2611 Chess Endings -Chess Informant

913
2611 Chess Endings * * * Chess Informant 5–110  Endings Sections

Transcript of 2611 Chess Endings -Chess Informant

p NB
p 0   1,2,3 P p : K   NB 0   N : K 1 p : 1 p N : p
2 u p : 2 p
p 1 P 2 p : 2 p   NB 1   B : K B : p
p 2 3 p : 3 p   NB 2   N : N
p 3 4 p : 4 p   NB 3   B ( v p) : N (w p) 5 p : 5 p B (w p) : N ( v p) 6 p : 6 p 7 p : 7 p 8 p : 8 p
p 4 2 p : 1 p   NB 4   B ( v p) : N ( v p) v S
p 5 3 p : 2 p   NB 5   B ( v p) : N ( v p) w S
p 6 4 p : 3 p   NB 6   B : B o
p 7 5 p : 4 p   NB 7   B : B s
p 8 6 p : 5 p   NB 8   NN / NB / BB : K 7 p : 6 p NN / NB / BB : p 8 p : 7 p NN / NB / BB : N / B
p 9 P p   NB 9   P NB
 
R Q
R 0   R : K   Q 0   Q : K R : p Q : p
R 1   R : N   Q 1   Q : N Q : B
R 2 R : B   Q 2 Q : R
R 3   R (w p) : R (w p)   Q 3   Q (w p) : Q (w p) R + 1 p : R (w p)   Q ( v p) : Q (w p)
R 4   R + 2, 3, 4 P p : R (w p)   Q 4   Q ( v p) : Q ( v p)
R 5   R + 2 p : R + 1 p   Q 5   Q : NN / NB / BB Q : RN / RB
R 6   P R : R v S   Q 6   Q : RR Q : NNN / NNB / 
NBB / BBB Q : RNN / RNB / RBB Q : RRN / RRB Q : RRR
R 7   R ( v p) : R ( v p) w S   Q 7   QN / QB : p QN / QB : N / B QN / QB : R QN / QB : Q
R 8   R : NN / NB / BB   Q 8   QN / QB : NN / NB / BB R : NNN / NNB /    QN / QB : RN / RB
NBB / BBB QN / QB : RR RN / RB: p QN / QB : QN / QB RN / RB: N / B RN / RB: R
R 9   P R   Q 9   P Q
 
Contents Pawn endings
p 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 p 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 p 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 p 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 p 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 p 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Minor piece endings NB 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 NB 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 NB 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 NB 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 NB 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 NB 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 NB 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 NB 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 NB 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 NB 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Rook endings R 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 R 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 R 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 R 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 R 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 R 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 R 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 R 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 R 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 R 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
 
p 0/a3 99e/1
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z  j ZKZ Z 
 Z Z Z Z  Z Z O Z 
 Z Z Z Z
1.  Kd4 [ 1. Ke5??   Kc5! (1...   Kc4? 2. f4
Kd3 3. f5 Ke3 4. f6 ( 4. Kf6?? Kf4 j ) 4...
Kf3 5.   Kd6 Kf4 6.   Ke7 h ) 2. f3 (2. f4
Kc6 3. Kf6 Kd5 j ) 2...   Kc6 3. f4 Kd7 4.
Kf6 Ke8 5. Kg7f5! (5... Ke7?? 6. f5 h )
6. Kf6 1/2 : 1/2 Malakhov,V – Najer,E ] 1... K b5 [ 1.. .   Kb3 2. f4 Kc2 3. f5 Kd2 4. f6
Ke2 5. Ke5 Kf3 6. Kd6 Kf4 7. Ke7 h ]
2.   Kd5!   K b6  [ 2.. .   Kb4 3. f4 Kc3 4. f5
Kd3 5. f6 h ] 3. Kd6 K b5 4. f4 [ 4. Ke7
Kc5 5. f4 h ] 4.. .   Kc4 5. f5 Kd4 6. f6 Ke4 7. Ke7 h   [Perun,S]
Ljubojevic, Lj – Browne, W. Amsterdam 1972
p 0/a5 14e/21
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ  ZkZ Z Z 
 J Z Z Z  Z Z Z Z 
 ZPZ Z Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1... f5??   [1.. .   Kd5!! 2. b4 ( 2.   Kb4
Kd4 i ) 2... f5 3. b5 f4 4. b6   Kc6! 5.
Ka6 f3 6. b7 f2 7. b8Q   f1Q  8.   Ka5
Qa1 i ] 2. K b4! j f4 3. Kc4 1/2 : 1/2 [Maric,R]
Fier, A. – Mekhitarian, K. Brasil (ch) 2008
p 0/a5 104e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  j ZpZ Z 
 Z Z Z Z  Z Z Z J 
 Z Z Z Z  Z Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1. g4!  Kc5 2. g5!   [ 2. Kg5?   Kd4 3. Kf6
e5 j ]  2.. .   Kd6 3.   Kh5!   Ke7 4.   Kh6! 1 : 0 [Da Costa Junior,L]
Taimanov, M. – Cuellar Gacharna, M. Leningrad (izt) 1973
p 0/b2 16e/27
 Z Z Z Z   Z Z Z o  Z Z o Z 
 Z ZkZ ZP  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z KZ Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1.   K b3   Kd4  [ 1.. .   Ke4 2.   Kc4   Kf4 3.
Kd5 Kg4 (3...   Kg3 4.   Ke6 Kg2 5.   Kf7
f5 6.   Kg7 j ) 4.   Ke6 Kh5 5.   Kf5!   Kh6
(5.. .   Kh4 6. Kg6 j ) 6. g4!   Kh7 7. g5 j ]
2. K b4 f5 3. K b5 Kd5 [ 3.. .  Ke3 4. Kc5
Kf2 5. Kd5 Kg2 6. Ke5 j ] 4. K b6 f4 5. Kc7 Ke6 6.   Kd8!   Kf7 7.   Kd7 Kf6 8. Ke8  [ 8.   Ke8 Kg5 9.   Kf7 Kh5 10.   Kg7
Kg4 11. Kg6 Kg3 12. Kg5 j ]   1/2 : 1/2 [Minev,N]
1
p 0/b2 22e/15
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ  Z Z Z Z 
 Z Z Z ZK  Z Z ZpO 
 Z Z j Z  Z Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1...   Kf4   [ 1.. . f5 2.   Kg5 g3 3.   Kf5 (3.
h5 f4 4. h6 f3 5. h7 fg2 6. h8Q  g1Q  7.
Qc3 j ) 3...   Kf2 4. h5 Kg2 5. h6 Kf2 j;
1... g3 2.   Kg4  Kf2 3.   Kh3 f5 4. h5 f4
5. h6 f3 6. h7 j ]  2.   Kh6 f6??   [2.. .   Kg3
3.  Kg5 f6! 4.  Kf6 Kh4 j; 2... f5 3.  Kg6
Kg3 4. Kf5 Kh4 5. Kf4 g3 6. Kf3 Kh5! 7.
Kg3 Kg5 j ] 3. Kg6 h Kg3 4. h5 Kg2 5. h6 g3 6. h7 Kf1 7. h8Q g2 8.   Qf6 1 : 0 [Kaikamdzhozov,Z]
Diaz Diaz, J. – Camacho Penate, G. Pinar del Rio 1996
p 0/b2 66e/1
 Z Z Z Z   J Z Z o  Z Z Z Z 
 Z Z Z Op  Z Z O Z 
 Z Z Z Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z Zk
1.. . g6!!   [ 1.. . h4? 2. f5 h3 3. f6  Kg1
( 3. .. gf6 4. g6 f5 5. g7 f4 6. g8Q   f3
7.   Qc4! h ) 4. fg7 h2 5. g8Q  h1Q  6.
Qe6! h ]  2. f5 gf5 3. g6 f4 4. g7 f3 5. g8Q f2 j 6.   Qf7 Kg2 7.   Qg6 Kh2 8.   Qf5 Kg2 9.   Qe4 Kg1! 1/2 : 1/2 [Camacho Penate,G]
Hernandez, A.C. – Ferragut, A. Cuba 1998
p 0/b2 71e/1
 Z Z ZkZ   Z Z Z Z  Z Z OPZ 
 Z ZpZ Z  Z JpZ Z 
 Z Z Z Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. Ke3!!  [ 1. f7?  Kg7 2. Ke3 Kf8 3. Kf4
Kg7 4. Ke3 Kf8 j ] 1.. .   Kf8 2. f7! Kg7 3. Kd4 [ 3. Kf4? Kf8 4. Ke5 Ke7 j ] 3.. . Kf8 4.   Kd5! e3 5.   Ke6 e2 T  6.   Kf6 e1Q 7. g7m   1 : 0 [Hernandez,A.C]
Slizhevsky, A. – Novikova, A. Russia 2000
p 0/c 79e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z J Z Z 
 Z Z ZpZ  Z ZkZ o 
 Z Z Z O  Z Z Z O 
 Z Z Z Z
1.   Ke7!   [ 1.   Ke6? h3 D 2.   Kf6 (2.  Kd6
Kf3 3. Ke5 Kg2 i ) 2... f4! ( 2...  Kf3? 3.
Kf5 Kg2 4. g4 j ) 3. gf4 Kf4 4. Ke6 Kf3
5.   Ke5  Kg2 0 : 1 Fedorowicz – Filguth,
Lone Pine 1978; 1.   Kd7!?   Ke5 (1... h3
2.  Ke6! j; 1...   Kf3 2.  Ke6 j l 1.  Ke7 )
2.   Kc6!   Ke4 3.   Kd6! ( 3.   Kc5? hg3 4.
hg3 Kf3 i ) 3... h3 4. Ke6! j ] 1.. .   Kf3 [ 1... f4 2. gf4 Kf4 3.   Ke6!   Kf3 4.   Ke5
Kg2 5.   Kf4  Kh2 6.   Kf3 j; 1...   Ke5 2.
Kd7! ( 2. gh4? f4 3. h5 Kf5 i; 2.   Kf7?
h3!  E f4i ) 2... h3 3. Kc6!  Ke4 4. Kc5
2
Kf3 5.   Kd4 Kg2 6.   Ke3 Kh2 7.   Kf2 j ]
2.  Ke6 [ 2. Kf6 f4 3. gf4 Kf4 4. Ke6! j ]
2...   Kg4 [ 2... f4 3. gf4 Kf4 4. Kd5 j ] 3. Ke5 h3 4.   Ke6 [ 4. Kd4 Kf3 5. Kd3 j ]
4... f4 5. gf4  Kf4 6.   Kd5 1/2 : 1/2 [Smikovski,I]
Azmaiparashvili, Z. – Eolian, L. USSR 1979
p 1/a1 28e/1
 Z Z Z Z   Z Z j Zp  Z Z Z Z 
 Z Z ZpZP  Z Z J Z 
 Z Z ZPZ  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1.   Kg5?   [ 1.   Kf5!   Kf7 2. f4!   Ke7 (2...
h6 RR 3.  Ke5 Ke7 4. f5 Kf7 5. f6 Kf8 6.
Ke4! Ke8 7. Kf4 Kf8 8. Ke5 h ) 3. Ke5
Kf7 4. Kd6!  Kf6 5. h6!   Kf5 ( 5...   Kg6 6.
Ke6 h ) 6. Ke7 Kf4 7. Kf6 h ] 1...   Kf8 2.   Kf5   Kf7??   [2.. .   Ke7! 3.   Kg5  Kf7
4.   Kh6 Kg8 5. f4 Kh8 j ]  3.   Kg4?   [ 3.
f4! h ]  3...   Kf6 j 4.   Kf4 Kf7 5.   Kf5 Ke7 6.   Ke5 Kf7 7.   Kd6 Kf6 8.   Kd7 Kf7 9. h6 Kg6!  [ 9.. . Kf6? 10. Ke8 Kg6
11. f4 Kh6 12. Kf7 h ] 10. f4 Kf7!! 11. f5 Kf6 1/2 : 1/2 [Gufeld,E]
Minev, N. – Spassov, L. Bulgaria 1973
p 1/a2 15e/26
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  o Z Z Z 
 Z ZkZ Z  O ZpZKZ 
 Z Z Z Z  Z Z O Z 
 Z Z Z Z
1.. . e3! 2. fe3 Ke4!   [2.. .   Ke4 3.   Kg3
Ke3 4. b5 Kd4 5.   Kf3 Kc4 i ]   0 : 1 [Minev,N]
Yildiz, B. – Danielian, E. Istanbul 2009
p 1/a2 105e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z ZKZ Z 
 Z Z Z Zp  o j Z Z 
 Z Z Z O PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1.   Ke7!!   [ 1.  Kd6?   Ke4 h 2.   Kc5 Kf3
3.   Kb4 Kg3 4. a4 h4 5.   Kb5 h3 6.   Kb6
h2 7. a5 h1Q 8.   Ka7 Qh7 9.   Kb8 Qb1
10. Ka7 Qb5 0 : 1 Yildiz – Danielian ] 1.. . Kc3  [ 1.. .   Ke3 2.   Kf6 Kf3 3.   Kg5 j ]  2. Kd6 j   [Mikhalchishin,A]
3
p 1/a3 29e/1
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ pZ Z j Z 
 Z Z Z Z PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z  ZPZ Z Z 
 Z ZKZ Z
1.   Ke2  [0 : 1]  1...   Ke5 2.   Kd3   Kd5 [ 2... f5 3. c4 j ]  3. c4!   Kc5 4.   Kc3 a5 5.   Kd3 f5  [ 5.. .   Kb4? 6.  Kd4 Ka4 7. c5
Kb5 8. Kd5 h ] 6. Kc3 f4 7. Kd3 f3 8. Ke3 Kc4 [ 8.. . Kb4 9. c5 j ] 9. Kf3 K b4 10. Ke3 Ka4 11.  Kd2 K b3 12.   Kc1 j
[Minev,N]
p 2/a 56e/1
 Z Z Z Z   Z Z Zpop  Z J Z Z 
 Z Z Z Z  ZkZ Z Z 
 Z Z Z ZP  Z Z OPZ 
 Z Z Z Z
1.  Ke7?  [ 1. g4!   Kd3 2. Ke7 f6!? 3. Kf7
Ke2 4. f4 F Kf3 5. f5 Kg3 6.   Kg7 h ]
1... f5 2. Kf7 [ 2. Ke6 Kd3! 3. Kf5 Ke2
4. f4 Kf2 5. g4 Kg3 j ] 2.. .   Kd3 3. Kg7 f4!!  [ 3.. .   Ke2? 4. f4 h ] 4. Kh7 [ 4. Kf6
Ke2 5. f3 Kf2 6.   Kf5 Kg2 7.   Kf4 Kh3
8.   Kg5 Kg3 9. f4 h5 j ]  4.. .   Ke2 5. g4 Kf2 6. g5 f3 7. g6 Kg3! 8. g7 f2 9. g8Q
Kh3 1/2 : 1/2 [Kalinitschew,S]
p 2/a 84e/1
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ  Z Z ZpZ 
 Z Z j Jp  Z Z Z Z 
 Z Z ZPZP  Z Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1.. . h4! j [ 1... h4 2. f4 (2.   Kg4 f6! 3.
Kh4 Kf4! 4. g4!! ( 4. g3?? Kf3 5. g4 Kf4
6. g5 fg5m ) 4...  Kf3 5. g5 f5 j ) 2...  Ke4!
3. f5 gf5 4. Kh4 Kf4! 5. Kh5 Kg3 6. Kg5
f4 (6...   Kg2 7. h4 Kg3! 8.   Kf5 Kh4 j )
7. h4 f6! 8.   Kf5!   Kh4 j; 1...   Ke6? 2.
h4  Ke5 3. g3  Ke6 4. f4  Ke7 5. f5 h ]
1/2 : 1/2 [Da Costa Junior,L]
Ushakov, G. – Davitashvili USSR 1968
p 2/b1 6e/31
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z Z Zpo 
 Z j ZpZ  Z Z Z O 
 Z ZKZ O PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. a3 g5 2. h5 Kd5 3. a4 Kc5 4.   Kc3 Kd5 5. a5 Kc5 6. a6 K b6 7. Kd4 Ka6 8.   Ke5 f4 9. gf4 g4! 10.   Ke4 K b5 11. Ke3 Kc5 12.   Kf2 Kd4 13.   Kg3 Kd5! [13...  Ke4 14. Kg4 Kd5 15. Kf5 h ] 14. Kg4 Ke4 15. Kg3 Kd5!   [15...   Kd4 16.
Kf3 h ] 16.   Kh3!   [16. Kf3 Kd4 ] 16.. . Kd4  [16...   Ke6 17.   Kg2 Kd5 18.  Kg3 ]
17.   Kh4!   Kd5 18.   Kg3 Ke6 19.   Kf2
4
 
Kf6 20. Ke3 Kf5 21. Kf3 Kf6 22. Ke4 Ke6 23. f5 Kf7 24. Ke5 Ke7 25. f6 Kf8 26.   Kf4!   [26.  Ke6 Ke8; 26.  Ke4 Kg8 ]
26...   Kg8 27. Ke4! Kf8 28. Ke5 1 : 0 [Maric,R]
Petriaev – Kogan, I. USSR 1970
p 2/b1 9e/19
 Z Z Z Z   Z ZkZ op  Z Z o Z 
 Z ZKZ Z  Z O Z Z 
 Z Z Z Z  Z Z ZPO 
 Z Z Z Z
1. Kc5 h5 2. Kd5 h4 [ 2... g6 3. h4 c ] 3. Kc5 h3?!  [ 3.. .   Kc7! 4. d5 g5 5. d6 Kd7
6. Kd5 f5 7. Ke5 f4 8. h3 g4! 9. Kf4 gh3
10. gh3 Kd6 j ]  4. gh3 g5 5.   Kd5 Ke7 6. Kc6 f5 7. Kd5 Kf6 8. h4! gh4?  [ 8.. .
g4! 9. h5 Kg5 10.   Ke5 f4 11. h6 f3 12.
h7 c ] 9. h3 Kg6 10. Ke5 Kg5 11. d5 f4 12. d6 1 : 0 [Yudovich sr,M]
Georgieva, A. – Lazarevic, Mil Jugoslavija 1971
p 2/b1 11e/24
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z Z ZpZ 
 ZkZ ZpZ  O ZpZ Z 
 Z J Z O  Z Z O Z 
 Z Z Z Z
1.   K b3!   [ 1.   Kd4 j ]  1.. . g5 2.   Kc3 f4 3. g4! e3?   [3.. .   Ka4!! 4.  Kd4 e3 5. fe3
f3! 6.   Kd3 Kb4 7. e4 Kc5 8.   Ke3 Kc4!
9.   Kf2!   Kc5! (9... Kd4?? 10.   Kf3 h )
10. Kf3 Kd4 j ] 4. fe3 fe3 5.   Kd3 K b4 6.  Ke3 Kc5 7.  Ke4 Kd6 8.  Kf5 1 : 0 [Maric,R]
Lipski, T. – Pieprowski Lublin 1971
p 2/b1 12e/34
 Z Z O Zp  Z Z Z O 
 Z Z Z Z  Z Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1. g3! h [1. g3 Kd8 ( 1...   Kf8 2.   Kd7
Kg8 3.   Ke8! h ) 2. e6 f6 3. e7 Ke8 4.
Ke6 g5 5. Kf6 gh4 6. gh4 Kd7 7. Kf7 h;
1. e6? f6 2. e7 g5 3. Ke6 gh4 4. Kf6 h3!
5. gh3 h4 j ]   1 : 0 [Pytel,K]
Stean, M. – Hartston, W. Brighton 1972
p 2/b1 16e/29
 Z Z Z Z   Z Z Z j  Z ZpZpZ 
 Z Z Z Jp  Z Z O Z 
 Z Z Z O  Z Z Z O 
 Z Z Z Z
1. h3!   [1. h4?   Kf7 2.   Kh6 Kf6 3.   Kh7
Kf7 j ]  1.. .   Kf7 2.   Kh6  [ 2. g4? hg4 3.
hg4 Kg7 j ] 2.. .   Kf6  [ 2... h4 3. g4! h ]
3. g4 h4 [ 3... hg4 4. hg4 Kf7 5. g5 h D ]
4. g5 Kf5 5. Kg7 Kf4 6. Kg6 e5 7. Kf6 e4 8. g6 e3 9. g7 e2 10. g8Q e1Q 11. Qg4 Ke3 12. Qe6 1 : 0 [Minev,N]
5
p 2/b1 19e/24
 Z Z Z Z  Z Z OPO 
 Z Z Z Z  Z J Z Z 
 Z Z Z Z
1. h5! Kd5? [ 1... f6! 2. Kd3 Kd5 3. Ke3
(3. g5 j ) 3... b5 4. Kd3 b4 5.  Ke3 b3 6.
Kd3 b2 7. Kc2 Ke4 8. g5 Kf5 ( 8... fg5 j )
9. g6! h ]  2.   Kd3?   [2. g5!   Ke6 3. h6!
gh6 4. gh6 Kf6 5. f5!! h ] 2... f6 3. g5 Ke6 [ 3... fg5 j ] 4. Ke4 b5??  [ 4... fg5 5.
fg5 b5 j ]  5. f5!   Ke7 6. g6 Kf8 7.   Kd5 Kg8 8. Kc5 Kh8 9. K b5 Kg8 10. Kc5 [10. Kc5 Kf8 11. Kd6 Ke8 12. Ke6 Kf8
13.   Kd7 Kg8 14.   Ke7 Kh8 15. h6! h ]
1 : 0 [Minev,N]
p 2/b1 48e/1
 Z J Z Z   Z Z ZkZp  Z ZpZ O 
 Z Z Z o  Z Z ZPZ 
 Z Z ZPZ  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1...   Kf8! 2.   Kc7!   Ke7 3.   Kc6   Kf6 4.   Kd6   Kf7 5.   Kd7   Kf6 6.   Ke8 e5! [6.. .   Kg6? 7.   Ke7   Kh6 8.   Kf6! e5
9.   Kf5! h ]  7.   Kd7 e4! 8. fe4   Ke5 9.   Ke7   Ke4 10.   Kf6   Kd5! 11.   Kg7
[11.   Kg5 Ke6 j ]  11...   Ke6 1/2 : 1/2 [Ye,Rongguang]
Averbakh, Y. – Kogan, Ar USSR 1974
p 2/b2 17e/26
 Z Z Z Z   Z ZkZ Z  J Z o Z 
 Z Z ZpZp  Z Z O O 
 Z Z Z O  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1.   K b7 Ke6 2.   Kc7 Kd5 3.   Kd7 Ke4 4.   Ke6 Kf3 5.   Kf6!   Kg4  [ 5.. .   Kg3 6.
Kg5 h ]  6.   Kg6   Kg3 7.   Kg5 1 : 0 [Yudovich sr,M]
Ross, D. – Benggawan, S. Canada 1977
p 2/b2 24e/11
 Z j Z Z   o Z Z Z  o Z Z Z 
 Z o Z Z  ZPZ Z J 
 Z Z ZPZ PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1... b5!   [1... a6 2. Kg5 b5 3. cb5 ab5 4.
Kf4 c4 j ]  2.   Kg3?   [ 2. cb5?? c4 i; b 2. Kg5!? b4 ( 2... bc4 3. Kf4 j ) 3. Kh6!
a5 4. f4 Ke7! 5.   Kg7 Ke6 6.   Kg6 a4 7.
f5 Ke5 8. f6 b3 9. ab3 ab3 10. f7 b2 11.
f8Q b1Q e ] 2... bc4??   [2... b4! 3. Kf4
a5 4. Ke3 a4 E Ke7-f6-f5-f4i ] 3. Kf2 c3 [ 3.. .   Ke7 4. Ke3 Ke6 5. Kd2 Ke5 6.
Kc3 Kf4 7.   Kc4 Kf3 8.   Kc5 Ke4 j ]  4. Ke2 c4  [ 4.. .   Kd7 5.   Kd3  Kd6 6.   Kc3
Kd5 7. a4 a5 8.   Kd3 c4 9.   Kc3 Kc5 10.
6
f4 Kd5 11. f5 Ke5 12. Kc4 Kf5 13. Kb5
Ke6 14. Ka5 Kd7 j ] 5. f4  [ 5. Kd1 Ke7
6. Kc2 Kd6 ( 6... Kf6? 7. Kc3 Kf5 8. Kc4
Kf4 9. Kb5 h ) 7. Kc3 Kc5 j ] 5...   Ke7 6.   Kd1 Kf6 7.   Kc2 Kf5 8.   Kc3 Kf4 9. Kc4 Ke5 10.   K b5 Kd6 11.   Ka6 Kc7 1/2 : 1/2 [Minev,N]
Abreu Delgado, A. – Nogueiras Santiago, J.
Cuba (ch) 2001 p 2/b2 81e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Zk  J Z o Z 
 Z Z ZpZp  Z Z O O 
 Z Z Z O  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1.   K b5? T  [ 1.   Kb7!   Kg8 ( 1...   Kh8 2.
Kc6!   Kg8 3.   Kd6!   Kg7 4.   Ke7 Kg6 5.
Kf8 h; 1...   Kh6 2.   Kc8!   Kg6 3.   Kd8!
Kh6 4.   Ke8!   Kg6 5.   Kf8 h; 1...   Kg7
2.   Kc7! h; 1...   Kg6 2.   Kc6 h l  1.
Kb5 ) 2. Kc8 Kg7 3.  Kc7!   Kg8 4.  Kd6!
Kf7 5. Kd7 Kg7 6. Ke7 Kg6 7. Ke6 h ]
1...   Kh6?   [1.. .   Kg7! j ]  2.   Kc5?   [ 2.
Kb6! h ]  2...   Kg6?   [2.. .   Kg7 j; 2...
Kh7 j ]  3.   Kc6!   Kg7 4.   Kc7!   Kg8 5. Kd6! Kh7 6. Kd7 D Kh6  [ 6.. .   Kg6 7.
Ke6 h; 6.. . Kg7 7. Ke7 h ] 7. Ke8 Kg7 8. Ke7 1 : 0 [Vilela De Acuna,J]
Lanchava, T. – Fish, G. USSR 1988
p 2/c1 45e/1
 Z Z Z Z   o Z Z Z  Z Z Z o 
 Z Z j o  Z Z ZPO 
 O Z J Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. a4!!   [ 1. hg5? hg5 2. a4 a5 i D; 1.
h5? a6! 2. a4 a5 i D ] 1... gh4  [1... a5
2. h5! j; 1... a6 2. hg5! hg5 3. a5!   Kd5
4.  Kd3 Kc5 5.  Ke4!   Kb5 6.  Kf5 Ka5 7.
Kg5 j ]  2.   Kf3?   [ 2. a5!!   Kf6 (2...   Kd5
3. Kf3 j; 2... a6 3. Kf3 Kf6 4. Kg2 j ) 3.
a6!! ( 3. Kf4 a6! i; 3. Kf3 Kg6! i ) 3...
Kg5 4.   Kf3 h3 5.   Kg3 h2 6.   Kh2 Kg4
7. Kg2 Kf4 8. Kh3 Ke5 9. Kh4 Kd5 10.
Kh5 Kc5 11. Kh6 Kb5 12. Kg5 Ka6 13.
Kf4 Kb5 14. Ke3 Kc4 15. Kd2 Kb3 16.
Kc1 j ]  2...   Kf6   [2.. . a5 i ]  3. a5  [ 3.
Kg2 Kg5 4.   Kh3 a5 i; 3.   Kf4 a5 i ]
3...   Kg6!!  [ 3.. .   Kg5? 4. a6! j ] 4. a6  [ 4.
Kg2 Kg5 5. Kh3 a6 i; 4. Kf4 a6 5. Ke3
Kg5 6. Kf3 h3 7. Kg3h28. Kh2 Kg4 i ]
4...   Kg5 5. Kf2 Kg4 6. Kg2 h3 7. Kh2 Kh4 8. Kg1 Kg3 9. Kh1 Kf3 10. Kh2 Ke4 11.   Kh3   Kd5 12.   Kg4   Kc5 13. Kh5 K b5 14.   Kh6 Ka6 15.   Kg5 K b5 16.  Kf4 Kc4!   [ 16... a5? 17. Ke3 j ] 17. Ke3 Kc3 0 : 1 [Andrianov,N]
7
p 2/c1 49e/1
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ  Z j ZpZ 
 ZPo Z Z  ZKZ Z Z 
 Z Z Z ZP  Z Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1. h4!  [ 1. g4? g5 2. b6 Kc6 3. b7 Kb7 4.
Kc5 Kc7 5. Kd5 Kd7 6. Ke5 Ke7 7. Kf5
f6 j; 1. g3? f6 (1... f5? 2. h4 h D; 1...
g5? 2. h4 gh4 3. gh4 f5 h l 1. h4 ) 2. h4
f5 3. b6 Kc6 4. b7 Kb75. Kc5 Kc76. Kd5
Kd7 7. Ke5 Ke7 8. h5 gh5! ( 8...   Kf7? 9.
h6 Kg8 10. Kf6 Kh7 11. Kg5 h ) 9. Kf5
h4! F j ] 1... f6 [ 1.. . f5 2. g3 h D ] 2. g4 f5 3. gf5 gf5 4. Kd3!! [ 4. h5?! f4 5. Kd3
( 5. h6 f3 6. Kd3 c4 j ) 5...   Kd5 6. h6 ( 6.
b6 c4 7. Ke2 c3 8. b7 f3 9. Kf3 c2 10. b8Q c1Q j ) 6... c4 7. Kd2 ( 7. Ke2 c3 8. h7 f3
9.   Kf3 c2 10. h8Q c1Q j ) 7... f3 8. h7
c3 9. Kc3 f2 10. h8Q f1Q 11. Qd4 Ke6
12. Kb4 c ] 4.. .   Kd5 [ 4... f4 5. Ke4 c4 6.
Kf4 h ] 5. b6 1 : 0 [Cvetkovic,Sr]
Andres, M. – Vilela De Acuna, J. La Habana 1992
p 2/c1 56e/2
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z op  ZPJpj Z 
 Z Z Z ZP  Z Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1... g4!  [ 1... e3 2. Kd3 g4 3. hg4 h4 ( 3...
hg4 4. c5 h ) 4. Ke2! h ] 2. hg4 [ 2. c5?
gh3 3. gh3 e3 4.  Kd3 Kf3 5. c6 e2 6. c7
e1Q 7. c8Q Qd1 i; 2. h4?! e3 3.   Kd3
Kg3 (E Kf2) 4.   Ke3 Kg2 5. c5 Kh2 g ]
2... h4!!  [ 2... hg4 3. c5 e3 4. Kd3 h ] 3. g5 F [ 3. c5 e3 4. Kd3 h3! 5. gh3 Kf3 i ]
3.. . e3 4.   Kd3 h3! 5. gh3 Kf3 6. g6 e2 7. g7 e1Q 8. g8Q Qe3 9. Kc2 Qf2! [9.. .   Qe2? 10.   Kb3 Qe3 11.   Ka4!   Qa7
12. Kb5 h ] 10. Kc3 Qe3 11. K b2 Qf2 12. Ka3 Qa7! 13. K b3 Q b6 1/2 : 1/2 [Andres,M]
Rodriguez, Om – Costa, Y. Cuba 2003
p 2/c1 87e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z Z Z o 
 o j Z o  Z Z ZPZ 
 ZPZ Z ZP  J Z Z Z 
 Z Z Z Z
1...   Kd4!  [ 1.. .   Kb4? 2. Kc2 Kb5 j (2...
Ka3? 3.   Kc3   Ka2 4. b4! ab4 5.   Kb4
Kb2 6.   Kc4   Kc2 7.   Kd4   Kd2 8.   Ke4
Ke2 9.   Kf5  Kf3 10.   Kg6 h ) ]  2.   Kc2 [ 2. Kb1 Kc3 3. Ka2 Kc2 4. Ka3 Kc3 5.
Ka4 Kb2 i; 2.   Ka2 Kd3! (2...   Ke3??
3.   Ka3 Kf3 4.   Ka4 Kg3 5.   Ka5 h; 2...
Kc3? 3. Ka3 Kc2 4. Ka2 Kc1 5. Ka1 j )
3.   Kb2   Kd2 4.   Ka3   Kc3 i; 2.   Ka3
Kc3 i ]  2...   Ke4! 3.   Kc3   [ 3.   Kb2
Kd3! (3...   Kf3 4. Ka3 Kg3 5. Ka4 Kh3
6.   Ka5   Kg4 7. b4 h5 8. b5 h4 9. b6
h3 10. b7 h2 11. b8Q h1Q 12.   Qc8 j )
4.   Ka3 (4.   Ka2   Kc2 i ) 4...   Kc3 i ]
3...   Ke3!   [3.. .   Kf3 4.   Kc4   Kg3 5.
Kb5 Kh3 6.   Ka5 j l 3.   Kb2 ]  4.   Kc2 [ 4. Kc4 Kd2 5. Kb5 Kc3 i ] 4.. .   Ke2 5.   Kc3  [ 5.   Kc1   Kd3 6.   Kb2  Kd2 i ]
5...   Kd1 6.  Kd3  [ 6. Kb2 Kd2 i ] 6.. .
8
 
Kc1 7.   Kc3 K b1 8.   Kd4 K b2 9.   Kc4 Kc2 10. K b5 K b3 11. Ka5 Kc3 0 : 1 [Perez Quinones,A; Mena Crespo,C]
Barczay, L. – Farago, I. Magyarorszag 1970
p 2/c2 9e/18
 Z Z Z Z   jpZ Z Z  Z Z ZpZ 
 ZPJ Z Zp  Z Z O O 
 Z Z Z Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
Kd5 h ) 2. Kb4 Kc7 3. Kc5 Kd7 4. Kd5
Ke7 5.   Ke5 b6 6. f5! h ]  1...   K b6 2. Ke6 K b5 3. Kf6 Kc6 4. Kg6 b5 5. f5 b4 6. f6 b3 7. f7 b2 8. f8Q  b1Q 9. Kh5 c
1 : 0 [Maric,R]
p 3/a 16e/30
 Z Z Z Z   Z Z Zpo  Z Z Z o 
 Z Z o Z PZkZ Z Z 
 Z Z Z O  ZPZ Z O 
 Z ZKZ Z
1. c3 F  f5 2.   Ke2 g5 3. h4  [ 3.   Kf3?
Kd3 i ]  3.. . gh4 4. gh4 e4 5. h5 f4 6.   Kd2  [ 6.   Kd1?   Kd3 i ]  6... e3  [ 6.. .
Kd5 7. a5 j ]  7.   Ke2 Kd5 8. a5!   [8. a5
Ke4 9. a6 f3 10. Ke1! F (10. Kf1?   Kd3
11. a7 e2 12. Kf2 Kd2 13. a8Q e1Q 14.
Kf3  Qh1 i; 10.   Kd1?   Kd3 11. a7 e2
12. Ke1 Ke3 13. a8Q f2m ) 10... Kd3 11.
a7 f2 12.   Kf1 e2 13.   Kf2 Kd2 14. a8Q e1Q 15.   Kg2! j; 8.   Kf3?   Kc5! 9.   Ke2
Kc4 i; 8. Kd3? Kc5! i D ]   1/2 : 1/2 [Minev,N]
Pomar Salamanca, A. – Cuadras Avellana, Jor
Olot 1974 p 3/a 18e/23
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z J j Z 
 Z Z ZpZp  Z ZpZpZ 
 Z Z O O  Z Z OPZ 
 Z Z Z Z
1... f4! 2. Kd5 [ 2. ef4 h4! 3. gh4 g3 i ]
2... h4!! 3. Ke4 [ 3. gh4 g3 i ] 3.. . f3! 4. gf3 h3 0 : 1 [Maric,R]
Nakagawa, E. – Day, A. Buenos Aires (ol) 1978
p 3/a 27e/1
 Z Z Z Z   Z Z ZpZp  ZkZ o Z 
 ZpZ Z Z  J ZPOPO 
 Z Z Z Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1.. . h6??   [1.. .   Kb6 2. h5  Kc6 3. h6!
Kb6 4. e5! ( 4. f5 Kc6 5. e5 Kd5! 6. ef6
Ke5 7.   Kb5   Kf4! 8.   Kc5  Kg4 9.   Kd6
Kf5 10. Ke7 Kg6 i ) 4... fe5 ( 4...   Kc6?
5. e6! Kd6 ( 5... fe6 6. g5 E g6h ) 6. ef7
Ke7 7.   Kb5 Kf7 8. f5 h ) 5. f5 (5. fe5
Kc6 6. e6!   Kd6 7. ef7 Ke7 8.   Kb5 Kf7
9.   Kc5 Kg6 10.   Kd4 j ) 5... e4! 6.   Kc3
( 6. g5? e3 7. Kc3 b4! 8. Kd3 b3 i ) 6...
9
 
Kc5 7. g5 b4 8. Kd2 b3 9. g6 fg6 10. fg6
hg6 11. h7 e3 j ]  2. g5??  [2. h5!   Kb6 3.
g5 h ] 2.. . fg5 3. fg5 h5 i 4. e5 Kd5 5. K b5 Ke5 6. Kc6 Kf5 7. Kd5 Kg4 8. Ke5 Kh4 9.   Kf5  [ 9.   Kf4 Kh3 10.   Kf3
h4 11.   Kf4 Kg2 i ]  9.. .   Kg3 10.   Kf6 Kg4 0 : 1 [Minev,N]
Parsons, D. – Acers, J. USA 1981
p 3/a 33e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z op  Z Z Z Z 
 ZkZ opZ  Z Z Z Z 
 O ZKZ Z  Z Z OPO 
 Z Z Z Z
1. g4! g6 2. gf5 gf5 3. h4! h5 4. a4? [ 4. Kc3!   Kc5 (4... e4 5. Kd4 h; 4... f4
5. Kd3 h; 4...   Ka4 5. Kc4 Ka3 6. Kd5
e4 7. Ke5 h ) 5. a4 e4 6. a5 f4 7. a6 Kb6
8.   Kd4 e3 9. fe3 fe3 10.   Ke3   Ka6 11.
Kf4 Kb6 12. Kg5 Kc6 13. Kh5 Kd7 14.
Kg6 Ke8 15. Kg7 h ] 4...   Ka4 5. Kc4 e4! j 6.   Kd4 K b3 7.   Ke5 Kc2 8.   Kf5 Kd3 9. Kf4 [ 9. Ke5 e3 j ] 9.. .   Kd4 10. Kf5 Kd5 [ 10... e3! j ] 11. Kg5 Ke5 12. Kh5 Kf5!   [12...   Kf4? 13.  Kg6 Kf3 14.
Kf5 h ] 13.  Kh6 Kg4! 14. h5 Kf3 15. Kg6 Kf2 16. h6 e3 17. h7 e2 18. h8Q
e1Q   1/2 : 1/2 [Acers,J]
p 3/a 44e/1
 Z Z Z Z   Z ZkZpo  Z o Z Z 
 Z ZPoKZP  O ZPZ Z 
 Z Z Z Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1...   Kd8?   [1.. .   Kc8! F 2.   Kg4 Kb7 F 3.   Kg5 Kc7 j ]  2.   Kg5?   [ 2.   Kg4!   Kc7
(2.. .   Kd7 3.   Kf3!   Kc7 4.   Ke3   Kb6 5.
Kd3 Kb5 6.   Kc3 h ) 3.   Kg5 D (Korch-
noi,V) 3...   Kd7 4. b5   Kc7 5. h6 gh6 6.
Kh6 f5 F 7. ef5 e4 8. f6 e3 9. f7 e2 10.
f8Q  e1Q   11. b6   Kb6 (11...   Kb7? 12.
Qd6 Qh4 13. Kg7 Qg5 14. Kf8! Qf5 15.
Ke8 Qh5 16.   Kd8!   Qh8 17.   Kd7 Qg7
18.   Qe7 h ) 12.   Qd6 Kb7 13.  Qd7 ( 13.
Kg7? Qc3 14. Qf6 Qg3 15. Kf7 Kc7! j )
13...   Kb8 14. d6 Qh4 15.   Kg6 Qe4 16.
Qf5  Qc6 17.   Qe6 h ]  2...   Kc7 3. h6 gh6 4. Kh6 [ 4. Kh5! f6! F (4.. .   Kb6? 5.
Kh6 Kb5 6. Kg7 Kb4 7. Kf7 Kc4 8. Ke6
Kd4 9.  Kd6 h ) 5.  Kg6! f5! (5...   Kb6?
6. Kh6! h ) 6. Kf5 Kb6 7. Ke6 Kc7 8. b5
h5 9. b6 Kb7! (9...   Kb6? 10. Kd6 h4 11.
Ke6 h3 12. d6 h2 13. d7 h1Q 14. d8Q c )
10.   Kd6 h4 11.   Ke5 h3 12. d6 Kc6! j ]
4... f5 j 5. ef5 e4 6. f6 e3 7. f7 e2 8. f8Q e1Q   1/2 : 1/2 [Vaisser,A]
10
p 3/a 66e/2
 Z Z Z Z   Z Z Z Zp  Z ZpopZ 
 Z Z Z Z  j J O Z 
 Z Z Z O  Z Z O O 
 Z Z Z Z
1...   K b5??   [1... h5! F 2. h3 ( 2. f3 Kb5
3. g4 hg4 4. fg4   Kc6 5. h4 Kd6 j ) 2...
Kb5 3. g4 hg4 4. hg4  Kc6 5. g5 fg5 6.
fg5 Kd6 7. f4 Kd7 j ]  2. g4 Kc6 3. g5! e5 4. fe5 fg5 5. f3 h5 6.   Kc4 1 : 0 [Postovsky,B]
Rogers, I. – Zaitsev, M. Deutschland 2004
p 3/a 90e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z op pZ j Z Z 
 O o Z Z  Z ZKZ Z 
 Z Z Z O  ZPZ Z O 
 Z Z Z Z
1... g6!  [ 1.. . Kc6? 2. c4 Kd6 3. Kf5! h;
1... c4? 2.   Kd4 c3 3.   Kc3 Kc5 4.   Kd3
Kb5 5.   Kd4 Ka5 6.   Kc5!   Ka4 7. c4 a5
(7...   Kb3 8.   Kd5 a5 9. c5 a4 10. c6 a3
11. c7 a2 12. c8Q a1Q 13. Qc4 Kb2 14.
Qd4 Kb1 15.   Qa1 Ka1 16.   Ke6 h ) 8.
Kd5 1 : 0 Rogers – Zaitsev; 1...   Ke6!? 2.
g4 Kd6 (2... g6? c l 1... g6 ) 3. h4 Ke6
4. h5 g6! j l 1... g6! ]  2. g4  [ 2. h4 h5!
(2.. .  Kc6?! 3. c4 Kd6 4. Kf4 Ke6 5. Kg5
Ke5 6. Kh6 Kd4 7. Kh7 Kc4 8. Kg6 Kb4
9. h5 c4 10. h6 c3 11. h7 c2 12. h8 Q c1Q 13.   Qe5 c ) 3. c3 Ke6 4. c4 Kd6 5.   Kf4
Ke6 6. Kg5 Kf7 7. g4 hg4 8. Kg4 Kf6 9.
Kf4 Ke6 10. Kg5 Kf7 j ] 2.. .   Kc6!  [ 2.. .
Ke6 3. h4 Kd6 4. Kf4! ( 4. h5 Ke6 5. hg6
( 5. Kf4 Kf6 6. hg6 Kg6 7. g5 Kh5 j ) 5...
hg6 6. c3 ( 6. c4 g5 j ) 6...   Kd6! 7.   Kf4
Kd5 8. Kg5 Kc4 9. Kg6 Kc3 j ) 4... Kd5
(4.. .   Ke6?! 5.   Kg5 Kf7 6.   Kh6 Kg8 7.
c4 Kh8 8. h5 gh5 9.   Kh5 Kg7 10.   Kg5
h6 11. Kh5 Kh7 12. g5 hg5 13. Kg5 h;
4... h6 5. h5 gh5 6. gh5 Ke6 7. Ke4 Kf6
8.   Kd5 Kg5 9.   Kc5 Kh5 10.   Kb6 Kg5
11. c4 h5 12. c5 h4 13. c6 h3 14. c7 h2
15. c8Q h1Q c ) 5. Kg5 Kd4 6. Kh6 Kc3
7.   Kh7 Kc2 8.   Kg6 c4 9. h5 c3 10. h6
Kb3 11. h7 c2 12. h8Q c1Q 13. Qe5 c ]
3. c4 [ 3. h4 Kb5 4. Kd5 c4! 5. c3 Ka5 6.
Kc4 Kb6 7. Kd5 a5 8. c4 a4 9. Kd6 Kb7
10. Kd7 Kb6 j ] 3...   Kd6 4. Kf4 Ke6 5. h3 h6 6. h4 Kf6 7. h5 g5 8. Ke4 Ke6 j
[Rogers,I]
p 3/a 91e/1
 Z Z O Z  Z Z O Z 
 Z Z Z O  Z Z Z O 
 J Z Z Z
1. K b2 [ 1. Ka2? Kf7! (1...  Kg7 2. g4 h5
3. g5 Kf74. Kb3 j ) 2 . h 4 ( 2 . Kb3 g5! i )
2...   Ke7 3.   Kb3   Kd7 4.   Kc4  Kc6 i ]
1... h6  [ 1.. .   Kf7 2.   Kc3 F (2. g4? h5!
3. g5 Ke7 4. Kc3 Kd7 E Kc6i; 2. h4?
Ke7 3. Kc3 Kd74. Kc4 Kc6 i; 2. Kb3?
g5! i ) 2... g5 3. fg5 Kg6 4. h4 Kf5 5.
Kd4 a5 6.  Kc5 Ke5 7.   Kb5 Kf5 8.   Ka5
Kg4 9. Kb5 e5 ( 9...   Kg3? 10. h5 h ) 10.
Kc4 e4 11. Kd4 Kf3 12. h5 e3 13. g6 e2
11
 
14. g7 j; 1...   Kg7 2. g4 ( 2.   Kb3? g5! 3.
fg5  Kg6 4. h4 Kf5 i; 2. h4?   Kh6! 3.
g4 F Kg7 4.   Kc3 h5! 5. g5 Kf7 6.   Kc4
Ke7 7.   Kb5  Kd7 8.   Ka6 (8.   Kc5 a5 9.
Kb5 a4 10.   Ka4 Kc6 11.   Kb4 Kd5 i )
8...   Kc6 9.  Ka7 Kd5 i; 2.  Kc3 g5 (2...
Kh6? 3. g4 Kg7 ( 3... g5 4. f5 h ) 4. Kc4
h5 5. g5 Kf7 6.  Kb5 Ke7 7.   Ka6 Kd7 8.
Ka7 Kc6 9. Kb8 Kd5 10. Kc7 h ) 3. fg5
Kg6 j l 1...   Kf7) 2... h5 3. g5 (3. h3?
hg4 4. hg4 g5 i ) 3...   Kf7 4.   Kc3 Ke7
5.   Kc4 Kd7 6.   Kb5 Kc7 7.   Ka6 Kb8 8.
h4 Kc8 F (8...   Ka8? 9. f5 h; 8...   Kc7?
9.   Ka7 Kc6 10.   Kb8 Kd5 11.   Kc7 h )
9.   Ka7 Kc7 10.   Ka8 Kc8 j ]  2.   Kc3  [ 2.
h4? g5! ( 2...  Kf7? 3. Kc3 g5 4. fg5 hg5 5.
h5! g4 6. Kc4 Kg7 7. Kc5 Kh6 8. Kd6 a5
9. Ke6 a4 10. Kf5 a3 11. e6 a2 12. e7 j )
3. fg5 hg5 4. h5 g4 5.   Kc3 Kg7 6.   Kc4
Kh6 7. Kc5 a5 8. Kb5 ( 8. Kd6 a4 i ) 8...
Kh5 9.   Ka5 Kg5 10.   Kb5 Kf5 i ]  2.. . g5  [ 2.. .   Kf7 3. g4 ( 3. h4 g5 4. fg5 hg5 5.
h5! g4 6. Kc4 Kg7 7. Kc5 Kh6 8. Kd6 j )
3... g5 ( 3...   Ke7 4. g5 h5 F 5. Kc4 Kd7
6. Kb5 j ) 4. f5 ( 4. fg5? hg5 5. Kc4 Ke7
6.   Kc5 Kd7 7.   Kb5 Kc7 8.   Kc5 a6 i )
4... ef5 5. gf5 a5 6. Kc4! (6. Kd4 a4 i )
6... g4 (6... a4 7.   Kb4 g4 8.   Ka4 h5 9.
Kb5 h4 10. Kc6 g3 11. hg3 hg3 12. Kd7
g2 13. e6 Kf6 14. e7 j ) 7. e6 Ke8 F (7...
Ke7? 8.   Kd5 h5 9. f6 Kf6 10.   Kd6 h )
8. f6 a4 9.   Kb4 h5 10.   Ka4 h4 11.   Kb5
g3 12. hg3 hg3 13. Kc6 g2 14. f7 Ke7 15.
f8Q Kf8 16.   Kd7 j ]  3. fg5 hg5 4. h3! [ 4.   Kc4? g4 5.   Kb5 Kf7 i ]  4...   Kf7 5. Kc4 Kg6 6. Kc5!  [ 6. g4? Kf7 7. Kb5
Ke78. Kc 6 ( 8 . Ka6 Kd79. Ka7 Kc6 i )
8... a6 9.   Kc5 Kd7 10.   Kb6 a5 11. Ka5
Kc6 12. Kb4 Kd5 0 : 1 Turcu,I –Dobre,C]
6...   Kf5  [ 6... g4 7. hg4 Kg5 8.   Kd6 a5
9.   Ke6 a4 10.   Kf7 j ]  7.   Kd6 a5 8. g4 Kf4 9.   Ke6 a4 10.   Kd5 a3 11. e6 a2 12. e7 a1Q 13. e8Q Qd1 14.   Kc5 j
[Nisipeanu,L.-D; Stoica,V]
p 3/a 97e/1
 Z Z J Z  Z ZPO O 
 Z Z Z Z  Z Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1...   Kd7   [1.. . h5? (J g6) 2. f5! f6 (2...
Kd7 3. fg6 fg6 4.  Kd5 e6 5.  Kc5 Kc7 6.
e5 h; 2... gf5 3. Kf5 Kd7 4. Kg5 h ) 3.
Ke6 gf5 ( 3... g5 4. hg5 ( 4. e5? fe5 5. Ke5
gh4 6.   Kf4 Kf7 7.   Kg5 h3 8. gh3 e6 j )
4... fg5 5. e5! g4 6.   Kd5 Kf7 ( 6... e6 7.
Ke6 h4 8. f6 h ) 7.   Ke4 h ) 4. e5!! fe5
5.   Ke5 Kd7 6.   Kf5 Kd6 7.   Kg5 Ke5 8.
Kh5 Kf4 9. Kg6 ( 9. g3 Kf3!; 9. g4 e5 10.
g5 e4 11. g6 e3 12. g7 e2 13. g8 Q e1Q )
9... e5 10. h5 e4 11. h6 e3 12. h7 e2 13.
h8Q e1Q (Q 3/d) 14. Qb8! Kg4 15. Qc8!
Kg3 16. Qh3 Kf4 17. Qf5 Kg3 18. Qh3
Kf4 19.   Qf3  Ke5 20. g4!   Kd4 21. g5!
Qe8 22. Kg7 Qe7 23. Kh6 Kc4 24. Qf4
Kb5 25. g6 Qe6 26. Kg5 ( b 26. Qd4 )
26...   Qe7 27. Kg4 Qg7 28. Qd6 ( b 28.
Qf5 ) 28...   Ka4 29.   Kf5  Qc3 30.   Qe5
Qh3 31. Kg5 Qg2 32. Kf5 Qh3 33. Kf6
Qf3 34. Qf5 Qc3 35. Kg5? ( 35. Qe5 h;
35. Kf7 h ) 35... Ka3! ( 35... Kb3! j ) 36.
Qf8 Ka4? (36...   Kb3 j; 36...   Ka2 j ) 37.
Qa8? ( 37. Kg4!! h ) 37...   Kb4 38. Qb7
Ka5? ( 38...  Ka3! j ) 39. g7 Qe5 40. Kg6
Qe6 41. Kh7 Qf5 42. Kg8 Ka4 43. Qh1?
(43.   Qa7! h; 43.   Qe7! h ) 43...   Qc8?
(43...   Kb3 j; 43...   Ka3 j ) 44. Kh7 Qf5
45. Kh8 Qe5 46. Qh3! h Qd4 47. Qe6
Qh4 48. Kg8 Qf4 49. Qd5 Ka3 50. Kh7
Qh4 51. Kg6 Qg3 52. Kf7 Qf4 53. Ke8
Qb8 54. Qd8 ( b 54. Ke7 ) 54... Qb5 55.
Qd7 Qh5 56. Kf8 Qf3 57. Ke7 Qe4 58.
12
Qg4 Qe5 62. Kh4! Qf6 63. Qg5 Qd4 64.
Kh3 1 : 0 Gelfand – Jobava ] 2. g4 f6 [ 2.. .
Ke8 3. f5 (3. g5 Kd7 4.   Kd5 Kc7 5. e5
e6 j ) 3...   Kd7 4. fg6 hg6 ( 4... fg6? 5.
g5 h ) 5. h5 f6 6. Kd5 ( 6. Kf4 gh5 7. gh5
Ke6 j ) 6... e6 7. Kd4 gh5 8. gh5 Ke7 j Kasparov,G ] 3. Kd5 e6 4. Kc5 h6! 5. g5 [ 5.   Kb6 Kd6 6. h5 gh5 7. gh5 f5 8. e5
Kd5 9.   Kc7 Ke4 10.   Kd6 Kf4 11.   Ke6
Kg4 j; 5. h5 gh5 6. gh5 Kc7 7. e5 f5 j ]
5... hg5 6. hg5  [ 6. fg5 f5 j ]  6... e5 j
[Gelfand,B]
p 3/b1 6e/32
 Z Z Z Z   Z Z Zpo  Z j Z o 
 o Z Z Z PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z  O J ZPO 
 Z Z Z Z
1...   Kc5 2.   Kc3 f5 3. b4   [3. h4 g5 4.
hg5 hg5 5. g3 f4 i ]  3.. . ab4 4.   K b3 g5 5. a5 K b5 6. a6 Ka6 7. K b4 K b6 8. Kc4 Kc6 9. Kd4 Kd6 10. Ke3 Ke5 11. Kf3   Kd4 12.   Kf2   [ 12. h4   Kd3 ]  12... Ke4 13. Ke2 g4 14. Kf2 f4 15. Ke2 h5 16.   Kf2 h4 17.   Ke2 Kd4!   [17... h3 18.
gh3 j; 17... f3 18. gf3 gf3 19. Kf2 Kf4 20.
h3 j; 17... g3 18. hg3 hg3 19. Kf1 f3 20.
Kg1 Ke3 21. Kf1! j ] 18. Kf2 Kd3! 19. Kf1 Ke3 20.   Ke1 [20. Kg1 Ke2 E f3 ]
20.. . h3  [ 20... h3 21. gh3 gh3 22.   Kf1
Kf3!]   0 : 1 [Milic,B]
p 3/b1 8e/27
 Z Z Z Z  Z Z Z Z 
 Z j ZPO PZ ZKZ O 
 Z Z Z Z
1. a4!?   [1. f4  Kc2! 2.   Ke3  Kc3! j; 1.
Kd1! g5! ( 1. .. d5? 2. f4 f5 3. h3 h6
4. h4 h5 5. a3!!   Kb3 6.   Kd2   Ka3 7.
Kc3! h ) 2. f4 gf4 3. gf4   Kd3!! 4. f5!
f6! 5.   Kc1!?   Ke2! 6.   Kc2! d5 7.   Kc3
Ke3 8.   Kc2!   Ke2! j ]  1...   Kc2??   [1.. .
Kb4! 2.   Kd3   Ka4 3.   Kc4 g5!! 4. h4
( 4.   Kc5  Kb3 5.   Kd6  Kc3 6.   Kd7 Kd3
7.   Ke7 Ke3 8.   Kf7 Kf3 9.   Kg7 Kg2 j )
4... gh4 5. gh4 h5! 6. f4 f5! 7. Kd5 Kb4 8.
Ke5 Kc4 9. Kf5 d5 10. Kg5 d4 11. f5 j ]
2.   Ke3!   Kc3 3.   Ke4 Kc4 4. a5 d5 5. Ke5 d4 6. a6 d3 7. a7 d2 8. a8Q d1Q
9.   Qc6  K b3 10.   Qd5!   Kc2 11.   Qd1 Kd1 12. Kf6 Ke2 13. Kf7 Kf3 14. Kg7 Kg4 [ 14...  Kg2 15. Kh7 Kh2 16. g4 h ]
15.  Kh7 Kh5 16. h3 g5 17. g4! 1 : 0 [Maric,R; Mitrovic]
13
p 3/b1 11e/26
 Z Z Z Z   ZpZ Z ok  Z Z Z o 
 o Z O ZP  Z O Z Z 
 Z O Z J  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. d5   Kg8 2.   Kf4 a4 3. d6   Kf7  [ 3.. .
Kf8? 4.  Kf5 a3 5.   Ke6!   Ke8 6. d7 Kd8
7. Kd6 h ] 4. Kf5 a3 5. e6 Ke8 6. Kg6 a2 7. d7 Ke7 8. d8Q Kd8 9. Kf7 a1Q
10. e7   Kc7 11. e8Q Qc3 12.   Kg8! Qd4 13.   Kh7!   [13.   Qe7 Kc6 14.   Qg7
Qd5 ]  13...   Qf6 14.   Qg6 1/2 : 1/2 [Yudovich sr,M]
Lesnichevsky – Geslenko USSR 1973
p 3/b1 15e/27
 Z Z Z Z   Z o Z Z pZ Z Z Z 
 Z Z Z Z PO opZ Z 
 Z Z ZkZ  ZPZ O Z 
 Z Z ZKZ
1... e3 2. fe3  [ 2. a5 c6 i ]  2.. . d3! 3. Ke1 Ke3 4. Kd1 Kd4 0 : 1 [Yudovich sr,M]
Sinclair, I. – Stean, M. England 1974
p 3/b1 18e/24
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z ZkZ o 
 Z opZ o PZ Z Z Z 
 ZPO ZKZ  Z Z Z O 
 Z Z Z Z
1. a5!  [ 1. b4? cb4 2. cb4 h5! i; 1. Kg4!?
d4! 2. cd4 cd4 3. a5! ( 3. Kf3?   Kd5 4. a5
h5 5. h3 (5. a6 g4! i ) 5... h4! i ) 3...
Kd5 4. a6 Kc6 5. Kf3 ( 5. b4? h5! 6. Kf3
g4 7.   Ke4 h4 i ) 5...   Kb6 j ]  1.. .   Kd6 2.   Kg4 Kc6 3.   Kf5!   [ 3.   Kh5?   Kb5 4.
b4 d4! i ]  3...   K b5 4.   Ke5! d4!   [4.. .
Ka5? 5.   Kd5   Kb5 6.   Ke5 h ]  5. cd4 cd4 6. Kd4 Ka5 7. Ke5 [ 7. Kc5!? Ka6!
( 7... g4?? 8. b4  Ka6 9.   Kc6 h5 10. b5
Ka7 11. Kc7 h4 12. b6 h ) 8. b4 ( 8. Kc6
Ka5! j ) 8...   Kb7 9.   Kd5 Kb6 10.   Ke5
Kb5 11. Kf5 Kb4 12. Kg6 Kc4 13. Kh6
g4! j ]  7...   K b4 8.   Kf6   K b3 9.   Kg6 Kc4 10.   Kh6 g4!   [E Kd5-e6-f7-g8j]
[10...   Kd5?? 11. Kg5 Ke6 12. Kg6 h ]
1/2 : 1/2 [Maric,R; Milic,B]
p 3/b1 19e/25
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  Z Z ZkZ 
 ZpZpZ o  Z OpZPZ 
 Z Z Z Z
1... b4!   [1.. .   Kf6? 2. b4 j ]  2.   Kd2  [ 2.
Ke3 Kf6 3. c4 dc4 4. Ke4 b3! i; 2. cb4
Kf6 3. Kd2 Ke6 4. Kc3 Kd6 5. Kb3 Kc6
6. Kc3 Kb5 7. Kb3 e3 8. Kc3 e2 9. Kd2
Kb4 10. Ke2 Kb3 11. Kd3 Kb2 12. Kd2
Kb3 13. Kd3 Kb4 i ] 2.. .   Kf6 3. Kc2 [ 3.   Ke3 Ke6 4. c4 dc4 5. Ke4 Kd6! 6.
d5 c3! i ]  3.. .   Ke6 4.   K b3 Kd7!   [4.. .
Kd7 5. c4 e3! i; 4...   Kd6? 5. c4! h ]
0 : 1 [Mechkarov,S]
p 3/b1 26e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z j  ZpZ Z Z 
 opZ o Z  Z ZPZKZ 
 Z OPZ Z PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1...   Kg6!  [ 1... c5?? 2. Kf5 b4 3. cb4 cb4
4. Ke5 a4 5. Kd4 h; 1...   Kf6? 2. Kf3 c5
3. Ke3 b4 4. d4! cd4 5. cd4 a4 6. de5 Ke5
7. Kd3 j ] 2. Kf3 [ 2. d4 ed4 3. cd4 b4 i ]
2... c5 3. Ke3 [ 3. d4 cd4 4. cd4 b4! ( 4...
ed4? 5. e5!   Kf5 6. e6 Ke6 7.   Ke4 j ) 5.
Ke3 a4 i ] 3... b4 [ 3... a4 i ] 4. d4 [ 4.
cb4 cb4 5.   Kd2 a4! (5...   Kg5? 6. d4 j )
6. Kc2 Kg5 7. Kd2 Kf4 i ] 4.. . cd4 5. cd4 a4! 6. Kd3 b3 7. ab3 a3 8. Kc2 ed4 9. b4 d3 0 : 1 [Dvoretzky,M]
Larsen, Be – Krnic, Z. Kobenhavn 1979
p 3/b1 27e/2
 Z Z Z Z   Z Z o Zp  o Z Z Z 
 Z ZkZpZ PZ Z Z O 
 Z Z JPZ  Z Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1...   Ke5! 2. g4 fg4 3. fg4 e6! 4.   Kf3 [ 4. h5??   Kf6 i ]  4.. . Kd4 5. g5 e5 6. h5 e4 7. Ke2 [ 7. Kf4? e3 8. g6 hg6 9. h6
( 9. hg6? e2 10. g7 e1Q 11. g8Q Qf1 i )
9... e2 10. h7 e1Q 11. h8Q Kc5 e ]  7.. . Ke5   [7...   Ke5 8.   Ke3   Kf5 9. g6 hg6
10. hg6 Kg6 11.  Ke4 Kf6 12.  Kd5 Ke7
13. Kc6 Kd8 14. Kb6 Kc8 j ]   1/2 : 1/2 [Krnic,Z]
Mikhalchishin, A. – Zaid, L. Mikolaiv 1983
p 3/b1 36e/1
 ZpZ Z O  Z J ZPO 
 Z O Z Z  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. h5 gh5 [ 1.. .   Kd6 2. h6 Kc6 3.   Ke5
Kd7 ( 3...  Kc5 4. Kf6 Kc4 5. Kg7 Kc3 6.
Kh7 b4 7.   Kg8 b3 8. h7 b2 9. h8Q h )
4.   Kf6   Ke8 5.   Kg7  Ke7 6.   Kh7  Kf8
15
 
7.   Kh8 f6 8. gf6   Kf7 ( 8.. . g5 9. f7! F Kf7 10.   Kh7 h ) 9. g5 Kf8 10. f7!   Kf7
11.   Kh7 h ]  2. gh5  Kd6 3.   Ke4  Ke6 [ 3. .. f6 4. g6 hg6 5. h6 ]  4. h6!   Kd6 [ 4. .. f6 5. g6 ]  5.   Kf5  Ke7 6.   Ke5 f6 7. gf6 Kf7 8. Kf5 Kf8 9. Ke6 Ke8 10. Kd5 Kf7 11.   Kc5 Kg6 12. f7! 1 : 0 [Mikhalchishin,A]
Kuznecov, A. – Plaskett, J. London II 1984
p 3/b1 37e/1
 Z Z Z Z   Z Z Zpo  Z o Z o 
 j ZPZ Z  ZKZ Z Z 
 Z Z ZPO  Z Z Z O 
 Z Z Z Z
1. h4 [ 1. g4 g5! 2. Kd4 Kb4 3. Ke4 Kc5
4. f4 f6! ( 4... gf4? 5. Kf4 Kd5 6. Kf5 j )
5. h3 Kc4 6. fg5 fg5 7.  Kf5 Kd5 8.  Kg6
Ke5 i; 1. f4 f5! i ]  1.. . h5!   [1... f5?
2. h5 Ka4 3. g4! f; 1... g5? 2. h5 Ka4 3.
Kd4 Kb4 4.   Ke4 Kc4 5.   Kf5 j ( 5 . f 4 ) ]
2. g4 g6  [ 2... hg4? 3. fg4 Ka4 4. h5 f6
5.   Kd4 h ]  3.   Kd4   K b4 4.   Ke4 Kc5 5. gh5 gh5 6.   Kf5  [ 6. f4 Kc4 7. Kf5 ( 7.
f5 f6 ) 7...   Kd5 8.  Kg5 Ke4 9.  Kh5 Kf4
10. Kh6 d5 11. h5 Kg4 i ] 6.. . Kd5 7. Kg5  [ 7. f4 Kd4! F 8. Kg5 Ke4 i ] 7.. . Ke5 8.  Kh5 Kf4! F [8... d5? 9. Kg5 j;
8...  Kf5? 9. Kh6 d5 10. h5 d4 11. Kg7 d3
12. h6 d2 13. h7 d1Q 14. h8Q Qd4 15.
Kg8  Qh8 16.   Kh8  Kg6 17.   Kg8 f5 18.
Kf8 Kf6 ( 18... f4 19.   Ke7 j ) 19. f4! j ]
9. Kh6 d5 10. h5 d4 11. Kg7 d3 12. h6 d2 13. h7 d1Q 14.   Kf7 Qd7 15.   Kg8 Kf5 16. h8Q Kg6 0 : 1 [Plaskett,J]
Wohl, A. – Solomon, S. Australia (ch) 1985
p 3/b1 41e/1
 Z Z Z Z   Z Z jpZ  Z Z Z Z 
 Z Z opZp  Z O Z O 
 Z Z ZPO  Z Z J Z 
 Z Z Z Z
fg4 3. fg4   Kd5 4. gh5   Ke6 5. h6   Kf6
6. h5 h D ]  2. g4  [2. g4 hg4 3. h5 h ]
1 : 0 [Rogers,I]
p 3/b1 42e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  ZPj Z o 
 Z Z ZpoP  Z J Z Z 
 o Z Z O PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. c7 Kc7 2. Ke5 f4 3. gf4 g4!   [3... gf4
4.   Kf4 Kd6 5.   Kf5 Kd5 6.   Kg6 Ke6 j (6.. .   Kd4 j ) ]  4.   Ke4  [ 4. f5? g3 5. f6
Kd7 i ] 4.. .   Kd6 5. Ke3!  [ 5. f5? g3 6.
Kf3 Ke5 7. Kg3 Kf5 8. Kf3 (8. Kh4 Kf4
9.   Kh3 Kg5 i ) 8...   Kg5 9.   Ke4  Kh5
10. Kf5 Kh4 11. Kf4 h5 12. Kf3 Kg5 i;
5.   Kd4?   Ke6 6.   Ke4 Kf6 7.   Kd3 ( 7. f5
g3 i; 7.   Ke3 Kf5 i ) 7...   Kf5 8.   Ke3
g3 9. Kf3 g2 10. Kg2 Kf4 i ] 5.. .   Kd5 6.   Kf2!   [ 6.   Kd3? g3 7.   Ke3 g2 8.   Kf2
Ke4 9.   Kg2 Kf4 i ]  6.. .   Ke4 7.   Kg3
16
Kf5 8.   Kh4  [ 8.  Kh4 Kf4 j ]   1/2 : 1/2 [Zueger,B]
Engqvist, Th – Efimov, Ig  Gausdal 1991
p 3/b1 51e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z o  Z Z Z Z 
 Z j Z Z  o o ZPZ 
 Z ZKZPZp PZ Z Z O 
 Z Z Z Z
1... g5! F [ 1... g6 2. f4 Kd5 3. g5 Kc5 4.
f5 h; 1...   Kd5 2. f4 Kc5 3. f5 Kd5 4. g5
Ke5 5. f6 gf6 6. g6 Ke6 7.   Kd4 f5 8. g7
Kf7 9. Ke5 Kg7 10. Kf5 h ] 2. f4 gf4 3. g5 Kd5 4. g6 Ke6 5.   Kd4 Kf6 6.   Ke4 Kg6 7. Kf4 Kf6! j 8. Kg4 Ke5 9. Kh3 Kd4 10.   Kg4   Kc3 11. h4 1/2 : 1/2 [Engqvist,Th]
Landa, K. – Kozlov, V.N. Budapest 1991
p 3/b1 52e/1
 Z Z Z Z   o Z Z Z  Z Z ZpZ 
 Z opZ Z  ZkZ J O 
 Z O Z Z PO Z Z Z 
 Z Z Z Z
1... d4!  [ 1.. . Kd3 2. Kg5 d4 3. Kg6 Kc2
4. cd4 cd4 5. h5 j ] 2. cd4 cd4 3. Ke4 a5? [3... a6! 4. a3 (4. a4 a5 i ) 4... d3! (4...
Kb3 5. Kd4 Kb2 6. Ke5 j; 4... a5 5. a4 j l 4. a4) 5.   Ke3 Kb3 6.   Kd3 Kb2 i ]
4. a4 Kc5 5.   Kd3 Kd5 6. Kd2 Kc4 7. Kc2 K b4 [ 7... d3 8. Kd2 Kd4 9. b3 Ke4
10. b4 ab4 11. a5 b3 12. a6 b2 13. a7 b1Q 14. a8Q Kf4 15. Qf8 Kg4 16. Qc8 Kh4
17. Qh8 j ] 8. Kd3 Ka4 9. Kc4! d3 10. Kc3!! 1/2 : 1/2 [Landa,K]
Flear, G. – Huss, A. Chiasso 1991
p 3/b1 52e/2
 Z Z Z Z   Z Z Zpj  Z Z ZpZ 
 Z Zpl Z  Z O O o 
 Z Z Z ZP  Z Z ZPZ 
 Z Z ZKZ
1. fe5 [ 1. de5 f6! ( 1... g5 2. f5 j; 1...  Kf8
2. Kf2 Ke7 3. g4! j ) 2. Kf2 Kf7 ( 2... fe5
3. fe5 Kf7 4.   Kf3 Ke6 5.   Kf4 j ) 3. g3
( 3. Ke3 Ke6 4. ef6 F Kf6 5. Kd4 Ke6 6.
Kd3 Kd6 7. Kd4 Kc6 i ) 3... fe5 4. fe5
Ke6 5. gh4 Ke5 6. Ke3 d4 7. Kd3 Kd5 8.
h5 gh5 9. h4 Ke5 10. Kd2 Kf4 11. Kd3
Kg3 12. Kd4 Kh4 13. Ke3 Kg3 14. Ke2
Kg2 i ] 1... f6?  [ 1.. .  Kh6! 2. Kf2 Kg5
3.   Ke3 (3.   Kf3  Kf5 4.   Ke3 g5 5.   Kf3
g4 6. hg4 Kg5 i ) 3...   Kf5 4.  Kf3 g5 5.
g4 hg3 6.  Kg3 Ke4 7.   Kg4 Kd4 8.  Kg5
( 8. e6 fe6 9. Kg5 e5 10. h4 e4 11. h5 e3
12. h6 e2 13. h7 e1Q 14. h8Q Qe5 i )
8...   Ke5! (8...   Ke4 9. h4 d4 10. h5 d3
11. h6 d2 12. h7 d1Q 13. h8Q Qg1 14.
Kf6 Qg6 15. Ke7 Qe6 16. Kd8 Qe5 e )
9. h4 Ke6!! ( 9... f6 10. Kg6 d4 11. h5 d3
12. h6 d2 13. h7 d1Q 14. h8Q Qg4 15.
Kf7 g ) 10. h5 Ke7 11.   Kf5 (11. h6 Kf8
12.   Kf5 Kg8 i ) 11... f6 12.   Kg6 Kf8
13. Kh7 d4 14. h6 d3 15. Kh8 d2 16. h7
Ke7 17. Kg8 d1Q 18. h8Q Qg4 19. Kh7
Qh5 i ] 2. ef6 Kf6 3. Kf2 Kf5 4. Kf3 g5 5. g4 hg3 6.   Kg3 Ke4 7.   Kg4 Kd4 8.  Kg5 Ke4 9. h4 d4 10. h5 d3 11. h6 d2 12. h7 d1Q 13. h8Q Qg1 14. Kh6 1/2 : 1/2 [Flear,G]
17
p 3/b1 57e/1
 Z Z Z Z   Z Z j Zp pZPZ Z Z 
 ZpZ O Z  ZpZ Z Z 
 O Z J Z  Z Z Z O 
 Z Z Z Z
1. Ke4! h [ 1. Kd4? j a5! ( 1...  Ke6? 2.
Kc5 c3 3. c7 Kd7 4.   Kb6 c2 5. e6 Kc8
6. e7 h ) 2.   Kc3 (2. a4 b4 3.   Kc4 Ke6
4.   Kb3   Ke7 j ) 2...   Ke6 ( 2...   Kd8? 3.
e6 h D ) 3.   Kd4 Ke7 j ]  1...   Ke6  [ 1.. .
a5 2. Kd4! D Ke6 3. Kc5 h ] 2. Kd4 [E Kc5] 2.. .   Ke7 F 3. Kc3 Ke6 [ 3... a5 4.
Kd4! D Ke6 5. Kc5 h ] 4. K b4! Ke7 5. Ka5 c3 6. c7 Kd7 7.   K b6 c2 8. e6  [ 8.
e6 Kc8 9. e7 h ]   1 : 0 [Taborov,B]
Dreev, A. – Stohl, I. Brno 1994
p 3/b1 61e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Zp  Z Z Z Z 
 ZpZkZpZ  Z o Z Z 
 Z ZKZPZ PZ Z ZPO 
 Z Z Z Z
1... b4?   [ 1... h5 2. a3!? ( 2. g3 b4! F (2.. .   Kc5? 3. a3!   Kd5 4. h3 Ke5 5. g4
hg4 6. hg4 fg4 7. fg4 Kd5 8. g5 Ke5 9.
g6 Kf6 10.   Kd4 Kg6 11.   Kc5 h ) 3. h3
Kc5 4. g4 ( 4. Kd2 Kc4 j ) 4... hg4 5. hg4
fg4 6. fg4 Kd5 7. g5 Ke5 8.   Kc4 (8. g6
Kf6 9.   Kd4 Kg6 10.   Kc4 Kf7 11.   Kb4
Ke7 j ) 8...   Kf5 9. Kb4 Kg5 10. a4 Kf4!
11. a5 d3 j ) 2... f4! (E h4i) ( 2... h4?
3. g3! ( 3. g4? fg4 4. fg4 h3 ( 4...   Kc5 5.
h3 h ) 5. g5 Ke5 6. g6 Kf6 7. Kd4 Kg6
8. Ke5!? ( 8. Kc5 Kf5 9. Kb5 Ke4 10. a4
Kf3 11. a5 Kg2 12. a6 Kh2 13. a7 Kg1
14. a8Q h2 j; 8.   Ke4 Kf6! 9.   Kf4 Ke6
10. Kg4 Kd5 11. Kh3 Kc4 12. Kg4 Kb3
13. h4 Ka3 j ) 8...  Kg5 ( 8... Kf7? 9. Kf5
Ke710. Kg4 h ) 9. Ke4 Kf6 j l 8. Ke4
Kf6! ) 3... h3 F 4. g4 fg4 5. fg4 Ke5 6. g5
Kf5 7. Kd4 Kg5 8. Ke5 D Kg6 ( 8... Kg4
9.   Ke4 Kg5 10.   Kf3 Kf5 11.   Kg3 Ke4
12.   Kh3  Kd3 13.   Kg4 h ) 9.   Kf4  Kf6
10. Kg3 h ) 3. g3 ( 3. g4 hg4 4. fg4 f3 j )
3...  Ke5!? ( 3... fg3 4. hg3 Ke5 5. Ke2 (5.
g4?? h4 i; 5. f4 Kd5 6. f5 Ke5 7. f6 Kf6
8.   Kd4 Kf5 9.   Ke3 j ) 5...   Kd5 6.   Kd2
Ke6! ( 6...  Ke5? 7. Kd3 Kd5 8. f4 D Kc5
9. f5  Kd5 10. f6  Ke6 11.   Kd4  Kf6 12.
Kc5 h ) 7.   Kd3 Ke5 j ) 4.   Ke2 (4. gf4
Kf4 5.   Kd4 Kf3 6.   Kc5 h4! (6...   Kg2?
7. h4!  Kg3 8. Kb5 Kh4 9. a4 h ) 7. Kb5
Kg2 8. a4 Kh2 9. a5 h3 10. a6 Kg1 j ) 4...
Kf5 5. Kd2 Kf6! 6. Kd3 Ke5 j; 1... f4 2.
g4 ( 2. a3 h5 j l 1... h5 ) 2... fg3 3. hg3
h5 ( 3... b4!? j ) 4. f4 b4 j ] 2. g4! h [ 2.
g3 h5 j ] 2... fg4 3. fg4 h6  [ 3.. .   Ke5 4.
g5!  Kf5 5. Kd4 Kg5 6. Kc4 Kg4 7. Kb4
Kh3 8. a4 ] 4. h4 Ke5 5. h5!  [ 5. h5 Kf4
(5.. .  Kd5 6. g5 ) 6. Kd4 Kg4 7. Kc4 Kh5
8. Kb4 Kg4 9. a4 h5 10. a5; 5. g5? hg5 6.
hg5 Kf5 j ]   1 : 0 [Stohl,I]
18
p 3/b1 68e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z ok  Z Z Z Z 
 Z ZpZ Z  Z ZpOPZ 
 Z ZpZPZ  Z Z J O 
 Z Z Z Z
1... d2!  [ 1... Kg6? 2. fe4 de4 3. Ke3 Kf6
4. h4 j ]  2.   Ke2 e3 3. f5  [ 3. h4 g6 i ]
3...   Kh6 [E Kg5] [3...   Kg8 RR 4. h4
Kf7 5. g5 d4 6. h5 d3 7.   Kd1 Kf8! (7...
Kg8? 8. g6! j; 7...   Ke7? 8. f6! j ) 8. f4
Kf7 i D Nisipeanu,L.-D; Stoica,V ]  4. f4 [ 4. h4!?   Kh7! (4... d4? 5. g5 Kh7 6. h5!
Kg8 7. g6!   Kf8 8. f6! gf6 9. h6 d3 10.
Kd1 Kg8 11. f4 Kh8 12. f5 Kg8 13. h7
Kg7 14. h8Q Kh8 15. g7 j ) 5. g5 Kg8!
6. g6 (6. h5 Kf7! 7.   Kd1 d4 8.   Ke2 d3
9.   Kd1 Kf8! 10. f4 Kf7 i D l 4. f4)
6...   Kf8! 7. h5 Ke7 i ] 4... d4 5.   Kd1 d3 6. g5 Kh7 [ 6.. .   Kh5? 7. h3! c ] 7. h4 [ 7. h3 Kg8 8. h4 Kf8! (8...   Kf7? 9. h5
Kf8 10. f6 gf6 11. h6 Kf7 12. h7 Kg7 13.
g6 j ) 9. h5 Kf7 i D ]  7...   Kg8 8. h5 Kf7! D [8.. .   Kf7 9. f6 ( 9. g6 Kf6 i; 9.
h6 gh6 10. gh6 Kf6 11. h7 e2 12.   Kd2
Kg7 i ) 9... gf6 10. g6 ( 10. h6 fg5 11.
fg5 Kg6 i ) 10...   Kg7 11. h6 Kg6 ( 11...
Kh6?? 12. f5 j ) 12. f5 Kf7! 13. h7 e2 14.
Kd2 Kg7 i ]   0 : 1 [Ceteras,M.-N]
Wehmeier, S. – Slobodjan, R. Lippstadt 1997
p 3/b1 71e/2
 Z Z Z Z   Z Z Z o pZ Z ZPZ 
 Zpo ZkZ PZ Z Z Z 
 ZPZ J ZP  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. a5!   [ 1.   Kf3 Kg6 2.  Ke4 Kf6 3.  Kd5
( 3. ab5 ab5 4. Kd5 c4 5. bc4 bc4 6. Kc4
Ke5 7.   Kd3 Kf4 8.   Kd4 g5 i ) 3.. . c4
4. ab5 cb3 5. ba6 b2 6. a7 b1Q 7. a8Q Qh1 i ] 1...   Ke5 2. Kf3 Kf5 [2.. . Kd4
3. h4 Ke5 ( 3... c4? 4. bc4 b4 5. h5 b3 6.
h6) 4. h5 Kf5 5. h6 Kg6 6. hg7 Kg7 7.
Ke4 Kf6 8. Kd5 j ] 3. Ke3 Kg6 4. Ke4 Kf6 5. Kd5 c4 6. bc4 b4 7. Kd4 [ 7. c5?
b3 8. c6 Ke7 i ]  7...   Ke6 8. h4 Kd6 [ 8. .. g6 9.   Kd3  Ke5 10.   Kc2   Kd4 11.
Kb3 Kc5 12. Ka4 j ] 9. h5 Kc6 10. c5? [10.   Ke4  Kc5 11.   Kd3 b3 12.   Kc3 b2
13. Kb2 Kc4 ( 13... Kb4 14. Kc2 Ka5 15.
Kc3 Kb6 16. Kd4 Kc6 17. c5 a5 18. Kc4
a4 19. Kb4 a3 20. Ka3 Kc5 21. Kb3 Kd4
22. Kc2 Ke3 23. Kd1 Kf4 24. h6! j ) 14.
Kc2 Kb5 15. Kd3 Ka5 16. Ke4 Kb5 17.
Kf5 a5 18. Kg6 a4 19. Kg7 a3 20. h6 a2
21. h7 a1Q j ] 10.. . b3 11. Kc3 Kc5 12. K b3 K b5 i   0 : 1 [Slobodjan,R]
19
p 3/b1 72e/1
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ  Z Z ZpZ 
 ZkZpO Zp  Z Z Z Z 
 Z ZKO O  Z Z Z O 
 Z Z Z Z
Kb6 3.   Kd4  Kc6 4. h3 g5 (4...   Kd7 5.
Kd5 Ke7 6. g4! hg4 7. hg4 g5 8. e4 Kd7
9. e6! fe6 10. Kc5! h ) 5. g4 hg4 ( 5... h4
6. e4 de4 7.   Ke4 Kc5 8. e6! h ) 6. hg4
Kd7 7.   Kd5 Ke7 8. e6! h ) 3.   Kd3! (3.
h3? g4! 4. hg4 hg4 5.   Kd3 Kb6 6.   Kd4
Kc6 7. e4 de4 8.   Ke4 Kd7! 9.  Kf5 Ke7
10.  Kg4 Ke6! 11.  Kf4 f6 j ) 3... h4 ( 3...
g4 4.   Kc3 Kb6 5.   Kd4 Kc6 6. e4 de4 7.
Ke4 Kc5 8. e6 h ) 4. g4 F ( 4. Kc3 hg3
5. hg3 g4! j ) 4... h3 5. Kc3 Kb5 6. Kd4
Kc6 7. e4 de4 8. Ke4 Kc5 9. e6! ( 9. Kf5?
Kd5 10. Kf6 Ke4 11. Kf7 Ke5 12. Kg6
Kf4 13.   Kh5   Kf3 14.   Kg5   Kg2 j ) 9...
fe6 10.   Ke5 Kc4 11.   Ke6 Kd4 12.   Kf5
Ke3 13.   Kg5 Kf3 14.   Kh4 Kg2 15. g5
Kh2 16. g6 Kg2 17. g7 h2 18. g8Q h ] 2. Kd4 Kd7 [ 2... g5 3. h3 h4 ( 3... g4 4. h4
Kd7 5. Kd5 Ke7 6. Ke4 Ke6 7. Kf4 h )
4. g4 Kd7 5. Kd5 Ke7 6. e6 f5 7. gf5 g4
8. Ke4 g3 9. Kf3 h ] 3. Kd5 Ke7 4. h3! Kd7 5. g4 hg4 6. hg4 g5  [ 6.. .  Ke7 7. g5
Kd7 8. e4 Ke7 9. e6 h ]  7. e6! 1 : 0 [Bandza,A]
Yermolinsky, A. – Belakovskaia, A. Asheville 1998
p 3/b1 72e/2
 Z Z Z Z   o ZkZpo  Z Z Z o 
 Z Z J Z  Z Z OPO 
 Z Z Z Z  O Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. f5  [ 1. h5 f6 ( 1...   Ke7 2. g5 hg5 3. fg5
Kf8 4. b4 Ke7 5. b5 Kf8 6.   Kd6 h ) 2.
Kd5 Ke7 3. f5 Kd7 4. b3 a6 5. b4 h D ]
1...   Kc6 2. h5  Kd7 3.   Kd5!   [3. f6?
g5 j ]  3...   Ke7   [ 3. .. f6 4. b3 a5 5.
Kc5 h ]  4.   Kc6   Kf6 5. b4   Kg5  [ 5.. .
Ke5 6.   Kb7 Kd4 7.   Ka7 Kc4 8.   Kb6
Kb4 9. g5 f6 ( 9...   Kc4 10. f6 h ) 10.
gh6 gh6 11.   Kc6 h ]  6.   K b7 1 : 0 [Yermolinsky,A]
Ly, Moulthun – Rogers, I. Queenstown 2006
p 3/b1 96e/1
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ  o Z j Z 
 Z Z Z Z  ZpZ ZKo 
 O O Z Z  O Z Z O 
 Z Z Z Z
1...   Ke5 2.   Kh4   [p  6/c1]  2...   Kf4!! [ 2... f5 3. Kg3 Ke4 4. Kf2 j ] 3. Kh5 f5 4. h4 Ke4! 5.   Kg5 f4 6. h5 f3 7. h6 f2 8. h7 f1Q  9. h8Q Qf4! 10.   Kg6 Qf5 11. Kg7 Qe5 12. Kg8 Qh8 0 : 1 [Rogers,I]
20
p 3/b1 102e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  ZkZ ZpZ 
 o Z o Zp PZKZ Z O 
 Z Z ZPO  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. f4  [ 1. g4? e4 2. fe4 hg4 3.   Kd4 Kd6
4. e5 Ke6 5. Ke4 g3 6. Kf3 Ke5 7. Kg3
Kf5 8.   Kf3 g5 9. h5 g4 10.   Kg3   Kg5
11. h6 Kh6 12. Kg4 Kg6 j ] 1.. . e4 [ 1.. .
ef4?? RR 2. gf4 h  Kasparov,S ]  2.   Kd4 Kd6 3.   Ke4  [p 6/c1]  3.. .   Ke6 4.   Kf3 [ 4. Kd4!?   Kd6 (4...   Kf5? h l 4. Kf3 )
5. Ke3! ( 5. Kc4 Kc6 j ) 5...  Ke7 h l 4.
Kf3 ] 4...   Kf5 [ 4.. . Kf6 5. g4 hg4 6. Kg4
Kf7 7.   Kg5 Kg7 8. h5 gh5 9.   Kh5 Kf6
10.   Kg4   Kg6 11.   Kf3! ( 11. f5??   Kf6
12. Kf4   Ke7 13.   Ke5   Kf7 14. f6   Kf8
15.   Kd5 Kf7 16.   Kc5 Kf6 17.   Kb5 Ke6
18.  Ka5 Kd7 19.  Kb6 Kc8 j ) 11...   Kf5
(11...   Kf6 12.   Ke4 Ke6 13.   Kd4 h l 11...   Kf5 ) 12.   Ke3   Ke6 13.   Kd4   Kf5
14. Kc5 Kf4 15. Kb5 Ke5 16. Ka5 Kd6
17.   Kb6 h; 4...   Kf7!? 5.   Ke3 (5. g4?
hg4 6.   Kg4 Kf6 j l 4...   Kf5) 5...   Ke7
(5.. .   Kf6 h l 4... Kf5) 6. Kd3!  Kd7 F 7.   Kd2!!   Kd8 ( 7...   Kd6 8.   Kd3 Kd5 9.
Ke3 Kc4 10. g4 ( 10. Ke4 Kb4 11. f5 gf5
12. Kf5 Ka4 13. g4 hg4 14. Kg4 Kb3 15.
h5 a4 16. h6 a3 17. h7 a2 18. h8Q h )
10... hg4 11. f5 gf5 12. h5 h ) 8.   Kd1!!
Kd7 9.   Ke2!!   Ke7 ( 9...   Kd6 10.   Kf3
Ke6 11.   Ke4 h ) 10.   Ke3 h ]  5.   Ke3 [ 5. g4 RR hg4 6.   Kg3 Ke6! 7.   Kg4 Kf6
8. Kf3 Kf5 9. Kg3 Ke6 10. Kg4 Kf6 11.
f5 gf5 12.  Kf4 Kg6 13. h5 Kh5 14.   Kf5
Kh4 15. Ke5 Kg5 16. Kd5 Kf6 17. Kc5
Ke7 18.   Kb6  Kd8 19.   Ka5  Kc8 j Kas-
parov,S ] 5.. .   Kf6!  [ 5.. .  Ke6 6. Ke4 Kf6
7.   Kd4 h l 5...   Kf6; 5...   Kg4 6.   Kf2
Kf5 7.   Kf3 Kf6 h l 4...   Kf6 ]  6.   Ke2 [ 6. Kd4!? Kf5 7. Kc5 Kg4 8. Kb5 Kg3 9.
Ka5 Kf4 10. Kb6 g5 11. hg5 h4 12. g6 h3
13. g7 h2 14. g8Q h1Q h l Q 3/e] 6.. . Ke6! 7. Kf3 [ 7. Kd3!? Kd5 8. Ke3 Ke6
9. Ke4 h ] 7...   Kf5 [1/2 : 1/2 Kasparov,S
– Fauland,P] 8. Ke3 Kg4 9. Kf2 Kf5 10. Kf3 Ke6 [10...   Kf6 h l 4...  Kf6 ]  11. Ke4 h   [Velickovic,Sa]
Bilek, I. – Heidenfeld, W. Lugano (ol) 1968
p 3/b2 6e/33
 Z Z Z Z   Z Z Z j  o Z ZpZ 
 ZPo J Z  ZPZpZ Z 
 Z O Z Z  Z Z O Z 
 Z Z Z Z
1...   Kf7 2.   Kd5! c [ 2.   Ke4 Ke6 ]  2... Kf6 3.   Kc6 g5 4.   K b6 g4 5.   Kc5 e3 6. fe3 g3 7. b6 g2 8. b7 g1Q 9. b8Q
Qe3 [Q 3/f] 10. K b4 Qc1 11. Qd6 Kg5 12.   Qd5   Kh4 13. c5   Q b2 14.   Q b3 [14.   Ka4!? ]   14...   Qf2! 15.   Qc4  [15.
Kb5 Qf8 ] 15...   Kh3 16. K b3 Qe3 17. Qd5 Kh2 18. Kc2 [ 18. Qd4 Qc1 ] 18.. . Qf2! 19.   Qd2 Kh1!! 20. c6 Qf5 21. Kc1  [21.   Qd3 Qf2 22.   Kc1 Qf4 ]  21.. . Qe5 22.   Qd1   Kh2 23.   Qf3  Qg5 24. Kc2 Qg6 25.   K b2 Qd6 26.   K b3 Qc7 27.   Kc4  Kg1 28.   Qd5  Kh2 29.   Qd2 Kh1 30.   Qd1  Kh2 31.   Qd7   Qf4 32. K b3 Q b8 33. Kc2 [ 33. Qb7 Qg8 ] 33.. . Qg8! 34.   Qd6  Kh1 35.   K b2   [35. c7
Qa2 ] 35.. .   Qg2 36.  K b3 Qg8 37. c4? [ 37. Kb4 Qg4 ] 37...   Qg3!! 1/2 : 1/2 [Milic,B]
21
p 3/b2 18e/22
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ pZ Z Z Z 
 OpZ Z Z  Z Zko Z 
 ZPZ Z ZP  Z Z Z O 
 Z Z ZKZ
1...   Kf3! 2. b4! f6 3. h4 Kg4 4.   Kf2 Kh4 5.  Kf3 Kh3!  [ 5.. .   Kg5 6. h3!   Kf5
7. h4 Ke5 8.   Ke2!   Ke4 9.   Kf2 Kf5 (9...
f3? 10. h5 Kf5 11. Kf3 Kg5 12. Ke4 h )
10.   Kf3 j ]  6.   Kf4 Kh2 7.   Kf5 Kg3 8. Kf6 Kf4 9. Ke6 Ke4 10. Kd6 Kd4 11. Kc6 Kc4 12.   K b6 K b4 13.   Ka6 Kc5! 14.   K b7 b4 15. a6 b3 16. a7 b2 17. a8Q  b1Q  18.   Kc7??   [18.   Kc8!   Qf5
19.   Kb8! j ]  18...   Qh7 19.   Kc8  Qg8 20.   K b7 Qf7 21.   Ka6 Qe6  [21...   Qe6
22.   Kb7 Qd7 23.   Kb8 Kb6! i ]   0 : 1 [Cvetkovic,Sr]
Plachetka, J. – Petran, Pe CSSR (ch) 1976
p 3/b2 22e/16
 Z Z Z Z   Z Z Z Zp  Z Z ZpZ 
 Zpj J Z  ZpZ Z Z 
 O Z Z Z  O Z ZPO 
 Z Z Z Z
1. h4!   [ 1. g4 g5! 2. Ke4 b4 3. ab4 Kb4
4.   Kd4   Kb5 5.   Kd5  Kb4 6.   Kc6  Ka4!
7.   Kc5   Kb3 8.   Kb5 c3 9. bc3   Kc3 j ]
1.. . h6 2. g4 g5  [ 2... b4? 3. ab4 Kb4
4. g5 h ]  3. hg5 hg5 4.   Ke4 b4?   [4.. .
c3!! 5. bc3 ( 5. Kd3 cb2 6. Kc2 b4 7. a4 b3
8.  Kb2 Kb4 j ) 5...   Kc4 6.  Ke5 (6.  Kf5
Kc3 7. Kg5 Kb3 j ) 6...  Kc3 7. Kd5 Kb3
8.   Kc5 Ka4 9.   Kc6 ( 9.   Kb6?? b4! i )
9...  Ka5 j ] 5. ab4 K b4 6. Kd4 h K b5 7.   Kd5 K b4 8.   Kc6 Ka4 9.   Kc5 K b3 10.   K b5!   [10.   Kb5 c3 11. bc3 Kc3 12.
Kc5 h ]   1 : 0 [Plachetka,J]
Vorotnikov, V. – Chekhov, V. USSR 1979
p 3/b2 28e/2
 Z Z Z Z   Z Z Z op pZ ZkZ Z 
 Z ZpZ Z  O O Z Z 
 O Z OKZ  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. a4 h5 2. a5!!   Kd7 3. e4 de4 4.  Ke4 Kc6   [4... h4 5. b5! ab5 6. a6 Kc8 7. d5
h3 8.   Kf3 h2 9.   Kg2 b4 10. d6 b3 11.
a7 Kb7 12. a8Q h ]  5. d5 K b5 6.   Kf4 g5   [ 6... g6 7.   Kg5! D ]  7.   Kg5 1 : 0 [Gufeld,E]
Vykydal, F. – Prandstetter, E. CSSR (ch) 1982
p 3/b2 34e/1
 Z Z Z Z   ZpZ j Z  Z ZpZ Z 
 Z ZpO Z pZ O Z Z 
 O Z Z J  O Z Z Z 
 Z Z Z Z
4.   Kh4 F  [ 4.   Kf4   Kh5 5.   Kf3   Kg5 6.
22
Kg3 Kf5 7. Kf3 b5! 8. Ke3 Kg4 9. Kd3
Kf4 10. Kc3 Ke3 11. Kb4 Kd4 12. Kb5
Ke3 i ]  4.. .   Kf5 5.   Kh5 b5! 6.   Kh6 Ke4 7.   Kg6 Kd4 8.   Kf6 Kc4 9.   Ke6 d4 10. Kf6 d3 11. e6 d2 12. e7 d1Q 13. e8Q Qf1! [ 13... Qd4?! 14. Kg6 Qb2 15.
Qc6 g ] 14. Kg6 K b3! i [E Ka2, Qc4-
b3-b2]  15.   Qe5 Ka2 16.   Kg7 Qg2 17. Kh7 Q b2 18.   Qc5 F Q b3  [18...   Qa3
19.   Qb5 ]  19.   Qd6   [19.   Kg7 Qa3 20.
Qb5 Qb2; 19. Kh6 Kb2! (E 20... Qc4 21.
Qe3 Qc1) 20.   Kh5 Qf7! 21.   Kg5 Qc4
22. Qe3 Qc1; 19. Kg6 Kb2!] 19...   Qa3 [19...   Qa3 20.   Qd5 Qb3 21.   Qd2 Qb2
22.   Qd5 Ka1 23.   Qd1 Qb1 i ]   0 : 1 [Prandstetter,E]
Gavrikov, Vi – Kharitonov, A.V. Sverdlovsk 1984
p 3/b2 39e/1
 Z Z ZkZ   Z Z Z Z pZ Z Z o 
 ZpZpO ZP  Z Z Z Z 
 ZPZ Z ZK PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1.   Kg4 Kf7 2.   Kf5 b4  [ 2.. .   Ke7 3. b4
Kd7 4. e6 Ke7 5. Ke5 d4 6.   Kd4 Ke6
7. Kc5 Kf5 8. Kb6 Kg5 9. Ka6 Kh5 10.
Kb5 Kg4 11. a4 h ]  3. e6 Ke7 4.   Ke5 d4 5.   Kd4 Ke6 6.   Kc5 Kf5   [ 6... a5 7.
Kb5 h ] 7. K b4 Kg4 8. Ka5??  [ 8. Kc5!
Kh5 9. b4 Kg4 10. a4 h5 11. b5 ab5 12.
a5! h ]  8...   Kh5 9.   Ka6  Kg4 10. b4 h5 11. b5 h4 12. b6 h3 13. b7 h2 14.  b8Q h1Q j [Q 3/e]  15.   Qc8 Kg5 16. Qc5  Kg4! 17. a4 Qa8 18.   K b5  Qe8 19.   K b4  Qe1 20.   Qc3  Qe7 21.   K b3 Kf5 22. a5  [22. Qf3 Ke6 23. Qe3 Kd6
24. Qe7 Ke7 j ] 22...   Q b7 23. Ka4 [23.
Qb4 Qd5 24.   Ka4 Ke6 25. a6 Kd7 26.
a7 Qa2 27.   Qa3   Qc4 28.   Ka5   Qd5 j ]
23...   Ke6 24.   Qc4 Kd6 25.   Qf4 Kd7 26.   Qf7 Kc8 27.   Qe8 Kc7 1/2 : 1/2 [Kharitonov,A.V]
Kozhurov, I. – Andrianov, N. USSR 1985
p 3/b2 39e/2
 Z Z Z Z   o Zko Z  Z Z Z o 
 ZpZ JPZ  Z Z Z Z 
 O Z ZPZ  Z Z Z O 
 Z Z Z Z
1. f6?   [ 1. Kd5! a6 ( 1... a5 2. Kc5 b4 j )
2.  Kc5!   Kc7 3. h4 h5 ( 3...   Kb7 4.   Kd5!
E Ke6 ) 4. f4!   Kb7 ( 4...   Kd7? 5.   Kb6 )
5.   Kd5 Kc7 ( 5... a5? 6.   Ke6!) 6.   Ke6
( 6.   Kc5 Kb7 7.   Kd5 Kc7 j ) 6...   Kd8 7.
f6 F ( 7. Kd5?   Kd7! 8. Kc5 Kc7 9. Kd5
a5! 10. Kc5 b4 11. ab4 a4 i ) 7... ef6 8.
Kf6 a5 9. Ke5 ( 9. f5? b4 10. ab4 a4! i )
9...  Ke7 10. Kd5 Kf6 11. Kc5 b4 12. ab4
ab4 13. Kb4 Kf5 14. Kc3 j ]  1.. . ef6 2. Kf6 Kd6!   [ 2.. . a5? 3.   Ke5! b4 4. ab4
ab4 5. Kd4 j ] 3. f4 [ 3. Kf5 Kd5! 4. Kf4
Kd4! i ]  3.. . a5 4. f5 b4 5. ab4 a4! [5... a4 6.   Kg6 (6.   Kg7 a3 7. f6 a2 8. f7
a1Q i ) 6... a3 7. f6 a2 8. f7 Ke7! 9. Kg7
a1Q i ]   0 : 1 [Andrianov,N]
23
p 3/b2 57e/2
 Z Z Z Z   ZpZ Z o  Z Z j Z 
 Z Z Z Zp pZ ZKZ Z 
 O Z Z OP  O Z Z Z 
 Z Z Z Z
1...   Kg5?  [ 1.. .   Ke6! 2. h4 ( 2. g4 hg4 3.
hg4 Kf6 4.   Kf4 Kg6 5.   Kf3 (5. g5 Kh5
6. Kf5 g6 7. Kf6 b6 i ) 5...   Kg5 6. Kg3
g6 7. Kf3 Kh4 8. Kf4 g5 9. Kf5 b6 i; 2.
Kd4 Kf5 3. Kd5 g6! ( 3... h4? 4. gh4 Kf4
5.   Ke6 j; 3.. . g5 4.   Kd4 h4? E  5. gh4
gh4 6.   Ke3!   E Kf3-e3-f3j ) 4.   Kd4 g5
5.   Kd3 (5.  Kd5 h4 i ) 5...   Ke5 6. Ke3
Kd5 7. Kd3 ( 7. h4 gh4 8. gh4 Ke5 9. Kf3
Kf5 i ) 7... b6 8. Ke3 Kc4 9. Kd2 Kd4
10. Ke2 Ke4 11. Kf2 g4 12. hg4 hg4 13.
Ke2 b5 i; 2. Kf4 Kd5 3. Kg5 (3. Ke3
Kc4 4. Kd2 Kd4! i ) 3... Kc4 4. Kg6 ( 4.
Kh5 Kb3 5. Kg6 Kb2 6. Kg7 Ka3 7. h4
Kb4 8. h5 a3 9. h6 a2 10. h7 a1Q i ) 4...
Kb3 5.   Kg7 Kb2 6. g4 hg4 7. hg4 Ka3
8. g5 Kb4 9. g6 a3 10. Kf8 ( 10. Kh7 a2
11. g7 a1Q 12. g8Q Qh1 i; 10. Kf7 a2
11. g7 a1Q 12. g8Q Qa2 i ) 10... a2 11.
g7a1Q 12. g8Q Qa8 i ) 2... Kf6 3. Kf4
( 3. g4 hg4 4. Kf4 g3 5. Kg3 Kf5! 6. Kf3
b5 7. Kg3 Ke4 8. Kg4 Kd3 9. Kg5 Kc2
10.   Kg6 Kb2 11.   Kg7 Ka3 12. h5 Kb3
13. h6 a3 14. h7 a2 15. h8Q a1Q i ) 3...
g5! ( 3.. . g6? 4. g4! j ) 4.   Ke4 (4. hg5
Kg6 5. g4 h4 i ) 4... b6! ( 4...   Ke6?? 5.
hg5 h; 4...   Kg6?? 5.  Ke5 h; 4... gh4?
5. gh4 E Kf4-e4j ) 5. hg5 ( 5.   Kf3 gh4
6. gh4  Kf5 i ) 5...   Kg5 6.   Kf3  Kf5 7.
Ke3 Kg4 8. Kf2 Kh3 9. Kf3 b5 10. Kf2
Kh2 11. Kf3 Kg1 12. Kf4 ( 12. g4 h4 i )
12...   Kf2 13. g4 hg4 14.   Kg4 Ke2 i ]
2. Ke5 Kg6 3. Ke6 Kg5 4. Kf7 Kh6 5. h4 Kh7 1/2 : 1/2 [Cvetkovic,Sr]
Nesterov, Y. – Zolnierowicz, K. Katowice 1993
p 3/b2 58e/1
 Z Z Z Z   o Z Z Z  o j Z o 
 Z Z ZpZ  O J Z O 
 Z Z Z Z PZ Z O Z 
 Z Z Z Z
1. a4!   Ke6 2. a5  Kd6 3. ab6 ab6 4. Kc4   [ b   4. h5   Kc6 (4...   Ke6 5.   Kc4
Kd6 6. Kb5 Kc7 7. Ka6 Kc6 8. f4! h D )
5.   Ke5 Kb5 6.   Kf5 Kb4 7.   Ke5!   P h ]
4...   Kc6  [ 4.. .   Ke5 5.   Kb5 Kf4 6.   Kb6
Kf3 7.   Kc5 Kf2 8. b5 f4 9. b6 f3 10. b7
Kg2 11. b8Q f2 12.   Qg8 Kh1 13.   Qf7
h5 F 14. Kd4 Kg2 15. Ke3 f1Q 16. Qf1
Kf1 17.   Kf4 Ke2 18.   Kg5 Kf3 19.   Kh5
Kf4 20.   Kg6 h ]  5. h5 f4 6. f3 Kd6 7. Kd4 Kc6 8.   Ke4 K b5 9.   Kf4 K b4 10. Ke5! Kc3 [10... Kc5 11. f4 Kc6 12. Ke6
Kc7 13. f5 Kd8 14. Kf7 h; 10...  Kc4 11.
f4 b5 12. f5 b4 13. f6 b3 14. f7 b2 15. f8Q b1Q 16. Qc8 h ] 11. f4 b5 12. f5 b4 13. f6 b3 14. f7 b2 15. f8Q  b1Q 16.   Qc5 Kd2 17. Qf2 1 : 0 [Nesterov,Y]
24
p 3/b2 59e/1
 Z Z Z Z   Z Z Z Zp pZ Zpj Z 
 ZpZ Z ZP  Z J O Z 
 ZPZ Z Z PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. a4! F [1. b4?   Kf5 2.   Ke3 e5 3. fe5
Ke5 E Kf5-g5i; 1. Ke4? b4! 2. h6 a5
3.   Ke3   Kf5 4.   Kf3 e5 5. fe5   Ke5 i ]
1... ba4  [ 1... b4 2. Ke4 a5! ( 2... h6? 3.
a5 h ) 3. h6 Kf7 4.   Ke5 Ke7 5.   Kd4! j ( 5. f5? ef5 6.   Kf5 Kf7 i ); 1...   Kf5! 2.
Ke3 ( 2. ab5? ab5 3.   Ke3 h6! 4.  Kf3 b4
5.   Ke3 Kg4 i ) 2... h6! ( 2... b4 3. a5!
h6 4.   Kf3 e5 5. fe5 Ke5 6.   Ke3 Kd5 7.
Kd3  Kc5 8.   Ke4  Kb5 9.   Kd5  Ka5 10.
Kc5 j ) 3. Kf3! ( 3. a5 Kg4 i ) 3... e5 4.
fe5 Ke5 5.   Ke3 Kf5 6. ab5 ab5 7.   Kd4
Kg5 8. Kc5 Kh5 9. Kb5 Kg4 10. Ka6 h5
11. b4 j ] 2. ba4 Kf5 [ 2... h6 3. a5 j; 2...
a5!? 3.  Ke4 h6 4.  Ke3 Kf5 5.  Kf3 e5 6.
fe5 Ke5 7. Ke3 Kf5 8. Kd4 Kg5 9. Ke5!
Kh5 10. Kf5 Kh4 11. Kf4 h5 ( 11...   Kh3
12.   Kf3 j ) 12.   Kf3   Kg5 13.   Kg3   Kf5
14. Kh4 Ke4 15. Kh5 Kd4 16. Kg4 Kc4
17. Kf3 Kb4 18. Ke3 Ka4 19. Kd2 Ka3
20.   Kc1 j ]  3.   Ke3 h6   [3... a5 4. h6 j ]
4. a5!   Kg4 5.   Ke4 Kh5 6. f5 ef5  [ 6.. .
Kg5 7. fe6 Kf6 8. Kd5 Ke7 9. Ke5 h5 10.
Kf5 j ] 7. Kf5 Kh4 8. Kf4 Kh3 9. Kf3 1/2 : 1/2 [Panchenko,A.N]
Kharitonov, A.V. – Legky, N. Russia 1996
p 3/b2 68e/2
 Z Z Z Zp  Z ZKO O 
 Z Z O Z PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1.   Kf3!   [ 1.   Kd4?   Kf5 2. a4 a5 3.   Kc5
( 3. Kd3 c5 4. Kc4 Ke4 ) 3...   Ke4 4. Kb6
( 4. Kc6 Ke3 5. Kb5 Kf4 6. Ka5 g5 i )
4... c5! 5.   Ka5 c4 6.   Kb4 Kd3 7. a5 c3
8. a6 c2 9. a7 c1Q 10. a8Q Qc4 11. Ka3
Ke3 e ] 1.. .   Kd5 2. e4 Kd4 3. e5 Kd5 4.   Ke3 a6   [ 4.. . c5 5.   Kd3 Kc6 6.   Kc4
a6 7. a3 a5 8. a4 h ] 5. Kd3 c5 6. Ke2! Kc6 7. Ke3 Kd5 8. Kd3 c4 9. Ke3 Kc5 [ 9... a5 10.   Ke2 Kc6 11.   Kf3!   Kd5 12.
Ke3 Kc5 13.   Ke4 a4 14.   Ke3 Kd5 15.
Ke2 Kc6 16.   Kf3 Kd7 17.   Ke3 h ]  10. Ke4 Kc6 11. Kd4 K b5 12. a3 [ 12. e6!?
Kc6 13. Ke5 c3 14. Kf6 c2 15. e7 c1Q 16.
e8Q h ] 12... a5 13. Kd5! c3 14. e6 c2 15. e7 c1Q 16. e8Q K b6 [ 16...  Ka6 17.
Qc6 h ] 17. Qg6 Ka7 18. Qf7 K b6 19. Qe6 K b7 20. Qe7 K b6 21. f5 Qd1 22. Ke6 Qg4!? 23. Qd6 K b5 24. Qd7 K b6 25. a4 Qe4 26. Kf7 Qh4 27. Q b5 Kc7 28.   Qa5 K b7 29.   Q b5 Ka7 30.   Qd7 K b6 31. f6 Qg5 32. Qd4 K b7 33. Ke6 Qg6  [ 33... h4 34. f7h ]  34.   Qd5 Ka7 35.   Ke7 Qh7 36. f7 h4 37.   Ke8 Qg6 38.   Qd4   Ka6 39.   Ke7   [39.   Qh4 h ]
39...   Qh7  [39...   Qg5 40.   Qf6 h ]  40. Ke6!   Qh6 41.   Qf6  Qf8 42.   Kd7  [E Qe7h]   1 : 0 [Kharitonov,A.V]
25
p 3/b2 86e/1
 Z Z Z Z   Z o Z Z  Z Z Z Z 
 Z opZkO pZ Z Z O 
 Z O J Z  O Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. c4!   [ 1.   Kd2? c4 E c5j ]  1... c6 2. Kd2   Kg6 3.   Kc1!   [J a4]  3...   Kf5 4. K b1 Kg6 5. Ka1!!   Kf5 6. Ka2 d4 [ 6.. .
Kg6 7.   Ka3   Kf5 8.   Ka4 d4 ( 8...   Kg6
9. cd5 cd5 10.   Kb5 d4 11.   Kc4 Kf5 12.
Kd3 E b4h ) 9. Kb3 Ke4 10. Kc2 ( 10.
g6 h ) 10...   Ke3 11.   Kd1 h ]  7.   K b1! Kg6 8.   Kc2 Kf5 9.   Kd3 Kg6 10.   Ke4 Kf7 11. Kf4 Kg6 12. Kg4 Kh7 13. h5 Kg7 14. g6 Kh6 15. Kf4 Kg7 16. Kg5 d3 17. h6   Kh8 18.   Kf6 d2 19.   Kf7 1 : 0 [Garcia,Om]
Geller, J. – Stevic, H. Zadar 2003
p 3/b2 90e/2
 Z Z Z Z   Z Z ZpZ  Z o Z Z 
 o ZkZ o  Z Z ZPo 
 ZPZ JPZP PZ Z Z Z 
 Z Z Z Z
1. a3! Kc5 [ 1.. . Ke5 2. Kd3 Kd5 (2... f5
3. gf5 h; 2... d5 3. b4 ab4 4. ab4 Kf4 5.
b5 Kg3 6. b6 Kh3 7. b7 Kg2 8. b8Q h;
2... Kf4 3. b4 ab4 4. ab4 Kg3 5. Ke2 Kh3
6.   Kf2 d5 7. b5 d4 8. b6 d3 9. b7 d2 10.
Ke2 Kg2 11. b8Q h3 12. Qb1 h ) 3. b4
ab4 4. ab4 Kc6 ( 4... f6 5.   Kc3) 5.   Ke4
Kb5 (5...   Kc7 6.   Kd5 Kd7 7. b5 Kc7 8.
b6 ) 6. Kd5 Kb4 7. Kd6 Kc4 8. Ke7 Kd3
9.   Kf7 Ke3 10.   Kg6 Kf4 (10...   Kf3 11.
Kg5 Kg3 12. Kh5 Kh3 13. g5 ) 11. Kh5
Kg3 12.   Kg5 Kh3 13.   Kf4 Kg2 14. g5
h3 15. g6 h2 16. g7 h1Q 17. g8Q h ] 2. Ke4!!   [ 2.   Kd3? d5 3.   Kc3 (3. b4 ab4
4. ab4 Kb4 5.   Kd4 Kb3 6.   Kd5 Kc3 7.
Ke5 ( 7. Ke4 Kd2 8. f4 gf4 9. Kf4 Ke2 10.
Kg5 Kf3 11. Kh4 Kg2 j ) 7... Kd3 8. Kf6
Ke3 9. Kf7(9. Kg5 Kf3 10. Kh4 Kg2 11.
g5 Kf3 12.   Kh5 Kg3 13. h4 Kh3 j ) 9...
Kf3 10. Kg6 Kg2 11. Kg5 Kh3 12. Kf4
Kg2 13. g5 h3 14. g6 h2 15. g7 h1 Q 16.
g8Q Kf1 F (16...   Kf2? 17. Qa2 Kf1 18.
Qb1 Kg2 19. Qc2 Kf1 20. Qd1 Kg2 21.
Qe2 Kg1 22.   Kg3 h ) 17.   Qc4 Kg1 j )
3... d4 4.  Kd3 (4.   Kc2 Kc6! (4...   Kd5?
5.   Kd3 f6 6. b4 a4 7. b5 Kc5 8. b6 Kb6
9.   Kd4 Kc6 10.   Ke4 Kc5 11.   Kf5 Kc4
12.   Kf6  Kb3 13.   Kg5  Ka3 14. f4 Kb3
15. f5 a3 16. f6 a2 17. f7 a1Q  18. f8Q Qe1 19.   Kh5! h ) 5.   Kd2  Kd6! 6. b4
ab4 7. ab4 Kd5 8.  Kd3 f6 j ) 4...   Kd5 5.
b4 ab4 6. ab4 f6! 7. b5 Kc5 8. f4 (8. b6
Kb6 9.   Kd4 Kc6 10.   Ke4 Kd6 11.   Kf5
Ke7 j ) 8... gf4 9. b6 Kb6 10.   Kd4 Kc6
11. Ke4 Kd6 12. Kf4 Ke6 1/2 : 1/2 Geller
– Stevic ] 2... f6  [ 2... a4 3. ba4 Kc4 4. a5
d5 5. Ke3 Kc3 6. a6 d4 7. Ke2 Kc2 8. a7
d3 9.   Kf2 d2 10. a8Q d1Q 11.   Qa4 h;
2...   Kc6 3.   Kd4 h; 2... d5 3.   Kd3 Kc6
(3.. .   Kd6 4.   Kd4 Kc6 5. b4 ab4 6. ab4
Kd6 7. b5 f6 8. b6 Kc6 9. b7; 3... d4 4.
b4 ab4 5. ab4 Kd5 6. b5 Kc5 7. b6 Kb6 8.
Kd4 Kc6 9. Ke5 ) 4. Kd4 Kd6 (4... f6 5.
b4 a4 6. b5 Kb6 F 7. Kd5 Kb5 8. Ke6 ) 5.
b4 ab4 6. ab4 Kc6 7. b5 Kb5 8. Kd5 Kb4
9.   Ke5 Kc3 10.   Kf6 Kd3 11.   Kg5 Ke3
12. Kf6 Kf3 13. Kf7 Kg3 14. g5 Kh3 15.
g6 Kh2 16. g7 h3 17. g8Q h ]  3.   Kd3 d5 4. b4!!   [ 4. Kc3 d4 5. Kd3 Kd5 6. b4
a4!! 7. b5 Kc5 8. b6 Kb6 9. Kd4 Kc6 10.
Ke4 Kd6 11. Kf5 Ke7 12. f4 gf4 13. Kf4
Ke6 14. Ke4 Ke7 15. Kf5 Kf7 16. g5 fg5
26
17. Kg5 Kg7 18. Kh4 Kg6 19. Kg4 Kh6
20. Kf4 Kh5 21. Ke4 Kh4 22. Kd4 Kh3
23. Kc4 Kg4 24. Kb4 Kf5 25. Ka4 Ke6
26.   Kb5 Kd7 27.   Kb6 Kc8 j ]  4.. . ab4 5. ab4 K b4 6. Kd4 K b3 7. Kd5 Kc3 8. Ke6 Kd3 9. Kf6 Ke3 10. Kg5 Kf3 11. Kh4 h   [Geller,J]
Satora – Lorda Espana 1979
p 3/c1 29e/2
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  j Zpo Z 
 Z ZpZ op  O O Z Z 
 Z J ZPZ  Z Z ZPO 
 Z Z Z Z
1...   K b5 2. K b3 e5 3. de5 [ 3. Kc3 Ka4
4. g3 ( 4. h3 h4 5. de5 fe5 D ) 4... g4! 5. f4
( 5. fg4 hg4 D ) 5... ef4 6. gf4 h4 i ] 3.. . fe5 4. g3 h4 5. Kc3 h3 [ 5.. .  Ka4! 6. gh4
gh4 7. h3 Kb5 8. Kb3 d4 9. Ka3 Kc4 i ]
6.   K b3 d4 7. g4   Kc6 8.   Kc4  K b6 9.  b5 Ka5! 10. Kc5 d3 11. b6 Ka6!   [11...
d2 12. b7 d1Q 13. b8Q ] 12. Kc6 d2 13.  b7 d1Q 14. b8Q Qf3 [Q 4/d]  15. Kc5 Qe3 16.   Kc6   Qe4 17.   Kc5   Qd4 18. Kc6 Qc4 19. Kd6 e4 20. Qa8 K b5 21. Q b7 Ka4 22. Qa8 K b4 23. Ke5 e3 24. Qf8 Kc3 25.   Qa3 Kd2 26.   Q b2 Ke1 27. Q b1 Kf2 28. Q b2 [28. Qf5 Qf4 i ]
28.. . e2 0 : 1 [Milic,B; Bozic,Al]
Kirov, N. – Ermenkov, E. Sofia 1973
p 3/c2 15e/28
 Z Z Z Z   Z Z Z Zp  o o Z Z 
 oPoPZ j  ZPZ Z Z 
 ZPZ O J  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
Kf6   Kb3 7.   Ke6 a4 8.   Kd6 a3 9.   Kc7
a2 10. d6 a1Q  11. d7 Qa7 i; 1.   Kf3?
Kf5 2. Kg3 Ke4 3. Kf2 h5 i ] 1.. .   Kf5 2.   Kh4 Ke4 3.   Kg5 Ke3 4.   Kf5! h5! [4.. .   Kd3 5.   Ke6 a4 6. ba4 Kc4 7.   Kd6
Kb4 8.   Kc6 f ]  5.   Ke6! h4 6.   Kd6 h3 7.   Kc7 h2 8. d6 h1Q   [Q  0/e]  9. d7 Qh2 10. Kc8 j Qh3 11. Kc7 Qg3 12. Kc8   Qg4 13. Kc7  Qf4 14.   Kc8  Qf5 15.   Kc7   Qe5 16.   Kc8   Qe6 17.   Kc7 Qe7 18.   Kc8   [18.   Kc8   Kd3 19. d8Q Qd8 20.   Kd8 a4! ( 20...   Kc3? 21.   Kc7
Kb3 22. Kb6 a4 23. Kc5 c ) 21. ba4 Kc4
22.   Kc7 Kb4 23.   Kb6 c4 j ]   1/2 : 1/2 [Minev,N; Milic,B]
27
p 3/c2 17e/28
 Z Z Z Z   Z Z Zpo  Z ZpZ o 
 Z ZkZ ZP  o O ZPZ 
 ZPZKZPZ  Z Z Z Z 
 Z Z Z Z
1... g5!  [ 1... f5?? 2. gf5 ef5 3. f4 h; 1...
g6?? 2. g5! h ( 2. hg6 fg6 3. f4 h5 i;
2. Ke3 f5! 3. gf5 ( 3. Kd3 f4 i ) 3... ef5
4.   Kd3 f4 i ); 1... f6? 2. f4 e5 ( 2... f5
3. g5 h ) 3. de5 fe5 4. fe5 Ke5 5.   Kc4!
Kf4 6. Kb4 Kg4 7. Kc3! Kh5 8. b4 g5 9.
b5 g4 10.   Kd3!   Kh4 11. b6 g3 12.   Ke2
Kh3 13. b7 g2 14. Kf2 Kh2 15. b8Q h ]
0 : 1 [Minev,N]
p 3/c2 24e/14
 Z Z Z Z   Z Z Z Z  o j Z Z 
 Z Z Zpop POKZpZ Z 
 Z Z Z O  Z Z OPZ 
 Z Z Z Z
1... h4??   [ 1... f4!! 2. gf4 ( 2. a5 ba5 3.
ba5 h4 i ) 2... gf4 3. Kd4 e3! 4. fe3 f3 5.
gf3 h4 i ] 2. gh4 gh4 3. Kd4 Ke6 4. a5  ba5 5. ba5 Kd6 6. a6 Kc6 7. Ke5 K b6 8. Kf5 Ka6 9. Ke4 1 : 0 [Acers,J]
Arkhipov, S. – Polovodin, I. USSR 1987
p 3/c2 44e/2
 Z Z Z Z   Z Z Z Z pZpZ jpZ 
 OpZpZ Z  Z O ZKO 
 Z O Z Z  O Z Z Z 
 Z Z Z Z
Ke6 4. Kg5 Kf7 5. Kh6 Kf6 6. b4!   Kf5
(6.. .  Kf7 7. Kh7 Kf6 8. Kg8 g5 9. h5 h )
7. Kg7 g5 8. h5! g4 9. h6 g3 10. h7 g2 11.
h8Q  g1Q  12.   Kf7 h ]  3.   Kg3   Ke6 4. Kg4 Kf7 5. Kg5 Kg7 6. b3!  [ 6. h5 gh5
7.   Kh5 Kf6 8.   Kg4 Kg6 9.   Kf4 Kf6 10.
b3 Ke6 11.   Kg5 Ke7 12.   Kg6 ( 12.   Kf5
Kf7 13.   Ke5  Ke7 14. b4  Kd7 15.   Kf6
Kd6 16.   Kf7 Kd7 17.   Kf8  Kd8 j ) 12...
Ke6 13. b4!   Ke7 14.   Kg7 Ke6 15.   Kf8
Kf5 16. Ke7 Ke4 17. Kd6 Kd3 18. Kc6
Kc3 19.   Kc5!   Kb3! 20.   Kd5   Kb4 21.
Kc6 Ka4 22. d5 b4 23. d6 b3 24. d7 b2
25. d8Q b1Q j ]  6...   Kf7 7.   Kh6 c5!! [7...   Kf6 8. b4!   Kf7 (8...   Kf5 9.   Kg7
g5 10. h5 h ) 9.   Kh7 Kf6 10.   Kg8 Kf5
(10... g5 11. h5 h ) 11. Kf7 h ] 8. dc5! [ 8.   Kg5 cd4 9. cd4 b4 10.   Kf4  Kf6 j ]
8... b4!! 9. cb4  [ 9. c6?? Ke7 10. cb4 d4
11. b5 Kd6 12. ba6 Kc6 i; 9. h5?? bc3
10. hg6 Kg8 i ] 9... d4 10. h5!  [ 10. c6
Ke7! i; 10. b5 d3 11. ba6 ( 11. h5 d2 12.
hg6 Kg8 i ) 11... d2 12. a7 d1Q 13. a8Q Qh5m ]  10.. . gh5   [ 10.. . d3? 11. hg6
Kg8 12. c6 h ]  11. b5!   [ 11. c6??   Ke7
12. b5 Kd6 i ]  11... d3 12. ba6  [12.
b6 d2 13. b7 d1Q 14. b8Q Qc1 15. Kh5
Qc5 j ]  12... d2 13. a7 d1Q 14. a8Q
Qc1 j 15. Kh5 Qc5 16. Kg4 Q b4 17. Kg3 Qe1 18.   Kf4 Qd2 19.   Kg3 Qe1 20.   Kh3  Qe6 21.   Kg2  Qe2 22.   Kg1
28
 
Qd1 23.   Kh2  Qd6 24.   Kh3 Qe6 25. Kh4 Qe7 26.   Kg4 Q b4 27.   Kf5 Qc5 28.   Kf4   Qc1 29.   Ke5   Qc3 30.   Kd6 Q b4 31.   Kc7 Qe7 32.   K b6 Q b4 [32...
Qe3! j ] 33. Ka6 Qd6 34. K b5 Qd3 35. Ka4 Qd4 36. b4 Qd7 37. K b3 Qd3 38. Ka2 Qd2 39.   Ka3 Qd3 40.   Ka4 Qd7 41. b5 Qd4 42.   K b3   Qd3 1/2 : 1/2 [Polovodin,I]
Redlich, O. – Wolf  BRD 1971
p 3/c3 11e/27
 Z Z Z Z   Z Z Z Zp pZ j opZ 
 ZpZ Z Z  Z J Z Z 
 Z Z Z Z PO Z OPO 
 Z Z Z Z
1. b4! h5?   [1.. .   Kc6!? ]  2. h3 Kc6 [ 2.. .
g5 3. g4! hg4 4. hg4 Ke6 5. Ke4 Kd6 6.
Kf5 Ke7 7. Kg6 Ke6 8. Kg7!  Ke7 9. f3!
Ke6 10. Kf8! h; 2... h4 3. g3! hg3 4. fg3
f5 5. g4! c ]  3. g3 Kd6 4. f3 Kc6 5. g4! hg4 [ 5.. . Kd6 6. h4 Ke6 7. Ke4! f5 8. gf5
gf5 9.   Kf4  Kf6 10. a3 h ]  6. fg4  Kd6 [6... g5 7.  Ke4 Kd6 8.  Kf5 Ke7 9.  Kg6
Ke6 10.  Kg7! f5 (10...   Ke7 11. a3 Ke6
12. Kf8! h ) 11. gf5 Kf5 12. Kf7! h ] 7. h4 f5 8. gf5 gf5 9. h5 1 : 0 [Maric,R]
Pytel, B. – Milanova, S. Polska 1972
p 3/c3 14e/22
 Z Z Z Z   ZpZ Z Z pZ o j Z 
 Z Z ZpZp  ZPZ J Z 
 ZPZ Z ZP PZ Z ZPZ 
 Z Z Z Z
1. h4! b6 2. g3 Kg6 3. Ke3 Kf6 4. Kd4 Ke6   [4... f4 5. gf4  Kf5 6.   Ke3   Kg4 7.
Ke4 Kh4 8. Kf3! h ] 5. a3 b5??  [ 5... a5
6. b4 a4! ( 6... ab4 7. ab4 Ke78. Kd5 Kd7
9. b5 h ) 7. b5 Ke7 8.  Kc3 Ke6 9.  Kb4
Ke5! (9... f4 10. gf4 Kf5 11.  Ka4 Kg4!
12.   Kb3!   Kh4 13. a4 Kg3 14. a5 h4 15.
a6 h ) 10. Ka4 Ke4 11. Kb3! Kf3 12. a4
Kg3 13. a5 f4 14. ab6 f3 15. b7 f2 16. b8Q f1Q 17. Qd6 Kh4 18. Qd4 c ] 6. cb5 ab5 7. a4 ba4 8. ba4 Kd7 9.   Kd5 Kc7 10. a5 1 : 0 [Pytel,B; Pytel,K; Milic,B]
Shikova, V. – Krumova, V. Bulgaria 1972
p 3/c3 16e/31
 Z Z Z Z   jpZ Z Z  Z Z Z Z 
 OPZ ZpZ  Z Jpo o 
 Z Z Z ZP  Z Z OPZ 
 Z Z Z Z
1.   Kc3 K b8 2.   Kd2 Kc7 3.   Ke2 Kd6 4.   Kf1!   [ 4. g3?? fg3 5. fg3 hg3 6. h4
f4 7. h5 f3 8.  Ke3 g2 9.  Kf2 e3 10.  Kg1
e2 i ]  4.. .   Kc5 [ 4... e3 5. Ke2! h ] 5. a6 ba6 6. ba6 K b6 7. g3! fg3 8. fg3 hg3
29
9.   Kg2!!   [ 9. h4? e3! i ]  9.. .   Ka6 [ 9.. .
f4 10. h4 e3 11.   Kf3 h ]  10. h4 1 : 0 [Minev,N]
Cardoso, T. – Ljubojevic, Lj Manila 1974
p 3/c3 18e/2
 Z Z Z Z   Z Z Z Zk  o ZpZ Z 
 o Z OpZp PZPZ Z Z 
 ZPZ ZPZ  Z J Z Z 
 Z Z Z Z
1... h4 2.   Ke3 Kg6 3.   Kf2 Kg5 4. b4 [ 4.   Kg2 i ]  4.. . ab4 5. a5 ba5 6. c5  b3 7. c6 b2 8. c7 b1Q 9. c8Q [Q 4/g]
9...   Q b2 10.   Kf1 Qa1 11.   Kf2 Qd4! 12.   Kg2 Qe5 13.   Qd8 Kh5 14.   Qe8 Kh6 15.   Kf2  [15.   Qf8?   Qg7 i ]  15... Qf6 16.   Qa8   Qd4 17.   Kg2   Qe5 18. Kf2 Q b2 19.   Ke3 Q b6! 20.   Ke2 Kg5 21. Qh8 a4 22. Qg7 Kf4 23. Qc3 Kg3 24.   Qe1 Kg2! 25.   Qh4 Q b2 26.   Kd1 [26.   Ke3   Qc3 i ]  26... a3 27.   Qg5 Kf3 28.   Qh5   Ke4 29.   Qh1   Kd4 30. Qh4 Kd5 31.  Qd8 Ke4 32.  Qh4 Kd3 33.   Qg3  Kc4 34.   Qg8  Qd4 35.   Kc2 Qf2 36.   Kc1 Kd3  [36...   Kd3 37.   Qd8
Qd4 i ]   0 : 1 [Milic,B]
Barrera, P. – Schaetzle, M. Argentina 1975
p 3/c3 20e/31
 Z Z Z Z   Z Z Z Z pZ ZkZpZ 
 ZpZ o Zp  O ZKZPO 
 Z Z ZPZ