Bucuresti in 1864

of 38 /38
In 1864, Carol Pop de Szathmary a pozat ce urma sa devina “intersectia de la Universitate” din disparutul la 1888! "urn al Coltei# Se vad $cademia Universitatea!, %anastirea S&# Sava amplasamentul statuii lui %ihai 'iteazu! si Palatul Sutu prim(plan!# In dreapta, locul viitorului rond este ocupat de )otelul *iesch# +ra o casa munteneasca, al carei stil il reasim astazi la )anul lui %anuc# )otelul *iesch avea “-estaurant” si “Ca&&e”# Szathmary a mutat cadrul in dreapta, dincolo de Ulita Coltei actual .d# /alcescu!# In stana(sus 0 /iserica +nei disparuta!, iar in stana(os acelasi )otel *iesch# In dreapta, nota.il este rupul de case de pe amplasamentul actualului "eatru 2ational# 3intre toate, cea al.a, mai rasarita, din plan median, este casa )ai %oscu# 3e ce este atat de importanta Pentru ca o .una .ucata de vreme a adapostit Primaria /ucuresti, asa cum spuneam in articolul acesta# Ilustrata este din 157#

Embed Size (px)

Transcript of Bucuresti in 1864

Page 1: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 1/38

Page 2: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 2/38

157# In intersectia de la Universitate, curatata si amenaata in &orma

de rond la inceputul secolului, se inauureaza statuia marelui om politic Ion C# /ratianu# Pe &undal, cladirea

&umos ornamentata a %inisterului de -az.oi actual departament al %inisterului $riculturii!#

'edere din rond spre .d# Carol I# Pe soclul statuii se poate citi “Prin

mintea, prin inima si .ratele noastre 0 1881 data proclamarii -eatului -omaniei! 0 lui Ion C# /ratianu 0 15

%onumentul avea sa devina un sim.ol al Capitalei si un element de&initoriu al intersectiei# Pe &undal, %iniste

de -az.oi stana! si %inisterul 3omeniilor $riculturii 0 dreapta!#

Page 3: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 3/38

151# Privind dinspre intersectie spre .ulevardul

 $cademiei, primul .ulevard al Capitalei actual .d# +lisa.eta!# In stana, se o.serva ca primele 9 statui 0 a lu

)eliade(-adulescu si a lui %ihai 'iteazu 0 aparusera dea#

151:# Piata noua, denumita “Piata /ratianu” pe .una

dreptate 0 aceasta este denumirea normala a intersectiei, intrucat Piata $cademiei;Universitatii se de&inea ca

spatiul cu statui de vis(a(vis de cladirea Universitatii# In dreapta, Spitalul Coltea# Casa de pe locul iesirii actua

din pasa s(a lasat reu demolata, deoarece avea un proprietar in&luent#

 $pro<# 159 0 .d# /ratianu actual /alcescu!, intersectie

str# +dar =uinet# +ra acolo o cladire &rumoasa, cu 9 turnulete )otel /ritania# In dreapta sa, un sir de case

care ascundea .iserica +nei# Casele mereau pana in str# -eala actuala Ion Campineanu!, unde, pe coltu

.ulevardul, &usese construita o cladire inalta, cu cupola# In dreapta(os, %aidanul Primariei, rezultat in urma

demolarii cvartalului de case de acolo# Se numea asa deoarece pe acest teren se plani&icase ridicarea

Primariei /ucuresti#

Page 4: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 4/38

Inceputul anilor >9# Privind in lunul .d# Carol I, peste

statuia /ratianu# In dreapta, aparuse Palatul Societatii de $siurari “?enerala”, cu cupolele em.lematice, act

sediu /C-#

 $pro<# 1591# @i o.isnuita la Piata /ratianu# 3eoarece

tra&icul era &oarte aerisit, oameni traversau strada pe oriunde#

 $pro<# 1594# Piata /ratianu pozata din Spitalul Coltea#

 

 $pro<# 159A# Cadru asemanator#

Page 5: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 5/38

 

Bumatatea anilor >9# 3escrierea pozei spune totul#

157# Soare in Piata /ratianu# di&erenta nota.ila este

disparitia turnuletelor cladirii de pe coltul cu str# +dar =uinet 0 posi.il urmare a unui incendiu, sau simpli&ica

voita#

Inceputul anilor >7# Perspectiva in lunul .d# /ratianu

actual /alcescu! si, mai departe, a .d# "aDe Ionescu actual %aheru!# Incepuse dea .oom(ul imo.iliar, asa

ca in dreapta(miloc, la intersectia cu str# "raian 'uia zona 3alles!, aparuse dea .locul Sun(Eondon#

Page 6: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 6/38

 $pro<# 1574# -ondul, &recventat de tramvaie, o scena

o.isnuita in epoca# /locul in constructie de pe &undal este cel din spatele )otelului /ulevard 0 Calea 'ictorie

colt cu .d# +lisa.eta#

 $pro<# 157A# Perspectiva spre Coltea si, mai departe, sp

.iserica S&# ?heorhe(2ou# $ctualul .d# /ratianu merea doar pana in str# Coltei# 2oua artera a avansat apo

treptat spre Unirii, prin demolarea unei parti a centrului istoric#

1576# "ra&ic, pietoni, statuie, Universitate#

Page 7: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 7/38

Page 8: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 8/38

1575# Intersectia /ratianu, alomerata si plina de viata# S

vede &oarte .ine cum pe viitorul amplasament al "eatrului 2ational e<istau un teatru in aer li.er si $renele

Circului *rately# In stana, dincolo de Universitate, la intersectia .d# /ratianu /alcescu! cu str# -eala

Campineanu!, se ridica .locul Carlton# Si mai departe, pe coltul cu str# C# $# -osetti, se vede var&ul .locului

Filson# Pe dreapta, la intersectia cu str# /atistei, se inaltase .locul Creditul %inier#

1575# Piata /ratianu, vedere de la sol# /locul Carlton,

semet, era aproape &inalizat# Pe coltul cu +dar =uinet, mai rezista inca &ostul )otel /ritania# $vea sa &ie

demolat#

1575# /ulevardele /ratianu /alcescu! si "aDe Ionescu

%aheru!, cu noua lor in&atisare, .ordate de .locDhausuri noi(noute#

Page 9: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 9/38

1575# Cu .locul Carlton inaltat, modestele case de lana

.iserica +nei stana! devenisera anacronice# Intre ele si Carlton, un super. imo.il de raport, e<istent si azi,

terase eneroase# /locul Carlton a avut viata scurta 0 s(a pra.usit la cutremurul din noem.rie 154#

154# Pe locul unde in ianuarie 919 s(a protestat se

vindeau &lori, la marinea &ostului %aidan al Primariei#

154# 'edere enerala a Pietei /ratianu, $renelor Circul

si teatrului in aer li.er, dar si a modernului .ulevard spre Piata -omana 0 o noua atitudine pentru /ucurestiG

154# 3e pe coltul cu str# +dar =uinet, vedere(documen

spre coltul cu str# /atistei# 'edem casele care se aseau pe locul actualului )otel Intercontinental, dar si .loc

din continuarea imo.ilului “Creditul %inier”, in constructie#

Page 10: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 10/38

Page 11: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 11/38

1541# Piata /ratianu la inceput de raz.oi#

1541# 3e la intersectia cu str# /atistei, vedere color inspr

-omana# -az.oiul incepuse, iar pe .locul Creditul %inier era ar.orat un drapel tricolor#

1549# &otora&ie color document &acuta de pe locul

protestelor din prezent, cu &rontul nou de cladiri de vis(a(vis .locul 3unarea in toata splendoarea si .iserica

+nei renovata# In dreapta .locului de raport este spatiu li.er, intrucat Carlton se pra.usise#

Page 12: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 12/38

1549# @ona de arement de pe &ostul %aidan al Primarie

se schim.a esential prin aparitia Pavilionului “+<pozitia "ransnistriei”# Pavilionul promova, in linia loicii

&asciste;naziste, “raz.oiul s&ant impotriova .olsevismului” si era, in esenta, un demers propaandistic de

anverura al reimului $ntonescu# %ai multe despre +<pozitia "ransnistriei asiti la armyuser #

154(1549# In Capitala unei tari in alianta cu ?ermania lu

)itler, avem o poza(document cu o&iteri nazisti la Piata /ratianu via $le< ?almeanu!#

1544# /om.ardamentele aliate tintesc /ucurestii in

primavara, iar Pavilionul “+<pozitia "ransnistriei” este devastat# Universitatea, la &el 0 corpul central $cadem

veche! este distrus complet#

Page 13: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 13/38

Page 14: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 14/38

1545# "ramvaiul intra in Piata 2icolae /alcescu &osta Pi

/ratianu!, venind de pe .d# -epu.licii &ost .d# Carol I! 0 inca pietruit, printre cele 9 cladiri em.lematice &ostu

%inister de -az.oi stana! si &ostul %inister al 3omeniilor, devenit Consiliul Superior al $riculturii din

-epu.lica Populara -omina#

 $pro<# 15A4# 'edere din Piata $cademiei;Universitatii sp

Piata 2icolae /alcescu# Statuia lui /ratianu se remarca prin lipsa desavarsita#

15AA# 'edere in lunul .d# 2icolae /alcescu &ost .d#/ratianu!# In stana, .locul 3unarea si .iserica +nei, iar in dreapta, la intersectia cu str# /atistei 0 &ostul .loc

“Creditul %inier”# "ot acolo, casele pe locul carora se va ridica mai tarziu )otelul Intercontinental#

Page 15: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 15/38

15A6# Pompiliu ?almeanu a surprins zona de arement d

pe &ostul %aidan al Primariei, ceva mai terna in noul reim repu.lican# $ici activa si Circul de Stat, care in an

>6 avea sa se mute in cladirea ridicata pe locul ropii lui %a< "onola 0 soseaua Ste&an cel %are# In poza de

mai sus, viitorul amplasament al Intercontinentalului si esplanadei "eatrului 2ational# &oto via $le< ?almean

15A6(98# Comparatie de $le< ?almeanu, care muta atentia la

intersectia .d# /alcescu &ost /ratianu! cu str# $ristide /riand &osta str# -eala si actuala Ion Campineanu!#

Eocul unde se a&lase .locul Carlton pana la cutremurul din noem.rie 154 era inca viran in 15A6# %ai multe

comparatii 15A6(98, la $le<#

Page 16: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 16/38

Page 17: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 17/38

1566# Perspectiva in lunul .d# -epu.licii, cu Universitat

in toata splendoaJ statiG Eipseste cevaG 3a, lipseste corpul central vechea $cademie!, distrus la

.om.ardamentele din 1544# $vea sa &ie re&acut la inceputul anilor >:# Se remarca lipsa rondului din intersec

156:# $celasi cadru luat din Consiliul Superior al

 $riculturii, dar intersectia este mai .ine de&inita de niste scuaruri nou(aparute#

1565(15:# Incep marile schim.ari in piata# Pe &ostul

%aidan al Primariei, in locul &ostei zone de arement 0 demolata in totalitate 0 se inalta noul "eatru 2ational

3in 1544, /ucurestii nu mai aveau o cladire dedicata "eatrului 2ational 0 cel vechi de pe Calea 'ictoriei &use

.om.ardat de ermani in 1544#

Page 18: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 18/38

 $pro<# 15:9# Concomitent cu noile constructii, Piata

2icolae /alcescu este recon&iurata# Incep sapaturile pentru un pasa su.teran, care sa primeasca circulatia

pietonala, &luidizandu(se ast&el tra&icul auto# 'ederea este in lunul .d# -epu.licii, directia Piata -osetti#

15:7# SurprizaG Eana "eatrul 2ational, se ridica cel mai

impunator hotel .ucurestean 0 Intercontinental# Un accent de inaltime nemaiintalnit in /ucuresti, constructia

atrae atentia trecatorilor# Eucrarile la pasa continua# &oto via $le< ?almeanu!

15:7# Intercontinentalul in &azele &inale de constructie,

"eatrul 2ational la &el, iar lana el, "eatrul de pereta in lucru# In prim(plan, lucrarile la pasa#

Page 19: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 19/38

15:7# 2oul "eatru 2ational /ucuresti din Piata 2icolae

/alcescu, monument aparte, aproape “e<traterestru” comparativ cu arhitectura traditionala .ucuresteana# Po

&acuta din dreptul iesirii dinspre Spitalul Coltea a Pasaului Su.teran “2icolae /alcescu”, proaspat inauurat#

15:7(15:4# 'edere spre Piata Universitatii, cu &ostele

imo.ile “Creditul Industrial” si “?enerala”# In prim(plan, iesirea dinspre "eatrul 2ational a pasaului, iar in plan

median, o noua surpriza rondul a reaparutG 3esiur, &ara nicio statuie care sa lezeze oranduirea socialista a

-omaniei de atunci#

Page 20: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 20/38

15:4# Pe locul unde in anii >4 erau &otora&iati o&iteri nazisti la

/ucuresti, avem masini curios de lu<oase pentru -omania socialista si, in spate, o perspectiva a .d# 1848

actual /ratianu!# &oto via $le< ?almeanu!

3upa 15:4# Comparatie intre umatatea anilor >: si anul 95,

privind din &ata "eatrului 2ational spre &rontul de cladiri de pe .d# /alcescu# Schim.arile sunt maore 0 .locu

3unarea a disparut, la &el si .iserica +nei vecina# Eocul viran pe care se a&lase vechiul .loc Carlton &usese

ocupat de .locul Carlton II, &oarte di&erit ca stil si cu inaltime mult mai mica#

Page 21: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 21/38

Page 22: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 22/38

Page 23: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 23/38

Page 24: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 24/38

Page 25: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 25/38

Page 26: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 26/38

15:5 este si anul aparitiei unui hid al Capitalei, pentru

copii# Pe harta de la milocul .rosurii, tovarasa invatatoare arata spre Piata /alcescu, unde sunt &iurate cele

noi constructii, alaturi de .atrana Universitate#

158# Ea &antana de la $rhitectura 0 amenaare aparuta

recon&iurarea din temelii a strazii .iserica +nei dupa 15::# Intreul &ront de imo.ile de pe str# /iserica +nei

&ost demolat laolalta cu ramasitele .locului 3unarea vechi si .iserica# $ aparut in loc imensul .loc 3unarea I

construit in linia arhitecturii utilitare a anilor >: &ara personalitate si doar cu &unctiune de locuire# Poza pare

&acuta intr(un cartier muncitoresc o.isnuit# Hantana avea sa devina loc de intalnire pentru studenti si nu num

In acelasi timp, metroul .ucurestean era in constructie, se lucra la maistrala /erceni(Pipera# $ &ost necesar

sacri&icarea unei parti din parcarea su.terana# 'esti.ulul statiei de metrou Universitate este de &apt primul niv

al &ostului parca su.teran# In statie e<ista un nivel intermediar, ne&unctional, care corespunde celui de(al doi

nivel al parcaului# Peronul este, de &apt, urmatorul nivel su. parca# $sadar, o parte a parcarii su.terane, cea

de su. carosa.il, a &ost re&olosita pentru statia de metrou in&ormatii de la armyuser!#

Page 27: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 27/38

Page 28: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 28/38

1587# priveliste de la Piata /alcescu nu &oarte di&erita

cea din prezent, cu e<ceptia masinilor#

158A# Iarasi lucrari pe &ostul %aidan al Primariei# 3eoare

Presedintelui -epu.licii Socialiste -omania nu(i mai placea &atada "eatrului 2ational, a ordonat o schim.are

su.stantiala de aspect# In consecinta, s(a adauat cochilia cu arcade cu care eram, pana de curand, o.isnui

cu totii# &oto via $le< ?almeanu!

158A# Iarna pe .d# /alcescu, la marinea esplanadei "2chiar pe locul unde se des&asoara protestele actuale#

Page 29: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 29/38

1585# Ultima imaine din zona Universitatii in perioada

comunista intersectia /alcescu(Campineanu, in atmos&era cenusie a unui decem.rie &ara zapada# Se rema

.locul Carlton II si cladirea de peste drum cu cupola, care nu se vede in poza!, in prezent devastata au ram

doar zidurile din ea!# Urmau zile aitate si vremuri tul.uri 0 incepeau evenimentele din decem.rie 1585 si o

schim.are de reim, o tranzitie luna, o mineriada, etc, etc#

Concret, evolutia Pietei Universitatii in vremea comunistilor se imparte in 9 &aze distincte# Intre 1548(156A, in

timpul -epu.licii Populare -omine si al lui ?heorhiu(3e, prioritatea a &ost stererea urmelor monarhiei din

&osta Piata /ratianu, dar si din mentalul colectiv .ucurestean# Intre 156A(15:A, in timpul -epu.licii Socialiste

-omania si al lui Ceausescu, Piata a cunoscut o dezvoltare &ara precedent a &ost populata cu edi&icii noi si

impunatoare, a primit o parcare su.terana si un pasa pietonal# parte din vechiul prestiiu a &ost recuperata

prin reaparitia rondului# 3upa cutremurul din 15::, vecinatatea Hacultatii de $rhitectura s(a schim.at esentia

in mai rau, zic eu!, iar la Universitate a aparut o statie de metrou, leata la pasaul pietonal, dar cu sacri&icar

unei parti din parcarea su.terana# In anii >8, "eatrul 2ational si(a schim.at &ortat in&atisarea# 2e place sa

recunoastem sau nu, in perioada comunista Piata Universitatii a capatat aspectul atat de &amiliar pentru

.ucurestenii contemporani#

 $u &ost aduse din lapidariul .isericii Stavropoleos din centrul vechi!, sau din dreapta Catedralei Patriarhale#

Crucea mare este a lui %atei “Papa”! /rancoveanu!, tatal domnitorului Constantin /rancoveanu# Crucile ma

mici apartin unor neustori inmormantati in scuarul @latari pe Calea 'ictoriei, in curtea .isericii S&# Ciprian(

@latari, a&lata intre strazile Eipscani si Stavropoleos# In 15:5, ca urmare a incadrarii lacasului de cult intre dou

.locuri anoste, cimitirul a &ost des&iintat#

 $nul 155 a marcat trans&ormarea Universitatii si Pietei i

polul protestelor impotriva reimului Iliescu(HS2, etichetat “neocomunist” de catre “olani”# Cristian Paturca a

compus atunci “Imnul olanilor”

%ai .ine haimana decat tradator,

%ai .ine hulian decat dictator#

Page 30: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 30/38

%ai .ine olan decat activist,

%ai .ine mort decat comunistG

?olaniada a &ost dur reprimata de reimul “democratic” din -epu.lica -omania in 17(1A iunie 155, cand

minerii din 'alea Biului au venit la /ucuresti la chemarea Presedintelui -epu.licii, Iliescu, pentru a “planta

panselute pe peluza "2/” si, printre altele, a pune pumnul in ura mani&estantilor# rtacii condusi de %iron

Cozma au dat dovada, con&orm Presedintelui Iliescu, de “inalta constiinta civic(muncitoreasca”# $u devastat

sediile P2E si P2"(C3 partide istorice praspat rein&iintate!, au spart niste teste de intelectuali, etc#, lucruri

marunte#

%ulti ani au ramas in amintire sloanurile, mani&estele si dezideratele vopsite de “huliani” pe zidurile

Universitatii si $rhitecturii, sterse ulterior# ricum, in mentalul colectiv s(au &i<at sintame precum “2oi munc

noi nu andimG” si “I%?/ &ace ordineG” 0 iterate de “paci&icatorii reimului”# +venimente triste, care au tinut m

-omania pe la usa cancelariilor occidentale ulterior#

Hantana de la $rhitectura a capatat atunci statut de sim.ol al protestelor antiuvernamentale, statut recent

recon&irmat#

Page 31: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 31/38

155A# imaine din sediul /C- &ost Palat “?enerala”!, cu Universitatea# In partea dreapta a cladirii se

o.serva urmele mineriadelor, cand au &ost incendiate auto.uze pe .d# -epu.licii actual +lisa.eta!# %asinile

incepeau sa su&oce hemiciclul cu statuia lui %ihai 'iteazu#

155A# Studenti la Hantana de la $rhitectura# Pe cladirea institutiei amintite inca se citea “%onarhia salveaza

-omania”, un deziderat ratat in anii >5#

1556# "ra&ic alomerat in Piata Universitatii nimeni nu ii mai spunea Piata 2icolae /alcescu!# Incet(incet,

.annerele de campanie isi &aceau simtita prezenta# Inspre Intercontinental, candidatul Ilie 2astase rua

.ucurestenii sa(l aleaa Primar ?eneral#

Page 32: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 32/38

1556# "ot la &antana, intr(o zi insorita# $u aparut cele.rele tara.e, atat de speci&ice anilor >5 in /ucuresti#

rientalizarea comertului a dus la uratirea Capitalei intr(un rad &ara precedent#

155:# Privind din milocul &lorilor in lunul .d# +lisa.eta denumire instaurata dupa 1585 pe tronsonul din &ost

.d# Carol I curpins intre rond si Calea 'ictoriei!#

1558# Sus "2/ si(a &acut silaG Bos privind din "2/ inspre $rhitectura si .locul 3unarea II, tot mai cenusiu#

1555# zi o.isnuita la Piata Universitatii, se intra in rond din .d# /ratianu, asa cum a &ost redenumit .(dul 18

dupa 155# Intre timp, pasaul pietonal devenea tot mai alomerat, cu tara.e, patiserii, restaurante si tot &elu

mici a&aceri# $erul devenea tot mai irespira.il, iar miresmele 0 nenumarateG $sa a intrat Piata Universitatii in

mileniul III#

Page 33: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 33/38

96# Intercontinentalul luminat seara st#! si apoi la apus, in tandem cu "2/ dr#!# In poza din dreapta, avea

loc un protest pe tema “/asara.ia, pamant romanesc”# Fhatever#

96# Sus rondul &usese impodo.it, pe lana cele.rul ceas care numara zilele pana la intrarea -omaniei in

Uniunea +uropeana la 1 ianuarie 9:! cu multe steauri 0 ale tarilor participante la Sommet(ul Hranco&onie

care s(a des&asurat atunci la /ucuresti# $ &ost un eveniment de amploare# Bos "eatrul 2ational, asa cum nu

sa il mai vedem, intr(o zi &rumoasa#

9:# Perspectiva clasica asupra rondului# 3e o.servat ca silele Intercontinentalului, cele cu “/” “/ucurest

&usesera scoase# Urmau a &i inlocuite cu cele cu “I” reprezentand a&ilierea hotelului la lantul international

Page 34: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 34/38

“InterContinental”!# Ceasul Interarii devenise inutil si se oprise# +ram dea mem.ri U+# $ &ost mutat un an m

tarziu la intersectia “/udapesta” .d# %arasesti intersectie cu .d# Cantemir!#

98# In sensul acelor de ceasornic, pornind din stana sus seara vis(a(vis de "2/, $rhitectura luminata ros

cu ocazia @ilelor /ucurestilor, .radul de Craciun din 98 pe timp de zi, eveniment la "2/#

95# Privind de pe peluza "2/ inspre str# /iserica +nei st#! si in lunul .d# /alcescu dr#!# $cest loc a deve

o statie de ta<i &oarte animata#

95# Stana *ilometrul al @onei Ei.eere de 2eocomunism a nu se con&unda cu %onumentul “*ilometrul

de la S&# ?heorhe, un pic mai os, spre Unirii 0 adevaratul Dm# al Capitalei!, dreapta “cado>” de la primaru

'ideanu inainte sa plece de la Primarie 98! 0 o cruce nesimtita, din marmura masiva, care comemoreaza

&i< nimic# Intre timp, pasaul pietonal su.teran a trecut printr(o trans&ormare radicala# $ &ost aerisit, salu.rizat

adus intr(o stare asemanatoare cu cea de la inauurare# %aazinele au &ost mutate pe marine, spatiul

de&inindu(se mult mai .ine#

Page 35: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 35/38

91# Intercontinentalul cu sila actuala si &ostul .loc “Creditul %inier”, a&isand o reclama la o .ere cu tenta durs# Politia 0 mereu la datorie, in rondG

91# In sensul acelor de ceasornic, pornind din stana sus inceput di&icil de an, cu multa zapada, zona

 $rhitecturii elemente &rapante unul din ceasrile stradale opulente, scumpe si total inutile aduse de primarul

prescu aici si in alte zone ale orasului, dar si reclama la &ast(&ood, cu cea mai mare portie de carto&i praitiG!

Caruta cu Paiate o .atocura pe multi .ani pu.lici la adresa lui Caraiale, o a.ominatie instalata &ara

consultarea cetatenilor!, lo.urile levitande din preama sar.atorilor de iarna un aranament interesant!#

Page 36: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 36/38

91# Sus rondul, pozat dintr(un auto.uz turistic circuland pe traseul inauurat de %inisterul "urismului inmandatul +lenei Udrea prost turG!# Bos revin cu o &recventa tot mai mare corturile orientale pe domeniul pu.

Comertul cu amanuntul alomereaza trotuarul# $st&el, de 1 si 8 %artie, 3rao.ete, Paste, Craciun, etc#, nu a

pe unde sa treci din cazua meselor, tara.elor si hoardelor de oameni curiosi si dornici sa cumpere Ditsch(uri

tot &elul#

911# %oment istoric a inceput demantelarea &atadei "2/ creata in anii >8 la ordinul lui Ceausescu# Scopu

revenirea la un aspect cat mai asemanator celui din 15:7, de la inauurarea actualului sediu al "eatrului# Se

pot vedea diversele etape ale procesului#

Page 37: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 37/38

Page 38: Bucuresti in 1864

8/13/2019 Bucuresti in 1864

http://slidepdf.com/reader/full/bucuresti-in-1864 38/38

trece pe &ast(&orLard# Ca atare, iata un calup de poze “necosmetizate”, .rute# .servam ca .locul 3umarea

&ost rea.ilitat termic, aratand si mai urat cu toate .alcoanele inchise cu termopan#

Ultime imaine proprie pe care o impartasesc este cea cu Piata Universitatii privita dinspre Palatul Sutu, asa

cum se prezinta ea la data postarii acestui articol 0 s&arsit de martie 919 0 cu “vedeta” anului, "eatrul 2atio

in plina trans&ormare# Sa vedem ce(o sa iasaG3in 1585 si pana in 911, in Piata Universitatii nu s(au mai produs modi&icari nota.ile ale spatiului, asa cum

petrecuse in monarhie si comunism# Peisaul a ramas in mare parte acelasi, insa tenta sociala a capatat tuse

roase, ratie evenimentelor dramatice petrecute aici# Piata a do.andit aura de sim.ol, depasind statutul de

intersectie centrala pe harta orasului# In 911 s(a inceput modi&icarea aspectului "eatrului 2ational 0 o

schim.are importanta a aspectului zonei, iar in 919, miscarile sociale s(au ampli&icat la un nivel mare,

readucand ast&el in prim(plan status Muo(ul de aora al Pietei Universitatii#