Bcom General

53
6/9/12 Meshil's GateWay 1/53 file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html P.S.M.O. COLLEGE , TIRURANGADI , MALAPPURAM Bachelor degree course ADMISSION 2012-2013 B.COM GENERAL MERIT LIST Rank App.No. Name Index Mark 1 1477 SILMY P 1217 2 1941 SRUTHI ANAND 1215 3 1957 MUHASEENA 1215 4 4768 FATHIMA FARISA 1207 5 2988 RASILA NARGEES TE 1201 6 1823 MIDHUN NADH 1196 7 4195 SRUTHYS 1193 8 3556 MUHAMED NIFSAR 1191 9 375 FAYISA CP 1190 10 578 JIMSIYA. U 1188 11 893 AYISHATHE THASNEEMA 1187 12 281 MOHAMEDSHABEEB 1185 13 3196 JITHIN 1179 14 2241 FOUSIYA PT 1177 15 2268 NADEEM 1176 16 382 SAHNA AV 1176 17 553 JASEELA JABIN 1175 18 2507 SALEEM MALIK M 1175 19 2690 ANJALI 1173 20 2555 ARCHANA 1173 B.COM GENERAL CHANCE LIST Rank App.No. Name Index Mark 1 92 SALMATH. P 1173 2 894 SHARIGHA 1172 3 299 SABNA K 1170 4 4278 ASWIN NARAYANAN AV 1169 5 2335 UMAIBA V 1169 6 2033 SURYA PV 1169 7 4418 MOHAMMED RISHAM KC 1168 8 5119 HASEENA P 1163 9 4337 THASSANEEM 1162 10 3562 SHAHANA P 1161 11 288 SHIBILA 1161 12 4295 ASHWIN P 1156 13 2385 JASEELA FARSANA 1156 14 4791 VYSHNAVI 1156 15 967 SHAMLA BEEGUM 1155

Transcript of Bcom General

6/9/12 Meshil's GateWay

1/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

P.S.M.O. COLLEGE , TIRURANGADI , MALAPPURAM

Bachelor degree course ADMISSION 2012-2013

B.COM GENERAL MERIT LIST

Rank App.No. Name Index Mark

1 1477 SILMY P 1217

2 1941 SRUTHI ANAND 1215

3 1957 MUHASEENA 1215

4 4768 FATHIMA FARISA 1207

5 2988 RASILA NARGEES TE 1201

6 1823 MIDHUN NADH 1196

7 4195 SRUTHYS 1193

8 3556 MUHAMED NIFSAR 1191

9 375 FAYISA CP 1190

10 578 JIMSIYA. U 1188

11 893 AYISHATHE THASNEEMA 1187

12 281 MOHAMEDSHABEEB 1185

13 3196 JITHIN 1179

14 2241 FOUSIYA PT 1177

15 2268 NADEEM 1176

16 382 SAHNA AV 1176

17 553 JASEELA JABIN 1175

18 2507 SALEEM MALIK M 1175

19 2690 ANJALI 1173

20 2555 ARCHANA 1173

B.COM GENERAL CHANCE LIST

Rank App.No. Name Index Mark

1 92 SALMATH. P 1173

2 894 SHARIGHA 1172

3 299 SABNA K 1170

4 4278 ASWIN NARAYANAN AV 1169

5 2335 UMAIBA V 1169

6 2033 SURYA PV 1169

7 4418 MOHAMMED RISHAM KC 1168

8 5119 HASEENA P 1163

9 4337 THASSANEEM 1162

10 3562 SHAHANA P 1161

11 288 SHIBILA 1161

12 4295 ASHWIN P 1156

13 2385 JASEELA FARSANA 1156

14 4791 VYSHNAVI 1156

15 967 SHAMLA BEEGUM 1155

6/9/12 Meshil's GateWay

2/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

16 2035 ATHIRA 1155

17 4486 SADANANDAN C 1154

18 87 AFLAH. K 1154

19 172 RISHANA PARVIN 1153

20 25 SEEMA JABIN 1153

21 533 SHAMEENA 1153

22 1715 WAFA P 1153

23 1659 SHAHANA THESNI 1152

24 555 RISWANA 1150

25 1030 FARSANA M 1149

26 3020 ANOONA P 1148

27 119 FARSANA JASMIN 1148

28 2917 IRFANA JASNIYA M 1148

29 899 MUHAMMED FAVAS 1148

30 1714 ASWATHY UNNIKRISHNAN 1147

31 685 HUSNA L 1147

32 786 JIMSHID 1147

33 3847 THASEEM T 1147

34 3971 MOHANNED AHAMED 1146

35 645 NAJMA M 1146

36 1998 SINI KP 1146

37 675 RAHMATH 1146

38 1259 RASHIDA K 1146

39 4151 SHANI C 1146

40 1748 ARIFA 1145

41 3358 AUISHA RUBY AP 1145

42 705 FARSEENA MOL 1145

43 556 SAJINA V 1145

44 3611 NITHIN BABU K 1145

45 2538 SALMA KVM 1144

46 3613 SYAM PRASAD M 1144

47 2610 IRSHAD T 1143

48 2047 FARHA SHABNAM 1140

49 377 FATHIMA PV 1138

50 3125 ABOOBACKER RISVAN 1138

51 3769 HARSHEENA AP 1136

52 1281 VINCY 1136

53 4416 REMIRAJU 1135

54 769 MUSHTHAQALI 1134

55 596 FATHIMA SAMNU 1133

56 1223 HAREESH 1131

57 3815 JISHANA A 1130

58 3810 MANSOORALI 1130

6/9/12 Meshil's GateWay

3/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

58 3810 MANSOORALI 1130

59 3718 MUSHFAR T 1130

60 230 ZAKKIYYA M 1130

61 885 SHABEEHA JABIN 1129

62 1966 THANZILA 1129

63 1797 ASWATHY 1128

64 183 FATHIMA FASNA 1128

65 1399 MAJIDA FARSANA 1128

66 2014 NASIRA KT 1128

67 567 MOHAMED SAFVAN 1128

68 5258 FARISA 1128

69 3298 MOHAMED JASEEL 1128

70 3975 ASHIQ P 1127

71 2990 ARYA AP 1127

72 1552 ROOLA CK 1126

73 4722 JASNA 1126

74 1127 NISHEEJA FARSANA 1126

75 100 RASHIDA. C 1126

76 507 MOHAMED RASHID 1125

77 1020 NOORJAHAN 1125

78 2656 SITHARA P 1125

79 3551 UBAID T 1125

80 963 FADHIYA BACKER 1124

81 3014 IRSHAD KT 1124

82 2197 VIVEK T 1124

83 2467 GEETHU PP 1124

84 1810 BASILA SABNAM 1123

85 1700 SABEEHA U 1123

86 1283 IRSHAD CV 1121

87 1886 MOHAMED ANEEB 1121

88 2473 IRSHANA FARVIN PV 1119

89 2717 JUHAINA K 1119

90 836 RESHMI 1119

91 3573 MUJEEB RAHMNA 1118

92 1724 ANJALI 1118

93 574 NEETHU K 1118

94 1988 HARITHA K 1117

95 2445 JASIRA AM 1117

96 2612 SAJEER P 1117

97 783 ABDUL HAFILU 1116

98 571 ATHIRA T 1116

99 3099 HASHIDA KP 1116

100 5100 MAHESH PP 1116

6/9/12 Meshil's GateWay

4/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

100 5100 MAHESH PP 1116

101 3301 SAGES P 1116

102 3548 SHAKKEEBA V 1116

103 1885 MOHAMED ASEEB 1115

104 63 PRATIBHA 1115

105 4354 MUHASIN KAMAL 1115

106 5206 SUMAYYA 1114

107 4437 ZAINUDHEEN KV 1114

108 3021 ANJU K 1113

109 238 MUFEEDA AK 1113

110 3141 SRUTHI P 1113

111 2594 SRUTHI AM 1113

112 3157 MUHASINA P 1112

113 3049 ABDUL RASHEED PT 1111

114 4145 BINCY KP 1111

115 3292 MOHAMMED RIYAS 1111

116 2959 MUHAMED SHABEER MP 1111

117 4455 SIDHEEQU S 1110

118 219 SUJEETHA FATHIMA 1110

119 2822 JALEEL E 1110

120 5096 SABEEHA CH 1109

121 2468 ANJANA VP 1108

122 284 SAFVAN 1108

123 207 SUNISHA P 1108

124 3610 ARUN KUMAR P 1108

125 1216 FARSANA C 1107

126 846 SHAHLATH 1107

127 3199 ABIDA 1106

128 467 DILSHANA PATHOOR 1106

129 873 IRFAN ALI 1106

130 581 MURSHIDA BABY 1106

131 84 NISAR AHAMED 1106

132 5095 MISIRIYA K 1106

133 2393 NIDHIN M 1105

134 1979 SAFVANA 1105

135 1992 MUHAMED RABEESH 1105

136 3018 AJESH MK 1104

137 892 MOHAMMED MUJAFAR 1103

138 1340 RAHSHANA 1103

139 1272 RASEENA T 1102

140 1734 SADIK ALI 1102

141 2196 SHABIR ALI AP 1102

142 6 ASHIR 1101

6/9/12 Meshil's GateWay

5/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

142 6 ASHIR 1101

143 1110 HASHIDA 1101

144 1901 RIDHUN KK 1101

145 3544 RINSHIYA A 1101

146 984 FADIYA KP 1101

147 2859 SAYYED MOHAMED KOYA THANGAL 1101

148 3155 SHERIN SHAHANA 1101

149 881 DHANAL PRASAD 1100

150 4102 SUMAYYA ARABI 1100

151 1025 SARANYA KP 1099

152 702 SHIRIN K 1099

153 4522 AEHYAN AMAL 1098

154 2989 JASMIN K 1097

155 1900 PRAYAG 1097

156 2386 SAFEERA E 1097

157 4293 ANJANA P 1096

158 1448 APARNA PANIKKAR 1096

159 1870 FATHIMA SABINA 1096

160 5 MOHAMED UNAIS 1096

161 1752 SAFVANA 1096

162 4338 THASLEENA 1096

163 1465 AFRA MOIDEEN 1095

164 3782 APARNA P 1095

165 4470 MOHAMMED ANAS PK 1095

166 57 NAWAS P 1095

167 1922 SADEEDA 1095

168 2845 SHAHID MUNEER K 1095

169 3211 VAHEEDA P 1095

170 1236 RASEENA THASNEEM 1095

171 4472 MOHAMMED JABIR PP 1094

172 2273 MUHAMMED BAHSHAD V 1094

173 94 SHAHANA MN 1094

174 3091 RAISA CN 1094

175 1454 SAHILA BANU 1093

176 2489 SHI BI.E 1093

177 3493 NRIPIN NARAYANAN 1093

178 2639 JAHFAR PP 1092

179 4125 SADIYA BEEGUM V 1092

180 4357 VISHNU 1092

181 2902 FATHIMATH SABEERA 1092

182 201 MUHAMMED AZHARUDHEEN 1091

183 538 SHABEEB 1091

184 492 ABDUL HAFID 1091

6/9/12 Meshil's GateWay

6/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

184 492 ABDUL HAFID 1091

185 2537 FATHIMA THENZI PVI 1091

186 1455 FABEEN ABDULLAH 1090

187 2327 FATHIMA ZUHRA E 1090

188 1248 MOHAMED HASHIM 1090

189 1208 SADIQUE 1090

190 2455 SREESHMA VP 1090

191 2611 HARIS KT 1090

192 1548 FOUZIYA ABDUL LATHIF 1089

193 3087 JYOTHY N 1089

194 3830 MARIYAM BEEVI C 1089

195 1424 MUBASHIRA AV 1089

196 3016 RANJITH O 1089

197 3876 ASNA TC 1089

198 1820 ABOOBACKER SIDHEEQ 1088

199 1261 HASEENA K 1088

200 4433 JASNA KK 1088

201 594 MUBASHIRA CT 1088

202 350 FARSANA JASMIN 1087

203 490 ABDUL GAFOOR 1086

204 2419 RAMYA T 1086

205 3545 SHAGOOFA HANEEFA 1086

206 4341 THAZNEEM 1086

207 3414 SHIJIL 1085

208 4622 RAML MK 1084

209 4156 SUMAYYA P 1084

210 4600 FIDHA CP 1083

211 3050 JABIR M 1083

212 1869 MUFEEDA P 1082

213 2848 SAINUL HARIF T 1082

214 3600 THASNIYA PT 1082

215 2964 THASREEF AP 1082

216 3297 ANARGA 1081

217 2037 ANUSHA KP 1081

218 3252 ARUN M 1081

219 3721 ISRATH CT 1081

220 4359 SALEEM 1081

221 3089 SREEKALA E 1081

222 2713 SRUTHI K 1081

223 5622 SHARHAN 1081

224 4469 MOHAMMED HARIS K 1080

225 1816 SHAHARBAN 1080

226 4585 SHAHNAS BEEGUMM 1080

6/9/12 Meshil's GateWay

7/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

226 4585 SHAHNAS BEEGUMM 1080

227 1942 VARUN P 1080

228 5366 SHAHAN 1080

229 5299 SIKHA 1080

230 1490 HIBA JASMIN 1079

231 2164 NASEEFA KP 1079

232 2308 SHAFEELA P 1079

233 1993 DHANESH 1078

234 2177 MOHAMED ASLAM K 1078

235 4424 MUHSINA VK 1077

236 4899 RAMSEENA TP 1077

237 1803 SAFA BANU 1077

238 3039 SHINA P 1077

239 4723 FATHIMA SUHRA 1076

240 326 NOORJAHAN P 1076

241 2950 SAFVANA TV 1076

242 4154 SALVA RAHMAN P 1076

243 5303 SHEFIN 1076

244 1732 SREEBA M 1076

245 3494 MUHAMMED AJMAL 1076

246 1167 PRAVEEN 1076

247 2711 FAIRUZATH 1075

248 3498 SUDHESH KUMAR 1075

249 2640 MUMTHAS K 1075

250 3152 BASILA 1074

251 1791 DHANUSHA M 1074

252 1758 MEERA BAI 1074

253 2867 THANSEEHUNNEESA T 1074

254 2216 SAIDALAVI P 1073

255 2607 SHYMA KK 1073

256 1972 SREEJITH T 1073

257 170 FASNA NASRIN 1072

258 496 FATHIMA SUHRA K 1072

259 494 MOHAMED MUNAVVAR 1072

260 4817 SUHAILA C 1071

261 3114 ANUSHA MT 1070

262 5467 RAEESA FATHIMA 1070

263 5194 RAFEEQUE HASSAN VP 1070

264 2488 SHILPA M 1070

265 1099 SUMAYYA KV 1070

266 4150 SUMITHA KP 1070

267 2469 NUSRATH E 1070

6/9/12 Meshil's GateWay

8/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

268 2512 ANJANA R 1069

269 5286 HIDAYATHULLA 1069

270 1871 JAFINA 1069

271 1457 NASEEHA 1069

272 1333 SREETHU 1069

273 2940 MUHSINA T 1069

274 608 MUBARAK 1068

275 2279 NADEER K 1067

276 2195 RANJITH TP 1067

277 4240 SUKHIL P 1067

278 5554 ABID N 1066

279 83 RAMSEENA AHAMED 1066

280 2980 FAZIL IHSAN PP 1066

281 5172 ASWATHY T 1065

282 4244 JAHFAR TK 1065

283 1945 MOHAMED NAVAS 1065

284 4234 SAHLA YASMIN O 1065

285 3120 SHIRIN M 1065

286 4342 SUNEERA 1065

287 2510 VINDUJA P 1064

288 1655 MOHAMED RIYAS 1064289 835 ANJANA 1063

290 4247 FASEELA N 1063

291 2417 HASEENA K 1063

292 181 MOHAMED ASIF T 1063

293 3194 MUBEENA MT 1063

294 3290 MUHAMMED SHAKEEL 1063

295 123 SHAYISTHA. P 1063

296 2470 SHYNI E 1063

297 887 SUNEERA 1063

298 1160 HASNA K 1062

299 5088 MUHAMMED FAIROOS KK 1062

300 2602 NOORUDHEEN K 1062

301 785 HARSHAD 1062

302 766 ANWAR SADIQ. T 1061

303 50 SABANA JASMIN 1061

304 3010 SARATH RAJ 1061

305 2829 SHARBINA P 1061

306 3210 SREEKUMAR PS 1061

307 4776 RAKESH 1061

308 4827 FATHIMA SHAMNA 1060

309 890 MOHAMED IBRAHIM 1060

310 239 RAFEENA EV 1060

6/9/12 Meshil's GateWay

9/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

310 239 RAFEENA EV 1060

311 3672 SIFANATH 1060

312 2286 DHANIYA KP 1060

313 3969 ANEES 1059

314 344 KADEEJA FAMIN 1059

315 159 MUBASHIR 1059

316 5353 SREENA 1059

317 532 SUMAIRA PK 1059

318 3517 VASIL P 1059

319 2635 AFSAL M 1058

320 2425 JEMSHEERA 1058

321 833 JUMAILA 1058

322 1452 KHAIRUL AKBARU HUSNU 1058

323 524 MOHAMED FAVAS 1058324 4422 ABDUL MAJEED K 1057

325 342 MUFEEDA KT 1057

326 1649 RUBEENA P 1057

327 674 SAHLA N 1057

328 3697 THABSEERA 1057

329 2951 FATHIMA NORBIYA VK 1056

330 3001 MOHAMED ANSAR P 1056

331 4685 MUHAMED NAZEEL K 1056

332 2747 RASHID V 1056

333 1132 SHADIYA 1056

334 3311 SHAHNA A 1056

335 1731 RAMITHA M 1056

336 4055 FAZIL MUSTHAFA 1056

337 5087 RAHUL N 1055

338 2300 RAMEESA K 1055

339 4454 AJMAL JALEEL KP 1054

340 1118 FEMINA P 1054

341 2476 HASMATH RAIHAN VP 1054

342 1034 MOHAMED ASLAM 1053

343 1169 MOHAMMED FARIS 1053

344 1109 MUBASHIRA MUSTHAFA 1053

345 4015 SABIRA M 1053

346 2677 SRAVAN K SATHEESH 1053

347 3060 SREECHITHRA A 1053

348 247 JASEELA FARSANA 1052

349 774 KADEEJA MUHSINA 1052

350 1844 MUHAMED ABDUL BAIS 1052

351 1140 SHAVANATH 1052

352 4279 ANJANA V 1051

6/9/12 Meshil's GateWay

10/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

352 4279 ANJANA V 1051

353 5021 HASIR K 1051

354 3997 NIMISHA T 1051

355 4528 THASLEENA 1051

356 4483 ASMILA SADIQUE 1051

357 5174 ASHILY ANWAR 1050

358 4715 BASHEERA 1050359 3154 HARITHA 1050

360 443 MOHAMED WASIL 1050

361 525 MUBASHIRA 1050

362 2399 MUBASHIRA CP 1050

363 133 DILSHAD FARSEEN 1050

364 3959 MUHAMMED SAFVAN 1050

365 5003 GAANA K 1050

366 2200 MUHAMMED HADI P 1049

367 2139 RAHMATH AP 1049

368 782 SAINABA E 1049

369 454 SAREENA V 1049

370 2865 SHAFEEQUE P 1049

371 441 SHARAFUNNISA M 1049

372 4473 MAHMOOD SHAHEER P 1048

373 4176 ANJALI BALAKRISHNAN 1048

374 925 GIRIDHAR M 1048

375 1124 HABEEBA NT 1048

376 2298 MURSHIDA CC 1048

377 5005 DEEPTHI E 1048

378 2718 MOHAMED IRSHAD 1047

379 2554 NEETHU KRISHNA 1047

380 5410 SABNA 1047

381 3277 SHAKEELA BEEGUM 1047

382 2888 SHIHANUDHEEN P 1047

383 1841 UNNIKRISHNAN 1047

384 4124 RISWANA AP 1047

385 526 MURSHIDA 1046

386 1441 ABDUL MAJEED 1046

387 4001 MOHAMMED AFSAL M 1045

388 1015 MUNDAS BASHEER 1045

389 541 MURSHID 1044

390 2924 MURSHID PN 1044

391 21 SHABEEBA 1044

392 3921 NAJIYA K 1044

393 3960 RASHIDALI 1044394 4456 MUHAMMED ANSAR N 1043

6/9/12 Meshil's GateWay

11/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

394 4456 MUHAMMED ANSAR N 1043

395 203 MURSHIDA T 1043

396 5094 NASLATH C 1043

397 3716 ASLAMIYA K 1042

398 2180 DRISYA DILEEP T 1042

399 1141 NUSAIBA PK 1042

400 1416 SAFHANA 1042

401 122 SAFNA RAHMATH 1042

402 1072 SHAHINA 1042

403 660 SHAMLEENA K 1042

404 2884 SHILPA T 1042

405 244 SREEJILA SANDHYA 1042

406 142 SUHAILA K 1042

407 143 HIBA 1042

408 2736 MOHAMED SHEHEER 1042

409 4727 SHEHLA 1042

410 386 AMEERA BANU 1041

411 761 JAMSHEENA 1041

412 3263 SHAIMA 1041

413 282 ABIDHA 1040

414 5043 JAISAL K 1040

415 243 MANJUSHA P 1040

416 5423 MOHAMED FAIZ 1040

417 646 MOHAMED KAMIL 1040

418 1367 SAJNA PT 1040

419 1293 SHAMEELA NAJATH 1040

420 2297 PREJUL VP 1040

421 4079 NIYASUDHEEN 1039

422 2960 SHAFANA EP 1039

423 246 AFEEFA NAJATH 1039

424 4629 SAAJIDHA MOHAMMED ALI 1039

425 3488 SAFVAN 1039

426 548 FASILA 1038

427 2799 FATHIMA NAFIYA PK 1038

428 2913 MUFEEDA CP 1038429 864 RAYEES MON 1038

430 151 SAFEEDA 1038

431 3072 SHAFIDHA P 1038

432 537 ABIDA MOL 1037

433 3799 ATHIRA T 1037

434 242 JASEELA C 1037

435 3897 JASMAL KP 1037

436 1031 SAHEEKHA FARZANA 1037

6/9/12 Meshil's GateWay

12/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

437 3090 SWATHI KRISHNA PK 1037

438 4720 YADUKRISHNAN 1036

439 2101 FASEELA KV 1036

440 799 JABIR KP 1036

441 4588 MOHAMED NAJEEL 1036

442 90 SHABEEB ZAMAN 1036

443 2971 UMER ALI P 1036

444 4945 SULAIMAN VK 1035

445 198 HUSNA 1035

446 2350 MISRIYA C 1035

447 559 MUHSINA 1035

448 1414 NASEEBA SITHARA 1035

449 3176 SHEREEF 1035

450 3482 NITHIN 1034

451 4769 FATHIMA FASNA 1034

452 1858 HANAN MP 1034

453 1670 MOHAMED RISVAN 1034

454 3168 MURSHIDA M 1034

455 1078 NAFIYA E 1034

456 2712 RAHEENA M 1034

457 489 FAVIS MOIDEEN 1034

458 104 ANJU. V 1033

459 1190 JISHMA KT 1033

460 315 RAHIYANATH M 1033

461 2446 SAJNA V 1033

462 1194 RASHEEDA PA 1032

463 584 SAFNATH. K 1032

464 3096 ZALFATH MP 1032

465 1056 MUBASHIRA 1031

466 3017 NUSAIBA KP 1031

467 1821 SHARAFALI 1031

468 406 SULFATH E 1031

469 4217 MISBAH KM 1031

470 2465 AKSHAY GIREESH MG 1030

471 3500 SHIBINA 1030

472 759 NUFAILA ABDUL NAZER 1030

473 254 AFNA RUKSAN 1029

474 2591 ANJU P 1029

475 271 JABAR 1029

476 866 MAJIS. M 1029

477 561 MARJANA MAHSHUKA 1029

478 2694 MOHAMMED HARIS K 1029

6/9/12 Meshil's GateWay

13/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

479 2934 MUHAMED ANEES RAHMAN 1029

480 706 SAHLA 1029

481 4356 SREEJITH 1029

482 195 JUSNA C 1028

483 206 MUBASHIRA 1028

484 2270 MUHAMMED JASIR P 1028

485 2658 RANJITH PP 1028

486 652 SAMEER EP 1028

487 105 LAKSHMI 1028

488 784 NASEEF 1028

489 2532 SHAMNA K 1028

490 4248 AFEEFA P 1027

491 611 ANEESA AP 1027

492 588 HUSNA M 1027

493 895 MOHAMED SHABEEB 1027

494 3267 MOHAMED YASEEN 1027

495 3147 MUHAMMED RAFI 1027

496 3862 MUHAMMED RASHID KT 1027

497 2636 NOUFAL M 1027

498 422 RABIYA. P 1027

499 4596 RASHID 1027

500 4848 REVATHI P 1027

501 2498 SABANA M 1027

502 2166 SUHAILA K 1027

503 2494 ARUN P 1027

504 2389 ISRATH SULTHANA NP 1027

505 3753 DEEEPAK MK 1027

506 4070 REJINA 1027

507 775 AYISHA 1026

508 1571 FATHIMA NUSAIBA 1026

509 240 SAJNA SANTHOS KUMAR 1026

510 2487 SHANIBA K 1026

511 585 MOHAMMED RASHAD. PP 1026

512 5454 ANAS 1025

513 3907 NASHWA 1025

514 603 THASLEENA 1025

515 1814 UMMER FAROOK 1025

516 3800 AFSIYA M 1024

517 2449 ANU KG 1024

518 4249 NASRIN CK 1024

519 3614 AKHIL N 1022

520 3805 JASEERA VP 1022

6/9/12 Meshil's GateWay

14/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

520 3805 JASEERA VP 1022

521 169 MOHAMED SAFVAN 1022

522 843 FAHMIDA 1022

523 3178 ABDURAHIMAN 1021

524 1736 JINISHA M 1021

525 2102 LASITHA M 1021

526 49 NAHLA A 1021

527 3538 NASEERA K 1021

528 1121 SUFAINA 1021

529 689 HASEEBA KP 1020

530 270 JASNA C 1020

531 3624 NASEEBA 1020

532 1158 RAIHANA MAJIDA 1020

533 5544 RUMANA T 1020534 86 MUHAMMED SHABEER. E 1020

535 2890 AMRUTHA K 1019

536 162 FASEELA FARSANA 1019

537 2630 MIDHUN T 1019

538 4110 NUSAIBA P 1019

539 707 RAMEESA M 1019

540 552 SHERIN T 1019

541 5195 SUBHEESH K 1019

542 4226 VISHNU PRASAD 1019

543 4381 HARIS 1019

544 2544 UMMU HASHIKA K 1019

545 448 JAVAHIRA V 1018

546 1174 NOUSHABA JASMIN 1018

547 2912 ASWATHY P 1018

548 3892 FAISAL MK 1018

549 3710 FATHIMATHU NUZRAH M 1017

550 2918 MOHAMMED SHAROOQ C 1017

551 2259 ANJU K 1017

552 1908 BHARDAN 1017

553 2301 NABEELA AP 1017

554 516 SANITHA 1017

555 576 SMRUTHI K 1017

556 4439 ASHFAQ AHAMMED P 1017

557 5576 ABDU SATHAR T 1016

558 220 HARIFA KP 1016

559 1221 JUNAID PK 1016

560 4168 NIMITHA CV 1016

561 4077 RASHID KOYA 1016

562 4137 SHAHANAS T 1016

563 2883 SHIMJA AC 1016

6/9/12 Meshil's GateWay

15/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

563 2883 SHIMJA AC 1016

564 1879 VISHNU PRASAD 1016

565 1231 SULAIMAN KT 1016

566 4129 SARATHLAL P 1016

567 3268 AKHIL 1015

568 3174 AMEER SUHAIL 1015

569 2174 ANJALA K 1015

570 768 DILSHAD 1015

571 1418 FARSANA PK 1015

572 1733 JINISHA M 1015

573 1883 NITHIN VINAYAK 1015

574 2447 SHAHABANETH P 1015

575 5067 JASEER K 1014

576 3583 SHIDIN PM 1014

577 2795 SHRUTHI P 1014

578 605 RISVANA VP 1013

579 3968 NISAMUDHEEN 1013

580 2529 MAHROOFA K 1013

581 558 RAKESH GOPLA 1013

582 756 AMJAD AP 1012

583 2957 PRAJITH K 1012

584 3396 RAMYA SREE T 1012

585 3350 VIDYA T 1012

586 2814 AJMAL BABU K 1011

587 158 FAREEDA 1011

588 1070 JAMSHADA 1011

589 5063 MUNEER MOHAMED BAVA 1011

590 4004 SHALU T 1011

591 4262 JASMIN KP 1011

592 3967 SHAIMA THASNI 1011

593 5218 AMEERA 1010

594 1757 ANJUSHA KT 1010

595 8 FABIN FATHIMA 1010

596 4298 REVATHI K 1010

597 4627 SHAHANA JASMIN CK 1010

598 805 MOHAMED SAFVAN P 1010

599 2127 ASWATHI P 1009

600 82 FARIS PK 1009

601 39 MOHAMMED JUNAID 1009

602 171 MUFEEDA BEEGUM 1009

603 3153 NASRI T 1009

604 647 RISMIYA U 1009

605 834 SAFEERALI 1009

6/9/12 Meshil's GateWay

16/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

605 834 SAFEERALI 1009

606 3215 SAI K BHARATH 1009

607 1017 SAJNA P 1009

608 3170 SHIBIN 1009

609 5128 SIBILA MK 1009

610 5589 SUHAIL K 1009

611 4351 UNAISE 1009

612 2121 RESHMA M 1009

613 3581 SUJIHT E 1009

614 4724 FABNA MM 1008

615 3019 NEENU M 1008

616 886 SUJITH 1008

617 233 IRFANA M 1008

618 2905 FATHIMATH SAHALA PP 1007

619 333 HASEENA V 1007

620 595 JULAILA MT 1007

621 1884 MUHAMED MUSTHAFA 1007

622 1108 NAJLA MOHAMED 1007

623 4087 VIGNESH 1007

624 1349 AYISHA AP 1006

625 450 FATHIMA MALOOFA 1006

626 2165 NUSRIN C 1006

627 2659 PRAJITH K 1006

628 801 HAFEEFA 1005

629 3496 JUNAIDUDHEEN 1005

630 667 NASIFA K 1005

631 1804 ASFAQUE 1004

632 2413 BINSY 1004

633 2978 JASEELA THASNIM K 1004

634 2411 JINCY 1004

635 5108 LAKSHMI V 1004

636 4074 NOUFAL MASROOR 1004

637 1939 SUFAIL AP 1004

638 200 THAJNU. PV 1004639 4149 ARUN KP 1004

640 2436 ASMA BEEGUM 1003

641 1782 FAHAD MUHAMED ALI 1003

642 5437 MUHSIN MUBARAK 1003

643 808 FAIZ MUBASHIR 1003

644 4399 MOHAMED ALI 1003

645 2598 AYSHA SAHEERA O 1002

646 2932 MOHAMED HASKAR JAMAD T 1002

6/9/12 Meshil's GateWay

17/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

646 2932 MOHAMED HASKAR JAMAD T 1002

647 4444 NEETHU PC 1002

648 1754 SAMEERA C 1002

649 4286 SURABHI O 1002

650 3568 VINEESH AP 1002

651 5471 FATHIMA SAMNATH 1002

652 31 MUHAMMED NASEEF 1001

653 1408 RESHMA. P 1001

654 2176 MOHAMED JASEEL M 1001

655 1629 ABIDATH 1000

656 3314 RESHMA MC 1000

657 150 SAYED SHUHOOD 1000

658 3992 JILU 999

659 3212 MUHAD K 999

660 1590 SHAYIFA TM 999

661 149 SUHAIBA 999

662 3101 VAISHAK 999

663 587 VISHNU K 999

664 4153 FASNA V 998

665 4950 FATHIMA SENIYA K 998

666 3824 HAFSATH PP 998

667 5620 HARITHA 998

668 3269 MOHAMMED ANAS 998

669 1420 RAJISHA KP 998

670 5430 VIVEK 998

671 3584 ABDUL RAUF K 997

672 2412 BHAVYA 997

673 2293 HANEENA KA 997674 4316 JOUSIYA 997

675 2679 RENJITH V 997

676 5530 SHAHANA SHERIN A 997

677 1784 HASEENA 996

678 1163 MALIKSADA A 996

679 279 MOHAMED ANAS 996

680 5188 MURSHIDA M 996

681 599 NIMMY. KT 996

682 1406 SREESHA GE\ANESH 996

683 294 ANJU 996

684 3871 MURSHIDA K 996

685 3315 PRASEEBHA K 996

686 1967 ANAND KRISHNAN 995

687 3411 DIVYA P 995

688 2993 MOHAMED SAFWAN PA 995

689 3813 SARATH T 995

6/9/12 Meshil's GateWay

18/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

689 3813 SARATH T 995

690 217 SHIBILA P 995

691 1292 JASEEM 995

692 735 ABDULLA KUNHI 994

693 1431 DARSANA T 994

694 2023 MOHAMED ATHIF 994

695 691 MUBINSHA 994

696 4646 VIJISHA UNNI MP 994

697 4227 SAJINASH KP 994

698 3062 HANNA UMER C 993

699 2593 JASMINA A 993

700 3550 NAVAS KM 993

701 5026 RISWANA A 993

702 5438 SHARAFATH 993

703 3834 THASLEENA C 993

704 3148 AHAMMEDSUHAIL 993

705 2089 SUBITHA K 993

706 2332 FAIROOSA K 992

707 1407 HUSSAIN ABID 992

708 1210 NIMISHA TK 992709 4023 SAFVAN CK 992

710 1976 SAREENA P 992

711 5173 SHALIMA P 992

712 3003 FATHIMATHU SHAKIRA THASNEEM M 991

713 4669 FINSHA TV 991

714 679 MOHAMMED SHAHID 991

715 2124 ROSHINI VP 991

716 1759 SIRAJUNNISA 991

717 2375 SREEDEVI M 991

718 3998 SUMIN 991

719 493 YASIR CK 991

720 439 DILSANA PP 990

721 71 JASHAD. PP 990

722 2058 JISHNU PALLIYALIL 990

723 4594 MOHAMED ISMAIL 990

724 4750 NUSRATH SHABAH 990

725 1123 JAMSHIYA 989

726 5105 MUHSINA 989

727 215 SALMA POOVI 989

728 1027 ATHIRA K 988

729 1463 HASIK. K 988

730 1253 MOHAMED SAQER 988

731 664 MUHAMED MUSTHAFA 988

6/9/12 Meshil's GateWay

19/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

731 664 MUHAMED MUSTHAFA 988

732 3059 SIJI MK 988

733 3564 SUNAINA PN 988

734 1235 NOUSHEEQUE 988

735 4943 MOHAMMED NIYAF C 987

736 4774 ASWATHI 987

737 1122 FALILA K 987

738 1166 LAILA M 987

739 2816 RAHMATHUNISA CK 987

740 5310 SAHNA 987

741 277 SHAMNA T 987

742 2851 SUHAIRA V 987

743 3058 SREESHMA C 987744 3169 ABHIJITH 986

745 4896 BIJISHA VV 986

746 3578 FATHIMATH FEMEEDA P 986

747 3977 HASEENA 986

748 1944 MIRSA SAKKEEL 986

749 4458 SUMAYYA K 986

750 3765 SHAMITH M 986

751 2928 ABDUL RAHEEM CC 985

752 2966 JUNAIDH M 985

753 3681 MUHAMED MUNEER KK 985

754 721 MUHSIN MOHAMMED 985

755 591 RABIYA P 985

756 2875 SADIQ ALI TV 985

757 3966 SAFVAN 985

758 2151 ANAGHA P 985

759 3086 APARNA T 985

760 673 NOUFA RAHMAN 985

761 3313 CHITHRA K 984

762 2982 FAJISHA PV 984

763 91 FATHIMA SUHADA 984

764 2115 NIDISHA CM 984

765 4879 SHAMSIYA M 984

766 4812 SRIDYA KRISHNAN 984

767 3760 ANWAR TP 984

768 4061 FAIZ 984

769 478 ANAS MON 983

770 2801 ANEES VKI 983

771 1735 ATHIRA 983

772 3296 IRSHADALI K 983

773 5066 MOHAMED JAFIR PK 983

6/9/12 Meshil's GateWay

20/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

773 5066 MOHAMED JAFIR PK 983

774 3678 NIRMAL CHANDRAN 983

775 4063 RISHANA 983

776 831 SHAKEER 983

777 4479 AJAY KUMAR AP 982

778 59 JUSNA KK 982779 445 SANISHA U 982

780 124 SHAHANA SHIFA. P 982

781 5320 MOHAMED NIYAS 982

782 58 MUNAVVIRA THASNEEM 982

783 5527 ANUJ K 982

784 856 DILRAS BANU 981

785 1788 IRFANA FARHATH 981

786 1193 MUHAMED MANSOOR 981

787 2877 SAFBANATH MM 981

788 2662 VIBIN M 981

789 5455 IHJAB 980

790 258 JASNIYA 980

791 4021 ANWAR SADIQUE AK 979

792 1925 FARSHANATH 979

793 4739 MOHAMED AJNAS 979

794 157 MOHAMED AMEER TK 979

795 455 MUHSINA KT 979

796 3695 RAHEES 979

797 4940 SAHAHILA 979

798 3863 SHIJIL KK 979

799 690 SUMAYYA. 979

800 4484 ANJALA PARVEEN 979

801 4177 FATHIMA NILOOFAR 979

802 4880 NASEEBA AP 979

803 1157 LIMNA K 978

804 1849 MOHAMED JURAIJ 978

805 2734 SALAHUDHEN 978

806 1136 THWAYYIBA 978

807 1376 HASHIQ 977

808 3851 HASNATH V 977

809 4845 NIMISHA P 977

810 4798 RAFEEDA 977

811 2043 RUSTHAM YACOOB 977

812 4277 SREESHMA A 977

813 4745 MADEEHA BEEGUM MOHAMED 977814 4842 P RINSHA 976

815 3954 ASWANI 976

6/9/12 Meshil's GateWay

21/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

815 3954 ASWANI 976

816 1692 HASNATH KP 976

817 3644 MUBASHIRA EK 976

818 1588 SOUMYA MOL 976

819 2321 JAMSHEENA TP 975

820 5261 MOHAMED NIYAS 975

821 2866 MUBASHIR K 975

822 2592 MUBASHIRA KT 975

823 438 MUBASHIRA PK 975

824 4214 SHIKHIL T 975

825 3554 SUHAIL T 975

826 2027 UBAISE 975

827 3976 AJMAL MALIK 975

828 3582 SADIK P 975

829 5123 ADARSH NP 974

830 534 AHSANA 974

831 1411 HYDARALI 974

832 2926 MOHAMED ABDUL FATHAH VP 974

833 4513 MOHAMED SHABEEER 974

834 5568 MUHAMMED RASHID 974

835 495 SABEEDA M 974

836 4225 SHAMEEM BABU PK 974

837 334 VISHNU K 974

838 2943 ANUSWARYA U 973

839 3 BADUSHA P 973

840 3156 FATHIMA SAHLA P 973

841 3204 HUSNA K 973

842 2665 JUSAINA K 973

843 875 SHAHANAS 973

844 3931 SHAMLA K 973

845 878 SHAMNA K 973

846 2756 SREEJITH 973

847 4819 NIMYA C 973

848 852 ABHIJITH. C 972

849 4050 AKSHAY VENUGOPAL 972

850 437 KHUBAIB ALI 972

851 966 MOHAMED RAHOOF 972

852 3295 NOUFAL P 972

853 476 SAFOORA T 972

854 4756 AKHILA 972

855 413 BASITH. EK 971

856 44 JASEELA P 971

857 5207 SHAMSEENA 971

6/9/12 Meshil's GateWay

22/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

858 4303 SWADI 971

859 1377 JUBAIRIYA 970

860 906 SAJILA P 970

861 2 SHAMSEENA P 970

862 4485 SUHAIL CH 970

863 2844 SHAFEEKA VU 970

864 388 IRFAN KC 969

865 1596 JIJUMOL K 969

866 3607 JUBIN R 969

867 4024 MUHAMMED SHAFEEQ TK 969

868 3848 RESHMA K 969

869 4411 RUMAILA KP 969

870 5297 SHAFEEQ 969

871 5014 SUBAH NUSAR CM 969

872 2837 AHASAN KS 969

873 901 FASIL T 969

874 743 ALTHAF ALI 968

875 1172 FAREETHA FARSANA 968

876 956 MUSAMMIL 968

877 1566 SANGHEETHA M 968

878 3680 VISHNU V 968

879 4597 ABDUL MAJEED 967

880 4847 DRISYA KP 967

881 4096 MOHAMED RASAL 967

882 2605 NAVAS SHEREEF CP 967

883 3833 NEJMAL N 967

884 1113 RAHILA PARVI 967

885 4186 SHAJLA V 967

886 3492 AFRUS SAHANA PK 966

887 5655 ASWIN 966

888 2418 DRISYA MV 966

889 479 FATHIMA SABAN 966

890 4016 MANSOOR ALI N 966

891 3790 MOHAMMED SHAFEEF PP 966

892 80 RAHFATH. NT 966

893 4180 SENNA PVC 966

894 202 SHANFEENA SHAHANAS 966

895 2407 SUKANYA MOL 966

896 408 SUMAYYA 966

897 889 ABIDA T 965

898 137 HARITHA 965

899 861 PRABAL 965

6/9/12 Meshil's GateWay

23/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

899 861 PRABAL 965

900 5232 VINCY 965

901 1205 NITHIN 965

902 4644 SALMANUL FARIS K 965

903 4340 MOHAMED RAFI 965

904 5630 SHAHEEN 965

905 5363 KHAMARUNNISA 964

906 3588 AGHIL V 964

907 2478 ANILA KK 964

908 5255 ANSHIBA 964

909 2889 BINSI PP 964

910 3970 JASNA 964

911 522 MOHAMED RAFI 964

912 3553 ZAINUL ABID NK 964

913 1142 FARISA AT 963

914 2082 HIBS RAHMAN 963

915 2671 JISHNU PT 963

916 708 MUHAMED ARSHAD 963

917 2634 PRASOON KK 963

918 4285 RAFNIYA OP 963919 1322 SANGHEETHA LAKSHMI 963

920 148 SAYYID MUNAVVAR 963

921 2320 SHIFANATH TP 963

922 251 SHILPA. K 963

923 1008 VIJITHA K 963

924 477 ADEEB HUSSAIN 963

925 2128 AMRUTHA P 962

926 4626 FASIMA KARAT 962

927 4926 FATHIMATHUL MASHERA 962

928 1801 FAZIL TT 962

929 921 MOHAMED ANAS 962

930 1363 SARANYA 962

931 1971 ABDUL HASEEB PT 961

932 4802 CHITHRA AP 961

933 3789 FAYIZA P 961

934 4834 MOHAMED FAHIS 961

935 85 MOHAMMED IQBAL 961

936 399 VAHEEDA 961

937 4419 NIGILA P 960

938 1904 MOHAMED MUHAIMIN 960

939 4586 MOHAMEDASIF 960

940 4509 MUSFAR M 960

941 797 NISHAD ALI 960

6/9/12 Meshil's GateWay

24/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

942 484 SAHLA P 960

943 5071 VYSHNAV CK 960

944 4704 THASLEENA 960

945 263 FATHIMA SHEEBA 959

946 669 RESHMA T 959

947 237 SHRUTHI. NT 959

948 164 SUMEERA K 959

949 5132 SWAMEEM MALIK A 959

950 938 ANEESHA TV 958

951 3763 FARSANA K 958

952 319 HAFEEFA. KK 958

953 269 IRFANA PP 958

954 2595 JIBI P 958

955 4939 MOHAMED MAJMUL 958

956 1265 MUBASHIRA 958

957 2474 RABIYA PV 958

958 3585 THASLEEM V 958

959 5296 AJISHA MOHAMMED 958

960 2923 FATHIMA NAHAN MOHAMMED MP 957

961 289 BUSHRA 957

962 2144 GULAM MUHAMED ASHIQU EV 957

963 5069 LABEEB CT 957

964 644 RAFEENA K 957

965 5357 RASHIDA 957

966 760 SAJITH AP 957

967 4372 ABDUL HARSHAD 956

968 1867 ANAS MALIK 956

969 4435 ANEESHA K 956

970 3033 MIDHUN M 956

971 1807 MUHAMMED YASIR 956

972 3349 NITHYA AP 956

973 3547 SAFEER MOHAMMED TK 956

974 998 SALMAN. P 956

975 2370 FARZANA EP 955

976 3901 SUHANA 955

977 2965 ZEENATH T 955

978 1218 ANJU K 954

979 3903 SHABEEBA P 954

980 2945 SNEHAMOL K 954

981 4143 THASNIYAA 954

982 4755 VISCHAL 954

983 4374 ATHIRA 953

984 2670 JISHNU MOHAN P 953

6/9/12 Meshil's GateWay

25/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

984 2670 JISHNU MOHAN P 953

985 3632 SAUBAISHA 953

986 519 SUHAILA 953

987 3248 SURABHI FARSANA 953

988 4092 AFFAN 952

989 3965 AMANUDHEEN 952

990 1227 MANZOOR K 952

991 1847 MUHAMED ANAS 952

992 3663 RAHEEMA 952

993 216 SAREED 952

994 3674 THASREEFA 952

995 1610 JISHIDA 952

996 3677 ABDUL RAHEEM K 951

997 2481 HUSNA E 951

998 729 MOHAMMED FANID 951

999 1462 SHAHIDA P 951

1000 2271 SRUTHI P 951

1001 960 FOUSIYA C 950

1002 5186 MUHAMED UVAIS T 950

1003 1768 MUMTHAS 950

1004 1911 NOUFAL P 950

1005 2086 PRANAV 950

1006 1930 RASHID 950

1007 747 SHAMEELA M 950

1008 3073 SHAMSIDA KP 950

1009 4754 VINOD KUMAR 950

1010 4008 ABDUL JABIR T 950

1011 1429 ABIDA C 949

1012 2609 ANEES T 949

1013 3339 JUVAIRIYA K 949

1014 1195 NAVAS P 949

1015 810 NAVAS SHEREEF 949

1016 1915 AYYAPPAN 948

1017 4230 JEEJA 948

1018 473 MOHAMED RISVAN BABU 948

1019 5377 MOHAMED SHIBIL 948

1020 2653 NAJID K 948

1021 1134 PRANAV 948

1022 5292 SUSMITHA 948

1023 753 WAFA K 948

1024 5192 YAKOOB VV 948

1025 4757 DILSHAD ABOOBACKER 948

1026 3179 MOHAMED FAISAL 947

6/9/12 Meshil's GateWay

26/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1026 3179 MOHAMED FAISAL 947

1027 2112 SHIBILA M 947

1028 2253 SREEJITH AP 947

1029 2194 SUDHESSH T 947

1030 24 AYSHA SHAMAN 946

1031 4222 MOHAMED ATHEEQ N 946

1032 2480 RAHEEMA V 946

1033 4069 SADIKALI 946

1034 1186 MUHSINA P 946

1035 2753 ABDURAHIMAN AP 945

1036 2915 ANUPRAKASH N 945

1037 1067 ARUNIMA K 945

1038 4204 AMIR TP 944

1039 4667 ATHUL A 944

1040 631 NITHIN K 944

1041 891 NOUFIYA C 944

1042 1822 SHAHID ANWAR 944

1043 3343 ASMABI NV 943

1044 1217 FIROZ MUHSIN 943

1045 154 MAJIDA KK 943

1046 3956 MUHSINA PP 943

1047 1211 NIHAL JABEN 943

1048 3105 AJMAL FARSANA 942

1049 1762 ANASWARA 942

1050 1591 JINSHA BHASKARAN 942

1051 3747 MUHSEENA P 942

1052 624 MUHSINA AP 942

1053 3725 SANA SHERIN V 942

1054 3037 SINAN KK 942

1055 1799 SUJITHRA S 942

1056 4809 HABIL FIRASH 942

1057 5117 HARSHAD C 942

1058 3637 MOHAMED JIMSHAD 9421059 3224 ABDUL VARIS 941

1060 4116 ABDURAHMAN PK 941

1061 3981 FARSANA 941

1062 2751 JUNAID 941

1063 513 NIGHILNATH 941

1064 722 SHABEEBA V 941

1065 51 SHAMSIYA. T 941

1066 2911 ARATHY T 941

1067 2517 SHERIN PK 940

1068 2868 ABDUSAMAD P 940

6/9/12 Meshil's GateWay

27/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1068 2868 ABDUSAMAD P 940

1069 5591 JAFAR SADIQUE K 940

1070 2028 KHAIRUNNISA NK 940

1071 4864 MUFEEDA PP 940

1072 1381 SHAHIDA. P 940

1073 1011 SHAKEELA KP 940

1074 1173 SIKHA K 940

1075 634 SUBEESH K 940

1076 4373 AZHARUDHEEN 940

1077 3541 HABEEB RAHMAN 939

1078 3379 HASNA A 939

1079 199 MUFEED 939

1080 3783 RAHEENA 939

1081 3773 RAHEENA KE 939

1082 4109 SUMAYYA P 939

1083 4078 VISHNU 939

1084 734 MOHAMED SIF 939

1085 4006 MUHAMMED AFSAL NK 939

1086 3227 SAMEENA SAMSUDEEN PV 938

1087 3957 FATHIMA SABNA 938

1088 5145 SADHA CK 938

1089 1877 HUSNA KP 938

1090 962 MUHSINA P 938

1091 4692 IRSHAD E 937

1092 4784 MANEESHA M 937

1093 3899 MOHAMED FAVAS K 9371094 1502 SAFANA THASNI 937

1095 3406 SEMEEMA. EP 937

1096 4323 SUMAYYA 937

1097 3166 MOHAMED SAJAD 937

1098 4810 ADRIKA 936

1099 2228 APARNA M 936

1100 832 MOHAMED MASHHOOR 936

1101 3787 SHAHABANA V 936

1102 4263 SINSHA M 936

1103 2235 SWALIH V 936

1104 2886 SWETHA A 936

1105 5514 MOHAMMED MUSTHAFA T 936

1106 503 JAMSHEENA 935

1107 2752 MOHAMED ASIF 935

1108 2199 PREETHISHA K 935

1109 5341 UWAIS IBRAHIM 935

1110 4601 MABROOK K 935

6/9/12 Meshil's GateWay

28/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1110 4601 MABROOK K 935

1111 4417 MUHAMMED SHAMEEL K 935

1112 4258 ABDU RAHUF E 934

1113 681 ANILESH. OK 934

1114 1179 MOHAMED FAYIS 934

1115 5098 NIPON KT 934

1116 1086 PRINSHA TP 934

1117 844 RAMSEENA K 934

1118 2910 SAFOORA PK 934

1119 4504 SAJAD 934

1120 4043 MOHAMED NIYAS 934

1121 5336 MINNATH 933

1122 2492 MUBARAK.P 933

1123 3993 ANILA P 933

1124 1120 MAJIDA PK 933

1125 2952 SAJNA FARSANA NP 933

1126 840 AKHILA UT 933

1127 4792 FATHIMA FAJHADA 932

1128 33 FATHIMA JINSY 932

1129 2947 SURABHI M 932

1130 4687 VISHA KP 932

1131 5501 ASIFA C 931

1132 224 ATHIRA M 931

1133 1378 HASNA 931

1134 2909 NIHALA YASMIN C 931

1135 884 NISAB IBRAHIM 931

1136 3524 SANIL AM 931

1137 2152 SARABEEVI VN 931

1138 3410 BHAGINI 930

1139 2114 HIMA VR 930

1140 710 JAHEESA MISRI 930

1141 1004 NEETHU 930

1142 1133 RAMSHEELA P 930

1143 1623 UMMU KULSU AK 930

1144 1415 MUBASHIR 930

1145 4565 FEMINA 929

1146 4716 HARITHA 929

1147 4800 MAHABOOBA P 929

1148 2265 NASFAL CK 929

1149 1040 SHAMSEENA P 929

1150 5511 SIYAD SALAM 929

1151 1965 THOYYIBA 929

1152 1980 ATHIRA M 928

6/9/12 Meshil's GateWay

29/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1152 1980 ATHIRA M 928

1153 1775 FARSANA PARVEEN 928

1154 1880 ILYAS V 928

1155 563 NIYAS AHAMED 928

1156 1475 SHAMEEMA AT 928

1157 964 SUFAIRA P 928

1158 1365 ZEENATH 928

1159 152 JISHA P 927

1160 1875 MOHAMED BASHEER 927

1161 1589 RASHIDHA P 927

1162 950 RUBY MANEESHA PK 927

1163 3080 SAJIDA M 9271164 1968 SARATH CHANDRAN 927

1165 174 SAJAD HUSSAIN 927

1166 97 FARHAN. P 926

1167 1873 NOUFAL KK 926

1168 5076 SABITH VVN 926

1169 11 SAMAHIRIN 926

1170 23 AFSANA BEEVI. MK 925

1171 2714 IRSHAD 925

1172 5023 SALEENA TT 925

1173 1181 SARATH 925

1174 1019 SHABNA 925

1175 4321 JASRIYA 924

1176 4643 MOHAMMED SALIH EK 924

1177 1781 NIKHILA CM 924

1178 515 RAFEELA 924

1179 1586 SAFEENA P 924

1180 1831 SHAMEEM M 924

1181 2873 SREERAG N 924

1182 1661 VISMAYA TP 924

1183 3394 ANFAS ALI ROSHEN P 924

1184 4584 MOHAMED JAFIL 924

1185 2675 ABHILASH EK 923

1186 3132 FAHMIDA 923

1187 4253 JABIR P 923

1188 1437 JASMINE KV 923

1189 4146 MIDHUN KUMAR C\ 923

1190 436 SHAHAR BANU. K 923

1191 3280 IRSHAD 922

1192 324 MIDHUNA T 922

1193 48 MURSHIDA 922

6/9/12 Meshil's GateWay

30/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1194 20 SANOOF 922

1195 5383 SINDIL KUMAR 922

1196 5070 SOORAJ PS 922

1197 2210 VIPIN PK 922

1198 5600 FATHIMA SUHRA C 921

1199 3996 JITHIN 921

1200 554 MOHAMED SAJID 921

1201 369 SUMANATH. AP 921

1202 4114 ABDUL VAHAB MP 920

1203 1712 AMRUTHA KK 920

1204 327 DILSATH. T 920

1205 627 JAMSHIYA P 920

1206 1862 MOHAMMED NISHAD 920

1207 3792 MOHAMMED SHAHBAS C 920

1208 5612 NOORJAHAN 920

1209 2500 SHAHINA M 920

1210 3811 SHIBINI KP 920

1211 3452 AMEERA NK 920

1212 3603 MOHAMED SHABEEF 920

1213 4441 ANAND M 919

1214 5578 FASALURAHMAN KC 919

1215 2456 JASEELA TP 919

1216 504 MUBASHIRA 919

1217 2438 NOORUSIYA BEEGUM 919

1218 2368 SAMEENA U 919

1219 2212 SARAFIYA 919

1220 2085 SUJITHA 919

1221 4668 IBNUL MUBARACK KK 919

1222 341 MUHSINA NT 919

1223 3989 KAMARUDHEEN 918

1224 4872 BAST ALI 918

1225 1296 JUBAIDA P 918

1226 4344 KISHAN 918

1227 4865 SHAHSADI VP 918

1228 936 HAFEEFA K 918

1229 3858 MOHAMED SHIBILI K 918

1230 1519 SREEKALA 918

1231 1385 AFTHAB P 917

1232 3074 ANEESHA T 917

1233 2472 HARITHA P+ 9171234 3745 SHAMSEENA VK 917

1235 193 MUHSINA PP 917

1236 2168 MUHAMMED SHIHAS PK 916

6/9/12 Meshil's GateWay

31/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1236 2168 MUHAMMED SHIHAS PK 916

1237 1175 SAFWAN ALI P 916

1238 5570 MOHAMMED THASNEEM 915

1239 5116 SUSANA CHALIL 915

1240 3580 JISHNU VV 915

1241 4084 ABDUL SHUKOOR 914

1242 4098 FARIS KP 914

1243 5325 MOHAMED SHEFEEQ 914

1244 802 NOUFAL K 914

1245 2400 ATHIQA P 913

1246 1269 FEBNA C 913

1247 4956 GIREESH KUMAR TG 913

1248 165 HUSNABI 913

1249 1313 JITHIN EP 913

1250 5253 SISILY MOL 913

1251 1262 SREENATH 913

1252 593 SHIHABUDHEEN. PV 913

1253 586 SRUTHI. PM 913

1254 5414 SAFVAN ALI 913

1255 1698 IRFANA PT 912

1256 3917 KRISHNA PRIYA 912

1257 1273 NOORUDHEEN PK 912

1258 1206 THASLEENA PK 912

1259 4029 ABOOBACKER SIDHEEQ 912

1260 2281 RESHMA K 912

1261 5039 SHAHANAS K 912

1262 1935 RUKSANA T 912

1263 402 ANJUSHA 911

1264 1471 HARITHA EP 911

1265 1341 JUFAIR K 911

1266 3948 MUHAMEED AHSAN 911

1267 3719 MURSHIDA RAHMAN KV 911

1268 2754 RASHIDH TK 9111269 280 SHUNI 911

1270 5270 AJMAL 910

1271 3831 RAHUL C 910

1272 2676 RENJITH P 910

1273 969 SHAMSEENA KP 910

1274 1963 AMEENUL HASEEB 910

1275 2237 AYISHA HANAN K 909

1276 3466 HARSHA KP 909

1277 3606 JAMESHEED MAQBUL 909

1278 1611 SARITHA K 909

6/9/12 Meshil's GateWay

32/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1278 1611 SARITHA K 909

1279 425 AMEER. P 909

1280 2427 ARYA T 908

1281 3220 ATHUL 908

1282 1350 JIMSHAD CH 908

1283 2457 JISMA P 908

1284 5512 MOHAMMED FASIL CK 908

1285 914 SAFOORA 908

1286 3214 SHIBI P 908

1287 2452 GREESHMA K 907

1288 1694 MAHROOFA BEEVI 907

1289 5073 MOHAMED THAHIR K 907

1290 1946 MUHAMMED YASIR 907

1291 2217 PACHAMI VP 907

1292 3828 RUGMA KM 907

1293 5181 FARSANA KP 906

1294 3925 NIKHISAHA 906

1295 3126 SAFVANALI 906

1296 352 THASLEEMA K 906

1297 3780 MIDHUN DAS O 905

1298 98 ANSAR. VK 904

1299 2135 ASWATHI VP 904

1300 2976 FARHATH N 904

1301 1576 JINSHA C 904

1302 405 RASHMI K 904

1303 4188 SWALIHA T 904

1304 139 THESLIYA. VP 904

1305 568 RAKENDU C 904

1306 2695 NAVAS SHEREEF PK 903

1307 2170 NIVED P 903

1308 3586 SAJINA CP 903

1309 4088 SAJINI 903

1310 5494 SHAHANA 903

1311 2853 USYAR ALI VK 903

1312 2178 BADARUL INSAF MK 903

1313 2599 AFEELA TP 902

1314 4607 ANEESH U 902

1315 941 FAWAD RAHMAN. V 902

1316 4764 LUBNA. K 902

1317 4948 SAFNA KP 902

1318 699 FARSHANA 901

1319 3557 MOHAMED THASNEEM T 901

1320 2590 PREETHI 901

6/9/12 Meshil's GateWay

33/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1320 2590 PREETHI 901

1321 1513 RASEENA K 901

1322 4875 SALMAN FARIS KM 901

1323 3693 JABIR K 900

1324 5056 SHIMLA K 900

1325 4573 FATHIMA NIHDA 899

1326 2906 HAFISHA T 899

1327 1964 JAISAL HABEEB 899

1328 3724 MUBASHIRA T 899

1329 4526 RISHAN 899

1330 2786 SUBEESH 899

1331 2967 UMMUSALMA KK 899

1332 5597 MAHABOOBA ALI 899

1333 5560 AJMAL N 898

1334 15 ANUPAMA KP 898

1335 2450 AYSHABI M 898

1336 3180 MOHAMED RAFEEQ 898

1337 3689 MOHAMMED FASIH MK 898

1338 286 RAFNA PK 8981339 2466 SHILPA P 898

1340 419 HAFEESUDHEEN 898

1341 2742 PYARELAL 898

1342 2153 THULASI M 898

1343 1625 MIDHUNA M 897

1344 2511 SARANYA P 897

1345 3869 ANANDU A 895

1346 3075 JAMSEELA M 895

1347 22 NAJMA SHERIN 895

1348 2484 NILEENA KP 895

1349 2802 SUNIL K 895

1350 1961 UVAIS. P 895

1351 2434 MAJIDA TK 894

1352 2075 MYMOONATH 894

1353 1550 ROSHNI. P 894

1354 3690 SHAHID KP 894

1355 2791 MOHAMMED JASIR NK 894

1356 2373 HARSHA P 893

1357 1938 MUBASHIR 893

1358 1825 MUHAMED FARIS 893

1359 1153 SHANA NASRIN 893

1360 1615 SRUTHI 893

1361 1068 ATHIRA K 892

1362 3972 MUBASHIR 892

6/9/12 Meshil's GateWay

34/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1363 716 MUHAMMED RISHAD 892

1364 2880 VISHAKH K 892

1365 4816 MUHSIN OP 892

1366 725 RANJITHA 892

1367 3393 VINJU V 892

1368 3007 AKSHATH OP 891

1369 118 FARGHANA 891

1370 5099 JUNAID PP 891

1371 3781 MANIKANDADAS KV 891

1372 3079 SAFOORA CS 891

1373 2269 SHIBILA K 8911374 2211 VISHNU TP 891

1375 2863 YASNA SHANIBA P 891

1376 5126 ANASWAR P 890

1377 5175 DEEPAK K 890

1378 99 HAJARA MOL. T 890

1379 4185 MUBEENA P 890

1380 5029 MUHAMED SHAFEEQ K 890

1381 1924 NOOFAL P 890

1382 3388 NOUSHEER K 890

1383 3217 ABDUL RAHIMAN K 889

1384 1958 ABDUL RAUF 889

1385 1161 APARNA C 889

1386 1613 MOHAMED IRFAN 889

1387 3011 SAMEEM FARATH K 889

1388 1881 SUBEESH KP 889

1389 3085 ARCHANA M 888

1390 4443 RAMSIYA P 888

1391 3522 SHADIYA M 888

1392 3852 SHAMLA M 888

1393 353 JIJINA 888

1394 993 FAIZA P 887

1395 4203 MOHAMED AMEERUDEEN A 887

1396 1239 MOHAMED HARIS 887

1397 1097 MUHAMED SABITH 887

1398 5332 NOORUL HASBIYA 887

1399 131 SAMEER. P 887

1400 4555 SMITHA 887

1401 4020 SHAMSAD PK 887

1402 1874 FASEELA 886

1403 2029 FIRUSA 886

1404 1839 JASEENA PC 886

6/9/12 Meshil's GateWay

35/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1405 2030 SHAKKIRA K 886

1406 4616 ARUN M 885

1407 3904 NAEEMA K 885

1408 1848 RUBEENA VP 8851409 1937 AMEER ALI 884

1410 5196 ASHIQ 884

1411 4873 HUSAIN MUBARAK 884

1412 5179 MOHAMED SINAN EK 884

1413 2643 MOHAMMED SHAFEEQ 884

1414 3621 RAHSEEM 884

1415 1198 SAYYID HUMAID 884

1416 1214 SHAHINA KT 884

1417 2600 SHAMEEMA E 884

1418 2041 SHAFEEDA TV 884

1419 5065 ANJUSHA P 883

1420 1936 ASHIM 883

1421 5284 JASEERA 883

1422 3274 MOHAMED JUNAID 883

1423 3516 MOHAMMEDIQUBAL TP 883

1424 4506 NOUSHAD 883

1425 70 MOHAMMED SHIBIL. KM 883

1426 3453 MUHSINA 883

1427 1521 AJISHA K 882

1428 4347 PRAVITHA 882

1429 4387 SAFEER 882

1430 424 JIMSHAD M 882

1431 975 ASHARUDHEEN 881

1432 5522 DINCY DAVIS 881

1433 2109 GAYATHRY T 881

1434 927 MOHAMED IQBAL 881

1435 4375 MOHAMMED SEHIR 881

1436 709 SHMLAJAN T 881

1437 2106 VIJISHA K 881

1438 4474 MUHAMMED ASHIQUE P 880

1439 5163 ANJITHA VP 880

1440 4488 JASIRALI PK 880

1441 5273 MOHAMED RAFI 880

1442 3383 MOHAMMED ASLAM K 880

1443 2325 SURABHI U 880

1444 5431 CHITHRA 879

1445 19 HAFSATH. E 879

1446 2451 SOUMYA K 879

6/9/12 Meshil's GateWay

36/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1446 2451 SOUMYA K 879

1447 1999 VIVEK 879

1448 285 SHAFEENA 878

1449 1156 HRIDYA 877

1450 2728 MUHAMED FAYIZ P 877

1451 1114 SALIH T 877

1452 682 AMRUTHESH 876

1453 1913 HABEEB RAHMAN 876

1454 615 HASEEB N 875

1455 4515 ISSUDHEEN 875

1456 5228 SHAHANA SHERIN 875

1457 1000 SUHAILA PE 875

1458 4862 VINEETH U 875

1459 2948 SHAHBAS ASHRAF C 875

1460 2832 SHAFEER P 875

1461 1606 MEGHA P 874

1462 2582 MOHAMED NAFIH 874

1463 858 RAFIYA E 874

1464 788 RESHMA K 874

1465 1456 RISHNI 874

1466 4906 SHAHEER 874

1467 4929 MOHAMMED SHEFEEQ 874

1468 3728 GIHAD K 873

1469 5605 FASILA 873

1470 4426 MUHAMMED NOUFAL A 873

1471 5321 JISHMA 872

1472 3464 MUBASSIRA 872

1473 2410 SHAMNA 872

1474 4045 MOHAMED HAREES 872

1475 3658 VIJISHA 872

1476 2750 FAHAD IBIN 871

1477 2330 FARSANA VP 871

1478 2182 FASIL P 8711479 2685 NISHANTH U 871

1480 110 ARUN PA 870

1481 2638 JISHINJOY N 870

1482 2136 NITHIN DAS K 869

1483 1524 VIJISHA C 869

1484 3577 AJMAL P 868

1485 4894 GADHA 868

1486 5507 MOHAMMED SHAHANAD ABBAS T 868

1487 4840 MUFEEDA PV 868

1488 2631 SAHEER K 868

1489 4731 SHAMSUDHEEN 868

6/9/12 Meshil's GateWay

37/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1489 4731 SHAMSUDHEEN 868

1490 4446 ATHULYA PP 867

1491 1662 SHYMILI 867

1492 4200 AESWRIYA PROMOD 866

1493 1540 ASWATHI K 866

1494 3186 JIJITH P 866

1495 5602 LAILA 866

1496 5256 MUFEEDA BANU 866

1497 3499 MUHAMMED JASEEL 866

1498 2749 ABDU RAHOOF 865

1499 1640 SREENA V 865

1500 540 VINISHA M 865

1501 3558 RAHIL KP 864

1502 1468 SAFOORA TK 864

1503 2296 VISHNU K 864

1504 4367 ARFAN 864

1505 5518 ABDUL BASITH K 863

1506 2672 ARUN G DINESH 863

1507 2052 HUDA 863

1508 1307 MUHAMED ARIF 863

1509 2518 NOORA CP 863

1510 5525 VINEETH A 863

1511 4429 JILSHA P 862

1512 2842 MUHAMED MUNEER C 862

1513 3731 MOHAMMED SHAFEEQ K 8611514 4350 ANUSREE 861

1515 4030 ASIFALI 861

1516 3333 ATHULYA K MOHAN 861

1517 5370 FATHIMA ROSHIN 861

1518 650 FAVAS K 861

1519 4954 MOHAMMED ARIF PP 861

1520 999 ROSHITH. K 861

1521 3124 SEETHAL KS 861

1522 2864 SHAHINA P 861

1523 1059 VISHULA K 861

1524 5191 ANAS N 860

1525 5648 PRIYANKA 860

1526 3591 SHAMNAS K 860

1527 1953 ANOOP 859

1528 2479 CHANDINI KK 859

1529 5271 HAREESH 859

1530 923 MUHAMED SIVAD 859

6/9/12 Meshil's GateWay

38/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1531 1776 SANISHA V 859

1532 1146 SARIKA CK 859

1533 385 SRUTHI 859

1534 2491 JAMSEENA.K 859

1535 4392 MUHMINA MUSTHAFA 859

1536 471 AFNAN ABDUSAMED 858

1537 2429 LASLI 858

1538 4553 NASEEF 858

1539 2979 SHANI M 858

1540 5539 VIVEK PB 858

1541 2232 BINBIN KP 857

1542 457 MUHAMMED MUNEER 857

1543 2637 VYSHAKH K 857

1544 5644 AMEERALIMK 856

1545 666 FAISAL JAMSHEER 855

1546 5523 LAVANNYA G 855

1547 261 MUHSINA THASNIM 855

1548 4598 RIJU 8551549 2158 SHYAMILY C 855

1550 4610 RAHINA T 854

1551 3974 HASNA 853

1552 1287 SALMAN FARIS 853

1553 4147 SHIJI V 853

1554 3419 SHABNA SHIRIN 853

1555 2338 ANILA K 852

1556 1154 JISHNA 852

1557 417 MUHAMMED SHEFEEQ 852

1558 787 RANJUSHA 852

1559 3609 SANJAY KRISHNA K 852

1560 2215 ASKARALI TT 852

1561 474 SEMEEM P 852

1562 4952 AKHIL K 851

1563 3331 BINCY MC 851

1564 1470 GEETHU AK 851

1565 2796 JISHMA V 851

1566 1962 MUHAMED SHAFI 851

1567 505 MUHSINA 851

1568 3715 NEETHU V 851

1569 3479 NIYAS MON 851

1570 1069 SANDHEEP 851

1571 5130 VIPIN 851

1572 3071 SANGEETHA 851

6/9/12 Meshil's GateWay

39/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1572 3071 SANGEETHA 851

1573 486 BASITH ALI KT 851

1574 2000 ARDRA VIJAYAN 850

1575 4304 ATHIRA CP 850

1576 1144 JINSHA T 850

1577 1065 NITHYA K 850

1578 4599 RAKHIL 850

1579 2283 RIJITHA P 850

1580 3654 SRUTHI S 850

1581 4237 ABDUL HAFEEF A 850

1582 842 SABIRA KK 849

1583 2833 ABDURAHIM M 849

1584 807 RAMYA EP 849

1585 2132 DIVYAKRISHNAN VK 848

1586 1337 JINCY VN 848

1587 4790 RUKSANA P 848

1588 2646 SHAHLA NAYAR P 848

1589 2032 SUNEERA 848

1590 3612 JITHESH RAJ P 848

1591 5509 NITHIN V 848

1592 5631 FASALURAHMAN 848

1593 1541 ATHIRA CHANDRAN 847

1594 2758 RIZA RASHEED 847

1595 4369 SAYOOJ 847

1596 4968 SUMAYYA 847

1597 5216 HARITHA 846

1598 924 LIBIYA KS 846

1599 3859 NIKHIL K 846

1600 4902 ARSHIL 846

1601 2073 ASMABI. P 845

1602 185 HUSNU MUBARAK 845

1603 2930 RINCY K 845

1604 4708 MOHAMED ADEEB 845

1605 4885 MOHAMEED RISAL 845

1606 2397 JUNAIRA P 844

1607 520 MOHAMED HASEEB 844

1608 3809 MOHAMED RASHID P 844

1609 3682 MOHAMED SUFIYAN M 844

1610 1201 NEHMA M 844

1611 2706 ABDUL MUNEER PT 843

1612 1005 MOHALAKHSMI 843

1613 662 MUHAMED JINAS 843

1614 2118 SHILPA T 843

1615 5190 SRUTHI M 843

6/9/12 Meshil's GateWay

40/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1615 5190 SRUTHI M 843

1616 1515 ANUSHA KP 842

1617 4516 CHINSLAL 842

1618 550 FASIL K 8421619 542 LOHITHA C 842

1620 4105 MOHAMED SIYAD P 841

1621 4245 MOHAMMED HASIR PV 841

1622 3664 RAJNA 841

1623 3771 SANJU KRISHNAN 841

1624 5170 RIJULA PC 841

1625 5386 ARSHAD ALI 841

1626 3477 YASHIRA K 841

1627 3886 MOHAMMADALI MP 840

1628 4495 SUMESH V 840

1629 4284 ATHIRA 840

1630 5499 MOHAMED ASHIF 840

1631 4975 SADHAM HUSSAIN 840

1632 3717 DILSHA K 839

1633 2806 NIZAMUDHEEN TV 839

1634 2134 PRAJITHA 839

1635 1062 REVATHY PS 839

1636 3572 SUBEERA CT 839

1637 1997 ANEESHA 839

1638 1769 BINSY K 838

1639 5465 MOHAMED RAFEEQ 838

1640 1348 MOHAMED SABAH 838

1641 3785 MUHSINA P 838

1642 1639 REJITHA KRISHNAN 837

1643 2787 SUDHEESH 837

1644 2267 AJNAS K 836

1645 847 IRFAN T 836

1646 3733 JOYAL K JAIN 836

1647 2435 RAMSI CP 836

1648 5459 SABNA 836

1649 2996 VINOOP CT 836

1650 2091 DRUSSIYA 836

1651 1257 AFZAL PP 835

1652 1504 AMRUTHA K 835

1653 4396 JITHIN P 8351654 3381 MANSOOR CK 835

1655 3398 NIMISHA K 835

1656 2780 FAHEEM HUSSAIN 834

1657 140 SAHLA YASMI. TP 834

6/9/12 Meshil's GateWay

41/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1657 140 SAHLA YASMI. TP 834

1658 3669 MOHAMED NIYAS 833

1659 1058 RESHMA 833

1660 4380 THASNI 833

1661 2642 MOHAMMED NISAR NP 833

1662 5027FADIYAH BASHEER MOHAMED

BASHEER833

1663 367 SHIJITHA 832

1664 218 HARI KRISHNAN 832

1665 4228 SHAIK FAHAD TK 831

1666 3259 VIBINA 831

1667 1947 RAHUL KM 831

1668 4853 AJMAL NASEEF 830

1669 1688 AYANA K 830

1670 1786 JALEELA P 830

1671 1151 VINEETHA EP 830

1672 2171 PRASHOB OP 830

1673 1626 AFEEFA P 829

1674 2730 SATHEEESH T 829

1675 5649 AFNAN 828

1676 724 FAHEEM KT 828

1677 2914 MOHAMED IRSHAD PK 828

1678 5575 MUHSIN K 827

1679 762 SHABEERA BANU 827

1680 1830 UJESH 827

1681 1402 IRSHAD 826

1682 5569 MIDHON PM 826

1683 318 SAMEER P 825

1684 4080 SIKHIL 825

1685 778 SOUMYA M 825

1686 4617 SREEKUMAR P 825

1687 1023 NEETHU PP 825

1688 1593 VIJISHA CT 825

1689 5316 ABDUL HALEEM 824

1690 4843 ARJUN KRISHNAN 824

1691 3462 ATHIRA K 824

1692 971 BADARUL MUNEER 824

1693 272 JALVA 824

1694 2724 MOHAMED FAYIS 824

1695 1970 AGHIL 823

1696 1268 INDULEKHA P 822

1697 4689 JUMANA SHERIL AK 822

1698 3950 KEERTHANA 822

6/9/12 Meshil's GateWay

42/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1698 3950 KEERTHANA 822

1699 4242 SASWATH K 822

1700 1597 ASWATHI M 821

1701 2040 HARITHA KV 821

1702 4789 MOHAMED BASHEER 821

1703 3748 RIJITH AM 821

1704 4238 ABBAS ALIK 821

1705 3700 SHAHEENA 821

1706 4480 AMRITHES M 820

1707 4955 JASMIN P 820

1708 5231 MUFEEDA 820

1709 354 SAFOORA JASMIN 820

1710 5042 VAHIDA PK 820

1711 3817 ABDU RASAK 819

1712 943 JISHNU 819

1713 130 MOHAMED IRSHAD 819

1714 5331 NIMISHA 819

1715 4046 ASWATHI VK 818

1716 2746 MUHAMMED NAHAS 818

1717 3093 NASEER K 818

1718 5213 VIDYA 818

1719 3891 ABDUL NISAR K 818

1720 2962 FALAH VV 818

1721 1309 LIJU KP 817

1722 5121 ANAS MUBARK 8161723 2064 SANJOV 816

1724 2116 SHABANA A 816

1725 3807 MOHAMED HASHIR CK 816

1726 1595 DHANYA KP 816

1727 2645 AFSAL CK 815

1728 4976 RIYAS 815

1729 1112 BINDHUJA P 814

1730 3837 NADEER A 814

1731 4327 NIVEDYA 814

1732 5113 SRUTHI A 814

1733 2117 APARNA C 813

1734 2336 ATHIRA T 813

1735 1868 SIRAJUDHEEN VP 813

1736 4192 FAMIDA P 812

1737 2240 MOHAMED SHABEEB M 812

1738 1800 NIDHISHA M 812

1739 4326 NIMISHA KP 812

1740 3378 NOUJISH PP 812

6/9/12 Meshil's GateWay

43/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1740 3378 NOUJISH PP 812

1741 3711 SABITHA PK 812

1742 1577 SHIMLA CHANDRAN 812

1743 4548 MOHAMED ASHIF 811

1744 4260 APARNA P 810

1745 5034 MOHAMED AZAHARUDEEN KT 810

1746 5613 MUBARIS 810

1747 5068 NIYA K 810

1748 5193 RAJITHA K 810

1749 1956 SULFIKARALI 810

1750 3864 VISHNU MK 810

1751 4368 ABHILASH 809

1752 654 HAFSATH K 809

1753 3608 HARITHA R 809

1754 4139 MUHASIA P 809

1755 5264 SALMANUL FARIS 809

1756 28 SHIJILA K 809

1757 2920 ANAS ALI K 8081758 5586 NISAMUDEEN V 807

1759 1404 ILLIAS PVC 806

1760 1842 MOHAMED SHIFAN AFEEF 806

1761 5030 MUBEENA KP 806

1762 4826 RAMLATH CT 805

1763 1507 SRUTHY 804

1764 3952 SYAMJITH 804

1765 1369 VINCHAJ 804

1766 5460 JESHEERA 803

1767 3592 MUHAMED RAHEES P 803

1768 2969 SHAHANAS V 803

1769 5205 SHEENA 803

1770 2205 MUHAMMED SUHAIB P 803

1771 3766 ABDUL RAHOOF PK 802

1772 4781 HUSNA 802

1773 4017 JITHIN O 802

1774 5645 JINU SAFAR 801

1775 1561 SAIFUNNISA 801

1776 1145 SHILPA E 801

1777 3688 UNAIS M 801

1778 1850 JINEESH AP 800

1779 2557 NEENU KP 800

1780 3288 MOHAMED SAREES 799

1781 1103 SANOJ 798

1782 3961 VIJINA V 798

6/9/12 Meshil's GateWay

44/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1782 3961 VIJINA V 798

1783 1532 ANUSHAVAS 797

1784 2961 JABIR KP 797

1785 4459 MURSHIDA K 797

1786 3151 SHIJINI KK 797

1787 2831 VIPIN P 797

1788 4876 VIBIN DAS PK 796

1789 2968 JUNAID M 796

1790 5348 JAMSHEER 794

1791 974 MOHAMED SUHAIL 794

1792 5202 AMAL CHANDRAN 793

1793 329 BIMISHA T 793

1794 2081 RASMIYA VP 793

1795 3195 MOHAMED SAHEER 792

1796 4904 MOHAMED SHEREEF 792

1797 1469 DIVYA M 791

1798 1354 SREELAL 791

1799 2377 SUJITHA N 791

1800 3265 SUKANYA 791

1801 535 DHANYA 790

1802 4974 MUSHFAR 790

1803 2759 SANIL KUMAR 790

1804 3552 VIJI K 790

1805 2204 HABEEBRAHMAN KM 789

1806 5504 NASHIDA P 789

1807 331 REETHU ROSNA V 789

1808 827 SAFVANA 789

1809 1684 MONISHA V 787

1810 2077 UPASANA 787

1811 1795 JASLI AM 786

1812 3943 NASILA VP 786

1813 2828 SUHAIL PT 786

1814 2772 ASHITHA PP 785

1815 4332 IRFANA 785

1816 1311 JISHNU A 785

1817 391 RINSHA M 785

1818 1763 ASWATHI 784

1819 655 HARSHANA C 784

1820 600 MASHOOD. M 784

1821 5217 ZAINUL ABID 784

1822 5212 ZAINUL HABID 784

1823 3329 FARHANA AT 783

1824 3344 HAJARA P 783

6/9/12 Meshil's GateWay

45/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1824 3344 HAJARA P 783

1825 1897 MOHAMED ASHIF 783

1826 2366 SHIJITHA C 783

1827 4682 ARJUN 7831828 4254 ARUN T 783

1829 1359 MOHAMED MUSHTAQ 783

1830 1539 GEETHU K 782

1831 3590 SAID MUHAMED RASHID 782

1832 4844 SHEMJITH P 782

1833 1510 AJAY KP 781

1834 5262 MAJID C 781

1835 3985 ABDUL HAQ 781

1836 4003 SAJITH PP 781

1837 4107 ANAS P 780

1838 1285 JAMSHAD K 780

1839 4752 SHIMJITH 780

1840 3942 FATHIMA NUSRATH 780

1841 3730 AFEEDA P 779

1842 101 SHARAFALI. K 779

1843 1294 SWABEEHA M 779

1844 4025 JASEENA P 779

1845 5155 ANAS K 779

1846 5142 MUHAMED FASIL 778

1847 2708 SAFANA 778

1848 4615 SAMSAD ALI N 778

1849 3005 SHYAMILI PP 778

1850 1824 RESHMA KV 778

1851 659 SIVAJITH. P 778

1852 2371 BIVINSHA C 776

1853 4544 LABEEB K 776

1854 3205 MUHAMED NABEEL 776

1855 5478 THANSEERA 776

1856 3209 NESLA MP 775

1857 2076 RANJITH 775

1858 208 SURYA M 775

1859 5373 RINZY KP 774

1860 1182 ANJU V 774

1861 5582 SHINUP 774

1862 1506 SYAMILI KRISHNAN 7741863 3233 AJITH 774

1864 2477 ATHIRA 773

1865 3812 DEPIKA T 773

1866 3395 ANFIDA SHERIN 772

1867 723 JUNAIDA P 772

6/9/12 Meshil's GateWay

46/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1867 723 JUNAIDA P 772

1868 5508 MUBASHIRA K 772

1869 4449 RAKESH CV 772

1870 4951 SIRAJ NK 772

1871 4530 ABDUL RAHOOF 771

1872 828 RINCY RAHMAN 771

1873 5238 SREEPRIYA 771

1874 4026 SUFAIRA IP 771

1875 5313 MUSTHAFA NUFAIL 771

1876 2812 AKHIL AC 770

1877 1088 LIMISHA PT 770

1878 4205 SHIBIN K 770

1879 5127 ANAND LAL C 770

1880 2745 AKBARALI KM 769

1881 4082 SANAL RAJ 769

1882 3118 SREEJITH 769

1883 5405 ABDUL RASHEED 769

1884 409 BADARUDHEEN 768

1885 4520 JINISHA 768

1886 4570 JINISHA M 768

1887 2016 MANEESH 768

1888 3528 RANJUSHA V 768

1889 4194 RESHMA E 768

1890 4181 RESHMA P 768

1891 360 SHAMEEMUL HAQUE 768

1892 4649 JADEER K 766

1893 5474 MUBASHIR 766

1894 3767 SANAL PT 766

1895 5394 SHAFEEQ 766

1896 3890 AMEERSHA P 766

1897 573 JIDHU KRISHNAN 7641898 2811 SHARON LAL KP 764

1899 5227 ABDUL RAFEEQ 763

1900 3190 RAHUL 763

1901 1063 SUHAIL K 763

1902 5647 AISWARIYA 763

1903 340 HAJARA KT 763

1904 3885 UVAIS P 762

1905 1102 VIPIN 762

1906 1943 VIPIN V 762

1907 5658 ASHRAFALI 762

1908 946 AFSIYA K 761

1909 1473 JABIRALI 761

6/9/12 Meshil's GateWay

47/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1909 1473 JABIRALI 761

1910 2471 MANJUSHA V 761

1911 3861 MOHAMED MURSHID K 761

1912 3177 MOHAMED SALSAL 761

1913 3455 MURSHIDA P 761

1914 916 SIYAVUL HAQUE 761

1915 5260 IBRAHIM KHALEEL 760

1916 3770 JAMSHEER PK 760

1917 651 JIJISHA KP 760

1918 4674 MUBASHIRA K 760

1919 4144 NIVEDITHA CT 760

1920 677 SHAFEEQUE 760

1921 744 YASIK ALI K 760

1922 930 FAISAL V 759

1923 1135 PAVITHRA AP 759

1924 3542 RASHID MK 759

1925 2885 VIPIN RAJ K 759

1926 4786 SHANI 758

1927 4849 ATHUL 757

1928 736 NITHIN MP 757

1929 3895 MOHAMED ANEES MK 757

1930 3276 RANJITH C 757

1931 3963 MOHAMED ASHID 756

1932 1396 SHABEERALI 756

1933 387 LAMIYA THESNI 755

1934 2807 MOHAMED YASEEN PK 754

1935 3821 SALMANUL FARIS KK 754

1936 5239 MOHAMED AFSAL 754

1937 2744 SHAFEEF 753

1938 1718 SEKKEENA M 752

1939 449 AHAMED ISMAYIL 751

1940 2722 MOHAMED AFSAL 751

1941 3860 PRAJISHA NV 751

1942 4068 SAMEER 751

1943 2369 SANTHINI KP 750

1944 1342 SHAIJU MON KP 750

1945 3819 MOHAMED NASHID C 750

1946 809 ANITHA P 749

1947 1042 PRINCY 749

1948 5634 RASHIF 749

1949 3478 SREESHMA 749

1950 4007 GREESHMA PP 749

6/9/12 Meshil's GateWay

48/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1951 1511 AKHIL ANNAN 748

1952 5109 APARNA K 748

1953 74 MAHFOOZ. NP 748

1954 2187 MOHAMED ASHIQ V 748

1955 2424 AHALYA BK 747

1956 3121 SHIBIL DAS 747

1957 3242 SUREENA MV 747

1958 1335 VINSHA TV 747

1959 3853 SYAMLI TP 746

1960 4801 UMMUSALAM KP 746

1961 4823 RAJEESH T 745

1962 4623 MUHAMED ASLAM MP 745

1963 5236 ANUSREE 744

1964 3628 SAJU. PC 743

1965 748 ABDUL NASEER VK 742

1966 4947 DONET THOMAS 742

1967 3537 SAUMAINA K 7421968 5427 AMEENA MOHAMED 742

1969 2339 ASWANI M 741

1970 4462 JYOTHILAL KM 741

1971 592 VAISAKH. MK 741

1972 1263 MUBASHIRA 740

1973 4207 SUDHEESH CP 740

1974 2398 ANILA PN 739

1975 1876 MOHAMED SAKEER 739

1976 2944 JISHNU M 738

1977 396 SUMAYYA. P 738

1978 1066 ERSHADHE 737

1979 1912 FATHIMA 737

1980 3703 MOHAMED ASLAM PP 737

1981 4331 MUBASHIEA 737

1982 5432 AMRUTHA MOHAN 736

1983 1902 MOHAMED SADIK 736

1984 5078 RAMESH P 736

1985 4726 AKHILA 736

1986 3475 ANJU 735

1987 5241 MOHAMED JUNAIS 735

1988 2953 SRUTHIMOL K 735

1989 982 JINEESH AP 734

1990 3593 SHABEER K 734

1991 4889 SAJEESH K 734

1992 1064 JINSY K 733

1993 5293 SARATH 733

6/9/12 Meshil's GateWay

49/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

1993 5293 SARATH 733

1994 4099 AMRUTHA 732

1995 5083 FASILA TC 732

1996 1439 MOHAMED DHANOON 732

1997 5400 SULDABI 732

1998 2190 SHANAVAS CP 731

1999 4898 NISHAD 731

2000 103 MOHAMED SHEREEF 730

2001 909 SAMEERA KP 730

2002 1436 SHYMA KP 7302003 5477 HENNA MOL 728

2004 4466 JISHNU 728

2005 3696 MOHAMED ANAS 728

2006 4202 MUHAMED NISHAD K 728

2007 1386 JASMINA PP 727

2008 4051 MOHAMED SHIFAD 727

2009 1517 SHAKIRA HANNATH 727

2010 3243 SUJITH KUMAR 727

2011 3694 MAHAROOF 727

2012 1493 MOHAMED SHEREEF 726

2013 4013 VYSAKH P 726

2014 1969 ABIDALI PP 725

2015 3877 MOHAMED BASHEER KP 725

2016 2323 SRUTHI M 725

2017 3184 MIDHUN C 724

2018 3145 SHYMA V 723

2019 3286 ABDUL GAFOOR 722

2020 3900 AJITH K 722

2021 2954 AKHIL K 722

2022 3258 SHILPA SUNDARAN 722

2023 3803 SHIJINI K 721

2024 5092 SADHADALI K 720

2025 3978 ANUROOP 719

2026 5138 SAHADH CP 719

2027 4148 HINDUJA CT 718

2028 826 SARANYA 718

2029 468 SAFEELA NASRIN 718

2030 292 NOUSHIDA 717

2031 5139 HAFSATH 716

2032 4897 HYDERALI 716

2033 3816 IRSHADUDHEEN 716

2034 2288 MARSOOK AHAMED CV 715

2035 4813 AKHILESH C 714

6/9/12 Meshil's GateWay

50/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

2035 4813 AKHILESH C 714

2036 1434 DEEPAK LAL 714

2037 1520 JINSHA 7142038 819 KISHOR 714

2039 5402 SALMAN FARIS 714

2040 3999 NAMEER 714

2041 1180 MUBARAK KP 713

2042 4401 THESNI P 713

2043 3601 AKHIL 712

2044 3287 MUBASHEER 712

2045 3138 SRUTHI P 712

2046 3035 MOHAMED ASHIQUE ASLAM TT 711

2047 4703 MUHAMED SHEREEF 711

2048 5085 NIVEDIDA N 711

2049 5526 SAFWANU RASHID M 711

2050 4010 MOHAMED FASIL A 711

2051 5517 JASEEL MON 711

2052 2823 MOHAMED SAEED E 710

2053 1773 SHAHNAS VP 709

2054 2615 VYSHAKH V 709

2055 5185 SOUMYA MK 708

2056 2186 SHAFEEQUE P 708

2057 5097 AKHIL K 706

2058 5396 FARSANA 706

2059 3084 MRUDULA B 706

2060 3273 SANAL P 706

2061 829 SHYLAJA 706

2062 1344 SINOOP N 706

2063 3374 NEFLA A 704

2064 693 FAMNAS 703

2065 5566 REMYA 703

2066 3870 ANAS MP 703

2067 4259 NISAMUDHEEN T 702

2068 4027 MOHAMMED AFZAL TP 702

2069 1584 MRUDHULA 702

2070 3685 MOHAMED FARIS 701

2071 3278 FAHIZ FAWAS 701

2072 5381 SOLAMAN 700

2073 3729 SHINOJ N 700

2074 5184 ASWANI V 699

2075 390 MOHAMED SABEEL 699

2076 3739 LALKRISHNA K 698

6/9/12 Meshil's GateWay

51/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

2077 1191 MUHAMMED HARIS 696

2078 5403 AJMAL 695

2079 5183 ANEESHA VP 695

2080 4973 MANSOOR 695

2081 397 ARISH M 694

2082 2760 SUDEV 694

2083 3203 SUJITH KA 693

2084 1246 FIROS ASLAM 693

2085 4934 HARISYAM 692

2086 3471 MOHAMED SHEFEEQ 692

2087 3683 MOHAMED RIJAS P 691

2088 2322 SAJINA P 689

2089 1882 SREEJITH 689

2090 4762 FARSANA 687

2091 5593 FAWAD M 687

2092 5312 MUHSINA 687

2093 1155 ANUSHA V 686

2094 411 GOKUL 686

2095 813 DILSHA T 685

2096 1903 VISHNULAL 685

2097 4590 SAJEESH 684

2098 2769 SHAMNA 684

2099 5162 YINITHA V 684

2100 2782 MOHAMED DILSHAD 683

2101 3380 SYAM PRASAD 682

2102 4529 IRSHAD 681

2103 4053 RAKESH 681

2104 1096 MOHAMED RIYAS 680

2105 3415 PRABINA RAJ 680

2106 222 MUHAMED FAES P 679

2107 5557 JINCY MV 678

2108 4662 JISHNU K 678

2109 2878 ANAS K 675

2110 5018 SUJESH C 675

2111 3400 FARSANA M 672

2112 1012 RAAZIYA K 672

2113 2179 SHAWAF U 672

2114 1641 SURAMYA C 672

2115 3206 RATHEES C 670

2116 403 AHAMED KABEER 668

2117 908 KHAIRUNNISA 666

2118 320 MOHAMED SAHAL 666

2119 3656 SHARANYA KRISHNAN 665

6/9/12 Meshil's GateWay

52/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

2119 3656 SHARANYA KRISHNAN 665

2120 4215 MOHAMED IRSHAD 664

2121 5412 SHAFI 664

2122 4492 IRSHAD ALI P 663

2123 5201 SAJID ALI 663

2124 1401 SAJIDA P 663

2125 742 MUHAMED ANSIF 663

2126 3940 SABITHA 662

2127 4587 ANEESH TP 661

2128 1159 JINSIRAJ 659

2129 3122 NIJUDAS 659

2130 3046 MOHAMED ISMAIL P 658

2131 5090 SAJINDEV K 658

2132 268 MOHAMED ASHRAF 657

2133 1948 KISHOR KRISHNAN 656

2134 2985 VEENA 653

2135 5638 USMAN 653

2136 5351 ARYA 648

2137 3951 SHIBIN 639

2138 394 FARSANA C 631

2139 5326 VIPIN DEV 627

2140 214 VIPIN K 623

2141 1766 HASNA PP 618

2142 4963 HARSHAD 6172143 316 JUNAID SHA 615

2144 5143 MOHAMED YASIR P 606

2145 5637 MOHAMED FOROS 605

2146 2138 MOHAMED RAFI KP 605

2147 676 ANUPAMA CP 593

2148 3736 ANANDAN UP 592

2149 412 ARUNDAS 586

2150 798 MOHAMED JASEEL 579

2151 2963 FAYIS K 552

2152 2821 MOHAMED HARSHAD 532

2153 4104 SAFUVAN V 531

2154 4160 FOUSIYA RAMSHI CP 502

2155 3740 SUVEESH K 425

2156 4705 SHAHALA 401

2157 3220 ATHUL 908

2158 3217 ABDUL RAHIMAN K 889

2159 3242 SUREENA MV 747

2160 494 MOHAMED MUNAVVAR 1072

2161 585 MOHAMMED RASHAD. PP 1026

6/9/12 Meshil's GateWay

53/53file:///E:/WebMahal/Briefcase/LIST/BCOM/BCOM GM.html

2161 585 MOHAMMED RASHAD. PP 1026

2162 593 SHIHABUDHEEN. PV 913