabhawas

CMOAPS

1228 RJ-S-05701327 Manni Devi Balai Prabhu Dyal Balai m/p-hanspur, shrimadhopur

IGNOAPS-SC

1229 RJ-S-04747220 Manni Devi Jat Manna Ram Garth Bhopaji P-loharwada

CMOAPS

1230 RJ-S-05373602 Manohari Jawahara Jat Word No 13 V/p Abhawas

CMOAPS

1231 RJ-S-06144617 Manohari Devi Mohan Lal Jangid Vp-hathideh CMDPS

1232 RJ-S-06222521 Manohari Devi Mahasuram Mali Vp-pilya Khana, Ghateshwar Ward No 2, po-khandela

CMOAPS

1233 RJ-S-02608873 Manoj Devi Parik Gopiram Yadav Vi- Divrala CMWPS

1234 RJ-S-04051165 Manoj Kanwar Girwar Charan Khemraj Ka Bas P-basri

CMOAPS

1235 RJ-S-04691793 Manoj Kumar Jat Ramniwas Jat Vpo-thoi CMDPS

1236 RJ-S-04275315 Manoj Meena Om Prakash Loharwara Road, Nala Ki Dhani, Po- Kanwat

CMDPS-ST

1237 RJ-S-01511141 Manorama Devi Prem Prakash Shamra

m/p- kanwat CMOAPS

1238 RJ-S-03373986 Manphuli Devi Annadinath Jogiyo Ki Dhani Reengus

CMOAPS

1239 RJ-S-05318515 Mathura Gurjar Rugharam Vi-po- Kotri Luharwas CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 47 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1240 RJ-S-04190699 Matol Singh Tonk Seduram Tank Ward No 10 Balada Ki Dhani,vpo-dayara

CMOAPS

1241 RJ-S-01556419 Maya Devi Sunda Ram Verma

m/p- sargoth IGNWPS-SC

1242 RJ-S-05305713 Meena Kanwar Sajan Singh Rajput

Mohala Parreko Ka V/p Mahroli

CMWPS

1243 RJ-S-05200817 Meenakshi Devi Narendra Kumar Sharma

Ward No 03 V/p Mau CMWPS

1244 RJ-S-1-05781091

Meera Devi Chiranji Lal Chotiyo Ka Mohalla Ward No.10 Shrimadhopur

CMWPS

1245 RJ-S-00215582 Meera Devi Dindhyal m/p- ajeetgarh CMWPS-ST

1246 RJ-S-01767528 Megh Singh Kalu Singh Rajput hardas ka bas via jhadali

IGNOAPS

1247 RJ-S-00009500 Mena Devi Mohan Lal Jangid m/p- divrala CMWPS

1248 RJ-S-04272377 Meva Devi Kailash Chand Step By Step School Ke Pass Srimadhpur

CMOAPS

1249 RJ-S-03590521 Meva Ram Gurjar Bodu mu-sevali, po-gurara, khandela

CMOAPS

1250 RJ-S-04640219 Mhaveer Prasad Keer

Ramdev Singh Hod P-dulhepura CMOAPS

1251 RJ-S-05187478 Mina Kanwar Shankar Singh Rajput

Ward No. 18 V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

1252 RJ-S-04719622 Mishree Devi Gurjar

Mukati Lal Gopalpura P-rampura Thoi

CMDPS

1253 RJ-S-05833633 Mishri Devi Ram Niwas Mahajan

Moh. Shiv Mandar Ka Pass V/p. Simarla (kotri)

CMOAPS

1254 RJ-S-02150186 Mishri Devi Roodmal Jangir m/p tapipalya IGNDPS

1255 RJ-S-04737262 Mita Devi Prabat Ram Gurger

Nai Dhani Po-hathideh

CMOAPS

1256 RJ-S-01739442 Mohammad Sadik Abdul Gaffar ward no.8, khandela IGNOAPS

1257 RJ-S-05611004 Mohammed Hanif Fateh Mohammed Ward No 12 Khandela

CMOAPS

1258 RJ-S-02399108 Mohammed Imran Abdul Nasir Ward No 5 CMDPS

1259 RJ-S-05933462 Mohammed Yunus

Haji Mohammed Hanif

Ward No 4 Nagina Masjid Road Khandela

CMOAPS

1260 RJ-S-03100293 Mohan Kanwar Sayar Singh V. Kali Khera CMOAPS

1261 RJ-S-02389453 Mohan Khan Genda Khan Vpo-bawdi CMOAPS

1262 RJ-S-04142289 Mohan Lal Narayan Lal Pareek

Dholan Mohala Sri Madhopur

CMOAPS

1263 RJ-S-05290071 Mohan Lal Rameshwar Lal Raigar

Ward No 10 V/p Aaspura

CMDPS-SC

1264 RJ-S-02155920 Mohan Lal Bhagwan Das Balai

Vpo- Lakhni CMOAPS-SC

1265 RJ-S-06121339 Mohan Lal Khatik Dulli Chand Khatik Ward No - 16 V/p- Aabhawas

CMOAPS-SC

1266 RJ-S-03896765 Mohan Lal Mali Birdu Ram Bassi P-jairampura CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 48 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1267 RJ-S-06030456 Mohan Lal Sharma

Bodu Ram Sharma

Mp-bhojpur Vi-khandela

CMOAPS

1268 RJ-S-03980931 Mohan Lal Shrma Nathu Ram Vi- Balaji Nagar Po- Lohrwada

CMOAPS

1269 RJ-S-1-05781372

Mohan Lal Uppadhya

Shiv Narayan Uppadhya

Jeenmata Mandiar Ke Pas Ward No.16 Shrimadhopur

CMOAPS

1270 RJ-S-02018743 Mohan Ram Ramchandra Harijan

V/po - Abhawas Ward No. 15

CMOAPS-SC

1271 RJ-S-03043015 Mohan Singh Charan

Jorawar Singh Vpo-khatundra CMOAPS

1272 RJ-S-06222071 Mohani Devi Phulchand Mali Vp-bhagto Ki Dhani Un Factry Ke Pas, Vi-khandela

CMOAPS

1273 RJ-S-04047537 Mohani Devi Dayala Ram Saini Ward No 12 CMOAPS

1274 RJ-S-03228239 Mohani Devi Deva Ram Ward No 2 CMOAPS-SC

1275 RJ-S-05610895 Mohani Devi Sitaram Ward No 16 Khandela

CMOAPS

1276 RJ-S-02250828 Mohani Devi Chhitar Mal Soni V/p Ajeetgarh Ward No 16

CMOAPS

1277 RJ-S-01764238 Mohani Devi Hanuman Ram Jat v/p-bharni,srimadhopur

IGNOAPS

1278 RJ-S-05996526 Mohani Devi Narayan Sharma Vpo-bavri, Via-ringus CMOAPS

1279 RJ-S-02517135 Mohani Devi Harinarayan Dhani - Nwodi, Kalyanpura

CMWPS

1280 RJ-S-03172897 Mohani Devi Mala Ram Muslim Vpo-gurara CMOAPS

1281 RJ-S-00011463 Mohani Devi Purushotam Sharma

m/p- simarala [kotadi] CMWPS

1282 RJ-S-03091324 Mohani Devi Makhan Lal Chejara

Vp- Simarla Kotri CMOAPS

1283 RJ-S-04500712 Mohani Devi Jat Bhanwar Lal Bahadurpura P-dudhawalo Ka Bas

CMWPS

1284 RJ-S-04469253 Mohani Devi Rajput

Madan Singh Rooppura P-kardka CMOAPS

1285 RJ-S-02228262 Mohani Devi Saini Dhanna Ram Saini

Rampura Post Kalyanpur Thoi

CMWPS

1286 RJ-S-04269039 Mohani Kanwar Risal Singh Rajput Ward No 13 V/p Jorawar Nagar

CMOAPS

1287 RJ-S-05265918 Mohari Gigaram Jat Dhani Dhanawali Sargoth

CMWPS

1288 RJ-S-05475781 Mohari Chotu Ram Jat Dhani Jhakdawali Vpo Dadiyarampura

CMOAPS

1289 RJ-S-05531471 Mohari Devi Sunda Ram Jat Dhani Bera V/p Dadia Rampura

CMOAPS

1290 RJ-S-02790146 Mohari Devi Baksharam Jat Vpo- Nimera CMOAPS

1291 RJ-S-05511366 Mohari Devi Chotu Ram Yadav Dhani Amar Singhwali V/p. Mundru

CMWPS

1292 RJ-S-04454369 Mohari Devi Sunda Ram Jat Ward No 08 V/p Lampuwa

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 49 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1293 RJ-S-03090172 Mohari Devi Lacchu Ram Jat Vp-simarla Kotri CMOAPS

1294 RJ-S-01463439 Mohari Devi Isara Balai m.- devipura po.- kotadi dhaylan

IGNWPS-SC

1295 RJ-S-02457321 Mohari Devi Parbhat Ram V - Jaswantpura CMOAPS

1296 RJ-S-02456554 Mohari Devi Laxman Ram Dhani - Thakursinghwali, Jaswantpura

CMOAPS

1297 RJ-S-01465615 Mohari Devi Ganesh Ram Raigar

m.- meghpura po.- kanwat

IGNWPS-SC

1298 RJ-S-05853721 Mohari Devi Rameswar Lal Jat Dhani Dhorakhani Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

1299 RJ-S-06769874 Mohari Devi Gopal Ram Jat V- Sonthliya Po - Bavri

CMOAPS

1300 RJ-S-05996713 Mohari Devi Mota Ram Jat Vpo-bavri, Via-ringus CMOAPS

1301 RJ-S-03297303 Mohari Devi Gyarasi Lal Jat Dhani Mina Vali CMOAPS

1302 RJ-S-04175841 Mohari Devi Jat Partu Ram Vpo-jugalpura CMOAPS

1303 RJ-S-02472676 Mohari Devi Meena

Phoola Ram Meena

Vpo-khatundra CMOAPS-ST

1304 RJ-S-06445093 Mohari Devi Yadav

Gangabaksh Yadav

Dhani Gholuwala Arniya

CMOAPS

1305 RJ-S-05558370 Mohni Devi Kailash Chand Ward- 4, Vp- Lisadiya CMDPS

1306 RJ-S-05317404 Mohri Devi Hanuman Jat ward- 17, vp- mahroli CMOAPS

1307 RJ-S-02380973 Mohri Devi Bhagwanshay Nitharwal

Dhani Jiwaka Wali Ward No 02 Reengus

CMOAPS

1308 RJ-S-05916812 Mohri Devi Goru Ram Jat Dhani Kadha Wali V/p. Kotridhaylan

CMOAPS

1309 RJ-S-05126279 Mohri Devi Bodu Ram Jat Dhani Ladhana Wali V/p. Simarla Jageer

CMOAPS

1310 RJ-S-04526076 Moli Devi Udaram Banjara Banjara Basti Po-thoi CMOAPS-SC

1311 RJ-S-05280403 Monika Dhayal Hari Singh Dhani Budh Singh Wali V/p. Kotri Dhaylan

CMDPS

1312 RJ-S-02547848 Mool Chand Nathu Lal Jat Vill. Santoshpura Post Lapua

CMOAPS

1313 RJ-S-03311997 Mool Chand Kalyanmal Meena Meeno Ka Mohala CMOAPS-ST

1314 RJ-S-05754398 Mool Chand Jangir

Nanda Ram Ward No. 14 V/p. Kotri Post Simarla

CMOAPS

1315 RJ-S-03518828 Mool Chand Meena

Ladhu Ram Meena

Vp-mundru CMOAPS-ST

1316 RJ-S-04032346 Moolchand Lahra Ram Saini Vpo- Kanwat CMOAPS

1317 RJ-S-01736203 Mooli Devi Heera Lal Mali wardno-03,ghateswarmo.,khandela

IGNOAPS

1318 RJ-S-05576903 Mooli Devi Kalyan Sahay Gurjar

Dhani Munjara Wali Mandusya

CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 50 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1319 RJ-S-03948675 Mota Ram Jaisa Ram Kumawat

V/p Jaitusar Dhani Kankad Wali Ward No 05 Via Ringus

CMOAPS

1320 RJ-S-02228601 Mothu Ram Jat Lalu Ram Kalyanpura Post Kalyanpura Thoi

CMOAPS

1321 RJ-S-04051680 Mothu Ram Gurjar

Chandra Ram Khemraj Ka Bas P-basri

CMOAPS

1322 RJ-S-04224622 Moti Ram Chhotu Ram Kumawat

Bheruji Mod Dhani Sar Wali Reengus

CMOAPS

1323 RJ-S-06724840 Moti Ram Jat Shyama Ram Dsni Joda Wali Gav Dhirajpura Chomupurohitan

CMOAPS

1324 RJ-S-06433649 Motiram Bhaggu Ram Jat Gav. Lapua Ward 4 CMOAPS

1325 RJ-S-05489639 Mukesh Kumar Mangal Chand ward no-05,reengus IGNDPS

1326 RJ-S-01558009 Mukesh Kumar Satynarayan Sharma

Ralawta CMDPS

1327 RJ-S-01731570 Mukesh Singh Sultan Singh Dhayl

Vp- Kotdi Dhaylan CMDPS

1328 RJ-S-02722932 Mukti Lal Shankar Lal Yadev Dhani Nopali CMOAPS

1329 RJ-S-04719617 Mukti Lal Gurjar Gheesa Ram Gopalpura P-rampura Thoi

CMDPS

1330 RJ-S-04964104 Mula Ram Chothu Ram Bavwariya

Bhojlai Johara V. Nangal Bhim P. Hanspur

CMOAPS-SC

1331 RJ-S-01444317 Mulaki Latif ward no.6, khandela CMDPS

1332 RJ-S-00008576 Mularam Sanwat Ram m/p- chokadi CMDPS

1333 RJ-S-06257610 Mulchand Jat Sukaram Jat Ward 01 Garm Nalot Gp Jorawar Nagar

CMOAPS

1334 RJ-S-05638500 Mulchand Khatik Bhura Ram Khatik Mo. Khatikan Gp.aspura

CMOAPS-SC

1335 RJ-S-04614533 Muli Dev Ramlal Saini teba ki dhani, ward no 8 po-khandela

CMOAPS

1336 RJ-S-02156703 Muli Devi Ramrichpal Ward No 14 CMOAPS

1337 RJ-S-00230222 Muli Devi Bhairu Ram Gurjar m.-seepur po.-hathora

IGNOAPS

1338 RJ-S-05191887 Muli Devi Kalu Ram Yadev Bhoja Ka Joda V/p. Modyadi

CMOAPS

1339 RJ-S-04737786 Muli Devi Ramdas Swami Dolat Pura Vpo-hathideh

CMOAPS

1340 RJ-S-01576264 Muli Devi Hanumaan Jat santoshpura po.- lanpuwa

IGNOAPS

1341 RJ-S-02962721 Muli Devi Kalu Ram Ward No. - 11, Dadiya Rampura

CMOAPS

1342 RJ-S-04281913 Muli Devi Nai Kundan Lal Vpo- Kanwat CMOAPS

1343 RJ-S-02723610 Muli Devi Yadav Harbax Dhani - Nwodiwali lisariya

CMOAPS

1344 RJ-S-04112945 Mulli Devi Jat Blla Ram V-Hameerpura Kala, Po- Samarthpura Via- Kanwat

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 51 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1345 RJ-S-01692035 Munni Devi Prabhu Dayal Sharma

wardno-16 mohalla-dakotan,srimadhopur

IGNOAPS

1346 RJ-S-05377038 Munni Devi Murali Ram Raigar Ward 10 Gp Aspura CMOAPS-SC

1347 RJ-S-05077015 Munni Devi Kanaram Yadav Dhani maharawali v/p. Sargoth

CMOAPS

1348 RJ-S-06038425 Munni Devi Jagdish Persad Yadav

Dhani Kuldaka Tibba Arniya

CMOAPS

1349 RJ-S-00009159 Munni Devi Hanuman Yogi m/p- simarala jageer CMWPS

1350 RJ-S-01779556 Murali Devi Murari Lal Mahajan

m/p- kanwat IGNOAPS

1351 RJ-S-05853260 Murali Devi Dana Ram Gurjar Dhani Banda Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

1352 RJ-S-05291476 Murali Dhar Jhutha Ram Jat Gram Sihori Gram Panchayat Sihori

CMOAPS

1353 RJ-S-03062159 Murali Nath Harbakasa v-ward no 6,jogiyo ki dhani,Dhalyawas po-dhalyawas

CMOAPS

1354 RJ-S-05866563 Muralidhar Chhotu Ram Gurjar

Dhani Banda Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

1355 RJ-S-02283265 Muralidhar Kumawat

Biradu Ram Baipass Road Shvi Nagar B, Reengus

CMOAPS

1356 RJ-S-00008366 Murli Devi Bhura Ram Saini m/p- badi dhani thoi CMWPS

1357 RJ-S-06244928 Murli Devi Bodu Ram Jat Ward No. 05 V/p. Detawali Wali Post Jairampura Gp Kaluyanpura

CMOAPS

1358 RJ-S-05083477 Murli Devi Govind Ram Ahir ward 17,Dhani- Dhana Ji Wali, Vi- Mahroli

CMOAPS

1359 RJ-S-04050184 Murli Devi Gurjar Murli Ram Khemraj Ka Bas P-basri

CMOAPS

1360 RJ-S-06027960 Murli Devi Jangir Ganpat Ram Jangir

Ward No 15, Vpo- Loharwara, Via - Kanwat

CMOAPS

1361 RJ-S-03894989 Murli Devi Jat Rugha Ram Vpo- Jairampura CMOAPS

1362 RJ-S-05557509 Murli Devi Meena Ramnath Meena Vpo Lisadiya CMOAPS-ST

1363 RJ-S-04651431 Murli Devi Sharma Nathu Ram dhani naya was wali wrd no 9 vijaypura po-kasarda

CMOAPS

1364 RJ-S-1-02617860

Murli Dhar Rugha Ram Saini Dhani Bunglavali CMOAPS

1365 RJ-S-04716780 Murli Dhar Jat Gangu Ram Vpo-thoi CMOAPS

1366 RJ-S-03956183 Murli Dhar Jat Gopi Ram Madho Ka Bas CMOAPS

1367 RJ-S-05808826 Murli Yadav Ram Nath Yadav Dhani Mahranwali Sargoth

CMOAPS

1368 RJ-S-00246502 Murlidhar Buraram Jat dhani bawaliya po.-nimeda

IGNOAPS

1369 RJ-S-02547738 Murlidhar Naryan Ram Jat Vill. Santoshpura Post Lapua

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 52 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1370 RJ-S-02154049 Murlidhar Hanama Thikariya Ya-bawadi CMOAPS

1371 RJ-S-05476904 Nagar Mal Jhutha Ram Gurger

Charan Ka Bas Po-nimaki

CMDPS

1372 RJ-S-04606364 Nagar Ram Mali Bhagwana Ram Hanuman Nagar P-chokadi

CMDPS

1373 RJ-S-02373531 Najam Ali Abdul Ajij Ward No 3 CMDPS

1374 RJ-S-05489032 Nanachi Devi Panna Ram Jat Bhudi Ki Dani Tan Dhalyawas

CMOAPS

1375 RJ-S-02263739 Nanada Ram Munga Ram Gyanpura P-malikpur CMOAPS

1376 RJ-S-01451453 Nanagi Devi Sultan Meena m/p- abhawas IGNOAPS-ST

1377 RJ-S-01534971 Nanchhi Devi Chhotu Ram Balai m/p- divrala IGNOAPS-SC

1378 RJ-S-04224765 Nanchhi Devi Moti Ram Kumawat

Dhani Sar Wali Bheruji Mod Reengus

CMOAPS

1379 RJ-S-02272366 Nanchhi Devi Kanahiya Lal Kumawat

Baipass Road Shiv Nagar B, Reengus

CMOAPS

1380 RJ-S-04748347 Nanchhi Devi Mali Ram Singh Balaji Nagar P-loharwada

CMDPS

1381 RJ-S-04442847 Nanchi Devi Hanuman Saini Bala Ki Dhani Po-dayara

CMOAPS

1382 RJ-S-04734319 Nanchi Devi Bugaram Kumawat

Watar Tank Ke Pass Ward No 13

CMOAPS

1383 RJ-S-00008710 Nanchi Devi Gyarsi Lal Saini dhani nada ki po- thoi CMDPS

1384 RJ-S-04716823 Nanchi Devi Jat Ruda Ram Vpo-thoi CMOAPS

1385 RJ-S-01440165 Nanchu Devi Chhotu Ram Jat m/p- dadiya rampura CMDPS

1386 RJ-S-06089958 Nand Lal Agrwal Banwari Lal Agarwal

V/p-dadia Rampura CMOAPS

1387 RJ-S-06145057 Nanda Ram Sankala

Mohan Lal V-p-hathideh Vi-jhardli

CMOAPS-ST

1388 RJ-S-01779818 Nandkishor Jamana Lal Sharma

bamanwas po.-dudhwalo ka bas

IGNOAPS

1389 RJ-S-02022927 Nanduni Rekha Ram Jat Abhawas Ward No 10 CMOAPS

1390 RJ-S-06725173 Nangi Devi Hardev Ahir Ward 12 Aabhawas CMOAPS

1391 RJ-S-04666406 Nangi Devi Chiranji Lal Tailor Ward No 08 V/p Nangal

CMOAPS

1392 RJ-S-02285835 Nanu Ram Jagu Ram Balai Vp- Chomu Purohitan CMOAPS-SC

1393 RJ-S-02120306 Nanu Ram Kalu Ram Jat Ward No 11 CMOAPS

1394 RJ-S-05678220 Nanu Ram Yadav Ramgopal Yadav Dhani Yadavo Ke V/p. Kanchanpur

CMOAPS

1395 RJ-S-02183017 Nanu Ram Yadav Mangu Ram Udaipura Post Govindpura

CMOAPS

1396 RJ-S-05688251 Nanudi Devi Shivpal Saini Dhani Mandar Ke V/p. Prithvipura

CMOAPS

1397 RJ-S-05674397 Nanudi Devi Ratnaram Jat Dhani Ganga Sagar Gram Vijay Pura Mp-kasrada

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 53 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1398 RJ-S-05423662 Nanuram Ghisaram Jat Dhani- Ranawali , Vp- Garthtaknet

CMOAPS

1399 RJ-S-01604219 Nanuram Jat Hira Lal Jat m/p- sargoth IGNOAPS

1400 RJ-S-03764454 Nanuri Devi Birudha Ram Dhani Hanuman Sagar Patawari Ka Bas

CMOAPS

1401 RJ-S-05662398 Nanuri Devi Gopal Ram Jat Dhani Magra Wali, Post- Rampura Thoi

CMOAPS

1402 RJ-S-04795559 Narangi Devi Jangir

Parbhu Dayal Vi- Po- Thikariya CMOAPS

1403 RJ-S-04654488 Narangi Devi Jangir

Parbhu Dayal Vi-po- Thikariya CMOAPS

1404 RJ-S-04770348 Narasi Ram Saini Sadhu Ram Saini Dhani Kumawato Ki Gram Nathusar

CMDPS

1405 RJ-S-07360793 Narayan Giri Baba Dutt Giri Ward No 2 Vpo Khani Pura

CMOAPS

1406 RJ-S-02136500 Narayan Lal Shyola Ram Gujar V. Nalot P Jorawar Nagar

CMOAPS

1407 RJ-S-05450537 Narayan Lal Suna Ram Balai Gram Dhabawali Gp Sihodi

CMOAPS-SC

1408 RJ-S-03755907 Narayan Lal Kanaram V - Kotaridhaylan CMOAPS-SC

1409 RJ-S-06820004 Narayan Ram Kalu Ram Yadav Ward 21 Mahroli CMOAPS

1410 RJ-S-02531669 Narayan Singh Lakha Ram Dhani - Balodawali, Kalyanpura

CMOAPS

1411 RJ-S-03112723 Narayani Devi Govind Ram Jat Dhani Dhola Kuwa CMOAPS

1412 RJ-S-05736903 Narayani Devi Choturam Jat Dhani- Jijwadiya, Vp- Mahroli

CMOAPS

1413 RJ-S-01539263 Narayani Devi Ramu Ram Harijan

m.-udaypura po.- govindpura

IGNOAPS-SC

1414 RJ-S-05334729 Narayani Devi Surja Ram Jat Vpo Tapiplya Dhani Bakli Tapiplya

CMOAPS

1415 RJ-S-00299106 Narayani Devi Mangla Ram Saini dhani navoda po.-divrala

IGNOAPS

1416 RJ-S-00279565 Narayani Devi Sulthan m/p- gurara IGNOAPS

1417 RJ-S-05177098 Narayani Devi Bhagirath Prasad Sain

Gram Simarala Gram Panchayat Kotari Simarala

CMOAPS

1418 RJ-S-05460701 Narayani Devi Mahadu Ram Chahr

Vill-sewa Ki Dhanni Post - Nimera Via - Jajod Kheri

CMOAPS

1419 RJ-S-04698195 Narayani Devi Jat Balu Ram Vpo-thoi CMOAPS

1420 RJ-S-04349586 Narayani Devi Yadav

Ram Nath Dhani tanki wali, Po-Jharli

CMOAPS

1421 RJ-S-04225784 Narayn Ram Udaram Jat Vi-po- Garth Bhop Ji CMOAPS

1422 RJ-S-05531756 Narbada Devi Vishwnath Sharma Vpo-gurara CMOAPS

1423 RJ-S-02720509 Narbada Devi Ramrichpal Munka Ward No 16 CMOAPS

1424 RJ-S-01731566 Narendra Singh Sultan Singh Dhayl

Vp- Kotdi Dhaylan CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 54 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1425 RJ-S-06317394 Naresh Kanvar Rajpoot

Chhigan Singh Vi-barkada Po- Kotari Luharwas

CMOAPS

1426 RJ-S-05785216 Narni Birdoo Jat Dhani Andhali Sragoth

CMOAPS

1427 RJ-S-04620106 Naru Ram Mali Ram Balia V/p. Kanchanpur CMOAPS-SC

1428 RJ-S-05971322 Nasim Bano Yunus Ward No 4 Nagina Road Khandela

CMOAPS

1429 RJ-S-04255469 Nasira Rashid Kha Ward No-13, Vpo-dayara

CMOAPS

1430 RJ-S-05593364 Nathi Devi Ladu Ram Yadav Dhani Amar Singhwali Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

1431 RJ-S-03945056 Nathi Devi Mangla Ram Jat V/p Jaitusar Dhani Hanuman Sagar Ward No 11 Via Ringus

CMOAPS

1432 RJ-S-01437351 Nathi Devi Onkarmal Balai m/p- bagriyawas CMWPS-SC

1433 RJ-S-05272885 Nathi Devi Rathu Ram Jat Ward No 03 V. Bhopat Pura P. Mala Kali

CMOAPS

1434 RJ-S-03041745 Nathi Devi Deeparam Jat Gram Norangpura Post Nimera

CMOAPS

1435 RJ-S-00209396 Nathi Devi Bhomaram reengus CMOAPS

1436 RJ-S-02605777 Nathi Devi Mangala Ram Gram Khuramapura CMOAPS

1437 RJ-S-1-02725981

Nathi Devi Mangu Ram Jat Dhani Nopaki gram khurampura g.p futala

CMOAPS

1438 RJ-S-05191097 Nathi Devi Banna Ramgurge Devipura Po-hathideh

CMOAPS

1439 RJ-S-05806990 Nathi Devi Nanu Ram Raigar Moh. Raigaran Ward N O. 08 V/p. Aspura

CMOAPS-SC

1440 RJ-S-02531801 Nathi Devi Bhagirath Mal Dhani - Balodawali, Kalyanpura

CMOAPS

1441 RJ-S-05662468 Nathi Devi Murlidhar Jat Dhani Soletan, Post- Rampura Thoi

CMOAPS

1442 RJ-S-06872717 Nathi Devi Bhagwan Shay Meena

Ward 4 Sihodi CMOAPS-ST

1443 RJ-S-02140504 Nathi Devi Kalu Ram Yadav Dhani Dhani Wali Anatpura

CMOAPS

1444 RJ-S-00236856 Nathi Devi Radeshyam Mahajan

m/p- ajeetgarh IGNOAPS

1445 RJ-S-04656679 Nathi Devi Surja Ram V-Kheri, Post-Jajod CMOAPS

1446 RJ-S-04006718 Nathi Devi Balai Prbhu Ram V- Hameerpura Po- Samarthpura Via- Kanwat

CMOAPS-SC

1447 RJ-S-05007066 Nathi Devi Chouhan

Jagdish Prasad Chouhan

ward no- 24, shrimadhopur

IGNOAPS-SC

1448 RJ-S-04771634 Nathi Devi Jat Dalu Ram Vi- Po- Malikpur CMOAPS

1449 RJ-S-02204769 Nathi Devi Sani Hanman V-vijipura,post-kasrada

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 55 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1450 RJ-S-1-02154231

Nathu Ram Goru Ram Jat VPO- Thikariya VIa-bawadi

CMOAPS

1451 RJ-S-06256452 Nathu Lal Prabhati Lal Sanskrit College Ke Pas Khatikan Mohalla Ward No.13 Shrimadhopur

CMOAPS-SC

1452 RJ-S-02081365 Nathu Ram Hanman Khumar Ramdevji Ke Mandir Ke Pass Reengus

CMOAPS

1453 RJ-S-03090766 Nathu Ram Govind Ram Balai Vp-simarla Kotri CMOAPS-SC

1454 RJ-S-01448547 Nathu Ram Gullaram Balai ward no. 12, khandela

IGNDPS-SC

1455 RJ-S-03109061 Nathu Ram Mangala Ram Dhani Ramchadar Wali

CMOAPS

1456 RJ-S-04429795 Nathu Ram Gurjar Madha Ram vpo- Devipura, Hathideh via- Jharli

CMOAPS

1457 RJ-S-03102607 Nathu Ram Jat Bhura Ram Jat ward 9 dani jakhado ki V/p Kotri Simarla

CMOAPS

1458 RJ-S-03730931 Nathu Ram Yadav Bodu Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

1459 RJ-S-05517236 Nathuram Ruda Ram Meena m/p- futala IGNOAPS-ST

1460 RJ-S-05140994 Nathuram Baluram Jat Bagariyawali Sargoth

CMOAPS

1461 RJ-S-06819720 Nikita Kanwar Shivpal Singh Shekhawat

Sargoth CMDPS

1462 RJ-S-03194035 Nimbu Devi Jagan Singh Jat V. Bhopat Pura Ward No 04 P. Mala Kali

CMOAPS

1463 RJ-S-05882978 Nirmla Sharma ` Banshidhar Sharma

Ward- 3, Vp- Simarla Jagir, Vp- Simarla Jagir

CMOAPS

1464 RJ-S-00008275 NISHA RAMJI LAL ward no. 11 ,maruti farnictuar house,shrimadhopur

CMWPS

1465 RJ-S-01602469 Niwas Bhargav Malaram m/p- kalyanpura via shrimadhopur

IGNOAPS

1466 RJ-S-00023519 Noji Devi Narayan Jat m/p- nangal bhim CMDPS

1467 RJ-S-01572985 Noli Devi Kajod Mal Jat m/p- patwari ka bas IGNOAPS

1468 RJ-S-04225215 Nundi Devi Jat Bhola Ram Vi-po- Garthbhopji CMOAPS

1469 RJ-S-01442436 Om Kanwar Bhanwar Singh Rajpoot

m.-bhawanipura po.-chomupurohitan

CMDPS

1470 RJ-S-00341409 Omli Devi / Uma Devi

Parhlad Ram Yadav

m.-udaypura po.- govindpura

IGNDPS

1471 RJ-S-00020610 Omprakash Chothuram Mali ratahnpura [mundru] CMDPS

1472 RJ-S-04527737 Omprakash Khurana

Sobha Ram Panjabi

Kumawat Mohala Srimadhopur

CMOAPS

1473 RJ-S-00008748 Omprakesh Kanaram Yadav m/p-mahroli CMDPS

1474 RJ-S-05626031 Onkar Banwariya Chandra Ram Dhani Navoda Gram Kolawa Gp Simarala

CMOAPS-SC

1475 RJ-S-00267219 Padma Devi Jagnath Saini dhani badawali po.-mundaru

IGNOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 56 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1476 RJ-S-06070975 Padma Ram Jat Sunda Ram Jat Dhani Samotan, Vpo- Sola, Via- Jajod Kheri

CMOAPS

1477 RJ-S-00008441 Pala Ram Bhura Ram Jat m/p- bhadwadi CMDPS

1478 RJ-S-01526846 Paluram Bhura Ram Raigar m/p-mundaru IGNOAPS-SC

1479 RJ-S-01779766 Panchi Devi Hanuman Gurjar v/p-hathideh IGNOAPS

1480 RJ-S-05334789 Panchi Devi Rameswar Lal Sharma

Gram Simarala Gram Panchayat Kotari Simarala

CMOAPS

1481 RJ-S-01476906 Panchi Devi Dileep Singh Jat m/p- garh taknet IGNWPS

1482 RJ-S-01731336 Pappu Ram Madhan Lal Meena

V-seepur,p- Hathora CMDPS-ST

1483 RJ-S-03311718 Papu Singh Rajput

Dasrath Singh Vi-po- Thikariya CMDPS

1484 RJ-S-00022328 Papuram Jat Jagdish Prasad Jat

holyakabas CMDPS

1485 RJ-S-04515107 Para Devi Kana Ram Jat Ward No 04 V/p Lampuwa

CMOAPS

1486 RJ-S-05452559 Parabati Devi Ramnath Sain Gram Dhabawali Gp Sihodi

CMOAPS

1487 RJ-S-06278800 Parali Devi Prema Ram Saini Ward 11 Dani Ramchandarawali Gram Garh Taknet

CMOAPS

1488 RJ-S-00270599 Parali Devi Chokha Ram Balai m/p-simarala kotadi via -thoi

IGNOAPS-SC

1489 RJ-S-05988603 Parasa Ram Jat Ganesh Ram Jat dhani brahmanawali po.-kotadi dhaylan

IGNOAPS

1490 RJ-S-00276439 Parbhat Ghidharam Gujar naharpura po.- kotadi luharwas

IGNOAPS

1491 RJ-S-05451572 Parbhati Devi Surjaram Jat Dhani- Badawali, Vp- Garthtaknet

CMOAPS

1492 RJ-S-02430753 Parbhati Devi Gulla Ram Dhani - Thakursingh Wali, Jaswantpura

CMOAPS

1493 RJ-S-05007370 Parbhati Devi Mohanlal Nai Ward-10, Vi- Mahroli CMOAPS

1494 RJ-S-05371478 Parbhati Devi Bhairuram Raigar Ward- 4, Vp- Mahroli CMOAPS-SC

1495 RJ-S-03755604 Parbhati Devi Narayan Lal V - Kotaridhaylan CMOAPS-SC

1496 RJ-S-03988472 Parbhati Devi Panna Ram Balai Sadha Ki Dhani Vpo-Ffatehpura, Via- Ralawata

CMWPS-SC

1497 RJ-S-03971521 Parbhati Devi Girdhari Lal Sharma

Vpo- Rampura Kh Via- Khandela

CMOAPS

1498 RJ-S-05549564 Parbhati Devi Jagnath Raigar Ward No 14 V/p Mundru

CMOAPS

1499 RJ-S-06234359 Parbhati Devi Nanda Ram Ward N 02parasram Pura Gp Sagoth

CMOAPS

1500 RJ-S-02050508 Parbhati Devi Samdaram Meena m/p nimera IGNOAPS-ST

1501 RJ-S-02416708 Parbhu Das Gordhan Das Dhani - Pakoriwali CMOAPS

1502 RJ-S-02554116 Parbhu Dayal Bhura Ram Vi- Kalyanpura CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 57 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1503 RJ-S-04111622 Parbhu Ram Raigar

Kana Ram Samrathpura P-sujana

CMOAPS-SC

1504 RJ-S-04968382 Paremi Devi Raigar

Prakash Chand Vpo-hathideh Via- Jharli

CMWPS-SC

1505 RJ-S-03985160 Parhad Saini Nathu Ram Vi- Balai Nagar Po- Loharwada

CMOAPS

1506 RJ-S-05291472 Parli Devi Pokher Mal Ward No 6 Vpo Tapiplya Reengus

CMOAPS

1507 RJ-S-05933472 Parma Devi Babulal Panshari Ward No 14 Panshariyon Ka Mohalla Khandela

CMOAPS

1508 RJ-S-02899447 Parsa Ram Jat Mangala Ram Vi- Dulhepura Po- Hod

CMOAPS

1509 RJ-S-01478793 Parvati Devi Mahaveer Prasad Swami

ward no.4, jalpali, shrimadhopur

IGNWPS

1510 RJ-S-03143507 Parvati Devi Surja Ram Khatik Push P Nagar CMOAPS-SC

1511 RJ-S-02523927 Parvati Devi Suraj Mal Kumawat

V/p. Ajeetgarh CMOAPS

1512 RJ-S-04929928 Parwati Devi Shivpal Jat Dhani Kankad Wali-jaswantpur Post Kanchanpur

CMOAPS

1513 RJ-S-01537163 Patashi Devi Ful Singh Jat V-p- Kalyanpura Thoi CMWPS

1514 RJ-S-03529961 Patashi Devi Suraj Mal Ward No 11 CMOAPS

1515 RJ-S-04564467 Patashi Devi Jaguram Gujar Vpo Bamarda CMOAPS

1516 RJ-S-02106634 Patashi Devi Ramkishan Balai Vpo- Lakhni CMOAPS-SC

1517 RJ-S-1-05832160

Patashi Devi Saini Surjaram Ward No.13 Dhani Chokri Wali Shrimadhopur

CMWPS

1518 RJ-S-05264087 Patasi Devi Girdhari Jat Dhani Andhali CMOAPS

1519 RJ-S-02958237 Patasi Devi Gangu Ram Jat Ward -9, Dadiya Rampura

CMOAPS

1520 RJ-S-03831335 Patasi Devi Phoola Ram Dhani Pakka Chbutara Ward No 03 Reengus

CMWPS

1521 RJ-S-02008176 Patasi Devi Rugha Ram Dhani Beniwalo Ki Reengus

CMOAPS

1522 RJ-S-02723076 Patasi Devi Mukti Lal Yadev Dhani Nopali CMOAPS

1523 RJ-S-05517977 Patasi Devi Hanuman Prased Mahajan

moh. bhukamario ka ward no. 13 Vp- Mundru

CMOAPS

1524 RJ-S-01586164 Patasi Devi Boduram Jat m/p- patwari ka bas IGNOAPS

1525 RJ-S-00267299 Patasi Devi Bheru Ram Jat m/p- jhadali IGNOAPS

1526 RJ-S-05662802 Patasi Devi Hira Ram Jat Dhani Ram Sagar Wali V. Santosh Pura Gp Lampuwa

CMOAPS

1527 RJ-S-00011484 Patasi Devi Birduram Jat m- gyanpura po- malikpur

CMWPS

1528 RJ-S-04489215 Patasi Devi Murali Dhar Jat Fatehpura Po-tiwari Ki Dhani

CMWPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 58 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1529 RJ-S-04135128 Patasi Devi Govinda Ram Dhani - Pirawali CMOAPS

1530 RJ-S-05236569 Patasi Devi Govind Ram Kumawat

Dhani Parotha Wali V/p. Mau

CMOAPS

1531 RJ-S-05167724 Patasi Devi Dalu Ram Yadav Dhani Gadawala Divrala

CMOAPS

1532 RJ-S-02898306 Patasi Devi Dhana Ram Kumavat

Vi- Dulhepura Po-hod CMOAPS

1533 RJ-S-05266245 Patasi Devi Kana Ram Jat Dhani Dhayalan V/p. Tapiplya

CMOAPS

1534 RJ-S-05674124 Patasi Devi Ghisa Kha Aushdhalay Ke Pas Gp.aspura

CMOAPS

1535 RJ-S-05697674 Patasi Devi Surja Ram Jat Dhani Bagriya Wali V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMWPS

1536 RJ-S-02456722 Patasi Devi Ghasiram Dhani - Thakursinghwali, Jaswantpura

CMOAPS

1537 RJ-S-05315653 Patasi Devi Kana Ram Jat Dhani Bhutala V/p. Sihori

CMOAPS

1538 RJ-S-05702090 Patasi Devi Ganesh Ram Balai

Ward No. 08 V/p. Tilok Pura

CMOAPS-SC

1539 RJ-S-03357629 Patasi Devi Chuna Ram Jat Vi-po- Jayrampura CMOAPS

1540 RJ-S-05183629 Patasi Devi Mali Ram Darjai Sawami Mohala Ward no 14 Shrimadhopur

CMOAPS

1541 RJ-S-04054452 Patasi Devi Gurjar Pokhar Ram Khemraj Ka Bas P-basri

CMOAPS

1542 RJ-S-04019842 Patasi Devi Jat Jagdish Prasad Vpo-basri CMOAPS

1543 RJ-S-02474221 Patasi Devi Jat Dana Ram V - Derawali post jayrampura panchati kalyanpura

CMOAPS

1544 RJ-S-03975772 Patasi Devi Nai Ghasi Ram Vpo-bhadwadi CMWPS

1545 RJ-S-05890147 Patasi Devi Saini Gangu Ram Saini Dhani Kakriwali V/p. Nagal Bhim Gp Hanspur

CMWPS

1546 RJ-S-04785423 Patasi Devi Yadav Girdhari Lal Vpo-hathideh CMOAPS

1547 RJ-S-06038243 Perbhati Devi Gullla Ram Saini Dhani Ramdev Ki Arniya

CMOAPS

1548 RJ-S-05316380 Perbhati Devi Onkar Mal Yadav Ward No 12 Vpo Arniya V- Arniya

CMOAPS

1549 RJ-S-05473840 Perbhati Devi Birduram Jat Dhani Mahlawali Vpo Mahroli Village Mahroli

CMOAPS

1550 RJ-S-05754474 Phool Chand Meena

Bana Ram Meena Ward No. 08 V/p. Holiya Ka Bas

CMOAPS-ST

1551 RJ-S-06027922 Phoola Ram Gopi Ram Jat Vpo- Gadh Bhopji, Via - Thoi

CMOAPS

1552 RJ-S-02532457 Phooli Devi Jutha Ram Blai Dhani - Jari, Kalyanpura

CMOAPS-SC

1553 RJ-S-03109660 Phooli Devi Manohar Das Dhani - Kalikheda CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 59 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1554 RJ-S-1-04101418

Phooli Devi Jat Dhura Ram Jat Vpo- Garth Bhop Ji, Via - Thoi

CMOAPS

1555 RJ-S-05543732 Phula Devi Balu Ram Jat Kalyanpura Thoivpo-kalyanpura Thoi

CMOAPS

1556 RJ-S-05177002 Phuli Devi Gariba Ram Sharma

Gram Simarala Gram Panchayat Kotari Simarala

CMOAPS

1557 RJ-S-02379239 Phuli Devi Prabhu Dayal Jat Dhani Nara Wali Ward No 15

CMOAPS

1558 RJ-S-05373007 Phuli Devi Ramu Ram Jat V/p Abhawas CMOAPS

1559 RJ-S-05348304 Phuli Devi Prabhudayal Balai Voi-jajod CMOAPS-SC

1560 RJ-S-01440706 Pilluram Laxminarayan ward no.15,shrimadhopur

CMDPS

1561 RJ-S-00019229 Pinki Kanwar Kalyansingh Shekhawat

nagal CMDPS

1562 RJ-S-05338407 Pinki Kumari Anil Kumawat Mohlla andeswari Vpo Ajitgadh V-ajitgadh

CMDPS

1563 RJ-S-04957238 Piru Khan Shyam Lal Bhand Ward No 12 Panni Ki Tanki V/p Hanspur

CMOAPS

1564 RJ-S-05450474 Prabhat Devi Kesha Ram Balai Gram Dhabawali Gp Sihodi

CMOAPS-SC

1565 RJ-S-01572004 Prabhat Jangid Ramnath Jangid m/p- asapura IGNOAPS

1566 RJ-S-03762557 Prabhat Jat Manguram Jat Vpo-bhojpur CMOAPS

1567 RJ-S-02155975 Prabhat Ram Dhanna Ram Jat Vpo- Lakhni CMOAPS

1568 RJ-S-02602584 Prabhat Ram Nunda Ram Kumawat

V/p Lampuwa CMOAPS

1569 RJ-S-04931410 Prabhat Ram Jat Mangla Ram V/p. Kalyanpura Post Jairampura

CMOAPS

1570 RJ-S-05569685 Prabhat Yadav Hardev Yadav Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

1571 RJ-S-06682005 Prabhati Devi Jaisaram Kumawat

Kotari Dhailan Ward 10

CMOAPS

1572 RJ-S-06257816 Prabhati Devi Dayal Ram Jat Ward 07 Dhani Jyosawali Garm Bagariyawas

CMOAPS

1573 RJ-S-06135828 Prabhati Devi Geesa Ram Meena

Vp-hathideh CMOAPS-ST

1574 RJ-S-05190682 Prabhati Devi Suva Ram Gurger bhatala ki dhani ,Devipura Po-hathideh

CMOAPS

1575 RJ-S-02212460 Prabhati Devi Devi Sahay Jat m/p- bhadwadi IGNWPS

1576 RJ-S-04805166 Prabhati Devi Boduram Jat Vpo-kalyanpura Thoi CMOAPS

1577 RJ-S-05853215 Prabhati Devi Dhanna Ram Jat Dhani Dhyorakhani Gram Geedawala Gp Sihodi

CMWPS

1578 RJ-S-05701898 Prabhati Devi Bhura Ram Jat Ward No. 8 V/p. Tilokpura

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 60 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1579 RJ-S-05913812 Prabhati Devi Sunda Ram Kumawat

Dhani Bodi Ki Gram Anatapura Post Divarala

CMOAPS

1580 RJ-S-05689778 Prabhati Devi Narayan Ram Jat Dhani Bada Wali Garh Taknet

CMOAPS

1581 RJ-S-03030051 Prabhati Devi Jodha Ram V/p. Garh Taknet CMOAPS

1582 RJ-S-00011379 Prabhati Devi Radheshyam Sharma

m/p- badi dhani garh taknet

CMWPS

1583 RJ-S-05574350 Prabhati Devi Murli Dhar Jat Dhani Hanuman Sagar Garh Taknet

CMOAPS

1584 RJ-S-02246695 Prabhati Devi Gauda Ram Verma

V/p Ajeetgarh Ward No 22

CMOAPS-SC

1585 RJ-S-01689890 Prabhati Devi Gidharam Kumawat

nangal via ajeetgarh IGNOAPS

1586 RJ-S-03718881 Prabhati Devi Madan Lal Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS-SC

1587 RJ-S-02148855 Prabhati Devi Murlidhar Phulka Sabji Mandi ward no 16 shrimadhopur

CMOAPS

1588 RJ-S-05517937 Prabhati Devi Hanaman Balai m.-ratanpura po.-nathusar

IGNOAPS-SC

1589 RJ-S-01537265 Prabhati Devi Ghisaram Balai m/p- govindpura IGNOAPS-SC

1590 RJ-S-06698803 Prabhati Devi Govind Ram Jat V- Ballu Wali Dhani, Po- Kanchanpur

CMOAPS

1591 RJ-S-02160050 Prabhati Devi Khana Ram Ward No 1 CMOAPS-SC

1592 RJ-S-00221123 Prabhati Devi Banwari Lal udayapura po. govindpura

CMWPS

1593 RJ-S-04435833 Prabhati Devi Gurjar

Nathu Ram Devipura P-hathideh CMOAPS

1594 RJ-S-02698557 Prabhati Devi Yadav

Ramchandar Dhani Nopa Ki gram khurarmpura gp phutala

CMOAPS

1595 RJ-S-04466338 Prabhati Devi Yadav

Sardar Mal kardhaka CMOAPS

1596 RJ-S-05310481 Prabhti Devi Badri Narayan Sharma

Dhani Khaniya Vill Ratanpura Gp Nathoosar

CMOAPS

1597 RJ-S-01540886 Prabhu Dayal Prabhudayal Raigar

kaliyawas vaya kanwat

IGNOAPS-SC

1598 RJ-S-05368628 Prabhu Dayal Ram Chander Jangir

Ward No 04 V/p Jaitusar Via Ringus

CMOAPS

1599 RJ-S-00021248 Prabhudayal Baluram Swami anatpura CMDPS

1600 RJ-S-01441305 Prabhudayal Ramnath m/p- bharani bus stand ke pas

CMDPS

1601 RJ-S-04292422 Prahlad Shay Soni

Kalu Ram Vpo-kanwat CMOAPS

1602 RJ-S-05836735 Prahlad Singh Phul Singh Rajput V-dani Nohra Po-jairampura

CMOAPS

1603 RJ-S-02104996 Prahlad Singh Indra Singh Haveli Divrala CMOAPS

1604 RJ-S-01442532 Prakash Rameshwar Lal Sigid

m/p- abhawas CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 61 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1605 RJ-S-05290884 Prbathi Devi Girdhari Jat Dhani Kaytha Wali P Tapiplya

CMOAPS

1606 RJ-S-05290985 Prbati Munga Ram Jat Dhani Rajwali P Tapiplya

CMOAPS

1607 RJ-S-02225436 Prbhati Devi Munga Ram Jat Vpo- Jajod CMOAPS

1608 RJ-S-04006377 Prbhu Dyal Kumhar

Mukha Hameerpura Kalan CMWPS

1609 RJ-S-01436158 Prbhudayal Mohri Lal Agrwal m/p-lisadiya CMOAPS

1610 RJ-S-00211966 Prem Devi Banshidhar m/p- sihodi CMWPS

1611 RJ-S-06733625 Prem Devi Arjun Lal Saini Dhani- Kali Bavadi Ghateshwar Post- Khandela

CMWPS

1612 RJ-S-05472264 Prem Devi Ghisi Ram Vpo-dudhwalo Ka Bas Via- Khandela

CMOAPS

1613 RJ-S-01481007 Prem Devi Sultan Guwariya ward no.20, reengus IGNWPS

1614 RJ-S-05495666 Prem Devi Hanuman Sayah khiroti po-burja ki dhani Vi-ganeshawar

CMOAPS

1615 RJ-S-07070847 Prem Devi Late Lalchand Khatik

Ward 24 Pushpa Nager Srimadhopur

CMWPS

1616 RJ-S-02246260 Prem Devi Jat Manna Ram Malikpur Post Malikpur

CMWPS

1617 RJ-S-04175432 Prem Devi Mali Girdhari Lal ward no. 7, Vpo- Jugalpura

CMWPS

1618 RJ-S-01519006 Prem Devi Saini Ramchandra Saini m/p- hanspur IGNWPS

1619 RJ-S-04434305 Prem Singh Ful Singh Vpo-burja Ki Dhani CMOAPS

1620 RJ-S-01760818 Prem Singh Kumawat

Pana Ram Kumawat

wardno-17,sed mata mandir ke pas, reengas

IGNOAPS

1621 RJ-S-04691838 Priyanbanda Vinod Kumar Vpo-thoi CMDPS

1622 RJ-S-02698352 Ptasi Devi Hanuman Ram Jat V- Soorpura Po- Goriya, Via- Jajod

CMOAPS

1623 RJ-S-04308231 Ptasi Devi Khangaram Jat Vi-po- Loharwada CMOAPS

1624 RJ-S-00271719 Puja Devi Sain Nemichand Sain m/p- kanchanpur IGNDPS

1625 RJ-S-04295107 Puran Mal Saini Lal Singh Vpo-kanwat CMOAPS

1626 RJ-S-04481090 Purani Devi Rampal Sharma Vi-po- Rooppura CMOAPS

1627 RJ-S-00019135 Puranmal Shivjiram Jat aabhawas CMDPS

1628 RJ-S-04623777 Pushpu Kanwar Bhawani Singh Rajput

Vp-divrala,w-13 CMWPS

1629 RJ-S-00276415 Puspa Devi Madhan Lal Darji m/p- kanwat IGNOAPS

1630 RJ-S-06347340 Puspa Devi Mataden Pareek Ward No. 10 Falodio Ka Moh V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

1631 RJ-S-02344440 Puspa Devi Sharma

Banwari Lal Sharma

Vpo-bavri CMOAPS

1632 RJ-S-03161026 Rabiya Bano Aamin Kha Bagwano Ka Mohalla Reengus

CMOAPS

1633 RJ-S-05558348 Radha Devi Rameshwar Lal Vp- Lisadiya CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 62 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1634 RJ-S-01753179 Radha Devi Sohan Lal Kumawat

ward-09,shyam park ke pass,srimadhopur

IGNOAPS

1635 RJ-S-05452308 Radha Devi Suwa Lal Sharma Ward No 01 Gram Dhabawali Gp Sihodi

CMWPS

1636 RJ-S-00008612 Radha Devi Jhabar Jat balluwali dhani po- hameerpura

CMWPS

1637 RJ-S-04112741 Radha Devi Jat Ramdyal Hameerpura Kalan P-sujana

CMOAPS

1638 RJ-S-02109986 Radheshyam Jagnath Prasad Baleshwar Mohalla Reengus

CMOAPS

1639 RJ-S-02235549 Radheshyam Bhairu Ram Kumawat

Shyam Park Ke Pass ward no 9 shrimadhopur

CMOAPS

1640 RJ-S-06257001 Radheshyam Agarwal

Murlidhar Agarwal Ward No.18 Punjhabi Mandir Ke Pas Shrimadhopur

CMOAPS

1641 RJ-S-04223740 Radheshyam Kumhar

Banshidhar Nadi Ke Pass Ward No 16 Reengus

CMDPS

1642 RJ-S-04771829 Radhesyam Sharma

Padama Ram Vi-po- Malikpur CMOAPS

1643 RJ-S-00236447 Raghunath Laduram Yadav kaliyawas via kanwat IGNOAPS

1644 RJ-S-01779851 Raghunath Shyoji Ram Jat neemaki via basadi IGNOAPS

1645 RJ-S-01780119 Raghunath Jat Mangla Ram Jat v/p-govindpura IGNOAPS

1646 RJ-S-01436818 Raghunath Singh Shiv Pal Singh Rathore

V/po - Nagal Bhim CMDPS

1647 RJ-S-05028218 Raghuvir Singh Kayam Singh Rajput

Gram Nathusar Gp Nathusar

CMOAPS

1648 RJ-S-04047622 Rahisha Ibrahim Ward No 14 CMOAPS

1649 RJ-S-01739818 Rahmat Abdul Kareem Bisayati

wardno-09,khandela IGNOAPS

1650 RJ-S-1-05832239

Rahmat Bano Jamludhin Maniyar

Ward No.23 Kachiya Garh Shrimadhopur

CMOAPS

1651 RJ-S-02238010 Raja Devi Jat Jagdish Prasad Malikpur Post Malikpur

CMOAPS

1652 RJ-S-05495608 Rajendar Prasad Sharma

Rameswar Lal Gram Jalalpur Gram Panchayat Simarala Jagir

CMOAPS

1653 RJ-S-00019142 Rajendra Prasad Singiwala

Pyara Singiwal ghateshwar mo.- palasana road khandela

CMDPS-SC

1654 RJ-S-02653363 Rajendra Singh Dhaka

Bhoma Ram Vpo - Gurara CMOAPS

1655 RJ-S-04633258 Rajendra Verma Jagdish Prasad Verma

Satbhai School Ke Pass Reengus

CMDPS-SC

1656 RJ-S-01444326 Rajesh Guljharilal Meena m/p- shrimadhopur CMDPS-ST

1657 RJ-S-03311012 Raju Chotu Ram Saini Ward No 23 CMOAPS

1658 RJ-S-05376109 Raju Harish Kumar Sepat

Dhani Bandha Wali Gp Aspura

CMDPS

1659 RJ-S-00209902 Raju Devi Pawan Kumar mo. bani chopati , ward no.3 khandela

CMWPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 63 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1660 RJ-S-02384803 Raju Devi Chhitar Mal Meena

Vp- Ajeetgarh CMWPS-ST

1661 RJ-S-01436673 Raju Devi Sanwar Mal Kudi dhani gangasagar po-vijaypura

CMWPS

1662 RJ-S-05563500 Raju Devi Jaman Lal Yadav dhani cholai wali ward no 10 v. phootala

CMOAPS

1663 RJ-S-00009016 Raju Soni ?????????? Soni m/p- kotadi luharwas CMDPS

1664 RJ-S-01607718 Rakam Devi Gopal Dacholiya m/p- ajeetgarh IGNOAPS

1665 RJ-S-05500202 Rakesh Kumar Jagdish Prasad Jat

Ward 07 Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMDPS

1666 RJ-S-06038249 Rakesh Yadav Ganpat Ram Yadav

Dhani Bankali Rniya CMDPS

1667 RJ-S-03543474 Ram Chandra Bhagwan Sahay Jat

Khendala Road CMOAPS

1668 RJ-S-06259129 Ram Chandra Jat Goma Ram Jat Ward No 04 Dhani Deraramsagar, Srimadhopur

CMOAPS

1669 RJ-S-05329196 Ram Chandra Yadav

Ramnarayan Yadav

Dhani Badigerwali Vpo Arniya V-arniya

CMDPS

1670 RJ-S-01738393 Ram Devi Nanchhuram Meena

m.-bhojpur po.-barsinghpura

IGNOAPS-ST

1671 RJ-S-05444482 Ram Gopal Mahedev Sharma Dhani Chotiaki Vill Ratanpura Gp Nathusar

CMOAPS

1672 RJ-S-03571139 Ram Kuvari Devi Ganesh Ram Vpo- Paniharwas Via- Khandela

CMOAPS

1673 RJ-S-04747967 Ram Lal Saini Sunda Ram Balaji Nagar P-loharwada

CMOAPS

1674 RJ-S-07057728 Ram Manohar Das

Narayan Das Mali Ward 4 Hanspur CMOAPS

1675 RJ-S-05373835 Ram Narayan Pura Jat V/p Abhawas CMOAPS

1676 RJ-S-02598050 Ram Nath Bhura Ram Jat V/p Lampuwa CMOAPS

1677 RJ-S-05029029 Rama Devi Chothu Ram Jat Ward No 05 V/p Nangal

CMOAPS

1678 RJ-S-02510235 Rama Devi Banshi Dhar Ward No 1 CMOAPS-SC

1679 RJ-S-06788618 Ramadhar Das Chandra Dav Das Moh. Hari Pujari V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

1680 RJ-S-02724145 Rambax Balu Ram Dhani - Deriwali CMOAPS

1681 RJ-S-06386566 Ramcakash Saini Kana Ram Ward 5 Dani Poyadas G P Haspur

CMOAPS

1682 RJ-S-02227864 Ramchandar Moti Ram V/p-kalyanpura CMOAPS-SC

1683 RJ-S-02697997 Ramchandar Yadav

Onkar Mal Dhani Nopa Ki CMOAPS

1684 RJ-S-02149300 Ramdav Khatik Balu Ram Khatik Mohalla ward no 16 shrimadhopur

CMWPS-SC

1685 RJ-S-03238047 Ramdev Balai Hukma Ram Vpo-gurara CMOAPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 64 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1686 RJ-S-03145851 Ramdev Das Swami

Mandas Ward No 5 Vp Bhopatpura Via Reengus

CMOAPS

1687 RJ-S-04772179 Ramdev Yadav Mangala Ram Vi-po- Malikpur CMOAPS

1688 RJ-S-05347515 Ramesh Kumar Arjun Lal Bavariya Jagdish Puri Road V/p. Ajeetgarh

CMDPS-SC

1689 RJ-S-04806394 Rameshwar Jat Goru Ram Vpo-thoi CMDPS

1690 RJ-S-03709994 Rameshwar Lal Binja Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

1691 RJ-S-01602394 Rameshwar Lal Chothuram Saini khanipura po. hanspur

IGNOAPS

1692 RJ-S-06131566 Rameshwar Lal Mahadev Binjarniya

Vp-nimeda Vi-jajod khedi

CMOAPS

1693 RJ-S-1-04468248

Rameshwar Lal Jat

Chhagan Lal VPO - LAKHNI VIA- REENGUS

CMOAPS

1694 RJ-S-04693035 Rameshwar Saini Ram Lal Vpo-thoi CMOAPS

1695 RJ-S-05493545 Rameshwar Yadav

Birdu Ram Dhani Kakodiya Wali V/p. Simarla Jageer

CMOAPS

1696 RJ-S-06130740 Rameshwari Devi Nathu Ram Vp-bhojpura Vi-khandela

CMOAPS

1697 RJ-S-03428854 Rameshwari Devi Mukti Lal Kumawat

Kumawat Mohala ward no 10 shrimadhopur

CMOAPS

1698 RJ-S-02344253 Rameshwari Devi Gadaram Meena Vpo Bamanwas CMOAPS-ST

1699 RJ-S-01539743 Rameshwari Devi Bhura Ram Balai m.-udaypura po.- govindpura

IGNOAPS-SC

1700 RJ-S-05302377 Rameshwari Devi Surja Ram Yadav Ward No 18 V/p Mahroli

CMOAPS

1701 RJ-S-05328280 Rameshwari Devi Yadav

Chotu Ram Vpo Arniya V-arniya CMOAPS

1702 RJ-S-02549335 Rameswar Ganesh Ram Dhani Cholai CMOAPS

1703 RJ-S-05913892 Rameswar Das Dulla Ram Swami Dhani Pakodi Gram Anatapura Gp Anatapura

CMOAPS

1704 RJ-S-05853472 Rameswar Jat Nanu Ram Dhani Dhorakhaji Gram Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

1705 RJ-S-02723745 Rameswar Lal Yadav

Sayama Ram Dhani - Bakli Wali ward no. 01 v/p. lisadiya

CMOAPS

1706 RJ-S-06255975 Ramgopal Jangir Ramdayal Sharma Ward No.24 Pushpnagar Shrimadhopur

CMOAPS

1707 RJ-S-04645427 Ramji Lal Balai Bhagirath Vpo-jugalpura CMOAPS-SC

1708 RJ-S-00011416 Ramkanwar Gopal Singh Rajput

m- garhi po- sargoth CMWPS

1709 RJ-S-01510630 Ramkunwar Meena

Murali Ram m.-balwad po.-sujana IGNOAPS-ST

1710 RJ-S-01443400 Ramlal Bawariya Harikishan Bawariya

m/p- bhojalai johada, shrimadhopur

CMDPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 65 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1711 RJ-S-06345024 Ramli Devi Bholu Ram Jangir Dhani Pawanda Wali, Post- Bavri

CMOAPS

1712 RJ-S-04752549 Ramli Devi Mali Jhutha Ram Ghaseepura P-kanwat

CMOAPS

1713 RJ-S-06788626 Ramnaresh Das Dhoru Singh Moh Hari Pujari V/p. Ajeetgarh

CMDPS

1714 RJ-S-00008624 Ramnath Jat Dhanaram Jat m/p-kotdi dhayalan CMDPS

1715 RJ-S-1-04470485

Ramniwas Saini Nathu Ram Dhani Bagori, Po- Thoi

CMDPS

1716 RJ-S-04168759 Ramniwas Soni Bansidhar Vi-po- Loharwada CMOAPS

1717 RJ-S-02517219 Rampal Govind Ram V - Kalyanpura CMDPS-SC

1718 RJ-S-03308700 Rampratap Nai Chhote Lal Naiyo Ka Mohalla Reengus

CMOAPS

1719 RJ-S-01608168 Rampyari Devi Ramlakhan Ahir m/p- ajeetgarh IGNOAPS

1720 RJ-S-00008348 Ramsahay Mali Gordhan Mali m/p- railway station kanwat

CMDPS

1721 RJ-S-01753974 Ramsevak Das Ramcharan Das surani bajar wardno-24,srimadhopur

IGNOAPS

1722 RJ-S-02719876 Ramswrap Narayan Prashad Ward No 13 CMOAPS

1723 RJ-S-00008974 Ramu Jangid Giga Ram Jangid m/p- kotadi luharwas CMDPS

1724 RJ-S-05674804 Ramu Ram Baksa Ram Jat Dhani Novadi Gram Vijaypura Mp-kasrada

CMOAPS

1725 RJ-S-05293397 Ramuram Gurjar Baluram Vi- Bhaira Po- Kotri Luharwas

CMOAPS

1726 RJ-S-05835221 Ranget Meena Deburam Meena Gp- Kolwa, Vp- Simarla Jagir

CMOAPS-ST

1727 RJ-S-05809938 Ranuka Jat Rambax Jat V/p. Gomawali Post Sihori

CMDPS

1728 RJ-S-01441453 Ranveer Roopsingh m/p- maharoli CMDPS

1729 RJ-S-03538424 Rashid Abdul Majid Ward No 3 CMDPS

1730 RJ-S-04377814 Rashid Kha Ganni Kha Ward No 13 Post -dayara

CMOAPS

1731 RJ-S-04923174 Rasuli Devi Nagji Singiwala Bhojlai Johar Ke Pass V. Nangal Bhim P. Hanspur

CMOAPS-SC

1732 RJ-S-02234835 Ratan Babu Bhand

Sailani bhando ka mohala Ward No 8 shrimadhopur

CMOAPS

1733 RJ-S-04331106 Ratan Lal Nathu Ram Sain Ward No 08 V/p Nangal

CMOAPS

1734 RJ-S-05545006 Ratan Lal Raigar Lachhu Ram Raigar

Raigar Mohala V/p Mundru

CMOAPS-SC

1735 RJ-S-04772764 Ratan Sing H Ramlal Rajput Vpo-khirot CMOAPS

1736 RJ-S-03850688 Ratan Singh Bodu Singh Dhani - Rajputawali CMOAPS

1737 RJ-S-04365584 Ratana Ram Bhagu Ram Jat Dhani Khersiya Wali Ward No 04 V. Bhopat Pura P. Mala Kali

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 66 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1738 RJ-S-05021600 Ratani Devi Mahesh Chadr Mishra

Ward No 04 V/p Nangal

CMWPS

1739 RJ-S-01437527 Ratani Devi Satyanarayan Gurjar

m- nalot po- jorawar nagar

CMWPS

1740 RJ-S-05272898 Rathu Ram Bhagirath Mal Jat Ward No 03 V. Bhopat Pura P. Mala Kali

CMOAPS

1741 RJ-S-05916633 Rati Das Swami Tiku Das Dhani Dolati Gram Anatapura Post Divarala

CMOAPS

1742 RJ-S-04174889 Ratna Devi Swami Ramniwas Vpo-jugalpura CMOAPS

1743 RJ-S-05109787 Ravita Singh Govind Singh V/p. Hathora CMOAPS

1744 RJ-S-02296949 Reboo Kanwar Rameswar Singh V/po - Kalyanpura CMOAPS

1745 RJ-S-00217627 Rekha Devi Hanmaan Sahay ghassipura po- kanwat

CMWPS

1746 RJ-S-05309035 Remdevyadav Ghisa Ram Dhani Ahirowali Nathusar Gp Nathusar

CMOAPS

1747 RJ-S-01435398 Renu Devi Ojha Let. Ashok Ojka Ward 17 Ajitgarh CMWPS

1748 RJ-S-02718085 Renu Kumari Mali Ram V - Lisariya CMDPS-SC

1749 RJ-S-04780154 Reshami Devi Balai

Pokhar Ram Rooppura P-kardka CMOAPS-SC

1750 RJ-S-00288433 Revati Devi Laxman Ram Saini

m/p- thoi IGNWPS

1751 RJ-S-05261604 Richhpal Juvara Ram Raigar

Ward No 02 Mohala Raigaran V/p Tapiplya

CMOAPS-SC

1752 RJ-S-05698906 Richhpal Jat Bhairu Ram Jat Ward No 02 V. Ratan Pura Gp Nathusar

CMOAPS

1753 RJ-S-05655993 Richhpal Ram Mangu Ram Jat Dhani Kilolay Wali V. Nalot Gp Jorawar Nagar

CMOAPS

1754 RJ-S-06215381 Richpal Saini Nanda Ram Ward No 2 Swami Ki Johari Khandela

CMOAPS

1755 RJ-S-00009108 Rishi Kumar Sharma

Krishhan Dat Sharma

m/p- dhabawali [holyakabas ]

CMDPS

1756 RJ-S-05548928 Rohitas Saini Choth Mal Saini Dhani Tiba Wali V/p Mundru

CMDPS

1757 RJ-S-04848074 Roopa Devo Suraj Mal Sharma Ward No 14 Derjeeyan Mohala V/p Hanspur

CMOAPS

1758 RJ-S-05028353 Roopa Jat Dana Ram Jat Dhani Doda Wali Ward No 01 V/p Nangal

CMDPS

1759 RJ-S-06514671 Roopa Kanwar Kalayn Singh House 118 Thakuron Ki Dhani Simarla Teh Shrimadhopur Dist Sikar

CMOAPS

1760 RJ-S-01607503 Roshni Devi Mahveer Prasad Meena

Sujana CMWPS-ST

1761 RJ-S-04716791 Ruda Ram Jat Gangu Ram Vpo-thoi CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 67 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1762 RJ-S-05328344 Ruda Ram Yadav Onkar Mal Yadav Dhani Kulda Ka Tibba Vpo Arniya V-arniya

CMOAPS

1763 RJ-S-04931347 Rude Devi Prabhat Ram Jat V/p. Kialyanpura Post Jairampura

CMOAPS

1764 RJ-S-03595942 Rudha Ram Gurjar

Chhotu Ram Sewli, Paniharwas CMOAPS

1765 RJ-S-02920757 Rudi Devi Ganga Ram Ward No 12 CMOAPS

1766 RJ-S-05336483 Rudi Devi Birdu Ram Jat Vpo Tapiplya V-tapiplya

CMOAPS

1767 RJ-S-05992309 Rudi Devi Murali Ram Yadav Dhani Navoda Gram Anatapura Gp Anatapura

CMOAPS

1768 RJ-S-02385220 Rudi Devi Ganpat Ram Vpo-bawdi CMOAPS

1769 RJ-S-06846578 Rudi Devi Shyama Ram Jat Ward 7 Selki Badi Lapuwa

CMOAPS

1770 RJ-S-06650473 Rudi Devi Sunda Ram Jat V- Padampura, Po- Bhojpur

CMOAPS

1771 RJ-S-01576353 Rudi Devi Raghunath Yadav m/p- divrala IGNOAPS

1772 RJ-S-03954790 Rudi Devi Yadw Nathu Ram Kaliyawas P- Bhadwadi

CMOAPS

1773 RJ-S-06813062 Rugha Narayan V/p. Kalyanpura Post Jairampura

CMOAPS

1774 RJ-S-04804500 Rughanath Jat Ruda Ram Jat Vpo-rampura Thoi Via- Thoi

CMOAPS

1775 RJ-S-05948821 Rughnath Parsad Yadav

Baluram Yadav Dhani- Dhnajiwali, Vp- Mahroli

CMOAPS

1776 RJ-S-05291763 Rugnati Devi Moti Ram Gurjar Dhani Bhopawali Trapiplya Reengus

CMOAPS

1777 RJ-S-02720823 Rukama Devi Rewat Ram Dhani - Padmababawali

CMOAPS

1778 RJ-S-01774339 Rukamani Devi Ramniwas Sharma

m/p- dulhepura IGNOAPS

1779 RJ-S-03683358 Rukamani Yadav Bhagu Ram Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

1780 RJ-S-04757044 Rukma Devi Kana Ram Saini Dhani Pola Das Wali V/p Hanspur

CMOAPS

1781 RJ-S-05618142 Rukma Devi Bodu Ram Jat Dhani Jitarwalo Ki, Ranipura, Post- Kansarda

CMOAPS

1782 RJ-S-05228492 Rukma Devi Bodu Ram Balai Balai Ka Mohala,ward No-2, Mau

CMOAPS-SC

1783 RJ-S-06733622 Rukmani Devi Baloo Ram Jat Dhani- Bujya Wali Vpo- Jajod

CMOAPS

1784 RJ-S-02620267 Rukmani Devi Magan Lal Agrawal

Saraywalo Ka Mohala CMOAPS

1785 RJ-S-02185945 Ruri Devi Jat Ramnath Jat Vpo-govindpura CMOAPS

1786 RJ-S-02729165 Sachin Mahesh Gopalka Bus Stand Ke Pass CMDPS

1787 RJ-S-04719888 Sadhu Ram Jat Munga Ram Vpo-malikpur CMOAPS

1788 RJ-S-1-02241545

Sagar Mal Ghasi Ram Luhar V/p Ajeetgarh Ward No 01

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 68 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1789 RJ-S-05261631 Sagar Mal Lachhu Ram Jat Ward No 10 V/p Tapiplya

CMOAPS

1790 RJ-S-04975485 Sagar Mal Verma Ladhu Ram Balai Vp- Tapiplya, Mohala Balai

CMDPS-SC

1791 RJ-S-01444322 Sahida Nannu Khan ward no.7, khandela CMDPS

1792 RJ-S-00236908 Saili Devi Prabhu Dayal Kumawat

bodi ki dhani po.-anatpura

IGNOAPS

1793 RJ-S-03050189 Sajana Devi Bajarang Lal Dhobi

Vi- Dulhepura Po- Hod

CMWPS-SC

1794 RJ-S-01510183 Sajana Devi Banshidhar Gurjar m/p- hathora IGNWPS

1795 RJ-S-01446755 Sajana Devi Mohan Lal Balai m/p- kotadi dhayalan CMDPS-SC

1796 RJ-S-04149549 Sajana Devi Hardev Singh V - Kotaridhaylan CMOAPS

1797 RJ-S-03122906 Sajana Devi Prabhati Lal Jat Ward No 10 Malakali Post Jaitusar Via Reengus

CMDPS

1798 RJ-S-01459260 Sajjan Kumar Sadhuram Jat m.-dangya ki dhani hameerpura po.- samarthpura

IGNDPS

1799 RJ-S-02384731 Sajna Devi Kailash Sasi Vp- Ajeetgarh W 22 CMWPS

1800 RJ-S-05835551 Sajna Devi Kaluram Yadav Gp- Kolwa, Vp- Simarla Jagir

CMOAPS

1801 RJ-S-00008190 SAJNA DEVI MOHAN LAL BALAI

m.- shivramkabas ,po- kotadi simarala

CMWPS-SC

1802 RJ-S-05010087 Sajna Devi Guwaria

Bhanwar Lal Guwaria

m/p-hanspur, nangal bhim, shrimadhopur

IGNWPS

1803 RJ-S-05560416 Sakina Gulab Shekh Po- Khathundra Khandela

CMOAPS

1804 RJ-S-04221286 Sakti Dan Charan Shankar Dan Singh

Vpo-lakhani CMOAPS

1805 RJ-S-04216187 Sakuran Fajludeen Ward No 3 CMOAPS

1806 RJ-S-04861975 Salawat Mohamad

Najar Mohammad Khan

Po-dayara CMDPS

1807 RJ-S-05610804 Salochna Devi Ramgopal Agarwal

Ward No 13 Khandela

CMOAPS

1808 RJ-S-06121380 Sangeeta Devi Manoj Kumar Khatik

Ward No - 15 V/p- Aabhawas

CMWPS-SC

1809 RJ-S-01944490 Sanjaya Mohan Vp- Haanspur CMOAPS-SC

1810 RJ-S-04132451 Sanjaya Devi Bhagwan Sahay V - Kotaridhaylan CMOAPS

1811 RJ-S-06850486 Sanjaya Devi Bhagwana Ram Jat

Dani Kudiyo Ki Sargoth

CMOAPS

1812 RJ-S-00023521 Sanjya Devi Jaganath Yadav khurmpura [mundru] CMDPS

1813 RJ-S-02603264 Sanjya Devi Kalu Ram Jat V/p Lampuwa CMOAPS

1814 RJ-S-06145071 Sanjya Devi Bhagwan Sahay Jat

V-p-dhani Bopchya Ki, Hathideh Vi-jadli

CMOAPS

1815 RJ-S-03145347 Sanjya Devi Asha Ram Jat Dhani Neem Wali Vp Bhopatpura Via Reengus

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 69 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1816 RJ-S-01541416 Sanjya Devi Hira Ral Balai m/p- asapura CMWPS-SC

1817 RJ-S-03937099 Sanjya Devi Rudadas Swami Jalpali Srimadhopur CMOAPS

1818 RJ-S-04345304 Sanjya Devi Jat Ruda Ram kardka CMWPS

1819 RJ-S-04693422 Sanjya Devi Mali Murlidhar Vpo-thoi CMOAPS

1820 RJ-S-01694128 Sanjya Devi Swami

Murlidas Swami wardno-4,srimadhopur

IGNOAPS

1821 RJ-S-04471846 Sanjya Devi Yadav

Jagnath Dhani Navori, Po-Jharli

CMOAPS

1822 RJ-S-06174607 Sanjyadevi Gurjar Boduram Vi- Devipura Po- Hathideh

CMOAPS

1823 RJ-S-00008529 Sankar Lal Chandra Das Swami

m/p- ajeetgarh CMDPS

1824 RJ-S-01939462 Sankar Lal Mhadev Ram Saini

Dani - Padiyawali, Gram - Kanipura

CMOAPS

1825 RJ-S-01510681 Santara Devi Meena

Gomaram Meena m.-balwad po.-sujana IGNOAPS-ST

1826 RJ-S-02064273 Santi Devi Ganpat Ram Saini V. Nangal Bhim,p. Hanspur

CMWPS

1827 RJ-S-02609163 Santi Devi Govindram Dhani - Jari, Kalyanpura

CMOAPS-SC

1828 RJ-S-04135776 Santi Devi Bansidhar Dhani - Pirawali CMOAPS

1829 RJ-S-03237616 Santi Devi Balai Mangla Ram Vpo-gurara CMOAPS-SC

1830 RJ-S-02457005 Santosh Choudhary

Chhitar Mal Jat Vp-ajeetgarh W 22 CMDPS

1831 RJ-S-05253767 Santosh Devi Chhaju Ram Janta Colony V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

1832 RJ-S-00211880 Santosh Devi Mohan Lal m/p- shothliya CMWPS-SC

1833 RJ-S-00008335 Santosh Devi Ishwar Ram Chejara

m/p- asapura CMWPS

1834 RJ-S-01443629 Santosh Devi Bhagirath Mal Jat m/p- govindpura CMDPS

1835 RJ-S-05311386 Santosh Devi Phula Ram Yadav Dhani Nandiwali Vp Ratanpura Gp Nathoosar

CMWPS

1836 RJ-S-1-05490043

Santosh Devi Gopal Jat Kajla Ki Dhani V/p Kanchan Pur

CMOAPS

1837 RJ-S-06819979 Santosh Devi Kenhiya Lal Sharma

Gav Navlai Bagariyawas Ward 7

CMWPS

1838 RJ-S-00024558 Santosh Devi Subhash bahu ji ki dhani po- barsinghpura

CMDPS

1839 RJ-S-00009476 Santosh Devi Sultan Meena m- bhojpur po- barsinghpura

CMWPS-ST

1840 RJ-S-01587172 Santosh Devi Rajpal Singh Jat V/po.-simarla Jageer CMWPS

1841 RJ-S-00009250 Santosh Devi Richpal Singh m/p- hathideh CMWPS

1842 RJ-S-02204410 Santosh Devi Jat Subhash Chand dhani navodi v-vijaypura ward no 5 po-kasarda

CMWPS

1843 RJ-S-04738680 Santosh Kanwar Ugam Singh Vpo-hathideh CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:37 70 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1844 RJ-S-00011567 Santosh Kanwar Bhawani Singh m-parasarampura po- sargoth

CMWPS

1845 RJ-S-00220600 Santosh Kanwar Narendra Singh m/p- jhadali CMWPS

1846 RJ-S-00011611 Santosh Kanwar Sawaisingh Shekhawat

fatehpura bhomiyan vaya gurara

CMWPS

1847 RJ-S-06885035 Santosh Kanwar Ram Singh Rajput Jorawar Nagar CMWPS

1848 RJ-S-06725561 Santoshi Devi Banwari Lal Jat Vpo-loharwara Via-kanawat

CMWPS

1849 RJ-S-01435401 Santra Devi Rakesh Kumar Meena

Simarla (kotri CMWPS-ST

1850 RJ-S-05308048 Santra Devi Matadeen Agrawal Purani Tanki Ke Pass Divrala

CMOAPS

1851 RJ-S-05005591 Santra Devi Sain Matadin Sain ward no- 17, khandela

IGNOAPS

1852 RJ-S-04291785 Santra Devi Sharma

Shankar Lal Vpo-kanwat CMOAPS

1853 RJ-S-00022205 Santramdas Gurudayal m-giradhari singh ka bas po-milkpur,via-bawadi

CMDPS

1854 RJ-S-05418066 Sanwar Ram Haru Ram Jat V/p Abhawas CMOAPS

1855 RJ-S-05641699 Saradara Khanga Meena Ward 04 Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMOAPS-ST

1856 RJ-S-06265879 Sarali Devi Sunder Lal Haeer Dhani 628 Amer Sing Wali Garm Mundru

CMWPS

1857 RJ-S-02146639 Sarasvati Devi Surja Ram Vpo-malikpur CMOAPS

1858 RJ-S-00009481 Saraswati Devi Prabhu Ram tiwadi ki dhani, ward no. 1, khandela

CMWPS

1859 RJ-S-1-04431079

Sarbati Devi Sain Gajanand Sain Mohalla Khatiko ka, Vpo-Jharli

CMOAPS

1860 RJ-S-05377878 Sarbati Devi Kashi Das Swmai Ward No 12 V/p Nangal

CMWPS

1861 RJ-S-03109938 Sarda Devi Ramesvar Parsad Sharma

Vi- Dulhepur Po- Hod CMOAPS

1862 RJ-S-01996905 Sardar Lamba Surja Ram Jat Dhani Lamba Wali Vpo Bhopatpura Via Ringus

CMDPS

1863 RJ-S-00021624 Sardarmal Banshidhar Mali ratanpura [ nathusar] CMDPS

1864 RJ-S-04355396 Sarifa Madari Pushp Nagar Srimadhopur

CMOAPS

1865 RJ-S-05133932 Sarla Devi Bhagirath Mal Verma

Ward No 03 V/p Jaitusar Via Ringus

CMOAPS-SC

1866 RJ-S-05598530 Sarli Devi Murli Ram Jat Dhani Lamba Ki Pipeda Balaji Nagar Garhi Khanpur

CMOAPS

1867 RJ-S-05344698 Sarli Devi Bodu Ram Yadav Dhani Tibbawali Vpo Arniya

CMWPS

1868 RJ-S-05835686 Saroj Devi Mohan Lal Mali Mp-dhani Goda Wali Bassi Vi-sharimadhopur

CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 71 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1869 RJ-S-00008229 Saroj Devi Babulal Jat m- dhani manpura po- kanwat

CMDPS

1870 RJ-S-00009078 Saroj Kanwar Ratan Singh Sekhawat

m/p- jorawarnagar CMWPS

1871 RJ-S-02286758 Saroj Kumari Arjun Lal Sothaliya P-bawdi CMDPS

1872 RJ-S-06222604 Sarphudin Nurudin Vp-hidayat Nagar, Dayara Po-dayara Vi-khandela

CMOAPS

1873 RJ-S-06055728 Sarsawati Devi Jamana Ram Kumawat

Vp-tikariya Vi-bawadi CMOAPS

1874 RJ-S-05882681 Sarswati Devi Sitaram Yadav Dhani- Derawali, Gp- Kolwa, Vp- Simarla Jagir

CMOAPS

1875 RJ-S-04835145 Sarswati Devi Balai

Mala Ram Khiroti P-burja Ki Dhani

CMOAPS-SC

1876 RJ-S-04176475 Sarswati Devi Balai

Nathu Ram Vpo-jugalpura CMOAPS-SC

1877 RJ-S-04542258 Sarswati Devi Jat Kana Ram Vpo-loharwara CMOAPS

1878 RJ-S-04746176 Sarswati Devi Khatic

Kana Ram Vpo-bhadwari CMOAPS

1879 RJ-S-06172741 Sarvani Devi Darji Boduram Vi-po- Hadhideh CMOAPS

1880 RJ-S-06174801 Sarvanidevi Bansidas Swami Vi- Dolatpura Po- Hardas Ka Bas

CMOAPS

1881 RJ-S-02378740 Sarwan Lal Meena

Surja Ram Dhani - Jogyawali v/p. mau

CMOAPS-ST

1882 RJ-S-03511744 Sarwani Devi Ganpat Ram Jat Ward No. 11 V/p. Abhawas

CMOAPS

1883 RJ-S-05922259 Sarwani Devi Prabhat Ram Jat Dhani Palawali Ward No,. 09 V/p. Kotri(simarla)

CMWPS

1884 RJ-S-00009027 Sarwani Devi Manglaram Kumhar

m/p- mundaru CMWPS

1885 RJ-S-00008975 Sarwani Devi Mulchand Raiger m/p- jhadali CMDPS-SC

1886 RJ-S-04013652 Satish Kumar Jat Dyal Ram Vpo-basri CMDPS

1887 RJ-S-01457582 Satyanarayan Bhagwan Sahay Sharma

m/p- simarala [kotadi] IGNDPS

1888 RJ-S-01441789 Satyaprakash Singh

Magansingh Shekhawat

m/p- divrala CMDPS

1889 RJ-S-03883719 Savari Devi Braman

Sathy Narayan Jairampura CMOAPS

1890 RJ-S-06337760 Savatri Devi Panna Ram Sharama

Ward 7 Dabawali Gram Sihori

CMOAPS

1891 RJ-S-01762941 Savitri Devi Shivdayal Sharma m.-neemaki po.-basadi via kanwat

IGNOAPS

1892 RJ-S-00008570 Sawtri Devi Kishor Jangid m/p- simarala jageer CMWPS

1893 RJ-S-05019805 Sayar Kanwar Gopal Singh Rajput

Rajputo Ka Mohala V. Nangal Bhim P. Hanspur

CMOAPS

1894 RJ-S-05089721 Sayara Abdul Ganni Ward No 10 CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 72 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1895 RJ-S-05522270 Sedi Devi Ram Nath Jat Charnwas Po-lakhani Vi-ringus

CMOAPS

1896 RJ-S-05277163 Sedi Devi Hanuman Sahay Yadav

Gorakhawali Gadi Sargoth

CMWPS

1897 RJ-S-02350051 Sedu Ram Chotu Ram Gujar V/p Ajeetgarh Ward No 01

CMOAPS

1898 RJ-S-03941558 Sedu Ram Chandra Ram Saini

Pushp Nagar CMOAPS

1899 RJ-S-01474573 Seela Devi Mulchand Yadav V- Kaliyawas , Post- Bhadwadi Via- Kanwat

CMWPS

1900 RJ-S-04471911 Seem Kanwar Narayan Singh Dhani Jawan singh, Po-Jharli

CMOAPS

1901 RJ-S-04529087 Seema Sharma Sunil Kumar Sharma

Surani Bazar Srimadhopur

CMWPS

1902 RJ-S-01707079 Shakila Bano Let Shekh Sanniaulla

Mohalla Bisatiyan CMWPS

1903 RJ-S-00011547 Shakuntala Devi Rajendra Prasad Sharma

m/p- ajeetgarh CMWPS

1904 RJ-S-01541401 Shakuntala Devi Pramod Yogi m/p- kotadi [simarala] CMWPS

1905 RJ-S-02680455 Shalab Kanwar Sardhar Singh Rajput

Purani Tanki Ke Pass,divrala

CMOAPS

1906 RJ-S-1-04858098

Shankar Lal Nathu Ram Gurger

Maharon Ki Dhani Po-dayara

CMOAPS

1907 RJ-S-00269166 Shankar Lal Nathuram Balai BHOJPUR, KHANDELA, SIKAR

IGNOAPS-SC

1908 RJ-S-1-05862556

Shankar Lal Chandra Ram Ward No.5 Dhani Dera Wali shrimadhopur

CMOAPS

1909 RJ-S-04446943 Shankar Lal Narsa Ram Verma Ward No 01 V. Santosh Pura P. Lampuwa

CMOAPS-SC

1910 RJ-S-04643398 Shankar Lal Heera Lal Vpo-dulhepura CMOAPS

1911 RJ-S-00019590 Shankar Lal Dhayal

Bhomaram Dhayal dhani dhayalawali,ward no.3,reengus

CMDPS

1912 RJ-S-01441407 Shankar Lal Jat Gamapat Ram Jat dhani gotha po- futala CMDPS

1913 RJ-S-05374049 Shanti Gopi Ram Mali V/p Abhawas CMOAPS

1914 RJ-S-00021250 Shanti Devi Maliram Kumhar divrala CMDPS

1915 RJ-S-02174235 Shanti Devi Prabhu Dayal Balai

m/p kotdi dhaylan IGNWPS-SC

1916 RJ-S-01506691 Shanti Devi Puranmal Saini m/p- jugalpura vaya kanwat

CMWPS

1917 RJ-S-05549672 Shanti Devi Madan Lal Mahajan

Ward No 17 V/p Mundru

CMOAPS

1918 RJ-S-06273738 Shanti Devi Radhesyam Sharma

Vp-malikpur Vi-bawadi

CMOAPS

1919 RJ-S-06259451 Shanti Devi Kishan Lal Ward No 17 Panjabi Mohalla Surani Bazar Srimadhopur

CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 73 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1920 RJ-S-1-05749887

Shanti Devi Mohan Lal Shanti Devi W/o Mohan Lal Ward No.3 Shrimadhopur

CMOAPS

1921 RJ-S-00009233 Shanti Devi Girdhari Lal Sharma

m/p- kotadi luharwas CMWPS

1922 RJ-S-03295400 Shanti Devi Shri Krishna Sharma

Temaniyo Ka Mohala CMOAPS

1923 RJ-S-03781664 Shanti Devi Nathu Ram Kumawat

New Cort Ke Pass CMOAPS

1924 RJ-S-03396399 Shanti Devi Mali Ram Rana Sikar Bazar CMOAPS

1925 RJ-S-04275060 Shanti Devi Divan Chand Sutliyawali Dhani Srimadhopur

CMOAPS

1926 RJ-S-01557830 Shanti Devi Chiranji Lal Nat m/p- jajod IGNOAPS-SC

1927 RJ-S-00219240 Shanti Devi Tulsa Ram m/p- anatpura CMWPS-SC

1928 RJ-S-00009281 Shanti Devi Toda Ram Jat m/p- garh taknet CMWPS

1929 RJ-S-00008515 Shanti Devi Shivpal Kumawat m/p- jorawarnagar CMWPS

1930 RJ-S-06131176 Shanti Devi Mul Das Swami Vp-ward No 13 Kanwat

CMOAPS

1931 RJ-S-06155121 Shanti Devi Banshi Dhar Bhand

Vpo-thoi CMOAPS-SC

1932 RJ-S-01952674 Shanti Devi Sethu Ram Saini V-nangal Bhim,p- Hanspur

CMOAPS

1933 RJ-S-01769251 Shanti Devi Shyonarayan Singh

m.-balwad po.-neemaki

IGNOAPS

1934 RJ-S-01525511 Shanti Devi Narayan Ram Raigar

m/p- maharoli IGNOAPS-SC

1935 RJ-S-04772157 Shanti Devi Sadhu Ram Saini Gram Nathusar Gram Panchayat Nathusar

CMWPS

1936 RJ-S-04436478 Shanti Devi Mali Bholu Ram Vpo-thoi CMWPS

1937 RJ-S-04692307 Shanti Devi Mali Manwa Ram Vpo-thoi CMWPS

1938 RJ-S-04039947 Shanti Devi Regar Ishar Dayal Vi-po- Garth Bhop Ji CMWPS-SC

1939 RJ-S-04236010 Shanti Devi Saini Hanuman Saini Ghaseepura P-kanwat

CMOAPS

1940 RJ-S-06002681 Shanti Urf Shantosh Devi

Laxmanram Saini Dhani -aareda Nawlai Gp-bagariyawas

CMWPS

1941 RJ-S-01621362 Sharada Devi Rajendra Sharma ward no.9, shrimadhopur

IGNDPS

1942 RJ-S-05659846 Sharda Devi Hema Ram Gram Po-thikariya Vaya Bavari Khandela

CMOAPS

1943 RJ-S-02527780 Sharda Devi Prabhu Dayal Sharma

V/p. Ajeetgarh CMOAPS

1944 RJ-S-04032128 Sharda Devi Rajkumar Mahajan

Ward No 7 Kanwat CMWPS

1945 RJ-S-00270554 Sharda Devi Mohan Khati m/p- kalyanpura via shrimadhopur

IGNOAPS

1946 RJ-S-04986237 Sharswati Devi Balai

Jagdish Prasad Balai

m/p thikariya shahpura khendla

IGNOAPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 74 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1947 RJ-S-04971526 Sharukh Iqbal Ward No 11 CMDPS

1948 RJ-S-06142795 Sharvan Lal Jat Ramdev Jat Dhani Gotha Wali Village Khuram Pura Via Mundru

CMOAPS

1949 RJ-S-02526172 Sharvan Singh Kalyan Singh Daroga

V/p. Ajeetgarh Ward No. 18

CMOAPS

1950 RJ-S-02795262 Sharvani Devi Mansharam Jat Vpo- Nimera CMOAPS

1951 RJ-S-05335699 Sharwan Nanda Ram Rager Ward No 01 Vpo Tapiplya V Tapiplya

CMOAPS-SC

1952 RJ-S-05849504 Sharwani Devi Ranjeet Meena V. Kolwa Gp Simarla Jagir

CMOAPS-ST

1953 RJ-S-05738046 Sharwani Devi Gopalram Kumawat

Ward- 14, Vp- Mahroli CMOAPS

1954 RJ-S-00345922 Sharwani Devi Balai

Babulal Balai m.- nangal bhim po.-hanspur

IGNWPS-SC

1955 RJ-S-04526168 Sharwani Devi Jat Nanu Ram Gopalpura P-rampura Thoi

CMWPS

1956 RJ-S-01738543 Shila Kanwar Gugan Singh Rajput

Gram Nare Panchayat Hardas Ka Bas

CMWPS

1957 RJ-S-00008178 Sholya Ram Dhanna Ram Jat m/p- kalyanpura vaya shrimadhopur

CMDPS

1958 RJ-S-00262528 Shoni Devi Ishwer Lal Yadav dhani thothawala ki po.-divrala

IGNOAPS

1959 RJ-S-02203406 Shravani Devi Nanag Ram Kumahar

Khatoda Bazar ward no 20 shrimadhopur

CMOAPS

1960 RJ-S-01442544 Shrawan Singh Narayan Singh m.-rooppura po.-karadaka

CMDPS

1961 RJ-S-05833596 Shrawani Devi Suraj Mal V/p. Holiya Ka Vaspost Kotri Simarla

CMWPS

1962 RJ-S-05251461 Shri Surja Ram Ram Kuwar ward no-12, khandela IGNOAPS

1963 RJ-S-05811493 Shriram Jat Narayan Jat Dhani- Badawali, Vp- Garth Taknet

CMOAPS

1964 RJ-S-00008295 Shriram Sharma Gorilal Sharma m/p- bharani CMDPS

1965 RJ-S-03046232 Shrvani Devi Govindram Jat Vpo- Nimera CMOAPS

1966 RJ-S-00008792 Shyanti Devi Ramchandra Balai m/p-mahroli CMDPS-SC

1967 RJ-S-06376255 Shyatnarayan Sharma

Ghasi Ram Sharma

Ward No. 11 V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

1968 RJ-S-05305529 Shyokaran Yadav Chuna Ram Yadav Dhani Bandiya Vpo Arniya V-arniya

CMOAPS

1969 RJ-S-01433805 Shyokari Devi Let. Shrwan Lal Tapipliya CMWPS

1970 RJ-S-05913164 Shyokori Devi Banwari Lal Luhar Indra Clony V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

1971 RJ-S-06281565 Shyokori Devi Sarawan Lal Jat Ward 6 Dani Derawali Gram Gath Taknet

CMOAPS

1972 RJ-S-05630141 Shyola Ram Jat Pitha Ram Jat Dhani Seduda Ward 4 Garh Taknet

CMOAPS

1973 RJ-S-04291864 Shyopal Das Swami

Ishwar Das Vpo-kanwat CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 75 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

1974 RJ-S-02957709 Shyopali Kana Ram Dhani Bakliwali CMOAPS

1975 RJ-S-06256812 Sibali Devi Din Khan W N 14 Kotri simarla CMOAPS

1976 RJ-S-01458180 Sikandar Abdul Jabbar ward no.-4, mo.-bisayati, khandela

IGNDPS

1977 RJ-S-03867212 Sima Soni Kishor Lal Vpo- Barsingh Pura CMDPS

1978 RJ-S-01536266 Sinagari Devi Gullaram Balai ward no.12, udayapurwati road, khandela

IGNOAPS-SC

1979 RJ-S-00278462 Sinagari Devi Gumanaram Jat m.-ratanpura po.-nathusar

IGNOAPS

1980 RJ-S-05066329 Singari Devi Bodu Ram Yadav Ward-17, Vi- Mahroli CMOAPS

1981 RJ-S-05493755 Singari Devi Surja Ram Jat Dhani Nakya Wali V/p Simarla Jageer

CMOAPS

1982 RJ-S-05203800 Singari Devi Chhitar Mal Yadav Dhani Navodi Gram Khurrampura Gram Panchayat Futala

CMOAPS

1983 RJ-S-04719885 Singari Devi Jat Ganpat Ram Vpo-malikpur CMOAPS

1984 RJ-S-01405894 Sita Devi Jagannath m.-shivpura po.-jankipura

CMOAPS

1985 RJ-S-06368673 Sita Ram Ceteru Ram Jat Wn 02 Dhani Badawali Garm Garh Taknet

CMOAPS

1986 RJ-S-03134327 Sita Ram Doula Ram Jat V/p. Garhtaknet CMOAPS

1987 RJ-S-01460807 Sita Ram Tiku Ram Swami V/po--anatpura CMDPS

1988 RJ-S-04012545 Sita Ram Goverdhan Ram Ward No 5 CMOAPS-SC

1989 RJ-S-06186439 Sita Ram Bhura Ram Jat Dhani Jhari V/p Dadiya Rampura

CMOAPS

1990 RJ-S-05506174 Sita Ram Richhapal Yadav Dhani Singyawali Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMDPS

1991 RJ-S-03532314 Sita Ram Oukar Mal Preeak V/p. Abhawas CMOAPS

1992 RJ-S-03878319 Sita Ram Meena Kalyan Mal Vpo- Jairampura CMOAPS-ST

1993 RJ-S-02143348 Sita Ram Yadav Okarmal Yadav Village Anatpura CMOAPS

1994 RJ-S-00024387 Sitaram Hariram Dhobi m/p- dulhepura CMDPS-SC

1995 RJ-S-04885323 Sitaram Sain Hukma Ram Saini Ganga Ram Ki Dhani Po-dayara

CMOAPS

1996 RJ-S-00009330 Sobha Kanwar Rajendra Singh m/p- madho ka bas, kanwat

CMWPS

1997 RJ-S-06223144 Sohan Nathu Ram Mali Vp-balal Ki Dhani, Dayara Po-dayara Vi-khandela

CMOAPS

1998 RJ-S-05862443 Sohan Kanwar Mangej Singh Kalikheda po.- haripura

CMOAPS

1999 RJ-S-00011668 Sohan Kanwar Bajarang Singh Shekhawat

m/p- mangarh CMWPS

2000 RJ-S-04552908 Sohani Devi Swami

Banwari Lal Vpo-jugalpura CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 76 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2001 RJ-S-04434719 Sona Ram Gurjar Rupa Ram Devipur P-hathideh CMOAPS

2002 RJ-S-00270603 SONI BAXSARAM BALAI

shyoram ka bas po.-kotadi simarla

IGNOAPS-SC

2003 RJ-S-05593843 Soni Devi Hanman Sahay Jat

Gram Simarala Jagir Gp Simarala Jagir

CMOAPS

2004 RJ-S-05605317 Soni Devi Bodu Ram Yadav Gram Kolawa Gp Simarala Jagir

CMOAPS

2005 RJ-S-00266616 Soni Devi Narayanmodi Mahajan

m/p- divrala IGNOAPS

2006 RJ-S-01608521 Soni Devi Channa Ram Jangid

m/p- kotadi dhaylan IGNOAPS

2007 RJ-S-02403200 Soni Devi Bhagwana Ram Dhani Narawali CMOAPS

2008 RJ-S-03543351 Soni Devi Surja Ram Saini V/p. Abhawas Ward No. 13

CMOAPS

2009 RJ-S-01576622 Soni Devi Nathuram Saini m/p- abhawas IGNOAPS

2010 RJ-S-06328960 Soni Devi Mula Ram Khatik Vp-gurara Vi-khnadela

CMOAPS-SC

2011 RJ-S-02020025 Soni Devi Goru Ram Jat V/po Abhawas Ward No 07

CMOAPS

2012 RJ-S-04489311 Soni Devi Bhaguram Jat Kishanpura Po-bhojapur

CMWPS

2013 RJ-S-03143379 Soni Devi Dhonkal Ram Jat Ward No 4 Dhani Khedaronki Vp Bhopatpura Via Reengus

CMOAPS

2014 RJ-S-00236403 Soni Devi Hanuman Sahay m.-sukh singh ka bas po.- bhadwadi

IGNOAPS

2015 RJ-S-04447599 Soni Devi Ram Nath Jat Ward No 01 V. Santosh Pura P. Lampuwa

CMOAPS

2016 RJ-S-06083210 Soni Devi Dunga Ram Jat V-dhani Kanrna Wali,vijaypura Po-kansarada

CMOAPS

2017 RJ-S-06746895 Soni Devi Sundra Gurjar Dhani- Moti Moji ka wali, Po- Jharli

CMOAPS

2018 RJ-S-05529537 Soni Devi Gula Ram Jat Vpo-dulhepura P-hod Vi Khandela

CMOAPS

2019 RJ-S-02706919 Soni Devi Bhana Ram Jat Dhani Gotha CMOAPS

2020 RJ-S-05131080 Soni Devi Baksha Ram Jat Dhanawali Sargoth CMOAPS

2021 RJ-S-06554072 Soni Devi Jivan Ram Khatik Railway Station Road, Bapu Basti, Po- Jugalpura

CMOAPS

2022 RJ-S-05557987 Soni Devi Jagnath Ram Yadav

Vp- Lisadiya CMOAPS

2023 RJ-S-03112593 Soni Devi Kalu Ram Jat Ward No. 03 CMOAPS

2024 RJ-S-05452278 Soni Devi Goda Ram Sharma

Gram Dhabawali Gp Sihodi

CMOAPS

2025 RJ-S-06112187 Soni Devi Bodu Ram Balai V-balwar Po-nimaki Vi-kanwat

CMOAPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 77 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2026 RJ-S-01775343 Soni Devi Narsa Ram Saini v/p-dhani-poladas,hanspur,srimadhopur

IGNOAPS

2027 RJ-S-01479097 Soni Devi Dhanaram Jat pratappura po.- neemaki vaya kanwat

IGNWPS

2028 RJ-S-06626646 Soni Devi Chanda Ram Kumawat

Kumawato K Mohala Ratanpura G.p Nathusar

CMOAPS

2029 RJ-S-04215769 Soni Devi Bajiya Bodu Ram Vpo-lakhani CMWPS

2030 RJ-S-04459394 Soni Devi Gurjar Birbal Ram Khiroti P-burja Ki Dhani

CMOAPS

2031 RJ-S-04746906 Soni Devi Jat Murli Dhar Garth Bhopaji P-loharwada

CMOAPS

2032 RJ-S-05608203 Soni Devi Jat Hardev Ram Vi-po- Shahpura Via- bavri

CMOAPS

2033 RJ-S-02349082 Soni Devi Verma Bodu Ram ward no. 07 V/po - Mau

CMWPS-SC

2034 RJ-S-06846245 Sony Devi Banshi Ram Yadav

Dani Dahar Ki Modaydi Hathora

CMOAPS

2035 RJ-S-01753051 Srwan Jhuntha Ram Gurjar

m/p- ajeetgarh IGNOAPS

2036 RJ-S-05661842 Sua Devi Ram Niwas Mali Mp-dhani Tilawali Po-dhaliyawas

CMOAPS

2037 RJ-S-02374209 Sua Devi Nanchu Ram Ward No 12 CMOAPS

2038 RJ-S-00248952 Sua Lal Narayan Ram khati charanwas po.-neemaki

IGNOAPS

2039 RJ-S-00231604 Sua Lal Sua Lal m/p- thoi IGNOAPS

2040 RJ-S-02156181 Subhan Subhrati Ward No 10 CMOAPS

2041 RJ-S-04683419 Subhash Balai Rameshwar Lal Vpo-nimera CMDPS-SC

2042 RJ-S-01508899 Subhash Bunakar Radheshyam Bunakar

m/p- divrala IGNDPS-SC

2043 RJ-S-00019139 Subhash Chand Murlidhar Jat m- dulhepura po- hod CMDPS

2044 RJ-S-05853134 Subhash Kumar Sunda Ram Jat Gram Geedawala Gp Sihodi

CMDPS

2045 RJ-S-05090188 Sugan Chand Mangu Ram Gurjar

Devara Ka Mohala V. Nalot P. Jorawar Nagar

CMOAPS

2046 RJ-S-03816994 Sugan Chand Jat Chotu Ram Barsinghpura CMOAPS

2047 RJ-S-01607690 Sugan Kanwar Selab Singh m/p- mau IGNOAPS

2048 RJ-S-04737972 Sugan Singh Rmodhan Singh Rajput

Vpo-Hathideh Via- Jharli

CMOAPS

2049 RJ-S-05191868 Sugani Devi Prabhdayal Swami Dolat Pura Po-hatideh

CMOAPS

2050 RJ-S-01440073 Sugani Devi Nanuram m-kolwa po- simarala jageer

CMDPS-SC

2051 RJ-S-06996629 Sugna Ram Jat Bhura Ram Jat Ward 10 Simarla Kotdi Simarla

CMOAPS

2052 RJ-S-02229870 Sugni Devi Bodu Ram Gujar Vpo- Jajod CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 78 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2053 RJ-S-05451985 Sugni Devi Jaynarayan Sharma

V/p. Nathusar CMOAPS

2054 RJ-S-1-04688701

Sukha Ram Jat Ganga Ram Jankipura P-chokadi CMOAPS

2055 RJ-S-00228759 Sukha Ram Saini Bhagwan Sahay Saini

dhani maliyo ki ratanpura vaya nathusar

IGNDPS

2056 RJ-S-02241959 Sultan Bharata Ram Gujar

V/p Ajeetgarh Ward No 06

CMOAPS

2057 RJ-S-05700100 Sultan Nayak Narayan Nayak Moh. Nayakan Ward No. 03 V/p. Tapiplya

CMOAPS

2058 RJ-S-05243072 Sultan Ram Balai Ganesh Ram Gram Simarala Gram Panchayat Kotari Simarala

CMOAPS-SC

2059 RJ-S-03701410 Sultan Ram Yadav

Shankar Lal Vpo- Kotdi Luharwas CMOAPS

2060 RJ-S-05280366 Suman Devi Hari Singh Jat Dhani Bada Wali V/p. Kotri Dhaylan

CMWPS

2061 RJ-S-06640580 Suman Devi Sita Ram Gurjar Vpo- Gurara CMWPS

2062 RJ-S-01608178 Suman Kanwar Shimbhu Singh garhi khanpur po jugalpura

IGNOAPS

2063 RJ-S-03528135 Sumer Singh Shekhawat

Motu Singh school ke pass Gram Nagal

CMOAPS

2064 RJ-S-06650009 Sumitra Devi Gajanand Saini Dhani Kankar Wali, Vpo - Vijaypura

CMWPS

2065 RJ-S-07069344 Sumitra Devi Let Nawratan Swami

Van Vihar Colony Ward No. 3 Shrimadhopur

CMWPS

2066 RJ-S-06174315 Suna Ram Jat Goru Ram Vi-po- Hathideh CMOAPS

2067 RJ-S-05810447 Suna Ram Jat Narayan Jat V/p. Gomawali Post Sihori

CMOAPS

2068 RJ-S-02594176 Suna Ram Saini Jhodaram Saini Jaiwali , Divrala CMOAPS

2069 RJ-S-01454741 Sunaram Meena Sunaram m/p- sujana vaya kanwat

IGNOAPS-ST

2070 RJ-S-05056943 Sunda Ram Surja Ram Jangid Dhani Khati Wali V/p Anatpura

CMOAPS

2071 RJ-S-05407270 Sunda Ram Jat Jagnath Jat Ward 02 Gp Aspura CMOAPS

2072 RJ-S-06172841 Sunda Ram Jat Boduram Vi-po- Hathideh CMOAPS

2073 RJ-S-04111666 Sunda Ram Raigar

Kana Ram Samrathpura P-sujana

CMOAPS

2074 RJ-S-06996799 Sundari Devi Mali Ram Jat Ward 4 Jakhado Ki Dani Ratanpura Nathusar

CMOAPS

2075 RJ-S-06846287 Sundari Devi Bodu Das Swani Dani Udawali Nagal CMOAPS

2076 RJ-S-05665620 Sundari Devi Nathulal Saini Mp-badhi Dhani Thoi CMWPS

2077 RJ-S-05771464 Sundari Devi Bhagwan Shay Jat Ward No -13 Mohalla Kumaharo Ka V/p- Chomu Purohitan

CMOAPS

2078 RJ-S-01748440 Sundari Devi Ruda Ram Balai m/p- lakhani IGNWPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 79 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2079 RJ-S-06368845 Sundari Devi Rambaks Jat V-kishanpura Po-ralawata

CMOAPS

2080 RJ-S-04490577 Sundari Devi Rudaram Tiwari Ki Dhani Po ralawata

CMOAPS

2081 RJ-S-04491020 Sundari Devi Harbaksa Jat Fatehpura Po-tiwari Ki Dhani

CMOAPS

2082 RJ-S-05180858 Sundari Devi Guljhari Lal Sharma

Gram Shivramkabas Gram Panchayat Kotari Simarala

CMWPS

2083 RJ-S-05177072 Sundari Devi Sita Ram Bijaraniya

Gram Simarala Gram Panchayat Kotari Simarala

CMOAPS

2084 RJ-S-06526225 Sundari Devi Jat Ganesh Ram Jat Natho Ka Mohalla, Vpo- Shahpura Via- Bavri

CMOAPS

2085 RJ-S-03891680 Sundi Devi Kumawat

Bhairu Ram Vpo- Jairampura CMOAPS

2086 RJ-S-04052842 Sundi Devi Gurjar Narayan Ram Khemraj Ka Bas P-basri

CMOAPS

2087 RJ-S-05900855 Sundrai Devi Sadu Ram Gurjar Dhani Nadi Ka Bad V/p. Ajeetgarh

CMOAPS

2088 RJ-S-06368612 Sundri Devi Nathu Ram Gujar Wn 15 Garm Geedawala Gp Sihodi

CMOAPS

2089 RJ-S-05598480 Sundri Devi Dalu Ram Balai V. Udaipura Post Govindpura

CMOAPS-SC

2090 RJ-S-03011877 Sundri Devi Baluram Jat Vi-po- Hod CMOAPS

2091 RJ-S-03758599 Sundri Devi Nathu Ram Gurjar V/p Jugrajpura CMOAPS

2092 RJ-S-05882911 Sundri Devi Kanaram Ji Jat Dhani- Motiwali, Vp- Simarla Jagir

CMWPS

2093 RJ-S-03506626 Sundri Devi Kishana Ram Saini

V/p. Mundru CMOAPS

2094 RJ-S-02780170 Sundri Devi Goma Ram Yadav V. Khuram Pura P. Futala

CMOAPS

2095 RJ-S-02706422 Suni Devi Bharu Ram Yadev Dhani Dhaswali CMOAPS

2096 RJ-S-05901406 Suni Devi Kishan Lal Raigar Ward No. 07 V/p. Simarla Jageer

CMOAPS-SC

2097 RJ-S-03113148 Suni Devi Bharu Ram Jat Dhani Milkwalo Ke CMOAPS

2098 RJ-S-03142436 Suni Devi Tikam Chand Khatik

Pushp Nagar CMOAPS-SC

2099 RJ-S-01446059 Sunil Kumar Modi Onkar Mal Modi m/p- divrala CMDPS

2100 RJ-S-02189927 Sunil Yadav Sanwar Mal Yadav Vpo-govindpura CMDPS

2101 RJ-S-01435950 Sunita Devi Vijendra Balai dhani pawanda ki po- bawadi

CMWPS-SC

2102 RJ-S-01907720 Sunita Devi Dhansukh Kumwat

Vpo- Thoi CMWPS

2103 RJ-S-03143754 Sunita Devi Bhagwan Shaya Vp- Mundru CMDPS-SC

2104 RJ-S-06326857 Sunita Kumawata Mahaveer Prasad Near Shyampark Ward No 9 Shrimadhopur

CMWPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 80 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2105 RJ-S-06259901 Sunt Bano Alimudeen Pushp Nagar Ward No .24 Srimadhopur

CMOAPS

2106 RJ-S-00246398 Supayar Kanwar Kishan Singh Rajput

m/p- divrala IGNOAPS

2107 RJ-S-01655231 Supyar Devi Umrav Balai Dulhepura CMWPS-SC

2108 RJ-S-06336094 Supyar Devi Murldhar Meena Gav Dabawali Gram Panchayat Sihori

CMOAPS-ST

2109 RJ-S-00342646 Supyar Devi Laksman Singh m.-seepur po.-hathora

IGNOAPS

2110 RJ-S-00011572 Supyar Kanwar Girdhari Singh dhani amawali po- ratanpura

CMWPS

2111 RJ-S-00218844 Supyar Kanwar Rohitash Singh m/p- hathideh CMWPS

2112 RJ-S-05305620 Suraj Mal Saini Murlidhar Saini Ward No 14 V/p Mahroli

CMDPS

2113 RJ-S-01457996 Suraj Mal Yadav Kaluram Yadav dhani kerali po.- divrala

IGNDPS

2114 RJ-S-05191533 Suraja Ram Kanaran Gurger Devipura Po-hathideh CMOAPS

2115 RJ-S-01557445 Suraja Ram Binja Ram Balai ward no.20,pushp nagar,shrimadhopur

IGNOAPS-SC

2116 RJ-S-01457514 Suraja Ram Jat Heera Ram Jat dhani sakhuniya tan bhopatpura

IGNDPS

2117 RJ-S-05077955 Surajaram Kumawat

Mahadev Kumawat

Maharawali Sargoth CMOAPS

2118 RJ-S-05916569 Surajbhan Yadav Kisana Ram Dhani Bilyawali Gram Anatpura Post Divarala

CMOAPS

2119 RJ-S-06625680 Suraji Devi Bhola Ram Yadav Ward 4 Anatpura CMOAPS

2120 RJ-S-01767482 Suraji Devi Shyokaran Yadav kalwad po.-neemaki IGNOAPS

2121 RJ-S-02697790 Suraji Devi Murali Dhar Saini Dhani Hanuman Sagar

CMOAPS

2122 RJ-S-02551061 Suraji Devi Sunda Ram Dhani Cholai CMOAPS

2123 RJ-S-01527071 Suraji Devi Sugana Ram Harijan

m/p- hathideh IGNOAPS-SC

2124 RJ-S-01509281 Suraji Devi Jagdish Saini m/p- divrala IGNWPS

2125 RJ-S-04478454 Suraji Devi Balai Sona Ram V- Bhuranpura Po- Khiroti

CMOAPS-SC

2126 RJ-S-04613418 Suraji Devi Jat Suvalal Vi-po- Thikriya CMOAPS

2127 RJ-S-00254588 Surbhi Devi Manguram Gujar m.-jalalpur po.-simarla jageer

IGNOAPS

2128 RJ-S-01731444 Suresh Mangudas Swami Dhani Teba Basi, Vp- Futala

CMDPS

2129 RJ-S-02254463 Suresh Kumar Rohitash Kumar Dhani Sadhusinghwali Vp- Bharni

CMDPS

2130 RJ-S-06376448 Suresh Kumawat Mohan Lal Kumawat

Ward No 24 Pushpnagar Shrimadhopur

CMOAPS

2131 RJ-S-04622103 Surja Devi Naru Ram Balia V/p. Kanchanpur CMOAPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 81 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2132 RJ-S-03197290 Surja Ram Ghisa Ram Gurjar Vi- Mandusya CMOAPS

2133 RJ-S-02417499 Surja Ram Iswar Ram Dhani -dhaywali CMOAPS

2134 RJ-S-03895953 Surja Ram Balai Surja Ram V- Bassi, Po- Jairampura Via- Shrimadhopur

CMOAPS-SC

2135 RJ-S-06368631 Surja Ram Bawerya

Gangu Ram Wn1 Dhani Bawerya Ki Garm Garh Taknet

CMOAPS-SC

2136 RJ-S-05574979 Surja Ram Jat Narayan Jat Dhani Badawali Garh Taknet

CMOAPS

2137 RJ-S-04746942 Surja Ram Raigar Nanda Ram Garth Bhopaji P-loharwada

CMOAPS-SC

2138 RJ-S-02141930 Surji Devi Surja Ram Jat Dhani Panda Wali Divra

CMOAPS

2139 RJ-S-00270583 Surji Devi Ramnath Jat m/p-KOTRI DHYALAN

IGNOAPS

2140 RJ-S-02377492 Surji Devi Murlidhar Dhani - Derawali v/p. mau

CMOAPS

2141 RJ-S-00236431 Surji Devi Ruda Ram Swami m.-bhojpur po.-barsinghpura

IGNOAPS

2142 RJ-S-02809197 Surji Devi Sadhuram Jat Vpo- Nimera CMOAPS

2143 RJ-S-05675596 Surji Devi Ramlal Yadav Tatla Ki Dhani Po-khiroti

CMOAPS

2144 RJ-S-06747965 Surji Devi Parsa Das Swami M- Dolatpura Post- Hardas Ka Bas Via- Jharli

CMOAPS

2145 RJ-S-05702106 Surji Devi Chanda Ram Jat Dhani Novadi V/p. Tilok Pura

CMOAPS

2146 RJ-S-02259454 Surji Devi Jagdesh Parsad V - Jaswantpura CMWPS

2147 RJ-S-05656037 Surji Devi Richhpal Ram Jat Dhani Kilolayi Wali V. Nalot Gp Jorawar Nagar

CMOAPS

2148 RJ-S-1-05843590

Surji Devi Hanuman Shahya Dhani Samota Wali Ward No.03 Shrimadhopur

CMWPS

2149 RJ-S-03272169 Surji Devi Rugha Ram Balai Vi- Gopal Pura Po- Hod

CMOAPS-SC

2150 RJ-S-04252031 Surji Devi Chothu Ram Saini Dhani Patwariyo Wali Ward No 11 V/p Hanspur

CMOAPS

2151 RJ-S-05376072 Surji Devi Hanuman Sahay Jat

V. Ratan Pura P. Nathusar

CMOAPS

2152 RJ-S-06246764 Surji Devi Kana Ram Jat Vp-govindpura Vi-palsana

CMOAPS

2153 RJ-S-04997948 Surji Devi Balai Kalu Ram Balai m/p lakhani khendla IGNWPS-SC

2154 RJ-S-02185954 Surji Devi Jat Prabhat Ram Jat Vpo-govindpura CMOAPS

2155 RJ-S-03840085 Surji Devi Jat Mala Ram Padampura P-barsingh Pura

CMOAPS

2156 RJ-S-04719656 Surji Devi Jat Ganpat Ram Vpo-rampura Thoi CMOAPS

2157 RJ-S-05331246 Sushila Devi Ramswarup Bunkar

Bunkar Mohalla Divrala

CMOAPS-SC

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 82 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2158 RJ-S-02695362 Sushila Devi Bhagwana Ram Jat

V/p Lampuwa CMOAPS

2159 RJ-S-00019165 Sushila Devi Kanaram Meena dhani manaki po- dhani gumansingh

CMDPS-ST

2160 RJ-S-1-05718322

Sushila Devi Sharma

Mahaveer Prasad Sharma

Ward No 11 Gokul Ko Ka Mohalla Shrimadhopur

CMWPS

2161 RJ-S-00009019 Susila Devi Hanuman Prasad Saini

m/p- kanwat CMDPS

2162 RJ-S-03049831 Suva Devi Mahavir Jat Dhani Hanuman Sagar

CMWPS

2163 RJ-S-05479462 Suva Devi Phokhar Mal Balai Shahpura Vi-bawadi Po-tikariya

CMOAPS-SC

2164 RJ-S-06877343 Suva Lal Ghisa Lal Ward No. 12 Dhani Kakdwali V/p. Jalalpur

CMOAPS-SC

2165 RJ-S-01403645 Suwa Devi Sagar Mal m/p.- kotadi dhayalan CMOAPS

2166 RJ-S-06273744 Suwa Devi Joru Ram Jat Vp-malikpur Vi-bawadi

CMOAPS

2167 RJ-S-00325799 Suwa Devi Nanuram Meena piploda ka bas po.- sujana

IGNOAPS-ST

2168 RJ-S-05864705 Suwa Devi Puran Mal Jat Gram Sihodi Gp Sihodi

CMOAPS

2169 RJ-S-05056957 Suwa Devi Sunda Ram Jangid

Ward Nno 05 Khati Wala V/p Anatpura

CMOAPS

2170 RJ-S-02237346 Suwa Lal Dula Ram V - Dirawali, Kalyanpura

CMOAPS

2171 RJ-S-01778157 Suwa Lal Shankar Lal Soni m/p- shrimadhopur IGNOAPS

2172 RJ-S-06870486 Suwa Lal Yadav Ganpat Yadav Dani Bai Ji Wali Anatpura

CMOAPS

2173 RJ-S-04507815 Suwa Ram Balai Mali Ram Fatehpura P-gokul Ka Bas

CMOAPS-SC

2174 RJ-S-05566390 Suwaram Yadav Narayan Ram Yadav

Vp- Lisadiya CMOAPS

2175 RJ-S-00234394 Suwati Devi Jhodaram Meena m/p- nathusar IGNOAPS-ST

2176 RJ-S-05717928 Suwati Devi Keshar Ram Balai Vpo-khatundra CMOAPS-SC

2177 RJ-S-05794909 Syokuri Devi Jat Prabhudayal Jat Dhani Bankali Gram Mangarh Gp Jugrajpura

CMWPS

2178 RJ-S-04694809 Syolaram Phokhar Mal Saini Po-paniharwas CMOAPS

2179 RJ-S-00008619 Syopali Baluram Ahir m/p-dhani bohrawali kanchanpur

CMDPS

2180 RJ-S-03550086 Tara Devi Chheetar Mal Bhargav

Dakotan Mohala CMWPS

2181 RJ-S-06853970 Tara Devi Ram Singh Dhanka

Ward No. 21 Anadsary Moh. V/p. Ajeetgarh

CMWPS-ST

2182 RJ-S-01442355 Tarachand Rameshwar Lal Jat

m/p- kalyanpura thoi CMDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 83 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2183 RJ-S-01607640 Tarachand Meena Bodu Ram Meena Sujana CMOAPS-ST

2184 RJ-S-05796988 Teeja Devi Chajuram Kumawat

Bank Ke Samne, Vp- Mahroli

CMOAPS

2185 RJ-S-05335236 Teeja Devi Mangla Ram Jat Dhani Mansawali Vpo Tapiplya V-tapiplya

CMOAPS

2186 RJ-S-03806606 Teeja Devi Rughanath Jat Dhani Khreshya Wali Reengus

CMOAPS

2187 RJ-S-06701560 Teeja Devi Sanwata Ram Jat Dhani Nawori, Vpo- Vijaypura

CMWPS

2188 RJ-S-06174757 Teeja Devi Swami Ganesh Ram Vi- Dolatpura Po- Hardas Ka Bas

CMOAPS

2189 RJ-S-04752725 Teekamchand Soni

Kalu Ram v-ward no 5 poddar mohalla, kanwat po-kanwat

CMOAPS

2190 RJ-S-04280052 Teja Devi Mali Surja Ram Vpo- Kanwat CMWPS

2191 RJ-S-06155670 Teja Ram Biddu Ram Jat V-p-dhani Bagori, Thoi Po-thoi

CMOAPS

2192 RJ-S-00301719 Tija Devi Sunaram Saini dhani nadawali po.- thoi

IGNOAPS

2193 RJ-S-00325805 Tija Devi Sualal m/p- thoi IGNOAPS

2194 RJ-S-02464765 Tija Devi Suva Lal Guger V/p Ajeetgarh Ward No.6

CMOAPS

2195 RJ-S-03107477 Tija Devi Narayan Ram Balai

Vi- Dulhepura Po-hod CMOAPS-SC

2196 RJ-S-03310052 Tija Devi Jgadees Parsad Vi-po- Thikariya CMOAPS-SC

2197 RJ-S-01576870 Tijali Devi Ghisalal Jat trilokpura po. sihodi IGNOAPS

2198 RJ-S-01396924 Tofali Devi Banshidhar Balai Sarmthpura, Sujana, Khandela Sikar

CMWPS-SC

2199 RJ-S-03899061 Tophali Devi Barva

Raghu Nath Bassi , Jayrampura CMOAPS-ST

2200 RJ-S-04134796 Trapati Devi Madan Lal Mohala Thatero Ka Srimadhopur

CMOAPS

2201 RJ-S-05316147 Tulsi Devi Bhura Ram Saini Ward No 13 V/p Arniya

CMOAPS

2202 RJ-S-04016281 Tulsi Devi Gurjar Geega Ram V-kalikheda po-chokadi vi-guhala

CMOAPS

2203 RJ-S-07070801 Tushar Hemraj Yadva Dhani Sutalia Wali Ward 18 Srimadhopur

CMDPS

2204 RJ-S-00250663 Uagam Kanwar Manohar Singh Rajput

m/p- maharoli IGNOAPS

2205 RJ-S-05864941 Uchab Kanwar Jaman Singh Dhani Amm Wali V/p. Nathusar

CMOAPS

2206 RJ-S-01688122 Uchchhav Kanwar Selab Singh m/p- mau IGNOAPS

2207 RJ-S-05236332 Uchhab Kanwar Hanuman Singh V/p. Mau CMOAPS

2208 RJ-S-01439647 Udaram Gyanaram Raigar m/p- chomu purohitan CMDPS-SC

2209 RJ-S-04785790 Ugam Singh Rajput

Madho Singh Vpo-hathideh CMOAPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 84 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR

S.No Sanction No. Pensioner Name Father/Husband Name

Pensioner Address Pension Scheme

Account No

2210 RJ-S-01535057 Umarawati Devi Chhaju Ram Valmiki

m/p- jhadali IGNOAPS-SC

2211 RJ-S-01547556 Umera Khatun Abudal Munan Banni Khandela CMOAPS

2212 RJ-S-02970590 Vidadu Chand Kalu Ram Vpo-gurara CMOAPS-SC

2213 RJ-S-04968622 Vidhaya Devi Saini

Ramu Ram Vpo-thoi CMOAPS

2214 RJ-S-01439855 Vikaram Singh Hanuman Singh m/p- maharoli CMDPS

2215 RJ-S-03523517 Vimala Devi Kamal Kishor Gram Nagal (nathusar)

CMOAPS

2216 RJ-S-05265356 Vimla Kanwar Shankar Singh Rajput

Gadhi Sargoth CMOAPS

2217 RJ-S-00009321 Vimla Devi Sitaram Yadav m/p- sargoth CMWPS

2218 RJ-S-05487567 Vimla Devi Bhagwan Sahay ward no-01,reengus IGNWPS-SC

2219 RJ-S-04634259 Vimla Devi Mamraj Baloda Dhani Chokadi Johadi Wali Ward No 03 Reengus

CMWPS

2220 RJ-S-04276615 Vimla Devi Swami Papu Ram Ward No. 17, Vpo- Kanwat

CMDPS

2221 RJ-S-03941341 Vimlal Devi Banwari Lal Sharma

ward no. 12 mo.-Latan Mohala, shrimadhopur

CMWPS

2222 RJ-S-01443173 Vinod Kumar Trilokchand Verma m/p- bagriyawas CMDPS-SC

2223 RJ-S-02446813 Visvprakesh Rameshawr Sharma

Vpo- Bamanwas Via- Khandela

CMOAPS

2224 RJ-S-00025315 Yakub Khan Allahrakh Mansoori

m/p- ajeetgarh CMDPS

2225 RJ-S-01458209 Yusuf Teli Shahabuddin Teli m/p- ajeetgarh IGNDPS

rajssp.raj.nic.in 15/02/2017 02:28:38 85 of 85

Disbursement Wise Pensioner List

Treasury Name : SRI MADHOPURDisbursement Type :MONEY ORDERSRI MADHOPUR