Akvárium - 16. číslo

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  5

Embed Size (px)

description

www.klub.akva.sk

Transcript of Akvárium - 16. číslo

 • bulletin obianskeho zdrueniabulletin obianskeho zdrueniaKLUB.AKVA.SKKLUB.AKVA.SK 16

  /16.3.2009/

  Microrasbora erythromicron Microrasbora erythromicron Elassoma evergladei Elassoma evergladei

  PLI V AKVRIUPLI V AKVRIU (2.)(2.)

  ALELOPATIAALELOPATIAaquadesign: Rocks on the hill aquadesign: Rocks on the hill

  Mexick denk (6.): Ro Fro a hon na meovkyMexick denk (6.): Ro Fro a hon na meovky

  KLUB: PaKLUB: Pao Sedlko Sedlkreporte Zimn akvaristick burza Brno,reporte Zimn akvaristick burza Brno,

  Sea Life MSea Life Mnchen, N meckonchen, N mecko

  editoril

  v y ch dz a a ko d v o j m e s a n k v e l e k t ro n i c k e j p o do be / f o r m t . p df /v y ch dz a a ko d v o j m e s a n k v e l e k t ro n i c k e j p o do be / f o r m t . p df /

  TylomelaniaTylomelania

  Paludomus loricatusPaludomus loricatus

  Pomacea canaliculataPomacea canaliculata

  Thiara cancellataThiara cancellata

  Taia naticoidesTaia naticoides

 • Akvrium, slo 16 KLUB.AKVA.SK editoril

  Mil akvaristky, mil akvarist, dneska jsem se la bhem pestvky na obd projt; chtlo

  se mi jen tak o samot bloumat po okol pod zachmuenou oblohou. Najednou jsem si uvdomila, e mm do Biotopu... ale ten u je pl roku zruen. Biotop byl mou oblbenou, dalo by se ci domc akvaristikou; asto jsem se tam zala msto obda podvat a nikdy jsem neodela bez toho, abych si odnesla alespo njakou drobnost. Te jsem se ocitla po del dob na znmm mst a nohy m automaticky nesly tam, kam se u nepodvm.

  Ped nkolika dny jsem se dozvdla, e zemel Ji Rejf, majitel rychnovsk firmy Aquar. J jsem se s nm potkala jen jednou, prv v Rychnov ped rokem a pl, kdy ns nhoda svedla k jednomu stolu pi veernm posezen. Utkvl mi v pa-mti jako velmi zajmav, moudr a vtipn lovk, kterho byla radost poslouchat. Mluvili jsme o vem monm, hlavn o akvaristech, jac to jsou lid... a co nm tenhle konek a jeho vzjemn sdlen dv. Pr dn pedtm vylo sedm slo

  Akvria, tak se trochu mluvilo i o nm... a Ji se nabdl, e mi do dalch sel me poslat njak svj lnek. Pro nj bylo dleit dlit se velmi si vil lid, kte si sv vdomosti nenechvaj pro sebe. Nikdy jsem na tu nabdku nezapom-nla, ale zatm jsem ji nevyuila. Brala jsem to pod jako njakou zlohu, nco, co tu je a po em mohu shnout, kdy se to bude hodit jet vce... ale existuje vbec v ivot nco jako vhodnj okamik? (Nenechte se mlit, opravdu mi nen smutno za tmi lnky.)

  Chyb mi tady pod tou edou oblohou slunko. Jist, m to sv pozitiva zima a e nm umon zalzt si dom do tepla, obklopit se jen nam nejblim svtem, st, pst, pemlet, dvat se okolo sebe a zase pemlet. Ale i tak se tm na slunko, na jaro a na dobr zprvy.

  Za celou redakci peji pjemn poten,

  Markta Rejlkov

  (Foto: Khanh Ta)

  Akvrium dvojmesank, vydva KLUB.AKVA.SK 16. slo (vylo 16.3. 2009)

  Redakn rada:

  Branislav Barin, Norman Durn, Miloslav Peek, Markta Rejlkov // [email protected]

  Na vzniku tohto sla sa podieali:Libor Balnar, Radoslav Bielik (alias osnica), Deepak Brid, Norman Durn (alias Norman), klub.akvarko.cz, Martin Kritof

  (alias Sorrymate), Tom Kubk (alias pytel), Eva Naov (alias rybka), Miloslav Peek (alias milop), Ravi, Markta Rejlkov (alias

  Raviolka, sweb.cz/maniakva), Pavol Sedlk, Roman Slaboch (alias SoRex, www.akvarium.cz/1899), R.R. Sriram, Khanh Ta (alias

  Khanh), Joseph Tobias

  obsah

  Zkaz koprovania a rozirovania textovho i obrazovho materilu bez psomnho shlasu redakcie. KLUB.AKVA.SK

  2

 • Akvrium, slo 16 KLUB.AKVA.SK obsah

  Akvrium, slo 16:

  Editoril..............................................................................2

  Obsah....................................................................................3

  Ryby:Microrasbora erythromicron....................................4

  Elassoma evergladei..................................................8

  Rastliny:

  Alelopatia chemick vojna medzi rastlinami........10

  Tma pli v akvriu (2.):

  Pli v akvriu (2.)......................................................14

  Paludomus loricatus jen na ozdobu?!..................15

  Taia naticoides vzva pro akvaristy......................16

  Tylomelania akvarijn sln..............................18

  Thiara cancellata jeat pomocnk......................22

  Mn znm ampulrie............................................24

  Aquadesign:

  Rocks on the hill.......................................................30

  Biotopy:

  Mexick denk (6.): Ro Fro a hon na meovky......34

  Cauverypattnam cesta za rybami a zbavou........49

  Reporte:Zimn akvaristick burza Brno.................................51

  Sea Life Mnchen, Nmecko....................................57

  Klub:

  Pako Sedlk.............................................................67

  Aktulne:Pozvnka na Akvaristick jaro v Bratislave.............72

  ryby

  KLUB.AKVA.SK Vs pozva na

  Akvaristick jaro v Bratislave25.-26.4.2009 DK Ruinov

  3

  57

  51

  8

  30

  34

  14

  67

 • Akvrium, slo 16 KLUB.AKVA.SK ryby

  MICRORASBORA ERYTHROMICRON NEPOVIMNUT DROBEC

  Eva Naov

  Ako u nzov napoved, ide o skutone drobn rybku.

  Svojimi necelmi tromi centimetrami patr medzi ozajstn

  minirybky. Hoci prvkrt bola popsan u v roku 1918,

  dodnes je hdam prve kvli svojej vekosti medzi ak-

  varistami pomerne vzcna. Pochdza z juhovchodnej zie,

  presnejie z jazera Inl v nskych vrchoch v Mjanmarsku

  (Barma), ktor je znme svojimi istmi pokojnmi vodami

  a bohatou vegetciou (stretla som sa u aj s poslovenenm

  nzvom microrasbora barmsk). O jej zaraden do rodu Mic-

  rorasbora by sa vak dalo polemizova, pretoe po podrob-

  nejom preskman bolo zisten, e m omnoho viac spolo-

  nch znakov s dniami.

  O minirybky som sa u dvnejie vemi zaujmala a vdy

  som tila nejak si zadovi. Stle vak boli pre ma nedos-

  tupn a dlho sa mi to nedarilo. Preto, ke sa mi pred zhruba

  tromi mesiacmi naskytla monos sta sa majitekou tchto

  mikrorazboriek, nevhala som ani na chvu (mm ich od

  Arowanu ete raz akujem :-)). Hne som si o nich pre-

  tala zkladn informcie a ostala som vemi prekvapen, ke

  som zistila, o ak zaujmav a pekn rybku ide, a pritom ako

  mlo je medzi akvaristami rozren.

  Hoci ide o jednho z najmench zstupcov rodu, tempe-

  rament razboriek, prpadne dni sa u nich urite nezaprie!

  Ako by sa toti mohlo na zklade ich vekosti zda, zmestili

  by sa aj do tch najmench ndr. Chova ich v dnes tak

  modernch miniakvrich s objemom len niekoko litrov by

  som vak rozhodne neodporala. S to sce plach, ale vemi

  aktvne rybky, ktor vyaduj okrem mnostva skr aj do-

  statok vonho priestoru na plvanie. Pre ich chov je preto

  idelna aspo 20-litrov husto zarasten ndr s mnostvom

  krytov, kde sa mu v prpade ohrozenia skry. U ma plvu

  v 36-litrovom akvriu a a na troch otkov a zopr krevetiek

  ho maj cel len pre seba. Vzhadom na ich pvod z horskho

  jazera ocenia chladnejiu ist vodu to zabezpeujem v-

  menou zhruba tretiny objemu kad dva tdne. Vo svojej

  domovine ij v tvrdej vode. U ma teca stredne tvrd vo-

  dovodn voda im teda vyhovuje.

  o sa tka vzhadu a sfarbenia, je to naozaj prekrsna

  a elegantn rybka. M vy chrbt, telo zboku mierne stla-

  en. Zkladn farba je strieborno-siv. Na tomto podklade

  pekne vynikaj priene perleovo-leskl vrazn modr psy.

  U samekov s o nieo vraznejie ako u samiiek. U tch sa

  Hfik Microrasbora erythromicron. (Foto: Eva Naov)

  4

 • Akvrium, slo 16 KLUB.AKVA.SK ryby

  Akvrium s Microrasbora erythromicron. (Foto: Eva Naov)

  zase o osi viac prejavuje zaujmav erveno-oranov ndych

  plutviiek. Samiky s tie hdam o nejak milimeter vie

  ako sameky. K vraznejiemu sfarbeniu a celkovej pohode

  znane prispieva aj poet chovanch kusov. Je to hfov ryb-

  ka, ktor sa najlepie cti vo vej skupinke (ja som zanala

  s hfikom v pote 23 rybiek). Nezamenitenou je sympatick

  mal ierna bodka pred chvostovou plutvou (u mladch

  dospievajcich rybiek, ktor sa ete len zanaj sfarbova,

  sa ako prv objav prve tto bodka :-)). V plnej krse sa vak

  tto drobekovia prejavia iba vtedy, ak sa ctia bezpene a ne-

  ohrozene. V opanom prpade s to nevrazn siv ustrcha-

  n rybky.

  Samec. (Foto: Eva Naov)

  Ke som si moje razborky doniesla domov, hne po

  vpusten sa neubrnili svojej zvedavosti, rozpchli sa po celej

  ndri a preskmali kad ktik. Po pr hodinch ich ale asi

  strach z novho prostredia printil zaliez do vekho trsu

  rastliniek, ktor je pre ne toiskom dodnes. Hoci s u ma

  u vye tri mesiace, doteraz s neustle v strehu a pri kadom

  prudom pohybe blzko akvria sa tam okamite schovaj.

  Prv tdne po vpusten do akvria sa sprvali ako typick

  hfov rybky: spolu plvali a aj pri kmen boli vdy spolu.

  Po niekokch tdoch vak nastala zmena. U samekov som

  si vimla zaujmav sprvanie kad si vylenil svoje teri-

  trium a pred ostatnmi samekmi si ho nebojcne brni.

  Samika. (Foto: Eva Naov)

  5

 • Akvrium, slo 16 KLUB.AKVA.SK ryby

  Sta mal priblenie a odnesie si to rozstrapkan plutva!

  Je zaujmav sledova tieto nekodn boje malikch sam-

  ekov, tvriacich sa ako pri sboji na ivot a na smr, no ktor

  sa po pr mintach konia stupom slabieho (