02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

56
02 APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING | AUTOSCHADE | SMART-REPAIR | AUTOPOETSEN CLEA NING STA TION WWW.CLEANING-STATION.NL WWW.NONPAINT-AUTOPOETSEN.NL

Transcript of 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Page 1: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

02A P R I L 2 0 1 4TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING | AUTOSCHADE | SMART-REPAIR | AUTOPOETSEN

CLEANINGSTATION

WWW.CLEANING-STATION.NL WWW.NONPAINT-AUTOPOETSEN.NL

Page 2: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

E.K. Williams Nederland B.V.

Utrechtsestraat 61, 6811 LW Arnhem

T 026 - 353 78 70 | [email protected] | www.ekw.nl

EKW.nl @EKWtweets

Page 3: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

CS2 APRIL 2014 | INHOUD | 3

CLEANINGSTATION

Postbus 6672, 6503 GD NIJMEGENTelefoon: 024-6770468bfw@xs4all.nlwww.cleaning-station.nlwww.nonpaint-autopoetsen.nlOplage: 5500verschijning: 8 x per jaar

Mei 2014Zoek de 10 verschillen

40 FOCWA Lite komt met Deukendag

43 Lakmerk Ixell duurzaam gecertificeerd

45 CarwrapPro Eindhoven was een succes

47 Ledenpagina FOCWA Autopoetsbedrijven

48 UTOMOTIVE TRADE SHOW

50 Reportage: ABS De Graaf te Texel

07 Stand van zaken Grens Debacle

09 Nieuwe Tokheim Crypto BNA

11 Column: er bestaat geen WIJ-gevoel meer

18 Reportage Schippers Stop Veldhoven

20 Beurs Automotive Trade Show

23 BOVAG organiseert weer @tthecarwash

34 Interieurbaan bij Hanex Veghel

Drukkerij Veldhuis Media, Raalte, Opmaak F-Graphics, NijmegenVerspreiding Sandd, Apeldoorn www.rainx.nl

Page 4: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

LavaboogACE lanceert:

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie? Neem dan contact

op met Xamira van Maaren, ACE Carwash Systems. T 0294 491 567.

ACE heeft haar assortiment uitgebreid met een nieuw product.

De lavaboog is een intensieve schuimboog die toegevoegd kan

worden aan ieder merk kettingwasstraat. De boog is in RVS uit-

gevoerd en creëert een deken van schuim, rood aangelicht door

middel van Led lampen. Dit bezorgt de klant een ‘wow-ervaring’

en geeft een enorme boost aan de beleving. Door de boog al-

leen aan uw meest uitgebreide wasprogramma toe te voegen zal

het percentage klanten dat voor dit programma kiest toenemen.

199-1513 Advertentie Lavaboog A4_v1.indd 1 24-09-13 10:48

Page 5: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

CLEANINGSTATION

WWW.CLEANING-STATION.NL

advertentie

Afgelopen maandag bezocht een delegatie

van BETA Tweede Kamer lid Elbert Dijkgraaf

van de SGP. Tijdens het gesprek heeft be-

stuurslid Wim van Gorsel uitgelegd wat de

accijnsverhogingen betekenen voor de

grensstations. De heer Dijkgraaf gaf wel

duidelijk aan dat landelijke accijnscijfers er

nu redelijk positief uitzien. BETA heeft bena-

drukt dat het natuurlijk om de dramatische

bedrijfsresultaten in de grensstreek gaat. De

landelijke accijnsinkomsten zijn hier natuur-

lijk maatgevend.

De mening van BETA is, dat als de accijn-

sinkomsten landelijk meevallen er juist een

potje is om de specifieke groep langs de

grens, die nu zwaar gedupeerd is, schade-

loos te stellen.

Daarom heeft Edsko Schuitema een toelich-

ting gegeven op de eind jaren 90 inge-

voerde de minimus regeling. Die kan, en

moet, volgens BETA nu ook ter compen-

satie gelden voor de specifiek getroffen

groep ondernemers.

TabakDaarna heeft voorzitter Petra van Stijn de

gevolgen van het verhogen van de leef-

tijd voor de verkoop van tabak met de

daaraan gekoppelde sancties (boetes en

verkoopverbod) geschetst. Een deel van

de Tweede Kamer is nog steeds heel kri-

tisch. Als de leeftijdscontrole niet zo goed als

waterdicht is, komt de eis weer op tafel om

ook ons verkoopkanaal voor tabak te sluiten.

Wim van Gorsel: “Terwijl de NSS (Nuclear

Security Summit) top plaatsvond in Den

Haag, had BETA overleg met de politiek op

het Binnenhof en

wel met de heer

Dijkgraaf lid van

Tweede Kamer en

financieel speci-

alist van de SGP.

Deze partij maakt

deel uit van de ge-

doogcoalitie en is

dus een belangrij-

ke gesprekspartner

als het gaat over

beleid tijdens deze

kabinetsper iode.

We hebben uitvoerig gesproken over de pro-

blemen in de grensstreek, de mogelijkheid

van een compensatieregeling en het belang

van accijnsharmonisatie in de toekomst.

Ook het belang van het behouden van ta-

baksverkopen is uitvoerig besproken evenals

tabaksverkoop, waar nu de verantwoorde-

lijkheid volledig ligt bij de verkoper en niet

bij de koper die jonger dan 18 jaar is. Later

dit jaar volgt een grote controleronde en als

wij niet heel goed scoren met de leeftijds-

controle laait in de Tweede Kamer weer de

discussie op om verkoopkanalen te sluiten.

Dat zou rampzalig zijn.” Daarnaast zijn ook

onderwerpen als veiligheid besproken. Wim

van Gorsel: “Kortom een zeer constructief

overleg met veel begrip en gehoor voor de

huidige problemen in de tankstationbran-

che. Nu nog daden!”

bron: BETA Tankstations

Bezoek van BETA aan Tweede Kamer lid Elbert Dijkgraaf van de SGP

Page 6: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

SoftLine2 kettingwasstraten

Y Perfect was- en droogresultaat door gepatenteerde lineaire techniek

Y Eenvoudig in onderhoud en bediening

Y Modulair systeem met grote keuze aan opties, ook in RVS

Y Van 10 tot 60 meter kettinglengte

Meer informatie: www.washtec.nl

TotTot

voertuigen per uur

WashTec Benelux NV/SAHumaniteitslaan 415 – Bd. De l‘HumanitéB-1190 Brussel/BruxellesTel: +32 (0)2/376 00 35Fax: +32 (0)2/376 98 51E-Mail: [email protected] www.washtec.be

WashTec Benelux BVRadonstraat 9NL-2718 SV ZoetermeerTel: + 31 (0)79 368 37 20Fax: + 31 (0)79 368 37 25E-Mail: [email protected]

1164_WT_Anz_SL_nl_210x297_RZ.indd 1 08.03.2013 16:53:55

Page 7: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

SoftLine2 kettingwasstraten

Y Perfect was- en droogresultaat door gepatenteerde lineaire techniek

Y Eenvoudig in onderhoud en bediening

Y Modulair systeem met grote keuze aan opties, ook in RVS

Y Van 10 tot 60 meter kettinglengte

Meer informatie: www.washtec.nl

TotTot

voertuigen per uur

WashTec Benelux NV/SAHumaniteitslaan 415 – Bd. De l‘HumanitéB-1190 Brussel/BruxellesTel: +32 (0)2/376 00 35Fax: +32 (0)2/376 98 51E-Mail: [email protected] www.washtec.be

WashTec Benelux BVRadonstraat 9NL-2718 SV ZoetermeerTel: + 31 (0)79 368 37 20Fax: + 31 (0)79 368 37 25E-Mail: [email protected]

1164_WT_Anz_SL_nl_210x297_RZ.indd 1 08.03.2013 16:53:55

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 7

BETA-grensmonitor: cijfers grensstreek en rest van het landDe BETA-grensmonitor, begin vorig jaar speciaal ontwikkeld in samenwerking

met dataverzamelaar Orange Peak Company om de grenssituatie te analyse-

ren, bevestigt de conclusie dat de grensstations onevenredig worden getroffen

door de accijnsverhogingen in vergelijking met tankstations in de rest van het

land. Orange Peak Company verwerkt de data van zowel grensstations als sta-

tions uit de rest van Nederland zodat het mogelijk is om deze twee ‘markten’

te splitsen en te vergelijken. Uit de grensmonitor blijkt dat de grensstations in

de eerste periode van 2014 een aanzienlijk minder aantal afgezette liters LPG

en Diesel hebben omgezet dan de landelijke markt. Hoewel bijvoorbeeld de

LPG-afzet in heel het land vermindert, is er sprake van een verschil van 17%

tussen daling in de landelijke markt en de bij grensstations.

Samenwerking Orange Peak Company en Erasmus UniversiteitOmzetten worden natuurlijk beïnvloed door meerdere zaken. Politici verschui-

len zich daar graag achter. Het is daarom belangrijk om de cijfers zo valide

mogelijk te krijgen. Daarom is BETA nu aan het samenwerken met de Erasmus

Universiteit om het grensprobleem zo goed en objectief mogelijk in kaart te

brengen. De universiteit gaat dit onderzoek uitvoeren in samenwerking met

Orange Peak Company.

GRENS DEBACLEEen groot deel van de BETA-leden in de grensstreek heeft nu ook de febru-

ari-omzetten ingestuurd. In februari zetten de omzetdalingen zich hard-

nekkig voort en ten opzichte van januari zakken de omzetten nog verder

weg. De januari cijfers die BETA rapporteerde waren volledig in lijn met

de andere cijfers uit de branche, dus de trend in februari is nu ook duide-

lijk. In februari 2014 hebben deze grensstations (27 locaties tot heden)

door de accijnsverhogingen ruim 36,5 % (afgezette liters) LPG verloren

ten opzichte van januari 2013 en verloren zij 29,1 % diesel. De meest

heftige procentuele verandering is die van februari 2012 ten opzichte van

februari 2014. Uit het onderzoek blijkt dat er maar liefst 45,5 % liter LPG

is verloren en 50,1 % diesel. In twee jaar tijd zijn de ondernemers dus

ondertussen meer dan de helft van hun dieselomzet kwijt!

BETA: cijfers februariFebruari LPG Diesel % verandering ’13 tov ’12 -14,17% -30,68%

% verandering ’14 tov ’13 -36,47% -29,08%

% verandering ’14 tov ’12 -45,48% -50,84%

Januari LPG Diesel% verandering ’13 tov ’12 -16,62% -27,08%

% verandering ’14 tov ’13 -27,63% -22,91%

% verandering ’14 tov ’12 -39,66% -43,79%

De BOVAG heeft tussen 1 en 4 april weer een

beroep gedaan op pomphouders om hun liters

benzine, diesel en LPG over de maand maart

naar BOVAG te sturen. Jan Bessembinders:

“Maart sluit het kwartaal af waarover de Twee-

de Kamer medio mei pas wil gaan debatteren,

dus een gedegen overzicht van de verkochte

liters benzine, diesel en LPG van deze maand is

van cruciaal belang”.

“Het gaat ons om de liters over de maanden

maart 2014, maart 2013 en maart 2012. De

BOVAG Onderzoeksdienst maakt weer een

nauwkeurig overzicht zodat wij in alle media

weer aandacht kunnen vragen voor de penibele

situatie van grensstreekondernemers. Sommige

politici zeggen niet te kunnen geloven dat on-

dernemers zoveel hinder ondervinden van de

hogere accijnzen, zeker niet nu uit cijfers van

het CBS zou blijken dat het wel meevalt met die

literverliezen. Maar wij weten wel beter: cijfers

van honderden ondernemers over de daadwer-

kelijke verkoop laten gewoon zien dat het in de

grensstreek huilen met de pet op is. Ook lokale

en provinciale politici hebben ons op de grens-

accijnsbijeenkomsten laten weten dat zij de

problemen in de grensstreek onderkennen en

dat ze snelle actie wensen van Den Haag. Wij

houden dus vol en gaan door met meten. De

maand maart kan van doorslaggevend belang

zijn in onze lobby!”

BOVAG en NOVE nemen momenteel verschil-

lende acties om het vuur gaande te houden

in Den Haag. Ook een gesprek met staatsse-

cretaris Wiebes stond vrijdag 28 maart op de

agenda. Uw probleem staat bij ons nog steeds

onverminderd stevig op de radar. Leden van

BOVAG met één station ontvangen aanstaande

maandag een weblink naar een invulsheet. Gro-

tere leden en niet-leden krijgen een excelsheet

toegezonden. U vindt deze sheet bijgaand.”

BOVAG en NOVE vragen om cijfermateriaal

Page 8: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Roll-overs Truckwash

al ruim 30 jaar specialist in alles wat met reinigen van voertuigen te maken heeft

Meijer Reinigingssystemen BVSpanjelaan 8,9400 AR AssenT (0592) 262 833, F (0592) 262 384E [email protected] www.meijercarwash.nl

Meijer Reinigingssystemen is

dealer van Kärcher carwash- en

truckwashinstallaties. Het leve-

ringsprogramma is zeer uitge-

breid en wij adviseren u graag

over de mogelijkheden die wij u

kunnen bieden.

WIJ MAKEN HET HELEMAAL

Meer informatie? Ga naar www.ecocare.nl of bel 0172 - 469 520

Of het nu gaat om vloeistofdichte verhardingen, bodem saneringen, elektrische laadpunten of de bouw van complete tankstations en carwashes: EcoCare Milieutechniek heeft alle expertise in huis om uw project op een veilige en milieubewuste manier te realiseren.

Vloeistofdichte bestrating

Bodemsanering

(Ver)bouw van (turnkey) tankstations en carwashes

Elektrische laadpunten

Page 9: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Reinigingsmiddelen Shop & Carwashtotaalconcept voor optimale hygiëne op tankstations

E. [email protected] I. www.qleantec.com

reinigingsmiddelen | materialen | besparende systemen | optimale ondersteuning | HACCP

advertentie

Reinigingsproductenvoor

car- en truckwash

WWW.BLUEYEL.NL

Nieuw van Tokheim: Crypto BNA

Tokheim heeft een ruim aanbod aan geavan-

ceerde outdoor betalingsystemen. U bent

wellicht al bekend met onze Crypto DIT en

Crypto Slimtouch, maar sinds kort biedt Tok-

heim nog een derde variant. Met trots pre-

senteren wij in Nederland de Crypto BNA.

Wellicht herkent u de kreet BNA wel, maar

voor degenen die het niet herkennen, leg-

gen we het graag uit. BNA staat voor Bank

Note Acceptor. Het meest bijzondere aan

de Crypto BNA is dat dit outdoor betaling-

systeem zowel bankbiljetten accepteert als

betaling met kaarten en RFID. Een toege-

voegde waarde voor bijvoorbeeld toeristen

die bij u komen tanken, maar denkt u ook

eens aan klanten die liever niet met een pin-

pas betalen. Met de Crypto BNA biedt u dus

méér klanten de mogelijkheid om bij u te

komen tanken.

Contant geld?De BNA accepteert bankbiljetten in 12 plaat-

selijke valuta en is bijzonder veilig compleet

met anti-fraude en anti-sabotagevoorzienin-

gen. Het contante geld wordt opgeborgen

in een veilig compartiment in de unit. Deze

unit maakt uiteraard gebruik van de nieuw-

ste sensor- en alarmtechnologie.

Mogelijkheden?De Crypto BNA is beschikbaar als enkel- of

dubbelzijdige oplossing en voorzien van de

nieuwste touchscreen-technologie. Daar-

naast kan de Crypto uitgerust worden met

verschillende applicaties, bijvoorbeeld voor

de wasstraat en E-Vouchers.

Blueyel

Nieuwe lijn car- en truckwashreinigingsmiddelenBlueYel zal tijdens de beurs Automotive Trade Show een nieuwe Carwash- & Truckwash

– Assortiment laten zien. Ook hun nieuwe lay-out image wordt daar gepresenteerd (in-

clusief de nieuwe catalogus). “Blue Yel is sinds 1978 een toonaangevende leverancier

van professionele reinigingsmiddelen. Onze producten worden gebruikt in alle bran-

ches zoals bijvoorbeeld industrie, garagebedrijven, bouw- en metaalnijverheid maar ook

in kantoren, ziekenhuizen en de voedselverwerkende industrie. De producten van Blue

Yel zijn in eigen laboratorium ontwikkeld en voldoen

aan de hoogste eisen binnen de industrie. Daarmee zijn

onze producten veilig en voldoen ze aan alle opgestelde

richtlijnen en wetten. Met name in de car- en truckwash

sector is Blue Yel een bekende naam. 20 jaar geleden in-

troduceerde Blue Yel als eerste het schuimsysteem voor

truckwash-installaties.

Firezone smeermiddelen en tankstations

Het wereldwijde Firezone smeermiddelmerk

vindt haar oorsprong in 1878 en kent daar-

mee een lange geschiedenis van New York tot

Kampen. Salland Olie, het moederbedrijf van

Firezone, is één van de grootste onafhankelijke

leveranciers van hoogwaardige brandstoffen en

smeermiddelen in Nederland. Bestel uw smeer-

middelen goed en goedkoop bij Firezone!

www.firezonesmeermiddelen.nl . Bij Firezone

betaalt u niets extra voor een goed product;

goed en goedkoop!

Dure tijden? Goedkoper tanken!Op zoek naar een zekere en betrouwbare toe-

komst bij de exploitatie van uw tankstation?

Firezone regelt het en neemt u de zorg uit han-

den! Op basis van uw wensen en de mogelijk-

heden bekijken we wat Firezone voor u kan be-

tekenen. Alles over succesvolle exploitatie van

uw tanksta-

tion vindt u

op de stand

van Firezone.

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 9

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 5-198

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 8-316

Page 10: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

De mattenwasserwaar uw klanten voor terug komen!

Hansa Service | Ambachtenstraat 76 | 1191 JN Ouderkerk aan de AmstelTelefoon: (020) 617 70 67 | www.hansaservice.nl | [email protected]

Mattenwasser Met electronische muntproever Alle RAL kleuren mogelijk Sterke poedercoating

Geïntegreerde thermostaat LED resttijdmeter Noodstop Opvallende Led verlichting Mogelijkheid tot eigen logo/huisstijl

Hansa ServiceIt’s all in the name!

AKTIEPRIJS T/M 30/4/2014

BEL VOOR EEN PRIJSOPGAVE!!!!

Page 11: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Pomphouders nemen in verharde tankstationkanaal het heft in eigen handen

Het wij-gevoel bestaat niet meerBerrie Wolters

De Vereniging De Vrije Pomphouders is opgericht. Afgelopen 1 april heeft de vereniging een eerste bijeen-

komst belegd voor geïnteresseerde pomphouders, en dat waren er een groot aantal (deze editie is 31 maart

naar de drukker gegaan!).

Al sinds ik in 1990 ben begonnen met het

schrijven over de tankstationbranche was

de frictie tussen oliemaatschappij ener-

zijds en de ondernemer anderzijds direct

duidelijk. De belangen op het tankstation

strookten niet altijd met

elkaar. Maar dat werd

veelal met de district-

manager of zelfs de

manager retail van de

oliemaatschappij aan de

keukentafel van de on-

dernemer besproken en

uitgepraat. Vooral over

onderwerpen als shop

en/of carwash was in die

tijd goed te onderhan-

delen met de oliemaat-

schappij. In die periode

bepaalde Lekkerland

en Edco nog wat er in

de shop kwam. Immers

het belang lag toen bij

maatschappijen toen

hoofdzakelijk bij brand-

stoffen. Er kwam meest-

al wel een oplossing,

vaak geschreven op bij

wijze van spreken, ‘een

bierviltje of op servet’.

En er werd weer over-

gegaan tot de orde van

de dag. Er bestond toen

nog een ‘wij’-gevoel.

Maar de betreffende keukentafel is in-

middels via Marktplaats verkocht. Onder-

nemers hebben sinds jaren te maken met

geharde juristen zittende in onbereikbare

Ford Knox achtige afdelingen, vooral bij

de grote oliemaatschappijen. De markt

is verhard en het gaat dan ook om harde

knikkers: geld. De brandstofmarge voor ex-

ploitanten en ondernemers is laag en het

verdienmodel steeds minder rooskleurig.

Gelukkig zijn het de zelfstandige pomp-

houders die vanaf begin jaren negentig de

commerciële mogelijkheden en noodzaak

van eerst een carwash en iets later de shop

inzagen. Dat inzicht kwam bij de oliemaat-

schappijen pas een tijdje later. Al vraag ik

me soms eerlijk gezegd weleens af of de

oliemaatschappijen vandaag de dag car-

wash wel serieus nemen!

Onbemand toch echt onbemind

Toen kwam de ontwikkeling van het on-

bemand tankstation om

de hoek kijken. Start-

schot hiervoor werd

door TanGo in Nijmegen

in het jaar 2000 gege-

ven. Vroeger noemden

we deze onbemande

locaties nog ‘industrie-

pompjes’ gelegen op

donkere bedrijfsterrei-

nen waar je zonder een

flinke waakhond je maar

beter niet kon begeven.

En puur gericht op de

zakelijke rijder. Maar

ook de oliemaatschap-

pijen gingen zich daarna

EXPRESS richten op dit

brandstofsegment, met

nu wel degelijk ook de

particuliere automobi-

list als doelgroep. Vele

pomphouders met het

merk X op de luifel wer-

den geconfronteerd met

een nieuw onbemand

tankstation van datzelf-

de merk X, waar ‘zijn’

brandstoffen tegen prij-

zen worden aangeboden

die lager liggen dan zijn inkoopprijzen! Ja,

dan zijn de rapen natuurlijk gaar! Je part-

ner wordt je grootste concurrent. Leefde de

pomphouder nog met een ‘wij-gedachte’

de oliemaatschappij zit allang in de’ ik-fa-

se’. WIJ bestaat simpel weg niet meer.

CS2 APRIL 2014 | COLUMN | 11

Page 12: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...
Page 13: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Nederland koploper met hybride en elektrische auto’s

Honda werkt aan sneller waterstoftankstation

Koploper met hybride en elektrische auto’s:

slechts 110 gr/km CO2. Zo weinig stoten de au-

to’s, die de Europese deelnemers van de Cleaner

Car Contracts-coalitie in 2013 aanschaften, uit.

Hiermee zitten de auto’s ver onder de norm die

Europa in 2015 aan de uitstoot van auto’s stelt:

130 gr/km CO2 per/km. Het Europese bedrijfsle-

ven is de Europese overheid dus ver vooruit.

Cleaner Car Contracts coalitieDe Cleaner Car Contracts coalitie bestaat uit

meer dan 70 bedrijven en 6 Europese milieuor-

ganisaties. Met 240.000 nieuwe auto’s per jaar

vertegenwoordigt de coalitie bijna 10 % van

de Europese markt. In Nederland zijn 14 bedrij-

ven aangesloten met meer dan 71.000 nieuwe

auto’s per jaar hebben zij een marktaandeel

van ruim 40%. De Nederlandse Bedrijven: ALD,

Arval Netherlands, Athlon Car Lease , Business

Lease, Friesland Lease, Alphabet, Hertz, MKB

Lease, Multilease, Multirent, Noordlease, Rie-

mersma Leasing, Wagenplan, Zuid Lease.

Ter voorbereiding op de introductie van de

volgende Honda die zal kunnen worden aan-

gedreven door een brandstofcel (FCEV), heeft

Honda R & D America een state-of- the-art

waterstoftankstation geïnstalleerd op zijn

campus in Torrance (Californië).

waterstoftankstation

Dat geavanceerde station zal dienen als een

demonstratieplatform voor het demonstreren

en valideren van een verbeterd tankprocedé

van waterstof. Het kreeg de naam MC Fill

mee. Bedoeling is het nieuwe tankprocedé te

standaardiseren. Daarom zal het onderzoeks-

station ook beschikbaar zijn voor andere au-

toconstructeurs. Op die manier zal de Mc Fill

verder worden ontwikkeld.

Kortere tanktijdHet MC Fill snelvulprotocol is ontworpen

voor het tanken van waterstof bij een druk

van 700 bar (70MPa of 10.000 psi). Met de

nieuwe tankwijze moet de tanktijd vermin-

deren met 45 procent ten opzichte van ver-

gelijkbare tankprotocollen en zo minder dan

drie minuten in beslag nemen onder normale

temperatuursomstandigheden.

TemperatuurDoor nauwkeuriger de temperatuur van het

tankpistool te controleren, wordt de kortst

mogelijke tankmogelijkheid berekent. Deze

dynamische controle biedt de mogelijkheid

om de tankinstallatie steeds aan te passen,

wat voor de bestuurders betekent dat ze min-

der lang moeten stilstaan om te tanken.

Even lang tanken als bij conven-tionele voertuigen“Om aan de verwachtingen van de klant met

een FCEV-voertuig te voldoen, moeten de au-

tonomie en tijden om te tanken vergelijkbaar

zijn met die van conventionele benzinevoer-

tuigen” is Steve Mathison, Senior Engineer bij

Honda R & D Americas Inc. van mening. “Dit

nieuwe tankprotocol zal FCEV-klanten overal

toestaan korte tanktijden realiseren over een

breed scala aan temperaturen.” (Via: Honda.

Image Credit: Copyright 2013 Sebastian Blan-

co / AOL)

Rabobank zet vol in op mobiel betalenDe Rabobank zet vol in op betaalmogelijk-

heden via de mobiele telefoon. Na de suc-

cesvolle introductie in Leiden, gaat de Ra-

bobank in het tweede kwartaal van 2014

mobiel betalen breder beschikbaar stellen.

Daarvoor lanceert zij voor haar klanten de

Rabo Wallet met tal van mogelijkheden. Bo-

vendien heeft de Rabobank haar diensten

MyOrder en Cashless Betalen samenge-

voegd, waardoor betalen aan de kassa nu

ook mogelijk is met MyOrder, de app voor

mobiel bestellen en betalen.

MyOrderDaarnaast gaat de Rabo Wallet functies van

MyOrder integreren. De succesvolle app, ook

beschikbaar voor klanten van andere ban-

ken, biedt mobiel bestellen en betalen voor

onder meer horeca, bioscopen en parkeren.

Afgelopen jaar groeide het aantal MyOrder-

locaties van 4.000 naar 11.000. Rabobank

heeft MyOrder nu samengevoegd met Cash-

less Betalen, bekend van betalen met NFC-

stickers in bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants.

Door de sticker met Near Field Communi-

cation-chip te koppelen aan MyOrder wordt

het mogelijk om zowel vanuit de app als

aan de kassa met MyOrder te betalen. Be-

talen via MyOrder Cashless Betalen aan de

kassa is met name geschikt voor zorg- en

onderwijsinstellingen, bedrijfsrestaurants en

sportkantines, waarbij de snelheid van beta-

len belangrijk is.

MyOrder Cashless Betalen kent naast de

koppeling via de NFC-sticker ook andere ver-

schijningsvormen: "Pasjes, sleutelhangers,

polsbandjes, het werd al volop toegepast via

Cashless Betalen van Multicard en dat bren-

gen wij door een samenwerkingsverband

nu samen in MyOrder Cashless Betalen",

aldus Verrijdt.

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 13

Page 14: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Na de wasbeurt blijven op de lak van de auto’s vaak zichtbare kringen achter. Het plaatsen van een Omgekeerde Osmose installatie heeft dit probleem doeltreffend verholpen. De installatie ontdoet het voedingswater van de

‘vlekkenmakende’ bestanddelen. Een ontharder is hierbij niet nodig. Auto’s gewassen met

Osmose water drogen vlekvrij op! Een bijkomend

voordelig milieu aspect is dat er minder waschemie

nodig is, borstels en de waslocatie langer

schoon blijven.

Investering spreiden?

K O S T E N B E S P A R E N D M A A T W E R K V O O R U W B E D R I J F !

Legmeerdijk 125, 1432 KA Aalsmeer, Nederland Tel. +31(0)20 456 21 21 • Fax +31(0)20 456 21 [email protected] • www.bruinedebruin.nl

Omgekeerde OsmoseSchoon water voor uw wasproces!

omgekeerde osmoseafvalwaterhergebruikzuurstofverrijkinggrondboringen

LEASEuw installatie

Informeer naar de mogelijkheden!

Nummer 1 in kwaliteit www.eenzet.nl

Varia

Mercur stofzuiger

Verder leveren wij: rollovers, wasstraten, truck en bus wash, zelfwasboxen, treinwasinstallaties. Alle toebehoren voor carwash en tankstation voorterrein, service en onderdelen. Carwash chemie van Ma*Fra en Americol

www.washplan-ned.nl

• In onverwoestbaar RVS voor € 1.899

• In kleur gelakt voor € 1.799

ACTIE

BESTELLEN VIA

050-3641137 of

[email protected]

Puraclean: Een gloednieuw en compleet wascon-

cept van Quaron Cleaning Systems voor wasstra-

ten en HD-boxen. “Een combinatie van verant-

woord wassen en wassen met producten die zijn

ontwikkeld volgens een vernieuwde technologie.

Aan de ontwikkeling van Puraclean liggen 2 be-

langrijke aspecten ten grondslag. Er is in de eerste

plaats gezocht naar meer milieuvriendelijke en

plantaardige grondstoffen die passen binnen de

criteria van verantwoord en groen wassen. Om

dat te versterken is de nadruk gelegd op ultra- en

hoogconcentraten: laag verbruik, geringe kosten

per wassing en een gunstig effect op transport-

kosten en verpakkingsafval. Door de gekozen for-

mulering zijn Puraclean producten bovendien veel

minder belastend voor het afvalwater.”

In de tweede plaats is er veel tijd gestoken in pro-

ductontwikkeling volgens een vernieuwde tech-

nologie voor met name drooghulpen en conser-

veringsmiddelen. Op basis van deze technologie

is binnen Puraclean een unieke keuze gecreëerd

voor ultra hoge kwaliteitsproducten met sterk

verbeterde glans- en droogeffecten. Deze zor-

gen voor een betere en langere bescherming van

voertuigen. Ander aspect waar veel aandacht aan

is geschonken is de geurbeleving binnen de was-

straat. Puraclean schuim en shampoo zijn zodanig

geformuleerd dat een constante frisse geur wordt

gerealiseerd. Puraclean omvat niet alleen een hele

nieuwe serie producten, maar ook een hoge mate

van service. Naast een regelmatige, uitgebreide

wateranalyse en rapportage wordt Puraclean

ondersteund met een vernieuwde instructieme-

thodiek en mogelijkheden voor servicecontracten

voor periodieke washalreiniging.

Quaron lanceert gloednieuw wasconceptadvertentie

www.betawassen.nl

De branchevereniging voor actieve wasondernemers!

Dáárom bent u lid van BETA Wassen:

• Informatieve en leuke excursies!

• Contact met wasondernemers

• Gerichte informatievoorziening

op wasgebied

• Individueel advies: screening

van contracten, arbeidszaken

• Meepraten over de

branchespecifieke CAO

www.betawassen.nl

De branchevereniging voor actieve wasondernemers!

Dáárom bent u lid van BETA Wassen:

• Informatieve en leuke excursies!

• Contact met wasondernemers

• Gerichte informatievoorziening

op wasgebied

• Individueel advies: screening

van contracten, arbeidszaken

• Meepraten over de

branchespecifieke CAO

Wanidae te Gouda heeft een nieuwe en

moderne website. Op deze vernieuwde site

is goed te zien welke producten en diensten

Wanidae zoal levert. Bij Carwash staan de

installaties van de merken Ceccato, Tommy

Carwash en AVW Equipment (oa. de loop-

band). Bij ‘Accessoires’ staan vele tientallen

onderdelen en accessoires voor de carwash.

Daarnaast is alles op te vragen op het ge-

bied van RainX, Chemie (merk EcoLab en

Valma), Service en Onderhoud. Via de mo-

dule Webshop kunnen ondernemers direct

onderdelen etc digitaal bestellen.

www.wanidae.nl

Nieuwe website Wanidae

advertentie

www.harskamptechniek.nl

C&S 33

CS_okt10.indd 33 14-10-2010 13:40:19

Plaatsing en onderhoudOnderdelen, nieuw/gebruikt

Snelle 24-uurs servicewww.carwashservice.nl

De specialist in hetreviseren en reparerenvan autowasmachines

van het merk Christ

www.ultraservice.nl0180-618220

• chemie• onderdelen• service• car & truckwash• shopartikelen

Page 15: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Getpak Systems heeft twee nieuwe medewerkers en introduceert de handelsnaam Orpak Europe voor buitenlandse activiteitenOrpak Europe is de handelsnaam voor de bui-

tenlandse activiteiten van Getpak Systems. Met

name in de landen Frankrijk, Duitsland, Dene-

marken, Zweden en Finland. Om deze uitbrei-

ding verder te kunnen ondersteunen is in dienst

getreden per 1 februari 2014 de heer André Kla-

renbeek en per 1 april voor de Duitse markt, de

heer Dieter Kempener. De heer Klarenbeek heeft

een meerjarig ervaring met diverse Q8 dealers,

waarvan de laatste Calpam. Zijn verantwoorde-

lijkheid bij Getpak in Nederland is de verkoop

van de Getpak produkten voor tankstations, be-

drijfstankstations en carwash.

De heer Kempe-

ner zal uitslui-

tend verantwoor-

delijk zijn voor

Duitsland en daar

met ondersteu-

ning van Getpak

meer voet aan

de grond zien

te krijgen voor

Orpak Europe

met in eerste in-

stantie vooral de

bedrijfstankstation oplossingen. De heer Kem-

pener heeft een lange en brede ervaring in de

industrie onder meer bij Scheidt&Bachmann,

Gilbarco en FuelQuest.

In Nederland is de Mennekes-stekker, ook

wel de Type 2-stekker genoemd, al de meest

gebruikte stekker bij elektrische auto’s. De

Europese Unie heeft nu echter bepaald dat

die stekker voor heel Europa de standaard

wordt. Veel elektrische auto’s en plug-in hy-

brides worden al uitgerust met de Mennekes-

stekker. Ook de meeste laadpalen zijn ge-

schikt voor het gebruik van dit type stekker.

Voor de meeste gebruikers van elektrische

auto’s zal er dus weinig veranderen. De stek-

ker komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar

hij ook al in grote hoeveelheden

wordt gebruikt.

Mennekes stekkerWat dit besluit zal betekenen voor

het supercharger-laadnetwerk

van Tesla is nog niet bekend. Het

merk wil zich vooralsnog niet hou-

den aan de Europese standaar-

den, maar is wel de enige partij

in Europa die serieuze stappen

maakt met een dekkend snellaad-

netwerk. Vorige week maakten

Bosch en Daimler nog ophef daarover. Wel-

licht daarom heeft de Europese Commissie

(EC) ook een akkoord bereikt over de manier

waarop laad- en tankstations voor auto’s met

alternatieve aandrijvingsvormen gebouwd

moeten worden. De EC wil dat er tussen nu

en 2020 voldoende laadstations voor elektri-

sche auto’s komen in Europa. Over aantallen

zijn echter geen uitspraken gedaan.

Bron: groen7

De mennekes-stekker wordt de Europese standaard

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 15

Page 16: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

www.teeuwissen.com

Baptista Carwash Systems

Hazenkamp 5-7, 6836 BA Arnhem | Tel: +31 (0) 26 323 83 83Mob: 06-53 86 05 87 | [email protected] | www.baptista.nl

Page 17: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Lotus 3D protectwax exclusiefVoor de carwashondernemer staat een kwa-

litatief goed product met een kwalitatief

hoog wasresultaat en een minimale prijs per

wassing centraal. Omdat de milieueisen op

Europees niveau steeds strenger geregeld

worden is het voor de carwashondernemer

zeer belangrijk om goed gekwalificeerde

producten te gebruiken die zo min mogelijk

milieubelastend zijn. Eenzet carwashpro-

ducten voldoen aan deze Europese normen

zoals recent gebleken is bij een grote milieu-

controle. Uiteraard zijn we hier zeer trots

op, maar willen ook de carwashondernemer

hierop graag attenderen.

Eenzet innoveert continu in het vervaardigen van haar carwashproducten, waarbij de Lo-

tus-lijn centraal staat. Als noviteit kunnen we u melden dat er aan het Lotusprogramma

de Lotus 3D protectwax exclusief is toegevoegd. Deze

speciale wax geeft een langdurige bescherming welke

vergelijkbaar is met een voertuig dat zojuist in de wax-

protect is gezet. Op de Automotive Trade Show zal extra

aandacht worden besteedt aan dit product, bezoek ons

op de ATS van 14 t/m 17 april.

Eurowash.nl: “Side Runner Flex” met Easy Drive System Wim Fletcher: “Na 8 jaar in productie gehad te

hebben vond Eurowash het tijd om de “Side

Runner Flex” een facelift te geven.

Deze vernieuwde machine, en in maart 2014

reeds in productie genomen wordt voor het eerst

in Europa geshowd op de “Automotive Trade

Show 2014” te Utrecht. Deze accu aangedreven

mobiele wasinstallatie is d.m.v. zijn ”Easy Drive

Systeem” de makkelijkst hanteer en verrijdbare

mobiele wasinstallatie die op de Europese markt

verkrijgbaar is. Deze machine voert u moeite- en

traploos langs het te wassen voertuig.

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om

uw voertuigen te wassen. Grote vrachtwa-

gens of touringcars zijn hiermee in slechts 5

minuten gewassen.

• De makkelijkst, hanteer en verrijdbare

mobiele wasinstallatie van de Europese

markt, dat is de Eurowash

“Side Runner Flex”.

• Battery Operated GEL batterijen

(5 uur actieradius).

• Integreerde watertank van 400 liter.

• Elektrisch washoek verstelling van 250 mm.

• Elektrische doseerpomp(en) met

geïntegreerde chemie voorraadtank(en).

• Ergonomische handgreep met machine

bediening.

• Geen losse waterslangen of elektrakabels

meer over of boven uw wasvloer.

Bouwimpex

Ideaal voor wasstraten: Cleanpanel wandpaneel“Makkelijk, snel en vrijwel naadloos wanden

plaatsen, dat zijn enkele voordelen van de

Cleanpanel wandpanelen. Op basis van meer

dan 20 jaar ervaring met kunststof producten

heeft Bouwimpex BV uit Barneveld samen met

de kunststoffenindustrie het nieuwe wandsy-

steem Cleanpanel ontwikkeld. Steeds vaker

worden autowasstraten voorzien van het super-

gladde Cleanpanel wandpaneel. Zo ook bij het

nieuwe pand van BCA Autoveiling in Barneveld,

de grootste autoveiling voor gebruikte auto’s,

bedrijfswagens en vrachtwagens. Bij dit pro-

ject werden zowel de ontstickerruimte, poets-

ruimte als ook twee wasstraten voorzien van

het Cleanpanel wandpaneel.

De panelen worden geprodu-

ceerd uit de meest hoogwaar-

dige grondstoffen, zodat een

homogene kleur kan worden

gegarandeerd. Door de unieke

messing-groef verbinding met

tweezijdige waterdichte rubbe-

ren afdichting zijn de panelen

eenvoudig in elkaar te klikken.

Bovendien zijn, door het gladde

oppervlak, de wanden eenvou-

dig te reinigen. De wandpane-

len roesten niet en zijn bestand

tegen de meest voorkomende

chemicaliën en schoonmaak-

middelen. Ideaal dus voor (renovatie) toepassin-

gen van wanden en plafonds in autowasstraten!

Van 14 t/m

17 april staan

wij op de

Automotive

Tradeshow in

Utrecht.”

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 17

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 5-204

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 6-220

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 4-136

Page 18: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Eigenaar Arie Schippers heeft een duidelijke

mening over de carwashbranche. “Autowas-

sen is in de meeste gevallen een ‘moetje’,

maar zou wat mij betreft een belevenis moe-

ten zijn. Dat hebben we hier willen realiseren.

We willen echt een stukje beleving toevoegen

aan de carwash, het autowassen moet een

uitje worden voor het hele gezin.”

De spil van het nieuwe bedrijf is een 50 meter

lange wasstraat van Christ. Hier kunnen 80

auto’s per uur gewassen worden, maar Schip-

pers kijkt niet naar aantallen. “Ik hecht meer

waarde aan kwaliteit dan aan kwantiteit.

Vandaar dat we continu twee man in de was-

straat hebben staan die de auto’s voorwas-

sen. Dat gebeurt zeker niet overal, maar zorgt

wel voor het beste resultaat en daar gaan wij

voor.” De wasstraat van Christ, de langste die

er is, onderscheidt zich van andere wasstra-

ten door het kunststof bandensysteem. “De

meeste wasstraten werken met een ketting

die de auto voorttrekt. Maar aangezien dit

kan zorgen voor schade aan de velgen, heb-

ben wij gekozen voor dit nieuw bandensys-

teem waarbij deze schades voorkomen wor-

den.”De wasstraat is nu ruim vier maanden in

gebruik en de resultaten stemmen Schippers

tevreden. “We hebben de kinderziektes eruit

gehaald en hij draait nu volop.”

TruckwashOok de truckwash is sinds enkele maanden

open en ook hier koos Schippers voor het bes-

te van het beste. “Veel truckwashes zijn ver-

edelde Roll-overs. Wij hebben gekozen voor

een Tammermatic van Dibo die ook onze was-

boxen heeft geleverd. Deze volautomatische

truckwash werkt met hogedruk waterspuiten

die de trucks van alle kanten goed schoonspui-

ten. Dit systeem wordt veel gebruikt in Scan-

dinavische landen waar de weersomstandighe-

den een stuk zwaarder zijn, een goed resultaat

is dus gegarandeerd.”

De truckwash gebruikt gerecycled water uit de

wasstraat. “We vangen het water uit de was-

straat op en slaan dat op onder de grond. In

totaal bijna 1.000.000 liter water. Daarmee

worden de trucks gewassen. Een zeer milieu-

vriendelijke manier van wassen, mede daardoor

vallen we helemaal onder het milieukeur.”

HorecaDe horecagedeeltes spelen bij SchippersStop

een belangrijke rol. Op de begane grond zit

een winkeltje en lunchroom in Amerikaanse

stijl. Hier kunnen bezoekers genieten van een

hamburger, een frietje of een van de luxe

broodjes of salades. Op de eerste verdieping

wordt hard gewerkt aan een tweede hore-

cagedeelte en vliegtuigspottersterras bij het

businesscenter. “Dit horecagedeelte wordt

wat luxer, vandaar dat we gekozen hebben

voor een vintage uitstraling. Hier kunnen de

gebruikers van het businesscenter en onze

overige klanten genieten van luxere maal-

tijden en broodjes terwijl ze vanaf het ter-

ras kijken naar de landende en opstijgende

Alles voor de auto onder een dak, dat is SchippersStop. Tanken, wassen, een bandencentrum, alles in een. Begin dit

jaar opende dit ‘automotive park’ in Veldhoven. In mei gaat het inpandige businesscenter met horecagedeelte open

en gaat het bedrijf echt van start. “Vanaf mei willen we gaan knallen.”

‘Moeten’ autowassen wordt door beleving ‘willen’

18 | NIEUW TANKSTATION | CS2 APRIL 2014

Automotive park SchippersStop Veldhoven

‘Autowassen is in de meeste gevallen een ‘moetje’.

Dat hebben we hier anders aangepakt’

Page 19: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

vliegtuigen van Eindhoven Airport dat op een

steenworp afstand ligt.”

Het businesscenter van SchippersStop bestaat

uit verschillende vergaderruimtes, stilteka-

mers en brainstormkamers. Hier kunnen be-

drijven uit de automotivebranche, maar ook

andere bedrijven en zzp’ers (vergader)kamers

huren voor zakelijke besprekingen, vergade-

ringen en bijeenkomsten. De gebruikers van

het businesscenter kunnen hun spullen op-

slaan in een van de vele storageboxen, want

Schippers Stop telt ook 2.000 vierkante me-

ter aan storageruimte.

BandencentrumBehalve een opslagruimte voor winter- en zo-

merbanden heeft SchippersStop ook een heus

bandencentrum. “We willen echt alles bieden

op het gebied van automotive. Automobilis-

ten, truckers en motorrijders kunnen bij ons

voor van alles terecht. Op die manier ontstaat

er synergie en kun je klanten voor lange tijd

aan je binden.” Om die klantenbinding extra

kracht bij te zetten, biedt SchippersStop aller-

lei kortingen en acties. “Automobilisten die

bij ons komen tanken, sparen voor korting.

Dat kan korting zijn op een set winterban-

den of op een wasbeurt, maar bijvoorbeeld

ook op de rijlessen voor je kinderen. Want we

willen ook graag een rijschoolhouder aan ons

binden. Die zit hier natuurlijk op een schitte-

rende locatie.”

‘We vangen het water uit de wasstraat op en slaan dat op

onder de grond, daarmee worden de trucks gewassen’ Twee januari ging de wasstraat en het tankstation

van Schippers Stop in Veldhoven open. Het bedrijf

is zeven dagen in de week geopend van 9.00 tot

20.00 uur. De klant kan bij het automotivepark te-

recht voor:

• Een Christ wasstraat van 50 meter

• Acht wasboxen van Dibo

• Een Tammermatic volautomatische truckwash

• Een motorwasbox

• Een dogwash

• Een tankstation

• Een tankstation voor trucks

• Een lunchroom met winkel in Amerikaanse stijl

• Een businesscenter met vergaderruimtes

en stilteplekken

• Een horecagedeelte met dakterras

• 2.000 vierkante meter met storageboxen

• Een bandencentrum

• Een opslagruimte voor winter- en zomerbanden

Page 20: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

20 | AUTOTRADESHOW | CS2 APRIL 2014

Eindelijk weer een beurs waar de carwashbranche ruim-

schoots vertegenwoordigd is. Ook toeleveranciers aan de

tankstationbranche zijn aanwezig. Op deze beurs staan

hoofdzakelijk importeurs van producten en diensten.

Daarnaast zijn er ook leveranciers aanwezig op het ge-

bied van autoschade en lakken, autopoetsmiddelen, ga-

rage onderdelen, werkplaats uitrusting etc. Een beurs die

u niet moet missen.

Wie?

Met name de carwashsector is goed vertegenwoordigd!Zie deelnemerslijst hiernaast >

Waar?

Jaarbeurs - Utrecht,

Jaarbeursplein – Utrecht

Hoe?

Registreer u voor GRATIS toegang

via onze website:

www.automotivetradeshow.eu

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

Carwash & tankstation

Wanneer ?• Maandag 14 april

van 12.00 uur tot 20.00 uur

• Dinsdag 15 april van 12.00 uur tot 21.00 u

ur

• Woensdag 16 april van 12.00 uur tot 21.00 u

ur

• Donderdag 17 april van 12.00 uur tot 21.00 u

ur

www.automotivetradeshow.eu

Page 21: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Carwash & tankstationstand 3-128

www.awsbronwater.nl

stand 6-220www.dibo.comstand 4-136

www.bouwimpex.nl

stand 6-238www.caramba.eu

stand 5-202www.bruinedebruin.nl

Na de wasbeurt blijven op de lak van de auto’s vaak zichtbare kringen achter. Het plaatsen van een Omgekeerde Osmose installatie heeft dit probleem doeltreffend verholpen. De installatie ontdoet het voedingswater van de

‘vlekkenmakende’ bestanddelen. Een ontharder is hierbij niet nodig. Auto’s gewassen met

Osmose water drogen vlekvrij op! Een bijkomend

voordelig milieu aspect is dat er minder waschemie

nodig is, borstels en de waslocatie langer

schoon blijven.

Investering spreiden?

K O S T E N B E S P A R E N D M A A T W E R K V O O R U W B E D R I J F !

Legmeerdijk 125, 1432 KA Aalsmeer, Nederland Tel. +31(0)20 456 21 21 • Fax +31(0)20 456 21 [email protected] • www.bruinedebruin.nl

Omgekeerde OsmoseSchoon water voor uw wasproces!

omgekeerde osmoseafvalwaterhergebruikzuurstofverrijkinggrondboringen

LEASEuw installatie

Informeer naar de mogelijkheden!

stand 4-130www.carwashservices.nl

stand 5-206www.christ-ag.com

Autowastechniek door de nummer 1 in innovatie.Met ons wast u succesvol!

Christ Wash Systems Ringbaan Zuid 360 • 5022 GA TilburgTel. 013-543 543 3 • Fax 013-535 173 5www.christ-ag.com • [email protected] WASH SYSTEMS

The Real Car Wash Factory

we_know_carwash_holland_210_135_Layout 1 06.02.12 09:04 Seite 1

stand 7-216www.clearwatertec.comstand 5-198

www.blueyel.nl

stand 4-160www.eenzetcarwash.nl

Eenzet carwash

stand 6-232Ecoba

www.ecoba.nl

stand 6-220www.eenzet.nl

stand 8-316www.firezone.nl

stand 5-208www.flowey.nl

Ieder jaargetijde een andere geur

in uw wasstraat !

SUMMERSPRING FALL WINTER

[email protected] • www.flowey.nlBio Industrials Truck- en Carwash Produkten bv • Official partner of Flowey • tel. 0031 412 651146 • fax 0031 412 650728

stand 8-318www.gulf.nl

stand 3-120www.sonax.nl

stand 3-116www.hansaservice.nl

De interieurreinigerwaar uw klanten voor terug komen!

Hansa Service | Ambachtenstraat 76 | 1191 JN Ouderkerk aan de AmstelTelefoon: (020) 617 70 67 | www.hansaservice.nl | [email protected]

Interieurreiniger Met electronische muntproever Alle RAL kleuren mogelijk Sterke poedercoating Dubbel sluitsysteem Professionele schuimborstel met houder en 5 meter slang 5 Meter zuigslang 40mm met zuigmond Opvallende Led verlichting Mogelijkheid tot eigen logo/huisstijl

€ 4350,- nu € 3799,-aanbieding geldig tot 28/2/2014

stand 7-256www.iclean.nl

stand 3-118www.allcos.nl

stand 4-166www.nerta.nl

stand 7-364www.qleaner.nl

stand 7-286www.teeuwissen.nl

stand 3-91www.vitechprojects.nl

stand 3-92www.watermagic.nl

WaterMagic

stand 5-204www.eurowash.nl

stand 8-338www.cartec.nl

Page 22: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Amy Water Systemsde specialist in bron- en osmosewater

Uniek systeem met laagste kostprijs per m3 waterwww.awsbronwater.nl tel. 088-1181910

www.nilfisk-alto-carwash.com/nilfisk/nlWAP Carwash BeNeLux

Bewezen stofzuigkwaliteitEnergie besparend

Duurzaam en OnderhoudsarmFlexibele oplossing voor uw industrie

Korte terugverdientijd

Disan Nederland | Tel: 0495-764067 | [email protected] | www.disan.nl

De praktijk

Energie zuinige stofzuigsystemen,voor uw carwash of industrie.

Innovatieve techniek

International

Uw totaalleverancier voor de Car- & Truckwash!

www.K-APEX.com

cleaning technologies

Leverancier en producent van:

Page 23: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Open Dag @tthecarwash op 21 en 22 juni

Net als vorig jaar organiseert BOVAG Au-

towasbedrijven wederom de Landelijke

Open Dag, onder de naam @tthecarwash.

Dit jaar kiezen we voor twee dagen en wel

in het weekend van zaterdag 21 en zon-

dag 22 juni. U krijgt de vrijheid om aan het

hele weekend mee te doen of alleen aan

de zaterdag. Zo hopen we op zoveel moge-

lijk deelnemende leden. Samen gaan we er

een mooi feest van maken. U doet toch ook

(weer) mee?

De bedoeling van @tthecarwash is dat we met

elkaar het professioneel autowassen nóg beter

op het netvlies van de consument krijgen. Met

een rondleiding, promotiefilms of een leuke

eigen actie zorgt u voor reuring in uw om-

geving. “Vorig jaar deden 40 leden mee aan

@thecarwash en dat is een mooie basis om dit

jaar op voort te borduren. Daarom nodigen we

al onze leden uit om dit jaar ook de stap te ma-

ken en gewoon mee te doen. BOVAG maakt

het u makkelijk met allerlei promotiematerialen

tegen geringe kosten, zoals persberichten voor

de lokale media, posters voor in de carwash en

banieren voor aan de weg. U kunt deze op een

later moment bestellen via BOVAG Ledenwin-

kel”, zegt projectmedewerker Hannie Tak van

BOVAG Autowasbedrijven. Doe mee met ons

jaarlijkse carwashfeest? Geef u dan op via auto-

[email protected] en laat weten of u beide dagen

of alleen de zaterdag meedoet.

Op 15 mei staat onze voorjaarsvergadering op

de agenda. En dat betekent dat we in een on-

gedwongen sfeer weer een kijkje gaan nemen

in de keuken van collega’s. De uitnodiging valt

binnenkort bij u op de mat. Ook nemen we af-

scheid van onze bestuurder Marcel Mast. Wilt u

zijn plaats in het bestuur innemen? Neem dan

contact op met Jan Bessembinders via auto-

[email protected]

Marcel kiest na drie jaar niet voor een verlenging

van zijn bestuursperiode. Daarom zoeken we een

opvolger. Een uitgebreide profielbeschrijving heeft u

inmiddels via de post en de ledenmail ontvangen.

U leest hem ook op het BOVAG Ledenportaal. “Het

belangrijkste is dat je als ondernemer zin hebt om

de koers van de afdeling en daarmee van de bran-

che te willen bepalen – zeker nu we in een visietra-

ject de koers van BOVAG in het algemeen en van

onze afdeling binnen BOVAG in het bijzonder gaan

herijken”, zegt branchemanager Jan Bessembinders.

“Uw stem als ondernemer is belangrijk binnen ons

bestuur en we nodigen leden dan ook nadrukkelijk

uit om hun interesse aan ons kenbaar te maken.

Wat nogal eens vergeten wordt: samen besturen le-

vert je als ondernemer niet alleen een hoop kennis

en ervaring op, maar vooral ook veel plezier; want

samen bouwen aan iets moois is gewoon leuk!”

Draag uw enthousiasme uit: word bestuurslid!

BOVAG nieuws is een informatiepagina van BOVAG Autowasbedrijven

NieuwsSecretariaat:

Postbus 1100

3980 DC BUNNIK

T 030-6595405

F 030-6567835

E [email protected]

I www.autowasbedrijven.nl

Bestuur:

Vincent van den Dungen

(voorzittter)

Frank Vekemans

Alex Versteeg

Willem Goedhart

(vice voorzitter)

Gerrit Middendorp

(penningmeester)

Marcel Mast

BJD: juridisch

advies op maat

Bereikbaar via de

BOVAG Servicedesk

T 030 659 53 00

Op werkdagen van

8:30 - 17:00 uur

bereikbaar voor leden

BOVAG Ledenadvies:

T 030-6595300

Op werkdagen van

8.30 - 17.00 uur

bereikbaar voor leden

BOVAG Ledenwinkel:

T 030-6595222

Verkoop BOVAG-producten

I www.bovagledenwinkel.nl

Partners in Business:

ACE Carwash Systems BV

T 0294-491567

Big Brother

T 0318-666699

Bio Industrials

T 0412-651146

Christ Wash Systems BV

T 013-5435433

DiBO Nederland BV

T 0418-652144

Klimacare

T 010-4164140

Caramba Nederland BV

T 0592-345161

De Haan BV

T 036-5364169

Page 24: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

www.meijercarwash.nl

Page 25: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Qleaner

Auto Wassen Zonder WaterNa ruim een jaar van onderzoek en uit-

gebreide testen ontwikkelde Qleaner een revo-

lutionair nieuw concept voor de Nederlandse

markt waarmee je op basis van biologisch

afbreekbare schoonmaakartikelen de auto, cam-

per, motor, boot, ramen, badkamer en sa-

nitair reinigt Zonder gebruik te maken van

extra water! De unieke formules van Qleaner

bevatten uitsluitend de allerbeste ingrediënten.

De speciaal ontwikkelde formules trekken di-

rect om het vuil heen en zorgen voor een lif-

tende werking waarbij de vervuiling als vanzelf

los komt van de oppervlakte zonder hierbij

strepen of krassen achter te laten!

Voordelen op een rijtje

1. Qleaner Car Autowash bevat alleen natuur-

lijke- en biologisch afbreekbare bestanddelen.

2. Naast Qleaner Car Autowash zijn geen

andere agressieve reinigingsmiddelen nodig.

3. U bespaart per auto wasbeurt ca. 50 liter

water. U wast zonder water uw auto!

4. Geen

vervuild

water meer

in het

oppervlakte

water.

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 25

Op de Automotive Tradehow 2014 presenteert

Teeuwissen Rioolreiniging zich op het ARN

Duurzaamheidplein met betrekking tot onder-

houd aan olieafscheiders volgens het Activitei-

tenbesluit en tankreiniging/tanksanering. Voor

het ledigen van vetafscheiders uit de horeca-

sector is Teeuwissen een betrouwbare partner.

Teeuwissen rioolreinigingTeeuwissen is een gespecialiseerd dienstverle-

nend familiebedrijf in Nederland voor het uit-

voeren van de meest uiteenlopende werkzaam-

heden die te maken hebben met het reinigen,

inspecteren, vernieuwen en onderhouden van

(hoofd)riolen

en alles wat

daarmee in

verb ind ing

staat.

DienstenBij Teeuwissen Rioolreiniging bieden we par-

ticulieren, bedrijven, gemeenten, woningcor-

poraties en waterschappen diverse diensten

aan op het gebied van aanleg, onderhoud en

reiniging van riolering, kolken, pompputten en

rioolgemalen, drukriolering, olieafscheiders,

vetafscheiders, en nog veel meer.

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 7-286

Teeuwissen op ARN Duurzaamheidsplein

Amy Water Systems: voor (bron)waterbehandeling op maatAmy Water Systems levert maatwerk in waterbehandeling voor het optimale was- en droogresultaat

in uw wasstraat. Waterbehandeling is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en kunt u het beste

overlaten aan specialisten.

Amy Water Systems heeft 20 jaar ervaring in waterbehandeling in

de carwashsector, voor zowel leiding- als bronwater. Voor leiding-

water kunnen wij de juiste waterontharder en omgekeerde osmose

leveren. Voor de behandeling van bronwater kunnen wij 3 verschil-

lende installaties leveren; ionenuitwisseling voor zoet water, ionen-

uitwisseling met omgekeerde osmose voor zoet water met een

hoge geleidbaarheid en omgekeerde osmose voor brak (zout) water.

Door het maatwerk dat Amy Wa-

ter Systems levert bent u altijd ver-

zekerd van een optimale machine, zowel qua gebruikskosten als

was- en droogresultaat. Kijk voor meer informatie op www.aws-

bronwater.nl of kom langs op de beurs Automotive Trade Show.

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 3-128

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 7-364

Vi-Tech Projects Touchscreen munt- bedieningsunit Deze firma uit Papendrecht presenteert op de beurs

Automotive Trade Show o.a. een noviteit op het ge-

bied van de Autowasboxen-techniek. Visser: “Wil-

lem Wasbeer is persoonlijk op de beurs aanwezig

om de door Nilfisk-ALTO Wap Carwashsystemen ontwikkelde Touchscreen munt/bedienings-

unit aan de bezoekers te presenteren. Deze Touchscreen autowastechniek is uniek voor de

DHZ autowasmarkt in de Benelux. Naast de moderne eigen-

tijdse en gebruiksvriendelijke uitstraling, geeft deze unit ook

ongekende mogelijkheden voor de gebruiker( autowasser)

en een duurzame uitstraling voor de investeerder. Een na-

dere kennismaking met dit unieke product is voor iedere be-

zoeker een absolute must op deze ATS beurs!

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 3-91

Page 26: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Arjan adviseert zijn klanten om met regel-

maat de auto te laten wassen. Dan koekt het

vuil niet te zeer aan en zijn schaduwplek-

ken, zoals rond de nummerplaten, spiegels

of spoilers beter schoon te houden. “Door

regelmatig wassen zijn die schaduwplekken

al met de sproeier schoon te krijgen. Hoe

de vervuilingsgraad van de auto ook is, een

medewerker wast altijd intensief handma-

tig. De auto moet 100 procent schoon zijn.

Aangezien de relatieve korte lengte van de

wasstraat maakt intensief voorwassen on-

ontbeerlijk. “Autoliefhebbers kijken naar de

details”, is zijn ervaring.

BouwprocesArjan kijkt met genoegen terug op het bouw-

proces dat achter hem ligt. Het plaatsen van

de straat nam acht dagen in beslag, korter

dan eerst was ingepland. Daarna volgden de

trajecten van proefwassingen en het conti-

nu afstellen van de wasstraat componenten.

De leverancier zat op het vinkentouw. Arjan:

“Als ik wilde dat de wielborstels iets verder

uitliepen of de dakborstel iets rustiger moest

draaien, dan stuurde Sonny’s direct een

monteur voor de aanpassingen. Ook heeft

Sonny’s regelmatig zelf oplossingen aange-

dragen. Een stukje extra service die vandaag

de dag erg belangrijk is, lijkt me”. En draait

de hydraulisch aangestuurde wasstraat, dan

hoeft er qua onderhoud nauwelijks iets te

gebeuren. “Het af en toe aandraaien van

Begin januari had de redactie van CleaningStation weer een ontmoeting met Arjan Stuart, nu eindelijk

in zijn operationele wasstraat. De nieuwe Sonny’s kettingwasstraat staat er dan ook spic en span bij.

Ook Arjan is in zijn nopjes, aangezien hij sinds de opening eind oktober al meer dan 5000 wasklanten

heeft mogen begroeten. “Dat is meer dan ik vooraf verwacht had. En dan zat het qua weer ook nog niet

eens echt mee. Te warm, dus de pekelwassingen mis je nu. Mijn eerdere prognose om in het eerste jaar

rond de 20.000 wassingen te doen kan ik in positieve zin bijstellen.”

“Mijn eerdere prognose kan ik in positieve zin bijstellen”

26 | VAN A TOT Z | CS2 APRIL 2014

Page 27: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

hydrauliek koppeling of het bijhouden van

smeerpunten is eigenlijk alles.

StroomvoorzieningTerug naar de bouwfase: “De stroomvoor-

ziening voor een wasstraat is natuurlijk een

heel ander verhaal dan die van een was-

straat. Toen ik Nuon hiervoor belde deelde

het bedrijf me doodleuk mee dat dit wel 18

maanden kon duren. Na aandringen heb ik

de periode tot bijna 3 maanden kunnen te-

rugbrengen (nog veel te lang eigenlijk). Het

regelen en aanpassen van stroomvoorzie-

ning moet je dus ruim van tevoren regelen.”

Voor het waswater maakt Carwash Center

Elst gebruik van een bron. Die was al aan-

wezig omdat er op dezelfde locatie ooit een

truckwash actief is geweest. Het grondwa-

ter wordt middels een systeem omgezet tot

‘zacht en ijzerarm’ waswater. Voor slechts

een klein deel van het gebruikte waswater

wordt leidingwater gebruikt.

WasprocesTot slot van het bezoek aan Carwash Center

Elst lopen we samen met Arjan langs de ver-

schillende wasstraatcomponenten. Te begin-

nen bij de hogedrukboog. Deze verwijdert

90% zandresten en andere grove vervuiling.

Bij de volgende boog wordt het actiefschuim

met extra oplossend vermogen opgebracht.

Het actiefschuim kleeft vast aan de statische

vuillaag en geeft zo een extra oplossend ver-

mogen met waskracht.

Daarna komt de auto terecht bij de ‘rockers

en mitters’: hierbij worden de dorpels en dak

gewassen. Ook verdeelt de mitter/dakborstel

het actiefschuim. Bij de volgende wasfase

bevinden zich omni hogedruk en onderbo-

demwasser: Stralen met een druk van 50 x

65 bar slaan de auto voor 75% schoon. Ook

komen daarna de wielen en wielkasten aan

de beurt.

Bij een volgende boog wordt acid foam op

de auto en velgenreiniger op de velgen aan-

gebracht. Arjan: “hier wordt een tweede

Tip: regel ruim van te voren de

stroomvoorziening

KassasysteemArjan heeft hiervoor ook contact en offertes

aangevraagd bij de voor de carwashbranche

bekende leveranciers, maar heeft uiteinde-

lijk de leverancier Akas uit Duiven zijn ‘oude’

kassasysteem vernieuwd en aangepast. Bin-

nen enkele weken hadden ze een carwash

kassaprogramma ontwikkeld en tegen rela-

tief goedkoper tarief (een kwart van wat de

andere aanbieders vroegen!!). Arjan koos

ervoor om het kassasysteem niet te kopen

maar te leasen voor de duur van drie jaar.

Daarna kan hij het systeem voor een laag

bedrag over nemen óf een nieuw systeem

aanschaffen. Daarbij gaat hij ervan uit dat

er tegen die tijd weer nieuwe software

is ontwikkeld.

SurferArjan voegt toe: “Klantgegevens zoals adres,

emailadres en geboortedatum van de klant

kunnen in het kassasysteem van Akas worden

ingevoerd. “Een week van tevoren krijgt de

klant het bericht dat hij op zijn verjaardag gratis

kan komen wassen. Met dat soort acties bevor-

der ik klantenbinding”. Het kassasysteem biedt

meer mogelijkheden, zoals een overzichtelijk

beeldscherm met touch-screen. De waspas

kan gescand en opgewaardeerd. Wassen op

rekening is mogelijk; de kassa houdt het bij en

factureert richting klant. De lay-out van facturen

is aan te passen. Alle informatie staat op een ex-

terne surfer. Mocht de kassa het begeven, dan

is het een kwestie van een nieuwe aansluiten en

alle gegevens staan er snel weer op.

Page 28: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Schleicher www.meijercarwash.nl

autowasstratenautopoetsstraten

WaterMagic CARWASH & MORE

www.watermagic.nlWASSTRATEN ROLL-OVERS WASBOXEN

Ieder jaargetijde een andere geur

in uw wasstraat !

SUMMERSPRING FALL WINTER

[email protected] • www.flowey.nlBio Industrials Truck- en Carwash Produkten bv • Official partner of Flowey • tel. 0031 412 651146 • fax 0031 412 650728

Page 29: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Opening & actiesOndanks de relatieve snelle plaatsing van de wasstraat, al met al is Carwash Elst ruim drie

maanden gesloten geweest en hebben er ook geen klantencontacten plaatsgevonden. Ar-

jan: Gelukkig hebben we in de afgelopen 10 jaar een hechte klantenkring weten op te

bouwen. Maar die moest wel geattendeerd worden op de opening. Arjan kocht hiertoe ad-

vertentieruimte in de huis-aan-huisbladen van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe.

In het openingsweekeinde konden automobilisten voor € 2,50 terecht voor een wasbeurt

en kregen ze een kortingsbon voor de volgende beurt mee. De zaterdag van het openings-

weekeinde kwamen er 275 auto’s op af; de zondagochtend nog eens 150. Nieuwe acties

adverteert Arjan tweewekelijks in beide huis-aan-huisbladen en zet hij op zijn website en

Facebookpagina. Ook maakt hij gebruik van Twitter.

shampoo opgespoten voor de textiel borstels en de

foambrite dakborstel. Ook worden de velgen in-

gespoten met velgenreiniger om het laatste beetje

vuil los te weken”. Boog vijf is voor de wielborstels

en foambrite dakborstel: door de 2,5 meter lange

velgenborstel worden 90% van alle velgen schoon.

Tegelijker tijd doet de dakborstel zijn werk. Die is

gemaakt van foambrite en zorgt voor een constan-

te druk op de auto en een krasvrij resultaat.”

De zijborstels doen vervolgens hun werk : de tex-

tiele zijborstels wassen mooi rondom de auto. Dit

komt omdat de auto de druk van de borstels be-

paalt en niet andersom. Dit is veiliger voor de auto.

Onder de een na laatste boog is de beurt aan nano

polisch, wax en spoelbogen : Afhankelijk van het

programma wordt hier de conservering van de lak

opgebracht. Eerst wordt de auto afgespoeld met

osmose of onthard water. Pas daarna komt het

product erop om het water open te breken en het

zo genoemde pareleffect te verkrijgen.

Tot slot wordt de auto gedroogd: na de spoelboog

zit er een loos gedeelte van ongeveer 3/4 meter; de

lekzone. Hier parelt het water en overtollige con-

serveringsmiddel er af. Vervolgens doet de enorme

droger met 4 motoren zijn werk en rolt de auto als

nieuw naar buiten.

CS2 APRIL 2014 | VAN A TOT Z | 29

Page 30: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

ColofonBoompjes 55 • 3011XB Rotterdam

Postbus 21320 • 3001 AH Rotterdam

t 010 240 06 06 • f 010 411 66 61

www.betawassen.nl

De wet is een vertaling van het Sociaal Akkoord

dat vorig jaar gesloten is tussen werkgeverspar-

tijen en de vakbonden. De strekking van dat

akkoord kort samengevat: flexwerkers krijgen

een sterkere positie, iedereen heeft recht op

een ontslagvergoeding en de WW-duur wordt

verkort. Vorige week heeft de Tweede Kamer

ingestemd met het wetsvoorstel. Als ook de

Eerste Kamer akkoord is, is de wet definitief.

Vooralsnog is dat niet het geval. Wij hebben in

het principeakkoord voor de nieuwe CAO daar-

om afgesproken dat als de wetgeving helemaal

definitief is we de impact op onze CAO zullen

bespreken.

Desalniettemin kunnen we een aantal hoofd-

zaken wel alvast op een rijtje zetten. De wij-

zigingen gaan nog niet in, maar het is nuttig

om dit alvast te lezen en te weten wat u kunt

verwachten. Hierbij een overzicht:

- maximale duur tijdelijke

contracten wordt beperkt

Op dit moment staat de wet nog toe dat er drie

tijdelijke contracten gegeven kunnen worden

in maximaal 36 maanden. Die periode wordt

teruggebracht naar 24 maanden, een heel jaar

korter dus. Hiervan kan worden afgeweken bij

CAO, ook in de toekomst. Eén van de thema’s

die we op termijn zullen moeten bespreken met

de vakbonden dus.

- verplichte transitievergoeding

Door de hervorming van het ontslagrecht moe-

ten werkgevers per 1 juli 2015 een transitie-

vergoeding betalen als zij het dienstverband

beëindigen van een werknemer die twee jaar

of langer in dienst is geweest. Deze vergoeding

is bedoeld voor begeleiding naar ander werk.

De hoogte ervan is afhankelijk van de duur van

het dienstverband. Op dit moment is vraag of

er een vergoeding betaald moet worden afhan-

kelijk van de manier waarop het dienstverband

eindigt; alleen de kantonrechter zal altijd een

vergoeding toekennen. Voor kleinere werkge-

vers (met minder dan 25 werknemers) komt er

een overgangsregeling, waarbij de hoogte van

de vergoeding beperkt wordt.

- moeilijker om de keten te doorbreken

Wat ook wijzigt, is dat de ketenregeling pas

opnieuw gaat lopen als er zes maanden tussen

twee contracten bij dezelfde werkgever hebben

gezeten. Dat is nu is nog een periode van drie

maanden.

- geen proeftijd bij arbeidsduur

van maximaal half jaar

Werknemers met een contract van maximaal

zes maanden mogen straks geen proeftijd meer

in hun contract hebben staan. Op dit moment

is dat nog twee maanden proeftijd, omdat we

dat in de CAO hebben afgesproken.

- werkgever krijgt ‘aanzegplicht’

bij tijdelijke contracten

Bij tijdelijke contracten moet minimaal een

maand van tevoren gemeld worden of het con-

tract wordt verlengd of niet. Op dit moment is

dat niet noodzakelijk en lopen overeenkomsten

van rechtswege af. Het is wel zo netjes – ook nu

al – om een medewerker tijdig te laten weten

of de overeenkomst verlengd wordt of niet.

De ingangsdatum van de belangrijkste veran-

deringen is, zoals het er nu naar uitziet, 1 juli

2015. Mogelijk zullen sommige zaken al per 1

juli 2014 wijzigen. Daarvan houdt BETA Wassen

u op de hoogte, zodat u tijdig weet wanneer u

met de nieuwe wetgeving rekening moet gaan

houden. En uiteraard streven we ernaar het

maatwerk uit onze CAO te blijven behouden!

Vragen? Gewoon even bellen met één van

onze juristen

Sluit u ook aan bij deze echte ondernemersclub!

U kunt dan gebruikmaken van onze scherpe

deals (olie/water/slib, energie, afval), deelnemen

aan onze jaarlijkse wasactiviteiten en –excursies

en altijd bellen voor direct (juridisch) advies. Bel

voor meer informatie naar 010 – 240 06 06 of

mail naar [email protected].

Lagere ontslagpremies voor kleinere bedrijven, minder flexibiliteit, minder tijdelijke contracten. Zomaar een paar steek-

woorden naar aanleiding van de nieuwe Wet Flex & Zekerheid die vorige week werd aangenomen in de Tweede

Kamer. Deze wet zorgt voor aantal grote veranderingen in ons arbeidsrecht. Maar wat betekent dit voor u als tanksta-

tionondernemer? En vanaf wanneer krijgt u ermee te maken?

30 | BETA WASSEN | CS2 APRIL 2014

De nieuwe Flexwet: wat verandert er voor u als wasondernemer?

Page 31: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 31

WashTec: Leasen autowasinstallatie biedt vele voordelenPeter van der veen van Washtec Benelux: “Het leasen van een autowasinstallatie kan een

interessante mogelijkheid zijn. Al vele jaren biedt WashTec deze mogelijkheid maar heeft

de aanvraagprocedure sterk kunnen vereenvoudigen. Een objectieve afweging tussen lea-

sen of kopen is een relevante vraag voor veel ondernemers. Bij koop bent u onmiddellijk

eigenaar maar bent u tevens direct uw “cash” kwijt. Past dat in uw situatie nog wel bij de

huidige marktomstandigheden? “Wat is belangrijker voor u als ondernemer: dat u de auto-

wasinstallatie in eigendom

heeft of dat deze geleased

is en uw kapitaal beschik-

baar blijft voor een andere

investering?” Het ideale

model is dat uw investering

voor aanschaf gelijk loopt

met de door de autowasin-

stallatie gegenereerde om-

zet. Door de betaling van de

leasetermijnen lopen de in-

komsten en uitgaven in veel

situaties parallel.”

advertorial

“Het financiële landschap is sterk veranderd

de laatste jaren. Banken verstrekken nauwe-

lijks nog kredieten en zeker niet op het mo-

ment dat u deze het meest nodig heeft! Dit

alles vereist een aangepaste wijze waarop

met geld van de onderneming moet worden

omgegaan. Want eenmaal geïnvesteerd is dit

immers niet meer terug te draaien. De finan-

cieringsstructuur van een onderneming zal te-

genwoordig meer anticiperen op het behoud

van kapitaal.”

“Investeren in kapitaalgoederen zoals een au-

towasinstallatie kunnen deze doelstelling ver-

storen. Het is echter essentieel voor de conti-

nuïteit en winstbijdrage van de onderneming

om een moderne autowasinstallatie te heb-

ben, al was het alleen maar om een compleet

aanbod te hebben en slagkracht ten opzichte

van uw concurrentie te behouden of deze te

versterken. Lease zorgt dat uw kapitaal in uw

bedrijf blijft. Kortom: Vasthouden van en ef-

ficiënte inzet van kapitaal, scherp op kosten

sturen, maar toch blijven investeren zijn be-

langrijke zaken voor iedere onderneming.”

Passende financiering? “Een WashTec leaseovereenkomst is een op

de carwash-branche gerichte financiering

waarbij het benodigde kapitaal over een aan-

tal jaren wordt gespreid. In tegenstelling tot

een lening bij de bank worden geen andere

zekerheden gevraagd en kan tot 100% van

de autowasinstallatie gefinancierd worden.

Door de investeringen niet in een keer te be-

talen blijft er meer geld in kas en de banklij-

nen in stand. Dit geeft rust in de organisatie

want nu kunt u tegenvallers beter opvangen.

De betaling van de carwash loopt nu gelijk

met of overstijgt de door de carwash gege-

nereerde inkomsten. De rente bij de bank

lijkt momenteel laag maar bij bankleningen

wordt de rente regelmatig aangepast en zijn

er aanzienlijke bijkomende kosten. Dikwijls

zijn de rente en kosten bij een banklening

hoger dan bij lease. De bij lease gehanteerde

rente is vast gedurende de gehele looptijd

van de overeenkomst”.

“De afgelopen jaren hebben veel bedrijven

ervaren wat de consequenties kunnen zijn

van een te grote afhankelijkheid van de bank.

Met lease neemt deze afhankelijkheid sterk

af, de banklijnen blijven intact en deze kun-

nen op een moment dat het werkelijk nodig

is worden gebruikt. Bij de beoordeling van het

krediet vallen wij u niet steeds lastig met al-

lerlei vragen. Wanneer recente jaarcijfers zijn

gedeponeerd kan deze kredietbeoordeling

zonder uw tussenkomst plaatsvinden.”

Kenotek komt met twee noviteitenOp hun stand 3-116 tijdens de beurs Automo-

tive Trade Show 2014” zal Kenotek 2 noviteiten

laten zien:

Kenolon II Protector®De complete bescherming voor uw auto.

Kenolon II Protector® lakverzegeling is een Lak,

Glas & Kunstofverzegeling. De verzegelingcoa-

ting is micro dun en versterkt de kunststof en

de oppervlakteglans. Deze laat een na de be-

handeling met PROTECTOR een zijdezacht en

waterafstotend effect op uw auto. Hierdoor

wordt de hele auto (lak, kunststof, ramen en

velgen), beschermd tegen de aantasting van

strooizout, insecten, zure regen, vogeluitwerp-

selen & Uv-straling. Dit product is de manier om

meer omzet in uw wasstraat te genereren.

Carfoam Extra, de ultieme wasbox shampooExtreem hoog schuimende fris ruikende wasbor-

stel shampoo voor in uw wasboxen. Deze nieuwe

shampoo is extra hoog schuimend om een ho-

ger “visueel” gevoel bij de klant te krijgen, met

meer beleving. Om de beleving van schoonma-

ken nog meer te onderstrepen is deze shampoo

geparfumeerd met een erg “frisse appel” geur.

Verder zullen we op de stand ook volop aandacht

geven aan

onze keur-

merken: VDA

en Duurzaam

Autowassen.

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 3-116

Page 32: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

X40 COATINIUMTM

Hybrid Coating WaxHet summum in lakconservering

Bio Industrials Truck – en Carwash Produkten B.V.Tel: 0412-651146 www.flowey.nl

www.caramba.eu

Caramba | Reiniging · Vezorging · Onderhoud

Vertrouw op RMS Aqua – de Hightech-wasproducten voor uw wasstraat.

Briljante glans!

• Absoluut streepvrij schoon• Stralend diepe glans• Zichtbaar pareleffect• Langdurige bescherming• Frisse, aangename geur

Al meer dan 110 jaar! Made in Germany.

Met Polymeer

verzegeltechnologie.

Page 33: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

LONG LASTING

DE AUTOLAK “POLISH” GLANZEND EN LANGER IN NIEUW STAAT!

DUURZAME LAKVERZEGELING IN ÚW WASSTRAAT

WWW.GLANSPROTECTOR.COMWWW.RIWAX.NL

CARWASH CHEMIEZwitserse precisie in

RIWA_1203_Adv_95x34_carwashchemie.indd 1 12-03-12 11:57

advertentie

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 33

Tijdens de beurs zal Flowey haar ruim 20 jaar

ervaring (Experience) tonen in een nieuwe lijn

carwashprodukten, welke speciale accenten

heeft op verschillende waterkwaliteiten. Deze

bestaat uit zo’n 20 produkten met enerzijds

het accent op zacht water en anderzijds het ac-

cent op hard water. Op de Benelux markt ziet

men een trend met name in het gebruik van

onthard-, c.q. osmosewater in autowascentra

met daarbij hun specifieke vraagstellingen.

Vandaar een totaal gespecialiseerde lijn voor dit

type autowascentra. In deze produktenlijn zit

ook onze revolutionaire conserveerder Coatini-

um verwerkt, welke een onovertroffen glans en

coating realiseert. Deze wordt gevoerd naast

ons bekende label Evopur, de ecologische

produktenlijn welke zoveel mogelijk bestaat

uit plantaardige grondstoffen. Daarnaast

presenteren we uiteraard onze ecolgische

autoverzor-

g i n g s p r o -

dukten, met

daarbij ook

een groene

consumen-

tenlijn.

Christ

Genius Vitesse Takst Need for speed!Christ presenteert op de beurs, de laatste in-

novatie op het gebied van supersnel autowas-

sen! Hierbij wordt gebruik gemaakt van een

Genius Vitesse Takt portaalwasmachine waarin

wasstraattechniek, genaamd HOGE-DRUK JET-

STREAM, garant staat voor een indrukwekkend

wasresultaat. Het binnenrijden van de washal

wordt sterk vereenvoudigd wielgeleiders met

ingebouwde LED verlichting in wisselende kleu-

ren. In combinatie met de gepatenteerde 5-D

borstelophanging worden de meest complexe

auto-contouren optimaal gereinigd worden zon-

der piekbelasting op het te wassen voertuig. De

wasklant wordt d.m.v. een LED lichtkrant op de

hoogte gehouden over het verloop van het was-

programma. De 21 inch wielborstels met geïnte-

greerde hoge druk waterjets van 85 bar zorgen

voor een optimale wielwassing voor de meest

veeleisende wasklant. Tevens zorgt de lengte-

gestuurde onderkantwasser voor een perfecte

reiniging bodemreiniging. Het Sensofil+ borstel-

materiaal staat garant voor een super softwash

resultaat met een high gloss finish. Op deze ma-

nier wordt

uiteindeli jk

een wasca-

paciteit be-

reikt van 20

autowassin-

gen per uur!

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 5-2016

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 5-176

Topproducten van Cartec nu ook voor de Wasstraat!

Flowey presenteert zijn Experience Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 8-338

De deelname van Cartec BV aan de Automotive

Trade Show, in de Jaarbeurs Utrecht is een feit.

Cartec BV is vertegenwoordigd als oer-Hollandse

producent van Autopoets- en reinigingsmiddelen

en ruim 27 jaar een begrip in Nederland. Cartec

heeft de Automotive Trade Show gekozen voor

de introductie van de nieuwe Wasstraat produc-

ten: De Royal Care lijn. De jarenlange kennis en

ervaring in de Car Care op het gebied van glans

en bescherming kwamen bij de ontwikkeling van

deze producten enorm van pas. Doordat Cartec

de producten zelf ontwikkelt en produceert kan

er direct ingespeeld worden op de wensen en be-

hoefte uit de markt. De combinatie met de Car

Care markt heeft als voordeel dat de wasstraat

producten voldoen aan de hoge kwaliteit die u

gewend bent van ons. Bent u nieuwsgierig ge-

worden naar de Wasstraat producten van Cartec?

Naast deze introductie presenteert Cartec uitge-

breid het totale pakket van producten voor de Car

Care, Schadebranche en nog veel meer. Ook deze

beurs zullen we weer voor u klaar staan met een

hapje en een drankje. Vergeet niet te vragen naar

de spectaculaire acties!

Page 34: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Rob van Herpen van Hanex Carwash Veghel

‘Met de interieurbaan zijn we uniek en hiermee vergroten we ons klantenbereik’Berrie Wolters

Toen ik in 2011 een afspraak had met Rob van Herpen bij zijn zojuist geopende Hanex wascentrum te Oss gaf

hij al te kennen ‘in de toekomst meer in carwash te zullen investeren dan in tankstations’. Met het begin dit jaar

geopende wascentrum in Veghel heeft hij deze uitspraak onderstreept. Maar het waren niet zozeer de zeer ruime

opzet van deze carwashlocatie, de moderne autowasstraat, de Lavaboog, de 5 wasboxen, het stofzuigerplein die

mijn interesse wekten, maar de ’bemande interieurbaan’: een 30 meter lange en 4 meter brede lopende band

waarop het autointerieur in een tijdsbestek van 8 minuten geheel wordt gereinigd. Rob van Herpen: “Een groot

deel van onze klanten maakt al van de interieurbaan gebruik.”

Page 35: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Waarom geen autopoetsstraat, zoals je

tegenwoordig meer binnen de

carwashbranche ziet?

“Dat heb ik zeker overwogen. Maar met een

interieurbaan kunnen we ons nog meer onder-

scheiden dan met een autopoetsstraat. Daar-

naast bestaat ons meest complete wasprogram-

ma uit een Acryl-Intensiefbehandeling die zorgt

voor hoge mate van glanseffect op de lak en

bescherming ervan. Het extra glanseffect die de

autopoetsstraat na dit wasprogramma dan nog

geeft is wat mij betreft voor de consument te

weinig zichtbaar. Ook visueel oogt de autopoets-

straat te veel op de autowasstraat. Maar met de

interieurbaan zorgen we voor het gewenst ‘wow

effect’ bij de klant. Een brede en lange loopband

met daarop enkele auto’s die door 4 tot 6 mede-

werkers worden aangepakt. Daar gebeurt echt

iets! Ik denk dat de automobilist eerder bereid

is om een extra bedrag van €10 tot € 15,- te

betalen voor een schone interieur dan voor een

extra glanseffect!”

De interieurbaan behelst een flinke

investering. Is dit wel terug te verdienen?

“Ja, de investering is vrij fors. Maar ik verwacht

toch een terugverdientijd van slechts enkele ja-

ren. Dit omdat de interieurbaan voor een veel

groter klantengebied zorgt. Is de klant bereid

om voor een carwash zo’n 5-10 kilometer te

willen rijden, de praktijk wijst nu al uit dat men

voor de interieurbaan wel 10-20 kilometer wil

afleggen. Een veel groter klantenpotentieel

dus. Zelfs een grote stad als Eindhoven wordt

zo voor ons bereikbaar. Sinds de opening heb-

ben we een actie van € 17,50 voor het duurste

wasprogramma in combinatie met een Interi-

eurbehandeling. Ik denk dat de klant straks

bereid is ten minste € 15,- te betalen voor de

interieurbehandeling alleen (rond de € 25,- in-

clusief autowassen).”

Afhankelijk van de drukte zijn er tussen de 4 en

8 medewerkers op de interieurbaan en bij de

wasstraat aanwezig. De technische capaciteit

van de interieurbaan en de medewerkers zijn

40 auto’s per uur.“

TechniekNet zoals de wasstraat en andere randappa-

ratuur is Ace Carwash ook de leverancier van

de interieurbaan. De verantwoordelijke man

binnen dit bedrijf hiervoor is Sebastiaan van

den Burg. De kop van dit artikel stelt dat deze

interieurbaan uniek in Nederland is. Dat kan

kloppen, maar niet de enige. Immers al zeker

5 jaar wordt bij Bob Autowas te Schiedam ook

middels een lopende band interieur van auto’s

gereinigd. Ook hier is ACE Carwash de leve-

rancier geweest.

Sebastiaan Van den Burg: “De interieurbaan in

Veghel bestaat uit 2 delen: ten eerste betreft de

zogenoemde ‘loader band’ en heeft een lengte

van 5 meter. Hierop wordt de auto geparkeerd,

kan de klant uitstappen en vinden de eerste

behandelingen plaats (leegruimen van de auto,

reinigen van de automatten, in sprayen van

onder andere ruimen e.d.). Een medewerker

zet via een bedieningspaneel de loaderband

in beweging zodat de auto de 25 meter lange

hoofdbaan oprolt. Daar vinden de andere be-

handelingen plaatst, zoals het stofzuigen, het

met een ‘tornado’ luchtpistool schoonblazen

van naden en kieren, het reinigen van ramen

en dorpels e.d.”

Het hele proces duurt gemiddeld 8 minuten.

De snelheid blijft altijd gelijk. Het is de perso-

neelsbezetting op de interieurbaan die voor

de juiste doorloopsnelheid moet zorgen. “De

band wordt bij drukte niet sneller gezet, maar

dan zijn er wel 6 tot 8 medewerkers bij de

wasstraat en de interieurbaan actief. De capa-

citeit van de interieurbaan ligt op maximaal 40

auto’s per uur.”

Wat is het verschil met de interieurbaan

in Schiedam?

“In Schiedam ligt de baan op de vloer en hier

in Veghel in een put. Daarnaast zijn er bij die in

Veghel enkele productverbeteringen toegepast.

Zo is de besturing uitgebreid, is de baan veel

lichter in gewicht en mede daardoor zo’n 50

procent onderhoudsvriendelijker geworden. Zo

behoeft de baan slechts eens in de 5 jaar een

inspectie en bij 10 jaar moet er wat gesleuteld

worden. Dat is alles.

TrainingOm een constante kwaliteit en snelheid te

kunnen garanderen wordt er gewerkt volgens

een op maat gemaakt stappenplan voor de

medewerkers. Dit stappenplan is ontwikkeld

vanuit vijf jaar ervaring met de interieurbaan

in de vestiging van Bob Schiedam. ACE Oplei-

ding&Training heeft de medewerkers van Ha-

nex een intensief begeleidingstraject aange-

boden waarbij, stapsgewijs, de meest ideale

werkwijze is aangeleerd. Immers, het succes

van een interieurbaan wordt voor een groot

deel bepaald door medewerkers die exact

weten hoe ze hun taak moeten uitvoeren.

Met de kennis en ervaring van ACE Carwash

Systems in de begeleiding van de uitvoering

zijn de voorwaarden gecreëerd voor een suc-

cesvol commercieel interieurconcept!

Hanex Tankstations & Carwash

Rob van Herpen is directeur van Hanex

Tankstations & Carwash. Hij heeft enkele

jaren gelden het bedrijf overgenomen van

zijn vader Piet van Herpen (nauw betrok-

ken geweest bij oa. de oprichting van

BETA Tankstations in 1990). Het bedrijf

heeft momenteel 7 tankstations van de

merken Esso, Shell, BP en Total. Bij 4 ervan

kunnen klanten ook de auto wassen (roll-

overs). Daarnaast beschikt ze over 4 stand-

alone waslocaties in Heesch, Oss, Lelystadt

en sinds begin dit jaar ook in Veghel.

CS2 APRIL 2014 | INTERIEURREINIGING | 35

Page 36: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Nerta toont op beurs haar Best sellers“Als toonaangevende producent van profes-

sionele reinigingsmiddelen voor de car- en

truck-washsector zal Nerta dit jaar voor de

eerste maal aanwezig zijn op Automotive

Trade Show om zowel nieuwe als bestaande

klanten te ontvangen. Graag stellen wij onze

topproducten tijdens deze editie aan u voor

en zetten wij onze Best Sellers extra in de

etalage. Het afgelopen jaar heeft ook onze

R&D afdeling niet stilgezeten en met trots

zullen wij tijdens deze editie van Automotive

Trade Show onze nieuwe productlijn aan u

voorstellen. Wij nodigen u dan ook graag uit

om zeker langs te komen op onze stand zo-

dat onze vertegenwoordigers u met profes-

sioneel advies kunnen begeleiden.

advertentie

36 | VARIA | CS2 APRIL 2014

Na jarenlange ervaring in de verkoop van water-

recycling systemen voor de carwash branche zijn

wij begin 2012 gestart met ClearWaterTec, dat zich

specialiseert in de wereldwijde verkoop van water-

behandelingsapparatuur voor zowel carwash als

industrie. ClearWaterTec is een onderneming die

openstaat voor een open en eerlijke manier van

zakendoen en die zijn klanten centraal stelt.

Door onze kennis en jarenlange ervaring bieden wij

u, naast betrouwbaarheid en betrokkenheid, een

hoogwaardige kwaliteit, versterkt door de bunde-

ling van krachten van zorgvuldig uitgekozen top-

fabrikanten.

Ons leveringsprogramma:

- Biologische waterrecycling systemen voor

carwash, truckwash, treinwash enz.

- Industriële afwaterbehandelings-

apparatuur, waaronder lamellen

separatoren en bandfilters.

- Filtratie en osmose systemen voor

de behandeling van grondwater,

zeewater, recycle water.

ClearWaterTec, specialist in waterhergebruik bij carwash

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 7-216

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 4-166

Automatten wasser van HansaHansa Service staat ook op Automotive trade

Show te Utrecht. Een van de producten die

centraal op zijn stand aanwezig zal zijn is de

Automatten wasser. Bas van Oldenmark: dit

is eigen import, een oerdegelijk apparaat

uitgerust met de laatste techniek. Eenvoudig

wassen en

drogen in

een voort-

gang. Sim-

pele bedie-

ning en milieuvriendelijk. Geen gebruik van

chemicalien, lage verbruikskosten en zeer

compacte afmeting. Standaard uitvoering:

Staal en RVS componenten, met electroni-

sche muntproever, sterke poedercoating,

geïntegreerde thermostaat, noodstop. Er

zijn ook enkele opties mogelijk: elektroni-

sche muntproever, LED strip in kleur, eigen

bedrijfsuitvoering. Voor de rest staat Hansa

uiteraard ook met zijn bekende productlijn

tank en wasproducten.

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 3-116

Wash Parts importeur Aqua Blue Hydrauliekvloeistof

Aqua Blue is een nieuwe hydrauliekvloeistof die hydrauliekolie ver-

vangt. Aqua Blue is een biologisch afbreekbare vloeistof op water-/

glycolbasis. Het vervangt hydraulische olie en kan bij lekkage mak-

kelijk met water verwijderd worden.

Aqua Blue is speciaal voor wasstraten ontwikkeld. Het is niet gif-

tig, biologisch afbreekbaar, ongevaarlijk voor waterbereidingsin-

stallaties en geschikt voor gebruik met heet en koud water. Wash

Parts is exclusief importeur voor de Benelux.

Page 37: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Ook Caramba zal vertegenwoordigt zijn tij-

dens deze beurs met een eigen stand. Op

onze stand kunt u terecht voor informatie

over alle productlijnen die wij voeren.

Bij de Carwash chemie lijn praten wij u

graag bij over de nieuwste producten die wij

op de Nederlandse markt hebben geïntrodu-

ceerd de afgelopen periode. We hebben een

aantal nieuwe producten die het wassen van

de auto voor de klanten weer een heel nieu-

we dimensie geven. Caramba Lava voor de

Lavaboog en Caramba Glanspantser voor de

Caramba glanspantserboog. Op onze stand

vertellen wij u graag meer over de mogelijk-

heden voor de bogen en over deze nieuwe

producten.

Wij zullen een aantal van onze producten

ook demonstreren tijdens de beurs op een

fantastische testauto.

Daarnaast presenteren wij uiteraard ook onze

andere productlijnen: De Ca-

ramba Profi-serie met hoog-

waardige kwaliteitsproducten

voor de professionele gebruiker.

Ook in deze lijn hebben wij zeer

interessante producten voor u.

Maar uiteraard mag onze consumenten lijn

ook niet ontbreken. Tijdens de Automotive

Trade show praten wij u graag bij over de

nieuwe producten in ons assortiment en

de mogelijk om uw huidige productassorti-

ment uit te breiden van Caramba of om de

Caramba producten toe te voegen aan uw

assortiment. Onze vertegen-

woordigers geven u graag

informatie over de mogelijk-

heden.

Wij hopen u te kunnen be-

groeten op onze stand.

Kärcher toont een nieuwe velgenborstelTijdens de beurs Service Station Shop & Car-

wash stond op de stand van Kärcher de 5-bor-

stel roll-over de CB5 centraal. Ik sprak daar

met Jan Andries Meijer die dealer van dit merk

in Nederland is: “De CB5 is een unieke vijf-

borstel roll-over met vier zijborstels en één

dakborstel. De installatie beschikt tevens over

wielwassers en een drooginstallatie met twee

zijdrogers en twee drogers voor de horizon-

tale delen. Daarnaast zijn vele opties leverbaar

en de machine wordt naar wens van de klant

samengesteld. De CB5 doet 2,5 minuten over

een basisprogramma, een drie-borstel roll-

over doet daar 5 minuten over.”

Een ander nieuwtje tijdens de beurs was een

nieuwe velgenbostel. Niet rond zoals traditi-

oneel, maar een velgenborstel opgebouwd

uit 3 segmenten: twee kleine en een grote

borstels. Volgens Kärcher kunnen de kleinere

borstelsegmenten diepen de velg in en zorgen

daardoor voor een beter reinigingsresultaat.

CS2 APRIL 2014 | VARIA | 37

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 6-238

Caramba ook op Automotive Trade Show Utrecht

Page 38: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Wie

leve

rt W

at

Hét adres voor de carwash ondernemer! T: 0412 - 691 555

Afvalwater equipment

iClean Carwash Technologies Tel: 0478 517979 Fax: 0478 642105Email: [email protected]: www.iclean.nlWebshop: www.pimpyourcarwash.nliClean is de exclusieve dealer voor Ryko roll-overs, truckwash en tunnels en van Hanna hydraulische RVS wasstraten en van Rowafil biologische waterrecycling systemen.

Automatisering

Tokheim NederlandTouwslagerstraat 17, RidderkerkTel: 088-1471500

Tokheim is Europees marktleider in de ontwikkeling, productie en serviceverlening van benzinestation automatisering.Tokheim biedt haar klanten een compleet pakket aan benzinepompen, betaalterminals, media toebehoren, retail automatiserings-sytemen, replacement parts en upgrade kits. Een zeer belangrijke activiteit is verder de service dienstverlening, waaronder service voor de bouw, installatie en het onderhoud van benzinestations.

Borstelsystemen

Brushcom BVTel: 0412-691555www.brushcom.netE-mail: [email protected], Foam en PE borstels voor alle merken, toebehoren en technische vervan-gingsonderdelen.

Brandstof dispensers

Tokheim NederlandTouwslagerstraat 17, RidderkerkTel: 088-1471500

Tokheim is Europees marktleider in de ontwikkeling, productie en serviceverlening van benzinestation automatisering.Tokheim biedt haar klanten een compleet pakket aan benzinepompen, betaalterminals, media toebehoren, retail automatiserings-sytemen, replacement parts en upgrade kits. Een zeer belangrijke activiteit is verder de service dienstverlening, waaronder service voor de bouw, installatie en het onderhoud van benzinestations.

Doe-het-zelf boxen

iClean Carwash Technologies Tel: 0478 517979 Fax: 0478 642105Email: [email protected]: www.iclean.nlWebshop: www.pimpyourcarwash.nliClean is de exclusieve dealer voor Ryko roll-overs, truckwash en tunnels en van Hanna hydraulische RVS wasstraten en van Rowafil biologische waterrecycling systemen.

Wash Tecwww.washtec.nlTel: 079-3683720 Fax: 079-3683725Of u nu op zoek bent naar de meest ef-ficiënte kettingwasstraat, roll-over, wasbox, truckwasinstallatie, waterrecyclesysteem of shampoos en waxen, bij WashTec bent u aan het juiste adres en doet u rechtstreeks zaken met de fabrikant. Met een compleet productportfolio en een eigen servicenet-werk met circa 600 eigen technici is Wash-Tec de markt-, innovatie- en rendementlei-der in de autowasindustrie.

Wanidae T&Swww.wanidae.nlTel: 0182-686343Europees topmerk, innoverend en met hoge kwaliteit. Een zeer uitgebreidleveringsprogramma.

Interclean Benelux b.v.Tel:040-2531822Email:[email protected]:www.intercleanbenelux.nlProducent van DHZ-wasboxen. Leverancier van reinigingsmachines en reinigingsmid-delen. Ruim 35 jaar ervaring.

Interieurreiniging

Enzo Nederland BVTel: 053-5383983 Fax: 053-5385825E-mail: [email protected]

Eenzet AutomotiveTel: 033-4341050 Fax: 033-2774769E-mail: [email protected] van 1Z Auto onderhouds- enreinigingsmiddelen voor shop, carwashen professional.

Kassa/POS-systemen

Tokheim NederlandTouwslagerstraat 17, RidderkerkTel: 088-1471500

Tokheim is Europees marktleider in de ontwikkeling, productie en serviceverlening van benzinestation automatisering.Tokheim biedt haar klanten een compleet pakket aan benzinepompen, betaalterminals, media toebehoren, retail automatiserings-sytemen, replacement parts en upgrade kits. Een zeer belangrijke activiteit is verder de service dienstverlening, waaronder service voor de bouw, installatie en het onderhoud van benzinestations.

Lakbehandeling

Enzo Nederland BVTel: 053-5383983 Fax: 053-5385825E-mail: [email protected]

Eenzet AutomotiveTel: 033-4341050 Fax: 033-2774769E-mail: [email protected] van 1Z Auto onderhouds- enreinigingsmiddelen voor shop, carwashen professional.

Caramba Nederland B.V.Tel: 0592-345 161Fax: 0592-340 590Website: www.carambanederland.nlE-mail: [email protected] chemie is absoluut het beste voor uw autowasinstallatie. Vakbekwame instelservice.

Lucht-automaat

Hansa Service BVMobile: 06-22403224Tel: 020-6177067www.hansaservice.nl

Milieu-inspecties

Kiwa Nederland B.V.Tel: 070-4144621 Fax: 070-4144640E-mail: [email protected]: www.kiwa.nlOnafhankelijke inspecties voor Verklaring Vloeistofdicht volgens CUR44, tankinstallaties, kathodische bescherming, water/bezinksel, grondwatermonitoring, aardingen.

Onderdelen & toebehoren

Hoogendijk AutowastechniekenTel: 0541-661035 Fax: 0541-661850Internet: www.hoogendijkcarwash.nlLeverancier van autowasinstallaties, autowasborstels, wasboxen en reinigings-middelen. Onderhoud, revisie en onderdelen van uw California-installatie.

Autowastechniek door de nummer 1 in innovatie.Met ons wast u succesvol!

Christ Wash Systems Ringbaan Zuid 360 • 5022 GA TilburgTel. 013-543 543 3 • Fax 013-535 173 5www.christ-ag.com • [email protected] WASH SYSTEMS

The Real Car Wash Factory

we_know_carwash_holland_210_135_Layout 1 06.02.12 09:04 Seite 1

ChristTel: 013-5435433Email: [email protected]: www.christ-ag.comtotaalleverancier van wasinstallaties

Hansa Service BVMobile: 06-22403224Tel: 020-6177067www.hansaservice.nl

Poetsmachines & reinigingsproducten

Enzo Nederland BVTel: 053-5383983 Fax: 053-5385825E-mail: [email protected]

Autowastechniek door de nummer 1 in innovatie.Met ons wast u succesvol!

Christ Wash Systems Ringbaan Zuid 360 • 5022 GA TilburgTel. 013-543 543 3 • Fax 013-535 173 5www.christ-ag.com • [email protected] WASH SYSTEMS

The Real Car Wash Factory

we_know_carwash_holland_210_135_Layout 1 06.02.12 09:04 Seite 1

ChristTel: 013-5435433Email: [email protected]: www.christ-ag.comtotaalleverancier van wasinstallaties

Eenzet AutomotiveTel: 033-4341050 Fax: 033-2774769E-mail: [email protected] van 1Z Auto onderhouds- enreinigingsmiddelen voor shop, carwashen professional.

Bio IndustrialsTel. 0412-651146, Fax 0412-650728E-mail [email protected] Importeur van FLOWEY’s autoonderhoudspro-ducten. Zeer hoogwaardig, zowel verkrijgbaar in concentraat als consumentenverpakkingen. Flowey’s Test-Kit op aanvraag te verkrijgen.

Caramba Nederland B.V.Tel: 0592-345 161Fax: 0592-340 590Website: www.carambanederland.nlE-mail: [email protected] chemie is absoluut het beste voor uw autowasinstallatie. Vakbekwame instelservice.

Roll-overs

Hoogendijk A.T.W.Tel: 0541-661035 Fax: 0541-661850Hoogendijk Autowastechniek voor al uwCalifornia onderdelen inclusief borstels.Leverancier wasboxen en Smits

Autowastechniek door de nummer 1 in innovatie.Met ons wast u succesvol!

Christ Wash Systems Ringbaan Zuid 360 • 5022 GA TilburgTel. 013-543 543 3 • Fax 013-535 173 5www.christ-ag.com • [email protected] WASH SYSTEMS

The Real Car Wash Factory

we_know_carwash_holland_210_135_Layout 1 06.02.12 09:04 Seite 1

ChristTel: 013-5435433Email: [email protected]: www.christ-ag.comtotaalleverancier van wasinstallaties

WashTec Benelux BVTel: 079-3683720 Fax: 079-3683725Of u nu op zoek bent naar de meest ef-ficiënte kettingwasstraat, roll-over, wasbox, truckwasinstallatie, waterrecyclesysteem of shampoos en waxen, bij WashTec bent u aan het juiste adres en doet u rechtstreeks zaken met de fabrikant. Met een compleet productportfolio en een eigen servicenet-werk met circa 600 eigen technici is Wash-Tec de markt-, innovatie- en rendementlei-der in de autowasindustrie.

iClean Carwash Technologies Tel: 0478 517979 Fax: 0478 642105Email: [email protected]: www.iclean.nlWebshop: www.pimpyourcarwash.nliClean is de exclusieve dealer voor Ryko roll-overs, truckwash en tunnels en van Hanna hydraulische RVS wasstraten en van Rowafil biologische waterrecycling systemen.

Meijer Reinigingssystemen bvT 0592 262 833E [email protected] van Kärcher rollovers en alle verdere toebehoren.

Page 39: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Wie

leve

rt W

at

Hét adres voor de carwash ondernemer! T: 0412 - 691 555

WatermagicTel: 0182-686343Europees topmerk, innoverend en methoge kwaliteit. Een zeer uitgebreidleveringsprogramma.

Versteeg Carwash ServiceTel: 06-53319440 [email protected], www.carwashservice.nlLevert gereviseerde Christ wasinstallaties en verricht onderhoud aan wasinstallaties.

Stofzuigers

Hansa Service BVMobile: 06-22403224Tel: 020-6177067www.hansaservice.nl

Truckwash

Agentuur Cleaning Tools BVBlauwwater 95951DB BelfeldTel. 077-4752326Fax: 077-4751708E-mail: [email protected]: www.actbv.comAlles op het gebied van bedrijfvoertuigreini-ging. Van handborstel tot portaalwasinstal-latie. Importeur: Steinbrückner

Caramba Nederland B.V.Tel: 0592-345 161Fax: 0592-340 590Website: www.carambanederland.nlE-mail: [email protected] chemie is absoluut het beste voor uw autowasinstallatie. Vakbekwame instelservice.

Bio IndustrialsTel. 0412-651146, Fax 0412-650728E-mail [email protected] Importeur van Flowey’s professioneletruckwashproducten. Zeer hoogwaardige,milieuvriendelijke concentraten. Flowey’s Test-Kit op aanvraag te verkrijgen.

Disan NederlandTel: [email protected] stofzuigersystemen voor de carwash

iClean Carwash Technologies Tel: 0478 517979 Fax: 0478 642105Email: [email protected]: www.iclean.nlWebshop: www.pimpyourcarwash.nl

iClean is de exclusieve dealer voor Ryko roll-overs, truckwash en tunnels en van Hanna hydraulische RVS wasstraten en van Rowafil biologische waterrecycling systemen.

WatermagicTel: 0182-686343Europees topmerk, innoverend en methoge kwaliteit. Een zeer uitgebreidleveringsprogramma.

WashTec Benelux BVTel: 079-3683720 Fax: 079-3683725Of u nu op zoek bent naar de meest ef-ficiënte kettingwasstraat, roll-over, wasbox, truckwasinstallatie, waterrecyclesysteem of shampoos en waxen, bij WashTec bent u aan het juiste adres en doet u rechtstreeks zaken met de fabrikant. Met een compleet productportfolio en een eigen servicenet-werk met circa 600 eigen technici is Wash-Tec de markt-, innovatie- en rendementlei-der in de autowasindustrie.

Enzo Nederland BVTel: 053-5383983 Fax: 053-5385825E-mail: [email protected] Eenzet AutomotiveTel: 033-4341050 Fax: 033-2774769E-mail: [email protected] van 1Z Auto onderhouds- enreinigingsmiddelen voor shop, carwashen professional.

Vloeren

Kiwa Nederland B.V.Tel: 070-4144621 Fax: 070-4144640E-mail: [email protected]: www.kiwa.nlOnafhankelijke inspecties voor Verklaring Vloeistofdicht volgens CUR44, tankinstallaties, kathodische bescherming, water/bezinksel, grondwatermonitoring, aardingen.

Vermeulen KunststofvloerenTel: 0172-232050www.kunststofvloeren.nlSpecialist in vloeistofdichte epoxy-vloeren. Vloeren met allerlei kleuren en logo’s mogelijk. Vloerproject bij Anac wascentrum te Nijmegen is door Vermeulen gerealiseerd.

Wasstraten

WashTec Benelux BVTel: 079-3683720 Fax: 079-3683725Of u nu op zoek bent naar de meest ef-ficiënte kettingwasstraat, roll-over, wasbox, truckwasinstallatie, waterrecyclesysteem of shampoos en waxen, bij WashTec bent u aan het juiste adres en doet u rechtstreeks zaken met de fabrikant. Met een compleet productportfolio en een eigen servicenet-werk met circa 600 eigen technici is Wash-Tec de markt-, innovatie- en rendementlei-der in de autowasindustrie.

Meijer Reinigingssystemen bvT 0592 262 833E [email protected] van Schleicher autowasstratenen alle verdere toebehoren.

Autowastechniek door de nummer 1 in innovatie.Met ons wast u succesvol!

Christ Wash Systems Ringbaan Zuid 360 • 5022 GA TilburgTel. 013-543 543 3 • Fax 013-535 173 5www.christ-ag.com • [email protected] WASH SYSTEMS

The Real Car Wash Factory

we_know_carwash_holland_210_135_Layout 1 06.02.12 09:04 Seite 1

ChristTel: 013-5435433Email: [email protected]: www.christ-ag.comtotaalleverancier van wasinstallaties

iClean Carwash Technologies Tel: 0478 517979 Fax: 0478 642105Email: [email protected]: www.iclean.nlWebshop: www.pimpyourcarwash.nliClean is de exclusieve dealer voor Ryko roll-overs, truckwash en tunnels en van Hanna hydraulische RVS wasstraten en van Rowafil biologische waterrecycling systemen.

WatermagicTel: 0182-686224Europees topmerk, innoverend en methoge kwaliteit. Een zeer uitgebreid

Waterbehandeling

Afvalwatertechniek Natuurbeton MilieuTel: 0495-461212www.afvalwatertechniek.nlKOMO olieafscheiders, slibvangputten,afvoergoten, regenwateropvang enwaterrecycling.

Bruine de Bruin B.V.Postbus 163, 1430 AD AalsmeerTel +31(0)20-456 [email protected] en leverancier van Omgekeerde Osmose installaties en Waterbehande-lingsapparatuur. Al méér dan 35 jaar de Omgekeerde Osmose specialist, nu ook voor auto,- en truckwascentra. SCHOON WATER VOOR UW WASPROCES !

iClean Carwash Technologies Tel: 0478 517979 Fax: 0478 642105Email: [email protected]: www.iclean.nlWebshop: www.pimpyourcarwash.nliClean is de exclusieve dealer voor Ryko roll-overs, truckwash en tunnels en van Hanna hydraulische RVS wasstraten en van Rowafil biologische waterrecycling systemen.

Rowafil WaterrecyclingTel: 0478-649082 Fax: 0478-642105Biologische recycling t.b.v. truck en carwas-serettes + RO/demi apparatuur.

Waxen & shampoos

WashTec Benelux BVTel: 079-3683720 Fax: 079-3683725Of u nu op zoek bent naar de meest efficiënte kettingwasstraat, roll-over, wasbox, truckwas-installatie, waterrecyclesysteem of shampoos en waxen, bij WashTec bent u aan het juiste adres en doet u rechtstreeks zaken met de fa-brikant. Met een compleet productportfolio en een eigen servicenetwerk met circa 600 eigen technici is WashTec de markt-, innovatie- en rendementleider in de autowasindustrie.

BlueYelwww.blueyel.nl

Autowastechniek door de nummer 1 in innovatie.Met ons wast u succesvol!

Christ Wash Systems Ringbaan Zuid 360 • 5022 GA TilburgTel. 013-543 543 3 • Fax 013-535 173 5www.christ-ag.com • [email protected] WASH SYSTEMS

The Real Car Wash Factory

we_know_carwash_holland_210_135_Layout 1 06.02.12 09:04 Seite 1

ChristTel: 013-5435433Email: [email protected]: www.christ-ag.comtotaalleverancier van wasinstallaties Bio IndustrialsTel. 0412-651146, Fax 0412-650728E-mail [email protected] Importeur van Flowey’s carwash-producten. Milieuvriendelijke, zeer hoog-waardige producten tegen acceptabele prij-zen. Ook gespecialiseert in carwashpoeders. Flowey’s Test-Kit op aanvraag te verkrijgen.

Caramba Nederland B.V.Tel: 0592-345 161Fax: 0592-340 590Website: www.carambanederland.nlE-mail: [email protected] chemie is absoluut het beste voor uw autowasinstallatie. Vakbekwame instelservice.

Enzo Nederland BVTel: 053-5383983 Fax: 053-5385825E-mail: [email protected]

Eenzet AutomotiveTel: 033-4341050 Fax: 033-2774769E-mail: [email protected] van 1Z Auto onderhouds- enreinigingsmiddelen voor shop, carwashen professional.

Vlietwash bvUw specialist in Truck- & CarwashproductenTel.: 0297-254294Fax: 0297-254516Mobiel: 06-512 666 23E-mail: [email protected]: www.vlietwash.nl

Page 40: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

De sectie LiTe

Schadeherstel

van de vereni-

ging FOCWA

Schadeherstel

organiseert op

zaterdag 12

april de Nati-

onale Deukendag. Aan deze dag werken zo’n

twintig FOCWA-bedrijven mee die gespeciali-

seerd zijn in licht schadeherstel.

Tijdens de Nationale Deukendag geldt een speci-

aal tarief van slechts 35 euro voor het laten her-

stellen van het eerste deukje, mits dit niet groter

is dan een 2 euromunt en er geen sprake is van

een lakschade. De complete actievoorwaarden

en een overzicht van alle deelnemende bedrijven

zijn hieronder te downloaden.

Verder kunnen klanten tijdens deze dag bij

één van de deelnemende schadeherstelbe-

drijven terecht voor het laten inspecteren en

taxeren van één of meerdere kleine schades

aan hun auto. FOCWA LiTe schadeherstelbe-

drijven zijn gespecialiseerd in licht technisch

schadeherstelwerkzaamheden, bestaande uit

alternatieve reparatiemethoden als spotrepair,

uitdeuken zonder spuiten en interieurherstel.

Voor het herstel hoeft de auto niet per se de

werkplaats of spuitcabine in en kan zelfs op

locatie worden uitgevoerd.

WWW.NONPAINT-AUTOPOETSEN.NL

FOCWA LiTe organiseert Nationale Deukendag

RUPES komt met nieuwe microfiber color padsOp de afgelopen editie van Gorinchem gaf

Rupes al demo’s met deze mircofiber pads.

“We hebben een tweetal soorten: een blauwe

en een gele pad. De blauwe microfiber pad

is ontwikkeld voor het verwijderen van grove

swirls, krasjes en roestplkken op de autolak.

Deze pad is uitstekend toepasbaar in onze Big-

Foot polish concept. De microfiber zorgt voor

de juiste kracht en inwerking van het product

en geeft het hoogst denkbaar glansresultaat.

Gele padDeze pad is geschikt verwerking van diepere

lakbeschadigingen. Naast swirls verwijdert

deze pad ook hologrammen en andere on-

effenheden.

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 3-120

Carwash Veghel heeft interieurbaanIn Veghel heeft Hanex recent een nieuwe car-

wash vestiging geopend. Het bijzondere is dat

deze een Interieurbaan heeft, waar de auto op

een lopende band van binnen wordt gereinigd,

Volgens de fabrikant van deze interieurbaan ko-

men er binnenkort bij meerdere carwashes zo’n

baan. De interieurbaan in Veghel bestaat uit 2

delen: ten eerste betreft de zogenoemde ‘loader

band’ en heeft een lengte van 5 meter. Hierop

wordt de auto geparkeerd, kan de klant uitstap-

pen en vinden de eerste behandelingen plaats

(leegruimen van de auto, reinigen van de auto-

matten, in sprayen van onder andere ruimen ed).

Een medewerker zet via een bedieningspaneel

de loaderband in beweging zodat de auto de 25

meter lange hoofdbaan oprolt. Daar vinden de

andere behandelingen plaatst, zoals het stofzui-

gen, het met een ‘tornado’ luchtpistool schoon-

blazen van naden en kieren, het reinigen van

ramen en dorpels ed.”

Het hele proces duurt gemiddeld 8 minuten. De

snelheid blijft altijd gelijk. Het is de personeels-

bezetting op de interieurbaan die voor de juiste

doorloopsnelheid moet zorgen. “De band wordt

bij drukte niet sneller gezet, maar dan zijn er wel

6 tot 8 medewerkers bij de wasstraat en de inte-

rieurbaan actief. De capaciteit van de interieur-

baan ligt op maximaal 40 auto’s per uur.

Lees het gehele artikel in CS-deel van deze editie op pagina 34.

Page 41: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

advertentie

Cromax® Nederland en haar vier dealers, Va-

nesch Verf, Luijten-VVZ, Geeraets en Ferwerda,

introduceerden tijdens de Autoprofessioneel &

Schadeherstel Vakbeurs Gorinchem gezamen-

lijk de nieuwe merknaam Cromax®.

De prominente stand van Cromax®, die direct

bij de ingang stond, was in de Evenementenhal

niet te missen. “De vakbeurs in Gorinchem is de

beurs voor automotive. Het was de ideale plek

om onze nieuwe merknaam, huisstijl en etiket-

ten aan de Nederlandse schadeherstelbranche

te tonen,” zegt Tonio Amaddeo, Sales Manager

Cromax® Nederland.

Op de stand konden de bezoekers als eer-

sten de nieuwe productetiketten van Cro-

max® zien. Elke productfamilie - Cromax®

Pro Basecoat, Cromax® Basecoat en Imron®

Fleet Line – heeft een nieuw en opvallend

ontwerp gekregen. De verfblikken met de

nieuwe etiketten verlaten sinds deze maand

de fabriek en vinden gefaseerd hun weg

naar de Cromax®-gebruikers.

Op de donderdagavond had Cromax® een

feest georganiseerd om haar trouwe klanten

te bedanken en samen de nieuwe merknaam

te vieren. Het programma van de avond was

een goede afspiegeling van de nieuwe Cro-

max® huisstijl: sterk, fris en dynamisch. De

600 gasten aanwezig werden vermaakt met

onder andere danscrews en de interactieve

liveband The Originals. “De interactie met

de liveband was symbolisch van hoe we met

onze klanten omgaan. In deze uitdagende

tijden kunnen we alleen blijvend succesvol

met elkaar zijn als we met elkaar in gesprek

zijn over onze gezamelijke uitdagingen”, al-

dus Tonio Amaddeo. “In contact blijven met

onze klanten en naar hun behoeftes luisteren

is voor ons de beste manier om zeker te we-

ten of we de juiste dingen doen en de dingen

juist doen.” Tenslotte sloot zangeres Sharon

Doorson de avond af met een optreden.

Tonio Amaddeo gaat door: “We kijken terug

op een geslaagd evenement. We hadden als

doel om samen met onze dealers onze nieuwe

merknaam te communiceren. Onze boodschap

was: we zijn er, we blijven er en we zijn sterker

dan ooit, en dat is allemaal te danken aan onze

trouwe klanten. Het was prachtig om zoveel

enthousiaste klanten op één plek te zien en vol-

gens mij is het ons gelukt om onze boodschap

over te dragen.”

Cromax® kijkt terug op een succesvolle beurs

Openingspeech van Tonio Amaddeo op de Cromax® party

Een druk bezochte Cromax® stand op de Autoprofessioneel & Schadeherstel Vakbeurs Gorinchem

AkzoNobel heeft bekend gemaakt, dat Rogier Sassen is benoemd tot Vehicle Refinishes Pre-

mium Sales Manager Lesonal Benelux. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen alle Lesonal

verkoop activiteiten, waaronder ook Verfindustrie Spectrum.

Rogier Sassen werkt al voor AkzoNobel sinds 2007. Hier-

voor heeft hij gewerkt als Internationaal Sales Manager

in de metaal industrie. De afgelopen zeven jaar heeft hij

succesvol in verschillende marketing en commerciële rol-

len gewerkt binnen AkzoNobel Automotive & Aerospace

Coatings, waarvan de laatste twee jaar als Color Manager

voor de Europese markt. Binnen de Benelux gaat Rogier

Sassen leiding geven aan het totale sales team van Lesonal.

Hij rapporteert aan de VR Premium Sales Manager Benelux,

Mark Korsmit. Mark Korsmit: “We zijn verheugd over de

toevoeging van Rogier Sassen aan ons team. Onder zijn

leiding gaat het Lesonal Sales team de komende periode

belangrijke stappen zetten om de uitdagende ambities van

Lesonal in de Benelux waar te maken.”

Rogier Sassen Sales Manager Lesonal Benelux

AP2 APRIL 2014 | VARIA | 41

Page 42: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

SpuitpiStolen

Page 43: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

advertentie

Amtech wondermask De Duitse topfabrikant Horn & Bauer is fabri-

kant van plastic producten voor de auto-indu-

strie. Naast de beschermingsmaterialen zoals

stoelhoezen, stuurhoezen en vloermatten

fabriceert men ook maskeerfolie producten

onder de merknaam WONDERMASK. Deze

maskeerfolie producten worden gebruikt in

autoschadeherstelbedrijven tijdens reparatie

en spuitwerkzaamheden.Er bestaan twee

soorten maskeerfolie t.w. afdekfolie en verf-

hechtende folie. De eerste dient ter voorko-

ming van bijvoorbeeld spuitnevel dat mogelijk

op plaatsen komt van het voertuig dat niet

gespoten moet worden. De verfhechtende

variant heeft aan de binnenzijde van de fo-

lie een statische aantrekkingswaarde naar

het voertuig en de buitenkant van de folie is

verfhechtend, zodat lak blijft hechten aan de

folie.Daarmee wordt voorkomen dat lakschil-

fers in de vers gespoten lak komt. De WON-

DERMASK AQUAFIT maskeerfolie is daarnaast

nog poriëndoorlatend waardoor licht vochtige

auto’s zelfs kunnen worden afgedekt, zonder

dat er carrosseriekringen op de lak van de

auto ontstaan. Horn & Bauer Folientechnik le-

vert wereldwijd A-kwaliteit producten waarbij

flexibiliteit bij het vervaardigen van de produc-

ten tot de mogelijkheden behoort.

AP2 APRIL 2014 | VARIA | 43

Renault lakmerk Ixell duurzaam gecertificeerdDe kwalitatief hoogwaardige lak van Ixell voldoet aan de hoogste eisen als

het gaat om milieuvriendelijkheid. De Stichting Duurzaam Repareren heeft

Ixell daarvoor officieel gecertificeerd. Het certificaat is vandaag uitgereikt.

Ixell is al meer dan 35 jaar actief met de ontwikkeling, productie en levering van paint - en non-

paint producten voor de schadeherstelbranche. De producten van Ixell worden wereldwijd door het

Renault-netwerk gedistribueerd en geleverd aan verschillende afnemers zowel dealer gelieerde en

volledig universele schadeherstelbedrijven. Dat zijn niet alleen basislakken en blanke lakken, maar

ook aanvullende non-paint producten voor een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam eindresul-

taat. Ook de Renault dealers maken gebruik van de producten van Ixell waaronder ruitenlijm voor

duurzaam glasherstel.

De Ixell-lakken leveren een positieve bijdrage aan duurzaam schadeherstel. Het zijn naar het oordeel

van de Stichting Duurzaam Repareren hoogwaardige producten die voldoen aan de meest actuele

milieu-inzichten. Ook de door Ixell gehanteerde processen en procedés voor het spuiten staan in het

teken van een zo milieuvriendelijk mogelijke aanpak om de gezondheid van de schadeherstellers

te waarborgen en het leefmilieu maximaal te ontzien. Hiermee draagt Ixell zijn steentje bij in het

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Schat aan kennis‘Ixell heeft een schat aan kennis en ervaring. Het bedrijf maakt gebruik van eigentijdse technologie

om producten te ontwikkelen en te leveren die optimaal aansluiten bij de wensen van de profes-

sionele afnemers en die tevens voldoen aan de nieuwste inzichten op het vlak van milieu en arbeids-

omstandigheden’, aldus Michiel Karthaus, Productmanager bij Ixell Nederland.

De certificering is voor de schadeherstelbedrijven ook in commercieel opzicht van belang. Steeds

meer verzekeraars letten immers op duurzaamheid en werken daarvoor uitsluitend met erkende

bedrijven die hun producten betrekken van duurzaam erkende leveranciers, zoals nu dus ook Ixell.

Page 44: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

44 | VARIA | CS4 JUNI 2013

Wat krijgt u?1. Aanmelding Zoek Bedrijf.

2. Abonnement op Vakblad NonPaint-autopoetsen.3. Abonnement op Autoblad Autoreview.

Van € 89,- voor maar ex. BTW per jaar.

www.automotive4you.com

Autoschade | Alternatieve brandstoffenTankstations | Spotrepair | Autopoetsen | Carwash

Staat u al bij Zoek Bedrijf?

De nieuwe consumenten website

Plaats hier uw video

Plaats enkele foto’s

Vul aantal gegevens in

Adres gegevens met doorlink

02april 2012

NONPaint_opmaak A4 versie.indd 1

20-4-2012 16:06:13

€59,-

Page 45: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Binnen de autoschadebranche is

het belangrijk om te blijven innove-

ren! Niet alleen in het reparatiepro-

ces, maar ook bij de administratie

en klantenservice. SimpleSign Pad

maakt dit mogelijk en laat klanten

eenvoudig documenten digitaal

ondertekenen aan de balie.

De Akte van Cessie wordt direct uit

het schadesysteem (bijvoorbeeld

Eenvoudig een digitaal schaderapport ondertekenenDeltaW) omgezet naar PDF en SimpleSign Pad

toont automatisch het verzoek om te onderteke-

nen aan de klant. De klant aan de balie onderte-

kent met SimpleSign Pad en het digitaal geteken-

de bestand in één keer opgeslagen in het archief

en per mail naar de verzekeraar en klant. Ook bij

de verhuur van voertuigen tekent de klant het In-

name/Uitgifte formulier direct digitaal. Snel, ge-

makkelijk, kostenbesparend en juridisch geldig!

Reco Autoschade gebruikt SimpleSign PadMet de oplossingen van Evidos ben je niet ge-

bonden aan de balie, het is ook mogelijk om

met een tablet in de hand met de klant de scha-

deauto te bekijken en direct voor akkoord te

laten ondertekenen.

Vanuit het systeem is het ook mogelijk om scha-

derapporten en facturen digitaal te waarmerken

zodat de klant direct alles digitaal ontvangt.

Voordelen- De klant hoeft slecht 1x te ondertekenen

- Geen papieren dossiers meer kwijt

- Integratie met het documentsysteem

is eenvoudig

Wiltec lanceert het nieuwe Moldex CompactMaskEen masker kan erg benauwend zijn en flink in

de weg zitten. Het nieuwe Moldex Compact-

Mask is compact en licht van gewicht. De ge-

integreerde filter elementen bieden optimale

adembescherming. Bovendien is het lage mas-

ker perfect te combineren met gelaatsbescher-

ming, laskappen en brillen.

Hygiënisch, veilig en comfor-

tabel. Het FlexFit in het neus-

gedeelte zorgt voor een vei-

lige en comfortabele pasvorm

en een goede afsluiting, voor

alle vormen en maten en bij

iedere beweging.

FilterHet speciale Moldex geïntegreerde vouwfilter

zorgt voor meer dan een verdubbeling van het

filteroppervlak. Hierdoor biedt het masker veel

minder ademweerstand, heeft dubbel zoveel

frisse lucht en kent een langere gebruiksduur.

AP2 APRIL 2014 | VARIA | 45

Het CarSignPro Event dat eind maart is gehou-

den in de Expo beurs Eindhoven was succesvol.

Deze beurs voor signbedrijven en vertegen-

woordigers uit de automotive industrie was om

inspiratie op te doen over alle mogelijkheden

op het gebied van autobelettering en carwrap-

ping, voor zowel personenauto’s als bedrijfswa-

gens. De top van de autobeletteraars en car-

wrappers bij elkaar in een hal, op een event!

Exposanten tooden aan bezoekers toepas-

singen van verschillende soorten folies, van

carwrap tot autobelettering en van veilig-

heidssignalering tot zonwerende folies. Er is

ook aandacht voor printfolies en verschillende

standhouders zullen korte workshops houden.

Zo kregen de signbedrijven en hun klanten uit

de automotive industrie een goed beeld van fo-

lietoepassingen voor auto’s en bedrijfswagens,

maken ze kennis met de laatste trends van dit

snelgroeiende segment en kunnen ze direct za-

ken doen en bestellingen plaatsen!

Aandachtspunten tijdens deze beurs waren:

- Carwrap folies

- Print- en snijfolies

- Car protection folies

- Contourmarkering

- Window films

Volgend jaar maart zal wederom deze beurs in

georganiseerd worden.

CarwrapPro Eindhoven was een succes

Page 46: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Nummer 1 in kwaliteit www.eenzet.nl

www.maxolen.nl

Voor al uw auto en transport cleaning

Kwaliteit is een schone zaakwww.nielsen-autopoetsmiddelen.nl

Zijlstra BVDe Joodyk 7OudegaTelefoon:0515-469356

Wij bouwen machinale poetsstraten (merk: PECO)

Auto volledig gepoetst in 8 minuten!

Voor info: ACE Carwash Systems Weesp, T 0294 491 567

199-1513 adv cleaningstation_v1.indd 1 24-09-13 10:51

Allround Service is a division of Decolin

[email protected]

www.ssrnederland.nl

®

www.diamondbrite.biz

Leer behandeling & reparatie

www.waterflow.be

46 | VARIA | AP2 APRIL 2014

Page 47: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

AP2 APRIL 2014 | VARIA | 47

www.focwa.nl

FOCWA Specialisten

Warmonderweg 1

2171 AH Sassenheim

Postbus 299

2170 AG Sassenheim

Tel: 0252-265237

E-mail: [email protected]

Zorg voor uw medewerkersIn de vorige editie informeerden wij u over belangrijke zaken waar de vakgroep FOCWA Autopoetsbedrijven mee

bezig is. Zaken die vooral gericht zijn op het (nog) meer bekend maken van de werkzaamheden van het profes-

sionele FOCWA Autopoetsbedrijf bij bedrijf en particulier. Maar wie voert deze werkzaamheden uit? Wie zorgt

ervoor dat uw bedrijf zich onderscheidt op kwaliteit en professionaliteit? Juist, uw medewerkers!

Essentieel voor een goede bedrijfsvoering is een

team van professionals. Werken uw medewer-

kers in een prettige en veilige werkomgeving?

Ook hierin staat FOCWA Autopoetsbedrijven

haar leden bij met raad en daad.

Voor het reconditioneren van auto’s maken uw

medewerkers dagelijks gebruik van diverse pro-

ducten. Het is belangrijk dat u en uw medewer-

kers op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico’s

van de producten waarmee wordt gewerkt. En-

kele tips die u daarbij kunnen helpen:

• Zorg voor up-to-date veiligheidsinformatie-

bladen van de producten waarmee u werkt.

• Lees de veiligheidsinformatiebladen goed

door zodat u weet welke beschermingsmaat-

regelen u moet nemen bij het gebruik van

betreffend product. Denk hierbij bijvoorbeeld

aan instructies om het product niet in een

gesloten ruimte te gebruiken, zorg te dragen

voor voldoende ventilatie en gebruik van de

juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

De aanwezigheid van o.a. een oogdouche is

veelal noodzakelijk om meer dan vijftien mi-

nuten te kunnen spoelen. Een oogspoelfles is

dan niet afdoende.

• Het is belangrijk dat de veiligheidsinforma-

tiebladen vrij beschikbaar zijn voor uw me-

dewerkers en zij ook uitleg hebben gehad

over de juiste beschermingsmaatregelen.

Dit kunt u bijvoorbeeld doen in het perio-

dieke werkoverleg.

• Het is noodzakelijk dat de juiste etiketten zijn

aangebracht bij (navul)flacons die in de werk-

plaats worden gebruikt, zodat de risico’s van

het product voor de gebruiker duidelijk zijn.

• Eventuele schoonmaakmiddelen die u aan

de consument verkoopt, dienen ook van de

juiste etikettering te zijn voorzien.

• Zorg voor correcte opslag van (chemische)

stoffen; daar waar nodig in speciale chemie-

kasten.

Risico Inventarisatie- en Evaluatie

In de (wettelijke verplichte) Risico Inventarisatie-

en Evaluatie wordt stilgestaan bij het gebruik,

opslag van (gevaarlijke) stoffen, de aanwezig-

heid en toepassing van veiligheidsinformatiebla-

den en persoonlijke beschermingsmaatregelen.

FOCWA Autopoetsbedrijven heeft voor haar

leden een digitale branche erkende Risico Inven-

tarisatie- en Evaluatie ontwikkeld. Deze kunt u

eenvoudig invullen en up to date houden. Hier-

door vervalt in bepaalde gevallen de verplichte

controle en bespaart u direct veel geld!

Nog geen FOCWA lid?

U kunt contact opnemen met FOCWA Speci-

alisten. Wij maken graag met u een afspraak

voor een informatief gesprek.

Page 48: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

48 | AUTOTRADESHOW | CS2 APRIL 2014

Wie?

De autoschadesector Zie deelnemerslijst hieronder

Waar?

Jaarbeurs - Utrecht,

Jaarbeursplein – Utrecht

Hoe?

Registreer u voor GRATIS toegang

via onze website:

www.automotivetradeshow.eu

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

Autoschade Carcleaning Automotive

stand 1-33www.abz.nl

stand 2-82www.deukweg.nl

stand 7-253www.cscautomotive.com

stand 1-27www.glasrepairproducts.com

stand 4-140

stand 2-78www.glasstech.nl

stand 2-50www.interchem.nl

stand 1-05www.woodfield.nl

stand 1-06

stand 2-86

www.kristalcoatings.nl

www.lastechniek-repatec.nl

Wanneer ?• Maandag 14 april

van 12.00 uur tot 20.00 uur

• Dinsdag 15 april van 12.00 uur tot 21.00 u

ur

• Woensdag 16 april van 12.00 uur tot 21.00 u

ur

• Donderdag 17 april van 12.00 uur tot 21.00 u

ur

ABZ

stand 1-32www.bannink-repair.nl

stand 6-238www.rumler.nl

stand 4-152www.strong.nl

stand 5-189www.ctn-equipment.nl

stand 6-226www.cbx-nederland.nl

CBX

www.automotivetradeshow.eu

stand 2-78www.duoband.com

Duobond

Strong Tools Laskar-NobaRepatec Woodfield

Page 49: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Autoschade Carcleaning Automotive

Kent Nederlandstand 3-102www.kenteurope.nl

stand 1-29www.profclean.nl

stand 3-120www.sonax.nl

stand 6-220www.maxolen.nl

stand 2-86www.lastechniek-repatec.nl

stand 1-35www.vocar.nl

stand 6-220www.dibo.com

stand 6-238www.caramba.eu

stand 4-130www.carwashservices.nl

stand 5-206www.christ-ag.com

Autowastechniek door de nummer 1 in innovatie.Met ons wast u succesvol!

Christ Wash Systems Ringbaan Zuid 360 • 5022 GA TilburgTel. 013-543 543 3 • Fax 013-535 173 5www.christ-ag.com • [email protected] WASH SYSTEMS

The Real Car Wash Factory

we_know_carwash_holland_210_135_Layout 1 06.02.12 09:04 Seite 1

stand 5-198www.blueyel.nl stand 6-220

www.eenzet.nl

stand 5-208www.flowey.nl

Ieder jaargetijde een andere geur

in uw wasstraat !

SUMMERSPRING FALL WINTER

[email protected] • www.flowey.nlBio Industrials Truck- en Carwash Produkten bv • Official partner of Flowey • tel. 0031 412 651146 • fax 0031 412 650728

stand 4-166www.nerta.nl

stand 3-91www.vitechprojects.nl

stand 3-92www.watermagic.nl

WaterMagic

stand 8-338www.cartec.nl

Investeer ook inCarwash!

stand 3-120www.rupes.nl

RUPES

Page 50: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

ABS Autoherstel Graaf Spuiterij biedt Smart Repair

50 | AUTOHERSTEL | AP2 APRIL 2014

Op Texel biedt ABS Autoherstel Graaf Spuiterij met Smart Repair in hun garage een breed pakket aan services.

Met de daarbij onlangs geopende Carwash voorziet het bedrijf duidelijk in een behoefte op het eiland.

Page 51: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

AP2 APRIL 2014 | AUTOHERSTEL | 51

Naast het grootste Waddeneiland van Nederland

is Texel ook het eiland dat het makkelijkst bereik-

baar is voor toeristen met de auto. Binnen een

kwartier zit je via de veerboot op het eiland. Dat

is ook wat opvalt als je eenmaal op het eiland

bent: de vele auto’s, maar ook het uitgebreide

wegennetwerk. Die auto’s zijn natuurlijk niet al-

leen van Texel bezoekende toeristen, maar ook

van de eilanders zelf. Geen wonder dus dat er

zich in deze omgeving ook een autoschadeher-

stelbedrijf bevindt. Bij ABS Autoherstel Graaf

Spuiterij in Den Burg gingen we op bezoek. Over

de eerste reden van dit bezoek, de pas geopen-

de Carwash, leest u meer elders in dit blad, hier

gaan we verder met het autoherstelbedrijf dat

Graaf hier al jaren runt op het eiland.

Familiebedrijf ABS Autoherstel Graaf Spuiterij is een herstel-

bedrijf dat zich centraal op het eiland Texel

bevindt: in Den Burg. Het familiebedrijf van de

twee gebroeders Graaf bestaat inmiddels al een

halve eeuw. Vader Graaf richtte in 1964 het be-

drijf op. Anno 2014 bestaat het bedrijf naast

de twee broers uit nog vier vaste medewer-

kers. In de loop der jaren is er veel veranderd.

Eén van die veranderingen is dat het tot dan

toe zelfstandige bedrijf zich in 1996 aansloot

bij de keten van ABS autoherstel. Met 92 ves-

tigen in heel Nederland biedt ABS autoherstel

een landelijk dekkend netwerk aan, waardoor

automobilisten overal in Nederland terecht

kunnen met grote dan wel kleinere schade aan

hun auto. En dus ook op Texel. Mede-eigenaar

Robert Graaf laat desgevraagd weten duidelijk

content te zijn met de aansluiting destijds bij

ABS. “Ja zeker, enerzijds profiteer je van de

voordelen van een grote organisatie die achter

je staat. Anderzijds hebben wij toch ook onze

zelfstandigheid weten te behouden, waarbij je

eigen keuzes kunt maken.”

VeelzijdigDe bovengenoemde zelfstandigheid blijkt uit het

pakket aan diensten die het bedrijf de klant te

bieden heeft. Naast de ‘corebusines’ die Graaf

in de vorm van schadeherstel aan auto’s levert,

biedt het bedrijf sinds kort ook een state-of-the-

art Carwash aan de klant. Daarmee houdt het

niet op. Herstel van autoruitschade is ook mo-

gelijk bij Graaf en ook voor schade aan caravans

en campers kun je bij het bedrijf in Den Burg te-

recht. Tenslotte bevindt zich in het bedrijfspand

ook nog de ruimte en de mogelijkheid om je

(bedrijfs-)wagen te voorzien van reclamebedruk-

king. Voorwaar een heel pakket mogen we wel

stellen. Om het eilander karakter te onderstre-

pen noemen we dan ook nog de mogelijkheid

om in een aparte ruimte boten van een nieuwe

verflaag en coating te voorzien. Het feit dat we

ons hier op een eiland bevinden, brengt natuur-

lijk sowieso zijn specifieke zaken met zich mee,

zo laat Robert Graaf weten. “Je hebt met een

bijzondere situatie te maken, die op het vaste

land toch anders is. We kennen hier nauwelijks

het fenomeen van leaseauto’s. Daarnaast heb je

natuurlijk te maken met de seizoensgebonden

toeristenstromen. De eilanders zelf zorgen voor

zo’n 6000 auto’s. Daarnaast beschikt Texel over

zo’n 50000 overnachtingsplekken voor toeris-

ten. Dat kan dus gedurende langere tijd voor

heel veel extra auto’s op het eiland zorgen. En

dus extra drukte voor ons.”

Smart repair en duurzaam reparerenEén van de veranderingen die zich in die 50 jaar

heeft voorgedaan is dat ere steeds slimmere me-

thodes zijn bedacht voor schadeherstel aan au-

to’s, zo bevestigt ook Graaf. Werden vroeger al

gauw hele onderdelen aan auto’s vervangen dan

wel hersteld, tegenwoordig wordt er steeds spe-

cifieker gericht op de plek waarop zich de schade

bevindt. De reden voor deze ontwikkeling is dat

enerzijds verzekeraars meer sturen op kostenbe-

sparende reparaties. Anderzijds zorgt een ‘smart

repair’ voor een snellere afhandeling van de

schade, zegt Graaf: “Klanten willen toch zo snel

mogelijk hun auto weer terug en smart repair

helpt daar zeker bij. Dus bijvoorbeeld bij schade

aan de bumper niet meer de hele bumper ver-

vangen, maar terplekke de bumper behandelen

en de rest van de bumper en auto ongemoeid

laten. Dat scheelt uiteindelijk ook weer veel han-

delingskosten en levert ook weer besparings-

kosten op bijvoorbeeld plamuur en verf op. Zo

bekeken levert het dus aan diverse kanten een

win-win situatie op.” Ook vanuit het milieuper-

spectief bekeken, zo beaamt Graaf. En datzelfde

milieuaspect is iets dat wel telt op een eiland als

Texel. De Waddeneilanden willen zich graag als

‘groene eilanden’ afficheren. Daar draag ook au-

toherstelbedrijf Graaf graag z’n steentje aan bij.

Het bedrijf heeft zich door Stichting Duurzaam

Repareren laten certificeren en mag zich nu een

duurzaam schadeherstelbedrijf noemen. Mocht

u zich afvragen of duurzaamheid en autoherstel-

bedrijven daadwerkelijk iets voor elkaar kunnen

betekenen, bedenk dan het volgende. Om een

auto tijdens zijn levensduur op de weg te hou-

den, wordt achtmaal zoveel onderdelen gepro-

duceerd dan er ooit opgeschroefd zijn tijdens de

productie (bron: Stichting Duurzaam Repareren).

Door keuzes in andere werkmethodes, het ge-

bruik van biologisch afbreekbare producten en

het leveren van milieuvriendelijke producten kan

enorm veel winst geboekt worden. Dat heeft

ook Graaf kunnen vaststellen. Tenslotte laat

Graaf met gepaste trots de 130 zonnepanelen

op het dak zien. “Er is nergens zo veel zon in

Nederland dan op Texel. Daar moeten we dan

natuurlijk ook gebruik van maken!”

Page 52: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

52 | VARIA | AP2 APRIL 2014

Follow usRUPES NEDERLAND BVEuregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland Postbus 6005 7503 GA Enschede - NederlandTel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943E-mail: [email protected] - Web: www.rupes.com

“21 mm dual action polijstsysteem”DE TOEKOMST IS GLANSRIJK!

LHR 21ES/KIT

Vraag om vrijblijvende demonstratie

GEEN HOLOGRAMMEN

GEEN OPPERVLAKTEOVERHITTING

GROTER CONTACTOPPERVLAK

TOT 40% TIJDDSBESPARING

LHR21E:Layout 1 31/08/2012 11.23 Pagina 1

Ondanks de ‘zachte winter’ laat het totaal aantal calculaties in februari 2014

een toename zien van ruim 3% ten opzichte van februari 2013. Het totaal

aantal calculaties in 2014 laat zelfs een toename van 5,5% zien ten opzichte

van dezelfde periode in 2013. De totaal gemiddelde calculatielast is in de eer-

ste twee maanden gelijk gebleven op €1203,-. Het aantal calculaties waarbij

een opdrachtgever en een hersteller bekend zijn is in februari 2014 met ruim

14% toegenomen ten opzichte van februari 2013. Voor geheel 2014 bete-

kent dit dat de eerste twee maanden van 2014 gelijk zijn aan het aantal cal-

culaties in de eerste twee maanden van 2013. De gemiddelde calculatielast is

in 2014 gestegen met 1,8%, van € 1250,- naar € 1273,-.

Wijzigingen “gestuurde en niet gestuurde” calculatiesDe definitie van een calculatie waarbij een opdrachtgever en een herstel-

ler bekend zijn, kan niet meer worden gezien als de ‘gestuurde scha-

destroom’. Dat komt door een grotere diversiteit van gebruikers en sy-

stemen waarin de calculatie aangeboden en verwerkt wordt. Het is niet

meer mogelijk informatie te verstrekken over de verhouding ‘gestuurde’

en ‘niet gestuurde’ calculaties.

FOCWA: Ondanks zachte winter toch een toename van het aantal calculaties

Totaal aantal calculaties 2014 2013 % 2014 tov 2013 2012 % 2013 tov 2012 2011 % 2012 tov 2011 2010 % 2011 tov 2010Januari 106.569 99.084 7,6% 97.852 1,3% 102.169 -4,2% 97.776 4,5%Februari 88.333 85.658 3,1% 91.912 -6,8% 91.967 -0,1% 102.142 -10,0%

Totaal januari t/m februari 194.902 184.742 5,5% 189.764 -2,6% 194.136 -2,3% 199.918 -2,9%

Aantal calculaties (Amice) 2014 2013 % 2014 tov 2013 2012 % 2013 tov 2012 2011 % 2012 tov 2011 2010 % 2011 tov 2010Januari 51.218 57.288 -10,6% 60.795 -5,8% 59.234 2,6% 60.451 -2,0%Februari 47.592 41.474 14,8% 56.385 -26,4% 52.897 6,6% 60.622 -12,7%

Totaal januari/februari 98.810 98.762 0,0% 117.180 -15,7% 112.131 4,5% 121.073 -7,4%

2014 2013 % 2014 tov 2013 2012 % 2013 tov 2012 2011 % 2012 tov 2011 2010 % 2011 tov 2010

Totaal aantal calculaties € 1.203 € 1.203 0,0% € 1.193 0,8% € 1.189 0,3% € 1.227 -3,1% aantal calculaties in Amice € 1.273 € 1.250 1,8% € 1.246 0,3% € 1.277 -2,4% € 1.267 0,8%

Calculatieanalyse t/m februari 2014 op basis van aantallen van alle calculatie- en Amice gegevens.

Gemiddelde calculatielast

Bron Audatex, Amice / ABZ, FOCWA

Bron Audatex / ABZ, FOCWA; Totaal van alle calculaties, exclusief extremen.

Calculatieanalyse obv alle Audatex-calculaties

Bron AMICe, FOCWA; Calculaties exclusief extremen.

Calculatieanalyse obv AMICe gegevens

Page 53: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

AP2 APRIL 2014 | VARIA | 53

“Wij zijn zowel producent als importeur van alle gangbare polijst- en

poetsmaterialen voor metaalbewerking, detailing, bodyshop & auto-

mobielfabrikanten. Sinds kort is onze nieuwe webshop online waar

u terecht kunt voor alle producten voor het wassen en poetsen van

uw auto. Bezoek ons op www.boscleaningfinishing.com/webshop.

In ons assortiment hebben wij verschillende topmerken, waar-

onder: Flexipads World Class, Menzerna, Zertona en Liquid

Shine. Voor Flexipads World Class zijn wij distributeur voor de

BENELUX en Duitsland. Daarnaast hebben we ook ons eigen

merk: Ultimate Finish. Bezoek ons op stand 3.120 en profiteer

van mooie beursaanbiedingen!”

SONAX Car Care B.V. introduceert een nieuw product in een nieuwe fles. Speciaal

voor de professional, de SONAX EX 04-06. Speciaal ontwikkeld voor de ex-

centrisch roterende polijstmachine. SONAX heeft een gezamenlijke stand met

RUPES, de Italiaanse kwaliteitsfabrikant van professioneel elektrisch en pneuma-

tisch gereedschap en zal de SONAX EX 04-06 demonstreren. SONAX Car Care

B.V. introduceert ook een nieuw SONAX Carwash Concept, wilt u een gratis

proefinstelling inplan-

nen of meer informatie

hierover ontvangen, kom

dan naar de Automotive

Trade Show beurs.

Eenzet Automotive: polijs-ten in slechts 2 stappenEenzet & Maxolen introduceren het nieuwe

topline segment ter introductie op de beurs.

Daar waar nog steeds gepolijst wordt in 3 à 4

stappen bieden Eenzet en Maxolen de nieuwste

innovatie op polijsten aan. Met deze compleet

nieuwe lijn wordt slechts in 2 stappen gewerkt.

Overtuig uzelf tijdens de beurs van 14 t/m 17

april en maak gebruik van onze speciale actie!

Geen hologrammen, enorm tijdbesparend en

een verbluffend eindresultaat!

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 3-120

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 3-120

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 6-220

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 1-29

Bos Cleaning & Finishing Products

Sonax EX 04-06 voor de professional

ProfClean

Tornador dat ook kan stofzuigen?Op de beurs Automotive Trade Show staat ook ProfClean. In de vorige editie van NonPainjt-autopoetsen

kon u al een uitgebreid met dit bedrijf artikel lezen over de Nano Skin Autio Scrub 6: het betere alternatief

voor lakgum (klei). “Het vuil haal je veel sneller en beter vabn de lak. Zelfs oude spuitnevel. De lak wordt

direct spiegelglad en dit vergemakkelijkt het polijstproces na-

derhand.” Dit product zal uiteraard op de ProfClean stand te

zien zijn. Het thema van dit bedrijf tijdens de beurs staat in het

teken van ‘verbeteren van het reinigingsproces door de juiste

combinatie van apparatuur en reinigingsmiddelen.’

Zo zal er een verbeterde versie van de bekende Torna-

dor geïntroduceerd worden die niet alleen vuil wegblaast

maar ook direct kan opzuigen. “Zodat het reinigings-

product direct wordt afgezogen, en men sneller en be-

ter kan reinigen in één

handeling. Tapijten wor-

den dan ook minder nat

gemaakt. En het werkt

veel beter dan handma-

tig reinigen.”

Nissan kiest voor HBC SystemHBC System, in Nederland vertegenwoordigd

door Bannink Smart Repair, is door Nissan uit-

gekozen als preferred supplier voor het Nissan

SMART Repair programma. In Nederland is de

pilotfase zojuist afgerond en deze mag gerust

een succes genoemd worden, mede door de

mensen van HBC System en Bannink Smart

Repair. HBC System Smarttool Production ont-

wikkelt, produceert en verkoopt innovatieve

complete reparatie-systemen die hun doeltref-

fendheid hebben bewezen op vele markten

over de hele wereld. De systemen zijn complete

oplossingen met producten, equipment, stap-

voor-stap handleidingen, technische opleidin-

gen voor de hersteller en verbruiksmaterialen.

Bannink Smart Repair zal op de Automotive

Trade Show aanwezig zijn met een ruime se-

lectie van de producten die geleverd worden,

tevens wordt er tekst en uitleg gegeven over

deze producten en diensten, zoals trainingen,

die worden aangeboden.

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 1-32

Page 54: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

54 | VARIA | AP2 APRIL 2014

Caramba Nederland B.V. zal vertegenwoor-

digt zijn tijdens de Automotive Trade Show

met een eigen stand. Op onze stand kunt u

terecht voor informatie over alle productlij-

nen die wij voeren. Bij de Carwash chemie

lijn praten wij u graag bij over de nieuwste

producten die wij op de Nederlandse markt

hebben geïntroduceerd de afgelopen pe-

riode. Waaronder een aantal nieuwe pro-

ducten die het wassen van de auto voor

klanten weer een heel nieuwe dimensie

geven. Caramba Lava voor de Lavaboog en

Caramba Glanspantser voor de Caramba

glanspantserboog. Wij zullen een aantal van

onze producten ook demonstreren tijdens

de beurs op een fantastische testauto. Maar

uiteraard mag onze consumenten lijn ook

niet ontbreken. Tijdens de Automotive Trade

show praten wij u graag bij over de nieuwe

producten in ons assortiment en de moge-

lijk om uw huidige productassortiment van

Caramba uit te breiden of om de Caramba

producten toe te voegen aan

uw assortiment.

Caramba heeft een breed as-

sortiment verzorgings- en on-

derhoudsproducten voor au-

to’s en motoren. Op de beurs zullen wij deze

lijn ook presenteren en ook van deze lijn

zullen een aantal producten worden getest

op de speciale showauto. Onze vertegen-

woordigers geven u graag informatie over

de mogelijkheden. Daarnaast presenteren

wij uiteraard ook onze andere productlijnen:

De Caramba Profi-serie met hoogwaardige

kwaliteitsproducten voor de

professionele gebruiker. Ook

in deze lijn hebben wij zeer

interessante producten voor

u. Wij hopen u te kunnen be-

groeten op onze stand.

Maandag 14 april 2014 van 12.00 - 20.00 uurDinsdag 15 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Woensdag 16 april 2014 van 12.00 - 21.00 uurVrijdag 17 april 2014 van 12.00 - 21.00 uur

Jaarbeurs Utrecht

BENELUX VAKBEURS VOOR DE HELE AUTOMOTIVE SECTOR

www.automotivetradeshow.eu

Alleen producenten en importeurs presenteren zich!

2014

CarCleaning

Eindelijk is het zover!

stand 6-238

Caramba ook op Automotive Trade Show Utrecht

Tijdens de beurs Gorinchem ging de aandacht uit

naar o.a. een nieuw revolutionair product voor

lakherstel: Autoglym Paint Pro. Hologrammen,

swirls, lichte krassen, vogelpoep en verweerde

lak behoren voortaan tot het verleden. Met Auto-

glym Paint Pro zijn deze beschadigingen eenvou-

dig te herstellen en krijgt de lak zijn originele kleur

en glans weer terug. Autoglym Paint Pro is het

resultaat van drie jaar intensieve ontwikkeling in

samenwerking met de gerenommeerde automo-

bielfabrikanten McLaren, Noble en Audi. Het pro-

duct bevat geen siliconen of silica en is daardoor

geschikt voor een breed publiek. Poetsbedrijven,

autodealers of schadeherstelbedrijven, iedereen

kan Autoglym Paint Pro gebruiken.

Slechts 2 i.p.v. 3 behandelingenDiverse concurrerende producten zijn geba-

seerd op een driestappenplan. Autoglym Paint

Pro daarentegen wordt verwerkt in slechts twee

stappen, Renovate en Refine, en dat bespaart

aanzienlijk in zowel tijd en kosten.

Fase 1: Renovate – verwijderen oude lagen

In de eerste fase wordt Autoglym Renovate ge-

bruikt; met een meegeleverde (witte) poetspad

worden oude lagen verwijderd. De Renovate-

fles is herkenbaar aan het witte etiket en de

witte dop die verwijzen naar de witte poetspad.

Fase 2: Refine - spiegelgladde glans

In de tweede fase wordt Refine op een zachte

(zwarte) poetspad gebruikt. Het resultaat is een

spiegelgladde glans op het behandelde lakop-

pervlak, aldus Autoglym.

Circa 40 auto’s (gemiddelde gezinsauto) wor-

den behandeld.

Autoglym Paint Pro, nog slechts 2 behandelingen

advertentie

Importeur van:

M: 06-12 21 43 74Nieuwegracht 10-13, Soestwww.bannink-repair.nl

Page 55: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

AP2 APRIL 2014 | VARIA | 55

CTN Equipment lanceert mobiele spuitcabine: Paint TrotterEquipmentleveracier CTN Equipment lanceer-

de op de Auto Professioneel & Schadeherstel

Vakbeurs in Gorinchem de Paint Trotter, een

nieuwe revolutionaire mobiele en verrijdbare

spuitcabine. Deze wordt bij de te spuiten auto

geplaatst zodat deze niet meer door de werk-

plaats hoeft te manoeuvreren. De Paint Trot-

ter bespaart 80 procent aan energiekosten en

draagt bij aan snellere doorlooptijden.

Nieuwe trendDe Paint Trotter past in de kostenbesparende

trend dat zoveel mogelijk werkzaamheden

voor het herstel op dezelfde werkplek wor-

den uitgevoerd, ook de voorbereiding en het

spuitwerk. Voorheen was het herstelproces

nog bepalend voor de soort reparatie, nu is

de schade bepalend voor het herstelproces.

De calculator bepaalt of een schade binnen

één dag (max. 8 uur) kan worden hersteld,

zodat de herstelling op één werkplek kan

plaatsvinden. Deze schades maken zo’n 80

procent uit van alle autoschades.

BesparingenDe Paint Trotter is geschikt voor het spuiten van

2 tot 3 staande delen. Hij bespaart veel tijd door

minder manoeuvreren van schadeauto’s, geen

opstoken van de traditionele spuitcabine en

geen wachttijd totdat de spuitcabine vrij komt.

Er is minder vervangend vervoer nodig en de

schadeafhandeling kost minder tijd. Dit bete-

kent dat de kostprijs een fors stuk lager uitkomt:

voor een gemiddeld schadeherstelbedrijf met 35

doorgangen per week kan de besparing 90.000

euro per jaar bedragen aan tijd en directe kos-

ten. Ook kan de werkplaats efficiënter worden

benut omdat elke werkplek continu is bezet.

MaskerenDe Paint Trotter wordt geplaatst bij dat deel van

de auto dat moet worden overgespoten. Met

maskeerfolie wordt de rest van de auto afge-

schermd van het te spuiten deel. Dankzij 98%

recirculatie en de aanwezige koolstoffilters is er

geen uitstoot van schadelijke stoffen.

Het spuitproces in de Paint Trotter kan nog wor-

den versneld als er bij het drogen gebruik wordt

gemaakt van een infrarood of UV lamp.Om de ef-

ficiency verder te verhogen zijn diverse gerenom-

meerde schadeherstelbedrijven inmiddels al bezig

met de ingebruikname van stationaire werkplek-

ken voor het herstel op dezelfde werkplek. Hierbij

wordt ook gekozen voor de Paint Trotter.

Hanegraaf senior begon in 1967 aan de Wa-

terloweg te Ede met het repareren van scha-

des aan auto’s. In 1976 verhuisde het bedrijf

naar de huidige locatie, Hoorn 8. Een chronisch

ruimtegebrek en een markt die bleef groeien

waren de feiten die aan deze beslissing ten

grondslag lagen. In 1990 vond er een wisseling

van de wacht plaats en zodoende trad Hane-

graaf senior uit als grondlegger van dit bedrijf.

De huidige eigenaar Alex Hanegraaf is 37 jaar

geleden ingestapt in het schadebedrijf van zijn

vader. In de avonduren behaalde Alex zijn vakdi-

ploma en zijn middenstand diplo-

ma. In het jaar 1998 fuseerde Au-

toschade Hanegraaf met collega

schadebedrijf Brink en Heij. Vanaf

dat moment werd de naam ver-

anderd in Autoschade Hanegraaf

& Heij. Ondernemer Jan Heij

heeft in 2007 zijn aandeel ver-

kocht aan Alex Hanegraaf.

De huidige bezetting van het be-

drijf uitgedrukt in aantallen be-

draagt negen goed opgeleide en

gemotiveerde medewerkers. Sinds 2004 heeft

men zich aangesloten bij keten ABS Autoher-

stel. Men repareert voor bijna alle opdrachtge-

vers in de gestimuleerde schadestroom.

Acoat SelectedIn 1979 werd Hanegraaf lid van het management

support programma Acoat Selected, het partner

programma van AkzoNobel Sikkens. Sinds die

tijd, inmiddels 35 jaar, is Hanegraaf onafgebroken

een enthousiast en actief lid gebleven en werd

het bedrijf stap voor stap in goede samenwerking

met de Acoat consultants geprofessionaliseerd.

Onlangs ontving Alex Hanegraaf uit han-

den van Gerhard Aalbers (Manager Services

AkzoNobel en verantwoordelijk voor Acoat

Selected) een prachtige in glas gesneden

collage van het bedrijf uit 1979 en uit 2014

wat symbool staat voor 35 jaar trouw part-

nerschap en de geweldige ontwikkeling die

Hanegraaf & Heij sinds 1979 heeft door-

gemaakt. Kortom, binnen de Nederlandse

schademarkt zijn Acoat Selected en Hane-

graaf & Heij al vele jaren partners in business

met de gezamenlijke intentie om dit nog

lange tijd voort te zetten.

35-jarig Acoat jubileum Hanegraaf

Page 56: 02APRIL 2014 TANKSTATIONS | CARWASH | CARCLEANING ...

Wash Parts Angelenweg 51 5349 TA Oss The NetherlandsT +31 (0)412 691 555 [email protected] www.washparts.net

De uitzonderlijk sterke kwaliteit maakt onze stofzuigerslang gelie

fd bij carwash ondernemers.

Door de gepatenteerde gladde binnenkant blijven er geen res

ten in de slang hangen. De slang is kleur-

vast, UV-resistent, knikbestendig en zeer exibel (ook bij lage

temperaturen). Met een diameter van 38

mm (38 mm BI/50 mm BU) past de slang op vrijwel alle stofzuiginstallaties. Naast

stofzuigerslangen

heeft Wash Parts een assortiment connectors, nozzles en RVS nozzlehouders.

Kies ook voor de beste stofzuigerslang, bel Wash Parts: 0412 - 691 555.

5 kleuren stofzuigerslang op voorraad.

l eliefd bij carwash ondernemers