A=B - tnm.scene7.com · f1 f1 b32 d3 d3 d3 d3 r42 r42 b32 n165\P a83 a83 a83 a83 f1 f1 f1 f1 d3 d3...

37
P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw .idw D Montageanleitung NL Handleiding voor de montage TR Montaj talimati FR Instructions de montage CZ MontÆn nÆvod HU sszeszerelØsi œtmutat GB Assembly instructions PL Instrukcja monta¿u RU ¨æŒL IT Istruzioni di montaggio RO Instructiuni de asamblare SK MontÆny nÆvod ? ? n26 p38 3,5x16mm 1 A B A=B

Transcript of A=B - tnm.scene7.com · f1 f1 b32 d3 d3 d3 d3 r42 r42 b32 n165\P a83 a83 a83 a83 f1 f1 f1 f1 d3 d3...

P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw.idw

D Montageanleitung

NL Handleiding voor de montage

TR Montaj talimati

FR Instructions de montage

CZ Montá�ní návod

HU Összeszerelési útmutató

GB Assembly instructions

PL Instrukcja monta¿u

RU Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

IT Istruzioni di montaggio

RO Instructiuni de asamblare

SK Montá�ny návod

?

?

n26 p383,5x16mm1

A

B

A=B

P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw

2 /8

.idw

§1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm

S207-SFW1W1D/10/8 L 10 59 DP 10

A C (mm)B D

2/6957446S207-0011

2/6360944S207-1012

2/6360944S207-1023

2/6340927,5S207-1034

2/6360800S207-2015

2/6320323S207-3016

2/6330425S207-3027

2/6180798S207-3038

2/6340767S207-3049

2/6136800S207-40110

2/6345717S207-55111

2/6150346S207-70112

2/6150346S207-70213

2/6338945S207-90114

2/6439945S207-90215

2/6 qb/20/816

90 min

§11

n mm510 mm

9

2

1

7

4

15 14

3

5

10

8

6

6

11

12

13

16

16

qb/20/8

4x 4x 2x 4x

n5x17 mm

8x

Ø5x17 mm

4x

Ø7x50 mm

4x

Ø5x11 mm

6x

Ø5x12 mm

16x

Ø8x30 mm

4x

Ø10x50 mm

10 kg

2x 9x 12x

7x

20x13x3,5\1

1x 1x 4x

silikon

6x

Ø5,3/Ø8,3x4,8 mm

2x

Ø6x60 mm

8x

Ø3,5x15 mm

7x

Ø2,9x16 mm

2x

Ø6x60 mm

8x

Ø4x30 mm

12x

Ø15x12 mm #16

12x 12x

Ø16

1x

P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw

3 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 L 10 59 DP 10

1 §2

3

2

4

4

1

13

12

10

f1

f1 b32

d3

d3

d3

d3

r42

r42

b32

n165\P

a83

a83

a83

a83f1

f1

f1

f1

d3

d3

d3

d3

g2

g2

b32

n165\P

n165\P

p9p9

a83

p51p51

I II

b32

b32 f1

f1

d1

d1

r42

n165\L

r42

d1

d1

P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw

4 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 L 10 59 DP 10

32 §6 §11

11

13

12

9

3

4

2

r42

r42

r1

f1

f1r1

r1

f1

f1

r1

r1o54

e41

o54

e41

I II

III

r42

e41

o5411

4

e1

z1

8

10

f1

f1

f1

f1

e1

e1

e1

e1

P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw

5 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 L 10 59 DP 10

6

5

15

14

5

2

43

15

14

53

29

r42

r42

r1

r42

r42

r1

r1

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l1

l1

l1

n108

n108

n108

I II

I II

III

r42

A

B

A=B

p55

n108

14

15

P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw

6 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 L 10 59 DP 10

7p127

n165\P

p127

I II III IV

§4 p127

p127

f35f35

n165\P n165\L

g2 g2

25750 mm

25

88624 mm

88

p127p127

p127

f35p127

f35p127

p75f35

I II III IV

§4

p75 p75 p75

§10

P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw

7 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 L 10 59 DP 10

§118 §21

2

1

7

13

12

6

6

16

16

o21

o21

c253\8

p9

p9

d1

d3

d3

c253\8p9 p9

o21

o21a83

b32

a83

b32

5

s2

qb/20/8

6

§12

a83

b32

P28-S207-SFW1W1D_10_8 L-M_IN16-KOR01.idw

8 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 L 10 59 DP 10

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch(kein Microfasertuch) odereinem feuchten Lappen reinigen.KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!Wskazówka dotycz¹ca pielêgnacji!

Proszê czy�ciã tylko such¹ lub lekko wilgotn¹ szmatk¹ do kurzu. Nie u¿ywaã¿adnych �rodków szorstkich!

9 §11

P28-S207-SFW1W1D_10_8 P-M_IN16-KOR01.idw

2 /8

.idw

§1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm

S207-SFW1W1D/10/8 P 10 59 DP 11

A C (mm)B D

1/6957446S207-0011

1/6360944S207-1042

1/6360944S207-1053

1/6340927,5S207-1064

1/6360800S207-2025

1/6320323S207-3016

1/6330425S207-3027

1/6180798S207-3038

1/6340767S207-3059

1/6136800S207-40110

1/6345717S207-55111

1/6150346S207-70112

1/6150346S207-70213

1/6338945S207-90314

1/6439945S207-90415

1/6 qb/20/816

90 min

§11

n mm510 mm

4x 4x 2x 4x

n5x17 mm

8x

Ø5x17 mm

4x

Ø7x50 mm

4x

Ø5x11 mm

6x

Ø5x12 mm

16x

Ø8x30 mm

4x

Ø10x50 mm

10 kg

2x 9x 12x

7x

20x13x3,5\1

1x 1x 4x

silikon

6x

Ø5,3/Ø8,3x4,8 mm

2x

Ø6x60 mm

8x

Ø3,5x15 mm

7x

Ø2,9x16 mm

2x

Ø6x60 mm

8x

Ø4x30 mm

12x

Ø15x12 mm #16

12x 12x

Ø16

1x

14 15

9

3

12

13

11

6

6

4

7

2

1

5

10 8

16

16

qb/20/8

P28-S207-SFW1W1D_10_8 P-M_IN16-KOR01.idw

3 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 P 10 59 DP 11

1 §2

n165\P

p9p9 n165\P

b32

a83

p51p51

I II

2

3

1

4

4

10

13

12

f1

f1

b32

d1

d1

r42

r42b32

n165\P

b32f1

f1

d3

d3

d3

d3

r42

n165\L

r42

b32

a83

a83

a83

a83

f1

f1

d1

d1

f1

f1

d3

d3

d3

d3

g2

g2

P28-S207-SFW1W1D_10_8 P-M_IN16-KOR01.idw

4 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 P 10 59 DP 11

32 §6 §11

4

e1

z1

I II

III

r42

11

13

12

8

10

9

2

4

3o54

e41

o54

e41

f1

f1

r1

r1

r42

r1

r42

r1

f1

r1

f1

r42

f1

f1

f1

f1

e1

e1

e1

e1

e41

o54

11

P28-S207-SFW1W1D_10_8 P-M_IN16-KOR01.idw

5 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 P 10 59 DP 11

6

514

15

5

3

4

2

15

14

25

3

r1

r42

r42

r1

r42r1

r42

n108

n108

n108

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l1

l1

I II

III

r42

I II

A

B

A=B

n108

p5514

15

P28-S207-SFW1W1D_10_8 P-M_IN16-KOR01.idw

6 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 P 10 59 DP 11

7p127

n165\P

p127

I II III IV

§4 p127

p127

f35f35

I II III IV

§4

§10

25 25

750 mm

8888

624 mm

g2 g2

n165\P n165\L

p127p127

p127

p75 p75 p75

f35p127

f35p127

f35p75

P28-S207-SFW1W1D_10_8 P-M_IN16-KOR01.idw

7 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 P 10 59 DP 11

§118

§12

§21

a83

b32

5

12

13

c253\8

o21

p9p9

o21

b32

a83

16

16

6

6 1

7

d3

d3

d1

b32

a83 o21

o21

c253\8p9 p9

s2

qb/20/8

6

P28-S207-SFW1W1D_10_8 P-M_IN16-KOR01.idw

8 /8

.idw

S207-SFW1W1D/10/8 P 10 59 DP 11

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch(kein Microfasertuch) odereinem feuchten Lappen reinigen.KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!Wskazówka dotycz¹ca pielêgnacji!

Proszê czy�ciã tylko such¹ lub lekko wilgotn¹ szmatk¹ do kurzu. Nie u¿ywaã¿adnych �rodków szorstkich!

9 §11

P28-S207-RTV1D1S_3_10 L-M_IN16-KOR01.idw

2 /7

.idw

§1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm

S207-RTV1D1S/3/10 L 10 59 DP 30

A C (mm)B D

5/6180546S207-0021

5/6342446S207-0032

5/6480308S207-1073

5/6480308S207-1084

5/6460308S207-1095

5/64801000S207-2036

5/64801000S207-2047

5/6460526S207-3068

5/6120400S207-5019

5/6120400S207-50210

5/6107485S207-50311

5/6318977S207-90512

5/6495408S207-90613

60 min

2x 2x 2x 6x

Ø7x50 mm

8x

Ø6x13 mm

16x

Ø8x30 mm

4x

Ø6,5x40 mm

1x 2x

151x61\25 mm

2x 2x

silikon

6x

Ø4x30 mm

1x

Ø4x25 mm

5x

Ø3,5x16 mm

4x

Ø3,5x15 mm

4x

Ø4x35 mm

4x

Ø4x30 mm

10x

Ø15x12 mm #16

4x

Ø12x10,5 mm #12

14x 6x

Ø16

1x

400 mm

1x

400 mm

1x

6

53

2

8

12

4

7

11

9

1

10

13

3x 10x

n mm5

P28-S207-RTV1D1S_3_10 L-M_IN16-KOR01.idw

3 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 L 10 59 DP 30

1 §2

§62

4

3

5

4

8

5

f1

f1

f1

f1

r42

r42

w77\P f1

f1

f1

f1

b32

b32

f1

f1

r42

r42

f1

f1

I II

I II

III

r42

f1

f1

r1

r1

r1

r1

f1

f1

e3e3

w77\P

b32

e3e3

w77\L

P28-S207-RTV1D1S_3_10 L-M_IN16-KOR01.idw

4 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 L 10 59 DP 30

3

4

e1

z1

6

123

4

5

r1

r1

r1

7

12

4

3

5

e1

e1

e1

e1

e1

e1

I II

III

r42

r42

r42

r42

r42

I II

P28-S207-RTV1D1S_3_10 L-M_IN16-KOR01.idw

5 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 L 10 59 DP 30

6

5

p38

9

10

11

1

13

9

10

13

11

f25

f25

f25

f25

c253\8

r42

r15

r42

r15p9

p9

p38

p38

I II III

r42

I II

A

B

A=B

I

II

III

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2l2

k55

k54k53

k54

k55

l1

k53

p36k55

p6p6

k54

p21

p21p21

P28-S207-RTV1D1S_3_10 L-M_IN16-KOR01.idw

6 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 L 10 59 DP 30

7

§10

I II III IV

§12

§21

5

2

3

1

c253\8 o21

o21

p9p9

a83

a83

b32

b32

w77\Lw77\P

s2

a83

p51p51

a83

b32

P28-S207-RTV1D1S_3_10 L-M_IN16-KOR01.idw

7 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 L 10 59 DP 30

8

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch(kein Microfasertuch) odereinem feuchten Lappen reinigen.KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!Wskazówka dotycz¹ca pielêgnacji!

Proszê czy�ciã tylko such¹ lub lekko wilgotn¹ szmatk¹ do kurzu. Nie u¿ywaã¿adnych �rodków szorstkich!

2 1

P28-S207-RTV2S_3_10-M_IN16-KOR01.idw

2 /7

.idw

§1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm

S207-RTV2S/3/10 10 59 DP 31

A C (mm)B D

3/6180496S207-0051

3/6180496S207-0062

3/6480308S207-1083

3/6480308S207-1114

3/6460308S207-1135

3/64801000S207-2076

3/64801000S207-2087

3/6460475,5S207-3078

3/6120400S207-5019

3/6120400S207-50210

3/6107435,5S207-50411

3/6445408S207-90812

3/6318977S207-90913

60 min

2x 6x

Ø7x50 mm

16x

Ø6x13 mm

16x

Ø8x30 mm

8x

Ø6,5x40 mm

2x

Ø8x50 mm

1x 2x

151x61\25 mm

2x 10x 10x

6x

Ø4x30 mm

1x

Ø4x25 mm

4x

Ø4x35 mm

4x

Ø4x30 mm

14x

Ø15x12 mm #16

8x

Ø12x10,5 mm #12

2x

36\20 mm

18x 6x

Ø16

2x

400 mm

2x

400 mm

1x

6

13

5

4

38

8

7

11

2

11

1

12 12

910

910

1 2

8x

Ø3,5x16 mm

P28-S207-RTV2S_3_10-M_IN16-KOR01.idw

3 /7

.idw

S207-RTV2S/3/10 10 59 DP 31

1 §2

§62

3

4

5

5 8

5

8

f1

f1

r42

r42f1

f1

w77\P r42

r42f1

f1

f1

f1

w77\L

f1

f1

f1

f1

w77\P

w77\L

f1

f1

f6

f6

r28

r28

r1

r1

r1

f1

f1

I II

r28

f6

r1

r1

r28 r1

I II

e3e3

e3e3

w77\P

P28-S207-RTV2S_3_10-M_IN16-KOR01.idw

4 /7

.idw

S207-RTV2S/3/10 10 59 DP 31

3

48

3

8

4

136

3

4

5

r1

r1

r1

r1

r42 r1

r42

r42 r1

r42

r1

I II

III

r42

r42

r42

I II

I II

III

r42

P28-S207-RTV2S_3_10-M_IN16-KOR01.idw

5 /7

.idw

S207-RTV2S/3/10 10 59 DP 31

6

5

e1

z1

13

7

3

4

5

13

7

3

46

e1

e1

e1

e1

e1

e1

k54

k55k53

k55

k54

l2

l2

l2l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l1

l1

A

B

A=B

p6 p6

k55 k53

p36

p21

p21p21

k54

P28-S207-RTV2S_3_10-M_IN16-KOR01.idw

6 /7

.idw

S207-RTV2S/3/10 10 59 DP 31

7

20,5 mm

28 mm

I

II

III

10

11

9

1

9

10

12

2 9

1012

12

11

f25

f25

f25

f25

c253\8

c253\8

r42

r15

r42r15

p9

p9

r42

r15

r42

r15

p9

p9

I II

I II III

r42

p38

p38

p38

P28-S207-RTV2S_3_10-M_IN16-KOR01.idw

7 /7

.idw

S207-RTV2S/3/10 10 59 DP 31

8

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch(kein Microfasertuch) odereinem feuchten Lappen reinigen.KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!Wskazówka dotycz¹ca pielêgnacji!

Proszê czy�ciã tylko such¹ lub lekko wilgotn¹ szmatk¹ do kurzu. Nie u¿ywaã¿adnych �rodków szorstkich!

§21

w77\Lw77\P

§10

I II III IV

12

s2

P28-S207-RTV1D1S_3_10 P-M_IN16-KOR01.idw

2 /7

.idw

§1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm

S207-RTV1D1S/3/10 P 10 59 DP 32

A C (mm)B D

4/6342446S207-0031

4/6180546S207-0042

4/6480308S207-1103

4/6480308S207-1114

4/6460308S207-1125

4/64801000S207-2056

4/64801000S207-2067

4/6460526S207-3068

4/6120400S207-5019

4/6120400S207-50210

4/6107485S207-50311

4/6495408S207-90612

4/6318977S207-90713

60 min

6

13

85 3

1

4

7

11

9

2

10

12

2x 2x 2x 6x

Ø7x50 mm

8x

Ø6x13 mm

16x

Ø8x30 mm

4x

Ø6,5x40 mm

1x 2x

151x61\25 mm

2x 2x

silikon

6x

Ø4x30 mm

1x

Ø4x25 mm

5x

Ø3,5x16 mm

4x

Ø3,5x15 mm

4x

Ø4x35 mm

4x

Ø4x30 mm

10x

Ø15x12 mm #16

4x

Ø12x10,5 mm #12

14x 6x

Ø16

1x

400 mm

1x

400 mm

1x

5x 10x

n mm5

P28-S207-RTV1D1S_3_10 P-M_IN16-KOR01.idw

3 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 P 10 59 DP 32

1 §2

§62

3 4

5

5

8

4

f1

f1f1

f1

b32

b32

f1

f1

w77\L

r42

r42

f1

f1

f1

f1

w77\P

r42

r42

f1

f1

f1

f1

r1

r1

f1

f1

r1

r1

I II

I II

III

r42

e3e3

w77\L

e3e3

w77\P

b32

P28-S207-RTV1D1S_3_10 P-M_IN16-KOR01.idw

4 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 P 10 59 DP 32

3

4

136

3

5

7

13

3

6

4r42r1

r42

r42

r1

r1

r42

r1

e1

e1

e1

e1

e1

e1

5

I II

I II

III

r42

e1

z1

4

P28-S207-RTV1D1S_3_10 P-M_IN16-KOR01.idw

5 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 P 10 59 DP 32

6

5

A

B

A=B

I II

I II III

r42

p38

k54

p21p21

p21

p6 p6

k55

k53

p36

k53k55

k54

k55

k547

9

1110

29

1012

12

11

f25

f25

f25

f25

c253\8

p9

p9

r42

r15

r42

r15

p38

p38

I

II

III

l2

l2l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l2

l1

l1

P28-S207-RTV1D1S_3_10 P-M_IN16-KOR01.idw

6 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 P 10 59 DP 32

7

§10

I II III IV

1

3

w77\L

w77\P

a83

a83

b32

b32

c253\8

p9

p9

o21

o21

5

§12

a83 p51p51

b32

a83

§21

s2

P28-S207-RTV1D1S_3_10 P-M_IN16-KOR01.idw

7 /7

.idw

S207-RTV1D1S/3/10 P 10 59 DP 32

8

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch(kein Microfasertuch) odereinem feuchten Lappen reinigen.KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!Wskazówka dotycz¹ca pielêgnacji!

Proszê czy�ciã tylko such¹ lub lekko wilgotn¹ szmatk¹ do kurzu. Nie u¿ywaã¿adnych �rodków szorstkich!

1

2

P28-S207-PAN_7_12-M_IN16-KOR01.idw

2 /5

.idw

§1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm

S207-PAN/7/12 10 59 DP 42 10 59 WP 42

A C (mm)B D

6/61801198S207-3081

6/61741198S207-3092

6/66601200S207-4023

30 min

§11

n mm10

4x 4x

Ø7x50 mm

8x

Ø6,3x13 mm

4x

Ø5x11 mm

4x

Ø8x30 mm

10 kg

2x 1x

3

1

2

2

2x

Ø10x50 mm

2x

Ø6x60 mm

4x

qb20\8

P28-S207-PAN_7_12-M_IN16-KOR01.idw

3 /5

.idw

S207-PAN/7/12 10 59 DP 42 10 59 WP 42

1 §2 §62

3

3

3

1

e1

e1

e1

e1

f1

g2

g2

d34

d34

d34

d34

e2

e2

d34

P28-S207-PAN_7_12-M_IN16-KOR01.idw

4 /5

.idw

S207-PAN/7/12 10 59 DP 42 10 59 WP 42

I II III IV

§4

§10

4

p75 p75 p75

160 880 mm 160f35

p75

g2 g2

f35p75

P28-S207-PAN_7_12-M_IN16-KOR01.idw

5 /5

.idw

S207-PAN/7/12 10 59 DP 42 10 59 WP 42

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch(kein Microfasertuch) odereinem feuchten Lappen reinigen.KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!Wskazówka dotycz¹ca pielêgnacji!

Proszê czy�ciã tylko such¹ lub lekko wilgotn¹ szmatk¹ do kurzu. Nie u¿ywaã¿adnych �rodków szorstkich!

5

6

§11qb20/8

2

3

2

2

3

d34

d34

d34

d34o43\8

o43\8o43\8

o43\8

d34

2