Bilaga 1. - ICOMOS symposium med fem parallella sessioner. ... Annual Report. som ska skickas in...

download Bilaga 1. - ICOMOS symposium med fem parallella sessioner. ... Annual Report. som ska skickas in till ICOMOS ... - Participation in seminar 1/4 on UNESCOs list of Memories of the

of 23

 • date post

  15-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Bilaga 1. - ICOMOS symposium med fem parallella sessioner. ... Annual Report. som ska skickas in...

 • mamyMaskinskriven text

  mamyMaskinskriven text

  mamyMaskinskriven textBilaga 1.

 • ICOMOS SWEDEN Box 56029, SE-102 17 Stockholm www.icomos.se info@icomos.se Bankgiro 5603-3699

  Ordfrande / President: Nils Ahlberg + 46 (0)767-66 11 00 (new from 2014-03-01) nils.ahlberg@icomos.se Sekreterare / Secretary: Jan-Gunnar Lindgren + 46 (0)72-271 67 98 jan-gunnar.lindgren@icomos.se

  KALLELSE TILL RSMTE TORSDAGEN DEN 19 MARS 2015

  Plats: Stallet bakom Villa Lusthusporten mitt emot Nordiska Museet, Stockholm.

  Klockan 16.00 17.00: Seminarium temat Heritage and Landscape as Human

  Values med fredrag av Kersti Berggren och Lennart Palmqvist.

  17.15 rsmtesfrhandlingar

  1. rsmtet ppnas 2. Godknnande av kallelsefrfarandet 3. Val av ordfrande och sekreterare fr mtet 4. Val av tv justerare 5. Godknnande av dagordningen 6. rsredogrelse fr 2014 (bilaga 1 och 2) 7. Ekonomisk redovisning och revision

  Resultat- och balansrkning (bilaga 3)

  Revisionsberttelse

  Styrelsens ansvarsfrihet 8. Budget fr r 2015 9. rsavgift fr r 2016 10. Val av styrelse fr r 20152017 11. Beslut om firmatecknare 12. Val av revisorer fr r 20152017 13. Val av valnmnd fr r 20152017 14. Kontaktpersoner till ICOMOS internationella kommitter 15. Verksamhetsplan 20152017 (bilaga 4) 16. Motioner 17. rsmtet avslutas 18. Information

  Arbetet i de internationella kommitterna

  Kulturarv utan grnser (KuG)

  En svensk Blue Shield organisation

  ICOMOS Board (f.d. executive committee)

  Drefter bjuds p mingel med ltt frtring!

  Anmlan till minglet per e-post till lena.palmqvist@icomos.se senast mndagen

  den 16 mars.

  http://www.icomos.se/mailto:info@icomoc.semailto:lena.palmqvist@icomos.semamyMaskinskriven text

  mamyMaskinskriven textBilaga 2.

  mamyMaskinskriven text

  mamyMaskinskriven text

  mamyMaskinskriven text

 • 2

  Stallet Nordiska Museet

 • ICOMOS SWEDEN Box 56029, SE-102 17 Stockholm www.icomos.se info@icomos.se Bankgiro 5603-3699

  Ordfrande / President: Nils Ahlberg + 46 (0)767-66 11 00 (new from 2014-03-01) nils.ahlberg@icomos.se Sekreterare / Secretary: Jan-Gunnar Lindgren + 46 (0)72-271 67 98 jan-gunnar.lindgren@icomos.se

  RSBERTTELSE FR R 2014

  Styrelsen och styrelsearbetet. Styrelsen fr ICOMOS SVERIGE har under ret besttt

  av Nils Ahlberg, ordfrande, Malin Myrin, vice ordfrande, Jan-Gunnar Lindgren,

  sekreterare, Daniel Kwiatkowski, kassr, samt de vriga ledamterna Staffan Hansing,

  Jan Melander och Lena Palmqvist. Det har hllits sju styrelsemten, i de flesta fall i form

  av halvdagslnga arbetsmten, och ven mindre ledningsmten. Styrelsen har drtill

  fortlpande kontakter sinsemellan och med medlemmar per e-post och telefon i enskilda

  frgor.

  Medlemmar. Freningen hade vid rets slut 165 individuella medlemmar, 17

  institutionsmedlemmar och 2 hedersmedlemmar.

  Medlemsstruktur. Under ret har ett arbete initierats fr att f en mer representativ

  spridning av medlemskren ver landet till alla yrkesgrupper och olika lderskategorier.

  Fr att komma vidare i denna strvan avser vi att inom styrelsen utse en av ledamterna

  att srskilt ansvara fr medlemsrekrytering.

  Internationella kommitter och svenska arbetsgrupper. Under ret har flera

  medlemmar deltagit i mten med de internationella vetenskapliga kommitterna p olika

  hll i vrlden. Bl.a. kan nmnas kommitterna fr Theory and Philosophy och Wood. En

  svensk medlem har deltagit i en omorganisation av kommittn fr Rock Art, som under en

  period saknat verksamhet, och ingr nu i dess styrelse. En lng rad mten med

  kommitterna gde rum under generalassembln. I Sverige har tv srskilda trffar fr

  representanterna, kombinerade med seminarium eller studiebesk, anordnats under 2014.

  Freningsaktiviteter och informationsutbyte. I samband med rsmtet genomfrdes ett

  seminarium om arbetet i vrldsarvskommittn, i vilken Sverige varit representerat under

  mnga r genom frra riksantikvarien Inger Liliequist. Tillsammans med Birgitta Hoberg

  svarade hon fr detta uppskattade seminarium. I samband med trffen med de

  representanterna i de internationella kommitterna genomfrdes ett studiebesk i Uppsala

  domkyrka och restaureringen av dess mlade fnster. I anslutning till International Day

  of Monuments and Sites och rets tema The Heritage of Commemoration genomfrdes

  under april ett vlbeskt studiebesk p Norra kyrkogrden i Stockholm.

  Arbetet att frbttra informationen till medlemmarna har bl.a. inriktats p att utveckla

  hemsidan mot strre tydlighet och drmed anvndarvnlighet. Detta arbete fortstter

  under 2015. Vi gr ocks fler separatutskick av konferensinbjudningar och information

  n tidigare.

  Internationellt samarbete. Vid rets mte med Europe Group, i Strasbourg i slutet av

  juni, diskuterades bl.a. samarbetet med Europardet och EU, olika aktuella

  vrldsarvsfrgor, kulturarvet i den ekonomiska krisen och aktuella frgor i de olika

  lnderna.

  http://www.icomos.se/mailto:info@icomoc.semamyMaskinskriven textBilaga 3.

 • 2

  Generalassembln i Florens i brjan av november var rets stora aktivitet. Den fregicks

  av mten med Advisory Committee och Scientific Council. En del av assembln tar upp

  administrativa och doktrinra frgor samt val av frtroendeposter, och en del bestr av ett

  stort symposium med fem parallella sessioner. Det vergripande temat var Heritage and

  Landscape as Human Values. Frn svensk sida deltog s mnga som 21 medlemmar av

  vilka 12 erhll resestipendier fr att gra deltagandet mjligt. Flera medverkade i

  seminarier med presentationer och med posters. Vi anordnade ocks ett eget mte med

  vra nordiska och baltiska kolleger. Det kan srskilt noteras att ICOMOS SVERIGEs

  ordfrande, Nils Ahlberg, valdes in i Executive Committee fr en period av tre r.

  ICOMOS SVERIGE har under ret deltagit i arbetet att bilda en svensk Blue Shield

  organisation. Syftet med denna r att skydda kulturarv som hotas av krig och

  naturkatastrofer. Under 2015 kommer denna att tas upp i den internationella

  organisationen.

  Vrldsarvsfrgor och frgor av principiell karaktr. ICOMOS har under ret i svl

  skrivelser som underhandsdiskussioner gett synpunkter p utvecklingen i flera vrldsarv.

  Vi har sett att, samtidigt som vrldsarven uppfattas som en stor tillgng frmst fr

  besksnringen, r de p sina hll utsatta fr ett starkt frndringstryck frmst av

  storskaliga vindkraftsanlggningar. ICOMOS har lnge efterfrgat en bred analys av

  frutsttningarna fr att bevara och utveckla vrldsarven, fr att drigenom f ett

  underlag fr en diskussion om hur Sverige n bttre n i dag kan ta till vara den stora

  tillgng som vrldsarven utgr.

  Nationellt samarbete. ICOMOS SVERIGE har fortlpande kontakt med andra

  organisationer p kulturarvsomrdet, s som Svenska Byggnadsvrdsfrening, Europa

  Nostra, Svenska industriminnesfreningen, ICOM, den nygrundade organisationen

  Kulturmiljfrmjandet, m.fl. Det gller deltagande i mten, och allmnt informations-

  och erfarenhetsutbyte. Via vra medlemmar och institutionsmedlemmar samarbetar vi

  ocks med organ som Boverket, Svenska kyrkan, olika universitet och museer.

  - - - - - Ytterligare detaljer finns i den Annual Report som ska skickas in till ICOMOS Inter-

  national. Den innehller, frutom styrelsens arbete, de uppgifter som kommit in frn

  medlemmarna i februari 2015.

 • Annual Report (EN)

  1

  2014 Annual report of ICOMOS National Committee of Sweden 2015-03-19

  1 Basic data 1-1 President:

  Mr Nils AHLBERG (EN), ICOMOS SWEDEN, Box 56029, SE-102 17 Stockholm. nils.ahlberg@icomos.se

  1-2 Contact and Secretariat: Mr Jan-Gunnar LINDGREN, Secretary, (EN), ICOMOS SWEDEN, Box 56029,

  SE-102 17 Stockholm. jan-gunnar.lindgren@icomos.se

  1-3 Membership Manager: Mr Daniel KWIATKOWSKI (EN), ICOMOS SWEDEN, Box 56029, SE-102 17 Stockholm. daniel.kwiatkowski@icomos.se

  1-4 Number of members:

  165 individual members (no young members), 17 institutional members, 2 honorary members.

  1-5 Number of new members in 2014: 5 individual members, 0 institutional members.

  1-6 Committee created in: 1966. 1-7 Last revision of Statutes: 2006/03/08. 1-8 Website of the Committee, and other Social media presence, if any:

  www.icomos.se

  1-9 Members representative at the General Assembly, International Scientific

  Committees and Scientific Symposium, Florence November 714: - Advisory Committee meeting:

  Mr Nils AHLBERG, President Mr Staffan HANSING

  - Preparatory meeting for new Statutes and Ethical Principles:

  Mr Thomas ADLERCREUTZ Mr Nils AHLBERG Mr Staffan HANSING - Pre-meeting of the Scientific Committees: Mr Staffan HANSING

  - Members participating at ICOMOS GA and scientific symposium, Florence

  Mr Nils AHLBERG Mr Thomas ADLERCREUTZ Ms sa AHRLAND

  Mr Erik ANDERSSON Ms Kersti BERGGREN

  Mr Christer GUSTAFSSON Ms sa HALLN Mr Staffan HANSING Mr Henrik LINDBLAD Ms Katri LISITZIN Mr Gert MAGNUSSON Mr Jan MELANDER

  Ms Malin MYRIN Mr Brje OLSSON Mr Erik ORVISTE Mr Lennart PALMQVIST

  mailto:Nils.ahlberg@icomos.semailto:jan-gunnar.lindgren@icomos.semailto:daniel.kwiatkowski@icomos.sehttp://www.icomos.se/mamyMaskinskriven textBilaga 4.

 • Annual Report (EN)

  2

  Ms Lena PALMQVIST Ms Hlne SVAHN GERREAU Ms Tina WIK

  Mr Joakim GOLDHAHN Mr Cornelius HOLTORF

  - Participants of the International Scientific Com